Podmiana osób dnia 22.11.2016 roku przez próbę aresztowania w SA Gdańsk do uwolnienia we Fryburgu Lidera Światowego pod akta Sehmisch jako Kaźmierczak w zawieszonej sprawie w Szwajcarii.

Starachowice na 19.11.2016

Bożena Elżbieta Bochyńska-Kaźmierczyk z domu Bochyńska
PESEL 63031012705
mgr inż. mech. Jerzy Dariusz Kaźmierczyk
PESEL 67011212279

Zamieszkanie:
ul. Nad Kamienną 25
Zameldowanie:
ul. Bohaterów Westerplatte 1/1
27-200 Starachowice

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Duda
Ambasada Niemiec w Krakowie

Schmidt czyli Otto Sehmisch Arno (Arnold) Ryszard żona Helena z domu Wenus był zastępcą szefa gestapo w Place w Zakopanym urodzony 11 marca 1905 roku w Dreźnie syn rękawicznika Franza Ryszarda Sehmischa i jego żony Alby z domu Nacke zeznania składał w sądzie we Fryburgu w 1965 roku. Zeznania składał Bronisław Mazurkiewicz, który swoją karierę rozpoczął w gestapo 1940 roku jako tłumacz. Zeznania składane były 15. czerwca 1945 w Białej pod władzami polskimi co powoduje podmianę akt w Polsce do Szwajcarii do Fryburga. Sehmisch był w Policji pisarzem i ukończył szkołę policyjną w Dreźnie i dostał się do gestapo. Kościoły i „sekty” oddane były pod kierownictwo Roberta Weissmann pod którego podstawiono fikcyjnego Roberta Pióreckiego pozorując za ojca Dariusza Pióreckiego, który zmienił nazwisko na Konaszewski. Sehmisch pracował w Wiedniu i bank Raiffeisen podmienił moje dane z pierwszego małżeństwa Bożena Piórecka z domu Bochyńska na Bożena Piórecka z domu Mazurek i powielił na obecne dane Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk w czasie reklamacji, która nie ma odzwierciedlenia w banku. Następnie przeniesiony do Krakowa i do placówki zewnętrznej Policji Bezpieczeństwa Ausendinstille der Sicherhejtspolizai w Zakopanym przeniesiony na przełomie 1939-1940 roku do Zakopanego. Oznacza to, ze w Krakowie podstawiono za mojego męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk pana Jerzego Kwaśniewskiego natomiast pani Marta Kaczyńska jest podstawiona pod dziennikarkę Dienstill Kaczyńską j czyli Policję. Natomiast Bronisław Komorowski jest rodziną Bronisława Mazurkiewicz skazanego na śmierć, który wystawił służby do ukrycia siebie jako Aleksander i Juliusz Tarnowscy. Należy zaznaczyć, że książka Palce katownia Podhala jest napisana w 1970 , w czasie komuny co oznacza, że przekazywane są informacje służące do podmiany ofiar na Żydów jako spadkobierców pomordowanych osób, którzy wykorzystali zeznania świadków, aby udawać, że są rodzinami pokrzywdzonymi do kradzieży mienia. Wykorzystano rozwód Otto Sehmisch, który mieszkał w Norymberdze i był przedstawicielem branży dziewiarskiej co wykorzystano;- śmierć jego żony została podstawiona jako dział spadku na mieniu mojej carskiej rodziny na świecie; Druga żona Liselotta z domu Ohliger z pierwszego małżeństwa ma dwóch synów pod których podstawiono Juliusza Tarnowskiego i Aleksandra Tarnowskiego, trzecie małżeństwo miał bezdzietne i podstawiono pod moją mamę zamieniając na kucharkę Jadwigę z Palace Zakopane i podstawiono Jadwigę Kaczyńską. Od 8 października 1962 roku do 21.11.1962 roku Otto Sehmisch znajdował się w areszcie śledczym w więzieniu we Fryburgu postanowieniem Sądu Krajowego we Fryburgu 22.11.1962 roku nakaz aresztowania został cofnięty i złożono kaucję w wysokości 35.000,- marek niemieckich co miało być podłożone pod sprawę mojego męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk w SA Gdańska IIAKzw 2043/16, gdyż sprawy w Polsce są dorabianiem dokumentów w wstecz do podmiany osób w celu kradzieży carskich depozytów i oskarżenia niewinnych osób przez Żydów do ukrycia kradzionych pieniędzy. Zaplanowanym celem działania sądu w Polsce w dniu 22 listopada 22.11.2016 roku w SA Gdański IIAK zw 2043/16 była odmowa udzielenia odroczenia odbywania kary SO Toruń IIK 164/11 jako SO Toruń IIKo186/16 przed kasacją wyroku , która jest przyjęta w celu aresztowanie męża w Polsce i wypuszczenia w to miejsce mojego skradzionego syna Michała Pióreckiego z Kościoła Katolickiego we Fryburgu przez podmianę akt pobierając pieniądze z carskich depozytów jako kaucja za zwolnienie. Ponieważ w SO Toruń IIK 164/11 sędzia Wojciech Pruss niejawnie skazał dwie osoby jako Jerzy Kaźmierczyk i Dariusz Kaźmierczyk podstawiono mnie kobietę przez podmianę akt w sprawie Ko 336/13 o zamieniono kobietę na mężczyznę co jest pogwałceniem praw człowieka i udowadnia, że pan sędzia Wojciech Pruss dorabia akta do Fryburga w celu powielenia sprawy i wypuszczenia za kaucją skradzionej córki Anny Marii Pióreckiej w 1985 roku pod danymi Dariusz Kaźmierczyk tworząc w Szwajcarii małżeństwo homoseksualne Jerzy Kaźmierczak i Dariusz Kaźmierczak pobierając podwójnie kaucję powiększona o dźwignie finansową przez fundację APEX-STAR w Katowicach.

