Wojna kota z myszą o osiem rogów jako cnót rycerskich

Zastosowano metodę roślin zasadzając ziarna malvy, aby odnieść się do odmiany jako ślas Maurytański w celu odniesienia do Mauritiusa patrona Szwajcarii jako cesarza rzymskiego nazywając go czarnym kurem, który zasiada młodą krówkę. Należy zaznaczyć, że malvy ściągają mniszki czyli motyle nie należy mylić  z zakonem.

Starachowice na dzień 21.01.2016

Bożena Elżbieta Bochyńska-Kaźmierczyk z domu Bochyńska
PESEL 63031012705
mgr inż. mech. Jerzy Dariusz Kaźmierczyk
PESEL 67011212279

Zamieszkanie:
ul. Nad Kamienną 25
Zameldowanie:
ul. Bohaterów Westerplatte 1/1
27-200 Starachowice

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Duda
Ambasada Niemiec w Krakowie

Wojna kota z myszą

Pomysłowość do kradzieży mienia zostaje wzbogacona przez wykorzystanie programów dla dzieci w celu przemycenia treści o działalności zakonu maltańskiego do Afryki pod pretekstem emulgatorów zwanych w Australii prezerwatywami co kryje różne podmiany i łączy ze sprzedażą spirytusu i chleba oraz paszy dla bydła poprzez roślinę bataty jako bulwę lejkowoju przypominające bulwy ziemniaków , aby podstawić Jarosława Kaczyńskiego i jego rodzinę pod rośliny z rodziny powojowych i zasadzono na posesji powój inny gatunek jako przejście po wuju, którego nie ma , gdyż państwo Maksalon to służby UB, które wprowadziły Kaczyńskich na miejsce moje rodziny. Oznacza to, że handlują spirytusem oraz stoją za Ewą Wielochowską jako kredyt na piekarnie wykorzystując miejsce piekarni Gaik, która stanęła na terenie mojego dziadka Brunona Bochyńskiego. Należy zaznaczyć, że bataty nie miały znanej ojczyzny jak to określono w audycji jako Zulusi, ale występują w krajach tropikalnych, Wyspy Malajskie, Indie , Chiny i Japonia. Wpisanie fałszywych Tarnowskich na moją posesje po rodzicach oraz Kaczyńskich doprowadziło do aresztowania mnie za włamanie w moim domu do cudzego domu, molestowanie seksualne, aby przejść na handel do Afryki pana biskupa Raymunda Burke podstawionego pod studnię , gdzie pobliska młodzież wrzuciła nieczystości z handlu pana biskupa Burke. Artykuł o nadużywaniu alkoholu jest szyderstwem z mojej rodziny , aby podstawić handel spirytusem z Zulusami jako kupno bataty łącząc z USA przez fałszywego hrabiego Nowak. Podstawiono pod byłego męża Dariusza Pióreckiego syna Edwarda fałszywe dokumenty i wpisano syna Roberta fałszując dokumenty wstecz, aby podmienić pod dane Kornaszewski malarza z Tytanika, który zginął na Tytaniku pana Dowsona, aby podstawić historię Roberta Fleury, który wykładał malarstwo w Paryżu, u którego uczyła się Maria Baszkircewa w 1860 -1884 utalentowana Rosjanka mieszkająca w Paryżu, która z powodu gruźlicy straciła głos zamierzając podstawić mnie i mój śpiew w bibliotece w Starachowicach , gdy w pewnym momencie straciłam głos. Wszystkie elementy muszą się zgadzać, aby pozorować prawdę przed Bogiem. Doszło do sfałszowania przez Kościół Katolicki historii i zamiany rodzin książęcych na hrabiowskie w celu podstawienie księży katolickich jako książąt w celu zawłaszczenia mienia książęcego czego przykładem jest SO Toruń IIK 164/11 i SR Toruń IIK 467/15 jako żądanie nawiążki miliona złotych przez Żyda pana Pawła Krzymowskiego, który podał się za arystokratę herbu ślepowron, w rzeczywistości został podstawiony jako Flint czyli krzemień , aby odnieść się do Flinta jak strzelby myśliwskiej niegwintowanej nazwa pochodzi z okresu broni skałkowej. Podstawiony innego Żyda w Krakowie absolwenta Uniwersytetu Jagielońskiego jako Zakonnika Maltańskiego, który podał się za księcia Stanisława Lubomirskiego właściciela Zamku w Wiśniczu i Pałacu w Kruszynie i sprzedał pałac mojej babci Marii Lubomierskiej, która został w nim spalona a jej ojciec Stanisław Lubomirski zastrzelony przy udziale grupy ZOFIA z Adolfem Hitlerem i Ewą Braun oraz członkami Zakonu Maltańskiego w 1932 roku. Podstawiono fałszywych arystokratów jako farbowanych podstawionych pod państwa Mieszała jako mieszanie farb i jej sklep Farb i Lakierów. Wykorzystano sklep z farbami i podmieniono Anielę Mieszała na moją babcię kryjąc datę sygnatury śmierci babci Anieli Reginy Mazurek oraz usuwając jej dane z nowych map wstawiając INs 956/09 , aby podstawić Waldemara Maksalon w miejsce babci męża Franciszka Jana Mazurka przez zasadzenie powodu jako batata , aby odnieść się do Zulusów jako religia wojska rzymskiego w byka do plemienia i wodza Zulusów dla którego znaczenie miał byk. Zostało to zamienione przez wykorzystanie nazwiska państwa Flisek, którzy zakupili sklep po Mieszałach. Spowodowało to podstawienie państwa Flisek pod flisaków jako mieszkańców wsi nadwiślańskich koło Czernichowa na zachód od Krakowa co wiąże się z podmianą górnictwa, gdzie patronką jest Święta Barbara na patronkę flisaków również Świętą Barbarę, czyli ludzi trudniących się spławianiem Wisłą zboża , drzewa i innych produktów zamieniając na Donau-Dnepr kradnąc mienie mojej babcie księżnej Marii Lubomirskiej przez biskupów również w Iłży nazywając osiedle Nowa Wieś. W Iłży znajdują się pokłady wapieni co zamienione zostało przez Bohdan Żakiewicz jako łupki do pozyskiwania gazu ziemnego, aby podmienić nazwę flisz miękkich skał osadowych systemu kredowego , piaskowce, iły, łupki iłowe pokryte hieroglifami co podmieniono na Życzyn, gdzie znaleziono tabliczki z pismem runicznym Jezus Chrystus zwyciężaj.

