Podmiana obywateli Polski przez agentów podstawionych pod mordowane rodziny.

Starachowice na dzień 28.12.2016

Bożena Elżbieta Bochyńska-Kaźmierczyk z domu Bochyńska
PESEL 63031012705
mgr inż. mech. Jerzy Dariusz Kaźmierczyk
PESEL 67011212279

Zamieszkanie:
ul. Nad Kamienną 25
Zameldowanie:
ul. Bohaterów Westerplatte 1/1
27-200 Starachowice

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Duda
Ambasada Niemiec w Krakowie

Komorowski i Maksalon dwóch ludzi te same metody.

Doszło do próby powtórzenia sytuacji rodziny prezydenta Bronisława Komorowskiego , która wymordowała prawdziwą rodzinę Komorowskich na Litwie i wprowadziła się do ich domu podając się za Komorowskich. Pan Bronisław Komorowski kontynuuje swoją działalność kryjąc się za PiS, której członkowie przybrali nazwiska wymordowanej arystokracji zamierzając obciążyć pana Lecha Kaczyńskiego i Jarosława Kaczyńskiego, którzy otrzymali nazwisko przy chrzcie na Ukrainie od księdza, który bezprawnie dał im herb mojego dziadka Rawicz. Pan Kaczyński nie ma nazwiska przybranego Bochyńskich , ale został wykorzystany przez Kościół Katolicki jako dziecko uratowane z rodziny polsko-ukraińskiej , którym nakazano mordować własną rodziny, aby się uratować. Z tego powodu wymyślono państwo Dolińskich w Radomiu podmieniając historię. Podstawiono go jako prawicę , aby zniszczyć prawicę wiedząc, że mój ojciec Józef Ludwik Bochyński żył i miał herb Rawicz co doprowadziło do śmierci mojego ojca i usuwania jego danych powielając sygnatury spadkowe. Mojej mamie dopisano dwie sygnatury co jest dowodem , że Sąd dopuścił się przestępstwa, aby dopisać nieistniejące związki w celu dopasowania do wielożeństwa wytworzonego przez podmianę małżeństw służb wojskowych na małżeństwa kościelne. Ja Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk z moim mężem Jerzym Dariuszem Kaźmierczyk padliśmy ofiarą działań służb specjalnych dla których pracuje pan Bronisław Komorowski od którego ludzie przyszli do mojej mamy do domu chcąc zakupić dokumenty wydane przez ZUS dla Marmoroc-Polska Sp. z o.o. pytając mnie ile za nie chcę co jest absurdem i dowodem na to, że pan prokurator Kilkowski nasłał ABW na mojej mamy dom na zlecenie pana Bronisława Komorowskiego w sprawie VDs 31/07/Sp do SO Toruń IIK 164/11, aby dorobić adres moich rodziców dla mojego męża, a adres moich teściów dla mnie. Po czym skradziono dokumenty ZUS ze Starachowic, gdzie widniał pan Piotr Bukat jako człowiek, który nie ma żadnego mienia. Dokument ten wydany był na skutek wykazania przeze mnie weksla pana Piotra Bukat dla pana Andrzeja Pachowskiego , gdy proszono o zapłatę za pracowników nawet tych , którzy nie pracowali u męża w czasie, gdy maż odbywał karę pozbawienia wolności a ja otrzymałam pełnomocnictwo napisane odręcznie na widzeniu w Zakładzie Karnym. Spowodowało to podmianę mojej osoby na Kaźmierczak wykorzystując zwolnienie lekarskie z błędem, które było naprawione a pojawiło się ponownie usuwając moje imiona , aby nie wykazać podmiany na Elżbietę dla pana Bronisława Komorowskiego, Czesława Kiszczak oraz Aleksandra Kwaśniewskiego. Powodem jest podmiana moich danych w Raiffeisen Bank na Mazurek z domu czyli na moją mamę Filomenę Bochyński, który to bank został zakupiony przez POLBANK SA czyli przez pana Piotra Bukat, który również wybudował Hutę Szkła w Ujeździe Euroglass SA czyli osoba , którą komornik z ZUS w Starachowicach wykazał, że nie ma żadnego mienia. Mój mąż Jerzy Dariusz Kaźmierczyk miał umowę z panem Andrzejem Pachowskim na Marmoroc-Polska Sp. z o.o. i weksel został zwrócony co przedłożyłam dla adwokata Łukasza Drapisz, który ma również okazane dokumenty carskiej mojej rodziny o zwrócenie się do Sądu Biskupiego w Radomiu o potwierdzenie mojej carskiej rodziny przez Kościół Katolicki co zostało wykazane , abym zwróciła się do Sądu Świeckiego. Powodem jest konflikt interesów, gdyż ksiądz nadał panu Kaczyńskiemu nazwisko Kaczyński i herb mojego dziadka Brunona Bochyńskiego co spowodowało wprowadzenie masonerii do kraju przez Lecha Kaczyńskiego, który po tym fakcie zginął zamierzano obecnie zlikwidować pana Jarosława Kaczyńskiego.

