Wprowadzenie Lidera Światowego

wiersz-taty-kamienne-serca

Starachowice na dzień 13.12.2016

Bożena Elżbieta Bochyńska-Kaźmierczyk z domu Bochyńska
PESEL 63031012705
mgr inż. mech. Jerzy Dariusz Kaźmierczyk
PESEL 67011212279

Zamieszkanie:
ul. Nad Kamienną 25
Zameldowanie:
ul. Bohaterów Westerplatte 1/1
27-200 Starachowice

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Duda
Ambasada Niemiec w Krakowie

Próba wprowadzenia Lidera Światowego

Z analizy faktów można wywnioskować, że w dalszym ciągu Żydzi w Polsce i Izraelu kpią sobie z nas i historii Polski co oznacza, że udowodnili swoją odpowiedzialność za wywoływanie konfliktów wojennych i mordowaniem ludzi cywilów podmieniając historię przez wojsko Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Spowodowało to podstawienie Andrzeja Duda i Feliksa Maksalon ojca Waldemara Maksalon , Grażyny Maksalon, Wiesława Maksalon i Jadwigi Maksalon, aby podstawić Andrzej Feliks Grabski pod wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej co połączono z Zakładami Celulozowo Papierniczymi imienia J. Marchlewskiego we Włocławku oraz Drukarnią Wojskową w Łodzi podstawiając moją twórczość pod Ewę Kornaszewską dawną sekretarkę Urzędu Skarbowego drugą żonę byłego męża Dariusza Pióreckiego, który zmienił nazwisko na Kornaszewski podstawioną pod nazwisko Kazimiera Zwolińską oraz poetkę Kazimierę Iłłakowiczównę 1892-1983 była ona od 1926-1935 roku sekretarką Józefa Piłsudskiego w Ministerstwie Spraw Wojskowych. Dlatego wojsko podaje się za spadkobierce po mojej carskiej rodzinie podstawiając moje wnuki Lili i Lile skradzione po urodzeniu synowi pozorując, że zmarły w Irlandii. Celem było podstawienie ich do Polski dla Ministerstwa Rozwoju podstawionego pod papieża Franciszka, który medialnie został przedstawiony , że skupił się na słowach „sercu” i „teraz”. Po czym W. Putin wyjechał do Japonii, aby podstawić dwoje bliźniąt jako ofiara dwóch gołębi dla Lidera Światowego jako Antychrysta do czego nawoływał papież Franciszek. Spowodowało to śmierć w Iławie dwojga niemowląt oraz ich matki podstawionej pod dawną sekretarkę Urzędu Skarbowego w Starachowicach panią Ewę Kornaszewską pozorując po niej spadek i moich wnuczkach Lili i Lile. W momencie telefonu od syna w czasie, gdy się urodziły z Urząd Miasta w Starachowicach przyniesiono dwie koperty do jednej sprawy, aby mnie powielić na dwoje wnucząt podstawiając podatki. Ciekawostką jest, że urzędnik przyszedł od ulicy Pasternik i nie chciał wejść ale wołał po czym wszedł na działkę wręczając dwie koperty pozorując dział spadku po moich wnukach. Sekretarkę Urzędu Skarbowego podstawiono pod moje dane pozorując mnie za matkę moich wnuków i podstawiono Agnieszkę Kornaszewską pierwszą żonę mojego syna matkę Wiktorii Kornaszewskiej. Odniosę się do miasta Iława , które mieści się na Pojezierzu Iławskim nad jeziorem Jeziorak założone w 1305 roku przez Krzyżaków, a od 1525 roku należało miasto do Prus Książęcych ośrodek protestantyzmu. Związane jest z miastem w 1872 roku uruchomienie linii kolejowej oraz połączenie Iławy kanałami z Elblągiem jako ośrodkiem przemysłu drzewnego co łączy z działalnością Drew-Bud i Morągiem , gdzie zakupiono nazwę Paged ze Starachowic z Zakładu Drzewnego produkującego krzesła. W czasie II wojny światowej znajdował się tam obóz karny dla Polaków oraz Wiezienia w Sztumie co połączono z Mleczarnią i stacją doświadczalną Warszawskiego Instytutu Mleczarstwa podstawiając pod Rudę Maleniecką pod Stację Doświadczalną Rybołówstwa, aby przejść na Ośrodek Turystyki Wodnej w Iławie nad jeziorem.

Iława ma przejście na Olsztyn , Ostrudę , gdzie wychował się Dariusz Piórecki i tam ukrywał się jego ojciec z dokumentami rachmistrza Warszawy, którego psy nie ruszyły dlatego gestapo według opowiadania wypuściło go z obozu zagłady. Po wojnie ukrywał się co oznacza, że sadystyczne naleciałości zostały po ojcu u jego syna Dariusza Pióreckiego co jest potwierdzone wyrokiem sądowym po czym zmienił nazwisko na Kornaszewski tak jak jego ojciec.

