Pałacyk Zarządcy w Starachowicach

Starachowice na 02.12.2016

Bożena Elżbieta Bochyńska-Kaźmierczyk z domu Bochyńska
PESEL 63031012705
mgr inż. mech. Jerzy Dariusz Kaźmierczyk
PESEL 67011212279

Zamieszkanie:
ul. Nad Kamienną 25
Zameldowanie:
ul. Bohaterów Westerplatte 1/1
27-200 Starachowice

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Duda
Ambasada Niemiec w Krakowie

Kradzież carskich depozytów przez wojsko w Toruniu metodą na katastrofę samolotu

Doszło do podstawienia zarządców za spadkobierców podstawiając Klarnerów, Kwiatkowskich i innych na nasze mienie jak również służącego Jabłonowskiego , aby wyprowadzić mienie w Starachowicach i Warszawie również na służbę. Nas pozbawiono mienia i finansów podstawiając ponad 34.000, – spadkobierców. Jest to dowodem, że sędzia Wojciech Pruss mówił prawdę w sprawie , ze Skarb Państwa stał się właścicielem carskiego mienia ukrywając , że nasza rodzina przeżyła, aby podstawić sędziów , prokuratorów i policję w nasze miejsce. Dowodzi to, że powielono moje dane na trzy osoby pod trzy nieruchomości rodziców pozorując inne osoby i podstawiono sąsiadów i byłe struktury UB za spadkobierców. W miejsce moich rodziców Józefa i Filomeny Bochyńskich wstawiono państwo Kaczyńskich, którzy obywateli pozbawili praworządności widząc jedynie pieniądze moje rodziny co miało być skazaniem na niebyt mojej carskiej rodziny i zarazem planowano rozgrabić Rosję.

Zawiadowcą Wielkich Pieców był A. Jasieński, którego podstawiono pod herb Rawicz przez Towarzystwo Przyjaciół Starachowic, aby wstawić Kaczyńskich przez kolejne błędy. Podstawiono SOF-ART Sp. z o.o. pod Tartak jako drukarnię podstawiona pod Zakład w Brodach , który otrzymał w 1876 roku maszynę do napędu gatru o mocy 25 KM w nowym tartaku. We fryszerkach zamieniono stare miechy na wentylatory Roosta. Rządowy Lazaret Górniczy w Wąchocku został zlikwidowany , gdy ukończono budowę szpitala w Starachowicach.

Pełnomocnik otrzymał zdjęcia Pałacu do Szwajcarii, które robiliśmy w Starachowicach i podstawiono inne osoby pozorując ich za spadkobierców co powoduje cykliczne mordowanie ludzi do działu spadku do ukrycia kradzieży mienia carskiego. Zdjęcia były wykorzystane i okazało się , że rząd polski sprzedał Pałac w Starachowicach, który należał do mojego dziadka co spowodowało zamianę mnie Bożeny Elżbiety Bochyńskiej-Kaźmierczyk na Elżbietę Bochyńską-Kaźmierczyk co dowodzi, że wstawiono Elżbietę Bochyńską z Poznania za spadkobiercę i przeniesiono siedzibę MAN BUS z Poznania do Starachowic do ukrycia tego faktu. Podstawiono pana Ludwika Dorn pod Ludwik Kaźmierczak co powoduje ingerencję bezprawną w sprawy Niemiec przez Jarosława Kaczyńskiego i ograniczenie swobód obywatelskich, gdyż wykorzystano dane Kanclerz Niemiec Angeli Merkel i podstawiono pan Ludwika Dorn pozorując dług mojego taty Józefa Ludwika Bochyńskiego, który został umorzony po śmierci dopiero mamy Filomeny Jadwigi Bochyńskiej. Obecnie prowadzone są ponownie sprawy fałszując dokumenty w sądach, aby przez zamianę kolejności imion zrobić z Józefa Ludwika Bochyńskiego pana Ludwika Bochyńskiego i podstawić pan Ludwika Dorn do ukrycia podstawienia państwa Kaczyńskich pod moją carską rodzinę i herby. W związku z czym wystąpiliśmy z deklaracją do Kanclerz Niemiec , ze może skorzystać bezpośrednio z naszych depozytów bez długu do finansowania swojej kampanii wyborczej i żadnej innej. Polska nie zatrzymała się i próbowała wykorzystać sprawy po śmierci mojego taty i podstawić karną sprawę na Kraków, aby wydobyć pieniądze przez dług i ukraść skarżąc mojego męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk w SA Kraków AKo 67/16, aby zniewolić Kanclerz Niemiec, której dane zamierzano wykorzystać, że skarży mojego męża.

