Zakopane przejście szczytami do Torunia

Starachowice na 05.12.2016

Bożena Elżbieta Bochyńska-Kaźmierczyk z domu Bochyńska
PESEL 63031012705
mgr inż. mech. Jerzy Dariusz Kaźmierczyk
PESEL 67011212279

Zamieszkanie:
ul. Nad Kamienną 25
Zameldowanie:
ul. Bohaterów Westerplatte 1/1
27-200 Starachowice

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Duda
Ambasada Niemiec w Krakowie

Kradzież miliona przez SR Toruń IIK 467/15 świadka w sprawie SO Toruń IIK 164/11

Doszło do oszustwa w SO Toruń IIK 164/11, gdzie prokurator Wilczyński posłużył się fabrykowanymi dokumentami opinii o urojeniach dla męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk podważając arystokratyczne pochodzenie mojego taty Józefa Ludwika Bochyńskiego wnuczka księcia Stanisława Lubomirskiego, który podpisywał umowy z rządem Polski w 1921 i 1923 roku na temat produkcji wojskowej w Starachowicach.

Pan Paweł Krzymowski w 2005 roku dokonał przelewu pieniędzy z Fundacji APEX-STAR męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk w Katowicach w kwocie 300.000,- PLN, w imieniu METRON SA w Toruniu i ten fakt zataił na rozprawie twierdząc, ze przelała jakaś firma z Katowic. Do fundacji nie mamy z mężem dostępu, gdyż w 2004 roku po śmierci mec. Zarzyckiego w Szwajcarii dostały się w ręce ambasady dokumenty założenia firmy APE UMWELTTECHNIK AG w Zug na podstawie dokumentów APE-Jerzy Kaźmierczyk i upozorowano moją jeszcze pod nazwiskiem Bożena Elżbieta Piórecka i obecnego męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk śmierć w systemie bankowym przekazując pieniądze 50,- milionów euro jako charytatywne do FUNDACJI APEX-STAR w Katowicach i podmieniono męża dane Jerzy Kaźmierczyk na Jerzy Kazimierczyk przez błąd „zi” co uniemożliwiło dostęp oraz złożono dokumenty do SR Rejonowego na ulicy Francuskiej w Katowicach przez Konrada Szmytka wiceprezesa fundacji, który współpracował już wcześniej z Bohdanem Żakiewicz przy Kopalnia Basznia, gdzie obaj podali się za Bochyńskich, którego rząd podstawił pod dokumenty APE UMWELTTECHNIK AG, gdyż podstawiono go przed laty pod kradzione mienie jako Bohdana Bochyńskiego w USA jako spadkobierce po zamordowanym Wacławie Bochyńskim w USA księciu z Lublina czyli Szczekarkowa gmina Wilków powiat Kazimierz Dolny.

Świadek w sprawie o 300.000,- PLN pan Paweł Krzymowski zaskarżył męża w imieniu prokuratorów i sędziów o 1.000.000,- PLN ( milion złotych nawiązki) w sprawie SR Toruń IIK 467/15 na którą nie przyszedł a sąd udzielił informację, ze sprawa faktycznie jest z Kielc. W konsekwencji tych działań zostały skradzione pieniądze w kwocie 100.000.000,- euro ( sto milionów) przesłane przez naszego pełnomocnika z Szwajcarii pieniądze dziadka z UBS AG w Zurychu przez Credit Suisse AG w Zurychu przez konto PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk w Credit Suisse AG w Paradeplatz 8 w Zurychu na konto Bożena Elżbieta Bochyńska-Kaźmierczyk w PKO BP SA w Starachowicach.

Z pieniędzy z Fundacji APEX-STAR w Katowicach w 2004 roku bank PKO BP SA pobrał 50,- milionów PLN objętych układem długów GBC Centrostal Bydgoszcz SA po sporządzeniu dokumentu zakupu akcji za 35.000.000,- PLN przez PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk po czym podstawiono fałszywych spadkobierców jak Aleksander Kwaśniewski, który na Ukrainie podstawił DOMBAS jako spadkobierców po mnie i mężu na firmie DOMSTAL SP. z o.o. Kijów do powtórnego zakupu GBC Centrostal Bydgoszcz SA aby ponownie pobrać pieniądze z Fundacji APEX-STAR w Katowicach. Z tego powodu wykorzystano umowę zakupu GBC Centrostal Bydgoszcz SA przez PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk i podstawiono jako zakup METRON SA za wartość księgową 35.000.000,- PLN co ukryto dokonując podwójnej windykacji wymienionej kwoty z FUNDACJI APEX-STAR i tak powstał METRON SA w Norwegii i METRON SA w Grecji. Aby to ukryć doprowadzono do upadłości GBC Centrostal Bydgoszcz SA i ukryto pieniądze w Banku Pocztowy SA w Bydgoszczy, gdzie powielono moje i męża dane osobowe wprowadzając agentów i podstawiając ING Bank Śląski w Katowicach współpracujący z Konsorcjum Island w Wielkiej Brytanii, które uczestniczyło w przeniesieniu gwarancji Banku Rezerw Federalnych w USA do ING Bank Śląski w Katowicach czyli kradzieży depozytów carskich.

