Garaż dla Mikrusa na działce 29 miejscem reaktywacji fabryki zbrojeniowej

Starachowice na 17.11.2016

Bożena Elżbieta Bochyńska-Kaźmierczyk z domu Bochyńska
PESEL 63031012705
mgr inż. mech. Jerzy Dariusz Kaźmierczyk
PESEL 67011212279

Zamieszkanie:
ul. Nad Kamienną 25
Zameldowanie:
ul. Bohaterów Westerplatte 1/1
27-200 Starachowice

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Duda
Ambasada Niemiec w Krakowie

Doszło do wykorzystania w systemie danych mojego syna Jakuba Jan Pióreckiego, który zmienił nazwisko na Kornaszewski i podstawiono Jakuba Idziak syna Alicji Idziak panny pozorując, że jej syn Jakub Idziak to Jakub Piórecki podczas, gdy jest z ojca Lewandowskiego i podstawiono drugiego mojego syna Adam Stanisława Kornaszewskiego łącząc z jego bratem wykorzystując jego dane pierwotne Adam Stanisława Piórecki. Za Adama Piórecki wstawiono Adam Kaźmierczyk a drugie jego imię podstawiono Stanisława Pikul jako Stanisława Lubomirski i powielono jego dane na różne osoby jak Adam Klusek Adam Brzeziński, Adam Zbudzki, Adam Załuski pod generała Załuskiego oraz Adama Michnik jako współpraca z Janem Gross, aby wstawić przez nazwisko Załuski połączyć sprawy sądowe z filmem. Upozorowano sędziego Jacka Pietrzak w Gdańsku na parodystę Jacka Pietrzak w USA natomiast sędziego Wojciecha Pruss podstawiono pod Bolesławę Podczaską pozorując na Bolesława Pruss czyli Aleksandra Głowackiego i podstawiono Aleksandra Kwaśniewskiego jako Bochyński.

