Glis Glis

zrzut-ekranu-z-2016-10-16-130422

Starachowice na dzień 31.12.2016

Bożena Elżbieta Bochyńska-Kaźmierczyk z domu Bochyńska
PESEL 63031012705
mgr inż. mech. Jerzy Dariusz Kaźmierczyk
PESEL 67011212279

Zamieszkanie:
ul. Nad Kamienną 25
Zameldowanie:
ul. Bohaterów Westerplatte 1/1
27-200 Starachowice

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Duda
Ambasada Niemiec w Krakowie

Sprzysiężenie potwierdzone krwią

Anna Quest została podstawiona pod Annę Marię Piórecką pod dzielnicę Quens w Nowym Jorku, gdzie zabito obecnie Imama do podmiany zabicia księcia Wacława Bochyńskiego w USA właściciela wyspy Governors Island w Nowym Jorku w USA , gdzie pojechali obecnie nauczyciele ze Starachowic, aby podać się za spadkobierców mojej carskiej rodziny zamordowanego pradziadka okultystycznie cara Mikołaja II Romanow i księcia Wacława Bocheńskiego w USA.

W Gdańsku podała się za Wacława Bochyńskiego osoba , która ogłosiła się w Gdańsku w gazecie Expres Wieczorny, w której poszukiwała spadkobierców po czym zamordowano mojego wujka Mariana Bochyńskiego. Przedwojennym właścicielem Expresu Wieczornego była osoba, którą wpisano na Pałac w Białaczowie. Połączono to ze Starachowicami, gdzie Prokuratura przesłała sprawę do Ostrowca- Świętokrzyskiego, która prowadziła osoba która powiedziała że odwołałam się do Sandomierza, a która nie była Policjantem czyli udawała policjanta, co określono na Komisariacie Policji po tym fakcie. Przekierowanie do Sandomierza miło na celu wykorzystanie aresztowania mojego męża przez tym zanim go poznałam, aby upozorować moją sprawę w Sandomierzu, aby podstawić pod akta morderstwa w na szosie w Połańcu obok majątku Radziwiłów w Rytwianach, odnoszące się sposobem, do morderstwa mojego pradziadka cara Mikołaja II Romanow. Oznacza to, że Kościół Katolicki ma ciało mojego pradziadka i nie chce się do tego przyznać. W Staszowie mieszkał Anny Gromek obecnie Qwest przyjaciel, który był sąsiadem państwa Kaczyńskich. Aby ukryć morderstwo księcia Wacława Bochyńskiego w USA podstawiono za spadkobierce Jana Pawła II podstawiając Jana Sojdę w celu zawłaszczenie majątku carskiego dla grupy sprzysiężonej w Kościele Katolikom, która była na Jasnej Górze pozorując moją rodzinę, aby połączyć Józefa Adasia, z moim tatą Józefem Ludwikiem Bochyńskim i moim synem Adamem Kornaszewskim podstawiając Adama Solak do sprawy o SOF-ART Sp. z o.o. z firmy MARMOROC-POLSKA Sp z o.o. w dodatku były to osoby z zarządu przed zakupem przez mojego obecnego męża. Wszystko solidnie zaplanowane przez lata i dlatego podmieniono męża i skazano, aby podstawić akta zaplanowane od lat. Dlatego obecnie wykreowano nazwiska pomordowanych osób, jako w PiS i połączono sprawy Kielc, Starachowicach, Ostrowca- Świętokrzyskiego, Sandomierza, Torunia, Krakowa, w celu podmiany akt morderców z Sprawy Połanieckiej i rodzin morderców mojego pradziadka. Działanie takie ukryto rozdawaniem zbiorów bibliotek z dworów dla służb wojskowych i wtajemniczonych osób, które udawały wymordowane rodziny jak rodzina hrabiny Połanieckiej i inne. Grupa sprzysiężonych wybrała papieża Polaka Jana Pawła II, aby ukryć zawłaszczenie carskiego mienia przez wykorzystanie Kościoła Katolickiego. Dopisano Jana Pawła II do rodziny carskiej i z tego powodu ukradziono mi dwoje dzieci po urodzeniu i obecnie mojemu synowi powtarzając ten sam manewr oraz połączono dane osobowe mojego dziadka ze strony mamy z dziadkiem ze strony taty, drugiego zastępując papieżem i upozorowano w systemie bankowym, że przeżyły jedynie wnuczki, którym dopisano opiekunów , prokuratorów, księży jako regentów i inne osoby. Spowodowało to że Kościół uśmiercił mojego ojca Józefa Ludwika Bochyńskiego w 1985 roku, kiedy ukradziono moje pierwsze dziecko i zrobiono dział spadku w Rudzie Malenieckiej z udziałem Kościoła Katolickiego, i komunistycznego rządu PRL, który wydał kościół w ręce oprawców jako właściciele naszego mienia pozorując inne struktury właścicielskie. Dziś to dokończono w Starachowicach jako sprawa INs956/09 i inne sprawy dorabiane przez sąsiadów dla morderców ze sprzysiężenia. Dlatego pod zamordowany Łukasza Urban wstawiono Stanisława Łukaszek jako Piklu Stanisław i Stanisław Stępień, pod drugie imię mojego syna Adama, czyli Stanisław, a za Krystynę Łukaszek (z d. Kalita) podstawiono Krystynę Olchanowską z domu Chaniewską, aby podmienić na jej matkę Jadwigę Chaniewską z domu Bochyńska i podmienić przez Toruń rodzinę moją na Białystok pod Marię Gudewicz z domu Bochyńska a ich zamienić na Bohdana Żakiewicz i jego córki zamierzał podmienić za nasze rodziny i za osoby z Białegostoku do podmiany , aby pozorować jego córkę za żonę mojego męża i dokonać podmiany co zrobić sędzia Wojciech Pruss w Toruniu i w SR Toruń , gdzie podmieniono mnie na Elżbietę z Torunia i tak moje dane przedstawiono jako kara nałożenia miliona nawiązki co oznacza, że wojsko jest wtajemniczone również w morderstwo mojej rodziny. Oznacza to, że robią to sędziowie, którzy są nadal w sprzysiężeniu jako rodziny morderców którzy obecnie nadal dokonują podmiany morderców na arystokratów czyli na moją arystokratyczną rodzinę twierdząc, że mój tata arystokrata z urodzenia nie był arystokratą, co jest uwłaczaniem jego godności po śmieci i celowym zawłaszczeniem naszego mienie co jest widoczne tak samo jak Oświadczenia Woli mojego ojca dla mnie i męża. Celem jest podstawienie morderców ich rodzin czyli tych którzy byli świadkami morderstwa, aby ich podstawić za moja carską rodzinę i książęcą. Działanie obecnych sądów jest rażące i widoczne, że kościół brał w tym udział, gdyż nie jest możliwe to co zrobiono obecnie, co jest dowodem ich winy. Siła Kościoła Katolickiego opiera się na agentach NKWD tak jak w Białaczowie, gdzie podstawiono za hrabiego Plater po jego wywiezieniu na Sybir agenta NKWD i jego następcy jako Mycielskiego podstawionego jako zakonnik. Zamieniono zarządce na właściciela Pałacu, który mój dziadek zakupił jak wszystko i podstawiono dorabiane dokumenty przez Wojewodę Łódzkiego, aby podstawić agentów NKWD na Pałac w Białaczowie.

