Krzywe Zwierciadło

Starachowice na 05.12.2016

Bożena Elżbieta Bochyńska-Kaźmierczyk z domu Bochyńska
PESEL 63031012705
mgr inż. mech. Jerzy Dariusz Kaźmierczyk
PESEL 67011212279

Zamieszkanie:
ul. Nad Kamienną 25
Zameldowanie:
ul. Bohaterów Westerplatte 1/1
27-200 Starachowice

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Duda
Ambasada Niemiec w Krakowie

Krzywe zwierciadło

Krakowska Kancelaria zastawiła puste ściany do kradzionych obrazów w Pieskowej Skale pod herb Rawicz mojego ojca czyli mój i obecnie dorobiono karykatury oszukując młode pokolenie, aby wpisać Justynę Światło pod dzieła sztuki. Agent Józef Światło działał w USA i dorabiane są książki do wykrzywiania rzeczywistości przez niuanse finansując poczynania takich osób jak Hillary Clinton, której polityka miała być ukryciem polityki jej męża, gdyż przerobiono ją na nazwisko męża pozorując takie nazwisko z domu czyli dorobiono Clinton z domu, aby ukryć oszustwa dorabianych tożsamości i fałszywych linii genealogicznych dopisanych do sześciorga dzieci mojej siostry i pięciorga moich podstawiając tyleż samo linii genealogicznych pozując inne rodziny. Podstawiono nasze dzieci pod linie genealogiczne PRL jako inne dzieci innych rodzin, aby dopisać fałszywą historię, gdzie jej brak, z powodu nie wykazania wymordowanych prawdziwych rodzin, aby pod nie przypisać bandy UPA,NKWD i SS i inne.

