Próba odwrócenia mocy w Toruniu na Babilon

Starachowice na 13.12.2016

Bożena Elżbieta Bochyńska-Kaźmierczyk z domu Bochyńska
PESEL 63031012705
mgr inż. mech. Jerzy Dariusz Kaźmierczyk
PESEL 67011212279

Zamieszkanie:
ul. Nad Kamienną 25
Zameldowanie:
ul. Bohaterów Westerplatte 1/1
27-200 Starachowice

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Duda
Ambasada Niemiec w Krakowie

Plan zdobycia władzy nad światem przez Toruń

Doszło do wykorzystania danych mojego najstarszego syna chrzczonego w Kościele Katolickim do podstawienia Fundacji Zaopatrzenia Wsi w Wodę pani Marii Stolzman honorowego obywatela Starachowic, która jest symbolem zamiany chrztu w biznes. Doszło do podmiany Marii Stolzman na imię mojej mamę z bierzmowania prawdziwe nazwisko Filomeny Bochyńskiej to hrabina Maria Tarnowska zamieniona na Marię Lubomirską , którą zamieniono na moją siostrę Beatę Marię Idziak jako Marię zamieniając na mężczyznę jako tron mężczyzny jako nazwisko Stolzman, medycznie zamienione na odchody. Miało to symbolizować położenie ikony Maryi w Rapperswil , aby ptaki oddawały swoje odchody na ikonę Maryi, gdzie było serce Tadeusza Kościuszki w wieży zamku. Celem była zamiana chrztu na odchody i podstawienie mojej wnuczki Wiktorii Kornaszewskiej za wodę „Vitrorię” w Toruniu jako uzdrowienie podstawionych za chrześcijan kameleonów czyli Aleksandra Kwaśniewskiego i sędziny Barbary Bochyńskiej udających chrześcijan w Katowicach. Z tego powodu córka Barbary Bochyńskiej sędzina Magdalena Jarczyk z domu Bochyńska został w Kościele zamieniona na osobę niepełnosprawną jako Magdalena Buczek podstawiona pod rachunek Huty Buczek dla spółki SOF-ART Sp. z o.o. do windykacji sprawy o przywrócenie stanu posiadania rodziny carskiej SO Kielce IC 2627/10, gdzie podłożono sprawę SO Kielce IXKa 280/12, gdzie wyjaśniłam majątek moich dziadków i podstawiono jako windykację SOF-ART Sp. z o.o. sprawy SR Kielce IIIK 131/11 i SR Kielce IXK 131/11 do SO Toruń IIK 164/11 zamieniając firmę PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk na SOF-ART Sp. z o.o, gdzie wstawiono fałszywych spadkobierców co jest oszustwem prokuratury i sądu do windykacji weksli PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk, aby pobrać pieniądze z Fundacji APEX-STAR w Katowicach.

Z tego powodu podstawiono Magdalenę Jarczyk za żonę jej ojca Jerzego Bochyńskiego z Katowic podmieniając na osoby niepełnosprawne zamieniając na Magdalenę Buczek pod którą podstawiono sędzinę Barbarę Bochyńską, którą zamieniono na osobę niepełnosprawną i dorobiono fałszywe akta, że ma dużo młodszego męża, aby podstawić adwokata Jerzego Małachowskiego w sprawie SO Toruń IIK 164/11 obrońcę Lecha Pilarskiego wojskowego, który udawał mojego wujka za którego podstawiono Lecha Kaczyńskiego i Leszka Balcerowicz. Dlatego pomoc nie dotarła na Ukrainę, gdyż ukradziono pieniądze przez Polskę i polskie sądy, które podstawiły agentów wojska pod naszą rodzinę i dzieci z domu dziecka , które występowały jako rodzina mojego ojca planując ich zamordować.

Dlatego podmieniono ulicę Buczka w Starachowicach, gdzie znajduje się Kościół Wszystkich Świętych na ulicę Św. Barbary. Doszło do zamiany mnie Bożeny Bochyńskiej-Kaźmierczyk na moją mamę Filomenę Bochyńską z domu Mazurek za którą wstawiono sędzinę Barbarę Bochyńską zamienioną na jej córkę na Magdalenę Jarczyk zamienioną na Magdalenę Buczek w Radio Maryja i takie dane umieszczono w Irlandii pozorując moją mamę na osobę na wózku w Irlandii jako zakonnice Filomenę. Dorobiono film , który zawiera elementy z mojego życia, gdy w Szkole Podstawowej nr 9 znalazłam, się na Złotek Liście za wiersz o szkole w Starachowicach.

