Podmiana rodziców przez dzieci jako cofnięcie czasu przez Lidera Światowego

wiersz-taty-kamienne-serca

Starachowice na 25.11.2016

Bożena Elżbieta Bochyńska-Kaźmierczyk z domu Bochyńska
PESEL 63031012705
mgr inż. mech. Jerzy Dariusz Kaźmierczyk
PESEL 67011212279

Zamieszkanie:
ul. Nad Kamienną 25
Zameldowanie:
ul. Bohaterów Westerplatte 1/1
27-200 Starachowice

e-mail: jerzykazmierczyk@gmail.com

Nuncjusz Apostolski w Warszawie
Ambasada RFN w Krakowie
P
rezydent Polski Andrzej Duda

Ponowny pogrzeb i nowe pokolenie aby podmienić historię. Scenariusz z filmu z kościoła „Pozostawieni”, ale nie TVP ale chrześcijański do podmiany. Jest to sposób na upozowanie zbiorowego oszustwa na oszustwo chrześcijańskie do mamienia ludzi przez służby. Gestapo w czasie wojny wydawało wielokrotne akty zgonu tych samych osób do powielenia działów spadku do kradzieży pieniędzy Ukryto dzieła sztuki w tym arrasy wawelskie i inne dzieła sztuki jak ołtarze, organy, dlatego zaginęła droga krzyżowa w Rudnie Malenieckiej jako akcja Weissmann podstawiona pod Wassermann. Obecnie realizuje politykę faszystowską PiS podmieniając osoby do realizacji planu utworzenie państwa szczątkowego przed całkowitą jego likwidacja jako akcja Tannenberg. Aby uporządkować sytuację i usunąć plan Tennenberg , doprowadzimy do odkupienia wysprzedanych pałaców i związanych z tym kościołów, gdzie wprowadzono fałszywy krąg spadkobierców jako trzy linie gestapo Roberta Weissmann Roberta Sehmisch i Karola Peters, pod którego zamierzano podstawić Karola Wojtyłę jako Jana Paweł II Wielki podstawiony pod mojego dziadka hrabiego o Jana Tarnowskiego jako Jan Bocheński, czyli podmiana linie mojego ojca na linie ojca mamy za którego miał wejść ostatni papież jako Piotr Rzymianin, którego zamierzał podmienić Lider Światowy podstawiony pod Robert Piórecki fałszywe dane wprowadzone przez Gminę Brody. Działania te ukryto w Krakowie przez mec. Małgorzatę Witek zamienioną na Małgorzatę Wassermann w sprawie SA Kraków AKo67/16 jako dział spadku na moim ojcu Józefie Ludwiku Bochyńskim zamienionym na dział spadku ma moim mężu Jerzym Dariuszu Kaźmierczyk, gdzie mecenas Małgorzata Witek powiedziała, że wie co ma robić bo sąd określił jej działania podczas, gdy mąż wystąpił o adwokata z urzędu , aby przywrócić sprawę, której wyrok już odbył w SO Kielce IIIK 207/07. Celem było wniesienie nowych dowodów w sprawie, które są warunkiem przywrócenia sprawy, które pominęła pani mecenas, którą zgłosiłam do prokuratury. Oznacza to, że Kraków podmienia dane moich rodziców Józefa i Filomeny Bochyńskich na Kaczyńskich pod katastrofę smoleńską pobierając pieniądz jako dział spadku na firmach męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk zamienionego na Jerzy Brunon Bochyński z Katowic, aby ukryć kradzież pieniędzy. Dalszym ukryciem jest podstawienie Małgorzaty Wassermann pod dane Małgorzaty Idziak zamienionej na Beatę Marię Idziak jako Marię podstawioną pod Wioletę Wiatrowską, którą podmieniono na Wioletę Pękala do banku Raiffeisen-Polbank SA w celu pobrania pieniędzy przez windykacje konta PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk zamieniając na bank szwajcarski Credit Suisse AG w Zurychu na Paradeplatz 8 na konto PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk. Do konta PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk, podstawiono dane kobiety Bożena Piórecka zamienione na mężczyznę Dariusz Kaźmierczak przez SO Toruń IIK 164/11 przez wypowiedź sędziego Wojciecha Pruss wstawiając na konto Lidera Światowego, który zamieniał przez zakład psychiatryczny w Berlinie zamienić Angelę Merkel na Annę Anderson zamienioną na Annę Anders w PiS zamienioną na Annę Marię Piórecką zamienioną na Martę Piórecką zamienioną na Martę Kaczyńską zamieniona na mecenas Martę Sztachelską w celu wprowadzenia pana Schulz z Parlamentu Europejskiego jako przyszłego Kanclerz Niemiec podstawionego pod okulistę Schulz w Starachowicach jako symboliczne oko opatrzności podstawiając Klinikę pani Gierek w Katowicach. Podstawiono dane pana Edwarda Gierek pod nazwisko dziadka męża Edward Podpłoński zamieniając na Edward Kowalski jako kowale i podstawiono Esterę Kowalską pod Esterę z Izraela, która nie weszła do naszego domu, ani nawet na działkę 29 bo było za biednie.

