Windykacja przez starostę SOF-ART Sp. z o.o. jako finansowanie programu 500+ przez rząd polski

Starachowice na dzień 16.12.2016

Bożena Elżbieta Bochyńska-Kaźmierczyk z domu Bochyńska
PESEL 63031012705
mgr inż. mech. Jerzy Dariusz Kaźmierczyk
PESEL 67011212279

Zamieszkanie:
ul. Nad Kamienną 25
Zameldowanie:
ul. Bohaterów Westerplatte 1/1
27-200 Starachowice

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Duda
Ambasada Niemiec w Krakowie

Manipulacja Kolegium Starostów do windykacja SOF-ART Sp. z o.o. do finansowania 500+

Doszło w Starachowicach do wytworzenia roszczeń do spółki SOF-ART Sp. z o.o. w 2016 roku z 2001 roku w niedziałającej spółce , gdzie sędzia w Toruniu w SO Toruń IIK 164/11 usunął prezesa z zarządu i podstawiono windykacje komorniczą pana Niewczas nieżyjącego wstawiając sekretarkę Urzędu Skarbowego panią Ewę Kornaszewską z domu Niewczas i Dariusza Kornaszewskiego przez ukrycie niezgodności pesel. Taką windykację wstawiono na firmę zamkniętą PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk zamieniając na niedziałającą spółkę „IMPERATOR ROMANOW” Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk odwracając zapis na Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk „IMPERATOR ROMANOW” i dokonano kradzieży pieniędzy z konta PKO BP SA w Starachowicach wstawiając spadkobiercę Martę Kaczyńską i Kingę Duda do kradzieży wpłaconych z Szwajcarii 100.000.000,- euro powielonych na bilion franków.

Wytworzono sprawę windykacji starosty z 2001 dofinansowania miejsc pracy w 2016 roku pomimo wygranych spraw sądowych i skierowano do Kolegium Starostów, gdzie podstawiono wnioski kierowane do Kolegium Starostów przez osoby pobierające pieniądze na 500 + . W ten sposób pobierane są pieniądze ze spółki SOF-ART Sp. z o.o zamieniając na windykacje weksli PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk, których rząd nie oddał i podał się za spadkobiercę pozując śmierć żyjących osób czyli nas. Wstawiono nieżyjących moich rodziców Józefa i Filomenę Bochyńskich za żyjących jako spadkobierców po nas żyjących. Doszło do podstawienia sekretarki Urzędu Skarbowego pani Ewy Kornaszewskiej oraz jej pierwszego męża , który był naczelnikiem Straży Pożarnej w Kielcach za których podstawiono Tadeusza Rydzyk jako windykacja przez imię Ludwik Tadeusz Milke z Anglii przez podstawienie Pauliny Machowskiej córki Ewy Kornaszewskiej i zamiany na Lorenca Tadeusza strażaka Straży Ogniowej zamordowanego w Radomiu w więzieniu 10.04.1940 ro. Dalej podmieniono przez fabrykę mebli pana Lorenz w Bydgoszczy podstawiając Beatę Kempa pozorując, że Wacław Kempa jest Wacławem Bocheńskim , aby zamienić Starachowice na Skarżysko Książęce i pana Kempa Wacław, który zginął 4.07.1940 rok co połączono z Maciejewskim Marianem ekonomistą wiceburmistrzem zamordowanym w tym samym dniu zamieniając go na Bocheński Marian w Seminarium w Sandomierzu co połączono z Kolegium Starostów jako windykacja 500+ na SOF-ART Sp. z o.o. przez podstawienie Marty Kaczyńskiej na trzy osoby i zamieniając ją na Bocheńską z domu. Doszło do podmiany mojego dziadka Franciszka Jana Mazurka zmarłego w 1999 roku na 2010 rok zaciemniając na Jan Bocheński i podstawiając sąsiadów na ulicy Pasternik 25 na ulicę Nad Kamienna 25 do podmiany rodziny i cofnięcia na Pasternik 31 mojego adresu jako pierwotny. Z tego powodu podmieniono dziadka na babcię i podstawiono panią Kujanek jako Janek, która pisała listy od swoich dzieci z Warszawy.

