Plan kradzieży carskiego złota

Starachowice na dzień 03.12.2016

Bożena Elżbieta Bochyńska-Kaźmierczyk z domu Bochyńska
PESEL 63031012705
mgr inż. mech. Jerzy Dariusz Kaźmierczyk
PESEL 67011212279

Zamieszkanie:
ul. Nad Kamienną 25
Zameldowanie:
ul. Bohaterów Westerplatte 1/1
27-200 Starachowice

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Duda
Ambasada Niemiec w Krakowie

Kradzież złota w Fort Knox w USA przez uwiarygodnienie Rembrandta

Doszło do wykorzystania moich pism do prokuratury do podmiany na różne osoby, aby wykorzystać treści dla fałszywego kręgu spadkobierców. W celu dorobienia historii do podmiany mojej carskiej rodziny stworzono z mojej mamy samotną matkę, aby podstawić fałszywe sprawy pod sprawę INs 956/09. W tym celu podstawiono gminę Brody Iłżeckie jako spadkobiercę pod budynek na Henryku wynajmowany dla Stowarzyszenia Miłosierny Samarytanin, gdzie mieszkały osoby bezdomne. Spowodowało to wymówienie lokalu dla Stowarzyszenia, które było zlikwidowane i podmieniono na firmę Gedeon z Krakowa zamordowanego Tadeusza Jurczyk , aby podstawić jego żonę Barbarę Jurczyk pod sędziną Barbarę Bochyńską z Katowic. Następnie zamierzano wykorzystać rodzinę Bożeny Olszewskiej , która stworzyła Stowarzyszenie Miłosierny Samarytanin i podstawiono jej męża za Bochyńskiego w miejsce mojego ojca Józefa Ludwika Bochyńskiego zamieniając na męża ich córki Anny Olszewskiej, którą zamierzano zlikwidować, aby podstawić pod Stowarzyszenie Miłosierny Samarytanin oraz obraz „Miłosierny Samarytanin” z Galerii Czartoryskich kryjąc obecnie, że w PRL nie było prywatnych zbiorów a formę mecenatu pełnił Skarb Państwa, który obecnie został zlikwidowany. Czartoryscy sprzedali do Ministerstwa Kultury obraz inny „Dama z Gronostajem”, aby ukryć pochodzenie z kradzieży dokonanej na mojej rodzinie podstawiając obraz pod galerię Czartoryskich, aby wykazać w USA dokumenty sprzedaży w celu wykazania fałszywego kręgu spadkobierców, że są prawowitymi spadkobiercami carskiej rodziny, aby podstawienia Matyldę Komorowską, czyli obecną żonę króla Belgii, którą upozorowano na wnuczkę Bronisława Komorowskiego w czasopiśmie PRESTIGE podstawionym pod szkołę PRESTIGE w Starachowicach na wekslach ukradzionych mojemu mężowi Jerzemu Dariuszowi Kaźmierczyk. Na skradzionych wekslach reaktywowano Korpus Kadetów jako wojskową carską szkołę co połączono z szkołami prowadzonymi przez zakonnice. Zamierzano to ukryć fałszywymi sprawami sądowymi oraz innymi, jako zabranie Pomarańczarki z Pałacu Namiestnikowskiego i podstawienie obrazu Gęsiarki. Miała być ona upozorowana na zdjęcie z Lepai na Łotwie, gdy był w odwiedzinach u teściów mój syna z jego dzieckiem Noe, przy gęsi zamierzając dorobić mu winę zniszczenia na przyszłość rodziny, aby podmienić Adama Kornaszewskiego na Adama Sergiejew, a jego drugie imię Stanisław podstawiono pod Stanisław Pikul z żoną Stanisława panią Janinę Pikul, podstawioną jako hrabia Jan Tarnowski, pod mojego dziadka Franciszka Jana Mazurka czyli hrabiego Jana Tarnowskiego wykorzystując dane drugiego syna Jakuba Jana Pióreckiego obecnie Kornaszewski zamieniając na Jan Piórecki i podstawiając pod Janinę Pikul na Tarnów. Moją córkę Martę Piórecką która przybrała moje panieńskie