Choinka jako chojak pod biznes węża

Starachowice na 07.12.2016

Bożena Elżbieta Bochyńska-Kaźmierczyk z domu Bochyńska
PESEL 63031012705
mgr inż. mech. Jerzy Dariusz Kaźmierczyk
PESEL 67011212279

Zamieszkanie:
ul. Nad Kamienną 25
Zameldowanie:
ul. Bohaterów Westerplatte 1/1
27-200 Starachowice

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Duda
Ambasada Niemiec w Krakowie

Pulcheria siostra cesarzowa Bizancjum jako historia Polski w Częstochowie

Zamierzano zniszczyć Kościół Zielonoświątkowy , gdyż podstawiono w moje miejsce Bożeny Bochyńskiej-Kaźmierczyk moją siostrę Beatę Marię Idziak i zamieniono na Bożenę Utnicką pozorując , że jest Ewą Ocetek matką Karoliny Ocetek co miało obciążyć katolików, gdyż podstawiono pod córkę Bożeny Utnickiej panią Karolinę Ocetek i upozorowano, że jest żoną Jakuba Pióreckiego. Podstawiono ich za dzieci Bożeny Utnickiej co połączono z Bożeną Olszewską, aby podmienić na Armię Zbawienia na USA i Niemcy, które zamierzano oskarżyć za próbę wprowadzenia boga słońca przez Syrię, która dlatego symbolicznie jest bombardowana. Choinkę nazwano chojakiem jako egipskie oznaczenie daty urodzin syna Izydy Horusa jako słońce. To zamierzano przypisać dla Maryi , aby podmienić na Izydę. Z tego powodu dokonano oszustwa i podmieniono moją siostrę Beatę Marię Idziak na naszą babcię Anielę Reginę Mazurek pozorując, że żyje. Dlatego giną akta w Sądzie Rejonowym w Starachowicach przyjęcia spadku po babci przez moja mamę Filomenę Bochyńską z domu Mazurek zamierzając oskarżyć Kanclerz Niemiec Angele Merkel . W rzeczywistości moją siostrę Beatę Marię Idziak podstawiono za naszą babcię zamieniając Anielę Reginę Mazurek czyli księżną Reginę Annę Glińską na księżną Marię Lubomirską w Kruszynie przez podmianę babci matki Marianny Maksalon czyli księżnej Marianny Glińskiej z domu hrabiny Nowak jako Marii Maksalon zamieniając na księżną Marię Lubomirską z domu i podstawiono powieść Henryka Sienkiewicz pod Henryka Podczaskiego, aby kreowaną historię umieścić jako film „Krzyżacy”. Państwo Podczascy trzech braci Ryszard, Henryk i Mieczysław w rzeczywistości są służbami co oznacza , że nie są braćmi i dlatego kreują trzy rożne linie genealogiczne dopasowując do swoich rodzin poszukując spadkobierców przez prokuraturę Starachowice. Dowodem na to jest umieszczona w internecie genealogia jednego z braci , gdzie umieszczono moja mamę Filomenę Bochyńską i Barbarę Bochyńską nie wykazując córek mojej mamy , ale wykazano męża mojej siostry Beaty Marii Idziak czyli Piotra Idziak pozorując, że Barbara Bochyńska nie zna prawdziwej rodziny. Miało to spowodować wytworzenie ze mnie i siostry dwóch gwiazd jako dwa kościoły : Kościół Katolicki i Kościół Zielonoświątkowy. Z tego powodu prezes sądu w Gdańsku sędzia Jacek Pietrzak wykorzystał dwoje naszych młodych adwokatów planując ich zniszczyć , gdyż podstawiono pod powieść Henryka Sienkiewicz „Krzyżacy” kreowaną przez moją siostrę Beatę Marię Idziak i wykorzystano nazwisko adwokata Dobrochny Sienkiewicz , aby podstawić pod ulice w Katowicach zamieszkania Wandy Idziak zamienionej na Radziwiłł, aby odnieść się do seryjnego mordercy Arnolda, aby ukryć wymordowanie obecnie ludzi przez dawne akta w Katowicach , które są podmieniane. Drugiego młodego adwokata Łukasza Drapisz wykorzystano pod Łukasza Krzemińskiego i dorobiono sprawy spadkowe w Krakowie podstawiając mec. Małgorzatę Witek pod Małgorzatę Idziak za którą ukryto bankiera w Szwajcarii panią Małgorzatę Kwaśniewską pozorując Aleksandra Kwaśniewskiego na męża swojej siostry i zamieniono na Aleksieja Romanow. Moja mama przed śmiercią nie wyraziła zgody na wyjazd jej do Szpitala w Katowicach , gdyż nie miała zaufania do Barbary Bochyńskiej.

Sędzia Barbara Bochyńska jest podstawiona pod krwawą Lunę na Gdańsk pod jej siostry podstawione pod nazwisko Małachowskie co miało spowodować zastraszenie naszych adwokatów, których dane wykorzystano jako spadkobierców zamieniając na ulice Sienkiewicza w Katowicach , gdzie wstawiono Wandę Idziak pod seryjnego mordercę Arnolda podstawiając Arnolda Ryszarda Sehmisch pod Arnold Szwarceneger jako aktora, który pokazał nasz sygnet rodowy w Telewizji w Szwajcarii co jest fizycznie niemożliwe, ale podstawiono policję za arystokrację zamierzając podmienić historię Gwardii Szwajcarskiej wokół papieża co spowodowałoby podmianę papieża Franciszka na młodego papieża. Kościół Zielonoświątkowy wydał dokument w którym obwinił za rozpad małżeństwa byłego męża Dariusza Pióreckiego i określono, że jestem wolna i mogę wyjść za dowolną osobę, która jest w Bogu. Kościół Zielonoświątkowy wydał dokument potwierdzający błogosławieństwo moje i drugiego męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk nie wykazując, że jestem członkiem kościoła ponieważ były mąż zabrał moją deklarację co określił ówczesny pastor. Oznacza to, że moją deklarację zabrano do podstawienia Ewy Machowskiej z domu Niewczas, aby podstawić pod ślub Dariusza Pióreckiego , który zmienił nazwisko na Kornaszewski i ożenił się z Ewą Kornaszewską za którą podstawiono moją siostrę Beatę Marię Idziak ukrywając podmianę przez podstawienie Bożeny Utnickiej i wstawieniem Ewy Ocetek matki Karoliny Ocetek czyli osoby świadka na Oświadczeniu do SO Toruń IIK 164/11, którym się posłużono do wpisania 34.000,- osób na moje mieszkanie na Bohaterów Westerplatte 1 w Starachowicach pozorując drugiego świadka Jakuba Pióreckiego mojego syna za męża Karoliny Ocetek cofając pokolenie i podstawiając Jakuba Dziedzic dyrektora PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk, dlatego skarżono męża w SO Toruń IIK 164/11 pozorując inną osobę za jego żonę, aby wytworzyć roszczenie. Biskup Tomasik w Radomiu zamierzał oszukać Boga i podstawiono fałszywe awizo, aby oskarżyć pocztę, która wykonuje tylko polecenia.