Podmieniono mojego ojca Józefa Ludwika Bochyńskiego na kobietę Józefę Bochyńską z domu Bocheńska i zamieniono na Mazurek z domu czyli na hrabiego Jana Tarnowskiego jego teścia. Natomiast mamę Filomenę Bochyńską z domu Mazurek zamieniono na z domu Bochyńską i podstawiono Barańskich pod zamordowanych Jadwigę i Zbigniewa zamordowanych 12 i 14 lutego 1940 roku. Pani Jadwiga była urzędnikiem Fabryki Amunicji i komendantem Hufca ZHP oraz członkiem powiatu. Pan Barański Zbigniew był podporucznikiem rezerwy leśnikiem zamieniając na Zbigniewa Włodarczyk na ojca Elżbiety Włodarczyk podmienionego na mojego dziadka Brunona Bochyńskiego pod którego podstawiono mojego tatę Józefa Ludwika Bochyńskiego zamieniając na Jerzego Brunona Bochyńskiego w Katowicach, którego podstawiono pod Fundację APEX-STAR założoną przez mojego męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk co ukryto przez wprowadzenie błędu „zi” w nazwisku jako Jerzy Kazimierczyk.

Podstawiono sąsiadów na Pasternik 25 jako spadkobierców na SOF-ART Sp. z o.o. wpisując wszystkie osoby pobierające 500+ na fałszywe dorobione rodziny na dzieci zniewalając cały naród. Podstawiono rodzinę Podczaskich pod Broda Mieczysława zamordowana 13. 02.1940 roku zamieniając właścicieli nieruchomości i firm co jest kradzieżą PiS. Podstawiono Pająk Józef pod mojego ojca i wstawiono Eugeniusza Pająk jako Eugeniusz Podczaski co ukryto podstawieniem podporucznika Mieczysława Sienkiewicz, który przez Węgry przeszedł do Francji z Trzaskowskim podstawiając herb Trzaska zrabowany, który jest w rękach żony Bohdan Żakiewicz. Zamierzano wykorzystać młodego adwokata Dobrochnę Sienkiewicz zamieniając na ulicę Sienkiewicz w Katowicach, aby podstawić Wandę Idziak zamienioną na rodzinę Arnolda seryjnego zabójcy do działów spadku kryjąc to za grupą SS czyli ZOFIA podstawiając Zofię Mazur na Kraków.

Doszło do podmiany historii, aby zamienić moją królewską i cesarską rodzinę Romanow ukrytą w Polsce pod nazwiskiem Bochyński na rodzinę biskupa Andrzeja Załuskiego , który w 1752 roku wybudował spichlerz biskupi w Kielcach. Podstawiono radcę prawnego Adama Załuskiego, aby udawał mojego syna Adama Kornaszewskiego wcześniej Adam Piórecki oraz syna męża z pierwszego małżeństwa Adama Kaźmierczyk. Podobnie zamierzano zrobić jak biskup Jakub Zadzik, który nie miał herbu a pieczętował się herbem korab podobnie jak Jarosław Kaczyński. Zburzono cerkiew w Kielcach i Warszawie, aby nie przypominać prawdziwej historii Polski i postawiono pomnik Henryka Sienkiewicza uzupełniając o wpis „wszyscyśmy bracia” jako masoneria. Połączono dawną historię i śmierć biskupa Jakuba Zadzik w Bodzentynie z 17.03.1642 roku z niemieckim opracowaniem Białego Orła i klinem niemieckim uderzenia na Bodzentyn w 1939 roku we wrześniu na trójkąt naczelnego dowódcy zwany Prus oparty o miasta Tomaszów Mazowiecki, Radom i Kielce co obecnie zamieniono na sędziego Wojciecha Pruss w SO Toruń IIK 164/11, który agentów niemieckich podstawionych pod opracowanie Biały Orzeł podstawił za spadkobierców carskiej rodziny skazując jednocześnie mojego męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk.

