Plan Arka

Józef Bochyński-Artykuł0001

Dokonano pakt jako Naupaktos , którego nazwa uległa zmianie na Lepanto przez cesarza Emanuela Paleologa w Wenecji , gdzie 7.10.1571 roku nastąpiło połączenie floty Hiszpanii, Wencji i Papieża pod wodzą Don Juana d` Austria, gdzie zniszczono flotę Turcji pod Alim w wojnie cypryjskiej co podmeinion  jako państwo fikcyjne Cabuta w Radomiu co odniesiono do buta jako Włochy.

Starachowice na dzień 20.01.2016

Bożena Elżbieta Bochyńska-Kaźmierczyk z domu Bochyńska
PESEL 63031012705
mgr inż. mech. Jerzy Dariusz Kaźmierczyk
PESEL 67011212279

Zamieszkanie:
ul. Nad Kamienną 25
Zameldowanie:
ul. Bohaterów Westerplatte 1/1
27-200 Starachowice

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Duda
Ambasada Niemiec w Krakowie

Plan Arka

Zamieniono Piotra Bukat na Piotra Idziak i podstawiono pod Piotra Nowak ze Skawiny koło Krakowa podstawiając Przemysława Słodkiewicz pod Przemysława Wałęsa i Przemysława Król z Włocławka, dokąd skradziono firmę Imperator Romanow ze Starachowic. Doszło w SO Toruń IIK 164/11 do matactw sądu na zlecenie Zakonu Maltańskiego wspieranego przez królową Angielską panią Elżbietę II, która również jest królową Australii, gdzie wjechał samochód w tłum w celu nawiązania do Berlina, gdyż prawdziwe nazwisko królowej Elżbiety II to Coburg co połączono z herbem papieża Benedykta XVI czyli postacią murzyna za którą wstawiono Barack Obama przed którym tańczy Angela Merkel. Makarony ALMA są odniesieniem do rzeki na Krymie , która wypływa na północnym stoku Jałty co połączono ze spotkaniem Aliantów i zamieniono na ubezpieczalnie Alliance , którą podstawiono pod wypłatę odszkodowań za samoloty strącone w bitwie o Anglię , które pilotowali Polacy w obronie Anglii. Wykorzystano generała Stanisława Skalskiego, którego zamordowano w MOPS i zawłaszczono jego mieszkanie w Krakowie w celu podmiany jego rodziny a obecnie drugi pilot w Anglii z dywizjonu 302 o tym samym imieniu Stanisław został pochowany i podstawiony pod drugie imię mojego syna Adama Stanisława Pióreckiego , który zmienił nazwisko na Kornaszewski w celu podstawienia Stanisława Stępień, który ma podwójne obywatelstwo w tym USA i Polski podstawiając w Polsce Stanisława Pikul z Tarnowa w celu podstawienia za spadkobierce po nas żyjących do Banku Rezerw Federalnych w USA do pobrania odszkodowania dla królowej Elżbiety II oraz Żydów jak Jarosław Kaczyński jako odszkodowania za zniszczenia Alianckie. Dokonano przejścia przez nazwę Alliance jako tytuł francuskiego stowarzyszenia dla rozpowszechniania mowy francuskiej w koloniach i za granicą , która działa od ponad 1883 roku propagując kulturę francuską co podmieniono na ubezpieczalnię, aby wypłacić pieniądze przez Francję jako zniszczenia Aliantów podstawiając Żydów w miejsce Polaków przez nazwę Alliance Israelite Universelle jako związek obejmujący Żydów wszystkich krajów założony w Paryżu w 1860 roku Cremieux, którego działalność idzie w kierunku biednych i prześladowanych Żydów. Działa w Anglii, Ameryce , Wiedniu (Israelitische Allianz) od 1901 roku w Berlinie (Hilfsverein der Deutschen Juden). Przejścia dokonana na rzekę na Allier podstawiając Allier Bank z Grecji w Łodzi pod BPH SA co łącz z Loarą oraz źródłami mineralnymi i walcownią żelaza w stolicy Moulins. Stworzono Donau-Dnepr jako spływ , aby przejść na Allier we Francji oraz Aliantów wypłacając pieniądze dla Żydów przez działania Zakonu Maltańskiego, który który korzystał z poparcia królowej Elżbiety II, którą podstawiono pod dane Elżbieta Bochyńska-Kaźmierczyk w SR Toruń IIK467/15, którą podstawiono jako Jaszczurka na dworze W. Putin , aby podstawić pod rzekę Alma i podstawić Alma mater jako dobroczynna matka żywiąca Żydów, aby zastąpić chrześcijaństwo rzymskimi bóstwami , których Rzymianie zaszczycali tą nazwą jako boginie płodności o przydomku ALMA co zamierzano ukryć religią makaronów jako tworzone w systemie dzieci jako jedna globalna rodzina. Podstawiono Bohdan Żakiewicz pod Zakon Maltański, który według zeznań świadka Pawła Krzymowskiego miał pieniądze z Donau-Dnepr czyli z działań Stanisława Stępień i Ewy Wielochowskiej, którzy tworzyli działy spadku po moim mężu Jerzym Dariuszu Kaźmierczyk wykorzystując do pobrania pieniędzy wyroki skazujące tworzone przez Bohdana Żakiewicz w SO Toruń IIK 164/11, który zamierzał zmienić historię niszcząc moją rodzinę i prawdziwą historie , aby podstawić makarony również na Węgry pod Almos jako księcia węgierskiego syna Arpada założyciela królewskiej dynastii na Węgrzech.

