Książę Stefan Radziwiłł nasza rodzina jako bezdomna

Starachowice na dzień 17.12.2016

Bożena Elżbieta Bochyńska-Kaźmierczyk z domu Bochyńska
PESEL 63031012705
mgr inż. mech. Jerzy Dariusz Kaźmierczyk
PESEL 67011212279

Zamieszkanie:
ul. Nad Kamienną 25
Zameldowanie:
ul. Bohaterów Westerplatte 1/1
27-200 Starachowice

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Duda
Ambasada Niemiec w Krakowie

Książę Stefan Radziwiłł nasza rodzina zwana dziś bezdomną przez Kościół Katolicki

Doszło do przestępstwa dokonanego przez sędziego Wojciecha Pruss, który z premedytacją planuje mnie i męża zabić przesyłając na adres Nad Kamienną 25 Starachowice 27-200, działka 29 pismo z sądu, aby ukraść moje mienie, które deklarowałam za zwolnienie męża, a które to pismo znikło z sądu określając, że nie dotarło po czy, wprowadzono Km 336/10 i windykacje komorniczą jako dłużniczki mnie i siostrę wpisując, że po tacie zmarłym w 2007 roku. Sprawę podmieniono na sprawę Katarzyny Kaźmierczyk jako przeciwko mojemu mężowi, która zastawiła mienie moich rodziców i dziadków pod jej alimenty na dzieci z pierwszego małżeństwa z pierwszego małżeństwa a rząd ukrył to przestępstwo przez wprowadzenie Katarzyny Tusk jako Katarzyny Wielkiej. Małgorzatę Tusk podstawiono jako Małgorzatę Witek na Kraków i Małgorzatę Idziak na Katowice. Aby to ukryć sędzia Wojciech Pruss dorobił skazanie na Westerplatte 1/1 co ZUS ukrył jako ulica historyczna, a windykacja Kruk wpisała moją mamę w 2016 roku jako windykacja zmarłej w 2010 roku co jest oszustwem. Oraz moje dane na tą ulicę bez pierwszego członu tworząc rachunek na umowę , której nie zawarłam, ale ktoś podszył się pode mnie na nc+, aby wytworzyć roszczenie przez KRUK na Bożena Piórecka w celu pozbawienia mnie mienia i eksmisję mimo że w wyższej instancji sąd potwierdził moje odwołanie, że mogę pozostać Nad Kamienną 25 działka 29. Urząd Skarbowy w Kielcach wykazał kolejny raz błędne dane jako na Nowowiejska jako ½ i 1/8 na nieruchomości , gdzie nie miałam zniesienia działu spadku z siostrą, a gdzie wprowadzono Andrzeja Dudę i Katarzynę Tusk jako Wielką z której zaśmiał się sejm i zalotnicy, którzy mieli mieć problemy pozorując ją na Katarzynę Wielką Romanow, której mienie ukradł polski rząd jako niczyje, mimo, że ja i mąż żyjemy i zgłosiłam ten fakt z mężem w sprawie SO Kielce IC 2627/10, którą przesłano pod dwóch latach do Starachowic , gdzie skradziono nasze mienie. UB czyli pan Maksalon Waldemar zrobił dział spadku po moim dziadku co jest przestępstwem sądu jako INs956/09 kontynuując po śmierci mojej matki, którą z tego powodu zabito. Aby wprowadzić Waldemara Maksalon za spadkobierce mojej mamy jako hrabiny Marii Tarnowskiej oraz mojego taty jako Józefa i Filomeny Bochyńskich łącząc w jedno i zamieniając na miejsce mamy jej córkę czyli mnie planując pobić i zamordować przy udziale polskich sędziów i prokuratorów oraz policji. Planowano zaskarżyć męża i planowano pobić Katarzynę Kaźmierczyk oraz Elżbietę Włodarczyk i Elżbietę Doda w celu podłożeniu akt przeciwko mężowi do Kielc i Torunia, Krakowa i Gdańska, gdzie wytworzono fałszywe sprawy przeciwko mężowi, kryjąc to przez podstawienia Katarzyny Tusk i prezydenta Andrzeja Dudy w celu wytworzenia roszczenia przeciwko państwu, które ma w rękach nasze mienie, skarżąc mnie i męża, aby wyłudzić pieniadze przez dług, którego moi rodzice i dziadkowie sobie nie życzyli , gdyż byli chrześcijanami w przeciwieństwie do rządu i hierarchii kościelnej stosującej kabałę jako forma pobrania pieniędzy mordując ludzi. Z tego powodu na adres Nad Kamienną 25 bezprawnie prezes Sądu Z Toruniu przysłał pismo , aby podłożyć pod plan aresztowania męża i ukryć fałszywe dane zwielokrotnione przez jego pracowników na fałszywe tożsamości w celu oskarżenia mojego ojca do wytworzenia wiecznych roszczeń kryminalnych podstawiając mojego męża w to miejsce do pobierania pieniędzy zamieniając na Jerzego Brunona Bochyńskiego z Katowic w celu przejścia na imię Brunon i podstawienia komornika, gdyż dziadek przez pewien czas był komornikiem i dokonano przejścia Fundację męża w Katowicach APEX-STAR powielając jego tożsamość przez błąd „zi” przez Urząd Skarbowy i błąd „a” przez Sąd Apelacyjny w Krakowie. Z tego powodu Izba Skarbowa w Kielcach odroczyła podatek 11.000,- bez wykazania odsetek, które już naliczono w Starachowicach co oznacza, że ktoś je pobrał do własnej kieszeni czyli prezydent Polski Andrzej Duda i Katarzyna Tusk i powielono o ½ i 1/8 części jako drugą część na ulicy Nowowiejskiej , aby ukryć dokonane przestępstwo, którego dokonał notariusz Jędrzejewski, który nie żyje, który przy zakładaniu księgi na drogę bezprawnie wpisał mojego ojca na działce mojej mamy co spowodowało bezzasadny dział spadku przez rząd na moim ojcu na działce mamy, która nigdy nie miała innego męża, ani innych dzieci co oznacza, że wpisanie na tą działkę fałszywy dział spadku , którego nie było. Jest to dowodem przestępstwa rządu i sądu, który chciał ukryć się w Kielcach przez Izbę Skarbową, która planowała wydać dokument z właściwą informacją po naszym morderstwie, aby nie wykazać, że na Bohaterów Westerplatte jesteśmy tymi samymi właścicielami, gdyż zakupiła to miejsce moja mama z tatą w 2001 roku, a działkę na ulicy Nowowiejskiej otrzymała mama od swojego ojca Franciszka Jana Mazurka co oznacza podmianę dziadka na dziadka