Przyznanie sie Polski do zamachu na cara Mikołaja II w Toruniu

Szanowni Państwo

Polski sąd przyznał się w Toruniu do zamordowania cara Mikołaja II Romanow podając się za spadkobiercę przez sędziego Wojciecha Pruss. Jednocześnie zamki , pałace naszej carskiej i książęcej rodziny oddano  dla członków Zakonu Malatyński co jasno wykazuje morderców, aby podali się za spadkobierców. Podstawiono Genowefę Maksalon pod Eugeniusza Podczaskiego, aby połączyć z Eugenia Święta Rzymska Dziewicza męczennica za Waleriana w III wieku co połączono z Eugenią Marie de Guzman cesarzową Francuzów córkę hrabiego de Montijo i Teba żona Napoleona III co ma związek z podstawieniem jej pod Moniuszko, aby podstawić historię śmierci jej syna w 1879 , gdzie żyłą jako hrabina Pierrefonds jej pamiętniki wydał hrabia Fleury w 1921 roku , którego żona hrabina Jadwiga de Fleury z Moniuszko jest pochowana w Starachowicach co ukryto przez podstawienie Eugenii jako Eugeniusz Podczaski podstawiono po imię papieża Eugeniusz I Święty 654 -657. Eugeniusz I, Eugeniusz II i Eugeniusz III poprzednio Bernardi Pignatelli z Pizy opat Cystersów i kardynał i uczeń Św. Bernarda z Clairvaux co połączono z Arnoldem z Bresji i podstawiono Arnolda Szwarceneger i połączono z Eugeniuszem IV wenecjaninem papieżem , który pierwotnie Gabriel Kondulmaro biskup Sieny i kardynał. Podmieniono na Jadwigę herbu Czarny Kur jako szyderstwo z mojej rodziny i podstawiono aktorkę w Hiszpanii, która sprzątała Hotel i napisała książkę “Gromki Śmiech”. Podstawiono drzewo eugenia micheli (jambus), który ma czarne i czerwone jagody.

Z poważaniem
Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

Starachowice na dzień 19.01.2016

Bożena Elżbieta Bochyńska-Kaźmierczyk z domu Bochyńska
PESEL 63031012705
mgr inż. mech. Jerzy Dariusz Kaźmierczyk
PESEL 67011212279

Zamieszkanie:
ul. Nad Kamienną 25
Zameldowanie:
ul. Bohaterów Westerplatte 1/1
27-200 Starachowice

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Duda
Ambasada Niemiec w Krakowie

Pi w kole czyli próba zamachu na papieża Franciszka jako kara za grzechy według Żydów