Przedstawianie satyry jako stworka jedno oko zielone jedno niebieskie miało być wykazaniem co zrobiono z mojej mamy Filomeny Bochyńskiej, która miała dwa kolory oczu. Podstawiono Lili Kornaszewska i Lile Kornaszewska pod Aloes łącząc nazwę Aloes i Alveo , aby przejść na nazwę Aloes jako rodzina liliowatych , która z czasem przybiera podstać drzewka palmowato-rozwiniętego co połączono z Mauritius. Wykorzystano moich dwoje dzieci Anne Piórecka i Michała Pióreckiego dla Kościoła podstawiając wnuczki Lili, Lile oraz Wiktorie dla podstawienia pod podstawienie pod pseudonim Gonzaga podstawiając nazwisko Gonzaga Myszkowski pod Liuigi di Gonzaga w 1568-1591 urodzony na zamku Castiglione koło Mantui, który jest świętym Kościoła Katolickiego znany jako Alojzy, który pielęgnował chorych w czasie zarazy i został patronem młodzieży w tym kształcącej się co połączono z wizytą papieża jako nazwa Światowe Dni Młodzieży a przez cyfrę 21 został połączony z datą śmierci mojego taty 21.04.2007 roku. Połączono opowiadanie mojego taty o Platerze, który upolował lisa z dużym ogonem , aby nawiązać do rośliny alopecorus, wyczyniec, lisi ogon, trawa źdźble wysokim. Jest to wykazanie źdźbła w oku bliźniego i podstawiono agenta NKWD w miejsce hrabiego Platera jako wyczyniec. Roślina tworzy kępki co połączono z Beatą Kępa do podmiany moje siostry Beaty Marii Idziak. Marokańczyk będący u papieża Franciszka nawiązywał do dynastii Maurów.

Wykorzystano królową Elżbietę II , aby naruszyć w Anglii rezerwy złota cztery pociągi carskiego złota na czarną godzinę naszej rodziny , które przekazywano do założonej w Katowicach Fundacji APEX-STAR przez męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk w celu wspierania carskiej rodziny i Polaków na Wschodzie. Następnie wielokrotnie upozorowano moją i męża śmierć podstawiając sędziów i prokuratorów oraz członków Zakonu Maltańskiego w tym Kampanii Węglowej za spadkobierców carskiej rodziny wykorzystując działy spadku tworzone przez polskie sądy na wniosek Bohdan Żakiewicz od 2005 roku , który podał się za członka Zakonu Maltańskiego i nas okradał z całą świtą.