nazwisko Bochyńska postawiono za córkę Bożeny Olszewskiej, Annę Olszewską pozorując ją za Annę Marię Piórecką czyli siostrę mojej drugiej córki Marty Pióreckiej obecnie Bochyńskiej, co miało spowodować śmierć córki Anny Olszewskiej w celu zrobienia działu spadku na Anie Marii Pióreckiej dla Kościoła, aby Kościół Katolicki stał się spadkobiercą po mojej cesarskiej rodzinie po likwidacji Skarbu Państwa jako śmierć mojej żyjącej rodziny planując ją wymordować i dorobić reszcie opinie psychiatryczne do ukrycia skali kradzieży. Dlatego doszło do upozorowania jej córki za chłopca do podstawienia Jakuba Kornaszewskiego jako Janiny Pikul kobiety. Powodem podmiany jest podstawienie pod obraz Czartoryskich „Miłosierny Samarytanin” według encyklopedii obraz kradziony „Dama z Łasiczką” , aby podmienić rodzinę i podstawić faktyczną historię obrazu pod fałszywe rodziny arystokratyczne , które znajdują się w PiS, które miały być wykorzystane do ukrycia PO. Planowano wykorzystać Armię Zbawienia, w której jest obecnie Bożena Olszewska jako żołnierz, podstawiając armię Polski i amię USA oraz armię Niemiec, do ukrycia podstawienia obrazu „Miłosierny Samarytanin” pod Stowarzyszenie Miłosierny Samarytanin przez gminę Brody Iłżeckie, co spowodowało śmierć pana wójta Andrzeja Śliwy, aby podstawić Beatę Wójtowicz jako Prokurator pod Agnieszkę z domu Krześniak matkę mojej wnuczki Wiktorii Kornaszewskiej córki Adama Kornaszewskiego z pierwszego małżeństwa, aby podstawić Agnieszkę Stępień pod pana Stanisława Stępień pozorując Stanisława Pikul podstawiając prokuratora Stępień pod oraz Agnieszkę Przygoda, aby ukryć to przez podstawienie pana nowego wójta Andrzeja Przygody, aby podstawić Martę Przygodę za Martę Bochyńską moja córkę, co spowodowało wypadek mojej córki w 2011 roku po przelaniu 100.000.000,- euro do PKO BP SA na moje konto Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk z męża konta Jerzego Dariusza Kaźmierczyk w Szwajcarii przez pełnomocnika. Podstawiono fałszywe sprawy sądowej jako zniesienie współwłasności zamieniając po śmierci mojej mamy naprzeciwko pod kolejną sygnaturą, aby podmienić na spór, w celu ukrycia tworzenia działu spadku na mojej rodzinie przez funkcjonariuszy UB , policji i wojska oraz sądu wykorzystują moje imiona do powielenia linii. W tym celu odebrany budynek przez Gminę Brody Iłżeckie na Henryku, gdzie mieścił się Stowarzyszenie Miłosierny Samarytanin i mieszkali bezdomni , aby został podstawiony pod SOF-ART Sp. z o.o. aby ukryć podmianę jako pomoc charytatywna i kradzież Rembrandta przez podstawienie w gminie Brody Iłżeckie pod Martę Przygoda pod moją Wnuczkę Wiktorię Kornaszewską. Podstawiono pochodzenie obrazu pod Fort Knox w USA, gdzie dorabiano historię dla Matyldy Komorowskiej w Belgii w celu kradzieży złota carskiej rodziny w USA przez Belgię, gdzie podstawiono Krystynę Olchanowską pod Krystynę Łukaszek, a Stanisława Łukaszek ze zbrodni Połanieckiej podstawiono pod Stanisława Pikul zamierzając obecnie zamordować Janinę i Stanisława Pikul do ukrycia zbrodni okultystycznej dokonanej na carze Mikołaju II Romanow, aby podstawić biskupa Henryka Hoser pod autora Henryka Sienkiewicz pod powieść „W Pustyni i Puszczy” i bohaterów Staś i Nel. Z tego