Oznacza to, że zamierzano mnie zamordować jako zakonnice i podstawić moją skradziona córkę Annę Marię Piórecką, która jest zakonnicą. Prawda przez kabałę jest zlepkiem treści danej rodziny, a nie jednostki pozorując naprawdę.

Doszło do podmiany akt medycznych Aleksandra Kwaśniewskiego uczestniczącego na Ukrainie w wyprowadzaniu pieniędzy przez DONBAS od 2004 roku z Fundacji APEX-STAR w Katowicach wykorzystując Kościelną Fundację Zaopatrzenia Wsi w Wodę pani Marii Stolzman. Podstawiono akta medyczne Aleksandra Kwaśniewskiego pod akta medyczne z Torunia ze szpitala z obserwacji psychiatrycznej męża Jerzego Kaźmierczyk do sprawy SO Toruń IIK 164/11 , gdzie wykryto krew w moczu po zatruciu bielizny oraz dopisano świeży zawał serca przewożąc do innego oddziału szpitala do podmiany osób w celu podmiany pod dane mojego taty Józefa Bochyńskiego jako zawał do działu spadku w SO Toruń IIK 164/11 po moim żyjącym mężu Jerzym Kaźmierczyk, aby pobrać pieniądze z Fundacji APEX-STAR podstawiając Aleksandra Kwaśniewskiego pod Lecha Aleksandra Kaczyńskiego podstawiając jego brata Jarosława Kaczyńskiego pod Jarosława Maślisz syna Pierwszego Sekretarza PZPR w Katowicach żonatego z Anną ze Św. Katarzyny zamienioną na na zakonnicę Annę Marię Piórecką zamienioną na Magdalenę Buczek z Radia Maryja.

Z tego powodu obecnie w Katowicach przesłuchiwany jest Aleksander Kwaśniewski, aby podstawić pod akta medyczne zatrucia męża co spowodowało obecność krwi w moczu, aby podmienić na chorobę filipińską Aleksandra Kwaśniewskiego pod Fogla, którego Aleksander Kwaśniewski ułaskawił i zrobił bankierem w Szwajcarii pana Filipińskiego, gdzie pracuje siostra Aleksandra Kwaśniewskiego pani Małgorzata z domu Kwaśniewska jako bankier do wyprowadzania pieniędzy naszej rodziny na konta lewicy i PiS przez Kraków.

Zamierzano podstawić pod Wille w Kazimierzu moją wnuczkę Wiktorię, której mama Agnieszka Kornaszewska z domu Krześniak wyszła obecnie za pana Janiszewskiego. Podstawiono biznes Fundacji Kościelnej Zaopatrzenia Wsi w Wodę jako windykacja na wodę za chrzest podstawiając uzdrowisko „Viktoria”, aby nabić ludzi w butelkę zabierając im chrzest w Kościele Katolickim sprzedając wodę finansowaną z długu jako kradzież, aby obciążyć Radio Maryja i kupujących wodę jako uczestnictwo w zdradzie kościoła, czego miał dokonać ksiądz Rydzyk, którego rodzice mieli kilka związków, aby zamienić sytuację i jego rodzinę zamienić na moją. Celem było wykorzystanie księdza Tadeusza Rydzyka do ukrycia kradzieży pieniędzy. Moja wnuczka została porwana przez matkę do Polskę z Irlandii i nawet nie wiem czy jest ochrzczona. Oszustwa Kościoła Katolickiego doprowadziły do podstawienia mojej wnuczki Wiktorii za córkę mojej mamy Filomeny Bochyńskiej podstawionej pod moją skradzioną córkę Annę Marię Piórecką, aby podmienić linie genealogiczne i upozorować Krześniak i Janiszewskich na carską rodzinę co jest oszustwem IPN, gdzie podmieniono dwóch donosicieli Janiszewski i Krześniak na dwóch moich dziadków Franciszka Jana Mazurka czyli hrabiego Jana Tarnowskiego i Brunona Bochyńskiego ukrytego jako zakonnik ojciec Józef Maria Innocenty Bocheński w Szwajcarii czyli carewicza Aleksego Romanow.