Doszło do powielenia spraw i skazano ponownie mojego męża w Toruniu za czyn już osądzony w dodatku pieniądze zostały zapłacone , gdyż pobrano je z fundacji mojego męża lecz podały się inne osoby za spadkobierców. Pani mecenas Małgorzata Witek, którą była wyznaczona przez Sąd Apelacyjny w Krakowie do złożenia wniosku o przywrócenie sprawy już zgłoszonego przez męża w SO Kielce, ale skierowanego na Kraków z żądaniem złożenia przez adwokata , który ustalił, że dokonano wpłaty 500,- PLN i brak było wpłaconych 10.000,- PLN, które obecnie zostały podłożone do Łodzi do Sądu Okręgowego w Łodzi co oznacza podmianę sprawy z SO Kielce IIIK 207/07 i powielenie jej na kwotę 500,- PLN i 10.000,- PLN jako dwie różne mimo wpłaty do jednej sprawy w SO Kielce IIIK 207/07, gdzie doszło do zaskarżenia przez Czesława Daleszak, który podał się za spadkobiercę na po moim dziadku na działce mojej mamy, którą sprzedałam jego żonie, której sprzedaży sąd nie uznał, gdyż wpisano moją siostrę Beatę Marię Idziak za jedyną córkę naszego ojca pozorując, że nic nie miałam i takie informacje są rozpowszechniane na terenie gminy moich teściów jak również wykonywane były telefony , aby zniszczyć godność moją i rodziny. Powodem jest afera przedstawiana w TVP , która jasno mówiła przez świadka koronnego, którym był policjant , że biorą w niej udział wysocy politycy, którzy w ten sposób zarabiają na Ekorecyklingu jako sprzedaży używanych ubrań. Opisywane przez świadków zdarzenia miały miejsce w różnych częściach kraju, gdzie kierowcy rozwozili używane ubrania i zrzucali w wyznaczone miejsca. Głównym miejscem było Skarżysko-Kamienna , gdzie utworzono sortownie dla osób niepełnosprawnych i podrzucano do mojego domu ulotki o pracę , gdyż podstawiono firmę SOF-ART Sp. z o.o pod sortownie podmieniając byłego męża Dariusza Pióreckiego pod Dariusza Dąbrowskiego ze Skarżyska-Kamiennej, który miał szwalnię i doprowadzono do podpalenia ubrań na ulicy Elaboracji w Wąchocku oraz Elaboracji w Starachowicach czyli dawnej wytwórni pocisków jak również w USA. Powodem jest podmiana na Łódź katy 10.000,- PLN z SO Kielce III K 207/07 do Sądu Okręgowego w Łodzi i doprowadzenie do zaskarżenia mojego męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk przez Andrzeja Pachowskiego, który groził mężowi , gdyż jego dokumenty, które zabrała policja na firmę Ekorecykling zostały użyte dla pan Krzysztofa Dudy ze Starachowic, który miał sprzedaż butów podstawionych na Skarżysko-Kamienne pozorując pierwsze dostawy butów do SOF-ART Sp. z o.o co połączono z firmą Ekorecykling.