Do pisma wykorzystane zostały informacje zawarte w Encyklopedii Gutenberga.

Carowa Mniszek znana na cały świat to księżna Helena Lubomirska 1783-1876 późniejsza Helena Mniszek i malarka polska . Malowała obrazy i portrety, i pięć z nich znajdowało się w Lwowie w 1912 roku za którą podstawiono Helenę Surma w Starachowicach co połączono z Chełmem , aby podstawić Beatę Szydło pod Lubomil miasto w powiecie Wołyńskim niegdyś miasto stolica ziemi chełmskiej. W internecie pokazano zdjęcie moje prababci później usunięto.

Podstawiono mnie Bożenę Elżbietę Bochyńską -Kaźmierczyk jako Elżbietę Bochyńską-Kaźmierczyk jako Elżbietę Lubomirską córkę Augusta Czartoryskiego 1733-1816 i żonę Stanisława Lubomirskiego 1719-1783. Podstawiono Edwarda Lubomirskiego pod Edwarda Kowalskiego w Starachowicach, aby podstawić przekład Fausta , aby nawiązać z Faustynem Bocheńskim za którego wstawiono cara Aleksandra III. Następnie za Jana Tadeusza Lubomirski 1826-1908 był na czele Towarzystwa Kredytowego Miejskiego i Towarzystwa Dobroczynności w Warszawie za którego wstawiono dziadka Franciszka Jana Mazurka, aby podstawić na Warszawę przez oszustwa Waldemara Maksalon jako INs 956/09 podstawiając Andrzeja Lubomirskiego jako Andrzeja Duda. Podstawiono Andrzeja Pachowskiego jako zięcia Jerzego Pióreckiego, którego podmieniono na Jerzego Lubomirskiego i podstawiono Annę Pachowską z domu Piórecka za Anne Marię Piórecką , aby wykazać DNA carskiej rodziny podstawiając herb Półkozic w nowej encyklopedii nazwanej głowa osła jako szyderstwo z moje rodziny i podstawiono Sebastiana Limanówkę za Sebastiana Lubomirskiego oraz pan Murat wojskowego pod Turcję jako szefa Komandorii Św. Stanisława co czego nie ma praw , gdyż są to grupy, które zajmowały tereny naszej rodziny, które pozorowały, że car zajmował się nierządem i miał tyle dzieci jako wojsko z Katarzyną II Wielką. Podstawiono Stanisława Poniatowskiego pod Stanisław Lubomirski jako działacz Familii Czartoryskich podstawiając fałszywych Czartoryskich. Podstawiono moją siostrę Beatę Idziak i jej męża Piotra Idziak oraz jego ojca Jerzego Idziak, który pobierał emeryturę z Anglii pod dane Jerzy Piórecki podstawiony za Jerzy Dariusz Kaźmierczyk zamieniony na Jerzy Lubomirski, aby ukryć pobierane z Anglii carskich depozytów przez Sąd w Katowicach przy pomocy Fundacji APEX-STAR podstawiając sędzinę Barbarę Bochyńską za moją siostrę Beatę Idziak zamienioną na mnie Bożenę Bochyńską-Kaźmierczyk usuwają drugie moje imię Elżbieta dla królowej Elżbiety II. Męża sędziny Barbary Bochyńskiej pana Jerzego Brunona Bochyńskiego podstawiono pod dane męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk do ukrycia pobieranych pieniędzy od 2004 roku, których legalność wykazywano jako dział spadku po mnie Bożenie Bochyńskiej-Kaźmierczyk i Jerzym Kaźmierczyk podmieniając nam nazwisko na Piórecki i takie kary bankomatowe wydał bank PEKAO SA dla obcych ludzi pod dawne adresy.

