Izba Skarbowa w Kiecach jako ukrycie kradzieży trzech braci Tarnowskich w sieci

Starachowice na 12.12.2016

Bożena Elżbieta Bochyńska-Kaźmierczyk z domu Bochyńska
PESEL 63031012705
mgr inż. mech. Jerzy Dariusz Kaźmierczyk
PESEL 67011212279

Zamieszkanie:
ul. Nad Kamienną 25
Zameldowanie:
ul. Bohaterów Westerplatte 1/1
27-200 Starachowice

Izba Skarbowa w Kielcach

Sprawa dotyczy:
UNP:2601-16-044057 Znak Sprawy: 2601-PD.4211.33.2016
odnosząc się do sprawy Znak: 2612-PP.4211.45.2015 jako zobowiązanie podatku dochodowym od osób fizycznych za 2011 rok.

Sprawa dotyczy sprzedaży dla obcych ludzi, którzy sprzedali dla mnie pobierając pieniądze męża, Jerzego Dariusza Kaźmierczyk, gdyż w sprawach nieruchomości zastosowano przepisy mojego dziadka zakazujące sprzedaży ludziom obcym co spowodowało odmowę sprzedaży, a pobrano pieniądze jako dług przez Czesława Daleszak i jego żonę Lidię Marie Daleszak podstawiona pod Lidię Maksalon windykując mojego męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk podstawiając sprawy sporne i kryminalne obcych ludzi do ukrycia wielkości pobranych pieniędzy przez zastawienie mienie mojej rodziny w całej Polsce.

W związku z otrzymanym postanowieniem z dnia 16.11.2016 roku w związku z podatkiem 8.075,- złoty 0.- groszy jako sprzedaż działki obcej osobie nie związanej z naszą rodziną przedłużyliście państwo termin do załatwienia na 19.12.2016 rok na które to pismo nie służy zażalenie.