powodu pierwszą żonę Dariusza Dąbrowskiego panią Nelę Dąbrowską we Francji podstawiono pod biskupa Hoser przez chorobę na malarię, którą leczy się chininą następnie podstawiono biskupa pod Henrykę Błędzińską, której córkę Olgę upozorowano za żonę jej ojca, a jej męża Krzysztofa upozorowano za męża jego córki Katarzyny podstawiając pod Katarzynę Krzemińską i Katarzynę Kaźmierczyk podstawiając Katarzynę Tusk jako Wielką. Szereg podmian powoduje sfałszowanie rzeczywistości i wykrzywienie tak jak w przypadku upozorowania Katarzyny za żonę Wojciecha jej ojca podstawiając Wojciecha Krasuskiego, Wojciecha Idziak. Z tego powodu papież Franciszek przepraszał za pedofilię w kościele, która jest rezultatem w programów bankowych na kradzionym mieniu, które podstawiono pod różne formy działalności gospodarczej i charytatywnej w celu ukrycia podstawionych pod nich dzieł sztuki , które są przedmiotem sprzedaży przez fałszywych arystokratów w celu upozorowania prawdy i okazania się dokumentem sprzedaży w Fort Knox w USA w celu pobrania pieniędzy dorabiając opinie psychiatryczne dla prawdziwej rodziny carskiej do podstawienia polityków. Doszło do przestawienia terenu Henryk jako inwestycji gminy Brody Iłżeckie przerabiając mnie za bezdomną do podstawienia inwestycji jako Willa Rosochacz na którą ukradziono pieniądze 10.000.000,- dolarów okradając męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk. Z tego powodu podstawiono na Lipie Henryk Szyb 1 Ewę Niewczas i jej ojca Niewczas z ulicy XX-lecia w Starachowicach na teren Willi Rosochacz podstawiając chirurga ze Starachowic, który działał w Ostrowcu Świętokrzyskim, który dokonał zabiegu po ugryzieniu komara dla mojej córki Marty Pióreckiej obecnie Bochyńskiej co spowodowało podstawienie Marty Przygoda i biskupa Henryka Hoser jako ugryzienie komara w Afryce pozorując, że moja córka urodziła się w Afryce , gdzie miałam wyjechać z mamką Filomeną Jadwigą Bochyńską , a nie doszło do wyjazdu pod który podstawiono Bożenę za żonę mojego ojca i wstawiono historię na Radom , gdyż statek którym miałam płynąć nazywał się MKS Radom. Spowodowało to podstawienie szeregu fałszywych Bochyńskich na Radom i programu prowadzonego przez panią Wiolettę do podmiany na siostrę męża, którą zamierzano windykować do końca życia podstawiając za jej męża Konrada Szmytka z Chorzowa, który powielił adres na Wisłę Jawornik czyli matki i taki adres wprowadził do Fundacji mojego męża APEX-STAR jako jeden z dwóch fundatorów, drugim jest mój obecny mąż wówczas byliśmy przed ślubem co powodowało upozorowanie konkubinatu obecnie podstawienie Bożeny Olszewskiej na moje miejsce. Spowodowało to podstawienie Grzegorza Surdy pod Grzegorza Smerdzyńskiego z czego ten drugi jest kawalerem , a Grzegorz Surdy nie żyje i miał jedną żonę Renatę Surdy, którą wykorzystano do podstawienia pod Renatę Aksan na Australię siostrę Barbary Jurczyk z Karkowa zamieniając firmę Tadeusza Jurczyk jako Gedeon charytatywną do Kościoła. Określono do nas w Szwajcarii, że Tadeusz Jurczyk żyje, ale zmienił dane, a zamordowany był kim innym. Spowodowało to podstawienie mojej firmy Imperator Romanow do której numer Regon nadano do rąk obcej osoby, aby podstawić numer Regon na Australię do