Podstęp zakupu obrazów od Czartoryskich

Starachowice na dzień 30.12.2016

Bożena Elżbieta Bochyńska-Kaźmierczyk z domu Bochyńska
PESEL 63031012705
mgr inż. mech. Jerzy Dariusz Kaźmierczyk
PESEL 67011212279

Zamieszkanie:
ul. Nad Kamienną 25
Zameldowanie:
ul. Bohaterów Westerplatte 1/1
27-200 Starachowice

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Duda
Ambasada Niemiec w Krakowie

Handel obrazami i dziećmi z carskim DNA przez sąd i prokuraturę Toruń

Po morderstwie naszym i naszych dzieci miał być ustanowiony nadzór na małoletnimi wnuczkami co ukryć miało podstawienie Czartoryskich jako spadkobierców na moich skradzionych wnukach mojego syna Adama Kornaszewskiego pod którego podstawiono Adama Czartoryskiego, który ma w rekach moje wnuczki Lile i Lila przez fałszowanie sprawy IN 956/09 , gdzie również dorobiono genealogię dla ministra Glińskiego pod którego podstawiono Zuzannę Maksalon jako córkę Anny Marii Pióreckiej i W. Putin usuwając sygnaturę po śmierci mojej babci Anieli Reginy Mazurek , gdyż ona wykazała , że moja mama była jedynym spadkobiercą po babci w 2003 roku, gdyż ojciec mojej mamy już nie żył od 1999 roku co podmieniono na 2009 rok.

Sprawa INs 956/09 rozpoczęta była za życia mamy a wydany dokument po śmierci mamy w 2010 roku i upozorowano, że dziadek zmarł jako Jan Bocheński w 2010 roku , aby dokonać kradzieży przez podstawienie tej sprawy na windykacje Km 336/10 w 2016 roku i podstawiono sprawę Km 336/13 zamiana kobiety na mężczyznę , aby podstawić mojego dziadka jako Jan Bocheński i podstawić pod mojego ojca jako Józef Bochyński, który zmarł w 2007 roku.

Wykorzystano mojego syna Adam Kornaszewskiego, którego podstawiono do pobierania pieniędzy z windykacji alimentów własnego dziecka jako spadkobiercę w celu pobrania przez dług na żyjącym dziecku Wiktorii Kornaszewskiej, której dane miały być zamienione na Wiktorię Janiszewską do pobrania pieniędzy dla Adam Karol Czartoryskiego podstawiając pod mojego męża Jerzego Kaźmierczyk jako skazanie do podstawienia alimentów Adama Kaźmierczyk co miało spowodować podmianę mnie na Katarzynę Kaźmierczyk na skutek czego zabrano mi moje mieszkanie i wpisano udział 6,- tysięcy złotych szacując na 19,- tysięcy nieruchomość wartą 3,- miliony PLN.

Pieniądze zamierzano wyprać jako zakup dzieł sztuki skradzionych przez Fundację Czartoryskich z depozytów carskich przez służby wojskowe za co zamierzano oskarżyć rząd polski co miało doprowadzić do puczu. Odkupienie dzieł sztuki można potraktować jako realizacja naszego wniosku do Kościoła Katolickiego, że odkupimy nasze mienie i przeprowadzimy remonty na naszych terenach co oznacza , że dzieła sztuki są skupywane przez rząd, gdyż Kościół doprowadził do wydania dokumentów mojej babci księżnej Reginy Glińskiej z domu i mojego dziadka hrabiego Jana Tarnowskiego i mojego ojca syna carewicz Aleksieja Romanow, który występował jako Brunon Marian Bochyński syn księcia Franciszka Bocheńskiego Lansdorf. Z tego powodu , że powtarzane są sytuacje dokonań kościoła zaczęto strzelać do ludzi aby pozorować tych, którzy zastrzelili cara w Polsce oraz zastrzelono dziadka brata hrabiego Władysława Tarnowskiego w sadzie.