W postanowieniu Izba Skarbowa w Kielcach zawarła błędne ustalenia, z powodu iż grupy przestępcze dorobiły z pracowników na nieistniejące dane zamieniając fikcyjne postacie na spadkobierców pod które podstawiono służby, które tworzyły w e-sądach fałszywe długi podstawiając fałszywe osoby jako zmuszenie zapłaty pracodawcy dla fałszywych pracowników. Spowodowało to., że podmieniono mnie na fikcyjną Elżbietę Bochyńską-Kaźmierczyk i pobrano pieniadze z mojego konta na które mąż Jerzy Dariusz Kaźmierczyk przelał 100.000.000,- euro ze Szwajcarii przez pełnomocnika, które to pieniądze pochodziły z konta mojego dziadka Brunona Marian Bochyńskiego. Spowodowało to bezprawne oskarżenie męża w SO Toruń IIK 164/11 i dorobiono fałszywe dane dla mnie jako SR Toruń IIK 467/15 zamieniając mnie na Elżbietę Bochyńską-Kaźmierczyk i zamieniając mnie na trzy osoby, aby podstawić służby jak Elżbieta Kiszczak i osoby, które były w otoczeniu mojego dziadka z domu dziecka i obecnie już ich dzieci czyli Elżbieta Włodarczyk oraz córka Marii Gudewicz pani Elżbieta Doda z domu Gudewicz pod którą podstawiono piosenkarkę Doda do wytworzenia roszczeń. Powodem tego oszustwa jest błędnie wpisanie udziałów w części nieruchomości , na które wpisały się służby zamierzając nas zlikwidować do 19.12.2016 roku, aby podstawić za mnie i za męża inne osoby, które już określiły do moich teściów, że ja nie miałam żadnego majątku czyli nie mogłam również sprzedać działki. Dowodem na przestępstwo podanie się za mojego męża obcej osoby, która dorabiała opinie psychiatryczne, aby podmienić moja tożsamość przez Tomaszów Mazowiecki. Wykorzystano drugie moje imię Elżbieta powielając mnie na kilka osób z jednej jako Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk, Bożena Elżbieta Bochyńska-Kaźmierczyk oraz dorobiona fikcyjna Elżbieta Bochyńska-Kaźmierczyk jako trzy osoby, aby podstawić nazwisko z pierwszego małżeństwa Bożena Piórecka na kilka sposobów pod siostry byłego męża na Białystok , gdzie dorobiono firmę AKMA, która liczy METRON SA czyli zbieżna nazwa z moją firmą AKMA założona przed laty w Starachowicach pod adresem Dr. Anki 23/1 obecnie Konstytucji 3-Maja 23/1. Sprzedanie mieszkania spowodowało dorobienie Anny i Lucjana Sznajder za spadkobierców co jest oszustwem , gdyż są to obcy ludzie, a podstawiono moją skradzioną córkę po urodzeniu Annę Marię Piórecką w rekach Kościoła podobnie jak Michał Piórecki i podstawiono pod Annę Wojciechowską kasjera sądu i Michała Broda, którzy nie mają udziału w spadku po moich rodzicach, a podstawiono Anne Lewandowską obcą osobę , która jest w ciąży zamierzając podstawić syna Alicji Idziak dziecko Jakub Idziak z ojca Lewandowskiego. Alicja Idziak jest córką mojej siostry Beaty Marii Idziak, z którą nie miałam działu spadku po naszych rodzicach, których mamy jednakowych co powoduje, że zamierzano nas zlikwidować, aby wstawić służby w nasze miejsce. W tym zamierzano podstawić bony na pracę, aby podstawić pod firmę ECO BON TON z Poznania w której pracowałam w Kielcach , a która zgłosiła nieprawdę, że pracował w Warszawie w innej firmie do Urzędu Skarbowego w Starachowicach przesyłając PIT i tworząc roszczenia pracownicze obciążając mojego męża i próbując nas eksmitować przez dawne UB , które stworzyło sprawy w sądzie i wykazało nieprawdziwe udziały do Urzędu Skarbowego co zderzyło się z moimi sprawami spadkowymi i siostry po naszych rodzicach z trzech nieruchomościach, gdzie dorobiono fałszywe linie genealogiczne próbując wpisać obce osoby na nasze mienie, a nasze rodziny na dom publiczny wykorzystując bony na pracę jako dom publiczny narażając obce osoby jak Anna Lewandowska, której dorobiono z jednej strony wojsko jako czarny kur,. który zasiada młodą krówkę według wiersza o cesarzu Maurycym czyli mojej rodziny. Spowodowało to, że dziecko pani Lewandowskiej miało być niewolnikiem w domu publicznym. Pani Anna Lewandowska miała być podstawiona pod Anne Pachowską z domu Piórecką i skradziono w Kielcach metryki urodzenia moich dzieci na nazwisko Piórecka z ojca Dariusz Piórecki, gdyż ich ojciec zmienił nazwisko na Kornaszewski, a nazwisko Piórecki zostało podstawione pod dom publiczny Rosochacz jako wojsko, które dorabiało opinie dla carowej Katarzyny, wykorzystując herb stary koń Stanisława Poniatowskiego czyli wewnętrzną historię mojej rodziny, która został upubliczniona i zmieniona w ordynarny sposób.

W związku z informacją, że nie służy na postanowienie zażalenie zwracam się z prośbą o usunięcie błędu, gdyż na ulicy Nowowiejskiej występuję ja Bożena Elżbieta Bochyńska-Kaźmierczyk z moją siostrą Beatą Marią Idziak jako 1 do 1 udział w nieruchomości 1686m2 na działce 768 dawnej numer 13/6 natomiast w drodze jest to ¼ części nieruchomości w działce stanowiącej 394m2 numer 692 dawniej 13/8.