Z tego powodu zostaną odkupione zawłaszczone kościoły z pieniędzy z konta męża założonego przed naszym ślubem w 2005 roku PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk w Credit Suisse AG w Szwajcarii na Paradeplatz 8 w Zurychu Uruchomione pieniądze wykorzystane zostaną na renowację odkupionych kościołów zgodnie z ich pierwotnym wyznaniem chrześcijańskim.

Urząd Gminy Brody sfałszował dokumenty wstecz pod nazwisko Dariusz Piórecki jako syn Roberta w 2001 i 2002 roku co podpisał inkasent Niedziela przed tym jak były mąż zmienił nazwisko na Kornaszewski fałszując dokumenty, że pod takimi danymi był zameldowany na Lipie Henryk Szyb 1, 27-230 Brody Iłżeckie , aby ukryć sprzedaż firmy przez ze mnie jako Bożena Elżbieta Piórecka spółki SOF-ART Sp. z o.o. dla Jerzego Dariusza Kaźmierczyk 26.03.2003 rok i upozorowano innego właściciela, że wynajmuje pomieszczenia dla PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk, aby wytworzyć roszczenie podstawiając Dariusz Pałka i Beata Pałka, wstawiając Beata Idziak i Dariusz Piórecki do windykacji weksli PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk tworząc sprawy karne przez 12 lat, aby podstawić Roberta Weissmann i jego sprawy w Szwajcarii oraz jego fałszywe nazwiska podstawione pod Kaźmierczak pod Kanclerz Niemiec Angelę Merkel , aby uderzyć przed wyborami w Niemczech.

Dlatego upozorowano przez Koncern Naftowy ORLEN SA w dokumencie z dnia 1.10.2011 moje dane jako Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk jako data urodzenia wpisując 30.12.1899 co oznacza podstawienie pod rok urodzenia Bolesławy Bochyńskiej czyli Wielskiej Księżnej Marii Romanow na Bohaterów Westerplatte 1/1 w Starachowicach. Dlatego fałszywa Policja przez dwa lata wzywała mnie na przesłuchanie 30 grudnia do Ostrowca Świętokrzyskiego i Starachowic, aby podstawić pod Staszów w celu podstawienia Marii Kaczyńskiej na Pałac w Kurozwękach pod prawdziwe dane mojej mamy Filomeny Bochyńskiej z domu Mazurek czyli hrabiny Marii Tarnowskiej podstawionej pod byłą teściową mojego obecnego męża czyli panią Marię Krasuska zamieniona na dane prawdziwe jej męża księżną Marię Radziwiłł w celu podstawienia pod mienie książąt Radziwiłł. Tak przygotowane dane połączono z Opatowem z Zakonem Templariuszy oraz panem Dariuszem Kot, którego żonę Bożenę Kot pozorowano pod moją datę urodzenia Bożeny Bochyńskiej-Kaźmierczyk zamienionej na Ewę Eugster wstawioną pod dane Anna Maria Piórecka w Szwajcarii zamieniona na Bożena Piórecka wstawiona na konto mojego męża PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk w Credit Suisse AG wykorzystując świadków na moim ślubie do sponsorowania Lidera Światowego, który sponsoruje wojnę w Syrii opłacając dwa bloki państw czyli jeden blok Rosję i Iran oraz drugi blok Francję , Anglię i USA z tych samych pieniędzy w celu tworzenia emigrantów do podmiany danych osobowych jako działy spadku. Podstawiono pod sponsorowanie wojny moją siostrę Beatę Marię Idziak i Marię Władymirowną jako siostrę Helen z USA pod którą podstawiono Helenę Surma, która tworzy fałszywe windykacje na wodę pod dane Bożena Bochyńska-Kazimierczyk przez błąd „zi” tak jak w Fundacji APEX-STAR w Katowicach i Urzędzie Skarbowym w Starachowicach ukrywajć pieniądze pobierane przez Rząd Polski i fałszywe windykacje w banku Credit Suisse AG w Zurychu do finansowania wojny w Syrii i Ukrainie na co nie zezwalamy. Odesłanie uchodźców z Niemczech wymaga zawarcia pokoju i wybudowania osiedli w Syrii. Muszą być zabezpieczone prawdziwe dane osobowe, aby nie podmieniać danych osobowych w tym Kanclerz Niemiec Angeli Merkel, którą razem z moim danymi Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk i mojej mamy Filomeny Bochyńskiej z domu Mazurek podstawiono pod dane babci Anieli Reginy Mazurek czyli księżnej Reginy Glińskiej zamierzając zastąpić datą urodzin mojej córki Marty Jadwigi Bochyńskiej w celu wstawienia Marty Kaczyńskiej i Jarosława Kaczyńskiego podstawionego pod okulistę Schulz w Starachowicach zamienionego w Niemczech na pana Schulz jako prawica pod dane Bohdana Żakiewicz, który posługiwał się naszym pełnomocnictwem i nas zaskarżył w SO Toruń IIK 164/11 w celu wytworzenia roszczenia do kradzieży pieniędzy.