Podstawiono pana Urbana i czasopismo NIE czyli osoby podstawione pod nasze mienie i zamierzano podmienić na pana Łukasza Urban, którego poświęcono, aby podstawić w Polsce historię sprzed lat do pobierania przez roszczenia pieniędzy jako dział spadku na zamordowanych wypłacany dla oprawców .

Dorobiono dla męża stwierdzenia złodziejaszka aby dopisać do kiełbasy jako powodu tragedii w Połańcu pod która podstawiono Janusza Kiełbasę i Tomasza Kiełbasę pracownika SOF-ART Sp. z .o.o. i podstawiono jego żonę Izoldę domu Łódzką. Wykreowane w ten sposób księcia Łódzkiego i podstawiono pana Kiełbasę za właściciela SOF-ART Sp. z o.o., który wyprowadzał nielegalnie pieniądze dla służb wojskowych i rządu okradając spółkę i windykacje trwają do dnia dzisiejszego bez odpisywania pobranych pieniędzy co jest kradzieżą. Doszło do podstawienia pracownika SOF-ART Sp. z o.o. pani Jadwigi Jezierskiej z domu Pońska, którą podstawiono pod rodzinę magnacką Ponieńskich herbu Łodzia i podstawiono pod moją mamę Filomenę Jadwigę Bochyńską za którą podstawiono Jadwigę Kaczyńską i wstawiono pod dane mojej teściowej Łucji Kaźmierczyk z domu Podpłońska podstawiając Łucja Pawlak na Pałac w Białaczowie co powoduje przejście na Łódź. Podstawiono ufundowanie pułku kawalerii przez moją prababcię księżną Katarzynę Radziwiłł pod Stanisława Ponieńskiego do ukrycia podmiany. Pani Jadwiga Jezierska w Kościele Zielonoświątkowym dawała świadectwa jak była kochanką dyrektora co podstawiono pod sekretarkę w PKS Skarżysko-Kamienna pozorując, że miał mój ojciec córkę Elżbietę podstawiając córkę Cecylii Włodarczyk i Zbigniewa Włodarczyk panią Elżbietę Włodarczyk, aby podstawić pod Elżbietę Radziwiłł. Pod dane Jadwigi Jezierskiej podstawiono panią Jadwigę Kaczyńską i wstawiono za spadkobiercę pana Jarosława Kaczyńskiego i Martę Kaczyńską podstawioną pod moją córkę Martę Bochyńską podstawioną pod siostrę męża Martę w Miedznej Drewnianej 244 pozorując żonę mojego męża. Doszło do wykorzystania księżnej Zofii Radziwiłł w Sichowie i podmiany na Dzieduszycką pozorując żonę Franciszka Bocheńskiego, którego żoną była Władysława Mierzanowska czyli carowa Aleksandra Romanow z domu Alicja Hessen-Darmstadt. Księżną Zofie Radziwiłł podstawiono na poddasze i upozorowano jej przeniesienie do Słupi i podmieniono na Słupię na Kaszubach , gdzie podstawiono Donalda Tusk. Obecnie podmiana następuje przez Sąd Okręgowy w Toruniu i Sąd Apelacyjny w Gdańsku. Podstawiono Jarosława Kaczyńskiego pod sprzysiężenie i podstawiono do Pałacu w Kurozwęk, gdzie wykorzystano podmianę akt do kreowania fałszywych arystokratów do podmiany zbrodni połanieckiej wykreowanej na wzór morderstwa cara Mikołaja II Romanow jako sprzysiężenie, które ujawniamy co powoduje uwolnienie ludzi, gdyż obecnie kupiono ludzi bez pieczętowani przysięgi krwią zabijając ludzi przez system bankowy jako dział spadku dla ludzi uczestniczących w programach bankowych. Pod Ponińskich podstawiono Czartoryskich, którzy wykorzystują moje wnuki w celu wykazania DNA carskiej rodziny do obrotu obrazami z depozytów carskich w bankach. Stanisław Poniński był wychowankiem Korpusu Kadetów, który obecnie reaktywowani i jest finansowany z weksla męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk. Pod księcia Macieja