Urząd Skarbowy w Starachowicach wykreślił błędne dane na Bożena Bochyńska-Kaźmierczak na moja prośbę, co spowodowało podmianę mojego męża na Jerzego Kaźmierczak przez prezesa Sądu Apelacyjnego w Krakowie Wiz.-052-24/16 skracając moje nazwisko na Bożena Elżbieta Bochyńska-Kazimie co jest kolejną tożsamością i oznacza, że podmieniono męża zamierzając nas usunąć przez służby wywiadu dla których pracuje Urząd Skarbowy i podstawiono Elżbietę Kiszczak jako Elżbietę Bochyńską co jest dowodem przestępstwa.

Do sprawy na drodze ulica Nowowiejska wstawiono mojego tatę pozorując inną osobę niż na Bohaterów Westerplatte 1/1 , aby wykreować dwa adresy na Westerplatte 1/1 i Bohaterów Westerplatte 1/1 podstawiając pod Oświadczenie Woli mojego taty pana Dariusza Dąbrowskiego, który był pracownikiem SOF-ART Sp. z o.o. wykorzystano sprawę moich rodziców przeciwko tej osobie sygnatura akt IIK.713/02 z 12 grudnia 2002 roku, aby podmienić na starostę starachowickiego w celu upozorowania roszczenia, którego nie było. Moi rodzice występowali w mojej obronie co wykorzystano do sprawy SO Kielce IIIK 207/07 podstawiając żonę Dariusza Dąbrowskiego panią Katarzynę Dąbrowską z pierwszego męża Kumek pod Katarzynę Kaźmierczyk pod biznes mięsny pan Kumek wstawiając Mieczysława Pawlak i Anne Pawlak za Annę Lewandowską.

Jest to ważne ponieważ droga była wydzielona z własności działki, gdzie w trakcie założenia księgi na mojej mamy własności wpisano naszego tatę mimo, że działka była własnością mojej mamy, która otrzymała całość od swojego ojca a mojego dziadka Franciszka Jana Mazurka.

