Garnitury jako nowe tożsamości

Starachowice na dzień 09.12.2016

Bożena Elżbieta Bochyńska-Kaźmierczyk z domu Bochyńska
PESEL 63031012705
mgr inż. mech. Jerzy Dariusz Kaźmierczyk
PESEL 67011212279

Zamieszkanie:
ul. Nad Kamienną 25
Zameldowanie:
ul. Bohaterów Westerplatte 1/1
27-200 Starachowice

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Duda
Ambasada Niemiec w Krakowie

Garnitury i dwie wieże światowego handlu

Historia prawdziwego chrześcijaństwa i mojej cesarskiej rodziny jako dwóch mieczy w obronie chrześcijaństwa została wykrzywiona. Powoduje to nieznajomość prawd , którymi kierowała się arystokracja. W rezultacie jednostki wykorzystały prawo w przeciwnym kierunku . Jest to zastąpienie mojej prawdziwej rodziny przez oszustwo i podstawienie rodziny byłego męża Dariusza Pióreckiego podstawionego pod moją arystokratyczną rodzinę, gdzie nie było rozwodów. Moje drugie małżeństwo zostało zawarte za zgodą moich rodziców i jest kanoniczne według Kościoła Prawosławnego, gdyż mój obecny mąż Jerzy Dariusz Kaźmierczyk otrzymał od mojego ojca prawa i tytuły przed zawarciem naszego małżeństwa składając przysięgę czego inni nie mają . A mój tata nie żyje i mama co jest nieodwracalne. Sytuacja obecna doprowadziła do stworzenia kilku profili dla moich dzieci, aby pozorowały inne rodziny. Jedno z dzieci usunęło mnie z listy jako matkę pozorując, że ja nie żyję, aby podstawić fałszywy krąg spadkobierców na Szwajcarię i podmienić Karolinę Ocetek i Jakuba Pióreckiego obecnie Kornaszewski na inne osoby przez St. Gallen, które to miasto zawarte jest w Historii Kultury Bizantyjskiej jak również Irlandia jako miejsce kupców, którzy przewieźli historyczne rzeźby z Syrii do Irlandii zamierzając obecnie połączyć Syrię z USA, aby ukryć Tadeusza Kościuszko, który wsławił się w USA , a jego obraz był namalowany przez tego samego malarza co obraz z Tytusem Bej Bocheńskim czyli Tytusowiczem Romanow bratem cara Aleksandra , który to obraz został zabrane z domu mojego ojca po aresztowaniu dziadka w 1940 roku Brunona Bochyńskiego czyli ojca mojego taty Józefa Ludwika Bochyńskiego. Miało to spowodować wykorzystanie osób, które zabrały mienie i przedstawienie ich jako kupców tak jak z obrazem Tytusowicza Romanow w fezie tureckim jako bej.

