Róg Świątyni

Starachowice na dzień 26.12.2016

Bożena Elżbieta Bochyńska-Kaźmierczyk z domu Bochyńska

PESEL 63031012705
mgr inż. mech. Jerzy Dariusz Kaźmierczyk

PESEL 67011212279

Zamieszkanie:
ul. Nad Kamienną 25
Zameldowanie:
ul. Bohaterów Westerplatte 1/1
27-200 Starachowice

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Duda
Ambasada Niemiec w Krakowie

Złoty róg świątyni

Doszło do próby likwidacji papieża Franciszka , aby podstawić pod trójkąt na nieruchomości Nowowiejskiej dawne oznaczenie 13/6 z której wydzielona została cześć na drogę jako działka 13/8 , gdzie wpisana była wcześniej w narożniku Anna Glińska i podstawiono w narożniku panią Marię Arczyńską i Lidię Daleszak oraz Waldemara Maksalon jako Bohaterów Westerplatte 8/2 w Starachowicach, który dorobił wypadek pijanego kierowcy z policją w celu podstawienia autobusu , aby pozorować mojego nieżyjącego ojca na kierowcę autobusu, który był dyrektorem PKS w Skarżysku-Kamienna i który miał uprawnienia do prowadzenia autobusu, którego nigdy nie prowadził. Mój ojciec miał też uprawnienia do prowadzenia statków, czego również nigdy nie wykorzystał. Zamierzano zniszczyć godność mojego ojca i podstawiono prokurator Beatę Wójcik pod dorabiane sprawy przez około 30 lat przez panią Stanisławę Kalista , która nie mogła poprawić błędu na działce 27, gdyż była oszukiwana przez Sąd Rejonowy w Starachowicach i biegłych geodetów pana Gajewskiego i panią Sawicką i później innych, którzy faktycznie ukrywali robienie działów spadku przez manipulacje linią granicy , która początkowo była po łuku, później prosta, następnie łamana i wygięta w odwrotnym kierunku od rogu podmurówki jako symbol złotego rogu w Konstantynopolu zamienionego na róg obfitości, który symbolizuje pycha życia , próżność i pożądliwość w celu wykorzystania zaznaczonego rogu na mapie do zamiany papieża Franciszka na cesarza Rzymu i Konstantynopola przez rabinów i Izrael, którzy planowali zabić papieża wprowadzając Lidera Światowego, który miał upozorować zabicie papieża Franciszka jako Antychrysta i zamienić Lidera Światowego na Jezusa Chrystusa w celu ukrycia oszukania Izraela w ostatnim pokoleniu przed przyjściem Jezusa Chrystusa jako sędziego. Doszło w Trybunale w Strasburgu do podmiany moich spraw Bożeny Bochyńskiej-Kaźmierczyk na fabrykowane przez prokuraturę sprawy pani Stanisławy Kalista.