Podpisanie zakupu dzieł sztuki miało na celu wykazanie kradzieży naszego mienia przez rząd polski, który w SO Toruń IIK 164/11 podał się za spadkobiercę i podstawiono Bronisława Komorowskiego pod moje pieniądze w PKO BP SA na koncie Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk ukrywając to przez wykazywanie w oddziale debetu. Zawłaszczono obrazy w 2004 roku i 2005 roku natomiast w Opocznie w Sądzie Rejonowym IIKp 425/09 wykazano, że mają innego właściciela i odmówiono zwrotu tak jak zawłaszczono obrazy w Muzeum w Radomsku z Pałacu w Kruszynie przez Grażynę Kulczyk podstawioną pod prokurator Grażynę Boroń i mecenas Katarzynę Boroń -Broda. Do tej pory odmówiono zwrotu i podstawiono na Pocztę Polska SA nowy sposób odbioru korespondencji jako EPO , który wcześniej był stosowany w InPost , który podmienia dane osobowe, aby podstawić obecnie Elżbietę Bochyńską-Kaźmierczyk pod moje dane Bożena Elżbieta Bochyńska-Kaźmierczyk nie usuwając błędów i dzieląc adres z mężem na dwa, aby podstawić dla mnie innego męża czyli byłego Dariusza Pióreckiego obecnie Kornaszewski za którego wystąpiła inna osoba, która miała dorobić opinie psychiatryczne wykorzystując dzieci mimo ograniczenia praw rodzicielskich dla by lego męża, który był opłacany , aby dzieci zyskały do niego zaufanie. Podstawiono sekretarkę Urzędu Skarbowego pod moje dane osobowe, aby pozorować mnie na żonę mojego ojca w IPN przez prześladowców i upozorowano mojego męża za męża jego siostry podstawiając moją córkę Martę Bochyńską podstawioną pod moje dane osobowe. Odmowa zwrotu pałaców przez prokuraturę w Starachowicach jest dowodem uczestnictwa w podmianie moje carskiej i książęcej rodziny i dokonaniu oszustwa przy wydaniu mienia w Warszawie i Krakowie mojej rodziny dla obcych osób mających moje wnuki do wykazania DNA oraz sprzedaży dzieł sztuki przez Fundację Czartoryskich, która posiadała je nas skutek przestępstwa. Moje wnuki są podstawiane jako moje dzieci, aby wykazać DNA byłego męża w celu jego zamiany na Bochyńskiego do ukrycia kradzieży na SOF-ART Sp. z o.o. przez Urząd Pracy i dokonano podziału majtku jako działu spadku po mnie żyjącej przez byłego męża i dzieci na mieniu zastawionym przez ING Bank Śląski jako firmy SOF-ART Sp. z o.o., którą zakupił obecny maż Jerzy Dariusz Kaźmierczyk co spowodowało kradzież nie odpisując długu i matactwo w Toruniu. Skradziono teren firmy wart 6,- milionów złotych podstawiając przez komornika windykację za 78,- PLN podstawiając panią Ewę Kornaszewską za matkę dzieci Dariusza Pióreckiego podstawionego za Jerzego Dariusza Kaźmierczyk co ukryto przez opinie psychiatryczne określając przez sędziego, że mój ojciec książę inż. Józef Ludwik Bochyński nie był arystokratą ukrywając umowy podpisane przez księcia Stanisława Lubomirskiego w 1921 i 1923 z Ministerstwem Spraw Wojskowych na temat produkcji wojskowej w Starachowicach. Określenie , że mój ojciec nie był arystokratą jest dowodem handlu dziećmi z carskim DNA przez prokuraturę i sąd w Toruniu. Dopuszczono się podstawienia mojego syna Jakuba Pióreckiego obecnie Kornaszewskiego za mojego męża jako Jan Piórecki i podstawiono papieża Jan Pawła II jako Karol Wojtyła podstawiając pod Karol Czartoryski łącząc z Karol Jacek co miało być podstawione pod drugiego mojego syna skradzionego do Kościoła Michała Pióreckiego, który jest księdzem pod którego podstawiono Michała Krzymowskiego w kancelarii pana Romana Giertych podstawionego jako Roman Wilczyński pod Roman Kukliński w USA pod Roman Polański , aby przejść na film w celu ukrycia pobieranych pieniędzy. Jest to dowodem planowanego morderstwa przez służby wojskowe, które miały obciążyć rząd polski fałszując historię Polski. Wystarczy przeczytać Historię Przemysłu Polskiego autora Aleksandra Bocheńskiego, aby wykazać oszustwo sędziego Wojciecha Pruss i prokuratura Wilczyńskiego w SO Toruń IIK 164/11, którzy swoim działaniem doprowadzili do kradzieży 100.000.000,- euro z mojego konta w PKO BP SA w Starachowicach przelanych przez pełnomocnika z konta męża w Credit Suisse AG w Zurychu, które kontroluje Bronisław Komorowski, którego wydał Czesław Daleszak, którego żona jest podstawiona za moją siostrę Beatę Idziak w Irlandii. Z tego powodu Izba Skarbowa w Kielcach czeka aż nas zabiją, aby nie ujawnić oszustwa i pobranych pieniędzy z Fundacji APEX-STAR w Katowicach oraz z mojego konta przez niepowołane osoby, którym wydano karty bankowe pozorując krąg spadkobierców. Skradziono firmę IMPERATOR ROMANOW i założono konto w PKO BP SA do ukrycia kradzionych pieniędzy.

Z poważaniem
Wielka Księżna Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
Wielki Książę Jerzy Kaźmierczyk

About thetimesofpoland

Historia rodziny carskiej w Polsce od 1918 roku do 2015 roku. Judy Lew główny herb rodu
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s