Podmiana NIP numeru podatkowego w Polsce na organizację w USA o nazwie NIP do windykacji carskich depozytów

Starachowice na dzień 29.12.2016

Bożena Elżbieta Bochyńska-Kaźmierczyk z domu Bochyńska
PESEL 63031012705
mgr inż. mech. Jerzy Dariusz Kaźmierczyk
PESEL 67011212279

Zamieszkanie:
ul. Nad Kamienną 25
Zameldowanie:
ul. Bohaterów Westerplatte 1/1
27-200 Starachowice

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Duda
Ambasada Niemiec w Krakowie

Planowana kradzież w Nowym Jorku przez nauczycieli 30.12.2016

Zamierzano zamordować moją wnuczkę Wiktorię Kornaszewską i podstawić córkę Żakiewicza zza żonę mojego męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk pozorując, że moje wnuczka jest jego, aby zrobić dział spadku na mojej wnuczce do USA podstawiając weksle mojego męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk które użyto do reaktywacji Korpusu Kadetów i grupą 18 nauczycieli, która obecnie pojechała do Nowego Jorku jako program do ukrycia kradzieży naszego mienia planując do końca roku ukraść pieniądze. Dziś zamknięto salę rozpraw mimo tego, że próbowałam wejść na moją rozprawę z mojego wniosku i pytała się oraz pukałam. Nikt nie otworzył, gdyż zrobiono sprawę w miejscu, gdzie są sprawy dla nieletnich, aby wykorzystać do USA moją wnuczkę do podstawienia pod pałace mojej rodziny i udziały w Skarbie Państwa skradziony przez oprawców z domu Mariana Bochyńskiego. Nie ma prawa nikt posługiwać się naszym mieniem. Dla ochrony życia moich dzieci i wnuczków ich wydziedziczyłam, aby nikt nie miał prawa mieć korzyści z zabijania ludzi. Każdy ma prawo być wolnym. Doszło do podstawienia prokurator Grażyny Broda oraz prokurator Janiszewskiej Aleksandry, aby podmienić na Toruń pod sprawę Ko883/12 zamieniając w Starachowicach na 883/16 w celu podmiany na Starachowice innych spraw nie mających uzasadnień, ale wykorzystywanych do manipulacji aktami. Dlatego wytworzono niezgodność pesel i podstawiono inne osoby, a NIP mojej córki Mary Pióreckiej miał być podłożony do USA do organizacji faszystowskiej NIP co połączono z windykacją na śmierci pod śmieci nuklearne w armii USA. Takie działanie miało spowodować śmierć mojej córki i dzieci, aby pobierać pieniądze. Zamierzano pobrać pieniądze w USA, w Polsce nas podpalić 30.12.2016 roku i zamordować nasze dzieci aby ukryć kradzież przez SR Starachowice 29.12.2016 roku jaką dokonano w USA w Polsce, gdzie wyprowadzono nasze mienie i pieniądze do USA i tam zamierzano obciążyć Donalda Trump takim działaniem, aby do końca życia mieć na niego haka czyli mieć możliwość manipulacji jego rządem, z czego po tym nigdy by się nie wyzwolił i jego rodzina skazana był była na niewole, czego już dokonano w Polsce na naszej rodzinie. .

