Próba zakupu daru Bożego przez kupców

Starachowice na dzień 10.12.2016

Bożena Elżbieta Bochyńska-Kaźmierczyk z domu Bochyńska
PESEL 63031012705
mgr inż. mech. Jerzy Dariusz Kaźmierczyk
PESEL 67011212279

Zamieszkanie:
ul. Nad Kamienną 25
Zameldowanie:
ul. Bohaterów Westerplatte 1/1
27-200 Starachowice

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Duda
Ambasada Niemiec w Krakowie

Półksiężyc jako Łódź

Doszło do podmiany rodzin i świadomego celowego powielania w obecnym czasie dodając treści w celu zatrucia zaczynu świętego. Spowodowało to podmianę znaczeń treści , miejsc i wpisanie osób fikcyjnych jako przemieszczenie w czasie. Sytuacja ta powoduje podstawienie pod herb Leliwa członków Zakonu Maltańskiego, aby podstawić czarnoksiężników pod chrześcijan, a chrześcijan aby wyrzucić z Kościołów zgodnie z Pismem Świętym, gdzie jest wykazane, że w dniach ostatnich poczytane to będzie za coś dobrego. Z tego powodu podstawiono po łuku granicę jako przesunięcie od rogu podmurówki betonowej jako szczyt piramidy Cheopsa w celu podstawienia Krzysztofa Radziwiłł z lat minionych pod masoński symbol PPP , pycha życia, próżność, pożądliwość podstawiając fikcyjną Dorotę Idziak w celu podstawienia pod lekarz Dorotę ze Skarżyska-Kamiennej oraz stomatologa Doroty z domu Dobrowolska, aby podstawić Dorotę z Izraela jako pomoc domowa z Polski. Półksiężyc na którym przedstawia się Maryję z dzieciątkiem Jezus wykorzystano do Tarnowa jako zapalenie lątu przez Turcję odnosząc się do generała Bema, a następnie podstawiono fabrykę serów w Szwajcarii wiążąc z historią Rosji i Polski. Kolejnym przejściem jest podstawienie bitwy Wikingów w wyprawach Bizantyjczyków o czym ślad jest w literaturze skandynawskiej. Okręty szły do ataku w formacji mającej kształt półksiężyca, gdzie były wysunięte na zewnątrz zgrupowania ciężkich dromonów, lżejsze okręty ku środkowi natomiast okręt admiralski płynął przed frontem w samym środku. Oskrzydlona policja w Polsce przebiera się w aniołów co można tłumaczyć dalszym opisem z książki Historia Kultury Bizantyjskiej.

Dromony tworzące skrzydła przednie półksiężyca zataczały szeroki łuk, aby zachodzić flotę nieprzyjacielską od tyłu otoczyć ją ze wszystkich stron.

Fałszowano granice na nieruchomości pani Stanisławy Kalista przez 30 lat jako odniesienie do rogu świątyni i przesunięcie w wyniku trzęsienia i zwalenia posągu bogini Tyche z rogiem obfitości w lewej ręce co dziś przedstawiana jest w postaci anioła z rogiem obfitości i królowej śniegu w zaprzęgu z niedźwiedziami w filmie Narnia.

Celem działań jest zniszczenie ducha, aby kościół nie miał mocy, a bez wiary Bogu podobać się nie można. Stworzono Park Technologii na naszych pieniądzach nie zamierzając ich zwrócić , ale podstawiono fałszywy krąg spadkobierców, który swoimi działaniami niszczył godność moich rodziców i dziadków planując podstawić przez działania sztuczek czarodziejskich rodzinę byłego męża Dariusza Pióreckiego i jego matkę Władysławę Kramp i jej cztery związki bądź więcej.