Dlatego wycierana jest historia przez służby wojskowe mające wiedza o prawdziwej historii, gdyż oszukali narodu również Polskę, Niemcy i Rosję promując zniszczenie prawdy i chrześcijan, wykrzywiając przez lata przez literaturę fałszywą historię. Dlatego Adolf Hitler palił książki i była kara śmierci za ich posiadanie. Obecnie bezpieka polska w Starachowicach prymitywnie działając wchodziła do domu, aby fałszować to co miałam prawdziwego w domu , aby zniszczyć prawdziwą historię mojej rodziny, gdyż miała wybitne znaczenie dla Polski i świata. Dlatego wyrwano pierwszą stronę ręcznie przypisanej książki przez Mariana Bochyńskiego czyli mojego wujka, z tytułem i autorem książki, dokonując zniszczenia, wyrywano kartki, aby przypisać treść dla innego autora dorobionego przez nowe „elity” udające naszą rodzinę i Polaków, a nie szanujące prawdziwej historii zamierzając podszyć się pod nią przez gwałt wnuczków i mordowanie naszej rodziny oraz elit intelektualnych, arystokracji i ludzi szlachetnych, prawdziwych Polaków, Niemców i Rosjan i innych ludzi uczciwych i mądrych szanujących prawdę, aby ich podmienić oraz znaczenie treści przez manipulację i fragmentowanie treści, aby ukryć prawdę i przeforsować słowa kluczowe do podmiany na przyszłość rodzin i religii jako cel działania lidera światowego. Obecnie jest to dolewanie kwasu do zaczynu, aby zniszczyć zaczyn i wpisać słowo „ słońce” jako znak Jednej Religi boga słońca i wiele innych, aby przypisać moje wnuczki Lili i Lile, które oficjalnie zmarły a zostały przypisane do innych rodzin i dlatego je skradziono po urodzeniu od synowej, aby mieć carskiej DNA i wykorzystać moje wnuki do ukrycia wyprowadzonych dzieł sztuki i mienia, aby przypisać innym rodzinom, historię naszej rodziny wykorzystując nasze dzieci i wnuki dla innych linii dla służb z PRL w Polsce, które dorobiły genealogię przez USA. Dlatego wpisywane są potoczne określenia domowników w pisanych życiorysach, aby podstawić współczesne określenia młodzieżowe i żargony, które w rzeczywistości są nagięciem struny, która nie wyda już właściwego dźwięku, ale może pęknąć, przypisując nowe określenia do wcześniejszej literatury. Obecnie przykładem jest podstawienie innych autorów do dzieł dawnych a na nowo kreowanych przez literaturę pisaną po wojnie na bazie dostępu do oryginałów, wykrzywiając rzeczywistość jako karykaturalną, jako krzywe zwierciadło które odbija karykaturalną rzeczywistość i śmiesznie jak klauni w cyrku, aby ośmieszyć to co szlachetne. Można to porównać w USA z nazwaniem zwierciadła jako krzywa Hillary, bo podstawiona pod dane jej męża czyli udająca nie tą osobę, co jest, ale jest to karykatura chrześcijańskiego małżeństwa, do słów ci dwoje będą jedno i wykrzywienie wartości do pozorowania prawdy przez Bogiem, która jest kłamstwem przez podmianę ludzi pod nazwiska zmienione. Nie ma to żadnej wartości czyli nazwisko Piórecki pod Dąbrowski i inne pozorując zmianę nazwiska na żony i pozorowanie innej rzeczywistości dla służb wywiadu niewierzących ludzi wykorzystując nasze rodziny i prawdziwa historię osób i ich życiorysy dla podstawionych już na przyszłość zaplanowanych osób do podmiany rodzin. Przykładem jest pani Maja Komorowska nie mająca nic wspólnego z rodem prawdziwych Komorowskich a podstawiona w PRL pod hrabinę Gertrudę Komorowską jako żonę Juliusza Bochyńskiego ze Starachowic, i dokonano obecnie podmiany na byłego prezydenta Polski pana Bronisława Komorowskiego w celu podmiany na Bochyńskich i podstawiono Karinę Kaczyńską i Karinę Komorowską jako Koń podstawiając fałszywego Juliusza Tarnowskiego pod tą osobę pozorując właściciela naszego imienia ukrywając się w Kanadzie. Podstawiono pastora Milewskiego i Dąbrowskie siostry Dorotę z jej siostrę pod ich twórczość muzyczną w Kanadzie do podmiany w Polsce na moją w celu pobrania pieniędzy na STUDIO i podstawienie mojej twórczości pod karykatury życiorysów pisane na bazie prawdziwych. Z tego powodu wyprowadzono nasze mienie z domu i dorobek mojego ojca i rodziny, aby zniekształcić prawdę w celu podmiany mojej rodziny Bochyńskich na inne fałszywe linie pod wojsko które było w otoczeniu cara podmieniając na rodzinę carowej zamierzając upozorować po latach, że z nimi sypiała. Dorobiono obecnie do tego historię przez wykorzystywanie dzieci moich i siostry oraz wnuków z carskim DNA , pozorując inne rodziny dla 9 wnuczków moich rodziców z dwóch córek, aby tworzyć inną rzeczywistość i dorobić dzieci dla Katarzyny II Wielkiej, dla wojska jako nierząd. Dlatego podstawiono wątek Poniatowskiego jako jego konia, pod program HORST pornograficzny na bazie diamentowych