Doszło do niezwrócenia mi dokumentu z błędnymi danymi Bożena Bochyńska-Kaźmierczak wykreowanym w Prokuraturze Toruń Ko 883/12, która kazała mi płacić za protokoły w sprawie z mojego doniesienia , które wykorzystał pan Krzysztof Skaza, którego zadeklarował pan Andrzej Pachowski do prowadzenia sprawy w SO Toruń II K 164/11, który okazał się Radcą Prawnym o czym powiedział nam mec. Ramos z Warszawy. Spowodowało to wytworzenie przepisu, że Radca Prawny może występować jako adwokat , aby podstawić pod Krzysztofa Dudę pana Krzysztofa Skazę a pod Andrzeja Dudę ze Starachowic pan Andrzeja Pachowskiego zamierzając oskarżyć prezydenta Polski Andrzeja Dudę. Towarzystwo Ubezpieczeniowe Polonia w którym SOF-ART Sp. z o.o. zawarł umowę zmieniło nazwę na Towarzystwo Ubezpieczeniowe Uniqa, która jest udziałowcem Raiffeisen Bank SA, gdzie doszło do podmiany moich danych mimo dwukrotnych telefonów z zapewnieniem , że zgłoszony wniosek do banku jest uwzględniony i poprawiono moje dane pod obecnym nazwiskiem z Bożena Piórecka na Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk po czym dostałam pismo, że nie widnieję pod takimi danymi co nasuwa pytanie kto został podstawiony. W banku w Kielcach okazało się, że nadal widnieję jako Bożena Piórecka z domu Mazurek a pracownik banku okazał się pracownikiem z Łodzi. Nazwiska wykazywały powiązanie z Wojciechem Pruss z Torunia, który posłużył się działką 29 , aby podstawić Andrzeja Pachowskiego pozorując go za mojego męża , a jego żonę Annę Pachowską z domu Piórecką za moją skradziona córkę Annę Marię Piórecką do Kościoła Katolickiego , który zrobił z moje rodziny biznes na tzw. szmatach co miało być przetworzone jako Ekorecykling w czym brał udział pan Kozłowski. Zaznaczyć należy, że doszło do podstawienia Towarzystw Ubezpieczeniowych pod ONZ jako rondo przy ONZ co połączono z rondem na krzyżowaniu podstawiając pod prace murowe, gdzie osoba, która podrobiła fakturę na konto mojego męża, dokonała to na zlecenie rządu, aby pobrać pieniądze jako błędy w wykonaniu i podstawiono Ubezpieczalnie na Łódź do podmiany. Dlatego potajemnie męża oskarżono i wykazano moje zgłoszenie zamiast w obronie męża to przeciwko mężowi i przedłożono do mojego teścia, aby nękać niewinnych ludzi i niszczyć opinię jego syna i mojej rodziny przy jednoczesnym okradaniu nas. Ukryto dlatego osoby, które to zrobiły dokonując działań na szkodę mojego męża, aby ukryć pobrane pieniądze z konta i przez inne osoby dokonując opłaty na akredytywy mojego męża wielokrotnie pobierając pieniądze jako roszczenie pracownicze przez niestandaryzowany sekurytyzacyjny fundusz powierniczy INCASO , oraz inne kryjąc fałszywych pracowników. Wykorzystano podstawienia zapłaty za prace deweloperów i połączono z wieżowcem Rondo w Warszawie oraz budynkiem sprzedanym przez Piaseckiego dla Poczty w Warszawie, i Poczta pomienia moje dane i mojego męża wielokrotnie.

