Obłuda

Starachowice na dzień 11.12.2016

Bożena Elżbieta Bochyńska-Kaźmierczyk z domu Bochyńska
PESEL 63031012705
mgr inż. mech. Jerzy Dariusz Kaźmierczyk
PESEL 67011212279

Zamieszkanie:
ul. Nad Kamienną 25
Zameldowanie:
ul. Bohaterów Westerplatte 1/1
27-200 Starachowice

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Duda
Ambasada Niemiec w Krakowie

Obłuda Kościoła

Rafał Pinder Drewbud Sp. z o.o. jest podmieniany na SOF-ART Sp. z o.o. przez rok założenia i podstawiono wydawnictwo Tartak obok prokuratury w Starachowicach oraz Marię Adamczyk i jej rozwód jako dział spadku pod moja babcię księżną Marię Lubomirską i Marię Tarnowską poprzez pana Rafała Pinder podstawionego pod księdza Pinderę w Starachowicach. Przez imię Rafał połączono sprawę z mediatorem Rafałem w Toruniu pozorującego obserwatora mecenas Ewy Piróg- Wolskiej podstawiając Rafała Popławskiego z Elbląga i podstawiono homoseksualistę Michała Piróg pod skradzione moje dziecko Michała Pióreckiego. Doszło do matactwa w SO Kielce IIIK 207/07, gdzie karę 10500,- PLN podzielono na dwie 500,- PLN i 100.000,- PLN, które skradziono i wyprowadzono do SO Łódź , gdzie prowadzono nielegalnie sprawy z zaskarżenia Andrzeja Pachowskiego, którego żonę Annę Pachowską z domu Piórecka podstawiono pod moją skradzioną córkę Annę Marię Piórecką w rękach papieża Franciszka, który podał się za mojego dziadka Franciszka Jana Mazurka jako Franciszka Bocheńskiego ojca mojego drugiego dziadka i podstawiono pod mojego męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk w SA Kraków IIAK 67/07 podmieniając na mojego ojca Józefa Ludwika Bochyńskiego zamienione na mojego dziadka Franciszka Jana Mazurka czyli hrabiego Jana Tarnowskiego podmieniając na mojego teścia Jan Kaźmierczyk w Miedznej Drewnianej 244. Medialnie określenie, że papież Franciszek się nie zatrzymuje można odebrać, że jest po stronie Zakonu Maltańskiego co oznacza podstawienie kary śmierci Bronisława Mazurkiewicza za zbrodnie wojenne ojca Wielkiego Mistrza Zakonu Maltańskiego Aleksandra Tarnowskiego i Juliusza Tarnowskiego, którego podstawiono pod Brunona Bochyńskiego jako Bruno Mazurkiewicz do kradzieży pieniędzy przez zakon. Z tego powodu w sprawie wznowienia postępowania SO Kielce IIIK 207/07 w SA Kraków IIAK 67/16 podstawiono mec Małgorzatę Witek, aby odnieść się do sklepów meblowych Witek w Krakowie oraz mec. Owidiusza Mazurkiewicz, którzy odrzucili wniosek o przywróce3nie postępowania na polecenie sędziego, o czym powiedziała pani mec. Małgorzata Witek co oznacza zamianę sprawy na karną w celu zrobienia wielokrotnego działu spadku. Zamierzano podmienić sprawę przez zagubienie listu adwokata z Kielc do SA Kraków do sprawy SA Kraków IIAK67/16 w celu stworzenia odwołania do Sądu Apelacyjnego w celu podmiany kasacji do sprawy SO Toruń IIK 164/11, która warunkuje przepisem prawnym wznowienie postępowania, aby sprawę zamienić na dział spadku po teściach w Miedznej Drewnianej 244 dla papieża Franciszka czyniąc go odpowiedzialnym za morderstwo teściów. Należy dodać, że w SR Starachowicach sprawa INs 67/08 była działem spadku pod moim ojcu Józefie Ludwiku Bochyńskim, który zrobił Invest Bank SA windykując laptop Acer i kradnąc miliony co połączono z Metron SA , gdzie prezesem został jeden z dyrektorów Invest Banku SA co ukrył sędzia Wojciech Pruss w sprawie SO Kielce IIK 164/11 i skradziono setki miliardów euro i ukryto Oświadczenie Woli mojego ojca w tej sprawie podmieniając akt notarialny ujawniony w 2016 roku pod inną sygnaturą, a mamy już pod trzecią.

Sprawa SO Toruń IIK 164/11 była powieleniem sprawy SO Kielce IIIK 207/07 przez podmianę danych osobowych męża do wytworzenia tytułu egzekucyjnego do kradzieży pieniędzy przez Zakon Maltański i Kościół Katolicki z rządem polskim z carskich depozytów przez wprowadzenie spadkobierców po nas żyjących co zamierzano ukryć przez wymordowanie ludzi.

