Manifesta non egent probatione

 

Starachowice na dzień 21.12.2016

Bożena Elżbieta Bochyńska-Kaźmierczyk z domu Bochyńska
PESEL 63031012705
mgr inż. mech. Jerzy Dariusz Kaźmierczyk
PESEL 67011212279

Zamieszkanie:
ul. Nad Kamienną 25
Zameldowanie:
ul. Bohaterów Westerplatte 1/1
27-200 Starachowice

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Duda
Ambasada Niemiec w Krakowie

Zamierzano wykorzystać Oświadczenie Woli mojego ojca Józefa Ludwika Bochyńskiego z 28.06.2006 roku przez Urząd Skarbowy w Starachowicach oraz przez Sąd Rejonowy w Starachowicach, który dorobił trzecią sygnaturę przyjęcia spadku po moim ojcu mimo jednego małżeństwa taty w celu użycia pieniędzy do sponsorowania terroryzmu. Dlatego nie zwrócono nam pieniędzy 100.000.000,- euro do Starachowic , które wpłynęły na konto PKO BP SA w Starachowicach i sąd w sprawie spadkowej INs 67/08 wprowadził błąd w zapisie złożenia Oświadczenia Woli mojego taty Józefa Bochyńskiego usunął słowo Ludwik i podstawił Bożenna Peryt i zamienił na panią Bożennę z Katowic mieszkającą w klatce mojej siostry na ulicy Stefana Batorego 8 w Katowicach. Doszło do wykorzystania dopisanej sygnatury złożenia aktu notarialnego mojej mamy mającej tylko jeden związek małżeński z moim ojcem i w 2016 roku dorobiono INs 786/07 podstawiając numer działki Franciszka Jana Mazurka, który przekazał mamie działkę numer 768, którą to działkę sprzedałam co wykazało , że zrobiono dział spadku i wpisano siostrę Beatę Idziak za jedyną córkę naszego ojca aby użyć sprawę INs 67/08 do podłożenia pod moją babcię Anielę Reginę Mazurek podstawioną pod Kanclerz Niemiec Angelę Merkel, którą pokazano z zakrwawionymi rekami i twarzą co może mieć związek z dorobieniem śmierci dla babci, która zmarła w 2003 roku w Szpitalu co oznacza, że szpital w Starachowicach zabił moją babcię i zamierzał obarczyć Kanclerz Niemiec za śmierć mojej mamy Filomeny Bochyńskiej, którą podstawiono pod babcię i dorobiono jej otwór w głowie przez szpital w Kielcach co zgłosiłam jako przestępstwo. Oznacza to, że Żydzi wybrali papieża Franciszka, który wie o zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa i zamierzali obarczyć wcześniejszym sprzysiężeniem jako Pius Dolus pobożny podstęp, który miał na celu wprowadzić zakłady psychiatryczne dla arystokracji, aby ukryć kradzież pieniędzy i fałszywą historię promowaną przez kościół katolicki stworzoną przez komunistów.

Pan Dariusz Dąbrowski ujawnił fakt, że zamierzano obciążyć mojego ojca za obcych ludzi, którzy doprowadzili do bankructwa zakładów przemysłowych co oznacza, że nawoływania PiS do likwidacji przestępców jako miejsc , gdzie są pieniądze miało spowodować kradzież naszego carskiego mienia przez sprzysiężenie odpowiedzialne za rewolucję 1917 roku zamieniając nas na przestępców czego dowodem jest SO Toruń IIK 164/11 i wykreowano fałszywą historię dla mojego ojca co jest określeniem działania sądów w Toruniu, Gdańsku i Krakowie i Kielcach i Starachowicach dorabiających sygnatury po śmierci rodziców co jest dowodem przestępstwa sądów i bezprawia skutkującego mordowaniem ludzi, aby pasowało do systemy bankowego jak Ariel jako Anioł Angela i Aniela. PiS postanowił z Kościołem ukraść pieniądze i doprowadzić do upadku rządu, aby oskarżyć opozycję za kradzież i morderstwa, które sam wykreował dla sprzysiężenia , którego efektem była rewolucja w 1917 roku i kradzież udziałów w 2006 roku w skarbie państwa mojego dziadka Aleksego Romanow ukrytego jako Brunon Bochyński podstawiając w Toruniu Bohdana Żakiewicz do sprawy SO Toruń IIK 164/11 pod którego podstawiono psychiatrę Bohdan de Barbara w Krakowie co połączono z sędziną Barbarą Bochyńską trafnie nazywając, że nie potrafią się porozumieć dwa obozy władzy w sejmie.