Podważenie nieomylnej głowy Kościoła według zasad zasad tradycji biskupa Burke jest podważeniem samego Burke i próbą obalenia katolicyzmu. Powodem jest symbolika Burka jako zasłona na twarz kobiety , która obecnie w Szwajcarii jest zakazana co znaczy, że Burke jest podstawiony pod Raymunda Kaczyńskiego jako zasłona, która jedno chce obalić , a zasłonić się tradycją , którą sam obala. Królestwo wewnątrz skłócone nie ostanie się a dorabianie nieprawdziwych danych przez Zakon Maltański jest dowodem winy za morderstwa wielu istnień ludzkich pod pretekstem sprawiedliwości. Kto sądzi bez łaski sam będzie tak osądzony, gdyż według zakonu nikt zbawiony nie będzie. Stosując winę i karę biskup Burke udowodnił, że jest Żydem, który nie uznaje chrześcijaństwa na które się powołuje co wynika z artykułu. Należy dodać, że Żydzi w Zakonie Maltańskim zawłaszczyli carskie mienie i zabili moją matkę dorabiając otwór w głowie i podstawiono mnie na Kielce jako mamę w dodatku podmieniono mnie na mojego męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk wykorzystując jego firmę ze Starachowic na Kielce , aby ukryć kradzież pieniędzy przez USA czyli bilion amerykańskich dolarów według polskiej notacji przez Sąd Okręgowy w Toruniu IIK 164/11 jako kwota 300,- tysięcy , który otrzymał za to milion złotych łapówki jako milion złoty nawiązki SR Toruń IIK467/15 na fałszywe dane Elżbieta Bochyńska -Kaźmierczyk pobierając przez fundację męża APEX-STAR w Katowicach , które są uzupełniane przez pobranie pieniędzy w USA. Aby to ukryć Zakon Maltański zamierzał zastrzelić papieża Franciszka przez strzelca dorabiając papiery nieżyjącemu mojemu dziadkowi Franciszkowi Janowi Mazurek czyli dla hrabiego Jan Tarnowskiego fałszywe dokumenty, aby podmienić historię i cofnąć czas w celu zamiany Jana Tarnowskiego na zastrzelonego Władysława Tarnowskiego planując zastrzelić papieża Franciszka zgodnie z zastrzeleniem cara Mikołaja II Romanow przez księdza w Kluczkowicach w 1924 roku. Rom zabił Księdza który zastrzelił cara Mikołaja II Romanow w Pałacu w Kruszynie otoczonym przez wojsko co oznacza, że Kościół Katolicki zastrzelił cara na zlecenie papieża i Zakon Maltański miał wykonać wyrok na papieżu Franciszku, który został podstawiony pod mojego dziadka Franciszka Jana Mazurka połączonego z Franciszkiem Maksalon i Franciszkiem Bocheńskim jako trzy postacie w jednej cara Mikołaja II Romanow. Następnie podstawiono służby SB czyli Waldemar Maksalon, który zrobił fałszywe dokumenty dla dziadka i po zamordowaniu naszych rodzin miał przedstawić się jako Waldemar Bocheński w celu podstawienia papieża Franciszka pod dane zamordowanego cara Mikołaj II Romanow , który występował jako Franciszek Bocheński/ Bochyński . Papież miał przejąc tytuł cesarza po czym miał być zlikwidowany dla Lidera Światowego, który zamierzał upozorować zdmuchnięcie antychrysta nazywając nim papieża Franciszka , aby sam Antychryst zasiadł na tronie. Pan biskup Raymund Burke pozoruje ojca braci Kaczyńskich podstawionych c pod Barbarę Nowek z domu Burek , która zmieniła nazwisko z mężem na Borkowscy i podmieniono ją na Bochyńską przechodząc na jej męża Henryka wstawiając biskupa Henryka Hoser, a Iwonę Makuła ich jedyną córkę podstawiono na Łódź pod pastora kościoła ewangelicznego w którym pochowany jest Karol Scheibler. Dlatego syn Iwony Makuła zmarł na zapalenie płuc w XXI wieku, aby podstawić akta Michała Pióreckiego skradzionego do Kościoła katolickiego. Pod biskupa Henryka Hoser podstawiono dane Henryki Błędzińskiej pod która podstawiono Helenę Surma podstawiając biskupa Sapiehę.

Nazwisko Borkowski jest potrzebne do podstawienia na ulice Borkowskiego na Stary Szpital w Starachowicach w celu podmiany akt medycznych do zamiany osób.

Działanie Zakonu Maltańskiego , który afiszuje się będąc w Kościele przeciwko Kościołowi jest niesubordynacją wynikłą z kradzieży carskich pieniędzy stosując zasadę kary Bożej za grzechy, które wykupił Jezus Chrystus. Działanie to podobne jest do działań prezydenta Andrzeja Dudy w Jerozolimie, który mówi o prześladowaniu Żydów przez Polaków w sytuacji, gdyż rząd Polski składa się z samych Żydów i jest to jedynie wybieg do ukrycia prześladowania Polaków przez Żydów, którzy kradną pieniądze i nienawidzą Polaków co określił w prasie w Kanadzie pan Geremek, któremu Polacy uratowali życie rodziców.