Zamierzano doprowadzić do upozorowania, że Marta Kaczyńska jest spadkobiercą po Tarnowskich co miało doprowadzić do śmierci mojego teścia Jana Kaźmierczyk, którego podstawiono pod mojego dziadka hrabiego Jana Tarnowskiego podmieniając dziadka, ojca mamy na dziadka ojca mojego taty. Upozorowano, że moja córka przy ślubie miała być w żałobie po mim teściu podstawiając Martę Kaczyńską co miało stworzyć rodzinę w sieci planując zamordować również córkę teściów Martę Cybulską i Wiolettę Wiatrowską, której męża podstawiono pod Konrada Szmytka pozorując, że jest rodziną Tarnowskich i podstawiono Bruno Mazurkiewicz po którym podstawiono Owidiusz Mazurkiewicz na Kraków w celu ukrycia kradzieży mienia w Krakowie jako kradzież miecza paradnego, którym pasowano prezydenta Andrzeja Dudę. Fakty zostały zniekształcone i podmienione , aby niszczyć rodziny przez oprawców, którzy się nie zatrzymali pod których jest podstawiony papież Franciszek. Brak zatrzymania tych działań przez papieża Franciszka będzie dowodem, że faktycznie jest synem czarnoksiężnika co powoduje brak zainteresowania rozwiązaniem problemu, gdyż Kościół ukradł pieniądze jako sprzedawcy ludzkich dusz i handluje danymi osobowymi dowolnie do kradzieży pieniędzy, a nawet uczestniczy w kradzieży dzieci, którym nie zwrócił wolności co zaprzecza chrześcijaństwu.

Oznacza to, że sprawę w SO Toruń IIK 164/11 prowadzono z pogwałceniem prawa artykuł 17&7 KK i prowadzono było na zlecenie papieża Benedykta XVI później papieża Franciszka w celu ukrycia likwidacji Skarbu Państwa gdzie dziadka zawłaszczono i podstawiono Kościół do ukrycia kradzieży. Papieże mieli być oskarżeni, gdyż doszło do przestępstwa i zawłaszczenia mojego mieszkania, którzy dorabiali homoseksualne małżeństwa poprzez akta o znęcanie się Dariusza Pióreckiego i zamieniając ofiarę na sprawcę poprzez taśmy , które powstały w wyniku działań Dariusza Pióreckiego, który zmienił nazwisko na Kornaszewski i kościół posłużył się dokumentami z przemocy do niszczenia rodziny i moich dzieci. Konsekwencją były telefony na wioskę teściów, aby niszczyć godność mojej rodziny nie wnikając w fakty rzeczywiste. Niszczono opinie mojej cesarskiej rodziny opłacając oprawców poprzez zastosowanie psychologii i wiedzy medycznej do niszczenia mojej rodziny w celu ukrycia kradzieży pieniędzy przez Kościół. Prokuratura nie zwróciła ani jednego placu, ani żadnego mienia do dziś, a ich działania doprowadziły do powielenia sygnatur i podmiany mojej rodziny na oprawców, którzy przeleli pałace jako dług i udają arystokratów. Kościół pozostał w zakłamaniu co spowodowało dorobienie dodatkowych profili internetowych , które miały wykreować opinie dla moje córki Marty Bochyńskiej, którą wykorzystano, aby wykazała nieprawdę, którą jej przedstawiono po wypadku, aby nie mogła analizować faktów i podstawiono w Polsce windykacje na śmieci z doprowadzeniem przez policję, aby podstawić córkę teściów do zamiany na Martę Kaczyńską przez Urząd Miasta Starachowice.

Do ślubu mojej córki zamierzano podstawić inny ślub, gdzie pannę młodą prowadził do ślubu mężczyzna mający serce jej ojca, aby podstawić serce Jan Pawła II. Pod Tartak podstawiono wydawnictwo, aby doprowadzić do kradzieży moich praw autorskich do książki „Zakazana prawda”. Budowanie domów z bali miało na celu zamianę na wyspę Bali jako finansowanie Jednej Religii przez podstawienie Saibaby na Łódź i Kongresu Chrześcijańskich Biznesmenów co miało przejście na Korneliusza Wojnar i jego córkę Martę Wojnar, którą zamierzano zlikwidować i podstawiono niedokończone prace budowlane po śmierci Korneliusza Wojnar i podstawiono fałszywe faktury PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk na roboty murowe kreowane przez Chałubińskiego w Końskich developera But-Mat i podstawiono developera Jared Kushner w USA , aby podstawić czerwoną dynastię Jaroszewiczów z Nieświeża podmienionych na Radziwiłł, których wstawiono do rządu PiS. Wykorzystano ubytek serów, którymi handlował Korneliusz Wojnar, który dostał domiar od Urzędu Skarbowego celowo po czym umiera w Warszawie i dorobiono jego córkę Martę Wojnar pod Martę Kaczyńską a jego brata Jan Wojnar wykorzystano do podstawienia pod mojego dziadka hrabiego Jan Tarnowskiego co połączono z ART-B i obrazami oraz marszandem Adolfa Hitlera o imieniu Korneliusz zamieniony na Hildebrand Gurlitt.