Pod Eugeniusz Ignacy Podczaski jako Ignacy podstawiono Ignacy Krakowiak czyli Jerzy Ignacy Lubomirski, którego reprezentował adwokat Stanisław Zalewski , którego zamieniono na Stanisława Lubomirskiego na Warszawę podstawiając biura windykacyjne jako spadkobierców kradzionego mienia. W Anglii premier Therese May podstawiono pod program Donau-Dnepr Maya-Dana, aby podstawić pod miasto Lubaantun jako plemię Maya nad rzeką Kolumbia w Hondurasie, aby podstawić piramidy , grobowce i świątynie pod Egipt wstawiając premier Therese May pod kartę banku PEKAO SA na nazwisko Bożena Piórecka realizowana jako windykacja precjozów carskich w PEKAO SA w Łodzi przez Zakon Maltański ukryty w Fundacji hrabiego Jakuba Potockiego współpracującego aktora z Piaseczna z Bohdanem Żakiewicz, który ukrywa windykacje jako Seven Rock Mining LTD w Anglii na podstawiając dokumenty tworzonych w SO Toruń IIK 164/11. Podstawiono Lecha Pilarskiego w SO Toruń IIK 164/11, aby odnieść się do historii jako areny harców potwornych demonów jaki był rozpowszechniony jako średniowieczny zabobon dotyczący szczytów gór. W Lucernie w XIV wieku określono obszar gór Piłackich jako obszar przebywania ducha tułacza wiecznego , namiestnika Palestyny i podstawiono moją siostrę Beatę Marię Idziak z domu Bochyńska pod Jana Pawła II, których chodził po górach w Zakopanym, aby podmienić męża siostry Piotra Idziak na Bochyńskiego , a siostrę na Idziak z domu wel Tułacz, gdyż miał się tułać do końca życia. Mnie nakazano kilkukrotną eksmisję na kilka sygnatur tworząc kilka osób z jednej. Z tego powodu generał Aleksandr Wasiljewicz Suworow jest bohaterem narodowym Szwajcarii, który wygrał wojnę w górach i podstawiono słowa cezara o zwycięstwie pod Zelą „ Veni, Vidi , Vici”. Zamierzano zamień dziesięć lamp olejnych jako napełnieniem Duchem Świętym na miasto Lucerna w Szwajcarii , aby połączyć z roślina medicago oraz nazwą lamp olejnych u starożytnych Rzymian jako lucerna i wstawiono Zamek Chateo Gütsch jako miejsce nierządu Zakonników jako płaszcz Nergala boga podziemi jako ptaka w celu podstawienia pod boga Egiptu jako Ptah. Miasto Lucerna powstało około 740 roku wokół klasztoru Świętego Leodegara. Podstawiono Lucernę pod miasto Lucena w Kordobie w Hiszpanii, aby przejść na Mauretanię własność Bizancjum co połączono z bibliofilską nazwą książki „Lucena” w Kastylii druk około 1497 jako najstarszy okaz drukowanej książki o grze w szachy podstawiając film „Jumanji” planują zamienić na Łucję jako teściową podmienioną na Fatimę co połączono ze wsią Lipa koło Pałacu w Rudzie Malenieckiej i Janem Kochanowskim oraz Szachy – poemat heroikomicznym co połączono z Pałacem w Białaczowie. Podstawiono biskupów zamienionych po zawłaszczeniu Spiszu i Siewierza i podstawiono księży jako książąt pod babcię księżną Helenę Lubomirską żonę cara zawłaszczając zamek Lubomirskich w Lubowoli po stronie słowackiej Lubowna Stara podstawiając Zamoyskich w miejsce Lubomirskich. Zamoyscy podpisali lojalkę komunistyczną i podstawiono starostów, gdyż Lubowola w 1412 -1770 należała do Polski i stanowiła ośrodek starostwa spiskiego zarządzanego od 1596 stale przez Lubomirskich. Natomiast pod Siewierz podstawiono Siewierskich męża Anny zwanej Hanną z domu Kowalska córka Barbary i Mieczysława Kowalskich zmarłej na raka, a jej siostrę Małgorzatę Kowalską podstawiono pod bankiera Małgorzatę z domu Kwaśniewską , natomiast Aleksandra Kwaśniewskiego podstawiono pod Aleksandra Suworowa zamienionego na Bochyńskiego. Dlatego zakonnice Służki z Sandomierza sprzedały Pałac z Niezdowie mojej babci księżnej Marii Lubomirskiej w Niezdowie obok Opola Lubelskiego dla pani Maślak z Anglii podstawiając obecnie moją córkę Annę Marię Piórecką pod Annę córkę Zofii Kossak podstawionej pod księżną Zofię Radziwiłł więzioną w PRL , której zabrano dzieci, a jednym z nich był pierwszy teść mojego męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk pan Bogusław Krasuski. W parafii Białaczów spowiednika Jasnej Góry księdza Hieronima Serżysko w Białaczowie podstawiono pod księcia Hieronima Augustyna Lubomirskiego kawalera maltańskiego podstawiając Hieronim Mycielski agenta NKWD w Zakonie Maltańskim.

