Czerwona dynastia promowana przez prawicę.

Starachowice na dzień 13.12.2016

Bożena Elżbieta Bochyńska-Kaźmierczyk z domu Bochyńska
PESEL 63031012705
mgr inż. mech. Jerzy Dariusz Kaźmierczyk
PESEL 67011212279

Zamieszkanie:
ul. Nad Kamienną 25
Zameldowanie:
ul. Bohaterów Westerplatte 1/1
27-200 Starachowice

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Duda
Ambasada Niemiec w Krakowie

Czerwona Dynastia Jaroszewiczów

Doszło do podstawienia czerwonej dynastii Jaroszewiczów do której wykorzystano sędziów fałszujących sygnatury świadomie z premedytacją. Z tego powodu komornik wstawił na moje mieszkanie na Bohaterów Westerplatte 1/1 pana Piotra Główkę. Zamierzano podstawić w miejsce Piotra Główki pan Piotra Idziak za niego Piotra Jaroszewicz co ukryto przez podstawienie Piotra Bukat, za którego podstawiono Andrzeja Jaroszewicz za którego wstawiono Andrzeja Pachowskiego pozorując na syna Roberta, aby podstawić Roberta Weissmann. Spowodowało to śmierć moich rodziców Józefa i Filomeny Bochyńskich i wykorzystanie zmiany nazwiska byłego męża Dariusza Pióreckiego na Kornaszewski jak również zmiany nazwiska przez moje dzieci. W dniu jutrzejszym zamierzano zaatakować rodzinę Donalda Trump i Jared Kushner, aby zamienić Marię Krzemińską z domu Kuszka na kusze, a jej syna z pierwszego małżeństwa Marka Pocheć podstawiono po Marka Król i Marka Katzer, aby jego żonę Katarzynę Katzer podstawić pod Katarzynę Kaźmierczyk podstawiając pod Helenę Surma , aby pozorować ją na babcię do podmiany dziecka Katarzyny córki Aleksandry z domu Błędzińskiej, gdyż za nią wstawiono Aleksandra Kwaśniewskiego. Zamierzano wykorzystać nazwisko Jared pod czerwoną dynastię w Polsce państwa Jaroszewiczów z Nieświeża podstawiając jako czerwony książę pana Andrzeja Jaroszewicz za którego wstawiono Andrzeja Pachowskiego w celu ukrycia podstawienia prezydenta Polski pana Andrzeja Duda. Podstawiono order Biały Orzeł dla Izraela dla pana Weiss jako rodzina Weissmann z Palace Zakopane katowni Podhala, gdzie gestapo podstawiło osoby zamordowane w Starachowicach co spowodowało wysadzenie pomnika w Hucie Pieniackiej na Ukrainie jako symbol zniszczenia polskiej historii przez PiS i Kościów Katolicki jako prawica co miało spowodować zniszczenie prawicy jako szkodliwej społecznie razem z Kościołem Katolickim. Komornik wprowadził Piotra Główkę na moje mieszkanie, aby podstawić Piotra Bukat, który podmienił moje dane w bankach do kradzieży pieniędzy, aby podstawić Piotra Jaroszewicz z czerwonej dynastii, który był z żoną zamordowany w Konstancinie koło Warszawy. Dlatego moja córka Marta Bochyńska miała być podstawiona jako czerwona hrabina i jej koleżanka Rebeka co zagrażało ich życiu, aby wprowadzić w ich miejsce pana Weiss, a w miejsce mojej córki Marty Bochyńskiej zamierzano wprowadzić Martę Kaczyńską w dniu 14.01.2017 roku po zawarciu związku małżeńskiego z Luck Mac Elliot w Irlandii, którego również zamierzano zamordować.

Wprowadzono do czerwonej dynastii Hillary Clinton , która miała zastąpić mojego syna. Celem było wyeliminowanie prawicy przez prawicę zamierzając zniszczyć Donalda Trump i zlikwidować PiS. Wprowadzono pod krwawego Waldemara czyli Waldemara Kucybała ojca Józefa Kucybały , którego podstawiono pod mojego ojca Józefa Ludwika Bochyńskiego pozorując, że był pracownikiem MSW, gdyż wstawiono go na miejsce Józefa Kucybały, który pracował w sekcji szybkiego ruchu i zajął miejsce pana Józefa Światło , który wyjechał do USA.