Podstawiono kanclerz Niemiec Angele Merkel pod fabrykę Kassel, gdzie pracował Robert Weissmann i podstawiono nazwisko Kasner co połączono z nazwiskiem Kaźmierczak.

W tym miejscu należy zaznaczyć, że uwolnione skradzione po urodzeniu dzieci miały zostać oblane kwasem i uwięzione w celu zamiany na służby woskowe i wprowadzenia Lidera Światowego we Fryburgu, który zamierzał zostać zięciem prezydenta elekta Donalda Trump, którego córka miała zająć rolę Anny Marii Pióreckiej co miało zostać uwiarygodnione przez Misję we Fryburgu, gdzie ukrywał się Brunon Marian Bochyński czyli prawdziwe nazwisko carewicz Aleksy Romanow ukryty jako zakonnik ojciec Józef Maria Innocenty Bocheński, na Misji, która podlega bezpośrednio pod papieża Franciszka, który miał dokonać uwiarygodnienia Antychrysta jako Lidera Światowego.

Zamierzano do tego wykorzystać krew mojego syna Michała Pióreckiego, gdy był w Japonii i oglądał miecz samurajski, którym się skaleczył. Wykorzystano DNA do podmiany linii genealogicznej i podstawiono szefa gestapo Roberta Weissmann z Palce Zakopane pod nazwisko Robert Piórecki dorobiony przez Gminę Brody Iłżeckie. Podstawiono rodzinę Donalda Trump pod moją rodzinę książęcą Reginy Glińskiej, aby kryć finanse Galerii Kamienna. Wykorzystano babci matkę z domu hrabinę Marianne Nowak na Czechy i podstawiono guwernantkę Marię Kleniewską w Kluczkowicach pod moja drugą babcię księżną Marię Lubomirską spaloną w Kruszynie i podmienioną na Marię Żakiewicz, której wojsko oddało Pałac Paderewskiego, aby ukryć podmianę do USA. Spowodowało to wytwarzanie zadłużenia pałacu przez Bohdana Żakiewicz, który windykował męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk w celu oddłużenia Pałacu Paderewskiego jako Willi Anin, który w rzeczywistości jest naszą własnością. Robert Weissmann wkroczył do Polski przez Morawy i jego pierwszym zadaniem było odszukanie Ołtarza Wita Stwosza, który zaginął z Kościoła Mariackiego, który odnalazł, gdyż były zakopane w Sandomierzu. Zajmował się skarbami wawelskimi i arrasami , w sytuacji, gdy obecnie okradziono Wawel podstawiając fałszywych spadkobierców Tarnowskich synów Bruno Mazurkiewicz w rzeczywistości Bronisława Mazurkiewicza kryjąc Bronisława Komorowskiego. Robert Weissmann był radcą kryminalnym w Krakowie, gdzie obecnie jest prowadzona sprawa SO Kielce IIIK 207/07 jako SA Kraków AKo67/16 co ma odniesienie do działu spadku ma moim Józefie Ludwiku Bochyńskim zrobionym przez Zygmunta Solorz-Żak przez Invest Bank SA, którego dyrektor został prezesem METRON SA co ukryto jako sprawy gestapo jego imię 44 czyli oznaczenie SS w Prokuraturze Tomaszów Mazowiecki , gdzie sprawę IIKp 117/13 nieujawnienia nazwiska prokuratora, gdyż podmieniono sprawy na podarcie wydruku, z naszego doniesienia. Prokurator z Torunia był określony, że jest z Opoczna przez psychiatrów, a jego wygląd był szczególny i przypominał agenta Józefa Światło, który wyjechał do USA co połączono z długami Bohdana Żakiewicz w SO Częstochowa Nc 44/09 co zamieniono na pismo do męża z prośbą o skierowanie żony na leczenie jako Pc 44/13mimo,że badania psychiatryczne wykazały, że żona jest zdrowa, powodem jest pobrania pieniędzy w SO Toruń IIK 164/11 przez świadków, którzy podali się za spadkobierców carskiej rodziny i podstawiono geodetów, którzy dorabiali wyceny do banków, których nazwiska zostały podstawione pod zamordowane osoby z Palace Zakopane, aby dostać się do dokumentów źródłowych do podmiany Polaków na Żydów, którzy przybierają polskie nazwiska.

Spowodowało to, że moje sprawy z prokuratury zostały podłączone pod sprawy SS-manów. Wykorzystano IPN do podmiany na NIP i dokumentów podstawionych  na dokumenty archiwalne w IPN przez odwrotny zapis skrótu. Oznacza to, że Archiwum w Radomiu fabrykowało dane do oskarżenia niewinnych osób w celu uzyskania legalności do kradzionego mienia naszej rodziny i podstawienia Żydów jako dziejowej sprawiedliwości, którzy sami mordują i okradają przez fałszowanie danych i opłacanie ludzi, aby pozorowali sytuacje fałszywe do systemów bankowych. Z tego powodu podrzucono fałszywy dokument, że czołgiści Czescy byli na wybrzeżu w latach 70-tych w celu obciążenia Czech windykacją za pomordowanych Polaków przez ZOMO i wojsko polskie w Gdańsku. Podstawiono mojego syna Adama Kornaszewski pod Adam Król i podstawiono Lucynę Adam , aby wyeliminować konkubinę Antoniego Włodarczyka podmienioną na Łucję oraz Adama zamienionego na panią Adam z LPR w celu eliminowania ludzi.