Starostwo Starachowice podczas ostatniej mojej rozmowy pokazało mapy na ekranie komputera po wykazaniu przeze mnie mojego mienia, które zostało skradzione i określono nieprawdę. Podstawiono pod opisywany na naszej starej mapie róg inną osobę co jest oszustwem i dowodem przestępstwa starostwa i sądu, który podstawił w tym celu 12 Maksalonów, którzy nie mieli dostępu do tej działki , gdyż była mojej mamy ojca, który przekazał całość mojej mamie jedynaczce. Aby ukryć oszustwo dorobio0no sprawę INs 956/09, gdzie po śmierci mamy podmieniono treść jako spadek po moim dziadku, którego prawidłowa sygnatura jest INs 169/00 i ukryto śmierć babci Anieli Reniny Mazurek w 2003 pozorując ją na pannę z dzieckiem, aby zamienić Glińskich na Tarnowskich. Oddanie tego rogu jest przyczyną próby zamordowania papieża Franciszka oraz podstawienia pod państwo Wójcik w Starachowicach biskupa Wójcik, aby oskarżyć biskupów i papieża Franciszka za katastrofę samolotu z chórem Aleksandrowa na Morzu Czarnym oraz zamachem w Niemczech, aby sprowokować do wojny i oskarżyć Kościół Katolicki, który podstawiono pod Muzułmanów przez masonerię, które podmienia nazwiska, aby fałszywe związki małżeńskie do ksiąg parafialnych jako wielożeństwo. Masoneria i rabini tam się znajdujący nie powiedzieli prawdy Żydom , że Jezus Chrystus zmartwychwstał i podstawiono na róg w nieruchomości Nowowiejska papieża Franciszka przez starostwo w Starachowicach ukrywając, że róg był zaznaczony na umowie mojej babci jako G w trójkącie. Spowodowało to wejście Waldemara Maksalon i dorobienie akt pijanego kierowcy zamierzając podstawić mojego męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk pod mojego ojca Józefa Ludwika Bochyńskiego i wytworzyć akta na policji w Starachowicach na Bożena Piórecka, które to dane z pierwszego małżeństwa skradziono podstawiono byłego męża Dariusza Pióreckiego pod akredytywy Jerzego Dariusza Kaźmierczyk dokonując kradzieży przez jego drugą żonę byłą sekretarkę Urzędu Skarbowego upozorowaną na matkę moich dzieci. Miało to spowodować masowe egzekucje mojej rodziny i obecnego męża, którego już skazano za działania innych osób na zlecenie rządu polskiego, aby podstawić pod Fundację męża APEX-STAR w Katowicach pana Jerzego Bochyńskiego za którego wstawiono Czesława Daleszak i oskarżyć zamierzano w USA pana Donalda Trump. Fundacja APEX-STAR miała prawo legalnie zasilać inne fundacje, ale rząd polski wykorzystał to bezprawnie podstawiając inne osoby podające się za ,mnie i męża pozorując, że ja i mąż nie żyjemy, a męża dane powielono przez błąd „zi” i „a” podstawiając spadkobierców, którzy skarżą męża w Toruniu podając się za Skarb Państwa czyli za właściciela udziałów mojego dziadka w Skarbie Państwa co obowiązek miał zwrócić PiS, ale ukradł. Sprawa w SO Toruń IIK 164/11 dowodzi, że sprawa SO Kielce IIIK 207/07 była działem spadku i kradzieżą udziałów mojego dziadka w Skarbie Państwa przez Gminę Żydowską z Nowego Jorku w 2006 roku wykreowaną przez kradzież dokumentów przez gestapo z Palace Zakopane katowni Podhala. Upozorowano byłego męża Dariusza Pióreckiego za męża skradzionej córki do Kościoła Katolickiego Anny Marii Pióreckiej podstawionej za Annę Glińską na róg na nieruchomości mojej babci co zamierzano ukryć przez podstawienie Anny Białoń i Dariusza Białoń i jedno z dzieci, które jest adoptowane z domu dziecka i miało operację co oznacza podmianę akt medycznych, aby w przyszłości podmienić na operację mojej mamy Filomeny Bochyńskiej w Kielcach bez zgody, aby podmienić jako Anna Glińska i Maria Maksalon w Starachowicach pod drugie imię mojej skradzionej córki Maria. Takie dokumenty podłożono , aby zamienić Mariannę Maksalon z domu Nowak na Marię Maksalon, aby podstawić pod Marię Romanow, Marię Lubomirska, Marię Radziwiłł i Marię Tarnowską.

Rabini zamierzali zamienić mojego męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk na papieża Franciszka , aby podstawić pod cesarza Rzymu i Konstantynopola na złoty ród podmieniając róg nieruchomości, gdzie wpisano Annę Glińską w Starachowicach, aby Antychryst zabił papieża Franciszka zamienionego na Antychrysta swoim tchnieniem, aby odnieść się do zapisów Pisma Świętego, że Jezus Chrystus zabije Antychrysta swoim tchnieniem zamieniając papież Franciszka na Antychrysta. Róg nieruchomości na ulicy Nowowiejskiej ma odniesienie do rogu świątyni, gdzie diabeł kusił Jezusa Chrystusa, ze odda mu skarby świata, aby mu się pokłonił i podstawiono programy bankowe, aby chrześcijanie oddali pokłon fałszując prawdę. Izrael nie ma pieniędzy i premier Izraela okrada Judę przez Polskę i podstawiono pana Elkanę, który ma żonę Polkę podstawioną na Kielce oraz panią Dorotę , która sprzątała u pana Dorana, którą podstawiono pod Angelę Dotothea Merkel przez podstawienie Doroty Melka i lekarki ze Skarżyska-Kamiennej podstawionej pod lekarza lecącego do Syrii z chórem Aleksandrowa. Zamierzano podstawić zamordowanych artystów jako muzyków pod Muzeum Instrumentów w Zamku książąt Radziwiłł w Szydłowcu jako dział spadku zamieniając instrumenty muzyczne na bankowe i ubezpieczeniowe do działu spadku na mojej rodzinie. Zniszczenie chóru Aleksandrowa miało być symbolem zniszczenia kultury Rosji.

