Dziesięciu sprawiedliwych w Starachowicach

Starachowice na dzień 15.12.2016

Bożena Elżbieta Bochyńska-Kaźmierczyk z domu Bochyńska
PESEL 63031012705
mgr inż. mech. Jerzy Dariusz Kaźmierczyk
PESEL 67011212279

Zamieszkanie:
ul. Nad Kamienną 25
Zameldowanie:
ul. Bohaterów Westerplatte 1/1
27-200 Starachowice

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Duda
Ambasada Niemiec w Krakowie

Dziesięciu Sprawiedliwych

Ukryto fałszywych spadkobierców carskiej rodziny w Arabii Saudyjskiej i wykorzystano moja wnuczkę Wiktorię Kornaszewska oraz Lili i Lile , aby podstawić jako córki Lota z Edit jako Edyta Maksalon w celu podmiany historii przez Zuzannę Maksalon córkę W. Putin i Anny Marii Pióreckiej pozorowanej na Edytę , aby podstawić Lili i Lile za córki Lota i podstawić , ze mają dzieci z ojcem w celu odwrócenia historii Abrahama w celu zamiany sprzedanych żołnierzy babilońskich wiązanych po 10 dla kupców na 10 chrześcijan jako związanie złą mową i czarami w celu wprowadzenia NWO, przez cofniecie czasu jako cienia przy zniszczeniu Sodomy i Gomory opisanych w książce Przymierze pani Zofii Kossak, aby odnieść się do zwojów w Watykanie, gdzie Jozue, miał cofnięty cień przeznaczony do zwycięstwa pozostawiając dwóch ludzi. Starachowice mają 10 sprawiedliwych, czy znajdą 10 sprawiedliwych w Toruniu, Gdańsku, Kielcach i Krakowie czy Rzymie? Bóg powiedział Abrahamowi, że 10 osób wystarczy, aby miasto Sodoma uratować. Ja i siostra jesteśmy podstawieni do podmiany na linie Moabitów i Kuszytów w celu podstawienie linii Maryi matki Jezusa Chrystusa pod dzieci Lota, którego dwie córki miały dzieci ze swoim ojcem i tak fałszowana jest genealogia podstawiając ojców za mężów swoich córek przez NKWD i SS w Kościele i SB w Polsce kontynuując przez obecny sąd w Polsce pod rządami PiS. Z tego powodu dorobiono moim dziadkom i rodzicom oraz nam fałszywe linie genealogiczne przez działania sądu i Kościoła katolickiego, który tworzył fałszywe dokumenty dla prokuratury , gdyż działają razem dzieląc się kradzionymi pieniędzmi pozorując prawdę co ma odniesienie do zachowania Edit żony Lota , która się zamieniła w słup soli odwracając się za szkatułką kosztowności w stronę Sodomy. Synagoga szatana zadrwiła sobie z Maryi, która miała dziecko z Boga czyli Jezusa Chrystusa . Jednocześnie Bóg nazwany jest naszym Ojcem. Spowodowało to podmianę dla Maryi za męża jej ojca Joachima, aby pozorować ją na jej matkę Annę i podstawiono moja córką Annę Marię Piórecką, której córka z W. Putin jest Zuzanna Maksalon, w Polsce, która miała urodzić dziecko Lidera Światowego, a ona sama miała być zamordowana . Przyspieszenie czasu uniemożliwiło zrealizowanie tego planu, gdyż widoczne jest to dla ogółu. Słowo ma moc wystarczy, ze ludzie zaczną mówić prawdę historyczną i spowoduje to uwolnienie chrześcijan , którzy są związywani przez ich grzechy, które przebaczył Jezus Chrystus, którego Żydzi nie uznają co powoduje niszczenie świata i wstawienie konia świątynnego z Sodomy na lotnisko w Denver w USA jako zaznaczenie czasu wprowadzenia planu zniszczenia chrześcijan jako biblijnego miasta Sodoma i Gomora podmieniając linie genealogiczne w celu wprowadzenia Lidera Światowego w miejsce Jezusa Chrystusa jako NWO. Wykorzystano do szkoły podstawowej fałszywe Izabeli Lichtoń zony policjanta obecnie Izabela Błaszczyk (Kubica) jako podmiana na Martę Bochyńska , która w tym czasie nie istniała w Starachowicach, gdyż córka nosiła nazwisko Marta Piórecka i uczęszczała do prywatnej szkoły społecznej, Doszło do podstawienia pod dane moje córki Marty Bochyńskiej moje synowej Laili Segiejew-Kornaszewska , która manipule nazwiskiem w celu podmiany mojego syna na policjanta męża Izabeli Lichtowań pozorując go za męża swojej siostry Marty Bochyńskiej w celu wprowadzenia W. Putin do wprowadzenia NWO. Z tego powodu córkę Agnieszki Kornaszewskiej pierwszej żony Adama Kornaszewskiego dopisano do moje córki Marty Bochyńskiej, która nie ma dzieci. Celem jest podmiana małżeństw w celu wykreowania genealogii W. Putin jako rodu Maryi matki Jezusa Chrystusa do wykorzystania DNA Wiktorii Kornaszewski do zabezpieczenia transakcji paliwowych króla Arabii Saudyjskiej jako Persów , których wpisano jako rodzina królewska , aby podmienić Polskę na Islam i ukryć tysiące wytworzonych fałszywych arystokratów jako wielożeństwo w Arabii Saudyjskiej odnosząc się do Maroka jako terenu i historii mojej rodziny związanej z Rzymem. Należy pamiętać, że kapłani z Sodomy uciekli, gdyż nie mili mocy, gdyż zła nie można zatrzymać złem. W Piśmie Świętym jest napisane, że kłamstwo jest gorsze od kradzieży. Lotnisko powiązano z nazwiskiem Lot i połączono z katastrofami lotniczymi jako odszkodowania w celu pobierania carskich depozytów przez windykacje jako fałszywe długi przez bankierów promujących NWO. Sąd w Polsce, Parlament i Kościół katolicki nie umie powiedzieć prawdy posługując się kłamstwem do kradzieży pieniędzy, próbując usprawiedliwić się jak Abraham, który swoją żonę Saraj przedstawił do Faraona jako siostrę ukrywając fakt, że jest jego żoną, której imię zostało zmieniona na Sara matka Izaaka ojca 12 plemion za których wstawiono 12 Maksalonów pod których wstawiono W. Putin i NWO do zamiany na Ismaela syna niewolnicy Hagar za których wstawiono rodzinę królewską w Arabii Saudyjskiej.

Z poważaniem
Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

http://wiadomosci.onet.pl/kiosk/saudowie-i-spolka/jcbepvd

Advertisements

About thetimesofpoland

Historia rodziny carskiej w Polsce od 1918 roku do 2015 roku. Judy Lew główny herb rodu
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s