Plan zniszczenia Jerozolimy

Starachowice na dzień 27.12.2016

Bożena Elżbieta Bochyńska-Kaźmierczyk z domu Bochyńska
PESEL 63031012705
mgr inż. mech. Jerzy Dariusz Kaźmierczyk
PESEL 67011212279

Zamieszkanie:
ul. Nad Kamienną 25
Zameldowanie:
ul. Bohaterów Westerplatte 1/1
27-200 Starachowice

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Duda
Ambasada Niemiec w Krakowie

Plan zniszczenia Jerozolimy przez Kielce i Toruń

Doszło do przestępstwa i podziału majątku po rodzicach na mnie i siostrę mimo braku podziału masy spadkowej w Starachowicach i przyznania mi racji przez Izbę Skarbową w Kielcach, która obecnie wpisała odwrotnie niż powiedziała w celu ukrycia kradzieży pieniędzy w Katowicach w Fundacji męża APEX-STAR.

Spowodowane jest to dorobieniem spawy, aby ukryć przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza wpisując dłużniczki w celu kradzieży mienia i dopisanie długu w 20016 roku odwołując się do 2010 roku mimo spraw umorzonych z urzędu a prowadzonych nadal przez oszustwa sędziów w Polsce, którzy zamienili mojego dziadka na Muzułmanina, aby ukryć dorobione wielożeństwo w Kościele przez katolików dla Żydów co doprowadziło do wprowadzenia ponad 34,- tysiące osób na moje mieszkanie z garażem po rodzicach zakupione w 2001 roku od Urzędu Miasta, które wcześniej było własnością Zakładów Starachowickich, które wynajmowały pracownikom. Z tego powodu podstawiono pracownika Surma i zamieniono jego przybyłą żonę do Starachowic za tubylca i ukradziono część domu przez sędziego Huberta Wicik w SR Starachowice, gdyż podzielono wielokrotnie nieruchomość dla oszustów co doprowadziło do wprowadzenia do PiS nazwisk moje arystokratycznej rodziny w celu umożliwienia kradzieży naszego mienia rodowego do którego mam prawo Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk z mężem Jerzym Dariuszem Kaźmierczyk podstawiając za nas fałszywych spadkobierców przez sędziego Wojciecha Pruss z SO Toruń IIK 164/11. Skutkiem tego działania jest podział Jerozolimy na ½ tak jak wytworzyła to oszustwo Izba Skarbowa w Kielcach, aby ukryć nazwisko mojej siostry Beaty Idziak, aby upozorować, że pół nieruchomości sprzedałam, a nie całą, której wpisu mi odmówiono, gdyż wprowadzono moją siostrę Beatę Idziak jako jedyną córkę naszych rodziców jako SR Starachowice Dz.Kw. 4005/11 i Dz.Kw. 4006/11 co by oznaczało, że nie miałam prawa sprzedać nieruchomości co jest oszustwem za którą mi i tak nie zapłacono całości , a mąż osoby kupującej Czesław Daleszak zaskarżył męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk , gdyż Czesław Daleszak zamienił się za spadkobiercę po moich rodzicach Józefie i Filomenie Bochyńskich na działce mojej mamy do której dopisano tatę i sfabrykowano dokumenty , aby wykreować dział spadku na moim tacie na nieruchomości mojej mamy. W 2011 roku mój mąż Jerzy Dariusz Kaźmierczyk przez pełnomocnika przekazał z Szwajcarii przez konto PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk w Credit Suisse AG w Zurychu kwotę 100.000.000,- euro na moje konto Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk w PKO BP SA w Starachowicach, które ukradziono przez rząd polski i zamieniono adres banku na adres sądu, aby ukryć kradzież pieniędzy.

Spowodowało to wprowadzenie dodatkowych sygnatur w Starachowicach dla mojego taty i mamy, którzy nie mieli żadnych innych dzieci poza małżeńskich tak samo jak i dziadkowie i nikt inny w rodzinie, ale dorobiono sygnatury i wprowadzono Muzułmanów do Kościoła katolickiego co miało być przykryte przyjęciem uchodźców z Afryki do Kościołów jako wielożeństwa. Izrael z tego powodu jest dzielony na pół jako część Palestyńczyków i cześć Izraela jako podział ½ w Starachowicach, aby ukryć ,że Izrael zawłaszczył Judę i ukradziono moje dzieci do Kościoła Katolickiego, które podstawiono za spadkobierców wykorzystując ich dzieci jako Muzułmanów.

Izrael musi naprawić szkodę w Polsce dla naszej carskiej rodziny z Judy. Przestępstwa Izraela, który dokonał wykorzystując sędziów Żydów, którzy stosowali kabałę zamiast prawa i dokonywali kradzieży i przestępstw, których skutkiem jest podział Izraela na bazie dokumentu z Izby Skarbowej w Kielcach i oszustw sądu w Katowicach. Moi rodzice pobłogosławili mi i mój tata dał mnie i mężowi Oświadczenie Woli z dnia 28.06.2006 rok co mama potwierdziła i jest to przekazanie dziedzictwa wszelkich praw po mieczu w linii cesarskiej Rurykowiczów i linia Dawida z Judy po mieczu.

Podział na nieruchomości na ½ w Starachowicach czego dowodem jest podatek od sprzedaży nieuznanej przez sąd, miał służyć do wprowadzenia wielu religii i zniszczenia Jerozolimy, gdyż zamierzano mnie i siostrę zamordować i wprowadzić ze skradzionych dzieci wnuczki do Jerozolimy, które umieszczono w różnych religiach zamierzając wprowadzić NWO niszcząc Rosję , Niemcy, Polskę i Izrael.

Z poważaniem
Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

About thetimesofpoland

Historia rodziny carskiej w Polsce od 1918 roku do 2015 roku. Judy Lew główny herb rodu
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s