Likwidacja Skarbu Państwa w Polsce 01.01.2017 roku jako początek wprowadzenia NWO.

Starachowice na dzień 01.01.2017

Bożena Elżbieta Bochyńska-Kaźmierczyk z domu Bochyńska
PESEL 63031012705
mgr inż. mech. Jerzy Dariusz Kaźmierczyk
PESEL 67011212279

Zamieszkanie:
ul. Nad Kamienną 25
Zameldowanie:
ul. Bohaterów Westerplatte 1/1
27-200 Starachowice

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Duda
Ambasada Niemiec w Krakowie

Wprowadzenie NWO o godzinie „0” w dniu 01.01.2017

Zamierzano wykorzystać nasze rodziny aby pobrały pieniądze objęte klątwą po likwidacji Skarbu Państwa 1.01.2017 roku, gdyż dokonano kradzieży przez fałszywych arystokratów jako kręgi. Dlatego już dorobiono w Gdańsku akta do podmiany morderstwa, aby podstawić po kradzieży mienia trzy Marty jako moja córka Marta Bochyńska, Marta Cybulska córka teściów, Marta Kaczyńska bratanica Jarosława Kaczyńskiego podstawiona jako bajkowa kaczka i dziennikarska, pod Dienstill Kaczyńską, aby obciążyć nasze rodziny pozorując kłótnię rodzinną w celu podmiany rodzin na służby i rząd którzy ma nasze wnuczki z carskim DNA. Celem jest próba kradzieży naszego mienia przez oszustwo Sądów Okręgowego i Rejonowego w Toruniu oraz Sądu Apelacyjnego w Gdańsku przechodząc na Czechy, aby podstawić awarię samolotu spowodowanego przez Polaka jako awaryjne lądowanie, do pobrania przez odszkodowania pieniędzy przez Czechy. W Kurozwękach na koniach jeździł Antoni Ciszewski i Jerzy Winsztal, i tam się spotykali, gdyż tam dokonano podmianę księżnej Zofii Radziwiłł na grupę ZOFIA z SS . Podstawiono pod Chór Aleksandrowa jako udziały w nieruchomości, podstawiony jako część chóru kościelnego w Parafii Wszystkich Świętych w Starachowicach, gdzie śpiewała moja babcia Aniela Regina Mazurek z domu Maksalonów naprawdę księżna Regina Glińska urodzona w Hucie w chórze prowadzonym przez Stefana Ratusińskiego za którego podstawiono mecenasa Stefana Hamburę z Niemiec i Stefana Mazurek, i Stefana Serwickiego , który już nie żyje i podstawiono pod księcia Stefan Radziwiłł do Szwajcarii pod dokumenty wywiezione z Katynia w 1943 roku. Chór miał podzielić się carskim mieniem jako rozbiór Polski czego wytworem była kreacja Maryli Rodowicz oraz w czasopiśmie Pokazano prze laty rozebrana kobietę na orle zamiast Marii Królowej Polski, która jest na naszym Herbie. Podstawiono Marylę Rodowicz kochankę Jaroszewicza podstawionych pod Marię Gudewicz , którą określano Marylą do Banku Rezerw Federalnych w USA co połączono z jej przyjacielem Stasiem policjantem w Białymstoku.

Maryja matka Jezusa Chrystusa Króla, jest nadal Królową Polski , gdyż urodziła Króla Jezusa Chrystusa.

Z powodu decyzji o likwidacji Skarbu Państwa rząd Polski zobowiązany jest zwrócić udziały Skarbu Państwa mojego dziadka Brunona Bochyńskiego i mienie jego żony księżnej Marii Lubomirskiej, które zamierzano ukraść narażając naszą rodzinę i dzieci oraz wnuki, które nie są świadome, że jest to obłożone klątwą i nie mają wiedzy historycznej.