mojego ojca czyli Franciszka Bocheńskiego podstawiając Jerzego Brunona Bochyńskiego jako spadkobierce na mieniu mojej mamy Filomeny Bochyńskiej z domu Mazurek kryjąc podmianę przez zamianę mojego dziadka na Jana Bocheńskiego przez notariusz w 2010 roku i podstawiając sędzinę Barbarę Bochyńską z domu Małachowską jako z domu Bochyńską do Gdańska do kradzieży mojego mienia po rodzicach podstawiając Katarzynę Tusk pod Katarzynę Kaźmierczyk pod dane matki mojego dziadka Katarzyny Krakowiak czyli księżnej Katarzyny Radziwiłł. Powoduje to wykazanie DNA Radziwiłł w pierwszej żonie mojego męża, której ojca podstawiono za dziecko z nieprawego łoża Tarnowskich przez oszustwo Kościoła Katolickiego w rzeczywistości jest to dziecko Krzysztofa Radziwiłł pod którego podstawiono prokuratora Krzysztofa Grudniewskiego i bankiera UBS AG Krzysztofa Radziwiłł w Krakowie do wyprowadzenia mojego carskiego mienia przez nazwisko Radziwiłł. Upozorowano, że moja siostra Beata Idziak jest jedyną córką naszego ojca co wpisał sąd w Starachowicach w księgach wieczystych, dlatego odmówił wydania dokumentu, który wykazuje oszustwo, że siostra jest jedyną córką. Dlatego odmówiono wpisu sprzedaży działki planując zaskarżenie mnie i męża ponownie przez Czesława Daleszak i Lidię Daleszak, która kupiła działkę ale nie zapłaciła pełnej kwoty pod którą podstawiono Lidię Maksalon, aby wytworzyć jej roszczenie podczas gdy pobrali wielokrotnie pieniądze sprzedając nam działkę i dom co określił pan Maksalon, że musi wszystkim płacić. W rzeczywistości kradzione są pieniądze z fundacji męża dlatego męża zaskarżono i zabrano cztery nieruchomości bez odpisania długu twierdząc, że nie miałam żadnego mienia, gdyż wpisano potajemnie na fałszywe sprawy moją siostrę Beatę Marię Idziak , którą zamieniono na moje dane Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk i powielono na Elżbietę Bochyńską-Kaźmierczyk, aby pobrać pieniądze z mojego prywatnego konta , gdzie było przesłane 100.000.000,- euro planując mnie zabić i męża oraz nasze rodziny przez prezydenta Polski Andrzeja Dudę, który wprowadził innych innych spadkobierców co określił publicznie prezydent Miasta Starachowic pan Sylwester Kwiecień, który znał plan zamordowania nas do końca roku, aby ukraść moje prywatne pieniądze, które już pobrał rząd przez wprowadzenie 500+ na SOF-ART Sp. z o.o. wprowadzając komornika , który wprowadził Piotra Główkę, aby pobrać pieniądze które kontroluje SS przez wprowadzenie komornika Piotra Bernas ,pod którego jest podstawiony na zakon franciszkanin imię zakonne Łukasz zamierzając wykorzystać naszego adwokata o imieniu Łukasz, gdyż podstawiono Mile Ludwik Tadeusz na Anglię inż. kaptan rezerwy szef produkcji w Fabryce Amunicji podstawiając pod księdza Tadeusza Rydzyk pana Tadeusza Lorenc strażnika Straży Ogniowej w Szwajcarii jako Biuro Prawne Lorenz oraz pod Marian Bochyński w zakonie czyli pod mojego dziadka Brunona Marian Bochyńskiego wstawiono Marian Maciejewskiego pod ekonomistę wiceburmistrza, którego podstawiono na Wadowice. Zastrzelono sędziego, aby podstawić pod zastrzelonego księdza i ukryć podstawienie zwolnionej z więzienia gestapo w Radomiu w dniu 23.04.1940 Brzezińską Janinę pod zamordowaną Janinę Lewandowską w Kozielsku , która była pilotem wojska polskiego jako jedyna kobieta podstawiając Janinę Pikul pozorowaną na Jana Bocheńskiego , aby upozorować ojca Stanisława Pikul. Dokonano kolejnej podmiany pułkownika Korniłowicza , który był mężem córki Henryka Sienkiewicza i bratem księdza Korniłowicza z Lasek , który był duchowym opiekunem prymasa Polski Kardynała Stefana Wyszyńskiego pod którego podstawiono Stefana Mazurek, którego syn zaczął robić ponownie dział spadku w 1999 roku, kiedy dziadek umiera wiedząc, że chcą go zabić , aby podstawić papiery z więzienia Stefan Wyszyńskiego podstawiając obecnie pod męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk, którego skazano w Toruniu IIK 164/11 na więzienie, aby podmienić akta i podstawić księży pod carskie mienie. Mojego tatę Józefa Ludwika Bochyńskiego podstawiono pod zamordowanego w doc. doktora Józefa Marcinkiewicz z uniwersytetu z Wilna, który opuścił Anglię , gdzie przebywał na stypendium naukowy i wrócił do Polski wywieziony do Kozielska i podstawiono premiera Kazimierza Marcinkiewicz, który oddał Skarb Państwa dla Watykanu ukrywając to przed społeczeństwem Polski co miało spowodować podstawienie długu polski pod moje konto i męża, aby nas windykować przez papieża Franciszka i jego następcę Lidera Światowego, który miał oskarżyć Kościół za zamordowanie naszej rodziny. Dlatego papież Franciszek do dnia dzisiejszego się nie wycofał z próby naszego morderstwa, gdyż realizuje plan Berii i Mierkułowa, którzy dawali decyzję rozstrzelania na zasadzie wyroków sądów sowieckich, których rozprawy były tajne co robi obecnie rząd polski. Wykorzystano weksle mojego męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk , aby podstawić na windykacje Kościół Katolicki i Państwo Polskie pod akta 200 profesorów zamordowanych w Katyniu podstawiając majora doktora medycyny Leopolda Łojek pod Leopold Tarnowski w Szwajcarii natomiast profesora Jerzego Łojek podstawiono pod Jerzy Dariusz Kaźmierczyk, aby wytworzyć roszczenie. Dowodzi to, że papież Franciszek realizuje plan uzgodniony przez NKWD i SS na zjeździe w Zakopanym w 1940 roku.

