Teatr Dennhoff jako Polskie Sądy w Demokracji

 

 

Szanowni Państwo

Przedstawiamy skutek jako wywołają dalsze działania rządu polskiego okradającego carskie depozyty przez fabrykowane sprawy w sądzie na sfałszowanych dokumentach i fałszywych zeznaniach przez prokuraturę zamienioną na spadkobierce skarżonej osoby w tym rodziny carskiej w Polsce.

W Rejestrze Gruntów  w Starostwie Powiatowym w Starachowicach , ludzie dokonują przekrętów aby podmienić moją rodzinę. Dlatego wpisano sprawę I Ns 956/09  przez osobę nie mającą do tego uprawnień, gdyż nie będącą w Rejestrze Gruntów , aby wprowadzić  poza systemem pana Waldemara Maksalona udającego syna Sędziego z Katowic w dodatku bezprawnie po śmierci mojej mamy wpisano sprawę po moim dziadku zmarłym w 1999 roku i już zakończonej sprawy  przejęcia spadku przez moją mamę jedynaczkę , która obecnie od 2010r roku nie żyje. Powodem jest to że Wypis z Gruntu umieścił na jakiejś fałszywej podstawie  czyli oszustwie  sprawę I Ns956/09 bez umieszczenia osoby wnioskującej,  ale Starostwo wykazało  pana Waldemara Maksalon do pracownika elektrowni z Kielc jako właściciela bez ujawnienia w księgach,  w księgach zamierzając nas zabić aby podstawić Starostę Starachowickiego w moje miejsce, co jest dowodem próby morderstwa. Rodzice Maksalona Waldemara ze Starachowic,  wpinani zostali w 2005 roku i dlatego ukryto mojej babci sprawę z 2003 roku po jej śmierci i podstawiono 2005  dokonując podmiany dokumentów w Urzędzie Skarbowym,  aby zamienić mnie na sekretarkę urzędu Skarbowego panią Ewę Machowską z dom Niewczas obecnie wyszła drugi raz za mąż za Dariusza Kornaszewskiego, przed drugim ślubem nazywał się Dariusz Piórecki, który został podmieniony w prze oszustwa Sądu w Starachowicach na Bochyński, natomiast Dariusz Dąbrowski został podmieniony z Dąbrowski na Piórecki przez wpisanie  jego ojca Zygmunta Dąbrowskiego na Piórecki SO Kielce. W taki sposób  zamierzano nas wyrzucić do końca roku z domu aby podstawić teatralnych aktorów na nasze miejsce i zakpić sobie z moich dziadków i rodziców oraz mojego męża i mnie,   a nasze rodziny i dzieci miały  być prześladowane, gdyż upozorowano ich dziećmi sekretarki  i byłego męża podstawiono w moje miejsce Starostę Starachowickiego,  pozorując inne rodziny  tworzone przez Urząd Miasta Starachowice i Starostwo  Powiatowego przez Starostę dorabiając długi do firmę, której sprawę wygrałam i nie działa od 12 la . Doszło do kradzieży mienie aby podstawić inne osoby pod moje mieszkanie i pieniądze na koncie w Banku PKO BP SA w Starachowicach, aby podstawić dorobione roszczenia przez Starostę i Prezydenta Dudę oraz przez pana Kaczyńskiego i Martę Kaczyńską  podstawiona pod moje dzieci i siostrę męża aby zamienić rodziny przez pana  Dąbrowskiego podstawionego w  moje miejsce pod  pierwszy małżeństwo z Dariusz Piórecki  pod Sakrament małżeństwa pozorując inne osoby  na Piórecki  jako obecnie Kornaszewski i pozorując Ewę na mnie Bożenę a Starostę Starachowickiego  Dariusza Dąbrowskiego  na Pióreckiego  zmieniając na Bochyński i dlatego wpisano oszustwa dla Starosty a mnie zamierzano wywieźć pod innymi danymi  z mężem Jerzym Kaźmierczyk aby ich wstawić jako teatr Dennhoff i podstawiając Zuzannę sąsiadów za Zuzannę Maksalon palując ich zlikwidować, aby nie było śladu, gdyż Waldemar Maksalon nie figuruje w  dokumentach, gdyż podał się za Bocheńskiego, co jest oszustwem i  aby zamienić na zasiedzenie Maksalona rodziców zmarłych w latach 70 tych a zrobiono sprawę  w 2005 roku,   co jest prawnie nie możliwe, gdyż nie są babci rodziną a Waldemar Maksalon nic nie miał  oprócz zakupionego  od urzędu miasta mieszkania gdzie jest zameldowany w Starachowicach, a wpisanie zasiedzenie jego rodziców nie wpisując  poi sprawach jego jest przekroczeniem prawa  do kradzieży naszego mienia  podmieniając ich zasiedzenie  na własność mojej babci i kradnąc w PEKAO SA pieniądze z precjozów carskich wstawione na podstawie naszej sprawy  IC 2627/10 SO Kiece a bezprawnie przesłanej do Maksalona  do Starachowic i dlatego z mojego konta dokonuje się kradzież przez  pracownik banku Alicje Maksalon podstawioną pod Alicję Idziak  mojej siostry córkę,  a za nic już wstawiono za spadkobiercę jej synka Jakuba Idziak z ojca Lewandowskiego pod  mojego syna Jakuba Jana Pióreckiego który zmienił nazwisko na Kornaszewski i wykorzystano jego dane do podmiany rodziny aby podstawić za naszą rodzinę    Starostę i Alicję Maksalon z domu Kowalska wykorzystując podstawienie odwrotnie danych syna jako Jana  do podmiany pokoleń. Dlatego wstawiono syna Alicji Maksalon w to miejsce czyli brnąc w dalej w oszustwa. Dlatego łączy się Bank PEKAO SA z PZU, które wypłaciło mamie pieniądze za pogrzeb jej mamy. Mama przyjęła spadek w 2003 roku  co znika i dlatego próbuje się ukryć obecnie przez łączenie się banku z PZU.  Zasiedzenie  dokonano w Starachowicach  12 Maksalonów  przez ich rodziców   na  2/3 nieruchomości  w mojej babci nieruchomości,   która zajmowała  1/3 nieruchomości a w częściach 2/3 nieruchomości  była samoistnym posiadaczem. Dlatego Maksaloni nie mieli prawa zająć obecnie całości,   co jest prawnie nie możliwe,  gdy była to własność mojej babci zakupiona w całości. Sprawa jest przestępstwem i próba eksmisji miała na celu wprowadzić aktorów planując zamordować nasze dzieci i wnuczki dla lidera  Światowego, który zamierzał wszystkich aresztować za oszustwa.