Sprawa spadkowa po naszych rodzicach występowała w trzech nieruchomościach i nie miałam z siostrą działu spadku, a nie po tacie , ani po mamie co powoduje, że wykazane udziały są błędne, a sprzedaż mogla nastąpić razem z siostrą co określił sam szef notariuszy na cały kraj w rozmowie ze mną. Izba Skarbowa w Kiecach stanęła przed dylematem w jaki sposób rozliczyć podatek od sprzedaży, a nie zbycia, które to określenie może wskazywać na zbycie na rzecz spadkobierców , których w tym wypadku nie było, a dokonano pobrania pieniędzy z mojego męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk Fundacji APEX-STAR w Katowicach jako brak zapłaty i kupująca podała się za spadkobiercę , a jej maż Czesław Daleszak został wstawiony za Czesławę Wojciechowską na udziale wytworzonym przez państwa, aby wpisać państwa Kiszczak i Elżbietę Kiszczak oraz Elżbietę Włodarczyk i Elżbietę Doda pozorując, że są te same osoby wstawiając Kingę Duda, aby ukryć przez wstawienie prokuratora Wilczyńskiego, który oskarżył męża w Toruniu, podstawiając sąsiadów Cecylię Wilczyńską byłą sąsiadkę, która sprzedała działkę swoją i pojawiła się ponownie, gdyż podstawiono prezydenta Ostrowca Św, i prokuratora z Torunia pod sprzedaż Cecylii Wilczyńskiej, którą podstawiono pod Cecylie Włodarczyk z domu Bochyńska. Zaplanowano wymordować naszą rodzinę, gdyż pobrano pieniądze zagrażające bezpieczeństwu ekonomii kraju co określił sędzia Wojciech Pruss w Toruniu, który wykorzystał moje Oświadczenie, że deklaruje działki po moich rodzicach na rzecz Skarbu Państwa za zwolnienie mojego męża w długu 300.000,- PLN, gdzie wykazałam również tą działkę ponieważ nie otrzymałam pełnej kwoty podobnie jak nie otrzymałam z nakazu sądu z ulicy Nad Kamiennej 25 i zrobiono oszustwo na Bohaterów Westerplatte 1/1 , gdzie doszło do przestępstwa i wyceniono na nieruchomości całą na około 19.000,- PLN przez pana Szmajdę co dowodzi dokonania przestępstwa i wpisanie 34.000,- osób zamieniając sprawy spadkowe po rodzicach wpisując zamiast przyjęcia spadku z dobrodziejstwem inwentarza to dłużniczki z siostrą wykazując  6,- tysięcy złotych jako udział co jest kradzieżą. Jednocześnie na żądanie komornika Urząd Skarbowy nie wykazał kwoty 8.075,- PLN mimo że Urząd Skarbowy naliczył już podatek od tego określając, że nie wstrzymuje to sprawy, gdyż kwotę w razie wyjaśnienia zwrócą. Oznacza to, że dorobiono inne osoby na trzech nieruchomościach i atrapie domku z Nowowiejskiej oszacowano na 19.000,- PLN , aby pobrać pieniądze jako licytacja na Bohaterów Westerplatte 1 , aby przejść przez działkę 29 jako drogę na Nowowiejskiej jako działka 29 i wstawić prokuratora Wilczyńskiego i Lewandowskich, gdyż pobrano pieniądze z Fundacji mojego męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk podając się za mnie. Oznacza to, że zakupiono działkę na moje dane osobowe jako odkupienie części od mojej siostry Beaty Marii Idziak co oznacza usunięcie podatku i właściwe rozliczenie co powoduje, że sąd w Starachowicach nie zgodził się na sprzedaż i zamieniono moją siostrę Beatę Marię Idziak na mnie Bożenę Bochyńską-Kaźmierczyk , aby podstawić Oświadczenie Woli mojego taty dla mnie i męża dla służb wywiadu, które doprowadziły do skazania męża w Toruniu w sprawie SO Toruń IIK 164/11 i zniszczenia godności moich rodziców zamieniając mnie na Elżbietę co oznacza, że ktoś pobrał wielokrotnie pieniądze jako dług przez imię Elżbieta dorabiane na ulicy Nad Kamienną 25 przez Waldemara Maksalon , który dorabiał sporne sprawy i próbuje podmienić c sprawy spadkowe po moich rodzicach sprzedając wielokrotnie nasze mienie na fikcyjne dane jako Bożena Bochyńska -Kaźmierczak, Bożena Bochyńska-Kazimierczyk,Elżbieta Bochyńska-Kaźmierczyk, dlatego męża powielono na takie dane pobierając pieniądze z męża Fundacji APEX-STAR dorabiając opinie psychiatryczne co wyjawiła Prokuratura w Tomaszowie Mazowieckim w rozmowie z mężem, Wynika z tego, że ktoś podał mnie na badania psychiatryczne podając się za mojego męża co mąż zdementował.

Próbowano pobrać pienidze przez nieruchomość jako roszczenie za maszyny do prowadzenia odwiertów przez Bohdana Żakiewicz podstawiając Beatę Wojtan obcą osobę za córkę księdza Jana Wojtana, który zginął w wypadku między Radomiem a Opocznem w zderzeniu z przyczepą jaką była maszyna do prowadzenia odwiertów. Wypadek był 12.11.2009 roku i podstawiono sygnaturę INs 956/09, aby podstawić parafię Św. Bartłomieja na Bartłomieja Pikul , aby podstawić Stanisława Pikul pod Stanisława Mazurek ojca mojego dziadka czyli hrabiego Stanisława Tarnowskiego podstawionego pod PKO BP z którego w 2000 przysłano po śmierci dziadka jako żyjącego informacje, że jest uprawniony do rekompensaty #15645# podstawiając w Krajowie fałszywych Tarnowskich udających Bochyńskich na mieniu mojego dziadka. Ubezpieczalnia ZUS powieliła moją babcię na dwa adresy na ulicę Nad Kamienną 25 i Westerplatte 1/1 , aby pozorować inny NIP zamierzając podstawić za babcię Beatę Marię Idziak do podmiany pokoleń. Wstawiono fałszywych Tarnowskich w Krakowie do kradzieży pieniędzy przed 1920 roku po 1969 roku jako rekompensata dla poszczególnych grup wiekowych podstawiając fałszywych Tarnowskich po śmierci mojego dziadka pozorując, że żyje i podstawiono dane mojego teścia, który o tym nie wie co naraża jego życie. Dowodzi to, przestępstwa przez Wielskiego Mistrza Zakonu Maltańskiego Aleksandra Tarnowskiego i jego brata Juliusza Tarnowskiego i dopisanego brata w sieci Jarosława Kaczyńskiego, którzy w Krakowie pobrali pieniądze i oskarżyli w Toruniu męża, aby ukryć w SO Toruń IIK 164/11 oszustwo podstawiając prokuratora i obrońcę z urzędu oraz sędziego za spadkobierców naszej rodziny w tym skazanego męża.