Doszło do podstawienia Wojciecha Idziak męża Marioli z domu Kędroń pozorowanego na wdowca i podstawionego pod moje dane Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk z pierwszego małżeństwa jako Bożena Piórecka . Następnie podmieniono mnie na Katarzynę Kaźmierczyk pierwszą żonę mojego męża pod którą podstawiono Katarzynę z domu Błędzińską i jej męża Wojciecha podstawionego za męża Katarzyny jako carowej Katarzyny Wielkiej za którą podstawiono Katarzynę Tusk. Miało to spowodować zabranie dziecka Wojciecha Idziak dla sędziego Wojciecha Pruss i Katarzyny Tusk , aby wykazać DNA carskiej rodziny matki Wojciecha Idziak czyli Beaty Idziak z domu Bochyńska podmienionej na moje dane Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk, które powielono. Miało to spowodować zamianę linii carskiej na Idziak i zamordowanie Wojciecha Idziak oraz Wojciecha Krasuskiego i Wojciecha męża Katarzyny z domu Błędzińskiej podkładając akta w Gdańska pod akta morderstwa w celu zamiany trzech Wojciechów na świętych przez ich morderstwo do zamiany na Św. Jerzego. Oznaczało to realizację planu przez sędziego Wojciecha Kucharskiego i Wojciecha Pruss zamordowanie córki Henryki Błędzińskiej i zięcia , aby osierocić dziecko, które ma się urodzić i dopisać mu rok w celu podmiany na dziecko Wojciecha Idziak dla wykazania DNA carskiego dla sędziego Wojciech Pruss z Torunia, który określił w sądzie, że mój ojciec nie był arystokratą co jest 100% planem zamordowania rodziny carskiej przez sędziów na zlecenie Watykan, którzy dokonali rozbioru Polski kradnąc udziały mojego dziadka w Skarbie Państwa ukrywając to przez podstawienie Gminy Żydowskiej z Nowego Jorku pozorując przez prezydenta Baracka Obama konflikt w W. Putin w sytuacji, gdy obie grupy miały pobrać pieniądze zostawiając Żydów z Nowego Jorku jako oskarżonych za wywołanieie konfliktu, aby odnieść się do zapisów Pisma Świętego, że przy stole będą rozmawiać o pokoju, i będą się wzajemnie oszukiwać.

Z tego powodu zamierzano wyprowadzić pieniądze przez podstawienie mojej córki Marty Bochyńskiej zamienionej na Martę Cybulską córkę teściów podstawiając Martę Kaczyńską, a mnie zamierzano podłożyć fałszywe opinie psychiatryczne do podmiany na córkę teściów co miało spowodować ich zamordowanie w celu wprowadzenia NWO przez W. Putin i papieża Franciszka o godzinie „0” czyli w Nowy Rok . Należy zaznaczyć, że Maryja jako wybranka Boga na królową jako matkę syna Bożego i urodziła dziecko w stajni położone w żłóbku co można odnieść, że zaopatrzeniem wierzących jest Jezus Chrystus i przez wiarę idzie Boży lud.