Celem tych działań była zamiana Agnieszki Kornaszewskiej z domu Krześniak na Janiszewską w celu podstawienia wnuczki Wiktorii Kornaszewskiej jako Wiktorii Janiszewskiej jako córki dyrektora Cementowni Ożarów SA pozorując właściciela z Irlandii, gdyż do zakupu cementowni użyto carskich depozytów. Pod dawnego pracownika firmy PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk pana Waldemara Masak., który wcześniej był dyrektorek cementowni w Ożarowie wstawiono pana Janiszewskiego obecnego męża Agnieszki z domu Krześniak, aby wykorzystać obywatelstwo Irlandzkie dziecka Wiktorii do zawłaszczenia mienia i podstawienia Waldemara Maksalon w celu podmiany Wiktorii na Zuzannę Maksalon córkę Anny Marii Pióreckiej skradzionej po urodzeniu do podstawienie do Staszowa na mienie książąt Radziwiłł.

Dokonano przestępstwa przez Urząd Miasta Starachowice, który wydał fałszywą metrykę zgonu babci do IPN , gdzie wpisano babci matkę Marianne jako Marcjannę co spowodowało uniemożliwienie odszukania dokumentów i zmuszenie mnie do wpisania nieprawdziwych danych zgodnych z fałszywym dokumentów, wydanym przez Urząd Miasta Starachowice , aby można były rozpocząć poszukiwania co zdementowałam poprzez pismo do IPN, które wykazało fałszywy dokument wydany przez Urząd Miasta Starachowice. Dokumenty nie można zmienić , gdyż wymaga to sprawy sądowej , gdzie dalej są fałszowane dokumenty przez sąd.

Bohdan Żakiewicz wyjaśnił, że w 2004 roku pan Aleksander Kwaśniewski otrzymał 14.000.000,- PLN za zakup Huty Ostrowiec SA przez CELSĘ z powodu, że wykorzystano zapis Fundacji APEX-STAR o możliwości pomocy innym fundacjom i podstawiono Kościelną Fundację Zaopatrzenia Wsi w Wodę pani Marii Stolzman do pobrania pieniędzy z Fundacji APEX-STAR do zakupu Huty Ostrowiec SA pozorując moją i męża śmierć w systemie bankowym.

Z tego powodu złożyliśmy propozycję dla Aleksandra Kwaśniewskiego, aby za pobrane 14.000.000,PLN potraktował jako zapłatę za uporządkowanie i zwrot Huty Ostrowiec SA czyli obecnie Celsy w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Na Bohaterów Westerplatte 1/1 podmieniono moje dane osobowe na córkę teściów wykorzystując MOPS i zeznania teściowej , które miały służyć przeciwko mnie, aby ukryć podstawienie mojej córki Marty Bochyńskiej wcześniej Piórecka panny za Agnieszkę Kornaszewską z domy Krześniak matkę Wiktorii Konaszewskiej córki Adama Kornaszewskiego , którą podstawiono jako biznes na wodę planując odnieść się w Toruniu do wody butelkowanej „Viktoiria”. Oznacza to, że do mojego aresztowania w moim domu za włamanie do cudzego domu przyczynił się również ksiądz Tadeusz Rydzyk, który podstawił pana Brodę, aby zażartować sobie z cesarskiej rodziny i mojego ojca Józefa Ludwika Bochyński, który go szanował. Oznacza to, że nie ma kompromisu z grzechem i Amalekitami, którzy nie odwrócili się od złego. Księdza Tadeusza Rydzyk można przyrównać do króla Agaga i najprzedniejszego bydła jako jego dzieło, które chciał ofiarować Bogu co Bóg potępia , gdyż nie służy to Bogu, ale jedynie dla wykorzystywane jest dla biznesu wykorzystując media w sposób przebiegły, gdyż trochę kwasu ciasto zakwasza. Mała ilość jadu jest niezauważalna co powoduje, że ludzie są pomału zatruwani dodając do prawdziwych treści jad i oszustwo historyczne w Toruniu. Wykorzystano do tego autorytet moich rodziców, których znieważono w Toruniu przez prokuratorów sędziów, którzy mieli czelność dopuścić opinie psychiatryczne , aby ukryć nasze pisma w celu ukrycia zdrady Polski i Polaków przez sędziów , prokuratorów i rząd polski dla pieniędzy. Jednocześnie doszło kradzieży praw autorskich do książki „Zakazana Prawda” mojego autorstwa zawierająca opisane pisma do przypisania fałszywych spadkobierców wprowadzając błąd „zi” do zapłaty za książkę przez pocztę tak jak błąd w Fundacji APEX-STAR w Katowicach do podstawienia fałszywych spadkobierców do pobierania pieniędzy. Władza należała do cesarza co oznacza, że kapłani poczuli się mocni mając moje wnuki nie wiedząc, że nie mają błogosławieństwa do pełnienia władzy.