Doszło do podmiany przelewu z Credit Suisse AG z konta PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk 100.000,- PLN ( sto tysięcy) dla STERBUD-Mariusz Kołodziński na 100.000.000,- euro przekazane na konto Bożena Elżbieta Bochyńska-Kaźmierczyk w PKO BP SA w Starachowicach pozorując dostawy cementu z Ukrainy , których nie było, ale użyto kradzionych pieniędzy do budowy sarkofagu na elektrowni atomowej w Czarnobylu. Kradzież ukryto przez zamianę Mariusza Kołodzińskiego na Mariusza Słodkiewicz syna Heleny Surma i podstawienie sąsiadów jako spadkobierców po moich rodzicach Józefie i Filomenie Bochyńskich wstawionych jako spadkobierców po mnie Bożenie Bochyńskiej-Kaźmierczyk i Jerzym Dariuszu Kaźmierczyk w sprawie SO Kielce IC 2627/10 jako przywrócenie stanu posiadania rodziny carskiej , gdzie przelew 100.000,- PLN z PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk z Credit Suisse AG w Zurychu na mosiądz do METRON SA zamieniono jako usunięcie braku formalnego do sprawy w Sądzie Okręgowym w Kielcach IC 2627/10 jako działu spadku na moim prywatnym koncie Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk w PKO BP SA na ulicy Konstytucji 3-Maja 27, gdzie obecnie wynajęto budynek dla sądu karnego w Starachowicach przez Wydawnictwo 24 zakupiony za 8.000.000,- PLN przez osoby, Adamczyk, Łęcki, Żyła, która złożyła wniosek o drogę między dwoma budynkami w tym rodziców, gdyż nie są wstanie uzasadnić źródła pochodzenia pieniędzy.

Z tego powodu prokurator Wilczyński ukrył przelew 100.000,- PLN z Szwajcarii dla Mariusza Kołodzińskiego, który złożył fałszywe zeznania, gdyż ujawnienie tego przelewu spowodowałoby ujawnienie pobrania 50,- milionów złotych w 2004 roku przez bank PKO BP SA jako długu GBC Centrostal Bydgoszcz SA, gdyż bank wycofał się z ugody z firmą w Bydgoszczy po jej zakupie w celu pobrania pieniędzy dla rządu polski z Fundacji APEX-STAR w Katowicach i doprowadzono do upadłości GBC Centrostal Bydgoszcz SA w celu ukrycia kradzionych pieniędzy, gdyż hale firmy znajdowały się w Toruniu co wykorzystano do podmiany firm.

Pan Paweł Krzymowski podał , że jest herbu ślepowron czyli jeden z trzech herbów Bochyńskich i zaskarżył prawdziwą rodzinę powołując się na Rogoźniczkę i dokumenty przygotowane przez Kościół katolicki. Moja rodzina nie miała żadnych długów przez wszystkie wieki.

W sprawie SR Toruń IIK 467/15 doszło do zaskarżenia męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk i mnie Bożeny Elżbiety Bochyńskiej-Kaźmierczyk pod danymi Elżbieta Bochyńska-Kaźmierczyk i pan Krzymowski nie zjawił się na sprawie i oddalono oficjalnie wniosek. Obecnie prezes Sądu w Toruniu przesłał pismo do tej zamkniętej sprawy, która się nie odbyła co oznacza, że przeprowadzono ją tajnie i podstawiono za nas inne osoby w celu wytworzenia roszczenia do kradzieży pieniędzy i podstawienia pana Waldemara Maksalon, aby ukryć, że Waldemar Maksalon nie zapłacił 50,- tysięcy nakazane przez sąd w Starachowicach w INs 716/10 do sprawy INs 956/09 zniesienie współwłasności a dalej prowadzone po śmierci mamy Filomeny Jadwigi Bochyńskiej tworząc fałszywe sprawy spadkowe przez UB, gdzie posłużono się moim i męża pełnomocnictwem dla Bohdana Żakiewicz i Piotra Waydel do uruchomienia 24 miliardów euro jako programy bankowe dla Marmoroc-Polska Sp. z o.o. i podmieniono mnie na Bożena Bochyńska-Kaźmierczak pod Kanclerze Niemiec Angelę Merkel i podstawiono inną osobę , a moją babcię zamieniono na dziadka tej w sprawie o zniesienie współwłasności, gdy moja mama była już właścicielem nieruchomości po jej mamie ulica Nad Kamienną 25. Dlatego podmieniono moją babcię zmarłą 2003 roku w Starachowicach na jej męża, aby ukryć podmianę mojego dziadka Franciszka Jana Mazurka czyli hrabiego Jana Tarnowskiego na jego brata Władysława Tarnowskiego zastrzelonego przez księdza w sadzie za którego wstawiono Władysława Mazurek. Z tego powodu podstawiane są akta innych osób i dorabiane historię pod inne osoby, aby dokonać podmiany akt pod zastrzelonego w Rzepinie myśliwego oraz drugiego myśliwego w Lubuskim a trzeciego na komisariacie policji, pod trzecią osobę do podmiany akt dla Aleksandra Tarnowskiego i Juliusza Tarnowskiego w Kanadzie, synów Bronisława Mazurkiewicza skazanego na śmierć za sadyzm w palce Zakopane katowni Podhala, gdzie później było sanatorium i podstawiono pod mojego dziadka jako leśnika na nadleśnictwo Ruda Maleniecka, Remów po hrabiego Rembowskiego o na Opatów podstawiając pod Zakon Templariuszy pod Dariusza Kot pod herb Lew z Judy pozorując go na cara.

Zamierzano obecnie dorobić dokumenty pod zastrzelone osoby dla mojego męża, syna i teścia, aby zamienić Władysława na Jana Tarasa, który zginął przez zdrajców, aby przejść na Skrzypno, gdzie Kościół Katolicki wytworzył fałszywą genealogię dla Rogoźniczki co oznacza, że Kościół katolicki jest wywiadem wojskowym i działa na zasadzie służb specjalnych.