Działanie obecne polskiego rządu i sądu jest działaniem zmierzającym do globalnego konfliktu przez Polskę, która nie potrafi zwrócić mienia i przeprosić dążąc do morderstwa naszej carskiej rodziny i obciążyć odpowiedzialnością Niemcy, którzy doskonale wiedzą , że pan Jarosław Kaczyński ma przybrane nazwisko i pochodzi z Ukrainy z miejsca, gdzie wymordowano Polaków. Z tego powodu Polacy są prześladowani na świecie i już upozorowano, że nasza rodzina jest wymordowana przez Polskę co określił sędzia Wojciech Pruss w SO Toruń IIK 164/11, że rząd polski jest dysponentem carskiego mienia. Oznacza to, że rząd polski zamordował carską rodzinę, aby stać się spadkobiercą do czego przyznał się sędzia Wojciech Pruss. Z tego powodu dopisywane są fałszywe opinie psychiatryczne dla męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk, gdzie również oszkalowano mojego ojca Józefa Ludwika Bochyńskiego co jest niedopuszczalne. Doszło do straszenia policją przez sędziego Jacka Pietrzak SA Gdańsk IIAKa3/16 po zakończonej sprawie, gdzie zapytałam dlaczego sprawa zakończona prowadzona jest drugi raz co jest prawnie niedopuszczalne.

Zamierzano wykorzystać aktorów w tym Marek Konrad, aby połączyć dwie osoby Marka Katzer i Konrada Szmytka w jedną osobę jako filmową postać pułkownika Kwiatkowskiego podstawionego pod ministra Kwiatkowskiego na Pałacyk Zarządcy na ulicy Konstytucji 3-Maja 15 w Starachowicach i ukryto przez prezydenta Sylwestra Kwietnia. Marka Konrada połączono z Renatą Dancewicz podstawioną pod dane Beaty Marii Idziak i połączonej z Renatą Aksan z Australii, gdzie podstawiono pod garaż, gdyż zrobiono mi pokój z garażu na trzy miesiące, gdy przebywałam w Australii.

Wykorzystano osobę Leona Kossak połączonego z Australią do podstawienia trzech osób Wojciecha Kossak, Leona Kossak i Juliusza Kossak za których podstawiono trzech braci w sieci dwóch Tarnowskich synów Bruno Mazurkiewicza w Kanadzie i Jarosława Kaczyńskiego w Polsce pozorując, że prawdziwa rodzina Kossaków żyje i powielono dane Kossaków na agentów do kradzieży dzieł sztuki w tym w Muzeum w Radomsku z Pałacu w Kruszynie, gdzie spalono moja babcię księżną Marię Lubomirską.

Podstawiono pod filmową postać Kwiatkowskiego pana ministra Kwiatkowskiego, który miał akta mojego męża z SO Toruń IIK 164/11 i obiecał jego ochronę po czym z departamentu stanu otrzymał nominację na Ministra Sprawiedliwości. Pan minister Kwiatkowski następnie został szefem NIK i został oskarżony w celu wytworzenia roszczenia do kradzieży carskich pieniędzy w celu podstawienia pod postać ministra Kwiatkowskiego przed wojną mieszkającego w pałacyku w Starachowicach do windykacji mojego prywatnego konta na Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk w PKO BP SA w Starachowicach, gdzie obecnie umieszczono sąd. Podstawiono obecnie zastrzelonego myśliwego pod zastrzelonego w przeszłości Czesława Leliwa Surmaczewski podstawionego pod prezesa zarządu Czesława Klarner, aby pozorować spadkobierców na Pałacyku Zarządcy i osiedlu Klarnerowo, gdzie jako prezes Zakładów Starachowickich był odpowiedzialny za jego budowę.