Wykorzystano zamordowanego Zadorę Mieczysława z Jordanowa 31.12.1944 roku i podstawiono Mieczysława Pawlak pod Mieczysław Siwierski zamieniony na agenta Vikror.V.Severski, który otrzymał order od prezydenta USA Baracka Obamy, a nazwisko Zadora podstawiono jako herb dla Antoniego Ciszewskiego z Puław, który pozorował mojego męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk i podstawiono Antoniego Włodarczyk i Antoniego Macierewicz , który współpracuje z Bohdanem Żakiewicz, którego żonę Marię podstawiono pod guwernantkę Marię Kleniewską od której wychodził ksiądz, który zamordował cara Mikołaja II Romanow z Pałacu w Kluczkowicach, którego zastrzelił Rom. Podstawiono w Palace Zakopane pana Jerzego Trzaska i podstawiono herb Traszka dla Marii Żakiewicz jako nazwisko.

Podstawiono Mariolę Popławską z domu Piórecka faktycznie Kornaszewską pod doktor Popławską więziona w Palce Zakopane katowni Podhala , która ginie w Oświęcimiu i podstawiono Mariolę Kędroń żonę Wojciecha Idziak i upozorowano, że Mariola Kędroń jest Mariolą Popławską.

Do USA wyjechał Ryszard Kukliński, którego podstawiono pod Kudliński , aby pozorować pradziadka Franciszka Bocheńskiego pod którego podstawiono Franciszka Wieczorek dla którego Sąd poszukiwał w Starachowicach spadkobierców, aby wypłacić odszkodowania z powodu budowy drogi podstawiając na USA Ryszarda Kuklińskiego jako Ryszard Wieczorek , który był kierownikiem grupy turystycznej Moskwa-Leningrad i podstawiono Biuro Turystyczne Juventur, Aleja Róż 2 w Warszawie co połączono z młodzieżą i Światowymi Dniami Młodzieży w Krakowie łącząc z turystyką. Podstawiono moją córkę Anne Marię Piórecką jako Marię Wieczorek na Skarżysko-Kamienna oraz zamieniono panią Lucjanę Elżbietę Nowak na Elżbietę Zimecką jako zamiana mnie Bożeny Bochyńskiej-Kaźmierczyk na Elżbietę Włodarczyk do Skarżyska -Kamiennej co wynikało z rozmowy z panią Zimecką z Lublina. Połączono wyjazd z Warszawy z Dworca Gdańskiego z Gdańskiem, gdzie mąż został skazany oraz z Kuźnicą Białostocką i Terespolem.