W Zakopanym w Polsce robiono szkolenie ze Starachowic, a dziś zrobiono w pensjonacie pożar i posłano ludzi do Nowego Jorku po pieniądze z weksli okradając mojego męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk i nie oddano dlatego weksli, aby pobrać pieniądze przez odszkodowania z Ubezpieczalni i z Fundacji APEX-STAR mojego męża . Dlatego zrobiono pożar w Zakopanym i zamierzano pobrać pieniądze jak zwykle 30, jako roszczenie z kont charytatywnych przez PKO BP SA i PEKAO SA okradając mnie i męża dokonując tego przez nasze konta i weksle a nawet fundację. Pożar w Zakopanym jest pozorowaniem z przeszłości w Starachowicach podpalono zagarnięte na fałszywe sprawy państwa Wrońskich mienia zabrane mojemu ojcu Józefowi Ludwikowi Bochyńskiemu co próbowano powtórzyć na ul. Nad Kamienną 25 , gdyż również sfałszowano sygnatury przez UB, które opłaca do dziś ludzi i niszczy godność naszej rodziny planując mordować dzieci i wnuczki , których dane wykorzystano do USA jako NIP czyli organizacja faszystowska pod NIP w Polsce jako numer do rozliczeń w Urzędzie Skarbowym. Podstawiono moją córkę Martę Bochyńską pod windykacje na śmieci nuklearne wojskowe do USA planując już podstawić pod nią dziecko jej brata Adama Kornaszewskiego, czyli jego córkę Wiktorię Kornaszewską z pierwszego małżeństwa podstawioną dla Bohdana Żakiewicz. Upozowano moją wnuczkę za jego wnuczkę, a jego córkę za żonę mojego męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk. Dlatego zaskarżył mojego męża w Sądzie Okręgowym w Toruniu IIK 164/11 i udawał moją rodzinę a mnie upozowano na konkubinę mojego męża, aby podstawić córkę Bohdana Żakiewicza pod nasze minie i pod udziały mojego dziadka w Skarbie Państwa. Dlatego moją wnuczkę planowano zamordować do wypłaty pieniędzy przez Nowy Jork jako program dla nauczycieli, zamienianych na spadkobierców pod weksle mojego męża na którym służby wojskowe dokonały reaktywacji Korpusu Kadetów czyli szkoły. Zamierzano podstawić w nowy rok pod fajerwerki, aby w USA pobrać pieniądze jako odszkodowania. Pensjonat w Zakopanym miał być podmieniony pod adres naszego zameldowania w Szwajcarii w Pensjonat Promos w Zurychu, który połaczono z firmą Promos w Krakowie jako własność Mostostal Karków SA jako konstrukcje stalowe, które były na ciężarówce w Berlinie pan Ariela Żurawski i kierowcą był Lukasz Urban. Podstawiono Grażynę Krupa za żonę byłego męża Dariusza Pióreckiego i podstawiono Grażynę Boroń panią prokurator łącząc z Aleksandrem Kwaśniewskim jako Aleksandra Janiszewską prokurator w celu podstawienia mojej wnuczki jako Wiktorii Janiszewskiej drugiego męża jej matki Agnieszki z domu Krześniak planując ją zamordować, aby dziecko było sierotą i ukryć podstawienie spraw w sądzie dla nieletnich pozorując dwie osoby jako Wiktorię Kornaszewską jako zamordowaną i Wiktorię Janiszewską jako osieroconą i takie dokumenty sprawy dla nieletnich podłożono przez aspiranta Łukasz Radziejewski rok wcześniej. W sprawie o zwrot pałaców nie otworzono mi drzwi do sali pozorując, że nie żyję i jestem matką dziecka wstawiając za mnie moją córkę Martę Bochyńską w Irlandii zamienioną na córkę teściów Martę i córkę Lecha Kaczyńskiego czyli Martę Kaczyńską przez Bronisława Komorowskiego, który zawłaszczył pieniadze i zamierzał zaskarżyć w Toruniu w Ko 883/12 prawicę czyli PiS. Prezydent Lech Kaczyński przysłał list odnośnie sposobu postępowania do zwrotu pałaców i przeprosił za działania policji w Starachowicach i Opolu Lubelskim, na które nie miał wpływu po czym został zabity w katastrofie smoleńskiej, a Pałac w Szczekarkowie wydano innym osobom a Bohdan Żakiewicz mający pełnomocnictwo podał się za spadkobiercę w USA i pan Bronisława Komorowski dysponował naszym mieniem i w trym na moim koncie w PKO BP SA, zastawiając się Martą Kaczyńską podstawioną za spadkobiercę. Podstawiono fałszywych spadkobierców z USA i podpalono pensjonat i zamierzano podmienić pożar w Zakopanym pensjonatu do podmiany na Szwajcarię i Starachowice oraz USA, pozorując naszą śmierć, a to oznacza, że zamierzano zamordować moje obie córki podstawione pod moje