Powtórzono działania III Rozbioru Polski co wykazuje obecnie jako powtarzanie masonerii, że kościół katolicki sprzedał Polskę w Toruniu przez Watykan co dziś miało być oddaniem dla prezydenta W. Putin podstawiając jego córkę Zuzannę Maksalon, którą zamierzano zabić, aby ojciec dziedziczył po dziecku. W tym celu zamierzano uderzyć w głowę prawdziwą matkę Zuzanny moją córkę Anne Marię Piórecka i drugą córkę Martę Jadwigę Piórecką obecnie Bochyńską w celu podstawienia pod moja mamę Filomenę Bochyńską, której zrobiono otwór w głowie pozorując raka, którego nie było w szpitalu w Kielcach w celu podstawienia pod strzał pistoletowy i podmieniono mojej mamy na mężczyznę lekarza, który zmarł w tym samym wieku w Starachowicach do wstawienia działu spadku do kradzionych pieniędzy objętych klątwą. Podstawiono osoby o nazwisku Czartoryskich jako stronnictwo rosyjskie, którzy sprzedali kradzione nam z zabezpieczeń linii kredytowych w 2004 obrazy wartości 50,- milionów euro oraz w 2006 roku kradzione obrazy za 50,- milionów euro płacąc za nie kradzionymi 100.000.000,-euro z mojego konta Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk w PKO BP SA w Starachowicach, które przelał pełnomocnik z konta dziadka przez konto męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk w Szwajcarii, którego skazano w SO Toruniu IIK 164/11 przez Skarb Państwa, którego właścicielem podał się nasz Pełnomocnik Bohdan Żakiewicz z USA St. Monika w Kalifornia urzędujący w Willi Anin w Warszawie dawnym Pałacu Paderewskiego, gdzie obecnie wprowadzono przedstawicielstwo Konga, którego prezydent nie chciał oddać władzy po zakończonej kadencji i aresztował 500 osób jako odnośnik do programu 500+.

Do opisywanych w książkach historii dorabiane są akta sądowe w SO Toruń IIK 164/11, gdzie na widownię wprowadzono Rafała, który pozorował mediatora, którego podstawiono pod Rafała Popławskiego, aby podstawić pod herb Wieniawa na Kruszynę i Końskie i Skarżysko Książęce. W tym celu podstawiono pod kreowaną historię z 1441 roku do obrazu Hodegetria Kaliska pod Rafała herbu Wieniawa pozorując dwie żony jedną Katarzynę i drugą Elżbietę i dwór w Głuchowie połączono z bocznica kolejową, co połączono z PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk jako końcówka numeru Regon podstawionej do wynajmu przez spółkę Marmoroc-Polska Sp. z o.o. Z tego powodu podstawiono Dariusza Kot pod Jan Kota z zaginionego epitafium w Toruniu z roku 1454 i połączono o ulicę Więrzbnięcie w Poznaniu na której znajdowała się siedziba ECO BON TON , aby podstawić pod Zbroję Wierzbiety z Branic na jego epitafium z 1425 roku Muzeum Narodowe w Krakowie Wydawnictwo Artystyczne i Filmowe „ Złoty Widnokrąg” co łączy z Hollywood, które założyli polscy Żydzi korzystający z carskich depozytów. Moją firmę IMPERATOR ROMANOW podmieniono na Włocławek , aby podstawić inne osoby do ukrycia kradzionych pieniędzy co nie uchroni nikogo przed klątwą, którą zamierzały wykorzystać osoby mające na celu wprowadzenie NWO, aby Bóg nie przyznał się do swego ludu. Połączono ulicę Wierzbnięcie w Poznaniu z ulicą Leonarda w Kielcach, aby podstawić Św. Leonarda na malowidle z 1470 roku w Słupca co ma połączenie z Marianną Podczaską z Dybalskich podmienioną Słupię i zamienioną na księżną Zofię Radziwiłł jako grupa gestapo „ZOFIA” pod którą podstawiono Zofię Popiel udającą wygasły ród Popielów co połączono z piekarnią , której właściciel ma to nazwisko, aby zamienić Betlejem czyli Dom Chleba na piekarnię jako dług do windykacji jako kręgi na zbożu jako kręgi Dagona, który oddał pokłon Skrzyni Przymierza, którą następnie oddano z złotymi myszami i złotymi guzami i podstawiono komornika Guźla, który windykował Bohdana Żakiewicz, który podał się za właściciela Skarbu Państwa w SO Toruń IIK 164/11, który jest zlikwidowany co zamierzano zamienić na uderzenie mojej mamy jak guz, który zamierzano powtórzyć dla moich córek.

Z poważaniem

Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

About thetimesofpoland

Historia rodziny carskiej w Polsce od 1918 roku do 2015 roku. Judy Lew główny herb rodu
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s