Ślub mojej córki Marty Bochyńskiej z Luck Elliot miał oznaczać zamkniecie włazu na pokładzie okrętu jako Arki przed zagładą ludzkości. Za moją córkę Martę Bochyńską podstawiono jej siostrę porwaną po urodzeniu Annę Piórecką , którą podstawiono pod Annę z Szachów Jana Kochanowskiego, która poleciła działania cytuję

„Anna polecała więc swojemu wybrańcowi, aby poświęcił wieżę, a grał pionkami zachowując skoczka i gońca. Takie rozwiązanie problemu było znane już w średniowiecznej tradycji szachowej jako problemat Dilaram”

Działania opisane w „Szachach” odniesiono do zburzenia dwóch wież światowego handlu i wykorzystania poczty do fałszowania dokumentów do gry wykorzystując konie świątynne z Sodomy jako skoczki i lotnisko Denver połączone ze stadninami koni przez SO Toruń IIK 164/11. Celem było nawiązanie do księżniczki bizantyjskiej Anny , która stała się powodem nazwanie Moskwy trzecim Rzymem. Cytuję

„Król duński Tares chciał wydać za mąż swoją córkę Annę, nie mógł jednak dokonać wyboru wśród kandydatów. Ostatecznie pozostali dwaj najwytrwalsi rycerze: Fiedur i Borzuj. Aby nie doprowadzić do krwawego pojedynku nakazał im rozegrać partię szachów o rękę królewny. Rozgrywka toczyła się przez wiele dni. Serce królewny skłaniało się wyraźnie w kierunku Fiedura, jednakże ten zaczynał przegrywać. Dziewczyna zakradła się więc nocą do pokoju z szachownicą, aby zmienić położenie figur, ale okazało się, że komnata jest pilnie strzeżona. Ostatecznie więc udzieliła rady kochankowi, doprowadzając dzięki temu do zwycięstwa:

I rzecze: “Dobry Rycerz jest od zwady,
Popu też nieźle zachować od rady;
Dać za miłego wdzięczną rzecz nie szkodzi,
Piechota przedsię jako żywo chodzi”.
Obróci Rochu na Króla rogami,

Sama wynidzie zalawszy się łzami.„

Szachy – poemat heroikomiczny Jana Kochanowskiego zadedykowany Janowi Krzysztofowi Tarnowskiemu. Utwór opublikowano w Krakowie pomiędzy 1562 a 1566 rokiem (drukarnia Macieja Wirzbięty), powstał najprawdopodobniej podczas pobytu poety w Padwie lub we wczesnym okresie dworskim. Pierwowzorem utworu był włoski poemat Marca Girolamo Vidy Scacchia ludus (Gra szachowa, 1527). i podstawiono książę Krzysztof Radziwiłł jako skok na szczyt piramidy pod dane carewicz Aleksy Romanow jako ojciec Józef Maria Innocenty Bocheński.