Andre Hercule de Fleury kardynał francuski 1653-1743 biskup i nauczyciel Ludwika XV pierwszy minister został wykorzystany do podstawienia za ojca hrabiny Moniuszko. Podstawiono Zakon Benedyktynów i prezydenta Polski Andrzeja Dudę , który chwycił hostię co oznacza konieczność konsekracji jego rąk i zamiany na kapłana, gdyż nie został uderzony przez księdza tak jak dziecko, które zrobiło to samo i wykorzystano to do podstawienia Jadwigi herbu Czarny Kur czyli satanistycznego znaku podstawionego pod koguta, który skacze na młoda krówkę. Działania takie miały symbolizować zaparcie się Jezusa Chrystusa co połączono z kupletem o jadącym na osiołku z laurem z czosnku na głowie. Połączona została Mauritia Flexuosa jako zbiór dwóch znaczeń fleks jako cięcie i osa jako żądło podstawiając Waltera Kaczorowskiego jako Fleks Walter poeta niemiecki, aby zawłaszczyć moją twórczość i oskarżyć Niemcy za działania służb polskich, które podmienili moje i męża dane Kaźmierczyk na Kaźmierczak , aby oskarżyć Kanclerz Niemiec Angelę Merkel za kradzież twórczości przez Stowarzyszenie Rodzina Świętokrzyska, które popełniło taki błąd i podstawiono Jerzego Kaźmierczak jako Jerzy Bochyński pod żądło jakim miało być zadanie jadu trucizny przeciwko historii cesarza Maurycego co połączono z zatruciem cesarza Kaliguli i próby wymordowania ich potomków Polsce poprzez wykorzystanie służb wywiadu, które miały dostęp do dokumentów mojej rodziny przez Tajną Kancelarię Prezydenta Polski, gdzie zdeponowano dokumenty fabryki Zakładów Górniczych w Starachowicach i rząd zawłaszczył dokumenty z parafii w Korytnicy i innych , aby podstawić pod dokumenty mojej rodziny wstawić służby wywiadu jako Lubomirscy, Tarnowscy, Radziwiłłowie, Hessen i inni, którzy drwią z moich rodziców dorabiając im dzieci z nieprawego łoża, do których dopisują dzieci księży.

Papież i patriarcha Konstantynopola później patriarcha Moskwy występowali w imieniu cesarza Rzymu i Konstantynopola nigdy odwrotnie. Zamierzano użyć powieść „Faraon” autorstwa Henryka Sienkiewicz, aby przejąć władze przez kler i papieża Franciszka, który zamierzał być przełożonym patriarchy w Moskwie zamierzając wymordować naszą cesarską rodzinę w Polsce z Paleontologów czyli rodu cesarzy Bizancjum, którego ikona Maryi znajduje się w Zakonie Paulinów w Częstochowie pochodząca z Pałacu Cesarza później kościoła Hagia Sophia z Konstantynopola.

Pismo Święte mówi, ważne jest narodzenie się z ducha, nie z żądzy cielesnej. Narodzenie się człowieka z ducha w tym wypadku próbowano zamienić kabałą babilońską. Wykorzystano moje wnuki w Chinach i próbowano prowadzić diabelskim duchem do osiągnięcia celu jakim jest zniszczenie chrześcijaństwa. Pismo Święte wyraźnie mówi, że są Boże dzieci i diabelskie dzieci, nie można budować muru świątyni Bożej i świątyni Baala, gdzie zamierzano wprowadzić moje wnuki, aby zniszczyć chrześcijaństwo. Dlatego doszło do próby podmiany w grobach głów i rąk jako zemsta za Dagona czyli za posąg tworząc z ludzi figury woskowe.

