Przejęcie kontroli nad Starachowicami przez W. Putina.

Starachowice na dzień 14.12.2016

Bożena Elżbieta Bochyńska-Kaźmierczyk z domu Bochyńska
PESEL 63031012705
mgr inż. mech. Jerzy Dariusz Kaźmierczyk
PESEL 67011212279

Zamieszkanie:
ul. Nad Kamienną 25
Zameldowanie:
ul. Bohaterów Westerplatte 1/1
27-200 Starachowice

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Duda
Ambasada Niemiec w Krakowie

Oddanie Polski i Starachowic w ręce W. Putin

Medialnie przedstawiono pentagram w domu w Izraelu podczas, gdy gwiazda Dawida ma sześć ramion a nie pięć co odniesiono do sprawy IPN S 55/12, gdzie podstawiono Żydów pod nazwiska arystokratycznej mojej rodziny pod członków, którzy nie żyją i zaskarżono nas tajnie w celu ukrycia zawłaszczonego w Polsce mienia naszej rodziny. Celem było przedstawienie linii genealogicznej Maryi matki Chrystusa pod satanistów jako Izrael. Podobne znaki wyryli na ścianach w moim mieszkaniu lokatorzy państwo Frankiewicz, którym wynajęłam mieszkanie na Bohaterów Westerplatte 1/1, których 12 dzieci zostało wykorzystane do dorobienia 12 linii genealogicznych dla Izraela określanych jako 12 apostołów. Celem jest podstawienie W. Putin córki Marii Woroncowej pod moją córkę Martę Bochyńską pozorując ją za żonę mojego syna Adama Kornaszewskiego czyli brata Marty Bochyńskiej, aby podstawić córkę syna Wiktorię Kornaszewską z pierwszego małżeństwa pod Zuzannę Maksalon córkę W. Putin z Anną Piórecką pozorując za córkę Marii Woroncowej czyli Marii Putin. Dlatego poczta podmieniła moja córkę Martę Bochyńską na Marię Bochyńską do Urzędu Skarbowego, aby ją doprowadzić podczas , gdy córka mieszka w Irlandii. Dług jest dorabiany jako śmierci, gdyż upozorowano, że ja nie żyję i spadkobiercą jest moja córka Marta Bochyńska , za którą wstawiono Jekatarinę Putin zamienioną na Marię Putin podstawioną pod Katarzynę Kaźmierczyk na Ostrowiec Świętokrzyski. Połączono ślub Marty Bochyńskiej z Luck Mac Elliot w Irlandii przez podstawienie Hotelu w Irlandii , gdzie był syn i jego zamianę na Hotel w Holandii o tej samej nazwie, gdzie w dniu wczorajszym dokonały trzy osoby rezerwacji.

Oznacza to, że podmieniono śluby w celu wprowadzenia na Bohaterów Westerplatte córki W. Putin pani Marii Woroncowej , a jej matka Ludmiła Putin na garaż na Bohaterów Westerplatte 1 podstawiając rozwód W. Putin pod rozwód mój z Dariuszem Pióreckim z którym nie miałam podziału majątku, a trzy nieruchomości były moich rodziców i nie dotyczyły byłego męża. Firmę SOF-ART Sp. z o.o. sprzedałam rok wcześniej w 2003 roku dla Jerzego Dariusza Kaźmierczyk, którego okradziono podstawiając działy spadku W. Putin przez Urząd Miasta Starachowice i Sąd w Starachowicach i SO Toruń IIK 164/11 , gdzie zamierzano ukryć oddanie carskiego majątku dla W. Putin przez Sąd Okręgowy w Toruniu sygnatura IIK 164/11 podmieniając małżeństwa i dorabiając sprawy na Elżbietę Bochyńską-Kaźmierczyk fikcyjną osobę , aby podstawić dawne struktury UB czyli czerwonej dynastii Jaroszewiczów pod Elżbietę Doda z domu Gudewicz za którą wstawiono Ewę Żakiewicz jako córkę Bohdana Żakiewicz zamienionego na Bohdana Bochyńskiego, który miał żonę Marie Bochyńską śpiewaczkę z Czech. Dokonano podmiany osób z Białegostoku na Skarżysko-Kamienna i podstawiono Elżbietę Włodarczyk w celu podstawienia jej ojca Zbigniewa Włodarczyk pod Zbigniewa Brzezińskiego w USA w celu podstawienia Emilii Muller w Szwajcarii dziecka pod Emilii Brzezińska w USA do ukrycia oszustwa. W. Putin zamierzał zlikwidować Ewę Eugster z domu Jakubczyk i Piotra Eugster ze Szwajcarii, oraz brata Ewy Eugster pan Adama Jakubczyk, aby podstawić umożliwić przejęcie przez W. Putin w Szwajcarii firmy APE UMWELTTECHNIK AG wstawiając jako spadkobiercę Marię Woroncową po Jerzym Dariuszu Kaźmierczyk moim żyjącym mężu przez działania rządu polskiego, który dorobił fałszywe sprawy dla wytworzenia długu i oddał pakt NATO w ręce W. Putin, który może kontrolować finanse sojuszu NATO.