Podstawiono Aleksandra Kwaśniewskiego za cara Mikołaja II Romanow pozorując moją rodzinę po ukryciu się mojego dziadka pod nazwiskiem Franciszek Bocheński. Zamieniono mojego dziadka Brunona Bochyńskiego na Aleksandra Kwaśniewskiego. Wykorzystano, że dziadka siostra Maria Romanow pozorowała jego żonę jako Bolesława Bochyńska z domu Podczaska. Spowodowało to podstawienie Małgorzaty Idziak siostry Piotra Idziak za siostrę Aleksandra Kwaśniewskiego Małgorzatę Kwaśniewską pozorując za żonę jej brata Aleksandra Kwaśniewskiego. Jednocześnie podstawiono Elżbietę Doda jako żonę Aleksandra Kwaśniewskiego co oznacza podstawienie Barbary Bochyńskiej z Katowic pod Elżbietę Barbarę Bochyńską siostrę Aleksandra Bochyńskiego ze Starachowic, którego prawdziwe nazwisko to Radomski. Z tego powodu rozpuszczane były plotki, aby pozorować mnie na inną osobę , aby wytworzyć akta dla piosenkarki Doda jako siostra Kwaśniewskiego Elżbieta i podstawiono Elżbietę Doda z domu Gudewicz żonę policjanta w Białymstoku pozorując go na policjanta Kaźmierczyk w Paradyżu i podstawiono zarysowanie samochodu jako zarysowanie twarzy Aleksandra Kwaśniewskiego pozorowanego na cara jako samochód po angielsku „car”. Doszło do połączenia zarysowania samochodu Jarosława Maślisz w Katowicach z śmietnikiem, aby pozorować, że wyrzucono cara na śmietnik podstawiając samochód. Zamierzano windykować moje dzieci na śmieci zamierzając ich potraktować jako śmietnik historii do windykacji, aby przez dług pobierać pieniądze. Wykreowano ze mnie Bożeny Elżbiety Bochyńskiej-Kaźmierczyk podstawić Elżbietę Bochyńską-Kaźmierczyk w SR Toruń IIK 467/15 jako żądanie miliona nawiązki przez fałszywego arystokratę wykreowanego przez Kościół Katolicki jako Rogoźniczka czyli Pawła Krzymowskiego za którego podstawiono Aleksandra Kwaśniewskiego do pobrania pieniędzy przez odszkodowanie pozorując, że został poszkodowany przez Elżbietę Bochyńską-Kaźmierczyk podstawiając Elżbietę Doda w domu Gudewicz zamienioną na piosenkarkę Doda , tajnie skarżąc, aby wytworzyć roszczenie do pobrania pieniędzy przez Anglię kryjąc banki , które wypłacały na fałszywe tożsamości pod które podstawiono polityków PiS zamierzając oskarżyć mafię włoską, aby ukryć podmianę akt w Polsce. Z tego powodu zamierzano zrzucić odpowiedzialność na premiera Włoch, którego zamierzano wykorzystać do określenia budżetu Włoch w którym zamierzano ukryć wypłatę dla Kwaśniewskiego, Kaczyńskiego i innych fałszywych arystokratów z PiS, którzy pobierają kradzione pieniądze przez dług. Z tego powodu zlikwidowano Skarb Państwa i podstawiono do oskarżenia Watykan przez podstawienie Zakony Maltańskiego, który wytworzył w Kanadzie fałszywych arystokratów mieszając dwa Kościoły:

– Katolicki , który podstawił fałszywe dane do parafii Białaczów czyli trzech braci Podczaskich

– Zielonoświątkowy, który został podstawiony pod Beatę Marię Idziak za którą podstawiono Bożenę Utnicką udającą mnie Bożenę Elżbietę Bochyńską-Kaźmierczyk pozorując pastora Ireneusza Utnickiego za Dariusza Pióreckiego, który zmienił nazwisko na Kornaszewski. Dlatego moją siostrę Beatę Idziak podstawiono za żonę Jerzego Dariusz Kaźmierczyk, który jest windykowany od 12 lat przez rząd polski kradnący pieniądze przez windykacje weksli PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk pobierając pieniądze z FUNDACJI APEX-STAR w Katowicach przez podmianę nazwisk a poprzez błąd „zi” jako Jerzy Dariusz Kazimierczyk podstawiając Jerzy Brunon Bochyński z Katowic i Józef Kowalski ze Starachowic pozorowany na spadkobiercę po moim żyjącym mężu i po mnie na koncie w PKO BP SA na nazwisko Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk , gdzie wpłynęło z Szwajcarii 100.000.000,- euro , które skradli chrzestny Józef Kowalski podstawiony pod dane mojego taty Józefa Ludwika Bochyńskiego jako Ludwik Bochyński i wstawiono Ludwik Kaźmierczak co oznacza, że Józef Kowalski z Aleksandrem Kwaśniewskim i Jarosławem Kaczyńskim zamierzali oskarżyć Kanclerz Niemiec o kradzież pieniędzy, które zamierzali ukraść, podczas, gdy Kanclerz Niemiec Angela Merkel ma oficjalną zgodę na pobranie pieniędzy na jej kampanię wyborczą i z tym związane w tym prywatne wydatki ubiory i pozostałe koszty nawet zakup samochodów i samolotu.

Powodem jest podstawienie mojej babci księżnej Glińskiej po księżną Lubomirską drugą babcię spaloną w Kruszynie i podstawiono moją siostrę jako hrabina Marię Tarnowską pobierając pieniądz jako dług na co nie ma nikt zezwolenia. Pani Kanclerz Niemiec Angela Merkel ma legalne pieniądze bez długu.

Określenie Kościoła Zielonoświątkowego, że jestem wola i mogę wyjść za dowolną osobę w Bogu spowodowało , że zawarłam małżeństwo z Jerzym Dariuszem Kaźmierczyk , które jest zaakceptowane przez moich rodziców i otrzymałam prawo do dziedzictwa rodowego cesarskiej rodziny Rurykowiczów czyli Paleontologów ponadto miałam błogosławieństwo obojga rodziców o które jawnie poprosiłam.