Należy zaznaczyć akta z Norymbergi, gdzie o sprawie Katynia zapadł wyrok milczenia i zapomnienia, które według publikacji „Katyń” pana Stefana Melak cytuję „Ten wyrok był zapowiedzią niepodległej Polski” . Doszło do podstawienia pani Grockiej czyli pana konsula pod brata franciszkanina Hugolin Grodzki zamordowany 14.02.1940 roku umieszczony na liście przez Krystynę Wojciechowską do podmiany rodziny Mazurkiewicz tłumacza gestapo Bronisława Mazurkiewicza skazanego na śmierć za sadyzm za którego wstawiono Bronisława Komorowskiego. Wykorzystano wypuszczonych szpicli jak Jerzy Kwiatkowski podstawionego pod sekretarza stanu pana Kwiatkowskiego , który miał dokumenty męża i został Ministrem Sprawiedliwości oraz Pinio Aleksander wypuszczony szpicel podstawiając Aleksandra Kwaśniewskiego jako Pinior. Historia nie mówi o moim dziadku i wujku oraz ojcu co oznacza plan kradzieży przez Polskę zapoczątkowany w ZSRR w celu oskarżenia cara Rosji podmieniając dokumenty n szpicla, aby ukraść udziały skarbu państwa mojego dziadka pod które podstawiono w SO Toruń IIK 164/11 pan Bohdana Żakiewicz podstawionego pod Bogdan Grudziński, aby podstawić prokuratora Krzysztofa Grudzińskiego z Ostrowca Świętokrzyskiego pracującego w Starachowicach do ukrycia likwidacji Polski przez Żydów z polskiego rządu, którzy realizują traktat Ribbentrop-Mołotow w tajnym protokole zamierzając o to oskarżyć Niemcy oraz wykazać prezydenta elekta Donalda Trump w USA w złym świetle, gdyż Polska oddała 1.000.000.000.000,- USD dla USA za czasów Baracka Obama co zamierzano ukryć niszcząc Polskę wykorzystując akta z Genewy Czerwonego Krzyża, gdzie proszono o identyfikację w Katyniu i dokonano podmiany ekshumacji grobów Katyńskich na ekshumacje Smoleńską samolotu Lecha Kaczyńskiego i Marii Kaczyńskiej zamienionych na Bochyńskich. Zamieniono Stefana Hamburę na Stefana Radziwiłł podstawiając śmierć dziadka w 1999 roku INs 169/00 na podmienione akta INs 956/09 po śmierci mamy w 2010 roku czego mama nie widziała i podmieniono mnie Bożenę Bochyńską-Kaźmierczyk na Kaźmierczak, aby obarczyć przez Żydów z USA panią Kanclerz Niemiec Angele Merkel.