W rozmowie z panem Wieluńskim obecnie wynikało, że odwołał się do znajomości ze Skarżyska-Kamiennej z moim tatą podczas, gdy jeszcze w 2003 roku był obecny na spotkaniu w Starachowicach z panem Rodey`m Adkinsonem w dniu 3.10.2003 rok na promocji książki „Powstaje Faszystowska Europa”, którą przetłumaczył pan dr. J.Wieluński z Lublina, gdzie był również obecny pan dr. Matuszewski. W piśmie tata odniósł się do pan Zbigniewa Sieradzkiego autora pamiętnika „Na polskim szlaku z Maryją i ojczyzną w sercu.”. Z tego powodu odniosę się do dzisiejszego dnia 18.11.2016 , gdyż jest on odniesieniem do zamknięcia sarkofagu i odniesienia do 18.05.1944 roku, kiedy na gruzach Klasztoru na Monte Casino zatknięto polska flagę, gdyż była to bitwa o Rzym . Generał Władysław Anders znakomicie wykształcony wiedział, że jest to bitwa o Polskę, być albo nie być. W przypadku przegranej Polska zdradzona przez Anglię miała być zlikwidowana, ale ludzie wyniszczeni. Przedstawiam z książki Zbigniewa Sieradzkiego skan ze strony 105 oraz wycinek z gazety Monte Casino. Po przejęciu władzy przez Jarosława Kaczyńskiego w taki sposób miały być wykończone polskie dzieci przez zagłodzenie i podstawienie Żydów co już jest realizowane. Wykorzystano obecność polskiego wojska w Mosulu, gdzie na pustyni Quizil-Ribat pomiędzy Kirkuk-Mosul nad rzeką Tygrys został wykonany pomnik w 1943 roku przez polskich żołnierzy z cegły zrobionej przez żołnierzy z błota. Kompania zmieniała nazwy na Ochronna , Uzbrojeniowa oraz Warsztatowa co było niezrozumiałe a oznacza , że plan jest obecnie realizowany w Telemarketerach jako warsztaty kulinarne z hasłem zdrowy styl życia promująca naczynia tytanowe ze stali kosmicznej czyli dla wojska , aby przejść na wojsko i dokonywać podmiany tożsamości polskich żołnierzy w czasie II wojny światowej na Żydów. Spowodowało to wykorzystanie adresu firmy APE-CH GmbH na Tarassenweg 1A w Zug w Szwajcarii i podmieniono adres na Polskę na Bohaterów Westerplatte 1/A, gdzie podstawiono Helenę Surma zamienioną na Helenę Sehmisch z domu Wenus i połączono z dziewięcioma tarasami w Monte Casino, gdzie podmieniono dane osobowe polskich żołnierzy poległych w bitwie pod Monte Casino na Żydów do pobrania pieniędzy na fałszywe dane osobowe przez Żydów. Dlatego wykorzystano drugie małżeństwo generała Władysława Andersa , aby podstawić jego córkę z drugiego małżeństwa pod Annę Marię Piórecką , która miała być wypuszczona z niewoli Kościoła przez Fryburgu podmieniając ją na mężczyznę na dane Dariusza Kaźmierczyk 22.11.2016 roku planując zamianę ulicy Bohaterów Westerplatte 1 na numer 2 czyli obecnie, gdzie