W udziale ¼ przedstawionym przez Izbę Skarbową jako 1/8 została dokonana podmiana na Władysława Mazurek czyli Władysława Tarnowskiego, który był zastrzelony przez księdza w sadzie jako dziecko co było ukryte pozorując, że zaginął w obozie koncentracyjnym w Niemczech, pod którego podszyły się służby wojskowe pozorując, ze się odnalazł i jest sparaliżowany w jednej wersji, w drugiej wersji ma dwoje dzieci. Upozorowano, że mój dziadek został zastrzelony w jednej wersji a drugiej , że jest niegodny, aby znieważyć moją rodzinę i mojego teścia pod którego podstawiono mojego dziadka co miała ukryć państwa sprawa w Izbie Skarbowej, gdyż wytworzono dwie osoby z jednej powielając moje dane przez pomyłki pisarski czerpiąc zyski z windykacji mojego męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk. Oznacza to, że dokonano potajemnie rożnych podziałów, aby dostać się na konto dziadka w PKO BP numer 336 pod które podstawiono Jarosława Kaczyńskiego jako brata w sieci państwa Tarnowskich wstawiając Martę Kaczyńską za moją córkę Martę Bochyńską zamierzając dorobić opinie psychiatryczne dla mojej córki i córki teściów, zamierzając dalej podmienić Lidię Maksalon i Lidię Daleszak na Lidię Markowską biegłego psychiatrę z Kielc. Wstawiono Beatę Idziak za żonę jej dziadka Franciszka Jan Mazurka jako hrabina Maria Tarnowska i zamieniono mojego dziadka na Bocheńskiego jako męża hrabiny Marii Tarnowskiej następnie podstawiono imię Jan z bierzmowania mojego męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk podstawiając w Starachowicach fałszywe opinie psychiatryczne dorabiając opiekę dla mojego męża podstawiając decyzję 422/99 z 3.11.1999 rok z MOPS o cofnięciu ulgi opiekuńczej z powodu śmierci w okresie od 1.7.1999 do 31.12.1999 rok decyzja dotyczyła decyzji 302/99 i połączono ze sprawą SO Kielce IICZ 422/16 w systemie informatycznym, że mąż może pozostać na nieruchomości Nad Kamienna 25 dorabiając za żonę Elżbietę Bochyńską-Kaźmierczyk z Torunia powołując się na takie dane w SR Toruń IIK 467/15 żądania miliona nawiżki ode mnie i męża podstawiając pod dane Elżbieta Bochyńska-Kaźmierczyk moją siostrę Beatę Marię Idziak za żonę mojego męża jako hrabiego Jana Tarnowskiego zamienionego na księcia Jerzego Radziwiłł, aby podstawić pod dane Katarzyny Krakowiak matki mojego dziadka czyli Katarzyny Radziwiłł wstawiając dane Katarzyny Kaźmierczyk z domu Krasuska czyli wnuczki księcia Krzysztofa Radziwiłł podstawiając alimenty mojego męża na dzieci z pierwszego małżeństwa pod konto bankowe mojego dziadka pozorując, że miał dzieci z nieprawego łoża co jest oszustwem i pobierając alimenty bez odpisania długu. Zastosowane podmiany ukryto przez zamianę męża Jerzego Kaźmierczyk na Jerzy Lubomirski i podstawiono Jerzy Piórecki ojca Anny Pachowskiej z domu Piórecka za którą wstawiono Annę Lewandowską jako niewolnika w celu ukrycia skradzionej mojej córki Anny Marii Pióreckiej wstawionej na dom publiczny.