podmiany Jacka Aksan pierwszego męża Renaty Aksan na drugą jego żonę z Czech podmieniając Jacka Aksan na profesora Jacka Wiejaczkę na Toruń, który sfałszował historię książąt Radziwiłł zamieniając na hrabiów. Podmieniono ostatnia osobę jako zwrot mienia na rzecz skarbu państwa, aby podstawić księżną Zofie Radziwiłł jako Zofie z Targowiska i podstawiono jako Zofię Tarnowską i carską rodzinę pozorując przeniesienie SOF-ART Sp. z o.o do Tarnowa i powielono grób z poprzednich lat księżnej Lubomirskiej jako urna przy kościele w Tarnowie, gdyż cofnięto pokolenia pozorując córkę za matkę, aby DNA matki było wykazane w córce jako sposób podmiany rodzin. W Tarnowie podstawiono Stanisława i Janinę Pikul jako spadkobierców na SOF-ART Sp. z o.o. podstawiając, handel używanymi ubraniami jako chrześcijanie z wysp Owczych windykując akredytywy PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk mojego męża i dlatego wyroki skazującego na moim mężu w Toruniu po raz drugi w jednej sprawie, aby podmienić tożsamość jako przeproszenie papieża Franciszka za pedofilię w Kościele. Czyli system bankowy, gdzie podstawiono dzieci za małżonków swoich rodziców do kradzieży pieniędzy przez Kościół. Aby kryć kradzież zamieniono nasze konta bankowe na charytatywne i podstawiono aktorkę Ewę Orzechowską co połączono z księdzem Orzechowskim w Białaczowie z Starachowic i podstawiono Orzechowskich z rodziny Podczaskich, którym dorobiono opinie psychiatryczne do podstawienia pod siostrę ojca księdza Orzechowskiego do podstawienia Ewy Kornaszewskiej z domu Niewczas na Lipie Henryk Szyb 1 do Wilii Rosochacz, gdzie zamieniono kolejny raz rodziny i wstawiono lekarza Niewczas pod Bocheńskich pod doktora z Palace Zakopane na ulicy Chałubińskiego 7. Doszło do podmiany ulicy Chałubińskiego w Zakopanym na pana Chałubińskiego w Końskich w celu upozorowania wystawionej przez niego fałszywej faktury na konto mojego męża co sfałszowała policja i prokuratura w Starachowicach wykazując dla teścia mój wniosek z fakturą sfałszowaną przez pana Chałubińskiego na konto męża jako roboty murowe podstawiając wolnomyślicieli jako wolnomularze pod 12 starostów przy Mieszku podstawiając obecnie 12 Maksalonów do oszustwa. Podstawiono do podmiany historii pana Chabińskiego w Końskich pod Hutę Szkła Kinga podstawiając drugiego męża Renaty Aksan z Australii pana Piotra Pedryc pod Piotra Bukat i Piotra Główkę , aby upozorować rodzinę Tytusa Chałubińskiego lekarza chirurga z Warszawy do podmiany na Tytusowicza Romanow wykorzystując jego profesję dotyczącą nauk przyrodniczych i badania mchów do podstawienia pod zakup torfu przez dziadka Brunona Bochyńskiego od Komorowskiego z jego majątku pod Warszawą , gdzie stworzono zakład psychiatryczny, aby podstawić zamienioną rodzinę przez zamianę wymordowanych Komorowskich wstawić ich oprawców w tym Bronisława Komorowskiego i obecnie podstawiono Donalda Tusk pod pałac Radziwiłłów do zamiany carskiej rodziny na komunistów. Doszło do podmiany Nowej Słupi na Słupię na Kaszubach, aby ukryć podstawienie księżnej Zofii Radziwiłł na Kaszuby i ukryć to przez podstawienie wnuczki Donalda Trump podstawionej pod Katarzynę z domu Błędzińska czyli faktyczne nazwisko jej matki z domu jako podmiana.