Były pełnomocnik Bohdan Żakiewicz zaskarżył męża jako skarb państwa co oznacza, że PiS ma w ręku dokumenty mojego dziadka dlatego PO zamierzało doprowadzić do puczu, aby nie doprowadzić do zwrotu mienia , które skradli wprowadzając oszustów jak określił pan Komorowski próbując oskarżyć moje dzieci i nasze rodziny. Syn Ronalda Regana był w Łodzi z udziałem Bohdan Żakiewicz. W Łodzi dokonano podmiany sprawy przeciwko Piotrowi Bukat prowadzonej przez Andrzeja Pachowskiego z Warszawy na przeciwko Jerzemu Dariuszowi Kaźmierczyk windykując weksle PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk , które od 13 lat posiada pan Aaraon La Paz , który jest prezesem jachtklubu w Izraelu i został podstawiony pod jacht mojego taty oddany do LOK, który zawłaszczył wysoki komunista, co wykrył Czesław Chaniewski, który wykonał jacht i przekazał tacie. Pan Andrzej Pachowski symulował zaskarżenie męża o weksle , które posiadał, gdyż podał mi telefon osoby Aaraon La Paz, który podpisał umowę z PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk w 2005 roku i wielokrotnie wykorzystał weksel dla rządu polski. Dlatego nie zwrócono weksla mężowi i ponownie skazano w Toruniu zastawiając na kredyty ziemię mojej rodziny przez wojsko. Następnie w Toruniu podstawiono sprawę gróźb pod adresem Bronisława Komorowskiego, aby zamienić groźby Andrzeja Pachowskiego na Bronisława Komorowskiego w celu zawłaszczenia Oświadczenia Woli mojego ojca Józefa Ludwika Bochyńskiego, które zgłosiłam do Urzędu Skarbowego w Starachowicach, gdyż nie jest związane z działem spadku. Na podstawie tego dokumentu miałam przelane 100.000.000,- euro z Szwajcarii przez konto męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk w Credit Suisse AG z depozytów dziadka do PKO BP SA w Starachowicach co zostało ukradzione na fałszywych spadkobierców pozorując przez rząd zabór mienia przestępcom, gdyż moje dane na Bożena Piórecka podstawiono pod Annę Pachowską z domu Piórecka podstawiając Ekorecykling pod moją firmę SOF-ART Sp. z o.o , którą sprzedałam wraz majątkiem w 2003 roku dla Jerzego Dariusz Kaźmierczyk. Umowę ukryto, aby podstawić jako spadkobiercę na ½ części pozorując dział spadku z byłym mężem Dariuszem Pióreckim na nieruchomości w Lipie Henryk Szyb, gdzie nie było działu spadku,a budynek był zajęty wraz całą firmą przez ING Bank Ślaski za 300.000,- PLN, które obecnie próbowano podmienić do Torunia powielając sprawę na fakturę o 300.000,- PLN na mosiądz. Sędzia Wojciech Pruss określił w stosunku do mojego męża za działania niebezpieczne dla ekonomi kraju co jest dowodem współpracy sędziego Wojciecha Pruss z Ekorecykling pana Andrzeja Pachowskiego i Anny Pachowskiej podstawionej pod Kościół Katolicki i pod Domy Publiczne co połączono z Katowicami co było widoczne w programie TVP jako baza obok ulicy Gliwickiej, gdzie rząd polski prowadził nielegalny biznes na ubraniach sprowadzanych z zagranicy co połaczono z Łodzią i Raiffeisen Bank , który podmienił moje dane na córkę teściów, aby podstawić do ZUS w Starachowicach pana Andrzeja Pachowskiego jako Andrzeja Duda dlatego ABW skradło dokumenty wystawione przez ZUS, z których wynikało, że Piotr Bukat nic nie posiada . Z rozmowy z Andrzejem Pachowskim wynikało, że współpracował on z panem Kropiwnickim z Łodzi co połączono z Bronisławem Komorowskim, który kontroluje przesłane 100.000.000,- euro na moje konto w PKO BP SA ze Szwajcarii według słów Czesława Daleszak powieszone na miliard euro co odpowiadało kwocie zakupu pocisków do F-16 w USA. Oznacza to, że pan Bronisław Komorowski realizuje ten sam plan co jego rodzice doprowadził już do śmierci Lecha Kaczyńskiego oraz moich rodziców Józefa i Filomeny Bochyńskich co zagrażało Jarosławowi Kaczyńskiemu i Marcie Kaczyńskiej oraz jej córkom podstawionym pod moje wnuczki, które skradziono. Oznacza to, że do końca roku zamierzano nas wywieźć przez sprawę INs 956/09 , gdzie pan Waldemar Maksalon zrobił sprawę po moim dziadku i nie ujawnił się w Księgach, gdyż nie jest właścicielem ani rodziną jak niegdyś Komorowski na Litwie, który wymordował rodzinę Komorowskich co ukryto w USA na mieniu mojego dziadka, którym zarządzał Wacław Bochyński pod którego podstawiono Wacława Podolskiego a obecnie Bohdana Żakiewicz. Dlatego sędzia Wojciech Pruss pracował dla zbrodniarzy z Litwy czyli rodziny obecnego Komorowskiego i miał czelność wykazać działkę 29 w Starachowicach i podzielić moje mieszkanie zakupione w 2001 roku przez rodziców z garażem, gdzie podstawiono Helenę Surma co jest niedopuszczalne. Dowodzi to, że prawo nie jest stosowane , ale dostosowywane do potrzeb rządu jako sposób uzyskania pieniędzy z kradzieży.