Dorobiono Zofię z Targowiska , aby podstawić Tarnowskich co wymknęło się spod kontroli , gdyż przed zdarzeniem w Niemczech w Szwajcarii i Turcji ujawniłam, że akta pracowników SOF-ART Sp. z o.o., których podmieniono znajdowały się na ulicy Księżycowej 9 w Józefosławie koło Piaseczna u pani Dorota Melka, która mieszka w Niemczech, a Bohdan Żakiewicz ukrył skradzione pieniądze w Niemczech przesyłając do Anglii. Spowodowało to szereg zdarzeń , aby podmienić pod już zabite osoby do podłożenia do SOF-ART Sp. z o.o. jako pracowników PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk dlatego sędzia Wojciech Pruss robił sprawę w zamkniętej działalności gospodarczej , której dorobiono zarząd spółki SOF-ART Sp. z o.o. odczytując moje zeznania , które nie miały logicznego uzasadnienia w sprawie faktury męża. Sędzia Jacek Pietrzak w Gdańsku stwierdził, że zaznania męża są sprzeczne z dokumentami przygotowanymi przez prokuraturę co oznacza, że prokurator Wilczyński sfabrykował dokumenty i został zabity człowiek w Niemczech do kradzieży pieniędzy przez fałszerstwa w SO Toruń IIK 164/11. Na samochodzie ciężarowym TIR w Berlinie były konstrukcje stalowe co jest odniesieniem do ukrycia kradzionych pieniędzy przez Traga Bank w Anglii z którym współpracował Bohdan Żakiewicz przez sędziego Wojciecha Pruss. Z kradzionych pieniędzy zakupiono Wytwórnię Wod Gazowych „Helena” , która zakupiła Wytwornie Konstrukcji Stalowych w Ostrowcu Świętokrzyskim co ukrył sędzia , a jest opisane w prasie. Dokonano kradzieży działalności gospodarczej „IMPERATOR ROMANOW” Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk w Starachowicach na Włocławek zamieniając na spółkę, aby podstawić na Australię przez numer REGON odpowiadający firmie produkującej konstrukcje stalowe w Australii. Nikt nie naprawił błędu w działalności gospodarczej IMPERATOR ROMANOW wpisując błędnie Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk „IMPERATOR ROMANOW” i nie wystąpiłam o Regon , gdyż ktoś inny go pobrał i osoba z Warszawy podała się za mnie w internecie oraz złożyła PIT do Urzędu Skarbowego w Starachowicach, który uczestniczy w oszustwie i kradzieży. Należy dodać, że maż Jerzy Kaźmierczyk przed laty pracował na WKS Huta Ostrowiec SA, która to firma została zakupiona z jego pieniędzy zawłaszczonych przez Traga Bank w Anglii czyli Bohdana Żakiewicz co ukrył sędzia Wojciech Pruss w Toruniu, gdyż Bohdan Żakiewicz posługiwał się naszym pełnomocnictwom i tajnie pracował dla sprzysiężenia czyli Gminy Żydowskiej z Nowego Jorku podając się za właściciel kradzionego carskiego mienia i ukrył pieniądze przez zakup akcji koncernów samochodowych w Niemczech. Bohdan Żakiewicz określił, że mam sprawę karną w firmie podczas gdy wygrałam sprawę SO Kilce IXKa 280/12 i nie miałam żadnej innej co oznacza, że doprowadził do kradzieży akt sądowych i fałszerstw w SO Toruń IIK 164/11, aby udawać moją rodzinę. Z tego powodu ukryto fakt, że z mężem jesteśmy małżeństwem, mamy prawo do dziedzictwa rodowego Rurykowiczów w linii cesarskiej i majątku książąt Lubomirskich, Radziwiłł, Glińskich, Hessen i innych.

Działaniem sędziów w Toruniu była podmiana moje rodziny aby sponsorować terroryzm do prania kradzionych pieniędzy co powoduje, ze PIS zamierzał pozbawić się władzy co było określone w planie Kościołów propagowanym w Częstochowie jako proroctwa upadku rządu i świetlanej Rosji na auli uniwersytetu obok Jasnej Góry. Dzisiejsze działania rządu i sejmu są realizacja słów na auli uniwersytetu co oznacza, że są to planowe działania PiS i opozycji do ukrycia kradzieży pieniędzy i kradzieży moich dzieci, których DNA wykorzystano do kradzież pieniędzy. Dlatego ZUS wezwał mnie obecnie po nazwisku do wyjaśnienia zgłoszonej firmy wykazując  IMPERATOR ROMANOW z odwrotnym zapisem do zgłoszonego podczas gdy ja nie zgłaszałam dokumentów firmy do ZUS, gdyż zostało złamane prawo przez Urząd Miasta Starachowice i ktoś obcy tworzył zadłużenia na moje konto pobierając pieniądze z PKO BP SA z przelanych przez męża 100.000.000,- euro oraz precjozów carskich w PEKAO SA. Dlatego zamierzano do końca roku ukraść pieniądze i oskarżyć rodzinę, gdyż policja teściów wprowadzono w błąd, aby z męża zrobić fałszerza faktury i złodziejaszka do podstawienia akt po Szwajcarię jako złodzieja rowerów co jest zbieżne z oszustwem wykreowanym przez SO Toruń IIK 164/11, gdzie pani mec. Marta Sztachelska obrońca oskarżył męża podając się za jego spadkobierce dorabiając złodziejaszka. Dziś zginęła osoba z Gryfina przez przez prominentów Torunia, którzy fałszują historię Polski i podmieniono firmy i powielono sprawy, aby ukraść pieniądze. Dorota Melka jest podmieniono przez Helenę Surma na fikcyjną Dorotę Idziak w Starachowicach i Dorotę Bocheńską w Izbie Skarbowej w Kielcach dorobionej na telemarketerze ECO VITAL z Kielc pod którą podstawiono Dorothea Merkel jako dług i zamierzano obarczyć winą za zamach w Berlinie.