Spowodowało to kreowanie dla nich fałszywych linii genealogicznych przez Waldemara Maksalon podstawionego pod krwawego Waldemara, który mordował arystokracje na Pomorzu przez rozstrzelanie co obecnie powtarzane jest jako polowania na myśliwych w celu podmiany akt osobowych. Dlatego zrobiono na wybrzeżu sprawę dla mojego męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk dorabiając opinie psychiatryczne dla mojego męża, planując podmienić na linię krwawej dynastii Jaroszewiczów. Agent Światło miał być podstawiony jako urodzony z Maryi matki Chrystusa podstawiając Marię Gudewicz z domu Bochyńska, a jej ojca Bohdana Bochyńskiego zastąpiono przez Bohdana Żakiewicz, który zaskarżył męża w Toruniu, aby wytworzyć roszczenie do kradzionego mienia, gdyż podał się za spadkobierce na naszym mieniu w USA planując w jutrzejszym dniu kontynuować mordowanie naszej rodziny, aby ukryć kradzież przez Nad Kamienną 25 przez działania Sądu w Starachowicach i Torunia, Kielcach, Krakowa, Łodzi, Katowic, które podmieniły nasze rodziny.

Pan Światło miał symbolizować światło Chrystusa, które zamierzał zastąpić jako teoria, że Maryja urodziła światło i podmieniono ją za Ducha Świętego jako szyderstwo z moje siostry Beaty Marii Idzika z domu Bochyńskiej zamienionej na błogosławioną Marię co połączono z Marią Gudewicz. Dlatego podmieniono mnie na jej córkę Elżbietę, a drugą córkę Ewę podmieniono na byłego pracownika Urzędu Skarbowego obecnie druga żona Dariusza Pióreckiego, który zmienił nazwisko na Kornaszewski.

Z tego powodu trzy osoby o nazwisku Maksalon czyli Waldemar, Czesław i Wiesław zostali użyci do fałszowania genealogii dla krwawej dynastii Jaroszewiczów co miało oznaczać przedstawienie pana Jarosława Kaczyńskiego, że poczuł krew, aby podstawić pod Ukrainę. Pod Piotra Jaroszewicz podstawiono również Piotra Glińskiego co miało doprowadzić do morderstwa Piotra Idziak męża mojej siostry , gdyż jego ojca Jerzego Idziak podstawiono za mojego męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk, którego zamierzano również zamordować przez podstawienie jego siostry Marty pod moją córkę Martę Bochyńską planując wykorzystać ich do zaskarżenia męża podstawiając Martę Kaczyńską pod mec Martę Sztachelską, która to zrobiła będąc obrońcą męża w SO Toruń IIK 164/11 przesyłając odwołanie do SA Gdańsk IIAKa3/16, gdzie zamieniła się w oskarżyciela. Wykorzystano ślub Wojciecha Idziak w Polsce, gdy byłam w Irlandii u siostry a ona przyjechała w tym czasie do Polski na ślub syna, który miał również ślub cywilny w Irlandii co spowodowało powielenie jego małżeństwa i wykorzystanie mojego zaproszenia , które przysłał Wojciech Idziak pod nazwisko Bożena Bochyńska. Natomiast w środku jako było Bożena Kaźmierczyk co miało spowodować podmianę mnie na córkę teściów i podstawienie pod moje dane innej osoby, która już groziła mi podając się za córkę moich rodziców Józefa I Filomeny Bochyńskich na co nie zareagowała prokuratura co oznacza, że jest policjantką , gdyż Elżbietę Doda żonę policjanta w Białymstoku podstawiono pod komendanta policji w Paradyżu pana Kaźmierczuk i tak wyczytał nazwisko mojego męża w jednej z rozpraw w SO Toruń IIK 164/11 sędzia Wojciech Pruss.