dane, aby wykazać DNA carskiej mojej rodziny i podmienić na ich ojca Dariusza Pióreckiego obecnie Kornaszewski. Zamierzano zamienić naszą rodzinę na podmienione linie genealogiczne, aby ukryć istnienie mojej rodziny carskiej i książęcej do pobrania pieniędzy przez fałszywe linie wykreowane w mienionym okresie PRL co miła skutkować podziałem Jerozolimy. Zaplanowana śmierć moich dzieci i wnuczków oraz naszą, która miała być wyrokiem śmierci na córkę prezydenta Baracka Obamy panią Maje Obama , której już dorobiono akta dziewczynki , która uległa wypadkowi i nie słyszy ani nie widzi. To miała być fala śmierci i okaleczenie dzieci pozorowanych na elity dawnych arystokratów , czyli udających moją rodzinę, która obecnie został pozbawiona funduszy i mienia okradając nas przez brak prawa i milczącą zgodę na wyroki dokonywane przez oszustwa. Podstawiono pana Bronisława Komorowskiego na nasze mienie i moje konto bankowe tworząc fałszywe sprawy w Sądzie Okręgowym w Łodzi przeciwko Piotrowi Bukat , które podmieniono i podstawiono zaskarżenie Andrzeja Pachowskiego z Warszawy przeciwko mężowi Jerzemu Dariuszowi Kaźmierczyk w Toruniu zamieniając sprawę z naszego powództwa Ko 883/12 zamieniając nazwisko na Kaźmierczak jako windykacji naszych pieniędzy, które skradziono i zakupiono Polbank SA i Raiffeisen Bank SA i zamierzano oskarżyć PiS jako prawicę w Toruniu, gdyż przybrali członkowie PiS nazwiska zamordowanych arystokratów i garstka jaka pozostała miała dziś być usunięta czyli nasza prawdziwa rodzina. Partia PO zawłaszczyła pieniądze i zamierzała wykorzystać w Toruniu starą zasadę, że każdy ma swoją cenę i obalić PIS w jej zapleczu czyli Toruniu i Starachowicach, gdzie wszystkie instytucje miasta przygotowały dokumenty do MOPS dla pana Bronisława Komorowskiego, który podmienił moje dane osobowe, aby ukraść moje mienie i pieniądze z konta bankowego 100.000.000,- euro w PKO BP SA. Podstawiono do ukrycia kradzieży Piotra Michtę pod Piotra Bukat podstawionego pod Piotra Główkę do zarządu spółki SOF-ART Sp. z o.o. wykreślając męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk z zarządu przez sędziego Wojciech Pruss, który ukrył oszustwa w SO Łódź pozostawiając osobę z zarządzie, która zwolniła się w 2004 roku i nie rozliczyła się z MERCEDESA VITO i dlatego widnieje w zarządzie. Wykorzystano umowę wynajęcia pomieszczeń w Domu Nauczyciela za które zapłacił z własnej pensji przymusowo Piotr Michta co oznacza, że podstawiono go za Jerzego Dariusza Kaźmierczyk przed naszym ślubem pozorując konkubenta do USA, aby nie wykazać, że jesteśmy małżeństwem do Oświadczenia Woli mojego ojca, gdyż w USA podstawiono córkę Bohdan Żakiewicz za mnie, dlatego prokuratura nie wydała mi oryginału postanowienia o zwrot pałaców a jedynie kopię, a obecnie zamknięto drzwi, abym nie mogła uczestniczyć w rozprawie co oznacza, ze oryginał przygotowano dla Bohdana Żakiewicz, który zaskarżył męża w SO Toruń IIK 164/11. Na rozprawę Kp314/16 nie wpuszczono mnie, gdyż upozorowano mnie na inną osobę i podłożono do Torunia, aby upozorować, że żona skarży męża a obecnie w sprawie o wnuczkę co jest szubrawstwem i podstawiono alimenty mojego syna Adam Kornaszewskiego próbując eksmitować mnie z mieszkania co jest poza prawem podstawiając Zuzannę córkę Anny Pióreckiej i W. Putin prezydenta Rosji, który uczestniczy w promowaniu NWO i wprowadził do Chóru Aleksandrowa pozorowanego wykonawcę pod Dariusza Pióreckiego byłego męża, który mówił, że w szkole śpiewał w chórze pozorując na syna mojego ojca, który śpiewał w Chórze Politechniki Gdańskiej. Mojego syn Adam Pióreckiego obecnie Kornaszewskiego zamieniono na Adama Sergiejew i podstawiono pod chór Aleksandrowa, natomiast w Starachowicach jako prokurator Aleksandra Janiszewska jako chórzystka pod chór Korpusu Kadetów jako carskiej szkoły wojskowej windykującej weksle PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk zamierzając podstawić fajerwerki z Meksyku, gdzie zginęło 35 osób co połaczono z F-35 i połączono z Ursule Birmele z Meksyku w Szwajcarii podstawiając Urszule Idziak w Irlandii i Anglii.