Historia zostaje podmieniona, aby ukryć pochodzenie Maryi matki Jezusa Chrystusa i jej zaśnięcie, które jest przedstawiane jako ciało , które śpi. Planowano obecnie oszukać ludzi pozorując osiągnięcia techniki. Prawdziwa arystokracja dążyła do pokoju i dlatego były zawierane związki małżeńskie dzieci, aby zachować pokój jako deklaracja na przyszłość co jest sprzeczne z obecnym przedstawianiem Rosji , która była bogata a ludzie przyjeżdżali tam do pracy jak do Irlandii. Trocki za kradzione pieniądze sprowadził statkami ludzi opłaconych do stworzenia rewolucji w Rosji w 1917 roku czyli kupców żydowskich, którzy kupczą ludzkim życiem co spowodowało kolejne tragedie polskiej arystokracji, aby skłócić narody nie odnosząc się do prawdziwej historii. Zaczęto szukać wzajemnych oskarżeń i win, gdyż Polska prowadzi nadal wojnę i chce się usprawiedliwić dlaczego została moja rodzina zniszczona. Zamierzano do tego wykorzystać ministra Piotra Glińskiego, którego podstawiono pod Piotra Bukat , który z wykazanego bankruta przez ZUS zamienił się na mojego męża i kupił bank Raiffeisen-Polbank SA i wybudował Hutę Szkła w Ujeździe Euroglass SA. Podobnie w Pałacu w Chlewiskach zrobiono hotel Manor House przez firmę , która zbankrutowała produkując garnitury. Spowodowało to zatrudnienie mojego syna Jakuba Pióreckiego obecnie Kornaszewski, aby sprzedawał garnitury w celu podstawienia pod Pałac w Chlewiskach pod wieżę obronną , która została rozebrana, którą podstawiono jako wieżę Światowego Handlu w Nowym Jorku pod kupców, których zamienia się na arystokratów. Dlatego moja córka do tej pory nie skończyła studiów ale ciągle jest zatrudniona jako sprzedawca czyli według masońskich schodów poniżej poziomu toalety. Miało to spowodować oskarżenie moich dzieci przez wykazanie DNA ich ojca , a ich ojca zamieniają na moją rodzinę jako arystokratów. Dlatego na mój wniosek do prokuratury o zwrot pałaców i zamków przy jednej sygnaturze podzielono sprawy na trzy jako 1,2,3 i otrzymałam kopię w jednej sprawie, która został powielona , a obecnie obecnie otrzymałam zawiadomienie awizo Poczty Polskiej SA bez kodu do podmiany , gdyż wydano mienie pod firmy windykacyjne , które tworzyły długi i je pomnażały nie odpisując od zabranego mienia długów i czekając się aż sprawy się umorzą, aby po kilkunastu latach i grabieży mienia ponownie przyjść z długiem co jest widoczne na Bohaterów Westerplatte 1/1. Awizo było podrzucone 2 stycznia co miało oznaczać podmianę dzień po ślubie córki Marty Bochyńskiej na jej męża Lucka Elliot zamierzając ich zamordować, aby podstawić dziecko drugiej mojej córki Anny Pióreckiej i W. Putin wychowywanej pod nazwiskiem Zuzanna Maksalon pozorując, że jest rodziną Piotra Glińskiego, aby go podstawić pod moją babcię Anielę Reginę Mazurek czyli księżną Reginę Glińską, której sygnatura znika z sądu przyjęcia spadku przez mamę Filomenę Bochyńską z domu Mazurek. Zamierzano podstawić ubezpieczenia wypłacane po zamachu 11 września na dwie wieże na licytację moich rodziców jako dwie wieże i podstawiono jako sala kolumnowa w Sejmie obecnie zamieniając na windykacje mnie i męża jako dwie wieże planując zamienić na jedną na USA. Dlatego przyspieszono planując nas zlikwidować 11.01.2017 roku w celu dopasowania cyfr do przejścia systemu komputerowego i przejścia na USA łącząc z Palacem w Chlewiskach na wieżę przez którą było przejście podziemne do zamku. To powoduje podstawienie pod Zamek Chateo Gütsch w Lucernie, którego to miejsce zostało podmienione i podstawiono ambasadę Finlandii jako dział spadku podstawiając Glaitzman jako odbicie co powoduje wytworzenie GG jako Generalna Gubernia i podstawienie klubu „Go Go” w celu zastąpienia historii i motywów napaści na Polskę podczas II Wojny Światowej, aby ukryć moją rodzinę , która traktowana jest jako cudowna broń , aby dzieci kierowały się nie tym duchem do odwrócenia historii. Dlatego prokuratura w Starachowicach nie zareagowała na złożone zdjęcia z internetu w Szwajcarii dotyczące Zamku Chateo Gütsch w Lucernie, gdzie przedstawiono braci Zakonu Maltańskiego z pelerynach z dziobami na twarzy, aby odnieść się do ptaków, które prowadzą do nierządu młode nagie kobiety. Są sprowadzane tam młode kobiety z Ukrainy, które są mordowane, aby odnieść się do historii sułtana, który mordował po jednej nocy kobiety. Jest to opisane w przekładzie przez Krzysztofa Radziwiłł „Bajki z 1001 nocy” , gdzie ukryta jest historia osoby ze szlachetnego rodu zatrudnionej w domu kupca. W drugiej bajce ta sama osoba przedstawiana jest jako osoba jako córka zarządcy pałacu, który oddał ją jako ratunek dla sułtana, który chciał dziewicy co miało oznaczać jej śmierć. Stało się inaczej , gdyż kobieta ta była osobą uczoną jak wszystkie osoby w placu cesarskim co próbował ukryć Kościół Katolicki, aby stworzyć z niuch osoby nie wykształcone tworząc otoczkę, że Kościół katolicki miał jedynie wiedzę, gdyż posługiwał się kronikarzami, którzy spisywali przekazywaną wiedzę przez cesarza.