Doszło do ogłupienia polskiego narodu przez polityków, którzy pracują z Kościołem katolickim, którzy otrzymują pieniądze przez programy bankowe, w których wprowadzono fałszywą genealogię czerwonej dynastii i podstawiono pod Mikołaja Krzysztofa Radziwiłła zwanego sierotka na Nieśwież agenta Sierotkę , który tworzy genealogię. Zastąpiono przez polityków lewicy jak i prawicy prawdziwą rodzinę carską i książęcą w Polsce przez Żydów pracowników służb wojskowych. Z tego powodu order Orła Białego został przyznany dla pana Weiss z Izraela, który pozoruje mojego dziadka Brunona Mariana Bochyńskiego, który posiadał taki order i ukrywał się jako ojciec Józef Maria Innocenty Bocheński w Szwajcarii po uratowaniu z wiezienia w Radomiu w 1940 roku, gdzie babcia dała klejnot rodowy za jego życie.

Działania pana Jarosława Kaczyńskiego dowodzą, że jest marionetką w rekach masonerii i co miesiąc na placu Pałacu Namiestnikowskiego obecnie zajmowanego przez prezydenta Andrzeja Dudę odprawia miesięcznicę, jako podmiana właściciela palcu i historii Smoleńska i Katynia , gdyż kłamstwo powtarzane wielokrotnie według Goebbels jest określone, że jest prawdą. Miesięcznice Jarosława Kaczyńskiego zamierzano porównać do nieczystości kobiety co miało być przyczyną usunięcia prawicy czyli PiS i Kościoła, który promuje dalej fałszywą genealogię stworzoną przez polskich sędziów, którą zamierzano zamienić na prawdę przez wymordowanie ludzi jako ludobójstwo będące przyczyną likwidacji PiS i Kościoła Katolickiego w tym dwóch papieży. Należy dodać, że do promowania fałszywej genealogii jest wykorzystywana rozgłośnia Radio Maryja, natomiast ksiądz Tadeusz Rydzyk jest sponsorowany z kradzionych pieniędzy, gdyż promuje genealogię czerwonej dynastii Jaroszewiczów czyli NKWD co starannie jest ukrywane przez zarzucanie wszystkiego lewakom. Słowa Pisma Świętego „Bądź zimny albo gorący albo wypluję cię z ust Moich” jasno określają stanowisko w tym względzie natomiast papież Franciszek zwraca uwagę na bożka pieniądza powodującego uzależnienie ludzi. Struktury bankowe przez wiele dziesiątków lat wpłynęły na uzależnienie polityków od kradzionych pieniędzy dlatego należy powiedzieć prawdę i przerwać ten proceder, gdyż prowadził on do ludobójstwa w Polsce i oskarżenie narodu polskiego za działania polityków i przywódców duchownych. Zamordowanie naszej carskiej i książęcej rodziny spowodowałoby wycofanie z Polski carskich pieniędzy, a polscy politycy i duchowni staliby się zbędni i posłużyliby jako kozioł ofiarny jako rzeczywisty powód usunięcia Polski z mapy świata przez działania prawicy i kościoła aby ich oskarżyć. Izrael został podstawiony pod herby naszej rodziny, ale nie miał przejścia przez herb Orla Białego z ikoną Maryi na piersi jako Królowej Polskiej Korony i podstawiono pan Weiss pod ZUS , gdzie pan Weiss tworzy programy w radio w tym reklamy, aby podstawić Ryszarda Kuklińskiego w USA pod Ryszarda Kalista zamienionego na Ryszarda Podczaskiego. Pan Jarosław Kaczyński powiedział, że w pewnym momencie odejdzie, gdyż jest uzależniony od masonerii, której polecenia musi wykonać a służyły one zniszczeniu Polski w celu zawłaszczenia carskich depozytów i oskarżenia Polski za zamordowanie rodziny carskiej. Jarosław Kaczyński i jego brat zostali uratowani przez Kościół Katolicki, który nadał im nazwisko i pochodzą z Ukrainy, gdzie zamierzano ukryć prawdziwą historię i wysadzono pomnik w Hucie Pieniackiej, gdzie mordowano Polaków w tym przez prawdziwych rodziców pana Jarosława Kaczyńskiego i Lecha Kaczyńskiego, których działania prowadziły do likwidacji Polski jako kontynuacja polityki ich prawdziwego ojca. Nasze wyjaśnienia służą obronie ludzi, aby powiedzieli prawdę, gdyż są uwikłani w programy bankowe oparte na fałszywej genealogii tworzonej przez NKWD i trwającej do dziś. Andrzej Pachowski współpracował z Ambasadą Białorusi i fałszywymi Radziwiłł wyprodukowanymi przez KGB na Białorusi, gdzie podstawiono Konrada Szmytka pod Gustawa Schmidt, gdyż obydwaj mają żony z Białorusi. Weksel PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk w ręku Aaron La Paz Izrael został podstawiony pod Aaraon Poznański w Łodzi i ukryty jako finansowanie szkolnictwa co służyło wyprowadzaniu pieniędzy na zakupy banków w Polsce przez Andrzeja Pachowskiego współpracującego z Aaraon La Paz Izrael za których wstawiono prezydenta Polski Andrzeja Duda, który wykorzystał DNA mojej wnuczki Wiktorii Kornaszewskiej do uwierzytelnienia operacji bankowych na carskich depozytach w USA i Szwajcarii oraz Anglii. Miesięcznice w Palcu Namiestnikowskim prowadzone przez Jarosława Kaczyńskiego miały przekonać Polaków, że Pałac jest własnością Marty Kaczyńskiej zamierzając zabić moją wnuczkę Wiktorię i podmienić DNA przez wykazanie serca, które symbolicznie jako czarne w postaci balonika pokazał Jarosław Kaczyński wchodząc na podest jako drabinka na szczyt piramidy podstawiając księcia Mikołaja Krzysztofa Radziwiłł zwanego sierotkę, który wszedł na szczyt piramidy Cheopsa za którego wstawiono w 1940 roku mojego dziadka Brunona Bochyńskiego, którego zwolniono z wiezienia z Radomia przez zamianę pokoleń i nazwiska na książę Krzysztof Radziwiłł jako małżeństwo z księżną Radziwiłł, która wstawiła się do Kanclerz Niemiec Adolfa Hitlera. Obecnie w Toruniu IIK 164/11 skazano prawdziwa rodzinę książąt Radziwiłł czyli mojego męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk, aby oskarżyć jego dzieci, Ewę, Pawła i Adama w celu kradzieży pieniędzy przez PiS i Kościół.