Dlatego mojego męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk skazano i zamierzano aresztować, gdyż dorobiono dokumenty , że ma inną żonę Elżbietę Bochyńską-Kaźmierczyk z Torunia i podstawiono moją siostrę Beatę Marię Idziak i powielono na Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk i podstawiono w Starachowicach Ewe Cichocka z domu Mirowską pozorując ją za żonę jej ojca aby podstawić na Mirów i Kurozwęki pod Jadwigę Czarny Kur jako Jadwiga Limanówka z domu Mirowska z pierwszego męża Mirowska zamieniając na Jadwiga Kaczyńska i usuwając moją mamę Filomenę Jadwigę Bochyńska z domu Mazurek , na dwie osoby i zabierając dwa imiona tak jak mnie do kradzieży mienia. W Katowicach podstawiono sędzinę Magdalenę Jarczyk do ukrycia kradzieży pieniędzy. Zamierzano mnie Bożenę Elżbietę Bochyńską-Kaźmierczyk tajnie aresztować i ukryć to podstawieniem innej osoby pozorując opętanie przez Kościół katolicki i skierowanie na badania psychiatryczne mimo, że nie jestem obecnie w żadnym kościele, a badania psychiatryczne już przeszłam i jestem zdrowa. Podstawiono dla mnie inne go męża i miała to zrobić osoba ze służb wywiadu, gdyż Kościół Katolicki nie jest wstanie wytłumaczyć to co z nami zrobiono, gdyż jest to określone przez prezydenta Baracka Obama jako polski obóz zagłady w czasie obecnym, gdzie nam kazano czekać na śmierć dorabiając opinie psychiatryczne , aby to ukryć.

Przekazanie dokumentów z Gdańska z odwołania sprawy SO Toruń IIK 164/11 w SA Gdańsk IIAKa3/16 do Sądu Rejonowego dowodzi, że skazano nas tajnie w sprawie SR Toruń IIK 467/15, co zamierzano ukryć jako sprawa SO Kielce ICa 392/16 i ukradziono milion złotych przez Żyda czyli Pawła Krzymowskiego, który podał się za arystokratę , aby podmienić linie genealogiczną Judy i przez dźwignię finansową skradziono 100.000.000,- euro z PKO BP SA w Starachowicach podstawiając sprawę Ko 336/10 do zamiany na numer konta 336 w PKO BP w Radomiu Zarządu Zakładów Starachowickich podstawiając pracowników za spadkobierców co ukryto dorabianiem windykacji przez różne fundusze inwestycyjne uniemożliwiając nam, dostęp do naszych środków finansowych przez 12 lat pozorując naszą śmierć w systemie bankowym od 2004 roku.

Upozorowano, ze mam udział w nieruchomości na Bohaterów Westerplatte 1/1 z siostrą na kwotę 6 tysięcy w sprawie Km 336/10 z 20.09.2016 roku co jest absurdem i dowodem, ze sędzia Wojciech Pruss zabrał nasze mienie i męża skazał. Prezes Sądu Okręgowego w Toruniu wyznaczony przez Krajową Radę Sądowniczą przesyłał nasze pismo skierowane do Krajowej Rady Sądowniczej do sprawy SR Toruń IIK 467/15 czym udowodnił dokonanie przestępstwa i wykazał, że sędzia Pruss krył prowadzenie sprawy przeciwko mnie Bożenie Elżbiecie Bochyńskiej-Kaźmierczyk co oznacza, że dorobił fałszywe opinie psychiatryczne i kryminalne, aby oskarżyć mojego męża i podstawić za mnie inną osobę. Pełnomocnik Kazimierz Bania został upozorowany na inną osobę i podstawiony został pod Bańska Niżna koło Zakopanego, gdzie są wody geotermalne i zbudowano termy, gdzie nas zaproszono i połączono z księdzem Tadeuszem Rydzyk, który wymienił w Radio Maryja naszego pełnomocnika Bohdana Żakiewicz, który męża zaskarżył i podmienił nasze dane osobowe, gdyż zamierzał wprowadzić swoją córkę na moje miejsce, aby ukryć kradzieże w USA jako Elżbietę Toruńczyk. Z tego powodu Antoni Ciszewski wydał pismo, że mój mąż nie jest moim mężem, aby mąż wracał do żony co doprowadziło już do zastrzelenia przez służby wywiadu kilku osób do podmiany akt w celu robienia wielokrotnych działów spadku na Władysławie Tarnowskim zastrzelonym przez księdza. Oznacza to, że Kościół katolicki celowo i świadomie kryje własne morderstwa powielając je na nowe pokolenie i podstawiono Ivankę Trump na Iwanicką Przełęcz (44) dorabiając opinie psychiatryczną dla mnie, aby podstawić Elżbietę Włodarczyk za córkę Teresy Szmytka, aby przejść przez pasmo Gubałowskie, aby odwołać się do Gubałówki gdzie mieszkała Teresa Szmytka z dziećmi Grażyną i Konradem, zamierzając przejść pasmem gór podmieniając na wojsko Suworowa w Szwajcarii. Doszło wpisania fałszywej historii przez pana Winiarczyk dla Cystersów. Był on bratem dyrektora szkoły w Starachowicach, który przyjaźnił się z moimi dziadkami i wstawiono wieś Rogoźniczka z IV wieku. Rezerwat przyrody Rogoźnicka Skałka był eksploatowany przez Zakład wapienniczy Nowatorskich Zakładów teren przemysłu materiałów budowlanych i podstawiono roboty murowe fabrykując podpis męża , aby podstawić Ewę Cichocką z domu Mirowską na Iłżę pod Wapienniki i przejść na państwa Mieszałów przyjaciół moich dziadków. Dokonano podmiemy pracowników zakładów Nowatorskich na pracowników SOF-ART Sp. z o.o. tworząc rezerwat Rosochacz połączony rezerwatem w Białaczowie i Rudzie Malenieckiej i podstawiono pod historię Rogoźnicka Skałka łącząc, ze Skałką w Starachowicach i Krakowie. Wykorzystano kupno torfu przez dziadka od Komorowskiego , aby przejść na torfowisko bagienne Wielki Rogoźnik wieś rolniczą w GRN w Ludźmierzu i zamieniono więźniów Palace w Zakopanym na pracowników Nowatorskich Zakładów robiąc działy spadku do podmiany akt na Katyń co połączono z konferencją NKWD i SS w 1940 roku w Zakopanym.