Z tego powodu zagrożona została Kanclerz Niemiec Angela Merkel, którą zamierzano zlikwidować z powodu podstawienia jej pod moją babcię Anielę Reginę Mazurek z domu Maksalonów urodzoną w Hucie, a prawdziwe dane to księżna Regina Glińska urodzona w Hucie na Ukrainie, które są w Niemczech. Próba zamachu na Kanclerz Niemiec Angelę Merkel jest spowodowana brakiem zwrotu mienia w Polsce dla mnie Bożeny Bochyńskiej-Kaźmierczyk i dla męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk i kradzieżą sygnatur w sądzie po śmierci babci Anieli Reginy Mazurek w 2003 roku, gdyż podstawiono córkę W. Putin pannę Zuzannę za córkę księżnej Glińskiej wychowywaną przez Edytę Maksalon, którą podmieniono na Edit Muller , którą zamordowano przez masonerię za ujawnienie tajemnicy. Powstał konflikt interesów, gdyż za Annę Marię Piórecką matkę Zuzanny podstawiono Edytę Maksalon jak również Kanclerz Niemiec Angelę Merkel co zagrażało naszym sąsiadom, którzy mają również córkę Zuzannę. Polska została oddała się w ręce W. Putin co jest ukrywane przez rząd i kościół, którzy otrzymują gażę za wprowadzanie w błąd społeczeństwa i są uzależnieni od czerwonej dynastii Jaroszewiczów wprowadzonej do systemu bankowego na całym świecie co powoduje, że jest to problem globalny na świecie, gdyż majątki carskiej naszej rodziny i książęcej oraz cesarskiej Niemiec to połowa świata. Z tego powodu pozbawiono nas dostępu do naszego mienia i upozorowano przez rząd polski, że nie żyjemy tworząc działu spadku po nas żyjących i są powielane zgony rodziców i dziadków, aby podstawić sąsiadów do ukrycia oszustwa tworząc pomyłki pisarskie przez sądy i urzędy państwowe, które pozorują pracę dla Watykanu, który jest uzależniony od W. Putin wprowadzając satanistów jako właścicieli naszego mienia, aby ukryć oszustwo. Powiedziano nam, że każdy ma swoją cenę. Dowodem na to jest kradzież 100.000.000,- euro z mojego konta w PKO BP SA w Starachowicach i nie odpisanie długu zabierając mienie i fałszując dokumenty przez sędziów i prokuratorów co jest dowodem oszustwa rządu polskiego, który pracował dla Moskwy pozorując konflikt, którego nie było. Syria jest bombardowana, aby ukryć historię spisu Józefa jego małżonki Marii podmieniając linię męża na linię Marii.

Wykorzystano dane Karolina Katarzyna Ocetek , aby podstawić Jekatarinę Putin pozorując żonę Jakuba Jana Pióreckiego obecnie Kornaszewskiego wykorzystujac drugie imiona do podmiany osób przez wstawienie za mnie Bożenę Elżbietę Bochyńską-Kaźmierczyk panią Jekatarinę Putin natomiast syn jako Jan Piórecki został podstawiony za mojego męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk co ukryto w sądzie w Toruniu IIK 164/11 do którego sfałszowano dokumenty przez Sąd Rejonowy w Starachowicach i Urząd Miasta Starachowice oraz Urząd Skarbowy i ZUS, który podstawił inne osoby pod nazwisko Bożena Piórecka, aby podstawić Anna Pachowska z domu Piórecka z Warszawy pod moją skradzioną córkę Annę Marię Piórecką. Aby to ukryć w sądzie wytworzono niezgodność pesel, gdyż wiele osób podstawiono pod mój pesel i pesel męża pozorując innych rodziców wielokrotnie. Wprowadzenie wojsk USA do Polski ukryło faktyczne oddanie ziemi dla W. Putin w Polsce przez prezydenta Barach Obama przy jednoczesnym wprowadzeniu wojsk rosyjskich do Syrii w celu ukrycia faktu, że było to uzgodnione wzajemne działania jako działania na rzecz NWO jako dług Polski, który miała spłacać krwią. Polski rząd zamiast zwrócić carskie mienie i książęce oraz cesarskie Niemiec dla nas i pobrać podatki wolał oddać ziemię naszą dla obcych wywiadów.

Z poważaniem
Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

Advertisements

About thetimesofpoland

Historia rodziny carskiej w Polsce od 1918 roku do 2015 roku. Judy Lew główny herb rodu
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s