Filistyni umieścili Arkę Przymierza w świątyni Dagona w Aszdodzie. Gdy następnego dnia „weszli do świątyni Dagona, spostrzegli, że oto Dagon leżał twarzą do ziemi przed Arką Pańską. Podniósłszy Dagona znów ustawili go na jego miejscu. Ale gdy następnego dnia wstali wczesnym rankiem, zauważyli, że Dagon znów leży twarzą do ziemi przed Arką Pańską, a głowa Dagona i dwie dłonie rąk są odcięte na progu, na swoim miejscu pozostał jedynie tułów Dagona” – czytamy w Biblii. Słowo „dagon” w języku Fenicjan znaczyło tle co zboże, ziarno, stąd też wiązało się go z kultem płodności i urodzaju. W starożytności uchodził za filistyńskie bóstwo narodowe, jednak czczono go na całym Bliskim Wschodzie. Wprowadzono kręgi zbożowe jako kult Dagona i piekarnie pod które kredyt pobrała pani Ewa Wielochowska, który nie spłacił, aby wytworzyć dług na piekarnię. Podstawiono Agatę Bocian , aby odmieść się do chleba Agaty poświęconego w dniu św. Agaty traktując chleb jako magiczne właściwości jako ochrona przed pożarem i podstawiono Ewę Machowską z domu Niewczas żonę Komendanta Straży Pożarnej obecnie Ewę Kornaszewską podstawioną pod kartki Agaty jako wyrocznia do ściętego w lesie drzewa jako drewienka Agaty przypisując im podobną moc jak chleb i kartki, gdyż Dariusz Kornaszewski i Ewa Kornaszewską udają rodziców Wiktorii Kornaszewskiej córki Agnieszki i zamieniono Adama ojca dziecka na Jakuba Pióreckiego pozorującego męża Agaty Bocian, co doprowadziło do podstawienia moich wnuków jako mąki na chleb dla Dagona podstawiają Agata KornhauserDuda, podstawioną bezpośrednio pod moją córkę w zakonie Annę Marię Piórecką co oznacza, ze jej mąż prezydent Andrzej Duda został podstawiony pod księdza Michała Pióreckiego pozorujc małżeństwo brata i siostry. Oznacza to nawiązano do historii spalenia Agaty i podstawiono pod carska rodzinę panią Agata KornhauserDuda jako zamiana chleba chrześcijan na chleb Dagona, który mieli podpalić dwaj policjanci Zapała symbolizujący dwóch bliźniaków Kaczyńskich podstawionych pod Romulusa i Remusa pod drzewienka Agaty zamienionej na mężczyznę papieża Agatona 678-681 Greka z Sycylii , który wstąpił na urząd po Teodorze I czyli Greku z Palestyny (642).

Bóg ukarał śmiercią Izraelitów, którzy nie cieszyli się z powrotu Arki Przymierza zwróconej przez Filistynów.

Zamierzano wykorzystać prezydenta Polski pana Andrzeja Dudę głównodowodzącego armią polską jako eksterminatora, który zamierzał zamordować nasza cesarską rodzinę w celu wprowadzenia papieża Franciszka na tron cesarski Rzymu, aby doprowadzić do wprowadzenia Jednej Religii jako kultu Dagona ukrytego jako kult chrześcijański podstawiając dzieci jak mąkę dla Dagona na chleb wykorzystując nazwisko Maczka i Mączkowski.

Kręgi na zbożu symbolizują DNA czyli przemielenie ludzi jako kręgi spadkobierców tworzące koła młyńskie , które się zazębiają.

Znana Polska pieśń Rota jest zatrzymaniem kręgów , a słowo odnosi się do roty w cesarskiej sali audiencjonalnej. Cytuję „Historia Kultury Bizantyjskiej”

„Stając w cesarskiej sali audiencjonalnej na rocie, porfirowym kole osadzonym w płytkach

posadzki, zdawali realizację bizantyjskiemu basileusowi. Z relacji tych pochodzą właśnie owe wiadomości. Opowiadali mu, jak żyje cesarz chiński, Syn Nieba. Wymieniali nawet chiński tytuł „tai -szang”, „prześwietny władca”, należny temu cesarzowi, protokołujący zaś sekretarze cesarscy utrwalali to wszystko w swych zapisach dla potomności.”