Dlatego pana Dariusz Dąbrowski wykrzykiwał do mojego ojca, gdy tata mnie obronił, w Starachowicach, aby kreował fałszywą historię jako dyrektora ze Skarżyska, pozorując, że zniszczył tyle zakładów, aby podstawić fałszywych spadkobierców w różnych miejscach pod tarany rodowe mojego taty rodziców i dziadków, do podmiany na sprawy karne i roszczenia, podstawiając pod wypłaty pracownicze i czynsze czyli pozorując, że wstrzymana zapłata woła o pomstę za krew przelaną do nieba, co jest oszustwem. W rzeczywistości zawłaszczono minie i obciążono podatkami potajemnie na grabione tereny i nas okradziono uniemożliwiając zapłatę i wypłacając potajemnie na fałszywe tożsamości a nas okradając i skarżąc aby wytworzyć roszczenie czego przykładem jest przestępstwo Pawła Krzymowskiego, którzy żądał miliona nawiązki.

Wszystko połączono jako spływ przez rzekę Czarny Dunajec i połączono ze Źródłem Stowarzyszeniem w Łodzi podstawiając osoby chore psychicznie na Łódź, Warszawę i Lublin. Warszawski szpital podmienił mnie na Bory , aby podstawić mnie na Bór niedaleko Szaflar jadąc przez Gronkowa i podstawiono panią Annę Gromek pozorując na Annę Marię Piórecką pod Bańską i Skrzypno, aby przejść na geotermię obecnie Anna Gromek nazwa się Quest i mieszka w Niemczech. Aby ukryć oszustwa Kościół Katolicki wstawił za spadkobiercę w Szwajcarii Annę Piórecką po żyjącym Jerzym Dariuszu Kaźmierczyk natomiast w kraju podstawiono Zuzannę Maksalon córkę Anny Marii Pióreckiej i W. Putin wychowywaną przez Edytę Maksalon. Podstawiono Piotra Główkę na moje mieszkanie przez komornika na zlecenie sądu w Toruniu, aby podstawić Piotra Komorowskiego dzierżawcę w XV wieku zamku w Szaflarach, a był zarządcą. Podstawiono Szaflarskich we Włoszczowej, gdzie pracowała jako komendant policji Lidia Maksalon co połączono dobrami w Kielcach czyli carskim mieniem pod zespół dawnego zamku na Szaflarzańskiej Skałce. Podstawiono rodziców Aleksandra Kwaśniewskiego pod wątek zabicia oficera Szweckiego w XVIII na wzgórzu Ranisbork, aby podstawić pod fałszywą historię Rogoźniczki pisaną dla Cystersów przez pana Winiarczyka z Wąchocka, które brat już nie żyje. W budynkach dworskich w Szaflarach znajdował się zakład tuczu trzody i zakład mleczarski oraz Podhalański Uniwersytet Ludowy z Rolniczą Stacją Doświadczalną co połączono ze Stacją Rybołówstwa w Rudzie Malenieckiej , własności dziadka. Podstawiono osobę, która wynajęła przypałacowe pomieszczenia na mleczarnie w Sokolnikach koło Łodzi , aby przez nazwisko Dobrowolski przejść na Starachowice na szwalnię NIDA i wstawiono nazwiska Szydło, Szewczyk, Tkaczyk itp. z końcówkami nazwisk -szewski jak Kornaszewski, Daniszewski jako szew w celu połączenia wszystkich elementów. Z tego powodu wstawiono nazwisko Waksmundzki dyrektor ING Bank Ślaski członek zakonu Rycerzy Kolumba w Wąchocku, aby połączyć z Waksmundem koło Zakopanego do GRN Ostrowsku miasto celne jako osiedle Stare Cło zwane Wilcze Pole w celu połączenia z Ostrowcem Świętokrzyskim. Pochodził z stamtąd Józef Kuraś pseudonim Ogień i podstawiono Bożenę Kuraś żydówkę z filmu „Polskie drogi” na moje miejsce. Podstawiono Dariusza Kot pod cztery żywioły, aby dopasować do filmu „Piąty Element”, gdzie upozorowano na podłożonych zdjęciach brak reki Beaty Marii Idziak w celu odtworzenia piątego elementu z reki i odtworzono człowieka jako Lilu, aby podstawić dwoje moich wnucząt skradzionych mojej synowej w Irlandii po urodzeniu Lile i Lila. Doszło do podstawienia pana Bartosiaka i Wita , którzy nie oddali poręczenia Kazimierowem przez Annę Pachowską z domu Piórecka na 500,- tysięcy PLN , aby podstawić pod moje dane osobowe jako Napiórkowska i Piórkowska do Rudy Malenieckiej wytworzone ze sprawy rozwodowej z Dariuszem Jerzym Pióreckim, którego podmieniono na Dariusz Dąbrowski wykorzystując jego ojca Zygmunta Dąbrowskiego do podmiany na Piórecki przez SO Kielce do podstawienia na Witów starosty Nowatorskiego Stanisława Witowskiego za którego podstawiono starostę starachowickiego Dariusza Dąbrowskiego, który tworzy wielokrotny dług na SOF-ART Sp. z o.o. w zamkniętej sprawie z 2000 roku w 2016 roku po 16 latach co połączono z Pilchowką i podstawiono pana Pilcha w Pałac na Wysokiej , aby odnieść się do Banku Bochyńskich w Wysokiej. Woda „Viktoria” w Toruniu miała być odniesieniem do Siwej Wody płynącej z Doliny Chochołowskiej oraz Kirowej Wody płynącej z Doliny Kościeliskiej potoki z których powstaje Czarny Dunajec. Dlatego Dariusz Piórecki i Ewa Machowska jeździli nad Czarną Hańczę. Pan radca prawny Adam Załuski w Toruniu został podstawiony na Odrowąż, aby przejść na wieś Załuczne należącą do GRN w Odrowążu. Jest to podział zlewiska wód Morza Bałtyckiego i Morza Czarnego i podstawiono windykacje na wodę pod Katowice na nazwisko Bożena Wrona zamieniając na Starachowice pod dane Bożena Bochyńska-Kazimierczyk przez błąd „zi” do pobrania pieniędzy z FUNDACJI APEX-STAR podstawiając Zarząd Lasów siedmiu Gmin w Witowie jako Zarząd Lasów 8 Gromad i podstawiono sędziego Wojciecha Pruss, aby podstawić pod leśniczówkę w Witowie jako bitwa z hajdukami barona Borowskiego w 1831 roku podstawiając stomatologa Borowskiego i ginekologa Borowiec byłego sąsiada. Nazwiskiem Pruss odniesiono się do sporu z 1863 roku , gdzie powstały zarządy lasów w Witowie, aby podmienić historię Żelaznego Krzyża na kamiennym postumencie z 1846 roku, mieszkańcy wsi uczestniczyli w „pruseństwie chochołowskim” co zostało połączone drukarnią Tartak pana Adamczyk , który rozwiódł się z Marią Adamczyk podstawioną pod Annę Marię Piórecką moją skradzioną córkę do Kościoła podstawioną pod Tartak, Wytwórnię Wod Gazowych w Witowie i zamierzano reaktywować wodę „Viktoria” przez Radio Maryja, które zamierzało zniszczyć prawdziwa historię dla pieniędzy. Odniesienie ,że Hillary Clinton miała wygłosić przemówienie pod szklanym dachem jest odniesieniem do Orawy miejscowość Bukowina często nazwa łączona Bukowina-Podszkle na stoku Beskidu Orawsko-Podhalańskiego blisko Żelaźnicy i grzbietu wodooddziałowego oddzielającego zlewiska Morza Bałtyckiego i Morza Czarnego co podstawiono przez miejscowość Pająków na nazwisko Pająk w Wąchocku. W Bukowinie była silna emigracja do Ameryki co połączono z Hillary Clinton , która udaje moją arystokratyczną rodzinę.