Wykorzystano sprzedaż nazwy Paged w Starachowicach na tartaku i podstawiono drukarnie Tartak , a nazwę sprzedano dla firmy niemieckiej z siedzibą w Polsce w Morągu w celu powiązania z wojskiem i samochodami STAR dla wojska. Połączono nazwę Paged z nazwiskiem James Paget (ur. 11 stycznia 1814, zm. 30 grudnia 1899 – chirurg brytyjski).Nadworny chirurg Księcia Walii i Królowej Wiktorii. W 1834 rozpoczął pracę jako chirurg w szpitalu im. św. Bartłomieja w Londynie. W 1851 wstąpił do Royal Society. W 1874 r. opisał odmianę nowotworu złośliwego brodawki sutka i gruczołu piersiowego nazwanego rakiem Pageta. W 1877 r. opisał także przypadki zmian deformacyjnych kości, zwanych obecnie chorobą Pageta. Doszło do podmiany kobiety na mężczyznę i podstawienia chirurga pod Wielką Księżną Marię Romanow w celu tworzenia windykacji dla wojska przez akta medyczne połączone zakładem drzewnym jako choroba pageta wstawiając moją wnuczkę Wiktorię w celu wykazywania DNA carskiej rodziny w banku wytwarzając Certyfikat Drzewny FSC jako gwarancję bankową do pobierania pieniędzy z Banku Rezerw Federalnych w USA oraz UBS AG i Credit Suisse AG w Szwajcarii wstawiając Marię Putin za matkę mojej wnuczki Wiktorii do finansowania wojny w Syrii podstawione pod moją córkę Martę Bochyńską zamienioną na drugą córkę Anne Marie Piórecką za która wstawiono świadka na moi ślubie panią Ewę Eugster i jej rodzinę na konto mojego męża PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk, gdzie podstawiono Lidera Światowego mężczyznę pod dane osobowe kobiety. Doszło do podstawienia pod Małgorzatę Idziak pani Małgorzaty Tusk , które podstawiono po Małgorzatę Wassermann zamienioną na Małgorzatę Radziwiłł w celu podstawienie Donata Tusk pod nazwisko Radziwiłł w celu podstawienie Donalda Trump co zamierzano ukryć przez podstawienie Małgorzaty Kowalskiej i jej matki Barbary Kowalskiej w celu wstawienia na Bohaterów Westerplatte 1 w Starachowicach przez zamianę ulicy Mrozowskiego co połączono ze sprawą Sądu Rejonowego Starachowice Ko 336/13 zamiany kobiety na mężczyznę i kontem numer 336 zarządu Zakładów Górniczych w Starachowicach w PKO BP co połączono z Credit Suisse AG w Zurychu, gdzie są pieniądze carskie mojego dziadka.