Kościół Zielonoświątkowy miał być oskarżony za wymordowanie rodziny carskiej , gdyż pobrał pieniądze jako windykacja fałszywych długów. Jest napisane, żeby nie być nikomu nic dłużnym prócz wzajemnej miłości. Dlatego pozbawiono nas pieniędzy, aby stworzyć dług , a tym samym wykazując Kościom , że nie ma miłości i jest zbędny tłumacząc się, że Żydzi nie mieli narzędzi , aby tak jak niewierny Samarytanin pomóc, przyznając w ten sposób przez Radio Maryja na transmitowanej Mszy co udowadnia, że w Kościele Katolickim znaleźli się Żydzi, którzy nie uznają chrześcijan zamierzając wprowadzić bóstwo słońca jako boga Horusa podstawiając konia Hurysę u Barbary Majewskiej. Podmieniono moją chrzestną Ewę Podolską z domu Mieszała na moje dane , aby podstawić jej męża Wacława Podolskiego za Wacława Mieszała zamienionego na Wacława Bochyńskiego w USA. Zamierzano mnie spalić , gdyż podstawiono dane Elżbiety Kuraś spalonej żywcem w Waksmundzie jak i Józefa Kuraś spalonego żywcem w Waksmundzie przez gestapo. Zamierzano spalić mnie i męża i podstawić dane moich rodziców Józefa i Filomeny Bochyńskiej zamienionych na Józefa Kuraś i Elżbietę Kuraś, których dziecko wykazano , że jest Bożena Kuraś jako Kurek podstawiona do Urzędu Skarbowego w Starachowicach co powoduje, że Urząd Skarbowy pracuje na fałszywych danych osobowych czekając aż nas zamordują w celu dopasowania do akt matki Bożeny Kuraś zwanej Ewą Kuraś podstawioną pod Tarnowskich. Z tego powodu nie ma dostępu do Ewy Podolskiej w Krakowie, gdyż podmieniono moje dane w Krakowie i dorobiono tajnie fałszywe opinie psychiatryczne do kradzieży pieniędzy, aby podstawić ofiary wojny jako spory małżeńskie podstawiając fałszywe sprawy innych osób pod nasza carską rodzinę. Prokuratura wykazał sprawę Ko 336/13 jako moją , a Sąd Rejonowy Starachowice wykazał, że jest to sprawa nie moja, ale mężczyzny co oznacza podstawienie Ewy Podolskiej za mężczyznę i próbę jej okaleczenia, gdyż była z domu dziecka.

Podobnie podstawiono Helenę Surma sąsiadkę pod mauzoleum cesarzowej Heleny (Torre Pignatara) córki cesarza Konstantyna (Santa Konstanza) jako Konstancja Krzemińska podstawiając Katarzynę Kędziora z domu Krzemińską pod Katarzynę Kaźmierczyk księżną Radziwiłł.

Żydzi wydziedziczali wszystkich, którzy się nawrócili na chrześcijaństwo i cesarz wydal edykt zabraniający takich praktyk Żydom, którzy obecnie podszyli się pod moją rodzinę i zastosowali żydowskie praktyki w Kościele Katolickim wydziedziczając prawdziwą rodzinę carska przez fałszywych arystokratów wykorzystując zawłaszczone nieruchomości mojej rodziny co jest sprzeczne z zapisem mojego dziadka zabraniającym sprzedaży ziemi Żydom, gdyż dziadek odwołał się do edyktu cesarza Bizancjum i zakał sprzedaży ziemi naszej rodziny dla Żydów i cudzoziemców co polskie sądy złamały i zamierzali wprowadzić uchodźców jako nasze rodziny co chroniła polityka Kanclerz Niemiec Angela Merkel, która miała być oskarżona za wprowadzenie choinki jako oznaczenia egipskiego czasu jako chojak co połączono z choinką wiezioną do Watykanu długości 25 m jako Nad Kamienną 25, ponieważ w Polsce określono, że Kościół Protestancki z Niemiec wytworzył tradycję choinki i zamierzano to podmienić na ulicę Wierzbową 54 przestawiając cyfry jako wytworzenie przez USA jako 45 prezydent Donald Trump, który uczęszcza do protestanckiego Kościoła zamierzając go oskarżyć przez Lidera Światowego, który zamierzał oskarżyć wszystkie kościoły, aby sam zasiąść na tronie.

Cytuję „Historia Kultury Bizantyjskiej” Hans-Wilhelm Haussig

„Dalsze ustawy odmawiały Żydom prawa do piastowania urzędów i występowania przed sądem w charakterze adwokatów i zabraniały posiadania chrześcijańskich niewolników i stosowały surowe sankcje w razie zawierania małżeństw mieszanych. Inne przepisy naruszały żydowskie prawo spadkowe, uznając prawo do sukcesji Żydów, którzy przyjęli chrzest i których prawo żydowskie wyłączało przez to z udziału w spadku. Synody chrześcijańskie zakazywały zwracania się o poradę do lekarzy żydowskich, a kapłani chrześcijańscy nawoływali w słowie i piśmie do bojkotu Żydów. Następnym krokiem była likwidacja samorządu żydowskiego. Patriarsze (415) jurysdykcje świecką, a następnie pozbawiono go również prefektury honorowej. W roku 425, kiedy umarł ostatni patriarcha z rodu Hillelów, nie dopuszczono do wyboru nowego i zniesiono urząd patriarchy. Danina, którzy dotąd Żydzi składali patriarsze, aurum coronarium, wpływała teraz do skarbu państwa rzymskiego. Duchowne przywództwo Żydów po zniesieniu patriarchatu przeszło na tzw. Akademię, radę starszych, która w VI wieku usadowiła się w jednej z miejscowości na Jeziorem Tyberiackim”

Stworzono w Kościele Zielonoświątkowym radę starszych i podstawiono Żydów z tzw. synagogi szatana jako NKWD , które odwróciło zapis z książki wprowadzając wszędzie Żydów w celu wyrzucenia chrześcijan z ich spadku co spowodowało fałszywe sprawy w sądach, anarchię i wprowadzenie komornika oraz biegłych geodetów, którzy fałszują wyceny. Wpisano 34.000,- osób na moje mieszkanie Bohaterów Westerplatte 1/1 zakupione w 2001 roku przez moich rodziców z garażem i komórką. Wytworzono na budynku wartości 3,- miliony złotych takiej windykacji za 6,- tysięcy złotych jako udział co miało odwrócić zapis, który żydowskie prawo wyłączało z udziału w spadku osób, które przyjęły chrzest co spowodowało sprzeczność pojęcia Ducha Świętego , gdzie upozorowano spadkobierców po moich rodzicach Józefie i Filomenie Bochyńskich wpisując Żydów, którzy podszyli się pod metryki chrztu zamierzając wyrzucić Polaków, Niemców i Rosjan z ich domów podstawiając Michaiła Chodorkowskiego jako Michała Pióreckiego w Kościele Katolickim za którego miał wejść Lider Światowy podstawiony pod Jakuba Dziedzic pozorując małżeństwo z Karoliną Ocetek , gdyż mój syn Jakub Piórecki zmienił nazwisko na Jakub Kornaszewski. Sąd W Starachowicach i Toruniu udowodnili, że w Polsce chrześcijanie zostali wyrzucenia ze swoich domów przez Żydów co ujawniło, że hierarchia kościelna kieruje się prawem żydowskim, które nie ma nic wspólnego z chrześcijaństwem i odpowiedzialnym jest biskup w Radomiu za wycenę mojego domu na Bohaterów Westerplatte 1, która jest kradzieżą i doprowadzono do zabicia moich rodziców , aby wpisać 34.000,- Żydów na mienie chrześcijan i ukraść Skarb Państwa przez PiS już 2006 roku co spowodowało uwięzienie męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk przez Kościół Katolicki i jego skazanie w SO Kielce IIIK 207/07 sprawę zamieniono na dział spadku, aby wykazać legalność skradzionych pieniędzy przez rząd polski i kościół przez Benedyktynów i Cystersów podstawiając Zakon Maltański i Rycerzy Kolumba w Wąchocku podstawiając obecnie Michaiła Chodorkowskiego pod Michała Piórecki oraz Viktor Suworow pod Viktora, który zginął w walce z Św. Maurycym cesarzem, którego wyśmiewano, że miał młodą żonę w starszym wieku co oznacza, że podmieniono historię podstawiając kult byka.