Zastosowano imię Luck, aby podstawić Lucus łacińskie jasność, gaj poświęcony bogom jako Kwintyljan i podstawiono Kwinto, który grał na trąbce w filmie „Vabank” co połączono z bankiem w filmie Credit Suisse AG z którego przelewano pieniądze do Fundacji APEX-STAR w Katowicach. Połączono to z moim dziadkiem Franciszkiem Janem Mazurek jako hrabia Jan Tarnowski mój dziadek przez czary jako połączenie słów Kwino i Jan łącząc podstawieniem papieża Jana Pawła II jako ducha góry w Szwajcarii co połączono z legenda o śpiących rycerzach. Słowo Lucyn połączono jako miasto na Łotwie w Inflantach Polskich nad jeziorem o tej samej nazwie, gdzie są ruiny zamku Kawalerów Mieczowych. Staw fabryczny w Starachowicach zamieniono na Zalew Pasternik, aby na nazwę jezioro zamienić na lochy, aby odnieść się do nazwy jako celtyckie jezioro co daje przejście na Irlandię i Genewę oraz Włochy. Zamierzano zmienić historie przez podstawienie Lucyna jako Lucina przydomek Junony i Diany, aby podstawić pod liryka pruskiego pana Lucjus Robert wstawiając fikcyjną postać Piórecki Robert, aby dalej zamienić papieża Lucjusza na Lucjusza Świętego króla Brytanii zamieniając na Lucjan Sznajder , aby odnieść się do greckiego satyryka Lukjan podstawiając sędziego w SA Gdańsk IIAKa3/16 jako satyryka Jacka Pietrzak na USA oraz do Lucilius Gajus jako pierwszego rzymskiego satyryka 170-103-p.n.e. zaprzyjaźniony ze Scypionem i Laeliusem podstawiając fałszywych Scypionów jako hrabiów zamieniając Lipie Henryk Szyb na Scyp. Połączono nazwę jeziora i wiezienia jako lochy i połaczono z satyrą czyli świnią jaka trzymał w Berlinie Jarosław Kaczyński pod nogą z napisem Polen, aby odnieść się do filmowego Pawlaka z filmu „Sami Swoi” do wypastowanej świni, którą prowadził po lesie jako lochę dla myśliwego na dzika. Podstawiono Annę Pawlak moja skradzioną córkę Anne Marie Piórecką obecnie zakonnicę, aby powtórzyć grę w Szachy, którą zamieniono na „Jumanji” w której człowiek zamieniał się w małpę podstawiając firmę APE-Jerzy Kaźmierczyk w Polsce i APE UMWELTTECHNIK AG w Szwajcarii i papieża Franciszka.

Podstawiono święto Hanuki pod igrzyska, zabawy i gry publiczne w czasie uroczystości u starożytnych Rzymian po łacinie Ludi wstawiając księżną Zofie Radziwiłł właściciela Zamku w Szydłowcu jako Zofię z Targowiska na Tarnów podstawioną pod nazwisko Ludew pozorowaną na Zofię Romanow jako Lidistati, które były okolicznościowym ślubowaniem bogom jako igrzyska zimowe w USA zamierzając poświęcić wieżę Donalda Trump. Podstawiono Ewę Machowską z domu Niewczas obecnie Ewę Kornaszewską jako Ewa w systemie jako Ewa w grze pod naumachje i walki zwierząt.

Z poważaniem
Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

Advertisements

About thetimesofpoland

Historia rodziny carskiej w Polsce od 1918 roku do 2015 roku. Judy Lew główny herb rodu
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s