Alicję Idziak córkę mojej siostry Beaty Marii Idziak podstawiono jako Alicję Mazurek fikcyjną osobę i podstawiono Alicję Maksalon z domu Kowalską czyli służby oraz Alicję Majewską z LPR podstawiając Alicję Majewską piosenkarkę pod Barbarę Majewską z Sieciechowa i połączono z matką pani Anity Frankiewicz, aby przejść na świadka podpisu mojego taty Józefa Ludwika Bochyńskiego na Oświadczeniu Woli. Z tego powodu Urząd Miasta podmienił mojego tatę Józefa Ludwika Bochyńskiego na Józefa Mazurek wstawiając dane rodziców jako Józef i Filomena Mazurek co jest oszustwem i takie dane podstawiono pod Alicję Idziak w Irlandii wcześniej w Katowicach w Polsce i podmieniono na różne Alicje. W tym Henryka Limanówkę podstawiono za Henryka Grabowskiego w USA i podstawiono Sebastiana Dymitra Limanówkę pod Sebastiana Turowskiego syna Elżbiety Włodarczyk córki Zbigniewa i Cecylii Włodarczyk z domu Bochyńskiej ze Skarżyska-Kamiennej i upozorowano za syna Henryka Grabowskiego w USA. Podstawiono Zbigniewa Włodarczyk pod Zbigniew Brzezińskiego i zamieniono mojego syna Adam Kornaszewskiego na Sebastiana Turowskiego w USA planując ich wyeliminować, aby podstawić Adama Brzezińskiego pod Alicję Bachleda Córuś do USA. Danutę Grabowską podstawiono za mnie Bożenę Bochyńską-Kaźmierczyk z tego powodu moje dane osobowe umieszczono w całym domu na Bohaterów Westerplatte 1 przez oszustwo ING Bank Śląski, który do windykacji zszedł z Lipie Henryk Szyb 1 mnie odmawiając, aby windykować mój dom po rodzicach po śmierci mamy w 2010 roku. Oznacza to, że celem było zabicie mojej matki, aby przejąć jej mienie i taty w celu zwolnienia z długu nieruchomości na Lipie Henryk Szyb 1 do podstawienia fałszywego kręgu spadkobierców przez dług czyli armii polskiej na SOF-ART Sp. z o.o. Dlatego upozorowano, że nie żyjemy robiąc z sąsiadki Heleny Surma spadkobiercę, aby ukryć wyprowadzone mienie na SOF-ART Sp. z o.o. tworząc windykacje Km 336/10 jako dłużniczki wpisując sygnatury obcych ludzi w celu kradzieży moich prywatnych pieniędzy na koncie bankowym. Dlatego podstawiono Mariusza Kołodzińskiego , aby wykorzystać przelew mojego męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk ze Szwajcarii i podstawiono wnuka nieżyjącego pani Heleny Surma pana Mariusza Słodkiewicza oraz Arkadiusza Słodkiewicz dzieci Danieli Słodkiewicz podstawiając Arkadiusza Durlej z Kielce i Arkadiusza Kasprzyk byłego pracownika SOF-ART Sp. z o.o. kierowcy, którego brat prowadził firmę przewozową. Podstawiono firmę pod PTTK przechodząc na całą Polkę tworząc spółki takie jak Trans-Gallop w Szczekarkowie, aby dokonać kradzieży Pałacu w parafii Wilków obecnie powiat Kazimierz nad Wisłą. Zamierzano podstawić mojego syna Adam Kornaszewskiego pod Adam Jakubczyk i zamienić w Starachowicach na panią Adam z LPR, natomiast w USA podstawiono nazwisko Adams w Pensylwanii pod Darię Adams z domu Utnicką córkę pastora. Jej siostrę Iwonę podstawiono pod Iwona Makuła z domu Nowek i podstawiono Iwonę Wróblewską na Warszawę zamieniając na Ivon ze Szwajcarii. Natomiast Beatę Utnicką podstawiono jak Beata Idziak i Beata Kędziora podstawiając Katarzynę Kaźmierczyk z domu Krasuska pod Katarzynę Kędziora pozorując matkę jako Bożenę Kaźmierczak zamieniając Beatę Utnicką na Marzenę Kaźmierczak podstawiając Bożenę Utnicką z domu Ślęczka na Bożenę Kaźmierczak i podstawiono pod ulicę Nad Kamienna 25 działka 29 zamieniając na ulicę Wierzbową 54 pozorując córkę Barbary Nowek i Henryka Nowaka podstawionego pod Henryka Grabowskiego w USA. Moją wnuczkę Wiktorie Kornaszewską podstawiono pod różne rodziny w celu wykazania DNA carskiej rodziny dla korporacji podstawiając pod windykacje do finansowania zakupów paliw do Kanady i USA łącząc z Aramco i Australią. Podmieniono Barbarę Nowek na Barbarę Jurczyk siostrę Renaty Aksan z Australii i podstawiono sędzinę Barbarę Bochyńską z Katowic pod Piotra Pedryc zamienionego na Piotra Idziak łącząc z Piotrem Krzemińskim i Michałem Krzemińskim i Łukaszem Krzemińskim synami Izabeli i Witolda Krzemińskich podstawiając w Szwajcarii Piotra Eugster podstawionego pod mojego męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk, gdyż mnie Bożenę Bochyńską podmieniono na Ewę Eugster w banku UBS AG w Zurychu. Na garaż Nad Kamienną 25 działka 29 upozorowano mnie Bożenę Bochyńska-Kaźmierczyk na córkę Alicji Mazurek pod które to dane podstawiono Alicję Maksalon z domu Kowalską pracownika banku PEKAO SA do windykacji precjozów carskich w banku prezentowanych w prasie przez Ewę Kopacz jako Minister Zdrowia członka w radzie nadzorczej w Fundacji Potockiego w Warszawie do której należą członkowie Zakonu Maltańskiego korzystający z windykacji carskiego mienia przez windykację weksli Jerzego Dariusza Kaźmierczyk, którego sędzia nie zamierzał oddać mówiąc, ze się wszystko zawali i skazał kolejny raz męża w jednej zakresie sprawy, zakazując dodatkowo prowadzić działalności przez 5 lat nieprowadzonej przez 12 lat, aby wprowadzić Brexit na mieszkanie po rodzicach do windykacji weksli męża jako katastrofy smoleńskiej , aby pobrać odszkodowania.

Z poważaniem
Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

About thetimesofpoland

Historia rodziny carskiej w Polsce od 1918 roku do 2015 roku. Judy Lew główny herb rodu
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s