Upozorowano, ze jestem pracownikiem MOPS i obecnie podmieniono pracownika wodociągów pana Biskup na pana Koronę, aby podstawić pod Koronę panią Bożenę Olszewską, która działa charytatywnie z Armią Zbawienia. Zamierzano wykorzystać jej dzieci do ukrycia kradzieży przez Kościół katolicki. Z tego powodu miałam telefon z wodociągów, aby upozorować mnie na pracownika MOPS i zamienić na Bożenę Olszewską co miało spowodować jej śmierć na kolejny dział spadku do podstawienia pod Fundację APEX-STAR w Katowicach, gdzie zamierzano podstawić depozyty złota z Fort Knox w USA co jest kontrolowane przez Sąd w Katowicach i uczestniczą w tym sędziowie.

Analiza faktów od 2009 roku, kiedy zwróciliśmy się do prezydenta Lecha Kaczyńskiego i złożyliśmy sprawę o w Opolu Lubelskim o ujawnienie majątku książąt Bochyńskich/Bocheńskich przez wywiad spowodowały katastrofę w Smoleńsku i zabicie prezydenta Lecha Kaczyńskiego i Marii Kaczyńskiej, a mnie dorobiono przy pomocy policji w Starachowic i policji w Opolu Lubelskim, że jestem osobą niekomunikatywną i podstawiono Renatę Surdy pod moją twórczość co ukryto w Australii przez podstawienie Renaty Aksan i Piotra Pedryc za którego wstawiono Piotra Główkę za którego wstawiono Piotra Idziak za którego wstawiono Piotra Bukat, który ukrył kradzione pieniądze w banku Raiffeisen-Polbak SA i Hucie Euroglass, co świadczy, że motywem zbrodni katastrofy samolotu w 2010 roku była chęć kradzieży pieniędzy za którą stanął Donald Tusk i Bronisław Komorowski, którzy już doszli do Fort Knox w USA. Wszystkie programy opierają się o kradzione dzieła sztuki mojej rodziny , które spowodowały naszą windykację pozbawiając nas wszystkiego bez zachowania podstawionych norm społecznych i humanitarnych przez Kościół katolicki i sądy, które dla pieniędzy sprzedały naród.

Podstawiono sprawę człowieka , który groził Bronisławowi Komorowskiemu w Sądzie Okręgowym w Toruniu, aby ukryć fałszywe sprawy prowadzone przez sędziego Wojciecha Pruss na bazie moich prawdziwych pism wykorzystanych dla agentów wojska i wywiadu, którzy swoim działaniem doprowadzili do zabicia prezydenta Lecha i Marii Kaczyńskich oraz mojej mamy Filomeny Jadwigi Bochyńskiej do kradzieży mienia.

Na Sądzie w sprawie ujawnienia przez wywiad majątku mojej książęcej i carskiej rodziny na widowni w Oplu Lubelskim jako majątku książąt Bochyńskich byli Stanisław Pikul i Janina Pikul, których podstawiono za spadkobierców na SOF-ART Sp. z o.o. , i Marmoroc-Polska Sp. z o.o. do ukrycia kradzieży pieniędzy przez konta charytatywne wykorzystując Fundacje APEX-STAR w Katowicach, której celem była pomoc naszej rodzinie carskiej i podstawiono Ewę Eugster jako Gedeonitę pod firmę Gedeon zamieniona na Miłosierny Samarytanin pod Gminę Brody Iłżeckie zamieniając na Ewę Machowską z domu Niewczas obecnie Kornaszewską na Lipie Henryk Szyb 1 czyli byłą sekretarkę Urzędu Skarbowego podstawiono pod filmową sekretarkę MO panią Ewę Orzechowską w filmie „07 zgłoś się” w celu wstawienia Andre Clark czarnoskórego męża Podczaskiej jako Andrzej Duda co miało być ukryte przez podstawienie czarnego papieża przez abdykację papieża Franciszka. Można określić, że zachowanie się papieża Franciszka kształtuje się na bazie humoru, gdzie w samolocie leci Polak, Czech, Rus jako symbolika trzech braci z których Rosjanin wyskoczył za ojczyznę, Czech wyskoczył za ojczyznę za Polak wypchnął z samolotu murzyna krzycząc za ojczyznę, aby uniknąć Fatimy jako góry trupów czyli działu spadku po której idzie papież pozorujący cesarską moją rodzinę, gdyż ma w reku moje dzieci Annę Piórecką i Michała Pióreckiego , które przypisano za dzieci Jerzego Dariusza Kaźmierczyk, aby dostać się do Oświadczenia Woli mojego taty Józefa Ludwika Bochyńskiego z 28.06.2006 roku dla mnie i męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk. Aby ukryć oszustwo podstawiono akta alkoholika dla byłego męża Dariusza Pióreckiego zamieniając na Jerzego Dariusza Kaźmierczyk, którego zamieniono na Jerzego Pióreckiego jako ojca Anny Pióreckiej i podstawionej za spadkobierców na APE UMWELTTECHNIK AG , gdzie finalnie podstawiono kościół za spadkobiercę, gdyż Anna Piórecka jest zakonnicą a Michał księdzem co powoduje, że papież Franciszek kontroluje finanse mojego męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk w Szwajcarii.