szachów Romanowów jako pion KOŃ i podstawiono nazwę samolotu Mustang jako KOŃ. Dlatego usuwane są dane moich rodziców i sprawy powielane obecnie, aby ukryć istnienie moich dziadków i rodziców. Doszło do haniebnego czynu i podstawienia pod dane mojej mamy konia, podstawiając jako konia pracującego w Kopalni nie widzącego światła podstawiając św Barbarę jako patronkę Górników. Dlatego dokonuje się podmiana i podstawiana jest za moją mamę Filomenę Jadwigę Bochyńską z domu Mazurek , prawdziwa z domu hrabina Maria Tarnowska, zamieniana jest na sędzinę Barbarę Bochyńską z domu Małachowska naprawdę jest Niemką, czyli osobą nie widzącą światła Jezusa Chrystusa, która podstawiona zostaje pod moją mamę Filomenę Jadwigę Bochyńska z domu Mazurek czyli hrabinę Marię Tarnowską, a zamieniając mamę na z domu Bocheńską. Podmiana mamy dokonuje się na linie jej męża czyli mojego ojca inż Józefa Ludwika Bochyńskiego. Zamieniono tatę na mamę a mamę na konia, podstawiając Św Barbarę pod konia w kopalni, który w jednej z wersji ciągnie ciężar i nie widzi, gdyż światło dnia w kopani nie dochodzi, czyli jest ciemno, i przybywa w ciemności już do końca życia. Spowodowało to wykorzystanie niewiedzy ludzi cienia i dorobienie programów pornograficznych jako program na bazie szachów Romanowów pod konia diamentowego szachowego jako Horse nie znając światła Chrystusa Jezusa a jednie pokładając ufność w bożku pieniądzu. Obrazowo można nawiązać do Platona i jaskini, gdzie wykazano, że jest inne lepsze życie i można wyjść z pieczary, a nie tylko żyć w cieniu padającego cienia jako jedynego światła, co dla nich stało się jedną formą przeżycia w pieczarze. Zmierzano dlatego wykorzystać wiedzę i dokonać odwzorowania rzeczywistości , która jest w zwierciadle odwrócona i wykrzywiona przez krzywe lustro, co daje jedynie obraz karykatury prawdy i nie jest rzeczywistością, ale odbiciem jakby obrazem za szybą skrzywionym hologramem rzeczywistości. Miało to stać się próbą odbicia życia monastycznego w jaskiniach podmieniając rzeczywistość i tworząc małe domki na wzór anachoretów jako mieszkania dla ludzi , aby podmienić życie monastyczne i pustelnię na nowe oblicze rzeczywistości jako domu w celu podmiany prawdy na kłamstwo i wstawienie pod arystokracje w PRL nazwisk muzyków podmieniając chwale Boga na nazwiska pozorując życie jako chwałę opiewającą wielkość Boga i niszcząc życie, aby nie oddawało chwały Bogu, w celu odbicia przez krzywe lustro niewyraźnie innej rzeczywistości wykrzywiając i pozorując na prawdę, jakby za szkłem odbicie światła dziennego, czyli jako pozór prawdy. Miało to spowodować odwrócenie życia w prawdzie i zamianę na życie w złudzeniu. Prawda miała stać się niedostępna dla ludzi, aby nie byli nigdy prawdziwie wolni. Jest promowana ułuda rzeczywistości i dlatego próbowano zamienić prawdziwego Boga na fałszywego jako boga słońca, aby nie odnieść się do rzeczywistości, ale ciała niebieskiego i ukryć ponownie dorobek ludzkości, aby nie padało światło sprawiedliwości na świat ani prawdziwe barwy piękna. Powoduje to zamknięcie ludzi w ułudzie jako zamkniętych w swoim ego, aby wykazywać same braki bliźniego bez miłości Boga, ale zastępując miłość Bożą na ludzką zmysłową demoniczną, ale nawet bez ludzkich uczuć, w celu uwięzienia ludzi w poczuciu własnej sprawiedliwości i wielkości, opartej na zmysłach a nie na Bogu i Jego prawdzie. Ludzka sprawiedliwość nie pokazuje drogi wyjścia, ale niewolniczego poddaństwa człowiekowi i pozbawienia się twórczego myślenie przez jedynie wykonywanie tego, co ma podawane z zewnątrz pozorując wspólnotę interesów udającą chrześcijaństwo, aby wyzbyć się wartości prawdziwych. Dlatego oddaje się własną wartość do pozorowania wartości innych ludzi zamiast korzystać w świetle dania ze swojej własnej pracy dla budowania przyszłości dla siebie i innych przydatnej ku dobru własnej rodziny. Jaskinia stała się zamianą nasze prawdziwej rodziny na pozorowane światło. Wstawiono ludzi cienia którzy jedynie naśladują co my robimy i kradną nasza pracę od wieków, gdyż sami nie mają myśli twórczych i nie są zdolni do analizowania treści, ale jedynie niszczą pracę innych myśląc, o zysku, a nie o przyszłości, która bez mądrości nie przetrwa i nie pomogą żadne pieniądze, gdy się zniszczy podwaliny pracy całej ludzkości. Burzenie nie jest formą twórczą, ale jedynie powoduje chęć zarobku dla odbudowania, a co oznacza, że pozornie się udoskonala, to co miało dobre fundamenty, a zostało zniszczone. Bez zniszczenia można budować jeszcze lepiej i lepsze przynosi to rezultaty , czyli dla budowania własnej przyszłości jest pomocny trwały