Rabini zamierzali wykorzystać ostanie pokolenie przed przyjściem Jezusa Chrystusa do zabicia papieża Franciszka i jego biskupów w celu wprowadzenia Antychrysta jako Jezusa Chrystusa mesjasza w celu oszukania własnego narodu 11 plemion Izraela wstawionych ma moje mieszkanie na Bohaterów Westerplatte 1 w Starachowicach pod nazwiska pomordowanych Polaków w Smoleńsku po 1939 roku podmienionych na Żydów przez Gdańsk i przez geodę Andrzejewskiego następnie Jan Góra, który podmienił adres rodziców na ulicę Bohaterów 1. Dlatego aresztowano mnie w swoim domu za włamanie się do cudzego domu, a sąd wykazał do sąsiadów, że mam wchodzić przez werandę jak służąca w sprawie przyłącza wodnego obcych ludzi , którzy nie mieli praw własnościowych i wpisani zostali na drogę numer 29. Sąd zamienił ich na spadkobierców usuwając moich rodziców, którzy zakupili nieruchomość za własne pieniądze. Sąd okradł mnie i męża czego dowodem jest podstawienie kwoty 19.000,- PLN wyceny oraz udziału 6,- tysięcy co jest złamaniem demokracji i prawa przez sędziów, prokuratorów i policję , którzy nie potrafią się zatrzymać co prowadzi do tragedii i posunęli się do kradzieży pieniędzy na budowę Muzeum Żydów w Warszawie POLIN, którzy podali się za spadkobierców po mojej rodzinie i przybrali nasze herby. Dlatego żądamy zwrotu naszych pieniędzy skradzionych, przez sędziów , prokuratorów i policję oraz i urzędy i rząd polski, który oszukał Naród Rosyjski twierdząc, że jest spadkobiercą rodziny carskiej w SO Toruń IIK 164/11 do czego nie ma prawa, a Naród Rosyjski ma prawo być wolny jako niepodzielony. Sędziowie w Polsce pracują dla Izraela i rabinów podmieniając strukturę własnościową na pałacach naszej rodziny w Polsce wprowadzając Żydów do kradzieży pieniędzy przez Izrael, który zaczął stawiać warunki ONZ, gdyż dysponuje kradzionymi pieniędzmi w USA przez fabrykowane akta sądowe w Polsce przez Waldemar Maksalon i Wiesława Maksalon razem 12 członków ich rodziny oraz nowe pokolenie Mazurków w Starachowicach. Z tego powodu Rząd Polski obowiązany jest zwrócić zawłaszczone pałace przez sądy , które pracowały dla rabinów i Antychrysta jako Lidera Światowego zamierzając obciążyć Kościół Katolicki, który uwikłali w programy bankowe na naszym pieniądzu i wstawili fałszywych hrabiów Tarnowskich w celu wykorzystania Zakonu Maltańskiego do zabicia papieża Franciszka podstawiając dwie siostry Dąbrowskie z Kościoła Zielonoświątkowego na Kanadę, które nagrały płytę którą zamierzano podstawić pod moja płytę „Biały Orzeł”. Aby ukryć podmianę wprowadzono Dorotę Dobrowolską stomatologa w celu podstawienia na ½ części w mieszkaniu na ulicy Konstytucji 3-Maja 23/1 , gdzie Urząd Miasta podzielił mieszkanie jako socjalne po czym wykupiłam i później sprzedałam, a podstawiono jako dział spadku w celu podmiany rodziny. Wstawiono Annę Sznajder pod Annę Quest na Niemcy i Bartłomieja Gromek syna Anny Gromek czyli Quest upozorowanego za syna Anny Sznajder w celu podstawienia biura rachunkowego jako mojej firmy AKMA do Torunia do rozliczania METRON SA, aby podstawić Bartłomieja Gromek pod ulicę Dr. Anki czyli tą samą przed zmianą w celu powielanie osób i ulic i podmianę zakresu działalności firmy.

Dochodzi do przejścia przez księgi parafialne, gdzie są podmieniane nazwiska i wprowadzane jest wielożeństwo w celu wprowadzenia fałszywych danych do sądów świeckich. Dlatego Sąd Biskupi w Radomiu wydal dekret, aby sprawy rodziny carskiej były rozpatrywane w sądzie cywilnym, gdyż podstawiono przez Kościół Katolicki Żydów z UB czuli państwo Maksalon ze Starachowic pod mienie carskiej rodziny do kradzieży pieniędzy przez Izrael, który wprowadził Lecha Kaczyńskiego i Jarosława Kaczyńskiego jako legenda o kaczce w Iłży oraz Życzynie, gdzie zatopił się przed 1000 lat zamek naszej rodziny, gdzie chrześcijaństwo było wcześniej niż wprowadzono je oficjalnie do Polski.

Z poważaniem
Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

About thetimesofpoland

Historia rodziny carskiej w Polsce od 1918 roku do 2015 roku. Judy Lew główny herb rodu
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s