Z tego powodu Jadwiga Limanówka z domu Maksalon z pierwszego męża Mirowska po śmierci Mieszałów bezprawnie spała w nich w domu pozorując, że jest córką mojej babci Anieli Mazurek podmienionej na Anielę Mieszała co wynikało z listu do mojej babci. Przekopali całą działkę w poszukiwaniu garnka ze złotem. Upozorowano, że działkę którą sprzedała jej przybrana córka Ewa Podolska z domu Mieszałą naprawdę z domu dziecka , że została oddana dla Miasta Starachowice. Obecnie nie jest znane miejsce jej pobytu, gdyż Wacław Podolski jej mąż rozwiódł się, a został podstawiony za przybranego ojca Ewy Podolskiej pana Wacława Mieszała. Pan Wacław Podolski został przerobiony przez biuro genealogiczne za hrabiego i tak podstawiono go do USA za Wacława Bochyńskiego, po czym jego salon Fiat w Krakowie zbankrutował. Podstawiono Wacława Podolskiego za mojego męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk . Dlatego moje dane są podmieniane na Elżbieta, aby wstawić Ewę Podolską jako Bożenę , gdyż takie imię ma prawdziwe. Połączono nazwisko Krzymowski z Krzemionkami Opatowskimi podstawiając pana Kot co jest przedstawiane jako skoczek pod sportowców narciarzy na skoczni. Sędziowie w SO Toruń IIK 164/11 u i SA Gdańsk IIAKa3/16 wydali wyrok na podstawie sfabrykowanych dokumentów w Starachowicach powstałych na bazie powoju zasadzonego na ulicy Nad Kamienną 25 przez opłacanie staruszki, która to robiła. Przez nazwisko Krzymowski zamienione na Flint River jako rzeka w Georgii połączona przez źródło Michigan połączono jako spływ z Donau-Dnepr programem bankowym. Należy zaznaczyć, że nazwę flizy jako płyty kwadratowe do pokrywania dróg i ścian z kamienia i marmuru oraz cegły polewanej i niepolewanej oraz porcelany i szkła w w celu przejścia na cesarstwo rzymskie i połączenia z firmą męża Marmoroc-Polska Sp. z o.o. jako system dociepleniowy marmoroc imitujący cegły oraz zakupiono Hutę Szkła przez Piotra Bukat oraz Polbank SA, którego ZUS w Starachowicach wykazał ,że nie ma nic i podmieniono jego stan na mojego męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk, próbując mnie eksmitować z mojego domu, aby podstawić za mojego męża inną osobę , która dorabia papiery psychiatryczne, aby podmieniać ludzi. Flizy były widoczne w Persji w Błękitnym Meczecie w Tebrydzie. Zielony Meczet w Brussie sięgają Maurów w Hiszpanii oraz Holandii Włoch i Francji co łączy kraje. W Polsce występują w Warszawie. Zamieniono Błękitny Meczet na Błękitny Pałac w Warszawie i Meczet Zielony zamieniono na Kościół Zielonoświątkowy. Moją mamę Filomenę Jadwigę Bochyńską zamieniono na hrabinę Jadwigę de Fleury za którą wstawiono Jadwigę Kaczyńską na Lipie Henryk Szyb czyli jako spadkobiercę na SOF-ART Sp. z o.o. skazując właściciela mojego męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk , a mnie podmieniono nazwisko na Bożena Piórkowska w celu ukrycia kradzieży Pałacu w Rudzie Malenieckiej przez leśników. Podstawiono Ewę Wielochowska pod Ewę Bukrym w Bufallo Grove w USA, aby podstawić bawoły jako buffelas rodzina bovidae rząd ugulata co połączono z Zulusami w Afryce. Bawół ten dziki występował również w Afryce i Azji co połączono z bataty , aby podstawić pod gorzelnię w Baworów wieś w Tarnopolskim. Następnie przejścia dokonano przez Bawół osadę założona przez Kazimierza Wielkiego obecnie żydowska dzielnica Krakowa jako Kazimierz, gdzie byłam w Hotelu Ester z Ewą Eugster, gdzie nie wpisano mnie do podmiany na Żydów, aby podstawić dawną siedzibę akademii ufundowanej przez Kazimierza Wielkiego, którego w encyklopedii wpisano jako Kazimierza Wkiego co miało być podstawieniem mojej wnuczki Wiki jako Wiktoria. Z tego powodu podstawiono Jarosława Kaczyńskiego jako hodowcę byków na Pałac w Bałtowie, który pozorował potomka Bolesława Krzywoustego krzywiąc usta. Z tego idzie nauka sadzimy powój i zajmujemy tam, gdzie każdy zapragnie mieszkać po czym robimy dział spadku po wuju i jesteśmy właścicielami zamieniając zasiedzenie na własność.