„Tego samego dnia 17. kwietnia 1943 roku delegat Polskiego Czerwonego Krzyża w Szwajcarii, Stefan Radziwiłł zwrócił się oficjalnie z polecenia Władz Polskich w Londynie do Międzynarodowego Czerwonego Krzyża w Genewie o zbadanie sprawy. Następne dni kwietniowe w 1943 roku przynoszą zdecydowanie zaostrzenie stosunków Polsko -Radzieckich” . Z tego powodu dziadek Franciszek Jan Mazurek czyli hrabia Jan Tarnowski wiedział, że zamierzają go zamordować w 1999 roku co połączono z aktem oskarżenia za prywatyzację METRON SA od 1999 roku w SO Toruń IIK 164/11 wstawiając Bohdan Żakiewicz pod skradzione udziały skarbu państwa należące do naszej rodziny, aby ukryć w Genewie zamianę Leopolda Łojek na Leopold Tarnowski. Podstawiono Stanisława Mazurek pod księdza Stanisława Jasieńskiego zamordowanego w Katyniu, którego podstawiono pod herb Rawicz, gdzie podstawiono Kaczyńskich jako spadkobierców aby zamienić Orla na kaczkę dziennikarską oraz zadrwić z kapłana kardynała Sapiehy podstawiając Helenę Surma jako rodzina Sapierzanki przez „rz” w Tarnowie wstawiając agenta.