Wykorzystano do oszustwa mojego syna Jakuba Pióreckiego obecnie Kornaszewski, gdy był na rozdaniu dyplomów ukończenia pierwszego stopnia studiów jako inż. architekt w Kielcach na Politechnice Świętokrzyskiej zabierając go przez państwa Bocian na ewangelizację w Spale obok Tomaszowa Mazowieckiego dawny dystrykt Radomski. Celem była zamiana syna Jakuba Pióreckiego obecnie Kornaszewski na generała Blaskowitz, który referował w czasie wojny przejęte materiały organizacji Biały Orzeł i podstawiono niemieckich agentów jak Ludwik Tadeusz Milke pod mojego dziadka Brunona Bochyńskiego i mojego ojca Józefa Ludwika Bochyńskiego, których podstawiono obecnie pod męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk. Wykorzystano otwarte przez PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk akredytywy na 10.000.000,- euro dla spółki SOF-ART Sp. z o.o. podstawiając do obrotu pana Ludwika Tadeusza Milke z Anglii wprowadzając do obrotu używanymi ubraniami w Polsce i USA jako firma na elaboracji czyli produkcji pocisków, gdzie szefem był Milke Tadeusz Ludwik inż. zamordowany przez Niemców w czasie wojny. Doprowadzono do pożaru na elaboracji w Starachowicach co połączono z pożarem w USA jako program 500+ ukrywając pieniądze przez windykacje Starosty Starachowickiego pana Dariusza Dąbrowskiego podstawionego pod Dariusz Piórecki zamieniony na Dariusz Bochyński wstawiony pod windykacje SOF-ART Sp. z o.o. podmieniając spółkę na windykacje weksli PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk przez ZUS w Opocznie wstawiony do ZUS Tomaszów Mazowiecki i ZUS Łódź wstawionych na windykacje PKO BP SA konta Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk , gdzie ze Szwajcarii z Credit Suisse AG z konta PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk wpłacono pieniądze dziadka oraz windykowano precjoza carowej Katarzyny II Romanow w PEKAO SA w Łodzi podmieniając moje dane Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk na Bożena Piórecka. Takie karty bankomatowe wydano moim znajomym w celu podstawienia pod te dane Ewy i Dariusza Kornaszewskich do wstawienia Dariusza Dąbrowskiego i Katarzyny Dąbrowskiej podstawionej pod Katarzynę Kaźmierczyk wnuczkę księcia Radziwiłł. Podstawiono Kretków, gdzie w gajówce organizowano i zbierano leki oraz kompletowano apteczki członkiń konspiracji połączone z PCK i Czerwonym Krzyżem, który utrzymywał stołówkę w Skarżysku-Kamiennej, która mieściła się w dawnej Cerkwi Prawosławnej, gdy Skarżysko-Kamienna nazywało się Brzeziny.

Szkolenia sanitariuszek odbywały się również na Rejowie, Gadce i Klasztorach, gdzie podstawiono agentów SS, którzy wykorzystali fałszywe dokumenty, które rozdawano uciekinierom czym zajmowali się komornik Piotr Bernas i inż. Tadeusz Robak co stworzyło podstawienie Piotra Główki na moje mieszkanie na Bohaterów Westerplatte 1/1 i fałszywe dokumentów przez komornika Zygfryda Nowak tworząc ze mnie i siostry dłużniczki po rodzicach, aby przejść na moje konto w PKO BP SA, mimo, że przejęliśmy spadek z dobrodziejstwem inwentarza i nie ma przejścia na konto, gdzie podstawiono Martę Kaczyńską dwa razy i Kingę Duda pojedynczo jako spadkobierców planując zamordowanie mojej rodziny, aby podstawić fałszywe dokumenty gestapo pod nasze rodziny. Historia Białego Orla, którego założycielem był mój dziadek Brunon Bochyński czyli Aleksy Romanow jest pisana przez agentów gestapo, którzy zostali wypuszczeni. Z tego powodu Niemcy nie mieli listy członków , których ukrył mój tata Józef Ludwik Bochyński pseudonim Mały po czym dziadka aresztowano przez szpiega Ryszarda Sorge z Poznania pracownika Zakładów Starachowickich. Szpicle w Kościele Katolickim zamierzali oskarżyć mojego dziadka i ojca , aby zamienić szpicli i ukrytych agentów gestapo na bohaterów przez rząd polski, który pobrał pieniądze wydane przez gestapo z carskich depozytów, które zamierzano nazwać pieniędzmi Hitlera, aby podważyć prezydenta elekta Donalda Trump w USA i Kanclerz Niemiec Angele Merkel. W kancelarii notarialnej Grażyny Magdziarz doszło do podstawienia fałszywego Jana Bocheńskiego pod zamordowanego Jana Magdziarz pracownika Państwowej Fabryki Amunicji rozstrzelany 26.04.1940 na Brzasku a podmieniony na 2010 rok, aby podstawić notariusz Grażynę Magdziarz za moja rodzinę Bochyńskich podstawiając Grażynę Szmytka córkę Teresy Szmytka z domu Bochyńskiej za którą podstawiono premier Teresę May jako rodzina Ludwika Tadeusza Mikle podstawionego pod Ludwika Kaźmierczak.