Dlatego przeszli przez szczyty gór jako Łysa Góra co łączy z Włócznią Św. Maurycego i gwoździem z drzewa Krzyża, którego relikwie są na Św. Krzyżu. Dlatego połączono szczyt Łysej Góry czyli Św. Krzyż , aby zamienić na pogańskie wierzenia 25 grudnia jako chojak 29 i połączono z działką 29 na która powołał się sędzia Wojciech Pruss w piśmie jako adres Nad Kamienną 25 , 27-200 Starachowice , działka 29 dalej przechodząc przez szczyt jako Łysa Góra w Beskidach Śląskich od Frydka na południowy wschód nad doliną rzeki Ostrawicy przechodząc na obszar pojezierza wileńsko-mińskiego dawnej Litwy obecnie Białorusi. Oprócz tych trzech gór nazwę taka nosi cale mnóstwo szczytów górskich na ziemiach słowiańskich w tym obszarze Polski.

Zadrwiono sobie z cesarza Maurycego , któremu dopisano młodą żonę i połączono z moja mamą pozorując, że ja i mój maż nie żyjemy, a moi rodzice są spadkobiercami po nas i podstawiono chrzestnego Józefa Kowalskiego , który świadomie fałszuje historię podając się za moich rodziców pozorując, że żyją dlatego Józef Kowalski kradnie pieniądze, gdyż miał dostęp do prawdziwej księgowości FSC STAR SA, gdyż jego żona była zastępcą głównego księgowego pana Kabały, który był dyrektorem zakładu co oznacza, ze zastosowano kabałę żydowską w FSC STAR SA i podstawiono Kowalskich i Skowrońskich za spadkobierców carskiej rodziny. Spowodowało to ,że Józef Kowalski wykorzystał kradzione dokumenty, aby przypisać treści mojego taty Józefa Bochyńskiego wielkiego patrioty dla innych osób ośmieszając jednocześnie moją rodzinę i podstawiając za mnie Bożenę Bochyńską-Kaźmierczyk pod Ewę Cichocką z domu Mirowską, aby jej restauracja Maska przypisać do masek komicznych jakie noszono w czasie burmali, które obchodzono w czasie świąt saturalii od 24 listopada do 17 grudnia tak jak obecnie obchodzi się karnawał w Kościele Katolickim

Ośmieszono moja mamę podstawiając herb Czarny Kur podstawiając dalej fermy kur na Mazurach pod firmę SOF-ART Sp. z o.o, aby podstawić pod nasze rodziny fałszywą arystokrację podstawiając szyderczy tekst piosenek tzw kupletów, które drwiły z małżeństwa Maurycjusza.

Należy zaznaczyć, że w roku 600 upozorowano Marycjusza na Jezusa Chrystusa i przebrano człowieka w czarny płaszcz , który siedział na ośle oraz przybierając wieniec z czosnku jako symbol niedzieli palmowej cytuję:

„Już jako człowiek starszy cesarz Maurycjusz poślubił młodziutką księżniczkę. Z małżeństwa tego zrodziły się liczne dzieci. Kuplety wydrwiwały to jego małżeństwo. Oto tekst jednej z tych szyderczych piosenek:

Znalazł sobie krówkę młodą , że aż ślinka leci, i tak kogut jej dosiada, ciągle płodzi dzieci. Już napłodził ich bez liku niczym cieśla strużek, spróbuj pokpić sobie z niego, wszystkim zamknął buzię. Panie Boże na niebiesiach, sprawiedliwy panie, daj mu po łbie, może wtedy sił mu już nie stanie. Jak mu trochę pomiarkuje i przestanie brykać, to złożymy ci w ofierze wspaniałego byka.

Podstawiono pod stronnictwa cyrkowe zielonych i błękitnych masonerię w Kościele Katolickim i Kościele Zielonoświątkowy i podstawiono igrzyska cyrkowe jako „Igrzyska…” Normana Deivis, który otrzymał order „Rycerza pokoju” tak jak Michaił Chodorkowski.

Podstawiono moja siostrę Beatę Marię Idziak pod markę samochodu MERCEDES , aby przejść na imię Mercedes na Niemcy i podstawiono certyfikat FSC jako opakowanie do mleka w Szwajcarii i Polsce co połączono z przemysłem zbrojeniowym jako włócznia Św. Maurycego.

Podstawiono Pałac Tarnowskich w Krakowie, który projektował architekt Łuszczkiewicz

podmieniając na szpital św. Łazarza w Krakowie tego samego architekta do podmiany danych przez akta medyczne Św. Krzyża, gdzie pracowała w Krakowie księżniczką Ducko-Lubecka czyli księżna Radziwiłł jako kierownik Niemieckiego Czerwone Krzyża w Krakowie podała się za żonę mojego dziadka Brunona Bochyńskiego jako księcia Krzysztofa Radziwiłł w Bałtowie jako oficera Wermachtu. Zadrwiono sobie z mojego dziadka i księżnej Drucko-Lubeckiej wprowadzając wypas byków z Belgii przez Jarosława Kaczyńskiego na Pałac w Bałtowie jako ofiarowanie byka za rodzinę cesarską w Polsce obecnie przez rząd polski i Kościół katolicki. Podstawiono jako imię Mauritius wstawionego ambasadora Maroka do Watykanu w żółtych butach jako kolor papieski podstawiając jako Marokko. Należy zaznaczyć, że istnieje roślina Maurytia Vinifera i angielska wyspa na Maskarenach na Oceanie Indyjskim. Encyklopedia Powszechna Gutenberga na temat cesarza bizantyjskiego (539-602) Maurikios cesarz bizantyjski, dowódca gwardii dostał się w 582 roku na tron, stworzył we Włoszech egzarchat w Rawennie, zmusił papieża do uznania tytuły patrjarchy konstantynopolitańskiego prowadził pomyślne wojny z Awarami i Persami zamordowany z rozkazu przeciw cesarza Phokasa. Odnosząc się do rodu Kleopatry VII. Podstawiono Filipa Jarczyk pod landgrafa Filipa Heskiego , aby połączyć z Maurycym księciem Heskim w 1521-1553 i podstawić Benedykta XVI pod Św. Maurusa ucznia Św. Benedykta z Nursji około 1540 roku, gdy udał się na Monte Casino w Galii . Uchodził za założyciela klasztoru Glanfeuil (Saint Maur-sur Loire) pod Angers i podstawiono Agnieszkę Kornaszewską z domu Krześniak jako Agnes podstawiając, Anders przez zamianę litery „g” na „d” tak jak zrobiono z kradzieżą strony internetowej www.rodzinaromanow.wordpress.com zamienionej na ww.rodzinaromanow.worgpress.com. Zrobiono dział spadku na moje rodzinie, aby podstawić Maurytanja jako miasto w części francuskiej Afryki Zachodniej i podstawiono architekturę mahometańską. Z tego podstawiono Lisa jako podstęp do zamordowania rodziny. Józef Kowalki sfabrykował dokumenty na podstawienia których skazano mnie tajnie w SR Toruń IIK 467/15 żądania miliona nawiązki podstawiając agenta wojska Pawła Krzymowskiego w celu kradzieży pieniędzy w SR Toruń IIK 467/15 i SO Toruń IIK 164/11. Podstawiono dziurawy but jako zatrucie cesarza Kaliguli przez senatorów odnosząc się do wizyty ambasadora Marokka u papieża Franciszka jako odniesienie do moje rodziny, którą zamierzano zamordować.