Doszło do udziału papieża Piusa XI w tajnym stowarzyszeniu, którego celem było zamordowanie cara Mikołaja II Romanow w Polsce i kradzież carskich depozytów ukrytych w Szwajcarii , Anglii i USA planując wskrzesić wymordowanych jako rachunek krzywd obciążając carską rodzinę i wpisując ponad 34,- tysiące osób Żydów dorobionych do grobów katyńskich planując zabić ich rodziny, aby pozorować prawdę. W dniu 30.04.1943 roku w Smoleńsku została podpisana ekspertyza Międzynarodowej Komisji Lekarskiej przez wszystkich uczestników, która pracowała w Katyniu od 28.04.1943 do 30.04.1943 roku. Dlatego zamordowano moją mamę 30.04.2010 roku, aby podstawić ją pod Marię Kaczyńską w katastrofie 10.04.2010 roku. Dlatego mamie zrobiono otwór w głowie, aby podstawić podpułkownik Janinę Lewandowską jedyną kobietę, która była pilotem i podstawiono moją mamę Filomenę Bochyńską jako Janinę Lewandowską, a mojego ojca Józefa Ludwika Bochyńskiego jako Jasińskiego zamordowanego w Katyniu, aby podstawić Kaczyńskich i obciążyć moja rodzinę jako układ Ribbentrop-Mołotow jako tajne sprzysiężenie we Fryburgu, gdzie szefem został papież Pius XI, którego następcy do dnia dzisiejszego się nie wycofali i dorobiono obecnie dla mojej mamy cudzołóstwo zamierzając mnie obciążyć według kabały, która była powodem obciążenia mojego pradziadka cara Mikołaja II Romanow co oznacza, że Kościół Katolicki sam na siebie wydał wyrok planując mordować moją rodzinę jako dziejową sprawiedliwość stosując oszustwo i dopisując trzy sygnatury dla mojego ojca po śmierci i dwie dla mamy oraz po śmierci rodziców dla moich dziadków, tworząc dzieci z nieprawego łoża dla księży, aby ukryć kradzież moich dzieci przez Kościół Katolicki. Zamierzano obciążyć moje dzieci według zapisu jesteśmy przekonani, że bliski jest już dzień w którym nasz naród odda to co im należne, wszystkim uczestnikom tej tragedii zarówno katom , jak i ofiarom: jednym w miarę ich zbrodni, drugim w miarę ich męczeństwa. Jest to epitafium na tablicy na Cmentarzu na Powązkach Rodziny Ofiar Zbrodni Katyńskiej. Dlatego na Powązkach nie pochowano Kaczyńskiego, aby podstawić pod carską rodzinę z zamiarem oskarżenia mojej rodziny przez kabałę stosowana przez papieża Franciszka oraz hierarchów kościoła, którzy ukradli moje mienie i wstawiono jedynie moją siostrę, aby pozorować, że nic nie miałam, aby podstawić nierząd sakralny jak Andrzej Duda, Katarzyna Tusk, Marta Kaczyńska, Jarosław Kaczyński i Lech Kaczyński podstawiając Jasieńskich pod carską rodzinę, a pod Lewandowskich podstawiono moją mamę Filomenę Bochyńską jako „L” czyli grób numer 1. Dokonano podmiany Janiny Lewandowskiej na Bochyńską planując nas zamordować, aby podłożyć pod groby Katyńskie kradzione dokumenty, gdzie podrzucano według podmiany zegarki i obrączki do podmiany osób. Mój dziadek car Mikołaj II został zamordowany przez sprzysiężenie papieża Piusa XI i Żydów, którzy dziadka okultystycznie zamordowali i dziadek został umieszczony nad pentagramem jako pitagorejski, aby odnieść się do historii, aby zabrać tożsamość do ukrycia kradzieży pieniędzy przez Watykan. Wszyscy papieże ukrywali prawdę zamierzając oskarżyć Naród Polski za zbrodnię dokonaną w Katyniu będącą wynikiem żądzy pieniądza sprzysiężenia papieża Piusa XI, którego następcy kradną pieniądze ulokowane w Szwajcarii przez cara Mikołaja II Romanow. Oznacza to, że w Kościół Katolicki i Watykan w którym znaleźli się Żydzi, ukradł nawet mieszkanie z garażem zakupione przez moich rodziców za ich pracę w 2001 roku. Nie oszczędził nawet małego drewnianego domku Nad Kamienną 25, który również zawłaszczył przez fałszywe windykacje nie odpisując długu co jest zwykłą kradzieżą.