Witów( ok. 770-850 m, 1240 mk) nazwa od nazwiska założyciela wsi , starosty Nowatorskiego, Stanisława Witowskiego, który na początku XVII wieku miał zamiar przenieść tu siedzibę starostwa (pierwotna nazwa „Zygmuntowo” na część Zygmunta III Wazy). Siedziba GRN obejmującej również Dzianisz. Położony w Dolinie Czarnego Dunajca między zachodnią częścią Podgórza Gubałowskiego i grupą granicznej Magury Witowskiej” Zamierzano z gór wziąć inspirację do wytworzenia Wawelskiego Dzwonu masonerii, która tworzy fałszywą historię mordując Polaków. Podstawiono służących mojego dziadka niepiśmiennych Jabłczyńskich pod tereny w Warszawie jako Domy Towarowe Jabłczyńskich co połączono z Krzysztofem Jabłońskim jako szkoła prywatna w Starachowicach na terenie Konstytucji 3-Maja 27 w Starachowicach dawnego Komitetu PZPR, później banku PKO BP SA obecnie Sądu Karnego II Wydział, aby ukryć skradzione 100.000.000,- euro z mojego konta Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk pod fałszywych spadkobierców podstawionych na Chyżne wieś należąca do GRN w Jabłonce blisko granicy Polski Czechosłowacji zwane morzem Orawskim od potoku Jeleśna Woda. Jest to ukryciem Podczaskich herbu Rola pochodzących od właścicieli tzw. Ról osiedli i podstawienie po ich wymordowaniu służby wojskowe i ukryte zostało to w Kalwarii Zebrzydowskiej na terenie pod Krakowem podstawiając jako majątek Zebrzydowskiego z Harkabuz w celu podstawienia pod Łysą Gorę i Spytkowską Przełęcz zamieniając na Kielce na Łysą Gorę na Klasztor Św. Krzyża i podstawiono państwa Spytkowskich.