Wykorzystano fakt, że Jan Wojnar mieszkał w Cieszynie i podstawiono Urszulę Ochyńską pracownika Urzędu Skarbowego w Starachowicach pod księżniczkę Urszule Lubomirską w Cieszynie podstawiając moje siostry córkę Urszulę Idziak do wykazania DNA carskiej rodziny. Zamieniono zapach serów na zapach perfum Heleny Rubinstein żony kolaboranta niemieckiego podstawionego pod mienie mojego dziadka na Dolnych Starachowicach podstawiając Helenę Surma żonę komunisty do ukrycia oszustwa kościoła.

Wykorzystano fakt, że Jan Wojnar mieszkał w Cieszynie i wykorzystano Cecylie Wilczyńską, która się tam wyprowadziła, a której działkę wykorzystano do podstawienia papieża Franciszka i sędziów w Toruniu podstawiając pod atrapę domku na działce pozorując domek, że mieszka tam samotny ojciec z synem i podstawiono dane teścia Jana Kaźmierczyk zamienionego na Jan Bocheński i Jan Tarnowski. Powiązano wszystko z firmą Drewbud, aby odnieść się do stolarni w Miedznej Drewnianej podstawionej pod SOF-ART Sp. z o.o. na Lipie Henryk Szyb 1 gm. Brody Iłżeckie zamienić na Tartak jako Wydawnictwo Tartak koło prokuratury Starachowice i połączono z Krakowem co połączono przez rok 1994 założenia SOF-ART Sp. z o.o. z Krakowem z Tartakiem rok założenia 1994 oraz Warszawą przez sygnaturę przesłuchania Bohdana Żakiewicz jako świadka SR Warszawa IIIKo1994/14 do SO Toruń IIK 164/11, gdzie Bohdan Żakiewicz został, podstawiony jako właściciela Skarbu Państwa podając się za moją rodzinę, która miała udziały w Skarbie Państwa i skazano mojego męża, który otrzymał prawo do dziedzictwa rodowego czyli również udziałów w Skarbie Państwa. Numer 1994 połączono jako PIN do telefonu mojego Bożeny Bochyńskiej-Kaźmierczyk w Heya, podmieniając umowę na mamę Filomenę Bochyńską , która nie żyje przez T-Mobile co oznacza podmianę mojej tożsamości i męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk na moich rodziców Józefa i Filomenę Bochyńskich, którzy nie żyją. Jest to wytłumaczeniem wprowadzenia dzieci jako spadkobierców po nas żyjących przez sąd w Polsce. Zamierzano zastosować historię z przypowieści Salomona, gdzie matce umarło dziecko i ukradła drugiej matce dziecko. Ukradziono dwoje moich dzieci do Kościoła, a trójkę przypisując potajemnie mojej siostrze Beacie Idziak, której wszystkie dzieci żyją. Z trójki dzieci pozostałych, które sama wychowałam jedno przypisano dla siostry Beaty Idziak potajemnie, a dwoje obecnie dopisano dla sekretarki Urzędu Skarbowego i byłego męża Dariusza Pióreckiego, który zmienił nazwisko na Kornaszewski i ożenił się z sekretarką Urzędu Skarbowego pozorując Ewę Kornaszewską za ich matkę, aby po zabiciu ich mogla zostać spadkobiercą po rodzicach podając się za spadkobierców na firmach mojego męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk, który jest skazywany od 13 lat za obrotu niebezpieczne dla ekonomi kraju w sytuacji, gdy jego firmy mają obrót ZERO. Faktycznie obroty przez zadłużenia dokonuje Urząd Skarbowy dla rządu i kościoła fałszując dokumenty przez urzędy w Starachowicach, a sędzia Wojciech Pruss z Torunia usunął z KRS Jerzego Dariusza Kaźmierczyk z jego spółek, aby nie mógł kontrolować działań sądu, rządu oraz kościoła, którzy nie zamierzali zwrócić zawłaszczonego mienia posuwając się do mordowania. Świadek prokuratury w Toruniu do spawy SO Toruń IIK 164/11 pan Paweł Krzymowski udaje moją rodzinę przez hakerskie włamanie co określił informatyk po czym znikła strona www.rodzinaromanow.wordpress.com na którą się powołał w sądzie, na której były metryki urodzenia trójki moich dzieci na nazwisko Piórecki, gdzie wykazany był ojciec jako Piórecki podmieniając drugą stronę www.polskaprzyszlosc.wordpress.com i dorobiono fałszywe opinie psychiatryczne, aby zniesławić moich rodziców przez sądy, które również niszczą mojego męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk jako wolnomularze w sądzie i kościele.

Z poważaniem
Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

Advertisements

About thetimesofpoland

Historia rodziny carskiej w Polsce od 1918 roku do 2015 roku. Judy Lew główny herb rodu
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s