Podstawiono sędzinę Magdalenę Bochyńską jako Magdalenę Śniadowską-Klarner i krewną Izabelę z domu Klarner podstawiono pod Izabelę Krzemińską z domu Śliwińska.

Logika sądowa jest prowadzona na sposób, że własny dom sędziego nie jest już domem sędziego , ale osoby która sprzątała u niego, albo go odwiedziła . Nieważne jest, że sędzia zakupił dom za swoje własne pieniądze czy przejął po swoich dziadkach i rodzicach , gdyż pracownicy sądu sprawnie podmieniając dokumenty, aby po latach nikt nie mógł dojść do prawdy, aby dom sędziego stal się własnością jego sąsiadów, którzy zrobili dział spadku po rodzicach i dziadkach sędziego jako Prawo i Sprawiedliwość.

Eugeniusz Kwiatkowski pracował w sejmie w latach 1948-1952 w okresie mordowania arystokracji co spowodowało podstawienie go pod Eugeniusza Podczaskiego i zamieniono herbu Rola Podczaskich na herb mojego dziadka Brunona Bochyńskiego o nazwie Rawicz. Podobnie wykorzystano historię Zawadzkiego i podstawiono profesora Władysław Marian Zawadzki profesora Uniwersytetu Wileńskiego pod dane jako Marian Zawadzki , aby podstawić pod Marian Bochyński jako dług przez Kościół i zamordowano mojego wujka Mariana Bochyńskiego w Starachowicach.

Podstawiono pod mojego męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk pana Jerzego Zawadzkiego, który nie żyje, aby podstawić jako spadkobierce inne osoby pozorując Zawadzkich na Bochyńskich i postawiono most w Toruniu im. Zawadzkiej na którym były ćwiczenia NATO co połączono z mostem w Poznaniu, gdzie zginęła Ewa Tylman co oznacza odpowiedzialność wojska jako ćwiczenia.

Należy wspomnieć, że Eugeniusz Kowalski, który przejął po Zawadzkim gospodarkę był docentem Politechniki Warszawskiej i inżynierem. Podstawiono dział spadku po pani Marii Drozdowskiej jako Marii Bochyńskiej i podstawiono publikacje M. Drozdowskiego przez wojną oraz dopisano Romana Musiała do Kwiatkowskiego stosując błąd pisarski, aby przejść na dział spadku na FSC STARA SA w Starachowicach zamiast FSC STAR SA.

Sąd Apelacyjny w Kielcach odmówił nam zwrotu Pałacyku Zarządcy ukrywając dekret Bieruta, nakazujący zwrot Pałacu i 50 ha, natomiast publicznie prezydent Miasta Sylwester Kwiecień stwierdził, ze ma własnych spadkobierców rodziny carskiej co spowodowało wprowadzenie tych spadkobierców na moje mieszkanie po rodzicach jako ponad 34000,- osób i kradzież 100.000.000,- euro ( sto milionów) z mojego konta Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk w PKO BP SA w Starachowicach. Powodem jest podmiana nie tylko mojej rodziny, ale historii przemysłu polskiego, aby podstawić fałszywych spadkobierców na mienie mojej rodziny przez stworzenie rożnych spółek, które notorycznie fałszują historię. Przykładem jest próba zamiany wynalazcy żarówki Edisona na Teslę.