Pod dzieci mojego męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk podstawiono dzieci z pierwszego mojego małżeństwa jako Piórecka oraz dzieci mojej siostry Beaty Marii Idziak łącząc trzy rodziny w jedną.

Z tego powodu prezydent Polski Andrzej Duda, który nie uszanował historii naszej carskiej rodziny powinien mieć wybudowaną nową siedzibę w której będzie mógł rezydować.

Symbolicznie zamieniono księcia Mikołaja Krzysztofa Radziwiłł zwanego sirotka na mojego dziadka Brunona Bochyńskiego ukrytego jako książę Krzysztof Radziwiłł, który po wojnie ukrył się jako zakonnik ojciec Józef Maria Innocenty Bocheński we Fryburgu jako ksiądz i został zamieniony na księdza Mikołaja Kopernika w Toruniu, który wstrzymał słońce ruszył ziemię jako próba zamiany na wstrzymanie religii chrześcijańskiej w celu wprowadzenia pogaństwa wzorowanego na chrześcijaństwo ukrywając podstęp przez dwuwierie. Dokonano podmiany cara Mikołaja II Romanowa na księcia Mikołaja Krzysztofa Radziwiłł zamienionego na księdza Mikołaja Kopernik co miało ukryć zamianę religii.

Z poważaniem
Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

Advertisements

About thetimesofpoland

Historia rodziny carskiej w Polsce od 1918 roku do 2015 roku. Judy Lew główny herb rodu
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s