W czasie wojny do Skarżyska-Kamiennej docierały wagony z żywnością do Jadłodajni prowadzonej przez Czerwony Krzyż co wynikało z faktu, ze szefem Niemieckiego Czerwonego Krzyża w Krakowie był księżna Radziwiłł jako księżniczka niemiecka Drucko-Lubecka , która wyjechała do Niemiec z moim dziadkiem Brunonem Bochyńskim jako księciem Krzysztofem Radziwiłł i dbała o miejscową ludność. Archiwum w Radomiu wykazało, że w czasie wojny prowadzona była sprawa , gdzie wprowadzono Wrońskich co jest oszustwem , którzy sfałszowali dane wpisując Żydów Ortodoksyjnych na nieruchomość mojego dziadka Brunona Bochyńskiego, których tam nie było, gdyż tylko jeden Żyd na Dolnych Starachowicach wynajmował budkę do handlu mięsem i nikt inny z Żydów tam nie był. Dowodzi to, że wpisali się Ortodoksyjni Żydzi, którzy kradną nasze mienie i udają spadkobierców po moje rodzinie cesarskiej z Judy. Podstawiono wynajem budynku dla spółdzielni z Lipska i podstawiono Krzysztofa Banasiewicz pod Radziwiłł oraz matkę Aleksandra Kwaśniewskiego panią Marię Stolzman z Lipska.

Historia ojca Alessandra Kwaśniewskiego, który w publikacji był określony jako morderca szwedzkich marynarzy miała na celu odwrócenie biegu historii i treści plafonu pędzla Tomasza Dolabelli przyjęcie posłów szwedzkich w Kwidzyniu na sprawę podstawiając SSO Tomasza Nowak w Kielcach, gdzie wygrałam sprawę SO Kielce IXKa 280/12, która znika, aby mienie moich dziadków podstawić jako dział spadku szwedzkich marynarzy pod historię pana Aleksandra Kwaśniewskiego. Należy zaznaczyć, że pałac zwany Biskupów Kielcach należy do typu architektury pałacowej z połowy XVII wieku czyli z czasów jak pałace z Białej Podlaskiej po 1621 Ujazdowie w 1619-1638 w Kruszynie 1630 oraz Podzamczu Piekoszowskim w 1645 -1650 i podstawiono pod biskupa Jakuba Zadzik następcę Piotra Gębicki podstawiając komornika Piotra Bernas pod Jana Gębskiego zamienionego na Tarnowskiego za którego wstawiono fałszywych Tarnowskich w Kanadzie jako Wielkiego Mistrza Zakonu Maltańskiego. Podstawiono Jakuba Możdżeń pod Jakuba Zadzik , aby podstawić windykacje na Fundacje APEX-STAR, którą tworzył mec. Możdżeń z Katowic, aby podstawić pod Fundację Komitetu Niesienia Pomocy Biednym i Osieroconym dzieciom i podstawiono Jakub Niemiec zamieniając na Czerwony Krzyż.