Powodem jest strona 117 „Wędrówki po dziejach Przemysłu Polskiego” pana Aleksandra Bocheńskiego. „Pierwszą elektrownie przemysłową na świecie uruchomił Edison w Nowym Jorku w 1882 roku. Następnym miastem w którym tenże wynalazca wprowadził światło elektryczne był Mediolan w 1883 roku. Pod koniec 1882 roku w Anglii już instalowano kilkadziesiąt elektrowni, choć nie każda pracowała bez zakłóceń. W 1884 roku Berlin miał małą elektrownię o mocy 300KM. Wystarczyło to na 2400 lamp. W roku 1888 było już ich 34000,- a w 1895 powyżej 200,000.- oraz liczne motorki elektryczne. Jednocześnie budowały elektrownie inne miasta: W 1887 Lubeka, 1888 Darmstadt i Hamburg, w 1889 Szczecin, w 1890 Królewiec i szereg innych. Rzecz charakterystyczna elektrownie budowane były przez przemysł elektrotechniczny nie zaś odwrotnie. Fabrykanci motorów i przewodów z Simensem na czele, aby znaleźć odbiorców wnosili elektrownie. Światło a potem siła elektryczna były to zjawiska tak nowe i o tyle przewyższające dawne systemy świetlne i energetyczne, że wnet magistraty zaczęły konkurować z prywaciarzami. Ale prywatne elektrownie zawodowe w Niemczech długie jeszcze lata przeważały. Fragment dziejów Polskiej Energetyki kiedy to 1902 roku wybudowano elektrownie w Chorzowie, Zabrzu i w Łaziskach Górnych firma Elektro. Stworzono Matyldę Komorowską jako wnuczkę prezydenta Komorowskiego, którą podstawiono w miejsce mojej rodziny królewskiej i podstawiono jako spadkobierca na elektrowni. Dlatego wezwano mojego męża do sądu Jerzego Dariusza Kaźmierczyk podstawiając pod dane Jerzego Bochyńskiego , aby ukryć w Katowicach oszustwo na Gürsche , gdzie wpisano Matyldę Komorowską jako żonę króla Belgii. Cytuję „ Naturalnie szereg kopalń instalowało już przedtem własne źródła prądu. Pierwszą miała „Matylda” w Lipinach , wówczas własność Gürschego. W roku 1879 firma Simens u. Halske instalowała tam motor o mocy 8 KM, co pozwoliło oświetlać wyjście z szybu czteroma lampami łukowymi. Zastąpiło to 34 lampy olejne i naftowe i kosztował 85 fenigów za godzinę wobec poprzedniego kosztu 1,40 Mk. Koszt założenia wynosił jednak 8,200,- Mk podczas, gdy lampa naftowa kosztowała grosze. Od 1882 roku zaczęto używać żarówek: po raz pierwszy Huta Pokój i kopalni Gürschego w Katowicach. Pod ziemią pokazało się światło w 1887 roku. W Zagłębiu Dąbrowskim pierwszą koncesje otrzymała w 1909 roku spółka „Hrabia Renard”, już wtedy objęta przez kapitał francuski. Zainstalowała malutką, bo o sile 0,3 MW dynamomaszynę. W 1911 roku odkupiło koncesję Akcyjne Towarzystwo Sosnowieckich Stacji Elektrycznych i zbudował w Milobądziu w pobliżu Dąbrowy elektrownie o mocy 5.5 MW. W 1915 roku zaopatrywała w prąd Będzin , Dąbrowę, Czeladź, Modrzejów i Niwkę”.

Doszło do podstawienia wyceny przez biegłego ING Banku Ślaskiego pomieszczeń na Lipie Henryk Szyb 1, pok kredyt szwalni „Nida” podstawionej pod Niwkę. Wykorzystano dane byłego męża Dariusza Piórecki jako elektromontera górnictwa podziemnego w Knurowie i podstawiono go za syna Lecha Kaczyńskiego jako Dariusz Bochyński podstawiając Lecha Wałęsę, aby podmienić Towarzystwo Zakładów Starachowickich na prywatną firmę Gürsche w Katowicach i ukryto przez odkupienie koncesji przez Akcyjne Towarzystwo Stacji Elektrycznych , gdyż elektrownia w Skarżysku wykazywała dawne oznaczenia na Lipie Henryk Szyb jako prywatne jeszcze mojego dziadka co próbowano ukryć przez wprowadzenie nazwisk arystokratycznych mojej rodziny przez PiS podstawiając pod elektrownie na Sosnowiec i połączono z Salonem Samochodowym Mercedes w Sosnowcu, gdzie pracował Piotr Idziak za którego podstawiono Piotra Główkę pod Gürsche w Katowicach. Dlatego mojego męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk skazano i podstawiono pod dane Dariusz Piórecki i wstawiono firmę „SOF-ART Sp. z o.o Dariusz Piórecki” przez Urząd Pracy w Starachowicach wstawiając Dariusza Kornaszewskiego i dawną sekretarkę Urzędu Skarbowego Ewę Machowską obecnie Ewę Kornaszewską do ukrycia kradzieży pieniędzy z męża Fundacji APEX-STAR w Katowicach przez fałszywe windykacje.