mieszka pan Wątroba naprzeciw i podstawiono biskupa Wątrobę. W dokumentach Donau-Dnepr znajdował się pan Piotrowski, którego podstawiono pod Aleksandra Bochyńskiego, którego podmieniono na Piotrowskiego Aleksandra więzionego w Palce Zakopane, który zginął w Oświęcimiu. Panią mecenas Ewę Piróg-Wolską i Janinę Nowak- Piróg podstawiono pod Emil Piróg rozstrzelany przez Roberta Weissmann w 1940 roku i podstawiono w USA galerię Piróg pod Emilii Brzezińska w Szwajcarii pod Emilii Miller małe dziecko i podstawiono Leszka Miller pod Lecha Kaczyńskiego i Lecha Wałęsę.

Długi Bohdana Żakiewicz są tworzone pod zabieraną ziemię wymordowanych osób pod które podstawiono Żydów. Wykorzystano powielenie adresy Bohdana Żakiewicz jako ulica Poprzeczna 19 w Warszawie oraz dodano „I” przy powielonej sprawie jako Palaka podstawiając Beatę Pałka jako Beatę Szydło i Dariusza Pałka jako Dariusz Kaźmierczak oraz 96 ofiar katastrofy smoleńskiej pod sygnaturę INs 196/00 jako INs 169/00 mojego dziadka Franciszka Jana Mazurka powielonego na Jana Bocheńskiego, a prawdziwe jego dane to hrabia Jan Tarnowski, którego podstawiono pod ojca mojego drugiego dziadka czyli cara Mikołaja II jako Franciszek Bocheński zamordowany w Kluczkowicach pod który podstawiono guwernantkę Marię Kleniewską jako synową, aby ukryć spalenie księżnej Marii Lubomirskiej w Kruszynie. Podstawiono Pałac Paderewskiego pod Pałac w Kluczkowicach co połączono z Pałacem w Kruszynie koło Częstochowy. Sfałszowano historię w celu usunięcia polskich rodzin , które zastąpiono Żydami. Wygranie wyborów przez Donalda Trump w USA ze strony prawicy spowodowało wstawienie go za spadkobiercę po Bohdanie Żakiewicz na naszym pełnomocnictwie na 24 miliardy euro co powoduje, że Donald Trump może nas uwolnić z więzienia jaki wytworzyły systemy bankowe opłacając polityków. Podstawiono pod ulicę Chałubińskiego 7 , aby zamienić Tytus Bochyńskiego pod Tytusa Chałubińskiego, a Aleksandrę Romanow czyli Alicję Hessen-Dramstadt ukrytą jako Władysława Mierzanowska podstawiona została jako Aleksandra Cholewa oskarżona o propagandę przeciw III Rzeszy. Gustawa Schmidt podstawiono pod Gustawa Wojciechowskiego. Pan Zbigniew Sieradzki z Mediolanu został podstawiony pod Zbigniew Brzeziński, i nie został uhonorowany w Polsce przez rząd , który odmówił postawienia pomnika dla osób, które nie mogły powrócić do kraju z armii Andersa , którzy zdobyli Monte Casino i przeżyli, gdyż wykorzystano ich dane jako osób nieżyjących i podstawiono Żydów, którzy opłacają rozrzucanie nasion klonu jako Maria Kleniewska zamieniona na Marię Żakiewicz na posesji Nad Kamienną 25, działka 29.