Całość oszustwa wynikła przez wpisanie byłej sekretarki Urzędu Skarbowego pani Ewy Machowskiej z domu Niewczas i jej córki Pauliny z ojca Marcina Machowskiego, która wyszła drugi raz za mąż za byłego męża Dariusza Jerzego Pióreckiego obecnie Kornaszewski i takie dane podstawiono pod moje dane pozorując na dom dziecka i podstawiono dane Ewy Podolskiej z domu Mieszała w Krakowie z domu dziecka co wynika, że jej prawdziwe dane to Bożeną Kuraś, a rodzicami z Waksmundu są Elżbieta i Józef Kuraś. Dlatego podstawiono ING Bank Ślaski i ukryto konto mojej mamy Filomeny Jadwigi Bochyńskiej przez komornika, aby podstawić dyrektora Waksmundzkiego, który jest Rycerzem Kolumba w Wąchocku, gdzie ukryto tajemnice mojej rodziny.

Z tego powodu wyjaśniam, że PESEL 63031012705 dotyczy pełnych danych Bożena Elżbieta Bochyńska-Kaźmierczyk i jestem tą samą osobą co Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk , gdyż tak się stosuje oficjalnie.

Urząd Skarbowy nie usunął błędu przez „zi”, gdyż podstawił sekretarkę Urzędu Skarbowego do ING Bank Ślaski na konto mojej mamy i moje konto w ING bank Ślaski podstawiając innych bankach PKO BP i PEKAO SA podstawiając byłego męża Dariusza Piórecki jako Kornaszewski podstawiając w pod dane Jerzy Kazimierczyk z błędem „zi”, do US, aby powielić osoby. Dlatego Urząd Skarbowy, błędnie wykreślił moje dane z właściwego adresu pozorując, że Bohaterów Westerplatte 1/1 i Westerplatte 1/1 to w dwie różne ulice, aby podstawiając dom pana Niewczas, który sprzedany został przez komornika dla osób z Radomia pozorując Bochyńskich na Radom. Dlatego pani Ewa Kornaszewska ominęła swojego brata pozorując inną rodzinę, a sąd zacząć zamieniać mnie kobietę na mężczyznę Ko 336/13 czyli na jej brata, aby wpisać na Lipie Henryk Szyb 1 spadkobierców przez nadleśnictwo Radom jako myśliwego, budując Willę Rosochacz z pieniędzy ukradzionych od męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk w Fundacji APEX-STAR i mojego konta Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk w PKO BP SA do których to pieniędzy nie mam dostępu, gdyż wpisano sekretarkę Urzędu Skarbowego za spadkobiercę i inne osoby, a mnie wydano kartę debetową bez imion.

Pracownik Izby Skarbowej skonstruował w taki sposób pismo, aby wprowadzić fałszywych spadkobierców na 2/3 jako Elżbieta Bochyńska-Kaźmierczyk co spowodowałoby , że Polska byłaby odpowiedzialna za rozpętanie III wojny światowej nie zwracając uwagi, że papież Franciszek zaapelował, że już trwa III wojna światowa na naprawdę co w zabawie bankowej nie zauważyła Polska. Sędzia Wojciech Pruss ujawnił wielkości skradzionych pieniędzy zagrażających bezpieczeństwo ekonomicznemu kraju, które ukryto przez sekretarkę Urzędu Skarbowego dlatego zażądano ode mnie miliona nawiązki zawłaszczając wszystko i pozorując, że nie miałam mienia jako SR Toruń IIK 467/15 , określając, że moi rodzice nie byli arystokratami, gdyż arystokraci mają pieniądze w słowach sędziego Wojciecha Pruss co jest sprzeczne z faktami i próbowano to ukryć przez wpisanie 34.000,- osób na Bohaterów Westerplatte 1/1 jako numer 1.