Z Iławy jest przejście na Iławę Pruską co nawiązuje do sędziego Wojciech Pruss w SO Toruń IIK 164/11 , który skazał mojego drugiego męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk w celu upozorowania, że Rosja w 1812 roku przegrała wojnę, a Napoleon I wygrał. Połączono to z medialnym doniesieniem o uratowaniu konia z lodu co oznaczało podstawienie mojej mamy Filomeny Bochyńskiej jako koń Dzidka pozorując, że ja jestem moją mamą Filomeną Bochyńską tak jak podmieniono w T-Mobile. W Moskwie w 1812 roku Francuzi z głodu pozjadali własne konie. Iława Pruska to miasto Federacji Rosyjskiej zwane Bagrationowsk, aby odnieść się do Obwodu Kaliningradzkiego, gdzie 8 lutego 1807 roku było zwycięstwo Napoleona nad armią rosyjską. Bagration Piotr I to książę gruziński 1765-1812 generał rosyjski, który brał udział we wszystkich wojnach Rosji również z Napoleonem I. Został on śmiertelnie raniony pod Borodino , gdzie wygrała Rosja co połączono z świadectwem maturalnym mojego dziadka Brunona Mariana Bochyńskiego, gdzie są umieszczeni carowie w rocznicę bitwy pod Borodino umieszczając kolejne bitwy na świadectwie, którego kopię potwierdzoną notarialnie złożyłam do Sądu w Starachowicach o dodatkowe potwierdzenie Oświadczenia Woli mojego taty Józefa Ludwika Bochyńskiego już notarialnie potwierdzonego co spowodowało powielenie sygnatur, aby pozorować spadek , a trzecie pismo zostało przesłane do Kielc tworząc sygnaturę SO Kielce IC 2627/10. Po dwóch latach sąd przesłał naszą sprawę do sprawy Waldemara Maksalon sztucznie tworzonej co jest szyderstwem z mojej carskiej rodziny, gdyż podstawiono Kanclerz Niemiec Angele Merkel i W. Putin, gdyż Edyta córka Waldemara Maksalon wychowuje córkę Anny Marii Pióreckiej i W. Putin. Oznacza to, że krew na mieczu samurajskim w Japonii cara Mikołaja II miała wykazać DNA Putina jako cara po wykazaniu DNA mojej wnuczki Zuzanny w rękach Waldemara Maksalon. Oznacza to , że DNA Zuzanny wykazuje ,że Anną Piórecka została porwana i jest w reku Kościoła katolickiego wykazując oszustwo papieża Franciszka.

Pada pytanie czy papież Franciszek zamordował moich dwoje wnucząt dla W. Putin czy żyją, a ofiarą padły dzieci w Iławie i ich matka.

Odniosę się jeszcze do słowa Bagrat z dynastii Bagratów władców Gruzji sprzed 1014 roku, którego władcą był syn Dawida III, który w 1001 roku odziedziczył jako Bagrad III i podstawiono sygnaturę 1Ds. 1001 /14 o uszkodzenie ciała w prokuraturze Starachowice, aby podstawić sprawę do ukrycia mojego carskiego pochodzenia podstawiając fałszywą szlachtę. Wykorzystano ulicę Bagno 7 w Warszawskie, gdzie mieszkała ciocia , aby odnieść się do „Bagno” jako nazwa pochodząca z okresu Rewolucji Francuskiej 1789 roku jako nazwa chwiejnego centrum w Konwencie Narodowym. Aby ukryć oszustwo podstawiono na Gruzję spółkę SOF-ART Sp. z o.o. jako Sofart Studio, aby odnieść się do Klasztoru Studios.

Należy zaznaczyć, ze Gruzja była zależna od mahometańskich Turków Seludżuków politycznie.

Cytuję Historia Kultury Bizantyjskiej”

„Kościół na Krymie podlegał wówczas Katolikotosowi w Gruzji rezydującemu w Mcchecie. Biskupi Gruzińscy zerwali z „heretyckim” patriarchom Konstantynopola i uznali za swego zwierzchnika duchowego patriarchę Jerozolimy w roku 759 Jan z Doros na Krymie wyświęcony został na biskupa Krymu przez Katolikosa Gruzji.”

Obecnie spowodowało to podstawienie pani Doros ze Starachowic pod Doran w Izraelu i podstawiono order Białego Orła dla pan Weiss w celu podmiany historii.

Z poważaniem
Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

Advertisements

About thetimesofpoland

Historia rodziny carskiej w Polsce od 1918 roku do 2015 roku. Judy Lew główny herb rodu
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s