Zastosowano błędy pisarskie i podstawiono sklep własności Flisek z Farbami pozorując spadkobierców po Mieszałach i podstawiono Jadwigę Mirowską z domu Maksalon później Limanówka pozorując, że była z domu Bocheńska i podstawiono jej córkę Ewę Cichocką z domu Mirowską pod moje dane Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk, aby podstawić pod zakup Gürsche przez Harriman. Dokonywał sprzedaży Flicka z Flickiem sprzedawał akcje górnośląskich koncernów i podstawiono nazwisko Flisków do kradzieży naszego mienia.

Książka napisana przez Aleksandra Bocheńskiego jasno określa a mojego pradziadka księcia Stanisława Lubomirskiego jako rekina przemysłowego, który podpisywał umowę z rządem polski na temat produkcji wojskowej w Starachowicach co oznacza, że sąd świadomie i celo fałszował historię polski przez pomyłki pisarskie służące do podmiany carskiej i książęcej rodziny na agentów wojska, którzy zawłaszczyli 51% udziałów naszej rodziny w akcjach spółek COP, gdyż 50 % akcji miał mój pradziadek car Mikołaj II Romanow ukryty jako udział w Skarbie Państwa a pozostałe 50 % reszta naszej rodziny. Oznacza to, że wszystkie wyroki wobec mojego męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk zostały sfabrykowane przez sędziów na polecenie wojska. Moi pradziadkowie sprowadzili z Francji najnowsze technologie i maszyny na Hutę co zamierzano ukryć przez podstawienie Henryka Rose w Michałowie jako Baron Różyczka do Wytwórni Samolotów do podmiany historii księżnej Róży Lubomirskiej żony pradziadka. Podstawiono dane Podczaskich pod nazwisko Podczaszyński profesora Warszawskiej Szkoły Sztuk Pięknych, który przybył w 1842 roku do Starachowic i zachwycał się zakładem. Jego dane jako Bolesław Podczaszyński podstawione są pod Bolesławę Podczaską, gdyż w rzeczywistości była to Maria Romanow. Brygadzista Englert został podstawiony pod aktora. Rząd PiS jako prawica nie ma usprawiedliwienia ze swojego działania jako kontynuacji komunistycznej, gdyż nie chce się odwrócić uwikłany w kradzież pieniędzy z carskich depozytów, gdzie podstawiono bankierów pod malarzy zamienionych na arystokratów. Paweł Bolesław Podczaszyński przez dług został podstawiony pod Bolesławę Bochyńską z domu Podczaską i kradzione są dzieła sztuki przez trzech braci Podczaskich w Warszawie Ryszarda, Mieczysława i Henryka. Podstawiono Pawła Krzymowskiego pod herb Ślepowron co jest ewidentnym oszustwem w sądzie do wytworzenia roszczeń przez żądanie miliona nawiązki do podstawienia pod Bolesławę Bochyńską z domu Podczaską i podstawiono Apolonie Kuźbik do windykacji weksli męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk. Z tego powodu podstawiono siostrę Apolonii Kuźbik panią Czesławę Wojciechowską pod Natalie Kukulską jako Natalia Ziobro, Natalia Klusek i Natalia Wiatrowska podstawiając pod herb leliwa czyli pod mienie mojego dziadka hrabiego Jana Tarnowskiego ukrytego jako Franciszek Jan Mazurek na nieruchomości Nad Kamienna 25 co połączono z moim męża pełnomocnictwem pod tym adresem do uruchomienia depozytów dla Marmoroc-Polska Sap. z o,o. , które zawłaszczył rząd polski, który podstawił pełnomocnika za spadkobiercę i wydał klucz dla fałszywych spadkobierców w 100-tną rocznice wywołania I Wojny Światowej pozorujać naszą śmierć przez sprawy SR Starachowice INs 819/14 i INs 820/14 jako zajęcie uruchomionych depozytów pozorując wojnę zmieniając historię Rosji przez Watykan, który zastosował za Ducha Świętego kabałę babilońską jako mądrość. Spór o Ducha Świętego doprowadził do rozłamu między kościołem rzymskim a bizantyjskim. Bóg udowodnił, że modrość ludzka jest głupstwem w oczach Bożych, a kabała nie jest Duchem Świętym. Podstawiono dyrektora Zakładów Starachowic pana Kabałę pod kabałę babilońską i sfałszowano dokumenty do kradzieży pieniędzy.