Recenzentem książki był Stefan Zwoliński podstawiony jako Stefan Mazurek czyli Zeszyty Kwiatki Zwolskie jako biała linia papieska i podstawiono Stefana Serwickiego i Stefana Mazurek wstawiono jako brata dziadka Franciszka Jana Mazurek czyli hrabiego Jana Tarnowskiego za którego wstawiono Jana Taras. Sędziowie w Starachowicach, Kielcach i Toruniu dorabiali historię do tzw. „właścicieli „ państwa czarnodunajeckiego wiążącego Witowian z Chochołowianami faktycznie użytkownikami polan i lasów, pod których obecnie podstawiono służby wojskowe zamienione na spadkobierców po mojej babci księżnej Marii Lubomirskiej oraz Radziwiłł na zamek w Szaflarach, gdzie podstawiono Zuzannę Maksalon za spadkobiercę po moim żyjącym mężu Jerzym Dariuszu Kaźmierczyk, aby podstawić starostę starachowickiego Dariusza Dąbrowskiego na Szaflary.

Sędzia Wojciech Pruss na wniosek męża o odroczenie odbywania kary pozbawienia wolności 2 lata i sześć miesięcy w sprawie SO Toruń IIK 164/11 za obroty niebezpieczne dla ekonomi kraju odniósł się do Niemiec, gdzie Bohdan Żakiewicz zakupił koncern MAN i Koncern Volkswagen z carskich depozytów czyli dla ekonomi Niemiec ukrywając ten fakt, gdyż obroty w firmach męża były zero. Nie ujawniono wprowadzenia pieniędzy z depozytów carskich przez pełnomocników, którzy stali się oskarżycielami podając się za spadkobierców skradzionego mienia dziadka na Pałacu w Starachowicach sprzedanego przez Rząd Polski dla Rządu Niemiec, gdyż koncern Volkswagen jest koncernem państwowym, ale Niemiec, który wykupił drugi koncern MAN w tym Pałac dziadka w Starachowicach. Sędzia Wojciech prus zakazał prowadzenia działalności nieprowadzonej przez męża od 12 lat co spowodowało wykreślenie męża ze spółek w KRS i podstawienie za męża służb wojskowych, które tworzą od 12 lat zadłużenia do ukrycia kradzionych przez świadków prokuratora pieniędzy z carskich depozytów przez Toruń a ukrytych w Niemczech, Norwegi i Grecji.

Z Sądu Okręgowego przysłana została korespondencja w jednym czasie jako usunięcie braku formalnego do złożonego wniosku o odroczenie odbycia kary pozbawienia wolności do sprawy SO SO Toruń IIK 164/11 i wysłano drugi list z SO Toruń IIKo186/16 jako postanowienie odmowa odroczenia odbywania kary pozbawienia wolności. Oznacza to, że sędzia Wojciech Pruss upozorował odmowę na złożony wniosek w SR Toruń IIK 467/15 prowadzoną nielegalnie i podłożoną do sprawy SO Toruń IIK 164/11.

Po czym ponownie sędzia Wojciech Pruss w SO Toruń IIKo 186/16 rozpatrzył odwołanie do swojego postanowienia wydanego wcześniej jako SO Toruń IIKo 186/16 odmawiając wydania pisemnego uzasadnienia wyroku, aby ukryć, że nielegalnie prowadzone były sprawy w Sądzie Rejonowym w Toruniu, gdzie skradziono milion złoty nawiązki w SR Toruń IIK 467/15 przez oszustwa zaskarżając w sprawie SO Toruń IIK 164/11 o 300.000,- PLN co jest kradzieżą przez działania sędziego 700.000,- PLN na rzecz Pawła Krzymowskiego i Bohdana Żakiewicz, którego w sądzie przepraszano, gdyż udawał Bohdana Bochyńskiego czyli służby wojskowe podstawione pod księcia Wacława Bocheńskiego w USA.

Dokonano podmiany faktury proforma do METRON SA przez PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk z 2005 roku 2,65 milion złotych z zaliczką 300.000,- PLN na fakturę na maszyny z Włoch na 2,7 miliona euro dla pana Krzysztofa Chaja co zamierzano ukryć jako zaskarżenie banku UBS AG przeciw prezesowi ART-B, gdyż z męża Fundacji APEX-STAR pobrano 2,7 miliona euro w 2005 roku przekazując jedynie 300.000,- PLN na dostawy mosiądzu, za które uruchomiono Traga Bank w Anglii zakupując szereg przedsiębiorstw jako dział spadku na APE-CH GmbH w Zug w Szwajcarii co ukrył sędzia Wojciech Pruss. Należy zaznaczyć, że Bohdan Żakiewicz miał długi we Włoszech za niezapłacone maszyny jeszcze w 2005 roku i był windykowany w tym miał zastawioną przez komornika Willę Anin czyli Pałac Paderewskiego przekazany przez wojsko dla Marii Żakiewicz, którą podstawiono pod księżną Marię Lubomirską na Pałac w Kruszynie koło Częstochowy czyli moją babcię spaloną w 1932 roku przy udziale Adolfa Hitlera i Ewy Braun w celu uzyskania błogosławieństwa papieża Piusa XI za oddanie dziecka czyli mojego taty Józefa Ludwika Bochyńskiego syna księżnej Marii Lubomirskiej i Aleksego Romanow ukrytego pod nazwiskiem Bochyński.