Żydzi kierują się okultyzmem stosując zasadę oko za oko ząb za ząb dlatego podstawiono pod nauczycielkę Bielat mojego tatę Józefa Bochyńskiego stosując przezwisko nauczycielki Bielat przez uczniów jako krowa i podmieniono w gazecie w artykule we wspomnieniach o moim ojcu zapis przy zdjęciu , aby wynikało, że pan Bielat historyk jest Józefem Bochyńskim dokonując fałszywego opisu zdjęcia, aby wykorzystać do kradzieży pieniędzy w przeszłości po rzez weksel mojego męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk, którego nie zwrócono podstawiając pod Korpus Kadetów z czego korzysta rząd polski i prezydent Polski Andrzej Duda w USA co zamierzał ukryć przed objęciem prezydentury przez Donalda Trump. Usunięto stronę internetową z dokumentami www.rodzinaromanow.woprdpress.com , która dyskwalifikowała urzędy, sędziów oraz lekarzy. Zamierzano wykorzystać usunięty dokument w celu jego podmiany , gdyż dorobiono dziecku Adami podczas gdy wypowiadał po zatruciu nieracjonalne treści pytany przez policję w takim stanie co oznacza, że lekarz Ewa Lewkowicz przekroczyła uprawnienia dopuszczając policjanta , aby dorobić akta przeciwko mojemu synowi, aby pobrać pieniadze przez Dariusza Dąbrowskiego, którego skazano za narkotyki zamierzając jego akta podstawić pod naszą rodzinę jako dobrze przygotowany plan przez Zakon Maltański, który sprzedał Pałac w Kruszynie w którym spalono moją babcię księżną Marię Lubomirską w 132 roku, która pobrała się z dziadkiem w 1930 roku na Jasnej Górze w Częstochowie.

Opłacono sędziów w Toruniu z pieniędzy okradzionego oskarżonego przez windykację jego fundacji APEX-STAR dopisując działkę 29 jako Starachowice w celu kradzieży przez sędziów mienia moich dziadków i rodziców i skazano męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk, któremu dopisano dług w sytuacji, gdy pieniądze pochodziły z jego Fundacji APEX-STAR, a prokurator ukrył istnienie konta na które pieniądze zostały przelane w Szwajcarii. Pobrano pieniądze i nie odpisano długu z czterech nieruchomości , przez które dokonano przejścia na rodowe mienie, które zawłaszczono dla Żydów z Zakonu Maltańskiego z Nowego Jorku, gdzie pojechali starachowiccy nauczyciele, aby ukryć podstawienie mojej wnuczki Wiktorii Kornaszewskiej za wnuczkę Bohdana Żakiewicz po , której chciał dziedziczyć zamierzajc ją zamordować, tak jak zamierzał zamordować papieża Zakon Maltański, aby dziedziczył Lider Światowy. Nie jest to ten czas opisany w biblii. Podobnie sędzia Wojciech Pruss stwierdził, że Polska dziedziczy po carze Mikołaju II Romanow co oznacza przyznanie się przez Sąd Okręgowy w Toruniu do zamordowania cara Mikołaja przez rząd polski, aby mógł dziedziczyć. Oznacza to dla Polski koniec , gdyż rząd nie zamierzał naprawić szkody o czym świadczy decyzja Sądu Starachowice IIKp314/16 (IDs 1010/16)(), gdzie umieszczono numer 205013 do podmiany akt medycznych na inne osoby co oznacza, że sędziowie i prokuratorzy z premedytacją zaplanowali wymordowanie naszej carskiej i książęcej rodziny. Określenie podania konieczności daty jest dowodem powielania spraw na różne terminy z powodu podstawienia Żydów jako Członków Zakonu Maltańskiego pod zamordowane osoby z moje rodziny do kradzieży mienia pałaców i zamków na utrzymanie których Zakon opłaca sędziów , aby tworzyli windykacje do weksli męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk pozorując naszą śmierć w systemie bankowym tworząc fałszywe dokumenty przez prokuraturę i sąd w Starachowicach, a prowadząc sprawy w SO Toruń IIK 164/11, aby dokonać kradzieży pieniędzy przez sąd pobierając je w Banku Rezerw Federalnych w USA i piorąc przez Fundację APEX-STAR w Katowicach do której nie mamy dostępu.

Dokonano przejścia przez Jarosława Rosinę jako przejście na Jarosława Kaczyńskiego oraz żabę australijską , którą miał na wizytówce , a którą podstawiono pod roślinę wodną elodea ( moczarka)(żabiściekowate) Występuje ta roślina jako kanadyjka co połączono z Kanada i ściekami i nawozem co połączono z świątynią w Elorze buddyjską.

http://www.tokfm.pl/Tokfm/7,103454,21263823,zaostrza-sie-konflikt-miedzy-franciszkiem-a-ultrakonserwatywnym.html

Z poważaniem
Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

Advertisements

About thetimesofpoland

Historia rodziny carskiej w Polsce od 1918 roku do 2015 roku. Judy Lew główny herb rodu
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s