Podmieniono ze Starachowic pan Bartłomieja zięcia cioci Błędzińskiej na Bartłomieja Pikul zamieniając na Bartłomieja Gromek zamieniając na Bartłomieja Misiewicz doradę Antoniego Macierewicz studenta księdza Tadeusza Rydzyk podstawionego pod Ludwika Tadeusza Milka jako windykacja Tadeusza.

Pod dostarczaną żywność przez Czerwony Krzyż w czasie wojny podstawiono prominentów miasta jak pan Jan Gębski ze szkoły numer 2 zamieniony obecnie na Tarnowskiego, a panią Bożenę Sztompke moją wychowawczynię ze Szkoły podstawowej numer 9 obecnie Bursa Osób Niepełnosprawnych Umysłowo podstawiono jako żonę mojego taty Józefa Ludwika Bochyńskiego za których córkę wstawiono Elżbietę Włodarczyk , a jej syna Sebastiana Turowskiego upozorowano na chorego psychicznie przez oszustwo i podmianę akt.

Aby ukryć oszustwo już w 1999 roku podstawiono mojego dziadka Franciszka Jana Mazurka który jest hrabią Janem Tarnowskim jako męża swojej matki Katarzyny Krakowiak czyli księżnej Katarzyny Radziwiłł.

Aby ukryć to oszustwo w 1999 roku podstawiono dział spadku po dziadka Franciszku Janie Mazurek zmarłym w 1999 roku pod sprawę rozwodową mojego obecnego męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk z jego pierwszą żoną Katarzyną Kaźmierczyk z domu Krasuska czyli wnuczką księcia Radziwiłł. Doprowadzono do podmiany zabezpieczenia transakcji nabrzeżem portu w Gdańsku dla APE-Jerzy Kaźmierczyk na zabezpieczenie portem w USA przez rząd polski.

Zaskarżono przez PKO BP SA w Sandomierzu firmę APE-Jerzy Kaźmierczyk po zarzutem fałszywego zabezpieczenia portem w Gdańsku co sąd w Kielcach zamienił na wadę umowy jako zbyt korzystne warunki dostawy stali do stoczni w Gdańsku nazywając ją nierealną po czym zniszczono stocznię, aby pobrać pieniądze przez fałszywy krąg spadkobierców nie rozliczając się ze środków z Unii Europejskiej, aby wytworzyć dług i pobrać przez Katar pieniądze , który ukryto obecnie w Rosnieft w Rosji finansując W. Putin. Aby to zrobić podmieniono mojego ojca Józefa Ludwika Bochyńskiego na jego teścia Franciszka Jana Mazurek, któremu dorobiono dług, którego nigdy nie miał i podstawiono windykacje na SOF-ART Sp. z o.o. zamienione na windykacje APE-Jerzy Kaźmierczyk wstawione na APE UMWELTTECHNIK AG w Szwajcarii do pobrania z Credit Suisse AG z PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk z depozytów carskich kupując PKO BP SA.

Z tego powodu w SO Toruń IIK 164/11 oskarżono mojego męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk o prywatyzację METRON SA od 1999 roku co jest nielogiczne zarzucając kradzież 300.000,- PLN podstawiając Katarzynę Kaźmierczyk jako carową Katarzynę II Wielką udającą spór co jest widoczne w aferze Amber Gold w Sejmie, gdzie unika się słowa Romanow, gdyż podstawiono wojsko, aby ośmieszyć moją rodzinę.

Podstawiono umowę zakupu akcji GBC Centrostal Bydgoszcz SA przez PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk na kwotę 35,- milionów złotych z 2004 roku i podstawiono do dwukrotnego zakupu METRON SA za wartość księgową firmy 35,- milionów ujętą w akcie oskarżenia z 1999 roku jako prywatyzacji METRON SA i skradziono przez działania Bohdana Żakiewicz pieniądze z PKO BP SA z mojego konta Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk podstawiając jako Katarzynę Kaźmierczyk pod Katarzynę Radziwiłł czyli Katarzynę Krakowiak zamienioną na Katarzynę Wielką podstawiając troje dorobionego rodzeństwa dla dziadka, a obecnie 12 Maksalonów pod 12 osób w Wilii Rozkoszy 40 km od Moskwy jako program Horst jako nierząd co spowodowało pobieranie kradzionych pieniędzy na program 500+ jako dzieci nierządu.