Tytusowicz Romanow miał siostrę, która była żoną cesarza Turcji. Odnosząc się do baśni osoba ta powzięła myśl o zainteresowaniu sułtana opowieściami, które się nie kończyły, aby zacząć następną noc od dokończenia opowiadania co spowodowało , że sułtana się zakochał i została jego żoną z którą miał dzieci. Skarby mojej rodziny zostały zawłaszczone przez kupców, którzy do dziś kupczą naszym Życiem. Z tego powodu prokuratura dorobił sygnaturę !Ds 1001/14 określając jako uszkodzenie ciała co miało być podmienione na chorobę psychiatryczną, aby ukryć pochodzenie mojej cesarskiej rodziny przez niewiedzę moich dzieci, których przedstawiają jako gęsi, które według wykładów jednego z księży są określane, że nie wykształciły skrzydeł , gdyż było im za dobrze i nie chciały latać zostając gęsią domową czyli drobiem, który się zabija. Tak miały być potraktowane nasze rodziny, których rękami zamierzano wprowadzić nowy ład NWO przez Chateo Gütsch w Lucernie, gdzie już zaczęły się dokonywać przedstawienia gęsi co połączono z moim dziećmi i łączyć z Lepai na Łotwie. Na Gorze Chateo Gütsch była warowna wieża o której opowiadał w Szwajcarii historyk, którą rozebrano jako drugą Wieżę Światowego Handlu łącząc z Chlewiskami w Polsce jako dwie. Na zamku dokonano odwrócenia wejścia, aby podmienić historię Krety i słynnego Stefana arystokraty bizantyjskiego, który był więziony a otrzymał tytuł adwokata od łacinników i podstawiono Stefana Mazurek za Stefana Radziwiłł, dlatego umarł w 1999 roku mój dziadek Franciszek Jan Mazurek , który wiedział, że ma umrzeć, którego matką była księżna Radziwiłł. Z tego powodu doszło do ataku na Dwie Wieże Światowego Handlu w Nowym Jorku,aby ukryć nasze carskie mienie, które zostało tam zabezpieczone co stało się powodem kradzieży przez kupców i stosowania odsetek oraz dźwigni finansowej, która podwyższała faktyczne pobierane kwoty bez ich odpisania co jest kradzieżą.

Wieża w Zamku Rapperswil ma odniesienie do bajki do księżniczki zamkniętej w wieży jako ród Maryi zamykając symbolicznie ikonę Maryi na którą robiły ptaki, gdzie było również serce Tadeusza Kościuszki co ma znaczenie w odniesieniu do mojej rodziny i podmiany akt medycznych mojego ojca, który zmarł oficjalnie na tętniak, a podłożono akta o przeszczepie aortalno dwu udowym do podmiany co oznacza, że w miejscu serca Tadeusza Kościuszko znajdowało się serce Tytusowicza Romanow , dlatego wyjęto serce papieża Jana Pawła II, aby podmienić na serce mojego ojca Józefa Ludwika Bochyńskiego zamieniając na Jana II Komnena, a jego żonę cesarzową Irenę na mojego męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk przez Prokuraturę Kielce. Jest to stosowanie litery, która zabija a duch ożywia. Oznacza to, że działania te są tzw synagogą szatana. Dalego zastosowano nazwiska ptaków jako sposób niszczenia naszej rodziny wykorzystując przypadkowe osoby jako Halina i Józef Wróblewscy, aby podstawić imię Halina pod historyczne fakty a nazwisko Wróblewski pozorować na męża moje mamy co jest oszustwem. Następnie panią Kruk jako windykacja zamieniono na spadkobiercę po mojej arystokratycznej rodzinie i podstawiono Vogel na bank czyli Filipczyńskiego pod sektę podstawiając opowiadanie „Rozdziobią was kruki i wrony” pierwotnie podstawiając na mieniu mojego ojca państwo Wrońskich przez PRL. Imię Halina wykorzystano dla Haliny Kasprzyk podstawiając Halinę jako burmistrza Łeby , która otrzymała nagrodę z „Fundacji Potockiego w Warszawie”, aby pozorować na moja carską rodzinę podstawiając zakonników Zakonu Maltańskiego za członków Fundacji, którzy posługują się carskim mieniem i występują w Chateo Gütsch z dziobami i młodymi kobietami . Podstawiono mojego syna Jakuba Pióreckiego obecnie Kornaszewski za męża Alicji Idziak pod nazwiskiem Jakub Piórecki i upozorowano, że jest w USA, aby podstawić Alicję Córuś Bachleda. Miało to zmienić historię, aby podstawić obecne zdarzenia pod dawne, aby je zamienić. W tym celu moją babcie Władysławę Mierzanowską podstawiono za Tymoteę Dzieduszycką , którą dorobiono dla Franciszka Bocheńskiego, aby ukryć Władysławę Mierzanowską czyli Alicję Hessen-Darmstadt w celu podstawienia pod traktat wielkiego medyka perskiego Ali ibn Abbasa( Hali Abbas)