Doszło do cofnięcia czasu przez zamianę pokoleń dzieci na ich rodziców co jest widoczne w podstawieniu pani Małgorzaty Wassermann do sprawy Amer Gold wyprowadzenia złota z carskich depozytów pod które podstawiono biznesmena w Gdańsku pozorując niewypłacenie ludziom , aby wykazać fałszywe źródło pochodzenia złota, które zamierzano obecnie ukryć jako zloty pociąg w Wałbrzychu. Z pobranych pieniądze zakupiono w Polsce banki co zamierzano ukryć obecnie przez PZU, które korzysta z carskich depozytów ukrywajć to przez ujawnienie ukryte przez Robert Weissmann, Roberta Sehmisch i Karola Peters kosztowności, który pracował w Krakowie. Podstawiono nazwisko Paget pod Paged czyli zakłady drzewne jako ludzie i podstawiono Katownie Palace w Zakopanym późniejsze Sanatorium co miało zatrzeć ślady po zbrodniach wstawiając akta medyczne chirurgów, ginekologów wypadki komunikacyjne podmieniając akta przez Instytut Pamięci Narodowej w Polsce zamieniając skrót IPN na NIP podmieniając akta pomordowanych pod żyjące osoby co połączono z organizacją NIP w USA, która wyraziła poparcie dla prezydenta elekta Donalda Trump wykazując źródło pochodzenia pieniędzy.

Stworzono w SR Kielce IIIK 131/11 i SR Kielce IXK 131/11 niezgodność pesel ukrywając sprawę wygraną SO Kielce IXKa 280/12 podstawiając sędziego SSO Tomasza Nowak pod akta ofiary katastrofy w smoleńsku Tomasza Merta czyli ukryto NIP danej osoby powielając na inne instytucje jako IPN zamieniony na NIP w Urzędzie Skarbowym w Starachowicach wstawiony pod instytucję NIP w USA podstawiając akta faszystów do pobierania pieniędzy w Banku Rezerw Federalnych w USA jako podmiana danych osobowych przez infolinię i pocztę z USA do banków Polski, Niemiec oraz Watykanu przez akta medyczne. Podstawiono Jana Legata pod hurtownie Legart czyli ART-B jako sprzedaż produktów różnej gałęzi produkcji pod technologie czyli książkę Mariana Bochyńskiego, co wykorzystano do podstawienia dr.inż Jan Juda pod prokurator Elizę Juda podstawiając pod córkę Janiny Nowak-Piróg. Wykorzystano dane zamordowanej w Palce Zakopane oficera wojska polskiego Zenona Jankowskiego, więźnia Palce Zakopane więzionego na Montelupich w Krakowie, gdzie w 2007 roku więziono mojego męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk podmienionego w Szwajcarii na Jan Kaźmierczyk na Misji w Marly we Fryburgu i podstawiono Jana B. jako Jana Bocheńskiego jako zdrajcę w nowej fałszywej historii do dorobionych fałszywych tożsamości. Podstawiono redaktor Marię Jankowską pod sędziego Andrzeja Jankowskiego i podmieniono na księżną Marię Lubomirską moją babcię przez IPN , gdzie wykazałam jedynie Różę Lubomirską czyli jej matkę i doprowadzono do oszustwa w sprawie IPN S55/12 prześladowania naszej rodziny podstawiając pod naszą rodzinę agentów jak Jan Kulczyk i Zygmunt Solorz-Żak wykorzystując nasze akta dla nich. Podstawiono mojego tatę Józefa Ludwika Bochyńskiego jako Ludwik pod Kanclerz Niemiec podstawiając dr. medycyny Ludwig Fischer pod pod metodę Fischer-Troscha i połączono z metodą Bergiusa czyli działania gazowego wodoru na węgiel brunatny lub kamienny podstawiając Bergolio czyli papieża Franciszka podstawionego pod Franciszka Romana co połączono z Romanem Bochyńskim w wojsku jako trzecia tożsamość mojego dziadka Brunona Mariana Bochyńskiego czyli zakonnika Józefa Marii Innocentego Bocheńskiego. Podstawiono naukowe metody Fischer-Troscha , gdzie punktem wyjściowym jest gaz reakcyjny zawierający tlenek węgla i wodór co daje syntetyczną benzynę i parafinę. Metodę produkcji benzyny połączono z pożarem w Starachowicach w zakładzie świeczek co nie było widoczne w prasie. Wykazano jako pożar elaboracji dawnego zakładu pocisków jako tkaniny w Wąchocku na akredytywach PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk dla SOF-ART Sp. z o.o, gdzie podstawiono fałszywych spadkobierców po nas żyjących i recykling podstawiając Stanisława Kozłowskiego połączonego z moim pradziadkiem księciem Stanisławem Lubomirskim na działce 29. Zbieżność nazwisk naukowców z osobami z Palace Zakopane oraz lekarzy miała służyć do zacierania zbrodni hitlerowskich przy pomocy IPN i urzędów państwowych w Polsce dokonując podmiany rodzin arystokratycznych na służy wojskowe czyli Żydów pracujących dla gestapo. Dokonuje się zamiany działów spadku na pracownikach i imigrantach do zamiany na produkcję benzyny jako zgazowanie węgla przez dr. Nauk Technicznych Bohdana Żakiewicz zamienionego na Fischer i Zieliński.