Żydzie nie uznają Jezusa Chrystusa i kształtują swoją własną historię co jest sprzeczne z prawdą dlatego podstawiono pod trzy córki Hioba jedną Gołębicę czyli Jermima jako Jarka mina jako Krzywousty pozorując herb Rawicz cesarki Bizancjum, gdyż ojciec żony cesarza hodował niedźwiedzie na których jeździła Teodora żona cesarza Justyniana zamienionego na Justynę Światło dlatego papież Franciszek udał się do lunaparku w Rzymie i wstawiono figurę Jana Pawła II wśród postaci cyrkowych. W Krakowie postawiono woskowe postacie Hillary Clinton i Donalda Trump. Drugą córką Hioba była Kasja ( Miły Zapach) i podstawiono Katarzynę natomiast trzecią był Róg Antymonu jako Kerenhappuch (Flakonik do pachnideł). Działanie Żydów spowodowało podstawienie mojej siostry Beaty Marii Idziak pod moje dane Bożena Elżbieta Bochyńska-Kaźmierczyk oraz dwóch sióstr męża Wioletty i Marty pod dwie następne córki Hioba, a mnie zamierzano usunąć , gdyż nie pasuję do fałszywej historii stworzonej przez miejscowość Krempachy wstawiając Pachowskich jako Anna Pachowska z domu Piórecka podstawiona pod moją skradzioną córkę. Nazwa miejscowości oznacza kręty potok jako Krummbach dawniej Krępach jako stary i wstawiono Straszny Dwór jako Stary Zegar jako Stary Kapral Moniuszki podstawiając Beatę Gąsior pod skalne formy Gęsle i Bassy podstawiając bajki po legendy o Janosiku. Podstawiono pod Zamek Nidzicki państwo Staniszewskich byłych sąsiadów pod zażartych wrogów katolicyzmu Horyathów Stanschisów kolatorów w Krempachach i Nowej Białej. Podmieniono nazwisko Rzepliński pod wioskę Rzepiska należącą do GRN w Czarnej Górze i podstawiono Elżbietę Salamon pod dane dorabiane dla mnie Bożeny jako Elżbieta Bochyńska-Kaźmierczyk i odczytano moje zaznania jako Elżbiety z Torunia, pozorując mnie na Elżbietę w Kielcach jako Salamon. Podstawiono dorobione sprawy przez Waldemara Maksalon czyli oszustwa, aby połączyć z historią opisaną w Rogoźniczka wytworzonej do fałszywego opracowania pana Winiarczyka z Wąchocka dla Zakonu Cystersów , który nie wykazał mojego dziadka i mojej rodziny podstawiając nasze mienie dla Zakonu Cystersów i podstawiając Rogoźnik pod Szaflary i panią Lidię Maksalon byłą policjantkę ze Starachowic i komendanta Policji we Włoszczowej. Dlatego w Sądzie Okręgowym w Toruniu dorobiono pobicie do sprawy przeciwko Bohdanowi Żakiewicz pozorują za osobę najbliższą, co zrobiono na komendzie Policji w Paradyżu, i podstawiono Policjanta Kaźmierczuk pod mojego męża Jerzego Kaźmierczyk, planując mnie pobić i podstawiono akta fałszywe dla mojego męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk zamierzając go oskarżyć podkładając sprawę pracownika spółki panią Elżbietę Salomon o upadłość, pozorując ją za żonę mojego męża przed zawarciem jeszcze związku małżeńskiego. Dlatego upozorowano mnie na osobę pobitą i dorobiono opinię psychiatryczną, aby ukryć podmianę danych osobowych i podstawić panią Elżbietę Salamon na Starachowice, Toruń, Warszawę, Kielce, Kraków i Komornika Misztal powiązanego według prasy z morderstwem studenta z Krakowa Pyjasa, aby podstawić inne osoby pod moją rodzinę do podmiany historii. Dlatego w 2016 roku obwieszczono w prasie licytacje jako KM336/10 do podmiany sprawy spadkowej po moim ojcu na wymyślonego Jana Bocheńskiego i dorobiono sygnaturę do podmiany rodziny przez Notariuszy i Sąd. Podstawiono fałszywych spadkobierców pod moje nieruchomości i zamierzano ukryć przez licytacje nieruchomości, aby wprowadzić te osoby, pozorując tą sama osobę na kilka podmieniając dane przez Sędziego w Toruniu, który dlatego zapytał gdy byłam świadkiem, czy nie potrzebny mi psycholog, na co odpowiedziałam, że nie i że mam wykształcenie pedagogiczne i sama mogę pomagać innym. Powodem była podmiana żony dla mojego męża i podstawienie mnie pod sprawę w Kielcach z powództwa pani Elżbieta Salamon, która podała mojego obecnego męża do Sądu o upadłość SOF-ART Sp. z o.o. a sąd przerwał rozprawę, gdy Jerzy Kaźmierczyk czyli obecny mój mąż, chciał przedłożyć akredytywy lecz sędzina przerwała rozprawę i wyszła z sali, nim mąż zdążył dojść do stołu sędziowskiego. Było to przed naszym ślubem i dlatego wykorzystano tą sprawę pozorując mnie na Elżbietę Salamon jako Elżbietę Bochyńską-Kaźmierczyk i podstawiono takie dane do Sądu Rejonowego do Torunia pod fałszywe akta, aby połączyć z fałszywymi arystokratami kreowanymi przez Kościół Katolicki, gdyż sprawę podstawiono pod spory z Salomonami w XIX o płacenie czynszu za użytkowanie pastwisk jako legenda zbójnicka co połączono z Poroninem i W.I.Leninem. Podstawiono za mnie Bożenę Bochyńską-Kaźmierczyk i Jerzego Kaźmierczyk , aby ukryć sprzedaż 26.03.2003 mojej spółki SOF-ART Sp. z o.o. roku dla Jerzego Kaźmierczyk dane osobowe byłego męża Dariusza Pióreckiego, który zmienił nazwisko na Dariusz Kornaszewski i podstawiono jego drugą żonę Ewę Kornaszewską za właścicieli SOF-ART Sp. z o.o, którzy ukrywali przez 12 lat windykację akredytyw i weksli męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk podając się za właścicieli jego firm. Podmieniono dane męża Jerzy Kaźmierczyk na Jerzy Kazimierczyk w Fundacji APEX-STAR i Urzędzie Skarbowym, aby przez Ewę Kornaszewską dawną sekretarkę Urzędu Skarbowego podstawionych pod Piotra Cichockiego i Ewę Cichocką, aby pobierać pieniądze z Fundacji APEX-STAR przez 12 lat w Katowicach. Z tego powodu pan Waldemar Maksalon zażyczył sobie pożytków z mienia mojej mamy Filomeny Bochyńskiej od Marmoroc-Polska Sp. z o.o. firmy należącej do Jerzego Dariusza Kaźmierczyk na którą pełnomocnicy powinni wprowadzić 24 miliardy euro z carskich depozytów i podstawiono nasze pełnomocnictwo dla Bohdana Żakiewicz i Piotra Waydel do wprowadzenia 24 miliardów z USA i Szwajcarii do sprawy zniesienia współwłasności na nieruchomości Nad Kamienną 25 działka 29 w SR Starachowice INs 956/09. Działania pełnomocników i Waldemara Maksalon doprowadziły do wyprowadzenia do Niemiec pieniędzy do zakupu koncernów samochodowych i dlatego ukradziono wnuczki Lile i Lila w Irlandii i zrobiono działy spadku na żyjącym Jerzym Dariuszu Kaźmierczyk na jego wekslach, zawłaszczonych przez rząd Polski przez Aaraon La Paz podstawiając inne osoby o tym imieniu. Podstawiono również Elkana z Izraela pozorowanego za męża Anny Marii Pióreckiej, aby odnieść się do historii Samuela ostatniego sędziego Izraela, któremu Bóg powiedział , że dwóch synów Heliego zginie po czym zginął i on sam. Podstawiono Samuela Kowalskiego i jego siostrę Esterę Kowalską dzieci Edwarda i Mirosławy Kowalskiej. Podstawiono Genowefę Maksalon matkę Waldemara Maksalon pod Genowefę i Feliksa Radwan czyli nazwę herbu moje babci księżnej Reginy Glińskiej ukrytej jako Aniela Regina Mazurek z domu Maksalonów z Huty na Ukrainie i podstawiono za Feliksa Radwan pana Feliksa Maksalon i dorobioną w Starachowicach żonę pod Radwan, aby przejść na więźniów Palce Zakopane i Podhala podstawiając Anielę Mieszała na Fabrykę Nowatorską. Elżbietę Salamon podstawiono pod Kuraś Elżbietę spaloną żywcem w domu w Waksmundzie i podstawiono dom w Komorowie na ulicy Marii Dąbrowskiej podstawiając Bronisława Komorowskiego jako Bronisławę Dąbrowską. Podstawiono nazwisko Papierz Józef pod Jozepf Ratzinger jako Benedykta XVI.