Księga Izajasz 19,14-15

„ Pan rozlał na nich ducha obłędu; oni zwiedli Egipt na błędną drogę, w Każdym jego dziele, podobnie jak pijak wymiotujący schodzi ze swej drogi. I Egipt nie osiągnie żadnego dzieła z tych, których dokonuje głowa i ogon, palma i sitowie”

W przeszłości, gdy nawracały się rzesze ludzi przez zwiastowanie apostołów znalazł się Szymon czarnoksiężnik, który chciał kupić dar Boży co spowodowało by jego śmierć. Stało się to motywem wprowadzenia kupców, aby czarnoksiężnicy przejęli dar Boży przez Kościół wprowadzając go w programy bankowe i płacą dla wierzących. Z tego powodu zamierzano wymieszać DNA carskiej rodziny i czarnoksiężników, aby przejąć dar Boży przez zapłatę dla kapłanów w celu zakupu aby wykazać, że wszyscy są braćmi Judasza.

Dzieje Apostolskie 8,18-22

„Kiedy Szymon ujrzał, że apostołowie przez nakładanie rąk udzielali Ducha Świętego przyniósł im pieniądze. <Dajcie i mnie tę władzę-powiedział-aby każdy , na kogo włożę ręce otrzymał Ducha Świętego> <Niech pieniądze twoje przepadną razem z tobą – odpowiedział mu Piotr -gdyż sądziłeś, że dar Boży można nabyć za pieniądze. Nie masz żadnego udziału w tym dziele, bo serce twoje nie jest prawe wobec Boga. Odwróć się więc od swego grzechu i proś Pana, a może ci odpuści twój zamiar.>

Doszło do podstawienia mojego ojca Józefa Ludwika Bochyńskiego imienia z bierzmowania Antonii pod Radziwiłł na 2000 rok i zamianę na mojego dziadka Franciszka Jana Mazurka syna księżnej Katarzyny Radziwiłł, którego zamieniono na Franciszka Bocheńskiego ojca dziadka i wstawiono Brunon Bochyńskiego za księcia Krzysztofa Radziwiłł w 1940 roku i podstawiono mojego tatę Józefa Ludwika Bochyńskiego za syna księcia Krzysztofa Radziwiłł i upozorowano w 2000 roku jego śmierć podstawiając w Nieświeżu osobę o nazwisku Antoni Radziwiłł jako sygnatura dziadka w SR Starachowice INs 169/00 zamieniając przez oszustwo na INs 956/09, aby pozorować spadek po Radziwiłł przez fałszywy krąg spadkobierców. Podstawiono moją skradzioną córkę Annę Marie Piórecką pod Annę Pachowską z domu Piórecką, której mąż Andrzej Pachowski współpracował z fałszywymi Radziwiłł w ambasadzie Białorusi i zaskarżył męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk w Sądzie Okręgowym w Łodzi zamieniając mojego męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk na Jerzy Radziwiłł i podstawiono pod dane Jerzy Piórecki ojca Anny Pachowskiej co zamyka podmianę. Sprawa została połączona z Toruniem przez Przemysława Wałęsę podstawiając pod Przemysława Słodkiewicz przez fałszywe zeznania Mariusza Kołodzińskiego podstawionego pod zmarłego Mariusza Słodkiewicz jako spadkobiercę w SO Toruń IIK 164/11, aby ukraść precjoza carskie i 100.000.000,- euro w PKO BP SA przesłane ze Szwajcarii na nazwisko Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk podstawiając dane Bożena Piórecka do ukrycia kradzieży.