W Kościele Zielonoświątkowym wykazano proroka Branham, który urodził się w malej drewnianej chatce i również był w Szwajcarii. Kościół Zielonoświątkowy odrzucił tego proroka twierdząc, że nie był prowadzony w drugiej części życia przez Boga. Tłumaczono swoją decyzję, że Branhamowi ukazywała się ciemna postać i zakończono uznawanie jego proroctw na postaci Kobieta Kościół Kościół Kobieta , czego nie umiał wytłumaczyć.

Odrzuceniem Branhama przez Kościół była obawa wyjawienia tajemnicy, że Kościół podał się za spadkobiercę majątku jednej kobiety czyli mnie Bożeny Bochyńskiej-Kaźmierczyk za którą podstawił moją siostrę Beatę Idziak , która miała dać pieniądze dla Kościoła podstawiając wiele kobiet z Kościół Zielonoświątkowego za nią czyli za jedną osobę czyli Kościół jako jedna kobieta jako jedna marchewka dla dużej ilości osłów, gdyż zamierzano zastąpić Maryję matkę Jezusa Chrystusa przez moją siostrę Beatę Marię Idziak jako gwiazdę jako świątynia w Toruniu. Spowodowało to , że Branham wykazanie, że osoby z Kościoła które to robią są otoczone mocami ciemności i cały Kościół Zielonoświątkowy jest w ciemności. Odrzucenie Branhama stało się odrzuceniem Kościoła co spowodowałoby potępienie Kościoła przez samego siebie. Czarna postać przebywająca w otoczeniu Branham to symbol Kościoła Zielonoświątkowego, do ktore3go kierowane były jego słowa.

Podmieniono historię używając obecnie naszej rodziny i otoczenia do pozorowania niezaistniałych zdarzeń, a opisanych w literaturze, aby pozorować, że istniały usuwając moich rodziców, a wykorzystując jej imiona dla innych osób. W tym celu podstawiono pod Mirjam z czasów Mojżesza matkę Jezusa zamieniając na boginie słońca, aby podstawić inne zdarzenia. Wykorzystano imię drugie mojego taty Ludwik, aby podstawić pod Ludwika XV pod Maryję podstawić Marię Teresę córkę Filipa IV Hiszpańskiego żonę Ludwika XIV. Zamieniono Deszczyńskich na Leszczyńskich i podstawiono Marię Leszczyńską żonę Ludwika XV i podstawiono pod króla Polski Leszczyńskiego i jego córkę Marję za którą podstawiono moją siostrę Beatę Marię Idziak. Komputer szybko analizuje wszystkie treści i jest oprogramowany do zamiany historii, aby ukryć skradzione pieniądze. Podstawiono Marię Teresa , która miała syna Józefa II co wykorzystano do podstawienia pod pierwsze imię mojego taty drugiej osoby, a drugiego syna Leopolda podstawiono pod hrabiego Leopolda Tarnowskiego i podstawiono Karolinę Ocetek pod Marję Karolinę na Sycylię zamieniając przez Lidię Marię Daleszak podstawiona pod Jan Wojnar co łączy z ART -B.

Maria Antonina na francuskim tronie została podstawiona pod moją siostrę Beatę Marię Idziak jako Marja przed dług.

Spowodowane jest to podmianą mnie Bożeny Bochyńskiej-Kaźmierczyk na siostrę Beatę Marię Idziak co jest oszustwem , które miało służyć pobraniu pieniędzy przez Kościół przez dług na Elżbietę Bochyńską-Kaźmierczyk jako milion nawiązki tajnie w SR Toruń IIK 467/15 podstawiając tożsamość Małgorzaty Kwaśniewskiej jako Małgorzata Idziak. Do wykazania w jednej z genealogii braci Podczaskich wstawionej na Pałac w Białaczowie zamierzając wykorzystać zdjęcia mojej siostry Beaty Marii Idziak z koralami czarno-białe do podstawienia pod naszą babcię księżną Marię Lubomirska spaloną w Kruszynie 1932 i pozorując, że żyje. Zamierzano zabić siostrę w celu ukrycia podstawionych fałszywych Lubomirskich w Warszawie, którzy wyprowadzili mienia książęce mojej rodziny na nazwisko Kulczyk.

Takie działanie spowodowało usunięcie mojej babci Anieli Reginy Mazurek, że nie istniała w Sądzie Rejonowym w Starachowicach, aby Kościół oskarżył moją babcię jako Beatę Marię Idziak za działania Żydów, którzy opłacali Kościół traktując pieniądze jako marchewkę dla Kościoła Zielonoświątkowego. W programach bankowych pieniądz wykazany jest jako marchewka dla osła i podstawiono konia i wóz Galambasza zamieniony na Akademię podstawiając podróże Tytusa Chałubińskiego z Krakowa do Zakopanego jako Marian Budka z Warszawy ulica Polna 3/33a. Z tego powodu wykorzystano lekturę Matka Curage jako matka kur i podstawiono dzieci jako drób na fermie przez Irlandię i tak przedstawiono rodzinę carską zamieniając na Magdalenę Jarczyk z domu Bochyńska upozorowaną za żonę Jezusa Chrystusa co dopełniło miary oszustwa w Polsce przez sędziów.