Doszło do połączenia Ryszarda Arnolda Sehmisch jako Ryszarda Kukliński i Arnold Szwarceneger co połączono z zawodem policjanta i Bohdanem Żakiewicz podstawionym jako dr. Bocheński pod Palace Zakopane co jest połączone z prawicą i działaniami prezydenta Regana w USA i powoduje próbę nacisku na prezydenta elekta Donalda Trump.

Załączniki:

  1. Nasiona Klonu

  2. Przyznanie Krzyża Czynu Bojowego Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie w Mediolanie

  3. Artykuł prasowy na temat zdobycia Monte Casino z udziałem Zbigniewa Sieradzkiego

  4. Polskie dzieci po przybyciu z zesłania z Syberii do polskie armii z ZSRR.

Z poważaniem
Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

scanned-document-1-1

Skan 1: Nasiona klonu rozrzucane na ulicy Nad Kamienną 25 działka 29 do podstawienia do podstawienia Marii Kleniewskiej i Marii Żakiewicz

scanned-document-4-4

Skan 2: Skan podmiana nadania orderu na sąd SO Toruń IIK 164/11 przez numer strony do powiązania z Zakonem Maltańskim w Mediolanie i podstawiono Zbigniewa Jabłońskiego z ekipy sanitarnej pod SR Starachowice Sąd Karny II wydział Konstytucji 2-Maja 27, gdzie wcześniej był bank PKO BP SA, gdzie wpłaciliśmy 100.000.000,- euro, które skradziono a wcześniej była szkoła prywatna pana Krzysztofa Jabłońskiego podstawionego pod Krzysztofa Radziwiłł i giną dokumenty w ZUS z szkolnictwa na dane Bożena Piórecka z domu Bochyńska w celu podstawienie Sehmisch Arnold Ryszard , który był na policji niemieckiej pisarzem i podstawiono agenta którego uczono pisać Viktora V. Severski o kila ulic od pana Mieczysława Siwierskiego i prezydent Barack Obama wyda l dla polskiego agenta order łącząc z USA.

scanned-document-2

Skan 3: Skan artykułu prasowego Monte Casino droga do Polski

scanned-document-3

Skan 4: Dzieci, które uratowała Polska Armia z Rosji

Mojego ojca Józefa Ludwika Bochyńskiego w LPR podstawiono pod imię z bierzmowania Antoni Bochyński i podstawiono Antoni Twardowski podstawiając pod zakład psychiatryczny kobietę Twardowską dla której dane kreował Telemarketer przez podpisanie regulaminu.

About thetimesofpoland

Historia rodziny carskiej w Polsce od 1918 roku do 2015 roku. Judy Lew główny herb rodu
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s