Nie przypadkowe było podstawienie księżnej Zofii Radziwiłł do podmiany carskiej rodziny , aby podstawić pod historię Soboru Św. Zofii w Kijowie jako odpowiedni Hagia Sophia w Konstantynopolu. Budowa Soboru w Kijowie rozpoczęła się w 1017 roku za czasów Włodzimierza Świętego. Połączono księżną Zofię Radziwiłł z moja rodziną, gdyż jest babcią dzieci z pierwszego małżeństwa mojego obecnego męża co ukryto przez zabranie jej syna do podmiany na Tarnowskich czyli na moją mamę z domu , a mojego dziadka podmieniono na carską rodzinę mojego ojca. Zamierzano podstawić „Straszny Dwór” aurora Moniuszki, aby podstawić operę Halka pod pałac Chalke w Konstantynopolu. Zamierzano to ukryć przez podmianę historycznej postaci Gomułka podstawionej po polityków PRL czyli sekretarza Gomułkę i wstawiono Jerzego Myszkowskiego z biura Orsa w Warszawie do podstawienia pod Myszkowskiego, który jest związany z literaturą Jana Kochanowskiego zamieniając drzewo Lipę na miejscowość Lipa, gdzie podstawiono Bochyńskich jako grobowiec Wielogłowskich i Bochyńskich bez żon jako służby wojskowe przy carze.

Podstawiono Daniela księcia halickiego, który walczył nad Kałką z Tatarami do podstawienia na Kałków pomnika pary prezydenckiej Lecha i Marii Kaczyńskich, aby zamienić pisma mojego taty Józefa Ludwika Bochyńskiego, o stworzenie pomnika pomordowanego na Firleju jego ojca Brunona Bochyńskiego, o którym Kościół wiedział, że przeżył w Szwajcarii podstawiony pod nazwisko Radziwiłł. Wykorzystano imię Daniel podstawiając Daniel Olszewski pod mojego syna Jakuba Pióreckiego obecnie Kornaszewski jako Izrael , aby odnieść się do znaczenia słowa Daniel hebrajskie znaczenie sędzia według serca Boga i odnieść się do słów księgi Daniela.

Księga Daniela 12, 13

Szczęśliwy ten, który wytrwa 1335 dni. Ty zaś idź i zażywaj spoczynku, a powstaniesz, by otrzymać swój los przy końcu dni”

Bohdan Żakiewicz był zaskarżony przez Sąd Okręgowy w Częstochowie jako Nc 44/09 co podmieniono na USA, aby podstawić pod pierwsze osady założone w 1854 roku jako wychodźców ze Śląska osada Panna Maria i Częstochowa w Stanie Teksas podstawiając i wykorzystując artystów, którzy przyczynili się do rozwoju amerykańskiej kultury i sztuki jak Ignacy Paderewski pod którego pałac podstawiono Bohdan Żakiewicz, który wprowadził tam przedstawicielstwo Konga. Dlatego sprzedawano pamiątki po aktorach i tworzona jest literatura o aktorach, aby wyprowadzić pieniądze z kradzionych dzieł sztuki z carskich depozytów, przez film.