Jest to batrachomyomachia czyli wojna myszy z żabami przypisywana Homerowi. Pierwszy przekład dzieła dokonał Paweł Zaborowski w 1583 roku co wykorzystano do podstawienia Zaborowskiego pod Pałac w Sosnowicy, gdzie Tadeusz Kościuszko spotykał się z Tytusem Bej Bochyńskim czyli Tytusem Romanow bratem cara i podstawiono pod Helenę Mniszkównę panią Helenę Surma w Starachowicach zamieniając Mniszkównę na Skowrońskich jako ptaki robiąc dział spadku na odpadach jako odchody ptasie na mojej córce podstawiając windykacje na moim mieniu, które nie mają długu, ale zrobiono ich spadkobiercami i podstawiono Eulalię Kowalską jako zastępcą Głównego Księgowego pana Kabały w Zakładach Starachowickich.

Najbliżej poematu greckiego stanął Krasicki w wojnie myszy z kotami – Myszejdzie w 1775 roku. Należy zaznaczyć, że moja siostrę Beatę Marie Idziak jej mąż Piotr Idziak nazywał żartobliwie myszą , a Piotra Idziak nazywano mrówka co widoczne jest w tworzeniu sztucznych mrowisk na ulicy Nad Kamienna 25 jako ilość dopisanych spadkobierców po powoju jako wuju z Urzędu Bezpieczeństwa podstawiając kopalnie Wujek i św. Barbarę zamienioną na spływ dla Kościoła Katolickiego jako Kościelna Fundacja Zaopatrzenia Wsi w Wodę om Marii Stolzman honorowego obywatela Starachowic jako chrzest zamieniając ulicę Buczka na ulicę Świętej Barbary za którą wstawiono sędzinę Barbarę Bochyńską a jej córkę sędzinę Magdalenę Jarczyk podstawiono pod Madzie Buczek w Toruniu, aby przez Fundację APEX-STAR w Katowicach pobierać od 13 lat miliardy dolarów pozbawiając innych dachu nad głową wstawiając Roberta Mazurek za Roberta Fleury. Papież Benedykt XVI został podstawiony jako Mazurkiewicz Benedykt zakonnik bernardyński malował freski portrety bernardynów we Lwowie. Papieża Jana Pawła II podstawiono pod Jana Mazurkiewicz lekarza po studiach w Krakowie, Warszawie i Gracu profesor od 1919 roku neurologii i psychiatrii na Uniwersytecie Warszawskim. Zamierzano zakończyć wszystko operą „Straszny Dwór” Moniuszki w celu połączenia z moją rodziną hrabiną Jadwigą de Fleury z domu Moniuszko pochowaną na cmentarzu w Starachowicach.