Podstawiono Kowalskich pod cech rzemiosł , aby zamienić moją carską rodzinę na kowalstwo oraz wyrób chodników Nowatorskiej Spółdzielni Tkacko-Trykociarskiej. Połączono pastora Trybek z Suwałk z Trybsz należącym do Zamku Nidzickiego jako połączenie z emigracją do Ameryki co połączono z hurtownią butów jaką początkowo prowadziła firma SOF-ART Sp. z o.o. co połączono z FOSKO w Skarżysku Kamiennej i cmentarzem Św. Elżbiety w Trybsz, aby zarybiały zęby historii podstawiając fałszywe dane w USA, które połączono z wodociągiem grawitacyjnym w Trybsz jako tryb zegara i element godła Starachowic jako koło zębate łącząc z wodociągami w Starachowicach jako sponsorowanie renowacji grobowców i ekshumacji. W Londynie jest mason który wydaje kradzione pieniądze i tam miała być opłacona Ewa Wielechowska obecnie Wielohorska z którą współpracował Bohdan Żakiewicz i wyprowadzili pieniądze przez Traga Bank w Anglii jako dział spadku na APE Ch -GmbH w ZUG w Szwajcarii, czyli na PPH APE Jerzy Kaźmierczyk i APE UMWELTTECHNIK AG, dlatego doszło do skazanie męża aby ukryć masona w Anglii, który wydaje pieniądze dla Rządu Polskiego i Jarosława Kaczyńskiego. Po wypłacie Mason w Anglii będzie zdemaskowany.

Cara  zmieniono na amerykańskie słowo car, czyli samochód,  idąc po przemyśle motoryzacyjnym jako działy spadku na pracownikach. Nowatorski przemysł  gdzie znajdowała się nieopodal katowni “Palace”  Zakopane na ulicy  Tytusa Chałubińskiego 7 , podstawiono Budkę  wóz Tytusa Chałubińskiego jako sposób na zarobek  na wojnie , wykazany w lekturze “Matka Curage”. Podstawiono pod  mojego dziadka Brunona Mariana Bochyńskiego  czyli carewicza  Aleksego Romanow,  na osobę Marian Budka czyli  naszego pełnomocnika,  pozorując na Marian Bochyńskiego, podstawionego pod Tytusowicza Romanow  jako  Tytus Bocheński i dokonano podmiany znaczeń  treści z Nowatorskich Zakładów  na nowatorskie rozwiązania medyczne jako badania i doświadczenia nowatorskie pod programy Bohdana Żakiewicz udającego Bochyńskiego.

Z poważaniem
Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

About thetimesofpoland

Historia rodziny carskiej w Polsce od 1918 roku do 2015 roku. Judy Lew główny herb rodu
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s