Przedstawienie Żydów w omawianej książce wykazuje słabość tej nacji nie zagłębiając w panującą epokę i skutki niszczącego działania Żydów na społeczeństwo. Obrazem obecnym ich działania jest nasza rodzina co oznacza, że Żydzi mszczą się za prawo, które wprowadził cesarz rzymski i cesarz bizantyjski. Obecnie wykrzywiono obraz chrześcijaństwa i ujawniła się nienawiść ludzi do chrześcijan, którzy stosują prawo Żydów, gdyż w Kościele znaleźli się Żydzi , którzy upozorowali, że są carską rodziną podszywając się pod metryki urodzenia i śmierci członków mojej rodziny i kradnąc prawdziwe dane osobowe i pieniądze. Swoje działania wyjaśniają jako racjonalne wykazując zysk ze skradzionych pieniędzy co da nich jest dowodem słuszności postępowania oskarżając okradzione osoby wykazują jako karę za grzech dla okradanych ludzi. W ten sposób dorabiają fałszywe rachunki na wodę zwielokrotniając osoby co można określić jako utopienie dwóch ludzi w akwarium i podstawionym pod akwarium Suworowa jako Kościelna Fundacja Zaopatrzenia Wsi w Wodę imienia Marii Stolzman honorowego obywatela Starachowic. Zamierzano podstawić datę 13 pod liczenie głosów dla Hillary Clinton , aby odstawić się do Hillelów pozorując moją carską rodzinę z Judy na rodzinę Żydów jako ród Hillelów co jest zaprzeczeniem biblii, gdzie za czasów króla Joroabama doszło do oddzielenia plemienia Judy od 11 plemion Izraela. Wykrzywiło to obraz Kościoła Chrześcijańskiego, który od 415 roku był wykrzywiany, aby nakłonić do wierzeń pogańskich i podstawiono religię wojskową w byka.

Pogrom w Kielcach jest podstawiony pod wymieniane okresy opisywane w Książce , gdzie w krótkich odstępach czasu były powtarzające się pogromy oraz burzenie żydowskich domów modlitw. Obecny stan wytworzył paradoks wyrzucenia na margine rodziny cesarskiej tak ze strony Kościołów jak i ze strony Żydów, którzy zagrabili nas majątek do którego nie mają prawa, gdyż mój dziadek wykupił wszystkie majątki i nie można stosować działów spadku na fałszywych danych osobowych, gdyż moi rodzice powierzyli dla mnie i męża prawo do dziedzictwa rodowego. W trzech nieruchomościach po rodzicach znajduje się ja i siostra co Żydzi usunęli, aby dostać się do Oświadczenia Woli mojego taty Józefa Ludwika Bochyńskiego z 28.06.2006 roku i podstawiono oszustów z rządu polskiego pod sztandarami PiS , aby zażartować ze znaczenia słów zawartych w biblii o sprawiedliwości i prawie Bożym kopiąc sobie z prawdziwych chrześcijan i mojej cesarskiej rodziny, którą przez matactwa Żydów pozbawiono pieniędzy określając w sądzie przez sędziego Wojciecha Pruss w Toruniu, że prawdziwa arystokracja ma pieniądze wiedząc, że rząd polski ukradł nasze mienie co zrobił sam sędzia, aby podać się za spadkobierców na naszym mieniu.

Pod zatrutego cesarza Kaligulę podstawiono akta marka Kowalskiego oraz podstawiono Jana Kowalskiego muzykanta brata chrzestnego Józefa Kowalskiego jako siedmiu muzykantów, którzy mieli wystraszyć zbójców zapominając o prawdziwej naszej rodzinie carskiej, którą okradziono i zamierzano zastraszyć, aby nas zabić i pozbawić obrony. Zakończeniem gry muzykantów miał być smyczek, który pociąga za struny skrzypiec, który jest z końskiego włosia, który miał symbolizować węża jako koński ogon wpisany w Apokalipsie Św. Jana. Podstawiono pod Jana Śledzik pana Janusza Smyczyńskiego prezesa Consorcjum Island w Anglii współpracującego z ING Bank Śląski w Katowicach, który miał rozpocząć niszczenie mojej rodziny i podstawiono miejscowość Skrzypne koło Zakopanego, gdzie zabito Jana Taras przez zdrajców ojczyzny i podstawiono kardynała Stefana Wyszyńskiego prymasa tysiąclecia pod Stefana Mazurek podstawionych pod weksle PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk w celu pobierania pieniędzy przez dług jako fałszywe windykacje.

Miała nastąpić zamiana treści oktateuchu miniatury odpowiednika zwoju Jozue, któremu Bóg przedłużył dzień, aby wygrał wojnę, który jest w Watykanie. Zwój został połączony z miniaturami rannego wojownika, który wspiera się o tarczę na starożytny symbol tarczy słonecznej. Zamieniono dwa symbole władzy cesarskiej Pokorę na Izabelę Pokora i drugi symbol Prawdy jako symbol władzy państwa bizantyjskiego miał być podstawiony dla papieża Franciszka, który pokorę w formie ikony oddał jako prezent dla Benedykta XVI. Zamierzano zamienić taniec tancerek na taniec z diabłem, który jest umieszczony w Zamku Rapperswil do którego miała zagrać kapela stworzona w Starachowicach. Opisana w książce płytki emaliowane z 1050 roku pokazuje pokolenie Ewy nawiązując do księgi rodzaju 3,16 co zamierzano podmienić , aby upozorować, że Maryja miała przegrać z wężem, gdyż jest przeciwieństwem Ewy. Przez Maryję mamy pokonanie węża jako odniesienie pokolenia Jezusa Chrystusa, które ma zwycięstwo i daje nam pewność , że będziemy stąpań po wężach i skorpionach i po wszelkiej potędze nieprzyjacielskiej przez zwycięstwo Jezusa Chrystusa. Z tego powodu na Chateo Gütsch umieszczono rzeźbę, że przez kobietę przechodzi wąż jako symbol gwałtu przez węża, który morduje kobietę zamierzając wykorzystać moje wnuki w Lucernie, a mojego wnuczka Noe zamierzano podstawić jako byka z wiersza jako ofiara dla prawdziwego Boga.

Za dokonane kradzieże zamierzano zaskarżyć Kościół Katolicki i Kościół Zielonoświątkowy przez Lidera Światowego, który zamierzał w Polsce zrobić porządek usuwając sędziów. Zgodnie ze słowami kapłana stwierdzającymi, że Żydzie nie mieli narzędzi tylko niewierzący samarytanin. Chińczycy pomagają W. Putin , aby miał narzędzia do usunięcia boga słońca syna Izydy na 29 chojaka, który wypada na 25 grudnia co ma odniesieni do choinki w Watykanie o wysokości 25 m co miało oznaczać zamianę na 29 chojaka jako działka 29 w Starachowicach co określono do adresu Nad Kamienną 25; 27-200 Starachowice działka 29 przez sędziego Wojciecha Pruss do sprawy SO Toruń IIKo 186/16 do SA Gdańsk IIAKzw 2043/16 o odroczenie więzieni dla Jerzego Dariusza Kaźmierczyk osoby okradzionej przez rząd polski, który podał się za spadkobiercę rodziny carskiej Romanow czyli Paleontologów rodziny cesarskiej Bizancjum i Rzymu napadając na Bohaterów Westerplatte 1/1 przez Armię Polską z Zakonem Maltańskim przez komornika w asyście Policji, którą zamieniono na spadkobierców podstawiając film „Akademia Policyjna 6” w USA którą połączono jako Rangers czyli skautami wstawiając wojsko polskie do Akademii Żydowskiej nad Jeziorem Tyberiackim ustanowioną przez cesarza Bizancjum zamieniając historię chrześcijan na ich likwidację przez akta medyczne zakładów psychiatrycznych co oznacza , że są to potomkowie opłacanego wojska przy grobie Jezusa Chrystusa.