W Szwajcarii pod Leopolda Tarnowskiego z zarządu Rapperswil podstawiono bankiera Leopolda Kronenberg i wstawiono Antoniego Bocheńskiego jako barona Antoniego Fraenkla za którego wstawiono Antoniego Ciszewskiego, który zawłaszczył herb Zadora. Sąd wydal obecnie fałszywy dokument INs 67/08 jako Ns 67/08 zabierając pałkę jako „I” , który podstawił Bohdan Żakiewicz do swojego adresu do powielenia i podstawiono Beatę Pałkę i Dariusza Palka pod Beatę Idziak zamienioną na Beatę Szydło, którzy stosują kabałę do usprawiedliwienia kradzieży pieniędzy z udziałów mojej rodziny w COP.

Kanclerz Niemiec Angela Merkel miała być zmuszona pobrać pieniądze przez dług, gdyż jest córką pastora i zamierzano ja za to oskarżyć mimo, że ma legalne środki od nas i legalnie może je pobrać z naszych depozytów w Szwajcarii zgodnie z deklaracją. Dowodzi to że nadal są tworzone długi przez Jarosława Kaczyńskiego i konsekwencja działania jest spowodowanie katastrofy lotniczej, aby przez odszkodowania pobrali pieniądze fałszywi spadkobiercy, podstawiając za dwie córki mojego taty wnuczki i prawnuczki oraz obce osoby tak aby podstawić drużynę piłkarką, gdyż tata żartował, że chciał mieć synów którzy mogli stanowić drużynę piłkarską. Podstawiono Donalda Tuska piłkarza udającego spadkobierce po moim tacie przerabiając go za Radziwiłł. Doprowadziło to do katastrofy Smoleńskiej, gdyż powodem są kłamstwa nagromadzone przez lata do kradzieży pieniędzy. Obecna katastrofa lotnicza drużyny piłkarskiej w Ameryce Południowej , gdzie pilot zgłaszał błąd elektroniki wykazując działania zbieżne z awarią samolotu z prezydentem Andrzejem Duda we Wrocławiu co może mieć kluczowe podejście do matactwa PiS, gdzie zamierzano pobrać pieniądze z odszkodowania jako przestój i podstawienie katastrofy lotniczej piłkarzy, aby pozorować, że jedna osoba przeżyła podstawiając prezydenta Andrzeja Dudę razem z Katastrofą Lotnicza zespoły piłkarskiego. Połączenie zdarzeń jest wykazaniem podmiany różnych osób jako The Beatles jako Renata Aksan z Australii z pania Renatą z koszulka The Beatles i podstawiono grupę The Beatles jako osoby które zginęły jako troje dzieci czyli pod troje moich dzieci które żyją, ale po podstawieniu danych Piórecki. Spowodowało to ogłoszenie przez papieża Franciszka aby chować zmarłych gdyż upozorowano, że moja mama żyje, która nie żyje i mój tata żyje, który nie żyje, ale nas żyjących usunięto jako nieżyjących a to już oznacza do likwidowanie żyjących i już podstawiono dane moich dzieci które zmieniły i nazwiska. Podstawiono szereg osób po nasze dane osobowe planując zawłaszczenie naszego mienia, aby mieć nacisk. Rząd zabrać chce już nabyte prawa do emerytury, czyli już przekracza prawo które nie działa wstecz, ale moje dane zostały zabrane i planowano pozorować, że im zabrano zarobek aby podstawić pod inne dane osobowe do kradzieży naszego mienia, czyli dalej promując oszustwo co jest niewidoczne jako chowanie zmarłych i mordowane są osoby, aby pobierać pieniądze na kolejne osoby .