PiS miał być zniszczony w Toruniu, gdzie jest jego zaplecze dlatego, że prawica nie może działać przeciwko prawicy a to robi. Komornik w 2016 roku dorobił sprawę Km 336/10 jako sprawę dłużniczek co oznacza dorobienie fałszywych dokumentów w sądzie co podtrzymał sędzia Jarosław Pniak i oznacza współpracę z komunistami, aby ukryć kradzież moich pieniędzy przesłanych z depozytów dziadka w Szwajcarii przez konto mojego męża PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk, którego oskarżono w Toruniu w Sądzie Okręgowym w IIK 164/11 w zamkniętej firmie, a ze mnie i siostry robiąc dłużniczki, aby ukraść pieniądze z konta bankowego w PKO BP SA co zamierzano ukryć po kradzieży 3 nieruchomości i czwartego terenu na Lipie Henryk Szyb 1, bez odpisania długu na nazwisko Bożena Piórecka, aby wyrzucić mnie z domu i upozorować, że jestem inną osobą. Z tego powodu upozorowano fikcję , że z mężem jestem w konkubinacie i wysłano e-mail o charakterze prymitywnym świadczącym, że człowiek z Puław, który wysłał nie ma nic wspólnego z arystokracją co przedłożyłam do sądu nie wiedząc, że sędzia został kupiony za nasze pieniądze, które nam skradziono przez pseudoarystokratów z loży masońskiej, która kradziona obrazy zamierzała ukryć jako sprzedaż dla skarbu państwa przez Fundacje Czartoryskich podstawioną pod carskie mienie. Podano herby szlachetnych rodzin polskich, aby zniszczyć opinię Polakom. Pan Bronisław Komorowski przez Sąd Okręgowy w Toruniu zamierzał zniszczyć PIS udając osobę obawiającą się gróźb pojedynczej osoby i podstawiono Donalda Tusk, który otrzymał taki sam list co Lech Kaczyński, który jako jedyny odpowiedział na temat zachowania się policji w Opolu Lubelskim i Starachowicach, która mieszała zawłaszczone dokumenty i podstawiono Bronisława Komorowskiego i Donalda Tusk na Pałac Radziwiłłów wykorzystując wykopane skrzynie z dokumentami w Pałacu w Chybicach podstawione na Bory. Pozorowanie powoduje niepotrzebne ofiary co dowodzi, że podpisanie umowy na pociski przez Antoniego Macierewicz jest ukryciem skradzionych pieniędzy kontrolowanych przez Bronisława Komorowskiego . Podmieniono sędzinę Barbarę Bochyńską z Katowic pod Barbarę Blida na którą powołało się ABW z Radomia na wniosek sądu w Toruniu. Sędzia Wojciech Pruss ukradł dla fałszywych spadkobierców moje mieszkanie po rodzicach i skazał męża, aby ukryć , że męża okradli tak z pieniędzy jak i godności za to, że stanął w obronie mojej cesarskiej rodziny po mieczu i dotrzymał przysięgi. Sprawa z mojego powództwa o zwrot pałaców i zamków książąt Lubomirskich i Bochyńskich ma się odbyć 29.12.2016 roku w SR Starachowice IIKp 314/16 ulica Konstytucji 3-Maja 27, gdzie wcześniej był PKO BP SA, gdzie zostały przelane 100.000.000,- euro na moje konto i zakupiono budynek dla Wydawnictwa 24 za 8,- milionów używając skradzionych pieniędzy z mojego konta.

Izba Skarbowa przysłała drugi raz to samo pismo bez poprawienia błędu wpisujć ½ na jednej całości 1/8 na ¼ całości na drodze co powoduje powielenie korespondencji, aby pozorować dwie osoby o trym samym nazwisku na dwie części przesyłając jeden pesel co oznacza, że sprzedano dla mnie drugą część nieruchomości mojej siostry Beaty Idziak pobierając pieniądze z Fundacji APEX-STAR należącej do męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk przez Urząd Skarbowy do którego poprosiłam o pobranie pieniędzy na podatki za nieruchomości z Fundacji APEX-STAR jak również pokrycie kosztów śmieci, gdyż zaskarżono moje dzieci jako spadkobierców.