fundament, na którym można budować. Nie jest mądrością obdarzony ten kto oddaje własną wartość jako promowanie innej osoby, aby oddać godność swoją dla innych, którzy nie mają w tym udziału. Taki stan rzeczy nie pokazuje prawdziwej wolności ani możliwości życia w prawdzie ani na przyszłość wyjścia z problemów. Życie w którym jest prawda pozwala na rozwój duchowy i twórczy, a jeśli oparte jest to na krzywym zwierciadle i obrazach jako dzieło sztuki ludzkiej to dochodzi do paradoksów , aby ludzi trzymać jedynie przy cieniach jako odbijanie cienia w jaskini i próbę podstawienia lustra do pokazania rzeczywistości w jaskini jako forma oszukania narodów , pozorując, że żyją w świecie rzeczywistym, a żyjąc jedynie odbiciem rzeczywistości, w zwierciadle zewnętrznego światła, które nie jest prawdziwym światem, ale pozorem okna na świat. Takim oknem jest obecny komputer i zrobienie boga z portali społecznościowych jako twarzy fałszywego boga, a świat jest nadal w ograniczonej jaskini i bez prawdziwej wolności. Jest to oszukanie ludzi odbiciem świata jakby przez szybę w celu pozorowania wyjścia ze świata cieni, gdzie było brak barw a barwy pojawiły się przy odbiciu w zwierciadle, ale bez rzeczywistości od której świat miał być odcięty, przez pozorowanie światła. Skutkiem tego miał być plan nadejścia wojny w celu zniszczenia tego, co ludzie widzieli, a po dokonaniu zniszczenia zbite zwierciadło światła już nie da, a rzeczywistość się miała zmienić bez prawdy z Boga, co pogrążyć miało świat w mroku czyli dążąc do zniszczenia świata. Piękno miało bezpowrotnie odejść z ziemi i prawda przez działanie ludzi, którzy widzieli jedynie krzywe odbicie rzeczywistości w mroku i nie wiedzieli prawdziwego słońca, które ludzi cienia oślepia a odwróceniem jest zaślepienie ludzi światłem pieniądza jako bożkiem jako pożądanie, pycha życia i próżność, co miało zastąpić Pana Jezusa Chrystusa jako głowę Kościoła oraz oraz małżeństwa jako prawda Jezusa Chrystusa droga i życie , co jest pięknem otaczającego świata. Dlatego wykorzystano potoczne nazwanie mojej mamy Filomeny Bochyńskiej jako Dzidka nadając taką nazwę koniowi i dorobiono genealogię prawdziwej rodziny dla słuzb wojskowych Podczaskich a dla mnie prawdziwej córki jako zwierzę, znieważając moich rodziców i dlatego podstawiono Dzidka jako konia również przez Lewandowskich, na takie dane dane fałszując nazwisko przez samo „H” , aby przejść dalej i dokonać pobrania pieniędzy przez dorobioną fundacje w USA przez Bohdana Żakiewicza. Sfabrykowano dane osobowe na Misje we Fryburgu do podstawienia do Szwajcarii jako błąd w nazwisko ojca Józefa Marii Innocentego Bochyńskiego w celu pobierania pieniędzy, gdyż tam przesłano przez osobę obcą katalog obrazów, gdyż pan Żakiewicz udawał w USA inną osobę. Wysyłając do Fryburga przesyłkę Bohdan Żakiewicz nie podął swoich danych i na moje miejsce podstawiono Ewę Eugster, pod wycenę obrazów, gdyż katalog obrazów wydano w nasze ręce i podmieniono ludzi. Zamieniono przez amerykańską linie dla telemarketerów dane Wioletta Wiatrowska i zamieniono ją z siostry mojego męża na żonę i podstawiono Martę Cybulską, za ich jako córkę czyli jego druga siostrę a podmieniono na dane mojej córki Marty Bochyńskiej, a męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk podmieniono na Jerzego Brunona Bochyńskiego z Katowic. Celem było ukrycie kradzionych dzieł sztuki przez kancelarię z Krakowa , na zamku w Pieskowej Skale i na Wawelu dokonując podmiany sztuki i podstawienia malarzy współczesnych jak Edward Kowalski zamieniając na Edward Podpłoński, aby podstawić jego malarstwo do ukrycia kradzieży mienia i podstawienia malowanych przez Kossaka Koni na wojska na twórców jako odwet za Pismo Święte czyli zapis o rzeźbiarzu, który podobny jest do swojego dzieła, które nie mówi nie słyszy i nie chodzi a ludzie oddają mu chwałę i są przeklęci. Wizerunki konia jako podobizna satyra podstawiono pod Wojciecha Kossaka malarza podstawionego pod Wojciecha Idziak, a jego żonę Mariolę Idziak podstawiono pod Mariolę jako zwierzę wstawiając siostrę Lilianę czyli Mariole zakonnicą pozorowaną na rodzinę Kossaków i Wojciecha Idziak oraz podstawiono ich jako rodzinę Juliusza Kossak podstawiając fałszywych Tarnowskich. Za Leona Kossaka oficera malarza podstawiono fryzjerów nadwornych zamienionych na biznes fryzjerów psich i szampony dla psów podstawiając sędzinę Barbarę Bochyńska z Katowic pod psa. Zmieniono osoby na konie i zwierzęta z obrazów jako podobieństwo kryjąc przekaz historyczny. Nie wspomina się w obecnie w encyklopedii, że Juliusz Fortunat był bratem Leona oficera i malarza.

