Klątwa Tutenchamona

Starachowice na dzień 05.12.2016

Bożena Elżbieta Bochyńska-Kaźmierczyk z domu Bochyńska
PESEL 63031012705
mgr inż. mech. Jerzy Dariusz Kaźmierczyk
PESEL 67011212279

Zamieszkanie:
ul. Nad Kamienną 25
Zameldowanie:
ul. Bohaterów Westerplatte 1/1
27-200 Starachowice

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Duda
Ambasada Niemiec w Krakowie

Czarnoksięskie formuły i kłamstwo Rasputina kultywowane przez Kościół

Tytusowicza Romanowa brata cara znanego jako Tytus Bej Bocheński podmieniono przez zakup Chateo Gütsch Zamku w Lucernie w Szwajcarii i podstawiono za mojego pradziadka Faustyna Bochyńskiego ojca Franciszka Bochyńskiego czyli cara Mikołaja II podmieniając na czarnoksiężnika Fausta , gdyż podmieniono moją carską rodzinę przez Kościół Katolicki na czarnoksiężników przez czarnoksiężników w kościele stosując luterańskie zasady i regułki w nazwiskach i imionach, aby pasowały do przerobionych formuł czarodziejskich Fausta podstawionego za Rasputina a za niego Putina jako czarnoksiężnika i podmieniono na Forster Georg którego podstawiono pod Georg Faust i zamieniony jako Johannes niemieckiego czarnoksiężnika z Niemiec z roku ok 1480. Dlatego podmieniono mnie na Niemcy i podmieniono nasze nazwisko Kaźmierczyk na Kaźmierczak przez „a” ; Każmierczyk przez „ż”; Kazimierczyk przez „zi”, dla czarowników i podstawiono mojego męża chrześcijanina za Johana Fausta czarnoksiężnika podmieniając nasze rodziny na czarowników podmieniając brata cara na czarnoksiężnika. Przed wejściem do Zamku w Raperswil jest baner Fausta. Wykorzystano obraz Rembrandta dla Czartoryskich stosując formuły tekstów opisanych przez encyklopedię i wyjątki z przeróbkami zwrotów czarodziejskich zastosowanych w szczególności ściśle luterańskich i podstawiono szereg osób których użyto do tego dane osobowe. Faust jest podstawiony pod rodzinę Sofoklesa którego synem był Tytus co ma przejście na Tytusowicza Romanowa brata cara i podstawiono szereg osób parających się czarnoksięstwem, aby naszą rodzinę zlikwidować i podstawić czarnoksiężników , zamierzając oskarżyć nasze dzieci, które miały być zniszczone .

Doszło do podmiany Gorg Faust jako doktora na Forster jako doktora podstawiając na Warszawę doktora Tytusa Chałubińskiego podstawiając w Place Zakopanym w katowni Podhala jako doktor Bocheński. Podstawienie Pawła Krzymowskiego i zamiana mnie Bożenę na Elżbietę co jest elementem działania czarodziejskiego, które w rezultacie są wykorzystaniem wiedzy i sztuczek co połączono z pobytem w Krakowie doktora Georga Faust z czym związana jest legenda łącząca Krzemionki z Twardowskim. Oznacza to, że zawarto tzw. pakt z diabłem i podstawiono biskupa w Kolonii, aby przejść na Kolonie na Niemcy i podstawić Kanclerz Niemiec Angelę Merkel pod legendę. Jest to połączone przez różne opracowania literackie innych osób jak Goethe co połączono z Dziadami Adama Mickiewicza i utworami muzycznymi jako ilustracja dramatu Goethego jaką dał książę Radziwiłł co połączono ze sprzedażą kradzionego Rembrandta, aby odnieść się do encyklopedii Gutenberga cytuję „również w sztukach plastycznych wielokrotnie zajmowano się Faustem między innymi dochował się piękny sztych Rembrandta” co jest podłożone jako pomoc charytatywna , która podmienia dane osobowe i nakazuje dawanie swoim dzieciom nazwisk i imion , aby pasowały do przeróbki czarodziejskich formuł. Dlatego dzieci miały być odłączone od swoich prawdziwych rodziców, aby formuła czarodziejska miała moc, a dzieci pozostawały bez błogosławieństwa. Słynna herbatka Paracelsus dla dzieci ma odniesienie do cytuję -Przez połączenie rozlicznych znajdujących się w obiegu opowiadań o sztukach czarnoksięskich (Simon Magus, Albertus Magus, Paracelsus i inne) i oparcie ich na pakcie z diabłem, powstała legenda o Fauście” .