Doszło do próby podmiany mojej daty urodzin 10 marca i podstawienia daty urodzin mojej córki 7 styczeń do podmiany na Katarzynę podstawiając różne osoby, aby dokonać z różnych stron podmiany podstawiając urodzenie w czwartek męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk pod noworodka kobietę , aby podstawić ją pod Różę Lubomirską w Polsce zamieniając w USA na mężczyznę syna Eryka wnuka Donalda Trump. W tym celu podstawiono mojego syna Jakuba Pióreckiego kawalera do pozorowania związku z Patrycją Wrona z Katowic podstawiając Bożenę Wrona na Starachowice, aby podstawić dług za wodę matki Patrycji, która pobierała wodę od mojej siostry Beaty Idziak na ulicy Stefana Batorego w Katowicach, którą podmieniono za córkę jej teściowej Wandy Idziak. Celem wykorzystania nazwisk jest podmiana historii pod kradzione mienie jeszcze z lat 568 roku. Oznacza to, ze kupcy zostali podstawienie pod mienie dyplomaty Piotra Patrycjusz co połączyło imię Piotr z Piotrem Idziak, za którego ojca Jerzego Pióreckiego podstawiono Jerzy Radziwiłł podstawionych pod weksle mojego męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk przez 13 lat co wykazuje udział policji i sądu w przestępstwie, aby ukryć od wieków kradzione mienie. Celem było rozebranie naszych dzieci do naga w celu podstawienia ich w miejsce rodu Maryi ucząc przez kościoły braku szacunku do Maryi i ukrycia historii mojej rodziny w celu kupienia daru Bożego. Podstawiono czerwoną sukienkę jaką pożyczyłam od Anity Frankiewicz , gdy byłam w ciąży, aby podstawić 14 osób z rodziny Frankiewicz w nasze miejsce w historii przez wynajem mojego mieszkania dla Anity Frankiewicz , gdzie podstawiono Szymona Frankiewicz, który wskazał ten adres do sieci komórkowej co spowodowało podstawienie czarnoksiężników pod biblijny zapis Szymona parającego się magią, aby kupić ludzi przez kradzione pieniądze naszej rodziny jako zakup daru Bożego.

Zastawiono kradzione nieruchomości pod kredyty i zamierzano wykorzystać developera w Nowym Jorku pana Jareda Kushner zięcia Donalda Trump do ukrycia oszustw w Nieświeżu na Białorusi w celu ukrycia zastawienia ziemi pod kredyty, gdzie podstawiono Dorotę podstawić nazwisko Siekierska aby wstawić herb Topór z Opola Lubelskiego majątku babci księżnej Lubomirskiej, która się wałęsała i podstawiono nazwisko Wałęsa oraz Dorothea Merkel pod skradzioną moją córkę Anne Marię Piórecką, aby podstawić Kanclerz Niemiec pod carskie mienie co ukryto przez sprzedaż Pałacu w Starachowicach dla MAN przejętego przez koncern Volkswagen. Podstawiono Jared Kushner pod Marysię Krzemińską z domu Kuszka w celu podstawienia pod miasto Kusz w Etiopii i podmieniono SPOŁEM na Lewiatan jako historyczny potwór morski Smok jako woda jako windykacja przez Bohdana Żakiewicz, który oskarżył męże Jerzego Dariusza Kaźmierczyk w SO Toruń IIK 164/11 i wszedł na moje nieruchomości, aby podać się za rodzinę przez Urząd Bezpieczeństwa. Nie oddano mojej rodzinie żadnego pałacu, ale podstawiono fałszywych spadkobierców, których wpisano na moje mieszkanie, aby windykować mnie za podatku pod ukradzione przez nich mienie czyli SB w różnych partiach politycznych. Doszło do podstawienia Mirosławy Kubicza pod Mirosławę z domu Dulemba , której męża Sylwestra podmieniono na Sylwestra Kwiecień podstawiając na Sylwester Koniarski, aby podstawić pod firmę SOF-ART Sp. z o.o. w 1994 roku i podstawić akta zmarłego na raka męża Mirosławy Kubicza pod mojego męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk podstawiając akta mojej mamy Filomeny Bochyńskiej na teściową, którą podmieniono na konkubinę Antoniego Włodarczyk zamienionego na Antoniego Radziwiłł. Był on świadkiem z Bożeną Kraszewską na moim ślubie z Dariuszem Pióreckim w Białymstoku co podmieniono na ślub Antoniego Włodarczyk ze mną pozorując mnie na Kraszewską zamieniając na Kruszewską a jego siostrę Elżbietę Włodarczyk zamieniono na Elżbietę Bochyńską-Kaźmierczyk za żonę mojego obecnego męża. Podmieniono rodzinę Jaroszewicz z Nieświeża premiera w PRL na Radziwiłł i podstawiono w Końskich jako Tarnowskich jako czerwonego księcia i czerwoną hrabinę jako moją siostrę Beatę Idziak dokonując podziału przez rząd samoistnie po naszych rodzicach, którego nie było. Podzielono carskie mienie pod czerwoną dynastię zamierzając ukryć to przez podmianę na czerwoną sukienkę aby odnieść się do upuszczenia krwi jako pozbawienia duszy , gdyż w Starym Testamencie była nazwana duszą jako siedlisko życia. Podstawiono Ja Red czyli „ja czerwony” wstawiając czerwoną sukienkę jako muzykę pod plan morderstwa mojej córki Marty w Irlandii podmienionej na mnie Bożenę łącząc z USA w celu dokonania zamachu dwoma samolotami na rodzinę Donalda Trump podstawioną pod naszą rodzinę, aby zniszczyć ślad po naszej rodzinie chowając ich w starych grobach, aby nikt nie miał żałoby. Podstawiono Park Technologii w Szczecinie i połączono herb Gryf z herbem Gryf w Zakonie Cystersów w Wąchocku , aby podstawić Świętopełka Przeklętego, który zamordował braci co jest w „Żywotach Świętych”. Miało to spowodować zabicie mojego męża i trzech rodzin, aby powtórzyć historię.