Sędzia Wojciech Pruss w Toruniu nie oddal weksla mężowi z firmy PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk na 50,- milionów euro określając, że wszystko by upadło co oznacza, że zastosowano udziały w zarządzie przez robotników, którzy uzyskali zyski w przedsiębiorstwach.

Cytuję „ Robotnicy bowiem domagali si ę również do udziału w zarządzie, a zapewne też i w zyskach przedsiębiorstwa. Wynika to niedwuznacznie z Odezwy Zarządu do pracujących w Zakładach i Kopalniach Towarzystwa Starachowickiego wydanej drukiem na pierwszą rocznice pierwszego strajku robotników starachowickich 5 luty 1906 rok.

Działalność ta wspierana również przez część postępowej inteligencji, dwóch lekarzy fabrycznych Jankowskiego i Damma, urzędników Krodkiewskiego i Majewskiego dała częściowe rezultaty. Przede wszystkiem została rozliczona sprawa rozliczeń z górnikami. …”

Weksel został zastosowany ponadto do podstawienia Jarosława Kaczyńskiego na fabrykę dla którego pracuje mój chrzestny Józef Kowalski, który wykazał w swojej książce Eugeniusza Kwiatkowskiego wymienionego w książce Aleksandra Bocheńskiego. Zmarginalizowana została prawdziwa historia Starachowic określając ją jako „Zmierz Starachowickiej Legendy”. Spowodowało to pozbawienie nas mienia, aby zastąpić tworzoną bieżącą historią bez odniesienia do prawdziwej przeszłości pod którą jest podstawiony Lider Światowy co miało zakończyć istnienie Rzeczypospolitej Polskiej tak jak III Rozbiór Polski. Dwa weksle męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk są w rękach rządu, który zastosował wiedzę z wymienionej książki oraz uruchomiono Korpus Kadetów odwołując się do zapisów

„ Ponadto fabryka uruchomiła szkołę i przedszkole ( Ochronkę ) dla dzieci robotniczych i zobowiązała się do zapewnienia bezpłatnej pomocy lekarskiej i większej troski o mieszkania.”

Podstawiono weksle PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk pod udziały do Fabryki i zamierzano ukraść mienie mojego dziadka wykorzystując weksle mojego męża podstawione pod całe mienie przemysłowe w Polsce jako windykacja 300.000,- PLN ( trzysta tysięcy złotych )z SO Toruń IIK 164/11. W 1905 roku urządzenia pocztowe w Starachowicach były poniszczone i łączność kolejowa zerwana. Obsługiwane były Starachowice przez Ostrowiec co spowodowało obecnie podmianę naszych danych na Ostrowiec Świętokrzyski pozorując, że moi rodzice tam mieszkali i podstawiono moją mamę Filomenę Bochyńską jako prawdziwa hrabinę Marię Tarnowską pod Marię Krasuską żonę Bogusława Krasuskiego syna księcia Radziwiłł podstawionego jako trzeci Tarnowski za którego wstawiono Jarosława Kaczyńskiego. Sprawa W SO Toruń IIK 164/11 jest sprawą wojska i stanowi terror skierowany przeciwko mojej rodzinie.

Sąd znakomicie wiedział ,że zakłady zbrojeniowe w Starachowicach podpisywały umowę z Ministerstwem Spraw Wojskowych w 1921 i 1923 roku „Podstawą nowego programu produkcji były umowy zawarte przez Towarzystwo Zakładów Starachowickich z Ministerstwem Spraw Wojskowych w 1921 i 1923 roku. Towarzystwo zobowiązało się wówczas wybudować zakłady mechaniczne z oddziałami zdolnymi do produkcji dział i kompletnej uzbrojonej amunicji artyleryjskiej, a Ministerstwo udzielać corocznych zamówień odpowiadających zdolności produkcyjnej. Na razie zamówiono 270.000,- sztuk amunicji.