Malował również dzieje rodzin takich jak Lipskich, Morstinów, Tyszkiewiczów, Gniewoszów, Fredrów, portrety takich osób jak hrabiego Rzewuskiego, generała J. Kruszewskiego, którego rodzina jest rodzina mojego męża i dlatego podstawiono obraz Edwarda Podpłońskiego pozorując go na Edwarda Kowalskiego. Ponadto Kossak Juliusz stworzył wiele innych dzieł, gdyż poza obrazami malował do twórczości innych osób. Dawał projekty do medali w tym Dąbrowskiego. Ponadto malował takie portrety jak hr. Dzieduszyckiego, hr. Łubieńskiego z córką. Natomiast Wojciech Kossak namalował między innymi słynną Panoramę Racławicką, panoramę Samo Sierra , księżniczkę J. Lubomirską i wiele wiele innych.

Podmieniane są kradzione obrazy na karykatury i falsyfikaty, aby podmienić osoby i ukryć prawdziwe działa sztuki i portrety w celu podmiany osób i treści.

Ukradziono obrazy i przypisano fałszywych Lubomirskich na Misji we Fryburgu podstawiając obce osoby pod nasze prawdziwe rodziny pozorują, że zmarli członkowie mojej rodziny przeżyli, jak rodzina Lubomirskich. Przecież babcia już nazywała z się z męża Bochyńska i podmieniono mnie Bożena Bochyńską-Kaźmierczyk na Katarzynę Krasuską i podstawiono Magdalenę Jarczyk z domu Bochyńską pozorując rodzinę Kossaka, aby podstawić religię Słońca i wytworzyć oszustwa podmieniając linię carską Romanow na Radziwiłł i wykorzystano byłego teścia mojego męża pod Bogusława Radziwiłła jako zdrajcę w celu ukrycia dorabianych dzieci nieprawdziwych dla carowej Katarzyny II Wielkiej do Rosji zamieniając na Tarnowskich pod Tarnów i Turcję, gdzie zamieniono na generała Bema mojego dziadka, aby podmienić historię mojej rodziny carskiej. Dlatego podstawiono pod dziewięć wnuczków moich rodziców inne rodziny kreujące inną rzeczywistość i zmieniając ich małżonków i żony na nasze dane w celu za mataczenia rzeczywistości, aby nikt nie wykrył po latach tego oszustwa podmieniając rodzinę, w celu zniszczenia Kościoła Prawosławnego. Z jednej sprawy zrobiono ogrom kłamstw przez bezpiekę, która kreuje rzeczywistość w taki sposób, aby po latach połączyć rzeczywistość z naszą prawdziwą historią, ale mordując prawdziwe rodziny, aby zatrzeć ślady po prawdziwej historii, którą fałszuje bezpieka w Kościele, który był ostoją patriotyzmu i prawdy, czyli taki jaki kościół taki naród i historia. Dlatego wymordowano Komorowskich ród w czasie, gdy już wymordowano prawdziwe osoby znające historię prawdziwą. Kossak Szczucka nie ma nic wspólnego z rodem Kossaków, ale już kreowana jest historia prawdziwych osób dla służb, aby podstawić kradzione dzieła sztuki pod te osoby i wykorzystać do ukrycia moje wnuczki planując ich związki, aby wykreować inne linie genealogiczne. Pozorowanie chrześcijaństwa na obecny sposób jest karykaturą i adorowanie zwyczajów pogańskich do symulowania tego co złe w celu przemycenia obcych wartości do historii prawdziwych rodzin arystokratycznych, aby pozorować inną rzeczywistość. Dlatego dopisano Klauna podszywając się pod moje dane, aby zniszczyć to co święte i to co ma wartość wpisując karykatury i niszcząc potencjał twórczy młodzieży, która ma serwowane fałszywe treści i jest jedynie przygotowywana do niszczenia a nie budowania.