Wyjawienie prawdy jest jedną formą obrony. Zamierzano podmienić jako baty z piasku przebranie córki na Halloween, które zamierzano zrealizować w dniu ślubu, gdyż jest napisane, aby unikać pozorów zła. Jedyną żyjącą rodzina Radziwiłł jest rodzina z pierwszego małżeństwa mojego męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk w Ostrowcu Świętokrzyskim, którą kościół oszukał mówiąc, że są z nieprawego łożą Tarnowskimi co jest oszustwem wstawionym do Końskich, aby dzieci męża nie mogły się obronić w przyszłości, gdyż pod dziecko księcia Krzysztofa Radziwiłł został podstawiony mój ojciec Józef Ludwik Antoni Bochyński i podstawiono państwo Kozłowskich na mienie mojej babci Anieli Reginy Mazurek czyli księżnej Reginy Glińskiej co połączyło trzy rodziny w jedną i podstawiono trzech Franciszków jako jednego dziadka za którego wstawiono papieża Franciszka, który miał wymierzyć baty jako bicz z piasku podstawiając go pod Fausta czarnoksiężnika. Doszło do przejęcia przez herbaty Lipton jako herbaty w Rumunii zakupione z lizingu z ING Bank Śląski przez Traga Bank z Anglii połączony z programu ECO BON TON co łączy z PESTIGE podstawiając gazety i szkoły wykorzystując zamianę przez Raiffeisen Bank SA danych osobowe do ukrycia działu spadku na żyjącym Jerzym Dariuszu Kaźmierczyk w celu połączenia z Hillary Clinton w USA co połączono z Helenę Surma jako rogiem obfitości podstawiając dział spadku w SO Toruń IIK 164/11. Doszło do wykorzystania słowa TON , aby odnieść się do słowa SELA jako zmiana tonacji, zmiana znaczenia wyrazu co jest widoczne w psalmach jako niepewne.

Podstawiono na moją działkę pułkownika Kazimierza Wilczyńskiego byłego dowódcę ZOMO w Katowicach, natomiast Marian Okrutny był zastępcą komendanta wojewódzkiego szefa sił militarnych i podstawiono Marię Okrutną na Starachowice do podmiany Starachowic na Katowice, gdzie pobierano tajnie pieniądze z Fundacji męża APEX-STAR przez 13 lat. Podstawiono pracowników Urzędu Skarbowego jak Urszule Ochyńską pod Urszule Idziak wstawiona pod Urszule Lubomirską na Cieszyn , aby ukryć pobierane pieniądze. Podstawiono mnie Bożenę Bochyńską-Kaźmierczyk jako Ewę Podolską moją chrzestną i wstawiono Ewę Idziak za którą wstawiono Ewe Eugster, która zmieniła nazwisko na panieńskie Jakubczyk, aby odnieść się do kupców i połączono Wandę Serwicką z Wandą Idziak a Helenę Błędzińską podstawiono pod Helenę Surma, gdzie wstawiono róg obfitości jako alimenty Katarzyny do finansowania programu 500+ bez odpisywania długów co ukryto przez podstawienie Kazimierza Bani pod Kazimierza Błędzińskiego zamieniając na pułkownika Kazimierza Wilczyńskiego w Katowicach szefa ZOMO.