Doktor Georg Faust( według najnowszych źródeł Johannes) sławny czarnoksiężnik niemiecki, około 1480, bardzo uczony , wiódł niespokojne życie wędrowne po różnych miastach. Miał też przebywać w Krakowie, związana z nim legenda łączy się z Krzemionkami i Twardowskim „ob. polskim Faustem” W 1532 zaopiekował się arcybiskup Koloński; zmarł przed 1539 roku podobno nagłą śmiercią. Ów historyczny Faust był wielkim pyszałkiem, wiódł życie awanturnicze jako lekarz i czarodziej” Spowodowało to podmianę mojego męża Jerzego na Jana, aby podstawić pod fałszywą historię dopisaną przez sądy dla mojej rodziny czego przykładem jest napad w 1932 roku przy udziale Zakonu Maltańskiego na Pałac Kruszynie i rocznicę śmierci wywołano II wojnę światową jako rocznica 400 lat.

Doszło do podstawienia historii wykreowanej przez Francję, gdzie spotkała się Ania jako Anastazja Romanow, którą podstawiono pod Marię Romanow i upozorowano za żonę Dymitra jako ukrycie do podstawienia mojej córkę Annę Marii Pióreckiej skradzionej do Kościoła Katolickiego ukrywając gwałt przez W. Putin, którego upozorowanego na małżeństwo homoseksualne z Dymitrem Miedwiediew, aby podstawić Zuzannę córkę Anny Pióreckiej za córkę Dymitra Miedwiediewa podstawionego pod Sebastiana Dymitra Limanówkę na ulicy Nad Kamienną 25 w Starachowicach a dziecko z gwałtu jest wychowywane przez Edytę Maksalon jako Zuzanna Maksalon. Dokonano podmiany przez podstawienie wody jako windykacja na wodę i zemsta za śmierć Rasputina podstawiając obecnie nazwisko Korona jako pracownika wodociągów, który miał dokonać podmiany Galerii Korona w Kielcach, gdzie spotkałam się z moją córką Martą Bochyńską z obecnym narzeczonym Luck Mc Elliot do podmiany córki Marty na drugą córkę Annę , aby podstawić za obie Zuzannę w celu podmiany historii na Annia Galeria(major) żona cesarza Antoniusza Piusa, aby podstawić papieża Piusa pod Faustyna oraz Annia Galeria (iunior) córka Antoninusa Piusa i poprzedniej, zaślubionej poprzedniemu cesarzowi oraz zaślubionej późniejszemu cesarzowi Markowi Aureliuszowi. Słowo Faustus w łacinie znaczy szczęśliwy. Narzeczonego córki zamierzano po ślubie zamienić na Król zwanego Luck i podmienić na Włocławek na Przemysława Król kradnąc moją firmę , gdyż inne osoby podały się za moje dzieci.