Oznacza, że wielokrotnie sprzedano wszystkie nieruchomości dla Elżbieta Bochyńska-Kaźmierczyk podstawiając pod takie dane moją siostrę Beatę Marię Idziak pobierając pieniądze od mojego męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk co powodowało wprowadzenie kolejnych osób jako spadkobierców , którzy sprzedają nieruchomości po 170.000,- PLN dlatego dorobiono wycenę z sufitu Nad Kamienną 25 jako 170.000,- PLN , aby podstawić na ulice Nowowiejską i dokonano przestępstwa po śmierci mamy Filomeny Bochyńskiej z domu Mazurek wydając postanowienie zamiast zniesienia współwłasności jako sprawa spadkowa po moim dziadku zmarłym w 1999 roku i zamieniono sprawę INs 169/00 na INs 956/09 i wykreowano w 2016 roku trzecią sygnaturę po śmierci ojca wcześniej nie ujętą, aby wytworzyć trzy linie genealogiczne. Podstawiono mój akt notarialny pod inną linię niż Oświadczenie Woli mojego taty dla mnie i męża obciążając go fałszywymi długami, że na moje dane i męża zostało wszystko zakupione, gdyż wykorzystano fakt, że mąż dał pełnomocnictwo dla męża Lidii Daleszak pana Czesława Daleszak, który miał wykupić z naszych pieniędzy rodowych wszystkie zobowiązania co uczyniono i powielono dług ponownie skazując męża w Toruniu do sprawy już wcześniejszej z zaskarżenia Czesława Daleszak, gdzie był zbieg postępowań. Doszło do kradzieży akt sygnatury SO Kielce , gdzie wyjaśniłam majątek dwóch dziadków SO Kielce IXKa 280/12 , którą to sprawę wygrałam , a która została obecnie ukryta i przesunięta do niższej instancji , aby wstawić fałszywych spadkobierców na SOF-ART Sp. z o.o. na Willi Rosochacz tworząc kolejny raz długi i podstawiono Mariana Dudkę ulica Polan 3,33A Warszawa do kradzieży pieniędzy zamierzając oskarżyć Kościół Katolicki. Wprowadzone przez Urząd Skarbowy błędne udziały spowodowały wprowadzenie Ewy Kornaszewski i Dariusza Kornaszewskiego pod moje konto Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk do PKO BP SA i zawłaszczono 100.000.000,- euro (sto milionów) przesłanych z PPH APE Jerzy Kaźmierczyk w Zurychu w Credit Suisse AG Paradelatz 8.