W przeszłości dokonano działu spadku w Lucernie na Zamku Chateo Gütsch, który przekazano dla Finlandii jako ambasada odnosząc się do tytułu Wielkiego Księcia Finlandii noszonego przez naszą rodzinę czyli cara Mikołaja II Romanowa i podstawiono pod dom myśliwski na górze nazwę Pałac i wydano do renowacji dla Kieleckiej firmy, aby pozorować tam spadkobierców. Z tego powodu papież Franciszek często odnosząc do pizzy jako odniesienie do Glaitzmana i pizzerii na domu myśliwskim , który jest odniesieniem do rolnika Gleitzmana , który hodował byki podstawiając w w Pałacu w Bałtowie byki z Belgii dla Jarosława Kaczyńskiego na nasze mienie przez Kościół Katolicki. Z tego powodu urządzane są polowania w Polsce i zastrzelono wiele osób jako polowanie na ludzi podstawionych pod zwierzęta na Chateo Gütsch. Z tego powodu prokuratura polska i sąd nie zwrócili nawet jednego palcu w Polsce, i skazano męża w SO Toruń IIK 164/11, gdzie sfałszowano historie Polski dla Żydów, którzy opłacili ekstremistów arabskich, którzy wysadzili dwie wieże, aby Żydzi pobrali odszkodowania z carskiego mienia.