Z tego powodu zostaną odkupione zawłaszczone kościoły z pieniędzy z konta męża założonego przed naszym ślubem w 2005 roku PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk w Credit Suisse AG w Szwajcarii na Paradeplatz 8 w Zurychu Uruchomione pieniądze wykorzystane zostaną na renowację odkupionych kościołów zgodnie z ich pierwotnym wyznaniem chrześcijańskim bez długów i bez kapitału dłużnego.

Jesteśmy właścicielami depozytów, a długi wytworzyło Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej tworząc windykacje na pracowników jako Gwarantowany Fundusz Świadczeń Pracowniczych na program 500+ podstawiony pod dane osobowe więźniów i imigrantów i podstawiając więźniów z obozów zagłady pod prace społeczne uniemożliwiając przez rząd polski dostęp do pieniędzy przez 12 lat, gdyż traktowani jesteśmy jak więźniowie przez prezydenta Polski Andrzeja Dudę, który nas skarży w SO Toruń IIK 164/11 na podmienione dane i podstawiono dane na wiezienie Kielcach połączenia miejscowości Piaski i Chełm do tworzenia windykacji do Szwajcarii i USA zawłaszczając nasze firmy przez fałszywy krąg spadkobierców. Upozorowano , że moi rodzice żyją czyli Józef i Filomena Bochyńscy i są spadkobiercami po mnie Bożenie Bochyńskiej-Kaźmierczyk i moim mężu Jerzym Dariuszu Kaźmierczyk , aby wprowadzić fałszywe linie genealogiczne do banków. Jest to widoczne jako cofniecie czasu i wstawienie dzieci w miejsce rodziców. Spowodowało to podstawienie Lidera Światowego pod dane moje córki Anny Marii Pióreckiej zamienione na dane Bożena Piórecka pod które podstawiono panią Ewę Eugster, która pozorowała mężczyznę do pobierania pieniędzy z konta PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk i wykupiła koncerny samochodowe w Niemczech co zamierzano ukryć przez podstawienie Mieczysława Szostakowski pod Mieczysław Podczaski w celu ukrycia skradzionych terenów w Warszawie, sygnetów w Palace Zakopane podstawiając pod herb Rawicz pana Szostak byłego prezydenta Ostrowca Świętokrzyskiego pozorując rodzinę z Podczaskimi, czyli agentami wojska, którzy zamienili herb Rola na Rawicz podmieniając rodziny.

Podstawiono mojego pradziadka cara Mikołaja II Romanow jako Franciszka Bocheńskiego pod generała WP Franciszka Hermana na dorobionych arbeitkart jako Franciszka Nowak i podstawiono do Sieciechowa pod króla Hermana , gdzie w przeszłości w przetrzymywano cara Szujskiego, który musiał się wykupić.

Agenci gestapo ukryci w Kościele Katolicki przez moim urodzeniem postanowili mnie zabić, aby umożliwić wprowadzenie Lidera Światowego na moje miejsce czego dowodem jest wiersz mojego taty z 8 marca 1963 roku „Serca kamienne”, gdyż Lider Światowy zamierzał przyjść w prawdziwek linii genealogicznej wykorzystując DNA moich dzieci co jest cofnięciem pokoleń i przyspieszeniem , aby wyeliminować pokolenie.

Księga Ezechiela 45,20

„Podobnie będziecie czynić w miesiącu siódmym dnia pierwszego miesiąca, z powodu tych, którzy bądź na skutek słabości, bądź na skutek niewiedzy zbłądzili i tak oczyśćcie świątynię”

W Nowym Testamencie zniesiona została krwawa ofiara przez Jezusa Chrystusa, który stał się doskonałą ofiarą raz na zawsze i w nim jest usprawiedliwienie z łaski.

Z poważaniem
Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

About thetimesofpoland

Historia rodziny carskiej w Polsce od 1918 roku do 2015 roku. Judy Lew główny herb rodu
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s