Żydzi boją się powiedzieć prawdy, że Jezus Chrystus już zmartwychwstał i oszukiwali rabini swoich wiernych przez 2000 lat i dlatego Żydzi weszli do Kościoła Chrześcijańskiego, aby ośmieszyć chrześcijaństwo wprowadzając kabałę babilońską.

Jest to plan odwieczny plan niszczenia Kościoła od środka, który można uleczyć mówiąc prawdę, a Żydzi muszą oddać kredyty, które zaciągnęli na dane osobowe swoich ofiar, które jeszcze żyją i można wszystko naprawić.

Służby żydowskie podmieniają dokumenty, aby wytworzyć akta pod urojenia dla okradanych ludzi.

Apokalipsa Św. Jana 9,19 wykazuje ich zachowanie jako nieodstąpieni od swoich złych uczynków mimo zsyłanych plag.

„Moc bowiem koni jest w ich pyskach i w ich ogonach, bo ich ogony- podobne do węży: mają głowy i nimi czynią szkodę. A pozostali ludzie nie zabici przez te plagi, nie odwrócili się od dzieł swoich rąk, tak by nie wielbić demonów, ani bożków złotych, srebrnych, spiżowych, kamiennych, drewnianych, które nie mogą ani widzieć, ani słyszeć, ani chodzić. Ani nie odwrócili się od swoich zabójstw, swych czarów, swego nierządu i swych kradzieży.”

Podstawiono Alicję Idziak jako osobę w krainie czarów i podstawiono ją jako lalkarza pod mój zawód Bożeny Bochyńskiej-Kaźmierczyk jako Bożena Piórecka z domy Bochyńska moje nazwisko z pierwszego małżeństwa w celu podstawienia pod Alicję Hessen-Darmstadt i zastąpienia przez Aleksandra Kwaśniewskiego. Dlatego znika mój kapitał początkowy w ZUS pozorując, że nie żyję i podstawiono Elżbietę Kwaśniewską jako Elżbietę Bochyńską-Kaźmierczyk podstawioną pod moje dane Bożena Elżbieta Bochyńska-Kaźmierczyk.

Wszystkie dane Bożena Piórecka zamienione na Bożena Kaźmierczak na spółkę Maromoroc-Polska Sp. z o.o. , aby wykorzystać upoważnienie do pobrania 24 miliardów euro ukrytych w Niemczech i podstawiono Annę Pachowską z domu Piórecka i wstawiono Piotra Bukat pod Piotra Idziak jako dwie gwiazdy Hollywood Piotra i Beatę Idziak , którzy zawłaszczyli spółki męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk robiąc na nich zadłużenia i skazując męża do pobrania pieniędzy przez jego fundację APEX-STAR w Katowicach w celu ukrycia naruszenia depozytów carskich bez naszej zgody. Podstawiono Piotra Idziak jako przedstawicielka Kościoła Katolickiego i Beatę Idziak jako przedstawiciela Kościoła Zielonoświątkowego. Podstawiono Lecha Wałęsę jako elektryka pod Dariusza Pióreckiego jako elektromontera górnictwa podziemnego, aby podstawić na Marmoroc-Polska Sp. z o.o. spadkobierców wykreowanych na linii energetycznej na Użyczeniu nieruchomości działka 29 dla Jerzego Dariusz Kaźmierczyk, aby podstawić w moje miejsce moja siostrę Beatę Idziak pozorując, że skarżąc mojego męża, aby podstawić Aleksandra Kwaśniewskiego jako poszkodowanego przez Elżbietę Bochyńską- Kaźmierczyk podstawiając piosenkarkę Doda i podmieniono mnie na Małgorzatę Idziak siostrę Piotra Idziak podstawiając Małgorzatę Kwaśniewską pod mecenas Małgorzatę Witek do sprawy SA Kraków AKo67/16 pozorując zaskarżenie adwokata mec. Małgorzaty Witek jako zaskarżenie Aleksandra Kwaśniewskiego podstawionego pod dane Jerzy Dariusz Kaźmierczyk, aby wytworzyć tajnie roszczenie w Krakowie jako dział spadku po moim żyjącym mężu Jerzym Dariuszu Kaźmierczyk podstawiając dane mojego ojca Józefa Ludwika Bochyńskiego za jego spadkobiercę podstawiając Beatę Idziak i Piotra Idziak za których spadkobiercę podstawiono już Alicję Idziak zamienioną na Alicje Hessen-Darmstadt za którą wstawiono Aleksandra Kwaśniewskiego jako kobietę zamienionego na jego siostrę bankiera w Szwajcarii Małgorzatę Kwaśniewską podstawioną pod Małgorzatę Idziak córkę Wandy Idziak podstawionej pod Wandę Serwicką i zamienioną na rodzinę Sehmisch jako Schmidt w Szwajcarii podstawiając dane naszego pełnomocnika oficera szwajcarskiego buchaltera Gustawa Schmidt pod Arnolda w Katowicach na ulicy Sienkiewicza, który oczyszcza świat ze złych kobiet za którego podstawiono Arnolda Ryszarda Sehmisch jako Ryszard Podczaski w USA pan Ryszard Kukliński podstawiając Arnolda Szwarceneger pod Sehmisch zawłaszczając Zakopane majątek mojej babci księżnej Marii Lubomirskiej przez Fundację w USA pana Pawła Krzymowskiego pracującego dla Kościoła Katolickiego, który fałszuje genealogie dla Żydów do kradzieży pieniędzy, którzy zaczęli swoją działalność już w 415 roku. Wykład Pisma Świętego stosowali jak zniszczyć chrześcijaństwo od wewnątrz jako stosowanie prawa kościelnego do ukrycia rzymskich żołnierzy, którzy pobrali pieniądze, aby kłamać Żydów i ukryć , że Jezus Chrystus zmartwychwstał co zostanie wkrótce ujawnione, gdy Jezus Chrystus przyjdzie jako Sędzia co zamierzano zamienić przez podstawienie Samuela Kowalskiego jako ostatniego sędziego Izraela. Dlatego wykazano występowali w programie telewizyjnym z wężami, aby wykazać fragment pisma, że będą chodzili po wężach i skorpionach po wszelkiej potędze nieprzyjacielskiej zapominając o potomstwie Maryi jako zamiana Ewy matki wszystkich żyjących na Maryję w chrześcijaństwie , którą odrzucił Kościół Zielonoświątkowy próbując przybrać Ewę według litery, a nie Ducha Świętego. Polska zlikwidowała Skarb Państwa w 2006 roku co ukryła przed obywatelami próbując licytować moje mieszkanie w 2016 roku jako 2010 rok , aby podstawić jako daninę, którą Żydzi składali patriarsze potem cesarzowi do Rzymu. Zamierzano ukryć daninę, która wpływała później do skarbu państwa rzymskiego zamierzając do niedzieli uchwalić budżet jako danina z Polski do podmiany religii chrześcijańskiej Jezusa Chrystusa na boga słońca w Syrii i Rzymie prowadząc do pogaństwa całe narody. Dlatego upozorowano Żydów na arystokratów jako spadkobiercy po mojej cesarskiej rodzinie stosując prawo żydowskie do wyrzucenie mnie z domu wykazując, że Polska jest żydowska składając daninę dla cesarza Rzymu, którego okradli w Polsce podstawiając w Rzymie papieża Franciszka jako zastępcę cesarza, gdyż Cesarz Bizantyjski jako Cesarz Rzymu był zastępowany przez biskupa podczas mszy i sądu. Zamierzano podstawić Piotra Idziak jako ostatniego rzymianina, którego miał usunąć Lider Światowy. Z tego powodu Piotr Idziak miał być aresztowany w Irlandii z moją córką Martą Bochyńską, której przy urodzeniu wpisano podejrzenie dauna i podstawiono pod teatr mimo ,że jest zdrowa, gdyż podstawiono ich dane do USA. Finalnie podstawiono prezydenta polski Andrzeja Dudę jako robokop pod Arnolda Szwarceneger podstawionego jako Roboksicz pod mojego dziadka Brunona Bochyńskiego czyli carewicza Aleksego Romanow pod którego podstawiono Aleksandra Kwaśniewskiego, który przez Fundację Kościelną Zaopatrzenia Wsi w Wodę im Marii Stolzman w Starachowicach został podstawiony jako Aleksander Kaczyński pod Lech Aleksandra Kaczyński pochowanego na Wawelu ukrywając pieniądze kradzione z Fundacji APEX-STAR w Katowicach przez Fundację Kościelną Zaopatrzenia Wsi w Wodę w Starachowicach w parafii Wszystkich Świętych w Starachowicach, kryjących działania biskupa w Radomiu na ulicy Młyńskiej podstawionego pod ulice Młyńską w Katowicach adres zamieszkania dawny Piotra i Beaty Idziak, aby przejść na młyny podstawiając rodziców Lucjana Sznajder pod nazwisko Władysławy Kramp z domu Mączkowską jako przemielenie na mąkę przez Donalda Trump jako przesianie przez sito całego domu Izraela.