Dodam że 72 osoby to przejście na sprawę INs 72/.. na ulicy Nowowiejskiej jako sprawa o zasiedzenie podmieniona z własności mojego dziadka w Starachowicach, gdzie podstawiono fałszywych Tarnowskich z Kanady i zamierzano ich oskarżyć zamiast zwrócić nasze mienie, które zawłaszczono i wykorzystano do wojny w celu obalenia PiS i Donalda Trump w USA w celu oskarżenia prawicy o dokonane zbrodnie i pobrane pieniądze przez Bronisława Komorowskiego do sponsorowania NWO. Potraktowano prawicę, która przybrała arystokratyczne nazwiska pomordowanych osób jako zielone ludziki czyli wojsko, które miało być oskarżone za zamordowanie carskiej rodziny w tym prezydent elekt Donald Trump. Papież w wypowiedzi na temat Abrahama odniósł się, że następuje wejście w ciemność co oznacza zamiar wymordowania chrześcijan i plan pozostawienia jednostki jako światłość w ciemności wprowadzając NWO. Ten kto może dobrze czynić, a nie czyni grzech ma. Oznacza to, że prawica mogąc powiedzieć prawdę w Toruniu postanowiła dać się kupić kradzionymi pieniędzmi czyli czynić zło co miało być jej zagładą. Żydzi nie wierzą, ze przyszedł mesjasz i zmartwychwstał i miarą grzechów oceniają ludzi, a nie łaski Jezusa Chrystusa, który za nas umarł i dał nam obietnicę, którą dotrzymał przez Ducha Świętego, który objawia się w mądrości. Matylda Komorowska pozorowana na wnuczkę Bronisława Komorowskiego jest podstawiona za Matyldę Syst, która ma córkę maję podstawiona pod maję Obama w USA córkę prezydenta. Sprawy po rodzicach były zamknięte czego co sprawdził notariusz co oznacza, ze sprawa Km 336/10 jest fałszywą sprawą do podmiany udziałów i struktury właścicielskiej na 34,- tysiące osób do zawłaszczenia Jerozolimy przez Lidera Światowego podstawiając stare konto 336 w PKO BP w Radomiu zarządu Zakładów Starachowickich pod moje prywatne konto na Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk wcześniej Bożena Piórecka. Kolejne przesunięcie terminu decyzji Izby Skarbowej w Kielcach w sprawie podatku z błędnymi udziałami na ulicy Nowowiejskiej miało na celu wpuszczenie wojska do Polski, która miała być zmieciona z mapy świata co określono w Szwajcarii, twierdząc, że każdy ma swoją cenę określając zachowania polityków polskich i jak widać nie tylko. Zamierzano spalić dom Nad Kamienną 25 działka 29, aby zatrzeć ślady o miejscu, gdzie ukryli się moi dziadkowie i sfałszowano dokumenty własnościowe przez sprawę INs 956/09 co spowodowało śmierć mojej mamy Filomeny Bochyńskiej pod którą podstawiono mnie Bożenę Bochyńską-Kaźmierczyk, a za mnie moją córkę Martę Bochyńską zamienioną na córkę Bohdan Żakiewicz w USA pozorując, że moja córka skarży mojego męża i podstawiono Ewę Kaźmierczyk za którą wstawiono Ewę Eugster w Szwajcarii w banku UBS AG i Credit Suisse AG i Ewę Żakiewicz w USA w Banku Rezerw Federalnych podstawiając moje odciski palców na Bożena Piórecka przez policje Starachowice do USA do banku i podstawiono pod odciski palców Ewę Żakiewicz, a mnie zamieniono na Elżbietę Bochyńską-Kaźmierczyk tworząc roszczenie w SR Toruń IIK467/15 miliona nawiązki dla fałszywego arystokraty Pawła Krzymowskiego, który jest Żydem.

Z poważaniem
Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

http://krakow.onet.pl/zakopane-pozar-pensjonatu-ewakuowano-turystow/rjjb4x4

About thetimesofpoland

Historia rodziny carskiej w Polsce od 1918 roku do 2015 roku. Judy Lew główny herb rodu
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s