Klątwa Rasputina jest nieprawdą, gdyż rodzina carska przeżyła, a jedynie car Mikołaj II Romanow został okultystycznie zamordowany w Polsce w Kluczkowicach co wyraża obraz w Kościele w Sandomierzu, gdzie dziadek uczęszczał do seminarium po uratowaniu i jest synem zamordowanego cara. Klątwę miał wykonać kościół chrześcijański przez zastosowanie tendencji ściśle luterańskiej, która zawiera formuły czarodziejskie i wątki i przeróbki. Zamierzano podmienić chrześcijańską rodzinę mojego męża na czarnoksiężników i podstawiono mojego męża Jerzego Kaźmierczyk jako Kaźmierczak, aby podstawić W. Putin jako męża mojej babci księżnej Reginy Glińskiej pod którą podstawiono Angelę Merkel, którzy wydać za mąż mieli Zuzannę Maksalon dla Lidera Światowego podstawionego pod przyszłe małżeństwo w Irlandii Marty Bochyńskiej z Luck Mc Elliot. Wykorzystano fakt, że przed laty córka była u lekarza pan Romanowskiego w Warszawie, który zajmował się naturalną medycyną i podstawiono Barbarę i Jerzego Romanowskich w Starachowicach pozorując na rodzinę Romanow podstawiając czarnoksiężników. Ukrywanie przez Kościół Zielonoświątkowy i Katolicki, że rodzina carska przeżyła dowodzi, że Rasputin był opłacony przez Kościół Katolicki i Luterański, który zaplanował kradzież depozytów carskich na Zachodzie. Nieudana likwidacja rodziny przez komunistów miała być dokończona w Polsce na zlecenie W. Putina realizującego politykę Rasputina czyli zlecenie Kościoła, który doprowadza do nadawania imion z formuł magicznych dla dzieci, aby utworzyć z ludzi formułę czarodziejską, która miała zamknąć w kręgu chrześcijan jako więzienie za grzech, gdzie papież miał decydować o losie więźniów. Dowodem na to jest trzymanie się teorii Rasputina przez Kościół Katolicki i Kościół Zielonoświątkowy, które wprowadzają wiernych w błąd zamykając ich w formule, aby dzieci oddzielić od rodziców, aby nie mogły się obronić.

Podmieniono znaczenie święta Trzech Króli jako oddanie czci Bogu i błogosławieństwo narodzonego Jezusa Chrystusa na znak krzyża jako śmierć dla chrześcijan podmieniając znaczenia i historię, aby ukryć pochodzenie Maryi i zamienić na Ewę oraz podstawić piekarnię pani Gaik w miejscu mienia mojego dziadka Brunona Bochyńskiego w Starachowicach jako religia Gai zastępując dom chleba jako Betlejem.

Królestwo wewnątrz rozdwojone nie ostanie się, nie można zwalczać czarta czartem.

Księga Daniela 10,21a-21b

„Jednak oznajmię tobie to, co zostało napisane w Księdze Prawdy. Teraz muszę znów walczyć z księciem Persów, a gdy skończę, wówczas nadejdzie książę Jawanu. Nikt zaś nie może mi skutecznie pomóc przeciw nim z wyjątkiem waszego księcia Michała, Rozdział 11 który stoi począwszy od pierwszego roku (panowania) Dariusza Meda jako wzmocnienie dla mnie i obrona”

Fragment ten miał być zamieniony, aby wsparciem był Dariusz Med dla księcia Jawanu i księcia Persów podstawiając Dariusz Piórecki jako Kornaszewski w celu zniweczenia dzieł Bożych i naśladowania zła jako kręgi złoża dla Dagona, który oddał pokłon Skrzyni Przymierza.

Księga Daniela 11,17

„I będzie się usilnie starał zdobyć całe jego królestwo; potem uczyni z nim zgodę dając mu jedną z kobiet by ją zniszczyć. Ale nie dokona tego ani mu się to nie uda”

(wyjaśnienie jedną z kobiet – dosłownie córkę kobiet- mowa o córce Kleopatrze)

Obecnie nawiązano do klątwy faraona Tutenchamona, aby połączyć z moją rodziną cesarską Rzymu w celu ukrycia wprowadzenia po nas żyjących spadkobierców przez Kościół katolicki.

Z poważaniem
Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

Advertisements

About thetimesofpoland

Historia rodziny carskiej w Polsce od 1918 roku do 2015 roku. Judy Lew główny herb rodu
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s