Minister Skarbu pan Budzanowski odmówił odpowiedzialność Skarbu Państwa za działania sędziów, którzy podmieniają dane osobowe do kradzieży pieniędzy podstawiając różne nazwiska do tworzenia różnych małżeństw z udziałem Kościoła Katolickiego do kradzieży pieniędzy co powoduje tworzenie listów dłużnych w bankach i zastawienia cudzej ziemi pod kredyty , których Żydzi nie zamierzali spłacić.

Malus fugit lucem , ut diabolus krucem- zły człowiek tak unika światła jak diabeł krzyża

Jest to powodem wyrzucani ludzi z ich domów przez złodziej , którzy tworzą sprzysiężenie, które nie respektuje prawa. Logiczne myślenie spowodowałoby zastanowienie dlaczego dorabiane są sygnatury łamane prawo skoro pobierane są pieniądze , aby pozorować prawdę. Jest to dowód na istnienie Boga i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa czego się boją Żydzi, którzy oszukiwali swój własny naród przez 2000 tysiące lat wiedząc z jakiej jestem rodziny. Dzisiejsza poczta w samo południe miało być podmianą śmierci mojego taty 21.04.2007 roku na sprawę SA Kraków AKo67/16, gdzie zamiast przywrócić postępowanie SO Kielce IIIK 207/07 dokonano ponownego oskarżenia mojego męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk pozorując, ze nie żyje w celu zamiany na dział spadku i podstawienia pod dane mojego taty Józefa Ludwika Bochyńskiego do windykacji Oświadczenia Woli z 28.08.2006 roku w celu podstawienia zastrzelonych osób jako pracowników SOF-ART Sp. z o.o. podstawionych pod pracowników Zakładów Starachowickich na drodze do Lipie obok SOF-ART Sp. z o.o. co jest zamienione na Pogrom Kielecki, który był prowokacją komunistów żydowskich w 1946 roku, aby pobrać pieniądze z carskich depozytów oskarżając obywateli Kielc taka interpretacja prawna jest w IPN. Obecnie zamierzano podstawić staranowane auta przez autobus w Kielcach pod ciężarówkę w Berlinie, aby podstawić pod kierowcę PKS w Skarżysku-Kamiennej , który przejechał mężczyznę jadącego na rowerze z mlekiem i pieczywem dla dzieci zamierzając podmienić na Szwajcarię podmieniając męża Jerzego Kaźmierczyk na Jana Kaźmierczak podstawiając Jana Lubomirskiego , Jan Kaźmierczak przez Ministerstwo Sprawiedliwości w Warszawie. Obecny stan można przedstawić ironicznie jako zaskarżenie prawicy przez prawicę i zaskarżenie księdza Tadeusza Rydzyk z Torunia przez arcybiskupa Stanisława Dziwisz z Krakowa podstawionego pod księcia Stanisława Lubomirskiego mojego pradziadka zastrzelonego w Kruszynie w 1932 roku pod którego podstawiono członka zakonu maltańskiego , który upozorował, że pradziadek żyje i sprzedał Pałac w Kruszynie do Nowego Jorku w USA co jest zbieżne z oszustwem sędziego Wojciecha Pruss w SO Toruń IIK 164/11. Podstawiono remont PROMAX w moim dawnym mieszkaniu po poczcie w Starachowicach co zamieniono na budynek hotelu Donalda Trump na dawnej poczcie w USA i podstawiono w Starachowicach Bożenę Surma pod Hotel na ulicy Mrozowskiego, gdzie drugie mieszkanie miała Ewa Falkiewicz żona prokuratora, który za mataczył sprawę prześladowania naszej rodziny książąt Bochyńskich i Lubomirskich w IPN S55/12 zamieniając oprawców naszej rodziny posługujących się zawłaszczonymi nazwiskami i moją wnuczką Wiktorią Kornaszewską na nas i skazano męża w SO Toruń IIK 164/11 przez komunistów przebranych za prawicę, którzy zostali opłaceni przez sprzysiężenie jako cyrograf.

Z poważaniem
Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

Advertisements

About thetimesofpoland

Historia rodziny carskiej w Polsce od 1918 roku do 2015 roku. Judy Lew główny herb rodu
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s