Podstawiono pod radcę prawnego Krzysztofa Skazę radcę prawnego Adama Załuskiego, aby pozorować go za mojego syna Adam Pióreckiego obecnie Kornaszewski. Z rozmowy w Łodzi z panem Mirosławem Lewy wynikało, że zdawało mi się, że mam syna Adama w Irlandii, gdyż jego córkę Agnieszkę Kowalczyk z domu Lewa podstawiono za pierwszą żonę Adama i moją wnuczkę Wiktorię Kornaszewską upozorowano za córkę Agnieszki Kowalczyk z Łodzi. Na skutek działania Kościoła Zielonoświątkowego w Irlandii mój drugi syna Jakub Piórecki obecnie Kornaszewski wykasował mnie z Facebook co oznacza upozorowanie, że nie żyje do działu spadku do pobrania pieniędzy pozorując inne powody na tle religijnym, aby ośmieszyć rodzinę co faktycznie sprowadza się do wielokrotnej windykacji weksli PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk przez Aaron La Paz, który w reku ma moje dzieci, a weksli wypełnionych na kwotę 51.000.000,- euro nie mógł odnaleźć pan prokurator Janusz Bielecki z Kielc i policja w Paradyżu , która pobrała moje podpisy do Torunia , gdzie nie byłam proszona, ale dopiero w sprawie o roszczenie miliona nawiązki do SR Toruń IIK 467/15, gdzie Żyd pan Paweł Krzymowski podał się za arystokratę herbu Ślepowron i oskarżył męża i mnie podmieniając dane na Elżbieta Bochyńska-Kaźmierczyk, aby podmienić mnie za córkę teściów i podstawić mnie za Annę Pachowską, a mojego męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk podstawiono za Jerzego Pióreckiego ojca Anny Pachowskiej z domu Pióreckiej podstawiając takie dane pod Pałac w Charzewicach mojej babci brata księcia Jerzego Ignacego Lubomirskiego, który widniał w Starachowicach jako Ignacy Krakowiak na Nowolipki w Warszawie na Jelonkach i podstawiono mecenas Jelonek , aby w systemie podstawić prawników za spadkobierców naszego mienia, którzy nas sądzą. Podstawiono sędzinę Barbarę Bochyńską za Barbarę Krakowiak na Bagno 7 w Warszawie i podmieniono rodzinę książąt Radziwiłł na psa podstawiając dział spadku po psie Jerry pod mojego męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk w 2005 roku podstawiając Jerzego Bochyńskiego z Katowic pod Fundację APEX-STAR. Starostwo Powiatowe w Starachowicach umorzyło postępowanie w wyniku ponownego rozpatrzenia sprawy 16.12.2016 PS.8312.5.31.2015 co oznacza zablokowanie działań Bohdana Żakiewicz na fałszywe dane wykorzystując dane Bożena Piórecka, które podstawiono pod Anną Pachowską kradnąc pieniądze w ZUS z funduszu emerytalnego i rentowego na pracowników wytworzonych przez policję na podstawie zawłaszczonych dokumentów firmy Ekorecykling podstawionych pod SOF-ART Sp. z o.o., którego zarząd podstawiono pod działalność gospodarczą PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk w SO Toruń IIK 164/11 co jest fizycznie niemożliwe. Dlatego skradziono firmę IMPERATOR ROMANOW zamieniając na spółkę we Włocławku, aby ukryć wyprowadzane mienie w Bydgoszczy w Banku Pocztowym SA i ING Bank Ślaski w Katowicach oraz firmie Metron-Miller podstawiając Mieczysława Pawlak upozorowanego na konkubenta teściowej przez Kościół Katolicki. Natomiast przez pieska Jorka pana Mieczysława Pawlak i Agnieszki Kozłowskiej wykorzystano i dokonano przejścia na Nowy Jork w USA, gdzie podstawiono za spadkobiercę żonę prezydenta Obama, aby ukryć zawłaszczone pieniądze w USA przez film wprowadzając córkę brata Pawlaka.