Do zwielokrotnienia fałszywych spadkobierców wykreowano prawo do pobrania kredytów przez sąsiadów i inne osoby i podmioty jak wodociągi, aby wykreować długi na mnie do pobrania pieniędzy przez PIT jako mini-ratka i PIT z wodociągów pozorując, że moja babcia Bolesława Bochyńska z domu Podczaska żyje i jest Marią Lubomirską czyli spaloną w Kruszynie moją babcią pod którą podstawiono Stanisławę Kalista jako żonę jej syna , który pracował w wodociągach co miało ich obciążyć , aby podstawić dług na USA pod Ryszarda Kuklińskiego, którego podstawiono pod sąsiada na ulicy Nowowiejskiej pod Kudlińskich zastawiając całość terenu na kredyt przez kolejnych sąsiadów Niewczas co było połączone z ulicą XX Wieku w Starachowicach zamierzając zamienić ulicę na Westerplatte 1. Celem było podstawienie Dariusza Dąbrowskiego starosty pod dane Dariusza i Ewy Konaszewskich , których użyto do ukrycia kradzieży przez 12 lat z Fundacji APEX-STAR w Katowicach od 2004 roku co zostało określone przez sędziego jako obroty niebezpieczne dla ekonomi kraju przez Urząd Skarbowy. Dane wykazane w postanowieniu nie są zgodne z rzeczywistością, gdyż masa spadkowa nie została podzielona co oznacza, że nie może Izba Skarbowa powołać się na połowę udziałów i ukryć przez podstawienie mojej siostry Beaty Idziak zamienionej na Elżbieta Bochyńska-Kaźmierczyk , która nie otrzymała pieniędzy, gdyż o to zapytałam co oznacza, że zostały skradzione , a nieruchomości zostały w połowie odkupione od mojej siostry na moje dane osobowe dlatego komornik powielił mnie w sprawie Km 336/10 prowadzonej w 2016 roku powołując się na sprawę z 2007 roku zakończoną a prowadzona ponownie dokonując oszustwa. Informację przekazuje do państwa, gdyż niesprostowanie skutkuje przestępstwem i dowodem państwa uczestnictwa w procederze podmiany rodziny, gdyż DNA i mojej siostry jest jednakowe i nie ma nikogo innego na świecie o tym samym DNA po mieczu w linii cesarskiej Romanow z Paleontologów cesarzy Bizancjum z Rzymu. Wielkość 34.000,- osób na Bohaterów Westerplatte 1, dowodzi ilości sprzedaży i pobrań pieniędzy od mojego męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk przez komornika. Próbowano wpisać trzech księży w tym pozorując homoseksualistę , zielonoświątkowca i katolicka wykreowanych sztucznie w systemie bankowym, gdyż dziadek wyszedł z Seminarium w Sandomierzu, gdzie był ukryty jako Marian Bochyński i w Radomiu tak występował jako właściciel Wytworni Wod Gazowanych, której dyrektorem była inna osoba. Dziania urzędów są oszustwem, gdyż mój pradziadek książę Stanisław Lubomirski podpisał umowę z Ministerstwem Spraw Wojskowych w 1921 i 1923 roku na temat produkcji wojskowej w Starachowicach, a został zastrzelony w 1932 roku, gdy ratować chciał w Kruszynie żonę Różę Lubomirską i córkę Marię Lubomierską moją babcię, której dziecko posłużyło dla Adolfa Hitlera do podstawienia mojego taty Józefa Ludwika Bochyńskiego do pozorowania dziecka Ewy Braun i podstawiono tłumacza sadystę z Palace Zakopane skazanego na śmierć za sadyzm pod którego podstawiono mojego dziadka i zamieniono na ojca mojej mamy Franciszka Jana Mazurka, który przekazał dla jedynej córki nieruchomość wykazaną przez państwo, którą odziedziczyłam ja i siostra po śmierci mamy, a dorabiane sprawy na działce po tacie są oszustwem do wprowadzenia służb wywiadu.

Informacja jest obszerna, ale ważna, gdyż Urząd Skarbowy powinien umorzyć podatek i zwrócić wszystkie nieruchomości i dla mnie i męża, z którego konta zapłacone zostały wszystkie nieruchomości, a ludzie pobrali pieniądze przez dług co oznacza, że nie mamy żadnych długów, a nadpłatę fałszywi spadkobiercy muszą zwrócić, gdyż pieniądze pochodziły z Fundacji męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk , a wielkości pobranych pieniędzy określił sędzia Wojciech Pruss w Toruniu jako niebezpieczne dla ekonomii kraju.

Z poważaniem
Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk ; mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

About thetimesofpoland

Historia rodziny carskiej w Polsce od 1918 roku do 2015 roku. Judy Lew główny herb rodu
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s