Polscy Żydzi okradli dom cesarski w Polsce czyli Judę i zamierzali ze skradzionych pieniędzy złożyć daninę dla zastępcy okradzionego cesarza podstawiając papieża Franciszka co można przyrównać do postępowania synów Heliego zamierzając podstawić dwoje skradzionych moich dzieci po urodzeniu, którzy nie znają prawdy, aby zasłonić się przed Bogiem obciążając papieża Franciszka, któremu zamierzano dać pieniądze z długu co miało spowodować zniszczenie Kościoła. Nie bez przyczyny obecnie lekarze podmieniają nam dane osobowe co jest odniesieniem , że synody chrześcijańskie zakazały pytać o poradę lekarzy żydowskich wiedząc, że już wówczas podmieniane są dane osobowe , aby okraść ludzi.

Cytuję „ Rzecz godna uwagi, że Talmud babiloński uzyskał wyłączną moc obowiązującą wypierając wcześniej powstały Talmud jerozolimski. Żydzie w Iraku wspierali gnębionych współplemieńców i współwyznawców w Imperium Romanum, wraz z Żydami w Iraku, z którymi łączyła ich więź wspólnoty plemiennej i religijnej zawsze stawali po stronie perskiej. Każdemu prawie najazdowi Persów na Syrię i Palestynę towarzyszyły powstania tamtejszych gmin żydowskich. Kiedy Jerozolima został zdobyta przez Persów, a później – w pierwszej połowie VII wieku- przez Arabów dochodziło za każdym razem do rzezi osiadłej tam chrześcijańskiej ludności rzymskiej. Sprawcami tych rzezi byli Żydzi.

Podmieniono Bohaterów Westerplatte 1/1 i podstawiono numer Bohaterów Westerplatte 8, kradnąc moje zdjęcia z komunii, aby ukryć, że mam chrzest, komunie i bierzmowanie w Kościele Katolickim, aby podstawić pana Waldemara Maksalon pod cesarza bizantyjskiego Michała VIII Paleontologa (1259-1282). Podstawiono Leona Kossak pod cesarzową Leoncję a pod cesarza Nicefora Fokasa podstawiono Lisa. Zamierzano podmienić za moich rodziców jedną moją siostrę Beatę Marię Idziak pod moje dane Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk pod Oświadczenie Woli mojego taty. Aby podmienić historię Waldemara Maksalon zamierzano podstawić pod Włodzimierza i jego małżonkę pozorować za rodzinę Waldemara Maksalon ze Starachowic. W tym celu Waldemar Maksalon zaskarżył mojego męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk i upozorowano, że jest spór wykorzystując moje dane osobowe i podstawiono moją siostrę Beatę Idziak. Celem była mistyfikacja do podmiany mojej rodziny pozorując, że mąż Jerzy Dariusz Kaźmierczyk jest Jerzym Kaźmierczak przez błąd „a” podmieniając na Jan Bocheński, aby podmienić na Niemcy w celu podstawienia cesarza Jana II Komnena (118-1143) i jego małżonkę Irenę księżniczkę węgierską co można zobaczyć w Kościele Hagia Sophia. Dlatego mojego męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk zamieniła Prokuratura w Kielcach na Irenę Kaźmierczyk wysyłając do Opoczna jedynie przekreślenie długopisem, aby w systemie komputerowym pozostała Irena jako księżniczka węgierska podstawiając Irenę Lewy i Irenę Śledzik zamieniając na Irenę Romanow , a Jana Śledzik na Jana II Komnena. Dlatego moja wnuczka Wiktoria z carskim DNA miała być wykorzystana jako dziecko korporacyjne do kradzieży pieniędzy przez fałszywych arystokratów, aby podmienić cara Michała I na Michała VII Paleontologa. Mój herb Lew w Koronie zamierzano podstawić jako filmowy gadżet dla Arnolda Szwarcenegera podstawiając dr nauk technicznych Bohdana Żakiewicz jako doktora Bocheńskiego z Palace Zakopane katowni Podhala. Arnolda Sehmisch jako zabójcę z Palace Zakopane podstawiono do Katowic jako seryjnego zabójcę na ulicy Sienkiewicza podstawionego pod Wandę Idziak, którą wykorzystano do podstawienia pod ikonę Matki Boskiej z dzieciątkiem malowaną przez ewangelistę Łukasza jako obraz Hodegetrii , Przewodniczki który znajdował się w Konstantynopolu założonym przez Pulcherię siostrę cesarza Teodozjusza II. Ikona ta była przedmiotem adoracji w Święta Wielkanocne w Pałacu Cesarskim, później umieszczona w prezbiterium kościoła Hagia Sophia, która jest elementem mojego herbu Białego Orła z Maryją na piersi na której jest polska tradycja, którą Żydzi zamierzali zniszczyć razem z naszą rodziną do końca tego roku.

Z poważaniem
Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

Advertisements

About thetimesofpoland

Historia rodziny carskiej w Polsce od 1918 roku do 2015 roku. Judy Lew główny herb rodu
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s