Sprawę  podmiany mojej babci rodziny i kradzież aktów notarialnych  dla Notariuszy i innych służb wywiadu,  spowodowało, że Starostwo Powiatowe wprowadzić  po  planie mojego morderstwa i męża Jerzego Kaźmierczyk,   zamierzało  wprowadzić  do dokumentów  Starostę Starachowickiego,  jako byłego męża już wpisanego  jako Bochyński i udając, że jest spadkobiercą po moich dziadkach i rodzicach oraz mnie i siostrze, oraz po moim mężu na jego firmach i po  moich dzieciach  i wnukach udając za spadkobierce i pozorując ojca Zuzanny.Dlatego dokonano oszustwa i zamierzano ukryć wprowadzeniem już Zuzanny Maksalon , córki W Putin i Anny Marii Pióreckiej jako Bocheńska i  już jako  po mnie i moim mężu pozorując ją za dziecko  mojego męża podmienionego na Starostę Starachowickiego i  nie umieszczano Waldemara Maksalon czyli osoby podszywającą się pod  naszą rodzinę  Książąt Glińkich i Bocheńskich/  Bochyńskich,   aby wprowadzić już wnuczki jako spadkobierców na naszym mieniu, gdyż nie miał prawa prowadzić sprawy sądowej I Ns 956/09  oraz I Ns716/10 jako kontynuacja a powielając spadkowe sprawy  aby dokonać podmiany rodziny mojej i aby przejść na moją  mamę   i tatę ,  czyli dokonując oszustwa. Dlatego bezprawnie  prowadzone są sprawy na firmach dorabiając  pracowników , którzy nie są zatrudnieni,  aby podstawić ich rodziny i pracowników jako spadkobierców na firmach mojego męża , ale  również i na naszym mieniu  wpisując UB i służby do oszustw gdyż nie  jest prawdziwym Maksalonem Waldemar Maksalon ze Starachowic, ale z UB i nadal prowadził sprawę i obecnie w Kielcach próbując wprowadzić fałszywych spadkobierców w dodatku  zadłużających potajemnie firmy mojego m męża i mnie. Moja mama  napisała do sądu że mąż będzie miał pieniądze,  i dlatego dokonano kradzieży naszego mienia przez różne osoby dokonując przejścia przez oszustwa pana Maksalona i jego żonę dla PiS pozorując mnie przez Maksalona Waldemara na Elżbietę i próbując robiąc sprawę w Sądzie na firmie gdzie wykreślono męża  w celu przejęcia  oświadczenie mojej mamy dla mojego męża, któremu dała prawo do użyczenia na jego firmy adres ul Nad Kamienną25  w Starachowicach, jako właścicielka i oraz, że może tu prowadzić nadal   firmę na  tej nieruchomości. Nie ma to nic wspólnego z własnością moją, gdyż firma może przeczekać 5 lat według Sądu w Toruniu  zakazując prowadzić firmę przez męża, ale która może czekać , aby po pięciu latach ponownie wznowić działalność w tym samym miejscu, gdyż określił to sam adwokat , że może być prowadzona nawet przeze mnie, mimo, ze nie skorzystam z tego i będę czekać,  i to chciał wykorzystać Maksalon , aby podstawić jego córkę Edytę Maksalon,  za mnie aby pozorować jej córkę za spadkobiercę na firmie mojego męża i już zamierzano wprowadzić do Krakowa Zuzannę Maksalon  jako niewinną osobę,  czyli moją wnuczkę ze zgwałconej córki Anny Marii Pióreckiej  zamierzając ją wprowadzić z Liderem  na Wawel,  czyli dokonać oszustwa i dlatego  już inne osoby miały wejść do Krakowa  jak  Kleina.  Zamierzano podstawić Maksalona pozorowana na  wnuczką moja wnuczką i pozorować ja za  jego córkę a moja babcię za jego żonę i dlatego dokonuje się kradzieży sprawy spadkowej po śmierci mojej babci   i w kościele katolickim nie wyczytano mojej babci z dziadkiem czyli małżeństwa ,  aby podmienić i wstawić Władimira Putin córkę Marię Woroncową jako Marię Maksalon fikcyjną dorobiona z Marianny mojej babci matki i wstawiając ją  za matkę Zuzanny Maksalon,  która jest córką Władimira Putin   i mojej skradzionej córki Anny Marii Pióreckiej  jako Bocheńska. Dlatego zamierzano obecnie  wstawić ją  na nieruchomość przez kościół,  a mnie podmienić na mężczyznę, aby wstawić sekretarkę Urzędu Skarbowego zz mnie i wprowadzić teatr Dennhoff jako  sprawy Sądowe Prawa i Sprawiedliwości,  czyli lewa strona w spektaklu  prawicy. Maż został  dlatego bezprawnie  skazany i sądzony w Toruniu do nieistniejącej firmy,  w której dorobiono za spadkobierców prokuratorów i adwokatów, którzy zasłaniali się   Skarbem Państwa,  który po tym zamierzano zlikwidować. Prowadzenie sprawy nie potwierdziła Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa, co oznacza, że Polska jest  w rękach Żydów z Nowego Jorku,   którzy opłacają  przedstawienia teatralne w Sądzie w Toruniu i Gdańsku oraz Kielcach.