Jan Paweł II powiedział: „Nigdy jeden naród nie może rozwijać się za cenę drugiego, za cenę jego uzależnienia, podboju, zniewolenia, za cenę jego eksploatacji, za cenę jego śmierci.”

Papieża Franciszek współpracując z Żydami zamierzał nas zabić i obarczyć winą nasze rodziny za morderstwo w Katyniu będące skutkiem sprzysiężenia papieża Piusa XI i zamachu na cara w Polsce, którego celem była kradzież pieniędzy ulokowanych na zachodzie i zdobycie władzy nad światem oraz zniszczenie prawosławia przez papieża Rzymu czyli wojna religijna.

Papież i jego hierarchowie nie wzięli pod uwagę , że ich wierni nie będą płacić długów księży i biskupów powstałych z udziału w kradzieży rządu polskiego, który niszczy pamięć naszej rodziny, aby podstawić ofiary Katynia jako spadkobierców carskiej rodziny podmieniając w Genewie na Żydów. Z tego powodu ukradziono nasze mienie prywatne do wstawienia braci i siostry z Kościoła Katolickiego wykazując fikcyjny dług, gdyż pod tożsamość 200 profesorów z Katynia podstawiono w Genewie Żydów dokonując oszustwa na cały świat przez sprzysiężenia ze Szwajcarii. Dokonano kradzieży nawet krucyfiksów, które ukryłam w garażu oraz obrazy moje babci.

Ze swojej strony zrobiliśmy wszystko, aby udostępnić pieniądze do odkupu sprzedanych kościołów i ich renowacji bez długów i terenów, gdyż zastosowano podstęp i podmieniono numeracje np. pamiętnik majora Adama Solskiego numer 0490 , które są zamieniane na końcówki telefonów i podstawiono moją sprawę dla Adama Solak pozorując, że zmartwychwstał Solski zawłaszczając mienie przez windykację firmy męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk jako spadkobierca po nas. Takie postępowanie polskiego sądu nie wymaga komentarza.

Cytuję „Katyń” Stefana Melak

„Stalinowski komunizm i narodowy socjalizm to brutalne zaprzeczenie ideałów chrześcijańskich, to usankcjonowanie gwałtu! Totalitaryzm hegemonom mniej może zaszkodziło w opinii świata, że grabili, ale fakt, że swoje grabieże uzasadniali wyższością ideologiczną, racjami światopoglądowymi. Wydaje mi się, że można agresorowi przebaczyć grabież i gwałt, ale nie można przebaczyć uczonemu i tworzonym przez niego systemom naukowym, jeżeli próbują to uzasadnić i usprawiedliwić. Nie istnieje bowiem usprawiedliwienie dla mordowania bezbronnych!”

Z poważaniem

Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk

mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

Advertisements

About thetimesofpoland

Historia rodziny carskiej w Polsce od 1918 roku do 2015 roku. Judy Lew główny herb rodu
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s