W chrześcijaństwie jest zwyczaj, aby dzieci przyjmowały imiona chrześcijańskie co teraz odwrócono w celu przystosowania do nowego ładu pod formuły czarodziejskie. Lili i Lile , które zostały ukradzione po urodzeniu zostały skradzione, aby podstawić pod zaplanowane dwa gołąbki jako ofiara pod NWO co połączono z Chateo Gütsch i gęsią oraz Łebą i Lepai. Skradzione mienie musi zwrócić rząd Finlandii, dla którego pracuje Konrad Szmytka, a w Szwajcarii podstawiono Alfred Schmidt wojskowego zamienionego na kobietę Alfredę Barszcz jako barszcz Sosnowskiego przywieziony z Rosji do Polski, który miał poparzyć nasze małżeństwo. Z tego powodu prezydent Andrzej Duda w Finlandii został podstawiony za męża królowej Finlandii. Dlatego pani Agata Kornhauser-Duda miał czarną szarfę jako żałoba. Z tego powodu upozorowano małżeństwo Andrzeja Dudy z jego córką Kingą jako królową i podstawiono Andrzeja Pachowskiego i jego żonę Annę Pachowską z domu Piórecką pod Annę Marię Piórecką moją córkę do Łodzi podstawioną jako królową przez Kościół Katolicki. Zamek Chateo Gütsch musi zostać zwrócony, aby uporządkować podmienioną historię i kościół musi zwrócić skradzione dzieci i wnuki oraz godność naszym rodzinom, gdyż stosował zasady czerpania zysków z grzechów czego Bóg się brzydzi, gdyż On jest sędzią i daje laskę oraz przedłuża dni życia. Zastosowano zasadę V kolumny w Polsce, która niszczyła kraj jako odniesienie do V kolumny wojsk napoleońskich, które wracały pokonane spod Moskwy w 1812 roku jako kolumna lazaretu co ma odniesienie do ministra Konstantego Radziwiłł, który w Rytwianach pozorował rodzinę książąt Radziwiłł skazując jednocześnie prawdziwą rodzinę Radziwiłł czyli mojego męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk w SO Toruń IIK 164/11 wykorzystując do ukrycia kradzieży fałszywe opinie psychiatryczne szpitali z Torunia i Krakowa do zamiany historii Polski w Toruniu. Kościół zatracił świadomość wartości chrześcijańskich, gdzie nie ma Żyda i Greka a pojednanie i przebaczenie powinno się opierać na faktycznym przebaczeniu i prawdzie co stoi w sprzeczności z tym co zrobiono z nami i moją rodziną cesarską w linii Maryi, gdyż oprawcy nazwali się chrześcijanami. Jest to dowodem że są winni i działania swoje kierują na ukrycie winy co jest widoczne w audycjach Radia Maryja, które świat germański wybiela starając się zniszczyć prawdziwą historię Rosji i Bizancjum co oznacza ukrycie kupców żydowskich w Kościele, których zamierzano przedstawić jako moje dzieci. Dlatego mgr inż. architekt Jakub Jan Piórecki został sprzedawcą garniturów w Irlandii jako Kornaszewski, aby podstawić nazwisko Piórecki pod Jakub Idziak syna Alicji Idziak.

Królowa Szwecji określono medialnie, że widzi duchy co może być faktyczną przyczyną rozpoczęcia walki z moją rodziną obecnie łagodnie jest upominanie, gdyż my żyjemy i podstawionego jej męża króla szweckiego Karola pod Karola Jacka i Karola Wojtyłę podstawionych na garaż zamieniony na Pałac co spowodowałoby w wypadku nieodstąpienia wejście pod klątwę Tutenchamona, gdyż nie byli upoważnieni i winni zwrócić zagrabione mienie rodziny królewskie państw podających się za naszych spadkobierców. Połączono moją prababcię Alicję Hessen-Darmstadt jako Władysławę Mierzanowską do mierzanowskiej kultury, aby podmienić przez nią historię jej męża cara Mikołaja II Romanow pod danymi Franciszek Bochyński, aby odnieść się do Ukrainy jako historii na pustyni zwanej Tutenchamon ukraińskich stepów. Dlatego z Ukrainy mordowane są młode kobiety na Chateo Gütsch w Lucernie w Szwajcarii, aby odwrócić historię i podstawić Jedną Religię pod ród Maryi matki Jezusa Chrystusa, która była ukryta, aby odnieść się do pustyni jako miejsca ucieczki Mojżesza, gdy zabił Egipcjanina w obronie swojego ludu. Osoby, które celowo i świadomie grzeszą sądząc innych podlegają pod sąd Boży i wina zostaje im poczyta jak twierdzi Pismo Święte.

Córka jest podstawiona pod moje dane co oznacza, że po ślubie zaczęto by się znęcać się nad nią tak jak były maż Dariusz Piórecki po ślubie.