Stałe dostawy są dowodem, ze prezydent Andrzej Duda wykorzystał naszą wiedzę i nic nie zrobił dla naszej rodziny co doprowadziło do pożaru na dawnej elaboracji czyli pociskowni oraz ulicy Elaboracji w Wąchocku co połączono z parafiną aby odnieść się do paliw oraz używanych ubrań, aby odnieść się do akredytyw na materiały obiciowe uruchomione przez PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk dla SOF-ART Sp. z o.o. zamieniane przez ośrodki terapii zajęciowej na gobeliny jako tkanina wstawiając Bożenę i Ireneusza Utnickich , która pracuje na terenie bazy PKS w pomieszczeniu dla osób niepełnosprawnych.

Zostało to połączone przez dawne gwarancje rządu z pertraktacjami Zakładów Starachowickich z alianckimi producentami broni Schneiderem z Creusot we Francji i Vickersem w Anglii o sprzedaż dokumentacji technicznej i kompletnego wyposażenia produkcji dział i pocisków str 127 co odpowiada sali rozpraw 127 w SR Toruń IIK467/15 żądania miliona nawiązki przez Pawła Krzymowski , który posłużył się herbem Ślepowron w imieniu sędziów i prokuratorów co jest oszustwem i dokonano kradzieży z mojego prywatnego konta Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk 100.000.000,- euro jako działu spadku po mnie i mężu żyjących. Podstawiono Anne i Lucjana Sznajder zastępując komornikiem Nowak, który wyprowadził cale mienie i sfałszował dokumenty użyte w Sądzie w Toruniu w sprawie IIK 164/11 , o wartości sporu 300.000,- PLN , gdzie świadek Paweł Krzymowski zażądał odszkodowania 1.000.000.- złotych nawiązki co oznacza, że handlował moimi wnukami w celu wykazania DNA carskiej rodziny w banku. Podstawiono fałszywe zaznania Mariusza Kołodzińskiego podstawionego pod Mariusza Słodkiewicz w Starachowicach w celu kradzieży 100.000.000,- euro jako zakup cementu dla Elektrowni Atomowej w Czarnobylu i podstawiono Mariusz Kołodzińskiego pod warsztat Kołodziński jako zawód i ukryto jako Zjednoczenie Elektrowni Okręgu Radomsko -Kieleckiego przez SO Toruń IIK 164/11. Podstawiono windykacje miliona nawiązki pod pierwsze zlecenie milion pudów szyn dla kolej z Brześcia do Moskwy jako windykacja i z tego powodu wykupiono 15% akcji Hutę Lilpopa-Rau`a w Warszawie co połączono z przesłuchaniem Bohdana Żakiewicz zamienionym na windykacje męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk w piwnicy sądu w Warszawie.

W 1875 roku po zagospodarowaniu się spółki do Starachowic przybyła Rządowa Komisja z Petersburga przyjęta ucztą i polowaniem. Oznacza to, ze 50% udziału w Skarbie Państwa było własnością carską. Dlatego wytworzono na nas długi , aby ukraść mienie przez Skarb Państwa , który przyznał się, że nasza rodzina nie żyje, a Skarb Państwa jest właścicielem depozytów i nie zamierza oddać weksli męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk, którego skazał i podstawił próbę samobójczą, aby podstawić akta Joanny Putowskiej z Kielc, a dla mnie zamierzano podstawić akta jako polowanie z Petersburga podstawiając zastrzelonego na polowaniu obecnie pana Arkadiusza podstawiając akta zastrzelonej osoby na polowaniu w Rzepinie. Oznacza to, że Polska zamierzała nas zabić z premedytacją i oskarżyć Rosję, gdyż książka jest napisana w 1968 roku przez Instytut Historii Kultury Materialnej PAN jako „Studia z Dziejów Górnictwa i Hutnictwa” Tom 13.

Polscy sędziowie nie znają historii a swoje braki uzupełniają opiniami psychiatrycznymi dla oskarżanych osób , których okradają. Z tego powodu sprzeciwiamy się, aby Anglia opłacała swój dostęp do wspólnotowego rynku z naszych carskich pieniędzy i zabraniamy zadłużać na nasze konto.

Z poważaniem
Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

About thetimesofpoland

Historia rodziny carskiej w Polsce od 1918 roku do 2015 roku. Judy Lew główny herb rodu
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s