Należy zaznaczyć takich artystów jak H. Modrzejewska i Pola Negri, J. Hoffman oraz M. Sembrich-Kochańska, R. Modrzejewski bracia E i J Reszke, aby podstawić pod rodzinę Elżbiety Lucjany Nowak z domu Reszka pozorując mnie Bożenę Elżbietę Bochyńską-Kaźmierczyk na Elżbietę Bochyńską-Kaźmierczyk w celu wstawienia Elżbiety Lucjany Nowak. Podstawiono Sławomir Szarek jako Sławomir Orzechowski pod Sławomir Idziak. W Toruniu i Gdańsku dokonano podmiany faszystów pod znane rodziny, aby podmienić historię. Przykładem jest podmiana Forster Georg syna Forster Johann Reinhold 1729-1798 niemieckiego podróżnika i przyrodnika, który towarzyszył Cook`owi w czasie drugiej podróży. Był on od 1970 roku profesorem w Halle i podstawiono Wiktorię Hall-Kornaszewską przez podmianę rodziny Forster Georga czyli urodzonego w 1754 w Gdańsku zmarł w 1794, który towarzyszył ojcu jako botanik w drugiej wyprawie Cook`a następnie nauczał w szkole rycerskiej w Kassel w 1778-1784. Od 1788 był bibliotekarzem arcybiskupstwa Moguncji. Podmieniono tą osobę na Forster Jerzy Adam (1754-1794) jako syna Johana Reinholda. Przedstawiony został jako przyrodnik podróżnik pisarz polityczny Uniwersytetu w Kassel i Wilnie oraz uczestniczył w wyprawie do okoła świata J. Cook`a. Podstawiono pisma Forsterów podmieniając ich na rodzinę Forster Albert (1902-1950) funkcjonariusz hitlerowski przywódca NSDAP w Gdańsku w 1930 roku następnie namiestnik prowincji Gdańsk-Prusy Zachodnie 1939-1945. Został skazany za zbrodnie wojenne na karę śmierci przez Najwyższy Trybunał Narodowy i stracony. Za Forster Albert podstawiono Dariusza Jerzy Piórecki z bierzmowania Albert i zamieniono na Eugster jako przewodnik jajka wstawiając nasze dzieci, aby wykreować cywilizację śmierci. Pod Tytusa Chałubińskiego lekarza chirurga i botanika podstawiono Forstera zamieniając operacje przecięcie tylnych czuciowych korzonków nerwowych , który to zabieg podał i zastosował pierwszy Forster w bardzo ciężkich nerwobólach korzonków rdzenia i podstawiono Ewę Eugster podstawiając jej akta na zakład psychiatryczny jako ból kręgosłupa z niewyjaśnionych przyczyn wyleczony przez aloes. Takie działanie łączy Denver i Forestera w filmie, aby podmienić historię finansowania lotniska w Denver z carskich depozytów przez księcia Wacława Bochyńskiego z muzeum Dinozaurów w Bałtowie i na Wielkim Piecu w Starachowicach jako program bankowy ECO podstawiając spalarnię śmieci i windykacje na moją córkę Martę Bochyńską podstawiając Grzegorza Surdy i Grzegorz Smerdzyńskiego pod Georg Forster zamieniony na Jerzy Adam Forster podstawiając mojego męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk i połączono dzieci z pierwszych związków małżeńskich pozorując jedną osobę z dwóch i jedno małżeństwo do zamiany na Forstera dlatego męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk skazano przez faszystów dla faszystów w SO Toruń IIK 164/11 i podstawiono pod Lublin Jerzego Forstera, aby podmienić moja rodzinę Bochyńskich.