Zamierzano powtórzyć historię z 1018 roku, kiedy Bolesław Chrobry obsadził Świętopełka w Kijowie co nie dało nic , gdyż zamiast Świętopełka na Rusi władzę sprawował Jarosław i podstawiono Jarosława Kaczyńskiego, którego siostrzenicę Martę Kaczyńską podstawiono pod moją córkę Martę Bochyńską w Irlandii, której dane po zmianie nazwiska miała przejąć Marta Kaczyńska do zaskarżenia mojego męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk co połączono w USA z oskarżeniem Donalda Trump przez aktorkę pozorowaną ma mnie Bożenę Bochyńską-Kaźmierczyk , gdyż sfabrykowano akta, że skarżę męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk przez prokuratora Jerzego Krystynieckiego w celu pobrania pieniędzy w USA przez Hollywood, które ośmieszało faszystów, aby wykorzystać historię i podstawić w miejsce Adolfa Hitlera pana Donalda Trump i Jarosława Kaczyńskiego w celu ośmieszenia prawicy przez lewicę. Podstawiono sprawę SR Toruń IIK 467/15 żądania miliona nawiżki ode mnie zamieniając mnie na Elżbieta Bochyńska-Kaźmierczyk, aby ukryć zaskarżenie mojego męża przez sędzinę Magdalenę Jarczyk z domu Bochyńska, której ojciec Jerzy Bochyński podstawiony został pod mojego męża Jerzego Kaźmierczyk. Wykorzystano imię Magdalena dzieląc je na dwa Magda podstawiając Kozłowską i Lena podstawiając Lenę Gudewicz żonę Dariusza Gudewicz w USA z Torunia podmieniając nazwisko męża na Kaźmierczak tak jak w Krakowie oraz moje w Starachowicach co świadczy o zorganizowanej grupie przestępczej w sądzie, która stosuje w Polsce prawo zwyczajowe z Anglii pozorując, że moja siostra i moje dzieci mieszkają w Anglii podczas gdy mieszkają w Irlandii i podkłada fałszywe dokumenty i roszczenia zamieniając wymyślone grzechy ludziom na tytuły wykonawcze podmieniając rodziny na astralną rodzinę jako spadkobierce po okradanej osobie.

Apokalipsa Św. Jan 3,19

„Ja wszystkich , których kocham, karcę i ćwiczę. Bądź więc gorliwy i nawróć się!

Kościół katolicki przyjmując Marię Władimirowną przez papieży zgodził się na oszustwo NKWD podmiany rodziny cara Aleksandra II na cara Mikołaja II podstawiając wnuczki carewicza Aleksego Romanow syna cara Mikołaja II Romanow do wykazania DNA w banku, aby podstawić służby wojskowe, które kontrolują te pieniądze używając siły militarnej wojska co było widoczne w Syrii, gdzie były początki chrześcijaństwa jako Aleksander I, Aleksander II i Aleksandra III pod którego podstawiono czarnoksiężnika Fausta.

Księga Jeremiasza 19,25

„Pan Zastępów pobłogosławił mu mówiąc : <Błogosławiony niech będzie Egipt mój lud, i Asyria dzieło moich rąk, i Izrael, moje dziedzictwo>.

Z poważaniem
Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

Advertisements

About thetimesofpoland

Historia rodziny carskiej w Polsce od 1918 roku do 2015 roku. Judy Lew główny herb rodu
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s