Podstawiono moją babcię pod prawdziwymi danymi Regina Glińska pod Tomasza Nowak , aby przejść na matkę babci z domu hrabina Nowak pozorując SSO Tomasza Nowak w SO Kielce IXKa 280/12 za Tomasza Glińskiego i Pawlak Łucję na 1874 rok z Archiwum zamieniając na moją teściową. Dokonano ukrycia oszustwa podstawiając dział spadku po mnie Bożenie Bochyńskiej-Kaźmierczyk na SOF-ART Sp. z o.o. pod nazwiskiem Bożena Piórecka wstawiając za spadkobiercę Dariusza Pióreckiego obecnie Kornaszewskiego na ½ i na pozostałe części dzieci Martę Piórecką obecnie Martę Bochyńską, Jakuba Pióreckiego obecne Kornaszewski i Adama Pióreckiego obecnie Kornaszewskiego, którzy mieli być oskarżeni za okradanie weksli PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk i wystawionych akredytyw przez PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk za które pieniądze przez fałszywe windykacje pobiera współpracujący z Andrzejem Pachowskim pan Aaraon La Paz dla polskich polityków i rządu a widocznym efektem jest wybudowanie Willi Rosochacz kradzionych pieniędzy za 10.000.000,- USD na terenie SOF-ART Sp. z o.o, gdzie komornik upozorował licytację podstawiając windykacje pana Niewczas za 78,- tysięcy PLN z ulicy XX-lecia ojca Ewy Kornaszewskiej podstawionej pod Ewę Żakiewicz i Ewę Eugster i podstawiono Jan Ziobro pozorując Paulinę Machowską za Paulinę Kotta żonę Zbigniewa Ziobry podstawionego pod Zbigniewa Włodarczyk zamienionego na sędziego Zbigniewa Jarczyk w Katowicach męża Magdaleny Jarczyk z domu Bochyńskiej zamienionej na Katarzynę Kędziora zamienioną na Katarzynę Kaźmierczyk. Program komunistyczny podmiany dzieci na rodziców ma swoje odniesienie do 1917 roku w Rosji do rewolucji, gdzie upozorowano śmierć carskiej rodziny, która się uratowała i Aleksy Romanow przybrał nazwisko Brunon Marian Bochyński w Kościele jako Marian Bochyński co oznacza, że Kościół katolicki czerpał przez długi pieniądze. Początkiem podmiany jest przekupienie wojska , które strzegło grobu Chrystusa, które uciekło ze strachu, gdy Jezus Chrystus zmartwychwstał. Spowodowało to w 1917 roku plan zniszczenia mojej rodziny z Judy w celu podstawienia pod programy pogańskie skradzionych pieniędzy, aby naszą rodzinę nakłonić do uczestnictwa w programach judaszowych w tym Kościoły w celu wprowadzenia NWO ukrywając to przez podstawienie przez bank Piotra Bukat pod Piotr Główka i wstawienie takich danych przez komornika na moje mieszkanie na Bohaterów Westerplatte 1/1 kryjąc to sprawą o przyłącze wodne sąsiadki oraz podmieniono nasze rodziny tworząc windykacje na wodę nawet przy zdjętym liczniku i zamkniętym dopływie wody jako windykacja Fundacji APEX-STAR w Katowicach przez Fundację Kościelną Zaopatrzenia Wsi w Wodę honorowego obywatela Starachowic Marii Stolzman podstawiając jej syna Aleksandra Kwaśniewskiego pod drugie imię Lecha Aleksandra Kaczyńskiego pochowanego na Wawelu do ukrycia podmiany.

Zaplanowano po raz kolejny upozorować moją i męża śmierć po decyzji zwrotu mienia w SR Starachowice 29.12.2016 czyli pałaców oskarżając dzieci w naszej rodzinie, których podstawiono do rodziny astralnej przez Bronisława Komorowskiego i Donalda Tusk, którzy są podstawieni do Sądu Okręgowego Toruń i zamierzali ukryć skradzione pieniądze przez zakup rakiet w USA w dodatku przez PiS, aby go oskarżyć.

Z poważaniem
Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż mech. Jerzy Kaźmierczyk

About thetimesofpoland

Historia rodziny carskiej w Polsce od 1918 roku do 2015 roku. Judy Lew główny herb rodu
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s