Radziwiłł męża księżnej Zofii Radziwiłł podstawiono Macieja Frankiewicz ze Starachowic i wstawiono na miejscowość Krzyż w celu zamiany na Zamek Krzyżtopór w rekach Enea, aby połączyć z ENEKO i umową energetyczną na Marmoroc-Polska Sp. z o.o. z ulicy Nad Kamienną 25 działka 29 łącząc z ulicą Radomską 29 w celu finansowania SSE Starachowice przez windykacje niezapłaconych rachunków Anity Frankiewicz pozorującej spadkobiercę po mojej mamie Filomenie Jadwidze Bochyńskiej na liczniku energetycznym i gazowym, które przepisałam wynajmując mieszkanie na ulicy Bohaterów Westerplatte 1/1 co połączono z fałszywymi windykacjami na wodę podstawione pod moje nazwisko Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk z błędem „zi” podmienionym przez energetykę, aby przez nazwisko Bożena Bochyńska-Kazimierczyk pobierać pieniądze przez windykacje z Fundacji męża APEX-STAR w Katowicach , gdzie wprowadzono w nazwisku męża Jerzy Kaźmierczyk błąd „zi” jako Jerzy Kazimierczyk, aby uniemożliwić nam dostęp przez rząd polski. Podstawiono pana Rakowskiego na Dolnych Starachowicach podstawiając księdza Krystiana Gawron ze Szwajcarii pod Rakowskij Chrystjna polityk bolszewicki pochodzenia rumuńskiego i podstawiono komunistów Wrońskich w PRL ukrywając mienie mojego dziadka przez podstawienie Zakonu w Wąchocku, ukrywając umowy mojego pradziadka księcia Stanisława Lubomirskiego z Ministerstwem Spraw wojskowych z 1921 i 1923 roku na temat produkcji woskowej w Starachowicach co jest fałszowanie historii przez sądy i wojsko, które podstawiło swoich agentów pod skradzione mienie naszej rodziny. Połączono wątki z Rakowem i Kurozwękami, gdzie wprowadzono sprzysiężenie co połączono z powiatem Dubno województwo Wołyńskie miasto Radziwiłłów nieopodal Brodów co połączono z gminą Brody Iłżeckie z terenem firmy SOF-ART Sp. z o.o. na Lipie Henryk Szyb 1 , podmieniając Radziwiłł na Dubienieckich. Podstawiono symboliczną kość jako sposób tworzenia historii wokół Jadłodajnia jako Jadłodajnie mojego dziadka Brunona Bochyńskiego w budynku cerkwi uruchomiono Jadłodajnię podstawiając PCK przez Radziwiłów w czasie II wojny światowej , a obecnie przez nazwisko sędziego Wojciech Kucharski podstawiono wiele kościołów, jako windykacja i podmiana zapłaty dla dziadka na windykacje dziadka zamienioną obecnie na windykację męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk. Sposób działania państwa polskiego jest grabieżą , która zniszczy kraj i ludzi podstawiając nazwiska jako nazwy potraw jako działy spadku na naszej rodzinie. Podstawiono nazwisko Popiel pod Romana Bochyńskiego jako tożsamość mojego dziadka w wojsku i podstawiono aktorkę Popiel Romana, która grała Jadwigę za którą wstawiono Jadwigę Kaczyńską oraz pana Pilch na Pałac na Wysokiej, gdzie znajdował się bank Bochyńskich i podstawiono gryzonia Popielica Pilch z rodzin popielicowatych.(Glis Glis) Wstawiono Antoniego Pilch jako Antoni Bocheński podstawiając Antoni Ciszewski z Puław do kreowania fałszywych Czartoryskich w Puławach.

Z poważaniem
Bożena Bochyńska-Kazimierczyk
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

About thetimesofpoland

Historia rodziny carskiej w Polsce od 1918 roku do 2015 roku. Judy Lew główny herb rodu
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s