Forster Jerzy w 1647 roku mianowany został bibliopolą królewskim, od 1637 kierował księgarnią ojca i był wydawcą w Gdańsku i obecnie podstawiono Wydawnictwo 24. Ukryto to przez podstawienie biskupa Hoser na Warszawę w celu połączenia z Sądem Rejonowym na Pradze , gdzie Bohdan Żakiewicz składał zeznania do Torunia w sprawie IIIKo1994/14 do VDs 31/07 do sprawy SO Toruń IIK 164/11, gdzie powielono sprawy i wykorzystano akt oskarżenia i wycenę METRON SA w Toruniu do wytworzenia powielonych windykacji na 35 ,- milionów złotych jako wartość księgowa firmy METRON, która nie istnieje. Podstawiono Karola Jacka pod Forster Karol urzędnika wojskowego i cywilnego Królestwa Kongresowego, który w 1830 roku zamieszkał w Paryżu później w Berlinie. Dlatego ukryto Georg Forster historyka finlandzko-rosyjskiego 1857-1910, który ogłosił ważne dokumenty historyczne w sprawie Bałtyckiej, które wykorzystało gestapo. Karola Forster podstawiono pod Karol Jacek i połączono z Jane Pawłem II i prof. Jackiem Wiejaczka w Toruniu za którego wstawiono Jacka Aksan w Australii, którego druga żona to Czeszka co połączono z Dąbrówką, aby podmienić historię Polski podstawiając drzeworyt z Mieszkiem trzymającym laskę z krzyżem oraz pieskiem pod którego podstawiono Nelę Dąbrowską , która wyjechała do Francji , gdzie zrobiono dział spadku po psie jako przepisanie majątku na psa podstawiając carskie mienie do systemu bankowego. Podmieniono Forster Józef Bogusław pod Bogusław Krasuski, Bogusław Szmytka i pastor Bogusław Helbin. Mojego tatę Józefa Ludwika Bochyńskiego podstawiono pod pierwsze imię Józef Forster, aby połączyć Bochyńskich z Radziwiłłami i podstawić kompozytorów czeskich. Podstawiono Antoniego Forster jako Antoni Bocheński, a Forster Kacper kompozytor z Gdańska zamieniono na Kacper Denhoff, aby podmienić członków kapeli króla Władysława IV Wazy pod pałac mojej babci w Kruszynie i Zamek w Szydłowcu. Pod Forster Edward Morgan 1879-1970 powieściopisarza krytyka podstawiono Edwarda Kowalskiego podstawiając Edward Piórecki ojciec Dariusza Pióreckiego, który zmienił nazwisko na Kornaszewski,, a pod Piórecki wstawiono syn Roberta, aby wstawić szefa gestapo w Zakopanym Roberta Weissmann i ukryć przez Forest William Edward polityka angielskiego czynnego na polu szkolnictwa od 1880 naczelnego sekretarza dla Irlandii. Podstawiono Teatr Williams w Zamku Książ oraz księcia Wiliama na Anglię, rodzinę królewską Anglii, która zmieniła nazwisko z Coburg na Windsor. Należy zaznaczyć, że Forest to łużyckie słowo barść we wschodniej części Niemiec w Brandenburgii czyli księstwo Ryskie podmieniane przez nazwisko Forester w USA. Pod dolinę krzemową w Kalifornii został podstawiony Paweł Krzymowski do SO Toruń IIK 164/11. Nazwa Forst określona jest jako miasto w Dolnych Łużycach w Prusach z kopalniami węgla brunatnego i znacznym przemysłem. Dlatego męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk skazano , aby podstawić Bohdan Żakiewicz podstawić jako dług przez zastawienie ziemi dla faszystów podstawiając moją babcię Anielę Reginę Mazurek pod Kanclerz Niemiec Angelę Merkel, aby mojej babci prawdziwe dane księżna Regina Glińska podstawić dla Kanclerz Niemiec Angeli Merkel i podmienić moje dane osobowe Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk i męża Jerzy Kaźmierczyk na ulicy Nad Kamienną 25 jako Jerzy Kaźmierczak i Bożena Kaźmierczak przez sprawę INs 956/09 natomiast męża przez Kraków pozorując, że pod prawdziwymi danym osobowymi już nie żyjemy.

Moi rodzice nie tylko starali się, ale byli wykonawcami dzieła Bożego dając dla mnie czystą wodę , którą kapłani zmącili, aby nasza rodzina nie mogla się napić, ani lud Boży.

Z poważaniem
Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

Advertisements

About thetimesofpoland

Historia rodziny carskiej w Polsce od 1918 roku do 2015 roku. Judy Lew główny herb rodu
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s