Doszło do wykorzystanie Karoliny Ocetek, której mama to Ewa. Podmieniono rodziny na Karolinę Kawałkowską i jej rodziców czyli Mariana Kawałkowskiego kuzyna byłego męża Dariusza Pióreckiego obecnie Kornaszewskiego i kierowcę byłego prezydenta Elbląga i jego drugiej żony Grażyny Charytoniuk podstawionej pod Grażynę Krupa byłą żonę sędziego oraz pod Notariusz Grażynę Magdziarz pozorując małżeństwo z byłym mężem Dariuszem Pióreckim. Wykorzystano z Elbląga Mariana Kawałkowskiego akta medyczne z zakładu psychiatrycznego w Chorszczy, aby podmienić pod pobitego przez SB mojego wujka Mariana Bochyńskiego partyzanta za czasów wojny i ukryć jego akta po zatruciu aby podmienić na łotrzyków i oszustów. Natomiast Grażyny Kawałkowskiej akta medyczne na serce za szpitala podstawiono pod mojego męża obecnego Jerzego Dariusza Kaźmierczyk i podstawiono pod Oświadczenie moje Bożeny Bochyńskiej-Kaźmierczyk dla mojego męża do Sądu w Toruniu IIK 164/11 narażając Karolinę Ocetek, która podpisała się pod tym dokumentem jako świadek z moim synem, który obecnie zmienił nazwisko, co spowodowało podstawienie przez oszustów sądowych i złodziei innej osoby pod moje mienie narażając życie ludzkie a w szczególności Karoliny Ocetek. Wprowadzano 34,- tysiące osób przez działania byłego męża Dariusza Pióreckiego obecnie Kornaszewski, który podmienił Karolinę Ocetek na Kawałkowską i i nakłonił Jakuba Pióreckiego do zmiany nazwiska na Kornaszewski, co spowodowało podmianę syna pod obcą osobę i zamieniając Karolinę Ocetek jako świadków na Oświadczeniu pod fałszywych Lubomirskich jako Lanckorońskich czyli pod wymarły ród którego ostatnim przedstawicielem była Karolina Lanckorońska. Miało to być sposobem na zawłaszczenie naszego mienia pozorując, że nic nie mamy i dokonując podmiany matki Karoliny Ocetek pani Ewy Ocetek na Ewę Kornaszewską z domu Niewczas byłą sekretarkę Urzędu Skarbowego wówczas Machowska, aby ukryć podstawienie podstawienie byłego męża pod mienie moich rodziców, które deklarowałam za roszczenia wobec mojego męża w celu zwolnienia go z długu, który był fikcyjnie kreowany, na powielane dane, aby pobrać pieniądze z fundacji męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk, którego skazano i skradziono moje mienie po rodzicach nie odpisując długu w sprawie SO Toruń IIK 164/11. Roszczenie dotyczyło już pobranych pieniędzy z Fundacji męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk, a postępowanie było kradzieżą pieniędzy i nie można było oficjalnie rozliczyć poręczenia, które zginęło w Sądzie. Na moje mienie po rodzicach naliczono alimenty Dariusza Pióreckiego, który zmienił nazwisko na Kornaszewski i mnie okradł a skazano drugiego mojego męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk za którego spadkobiercą wstawiono Dariusza Pióreckiego, co oznacza podstawienie pod moje mieszkanie spadku po byłej teściowej Władysławy Kramp z Gdyni i zamieniając na Starachowice na mienie po moich rodzicach i wstawiono Beatę Marii Idziak jako dłużniczkę kryjąc podstawienie jej za żonę Dariusza Pióreckiego obecnie Kornaszewskiego, a mnie tworząc dłużniczką mimo spadku z dobrodziejstwem inwentarza po moich rodzicach i zakończonych dawno spraw. Doprowadziło to o ukrycia, że zhandlowali moje mieszkanie po rodzicach zaniżając szacunek i zadłużyli na miliardy dolarów przez giełdę mojego męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk, gdyż kwotę określił sędzia Wojciech Pruss jako niebezpieczną dla ekonomii kraju. Dariusz Piórecki w ZUS miał ulokowane pieniądze na tzw. ryzyko na giełdzie i podmieniono moje dawne dane Bożena Piórecka z domu Bochyńska na Bożena z domu Piórecka zamieniając na na mężczyznę przez Ko 336/13 na Dariusz Piórecki i ukradziono pieniądze przez windykację weksli i akredytyw męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk skazując go przez 13 lat bez przerwy, aby przez windykacje pobierać pieniądze z carskich depozytów w UBS AG i Banku Rezerw Federalnych w USA wykorzystując dźwignię finansową i instrumenty ubezpieczeniowe zastawiając nieruchomości pod kredyty i podstawiając sąsiadkę Helenę Surma, aby to ukryć.

Z poważaniem
Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

Advertisements

About thetimesofpoland

Historia rodziny carskiej w Polsce od 1918 roku do 2015 roku. Judy Lew główny herb rodu
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s