„ Z Turfanu, a nawet z Lo-jangu stolicy państwa Bei-Ts`i pochodzą wschodniorzymskie monety złote z wizerunkiem Justyniana. Znaleziono również w Chinach sprzączki z koptyjskimi napisami.”

Atrybutem związanego z ziarnem i urodzajem Dagona był kłos zboża, ale często można się spotkać z jego wizerunkami, na których widnieje z syrenim ogonem, jako pół człowiek – pół ryba. Wszystko przez błędne rozumienie słowa „dagon” – po hebrajsku „dag” znaczy bowiem „ryba”.

Kręgi miały oznaczać ceremonie żałobną odejścia cesarza w sali Dziewiętnastu Łóż w Pałacu Cesarskim Chalke zmierzając do kościoła Dwunastu Apostołów z Hagia Sophia ulicą Mese, i podstawiono 12 gwiazd i Straszny Dwór Moniuszki oraz operę Chalka zamieniając na 12 Maksalonów jako dwanaście plemion Izraela i 12 apostołów zamienionych na 12 mężczyzn z Domu Rozkoszy 40 km od Moskwy zamienionych na Willę Rosochacz w Lipie Henryk Szyb 1, zamieniając 12 plemion na jedną ewangelie dopisaną jako ewangelia Judasza, którego podstawiono jako Waldemar Maksalon, który stworzył fałszywe sprawy sądowe do podmiany plemienia Judy i pokolenia Maryi na pokolenie Agaty jako kultu Dagona i podstawiono panią Helenę Surma jako Sapierzanka przez „rz” w Tarnowie pod herb Lis jako taniec Mazura wykreowany w Wąchocku na wodzie ze szklanką na głowie. Mój pradziadek hrabia Stanisław Tarnowski potrafił zatańczyć ze szklanką na głowie bez wylania wody. W supermarketach rozszczelniły się akwaria i znalazły się ryby na podłodze, a na salonach umieszczono kameleona.

Podstawiono jako zwycięzcę kameleona jako Aleksandra Kwaśniewskiego, który wykorzystać zamierzał moją wnuczkę Wiktorię do próby zamiany na Berenikę jako Nike i podmienić mojego dziadka w Zakonie w Wąchocku jako Mazur podstawiając herb szlachecki Lis, Mazura. Grot na herbie miał zaznaczyć zmianę kierunku krzyża prawosławnego jako Lipie Henryk Szyb zamienione na Szyp jako strzała. Znaczenie Lis jest oznaczeniem mapy nieba Vulpecula i wstawiono Pikula. Ma to odniesienie do atlasów Romera jako pucharu wskazującego pochodzenie Ptolemeusza.

Księga Druga Samuela 7,18-29

„Poszedł więc król Dawid i usiadłszy przed Panem mówił:< kimże że ja jestem, Panie mój, Boże, i czym jest mój ród, że doprowadziłeś mię aż dotąd? Ale to było jeszcze za mało w Twoich oczach, Panie mój, Boże, bo dałeś zapowiedź tyczącą domu sługi swego na daleką przyszłość, do końca ludzkich pokoleń, Panie mój, Boże. Cóż więcej może powiedzieć do Ciebie Dawid? Ty sam znasz swego sługę, Panie mój Boże. Przez wzgląd na Twoje słowo i życzenie Twego serca uczyniłeś całe to wielkie dzieło, aby pouczyć swego sługę. Przeto wielki jesteś o Panie, Boże, nie ma nikogo podobnego Tobie, i nie ma Boga oprócz Ciebie, według tego wszystkiego co usłyszeliśmy na własne uszy…

Teraz Ty, o Panie mój , Boże, Tyś Bogiem, Twoje słowa są prawdą. Skoro obiecałeś swojemu słudze to szczęście, racz teraz pobłogosławić dom swojego sługi, aby trwał przed Tobą na wieki, boś Ty mój Panie, Boże, To powiedział, dzięki Twojemu błogosławieństwu dom twojego sługi będzie błogosławiony na wieki>”

Z poważaniem
Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

Advertisements

About thetimesofpoland

Historia rodziny carskiej w Polsce od 1918 roku do 2015 roku. Judy Lew główny herb rodu
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s