Pomysł  PiS wprowadzania zarządów komisarycznych do skarżonych spółek spowodowało by ich zadłużenie  obciążenie osoby pomówionej w celu prania kradzionych depozytów carskich przez rząd polski.  Przykładem jest wprowadzenie przez Sąd Starachowice zarządcy nieruchomości na Lipie Henryk Szyb 1 na spółkę SOF-ART Sp. z o.o. pana Przygody zamienionego na Dariusza Przygodę i wstawiono Beatę Gąsior sąsiadów jako Beatę Marię Idziak i zawłaszczono spółkę wartości 6,- milionów złotych  wpisując  spadkobierców przez 12 lat okradając nas i budując z kradzionych pieniędzy za 10,- milionów Willę Rosochacz. Oskarżono męża w Toruniu IIK 164/16 za 300,- tysięcy z jego fundacji przez Skarb Państwa , który pozorował ,.że jest właścicielem męża pieniędzy jako spadkobierca carskiej rodziny na jego fundacji. Zażądano przez świadka milion złotych  nawiązki, który ukradziono podając się przez świadka za arystokratę na podstawie dokumentów sfabrykowanych przez pana Winiarczyk pracującego  dla Zakonu Cystersów w Wąchocku.

Z twego powodu  najlepszym interesem w Polsce jest wykupienie teatru i strojów sędziów.

Aby zamknąć teatr pragniemy odkupić bez długu  swoje mienie w tym METRON SA co wyjaśni oszustwa i strach pracowników tej firmy, którzy bali się  składając zeznania, gdyż sami ujawnili, że jest stary METRON SA jako reaktywacja przez carską rodzinę i zamieniono stary Sąd  Grocki na Marię Grocką jako konsula co można porównać można do konia nazwanego Konsulem  przez cesarza Kaligulę w Rzymie. Podstawiono program pornograficzny HORST jako konia Kaliguli wstawiając w Denver na lotnisku konia i dwie dziewczynki w trumnach i zamieniono nazwę Starachowice na Starachowice  jako lotnisko we Wrocławiu powstałe z windykacji rachunków na wodę na ulicy Bohaterów Westerplatte 1 w przez PWiK podstawiając pracownika Romana Biskup jako Roman Bochyński co połączono z lotniskiem Modlin , aby zamienić na miejsce pochowaniu Judy dodając L do nazwy w Lotnisku jako oznaczenie „L” przez inżyniera Stefana Ossowieckiego pod którego podstawiono Stefana Hamburę  w Berlinie i Stefana  Mazurek w Starachowicach podstawiając  pod matkę mojego dziadka księżną Katarzynę Radziwiłł.

About thetimesofpoland

Historia rodziny carskiej w Polsce od 1918 roku do 2015 roku. Judy Lew główny herb rodu
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s