Do ukrycia splądrowanych dzieł przez Adolfa Hitlera podstawionego Adolfa Bocheńskiego i dlatego wstawiono moje wnuczki jako Lili i Lile jako droga do oznaczenia lądowiska kryptonim MOTYL. Kancelaria prawna w Krakowie w PRL zastawiła puste ściany w Zamku na Pieskowej Skale i dopisywana jest obecnie do tego literatura, aby zawrzeć w treści odpowiednie słowa wcześniej przypisane jako Marylka co jest odniesieniem do Marii Gudewicza zwanej potocznie Marylką i podstawiono generała Olga Radziejewskiego i jego żonę Annę z domu Wróblewską, aby podstawić Anne Marie Piórecką moją córkę pod piosenkarkę Maryle Rodowicz która tam bywała jako artystka.

Powodem jest wymordowanie rodziny i zostaliśmy jedynie my z naszymi kilkoma rodzinami pod które podstawiono inne osoby pozorując inne związki małżeńskie dla polityków polskich nie mających nic wspólnego z dziedzictwem narodowym i Polską jak Kossak Szczucka, Gliński , Radziwiłł i inni udający arystokratów jak Jarosław Kaczyński, czyli masońskie elity na bazie naszych dzieci i wnuczków również z handlu moimi wnukami. Aby dopisać życiorysy słynnych malarzy do służb i aktorów, stosuje się krzywe zwierciadło czyli wykrzywianie rzeczywistości i wzbogacanie o przydomki pod pseudonimy i imiona kradzionych wnuczków z carskim DNA czyli Lili i Lile przypisanych do Magdaleny Jarczyk z domu Bochyńskiej obecnej sędziny, co powoduje że ma dostęp przez jej mamę sędzinę Barbarę Bochyńska z domu Małachowska ( przybrane nazwisko), aby dostać się w Krakowie przez znajomych z restauracji Hawełka do zastawionych przez adwokatów obrazów w PRL i przybrano żartobliwe określenie nie stosowane na salonach, aby ukryć kradzieże. Wpisywani są politycy nie mający nic wspólnego z arystokracją ani z malarzami, którzy pracowali dla mojego dziadka i babci tylko dopisywane są służby w Katowicach , które przybrały nazwiska osób okradanych. Życiorysy są wykorzystywane do podstawienia służb wojskowych za mordowane rodziny arystokratyczne.

Z poważaniem

Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk

mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

About thetimesofpoland

Historia rodziny carskiej w Polsce od 1918 roku do 2015 roku. Judy Lew główny herb rodu
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s