W SO Toruń IIK 164/11, prokurator Wilczyński ukrył przelew z PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk z Credit Suisse AG w Zurychu do Mariusza Kołodzińskiego 100.000,- PLN do Siedlec zamieniając na Mariusza Słodkiewicz w Starachowicach, gdyż ujawnienie przelewu spowoduje ujawnienie kradzieży rządu od 1999 roku, kiedy zmarł mój dziadek, a jego dane podmieniono na 2009 rok przez Waldemara Maksalon i jego rodzinę jako zniesienie współwłasności zamienionej na dział spadku na carskim mieniu podstawiając Franciszka Jan Mazurka jako Franciszka Bocheńskiego czyli cara Mikołaja II Romanow dziadka Józefa Ludwika Bochyńskiego mojego taty.

Z tego powodu po wizycie w Seminarium w Sandomierzu otrzymałam telefon od Dariusza Kot, który stwierdził, że jechał za nami. W Seminarium za nami była policja , która patrzyła co robimy. Doprowadziło to próby wyłudzenia podpisu pod fałszywą fakturą na dostawy cementu przez Dariusza Kot z użyciem siły co0 jednak mąż nie podpisał, a szpital w Starachowicach podmienił dane męża przez błąd „zi”, tak jak Urząd Skarbowy, aby pobrać pieniądze w Katowicach w Fundacji męża APEX-STAR podstawiając Martę Kaczyńską jako żonę swojego ojca Lecha Kaczyńskiego reprezentowanego przez Lecha Pilarskiego w Toruniu i stryja Jarosława Kaczyńskiego pod dwa nazwiska Kaźmierczyk i Kazimierczyk , aby pobrać pieniądze z mojego konta podstawić dalej Kinga Duda jako Marta King Duda. Z tego powodu zabrano w ZUS kapitał początkowy i ukryto dane pracy w różnych firmach i własną moją firmę zawłaszczono do tworzenia zadłużeń. Wykorzystano fakt, że ABW miało w rękach dokumenty pracownicze jako kopia do zabezpieczenia kapitału początkowego dla wszystkich pracowników SOF-ART Sp. z o.o. co ukradziono , aby podmienić pracowników , żeby nie otrzymali emerytury. Jedynym sposobem rozwiązania problemu przez PiS jest powiedzenie prawdy i zwrot mienia oraz zamiana podatków czyli 7% od zwracanego mienia na pobrane pieniądze na program 500+, aby uwolnić Polaków od kradzionych pieniędzy. Bank PKO BP SA posługuje się fałszywymi dokumentami pozorując ,że nie żyjemy i podstawił fałszywe linie genealogiczne wytworzone przez oszustwo Kancelarii Notarialnej i Sądu, gdzie wytworzono po śmierci mamy dwie sygnatury a po śmierci taty trzy sygnatury wykazując początkowo dwie. Zamierzano wykorzystać przepis niemiecki z 1939 roku, że przepadają wkłady oszczędnościowe w PKO dla Polaków i pozbawiono nas dostępu do pieniędzy wstawiając w SO Toruń IIK 164/11 Żydów Ortodoksyjnych, których wytworzono w czasie II wojny światowej na innych nieruchomościach i wstawiono na Bohaterów Westerplatte 1/1 jako Westerplatte 1/1 zakupionym w 2001 roku co obecnie zamierzano wykorzystać do ukrycia kradzieży przez Urząd Skarbowy i ZUS.

Z poważaniem
Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

Advertisements

About thetimesofpoland

Historia rodziny carskiej w Polsce od 1918 roku do 2015 roku. Judy Lew główny herb rodu
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s