Do podmiany treści zastosowano ubiór pani Grażyny motyla w Halloween, aby podstawić pod panią Grażynę Krupa podstawiając pod Grażynę Szmytka następnie Grażynę Kulczyk podstawionych pod ród magnacki Mniszków, który podmieniono na motyla mniszka z rodziny limantridae, który występuje w Puszczy Sandomierskiej koło Tarnobrzega w Poznańskim i Puszczy Białowieskiej. Celem było podstawienie pod zagarnięte mienie przez Kościół osoby, które miały pozorować dawne rody. Podstawiono pod księżną Helenę Lubomirską osobę Marynę jako związek z Dymitrem Samozwańcem, który za rękę Maryny zobowiązał się nadać wojewodzie Księstwo Smoleńskie i Siewierskie w dziedziczne władanie co ukryto przez Kościół , gdyż Samozwaniec był więziony w Sieciechowie z całym dworem. Należy zaznaczyć, że po zamordowaniu zięcia został więziony w Jarosławiu nad Wołgą potem uznał drugiego Samozwańca za cenę 300.000,- rubli i 14 zamków w Siewierszczyźnie. Z tego powodu męża skazano za 300.000,- PLN w SO Toruń IIK 164/11, aby podstawić pod Samozwańca udając, że szanują w Toruniu historię Polski skazano męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk dla samozwańców rządowych bez żadnych tytułów szlacheckich tym bardziej arystokratycznych co dowodzi zachowanie przedstawicieli rządu i Kościoła. Potajemnie oddano zamki i podstawiono Marię Gudewicz za Marynę jako Marylę Rodowicz. Zamek Lubomirskich znajdował się w Spiszu, który przejął Kościół i upozorował polski ród Lubomirskich na ród czeski skąd pochodzili Mniszkowie. Podstawiono moją twórczość na cały budynek na ulicy Bohaterów Westerplatte 1, aby podstawić Helenę Surma pod Helenę Mniszek wstawioną za moją praprababcię księżną Heleną Lubomirską kryjąc to przez wstawienie powieściopisarki Mniszek(Radomyska Helena), która napisała Trędowatą, Ordynat Michorowski i inne. Była tematem Magdaleny Samozwaniec (Kossak Starzewskiej) Na ustach grzechu. Podstawiono Helenę Rubinstein kolaboranta niemieckiego pod Helenę Surma, aby ukryć wstawienie Ernesta Bochyńskiego , którego prawdziwe nazwisko to Radomski, a jego córka Elżbieta Barbara Bochyńska pracowała w bibliotece w Starachowicach, gdzie określono, że dowiedzieli się, że ja nie żyję . Podstawiono sędzinę Magdalenę Jarczyk z Katowic jako Magdalenę Samozwaniec pod obrazy Kossaka podstawiając Annę córkę Zofii Kossak podstawionej pod Kossak Starzewską czyli Magdalenę Samozwaniec podstawioną jako motyl pod Grażynę Kulczyk. Podstawiono moją siostrę Beatę Marię Idziak pod prawdziwe dane naszej mamy hrabina Maria Tarnowska podstawiając hrabinę Marie Józefę Mniszek malarkę polską. Ukryto za czarnym kurem kult czarnego byka Menevis, jako święty czarny byk czczony w Heliopolis w Egipcie co połączono z Jarosławem Kaczyńskim i jego planem wypasania sprowadzonych byków z Belgii w Palcu w Bałtowie podstawiając księcia Krzysztofa Radziwiłł na szczy piramidy Cheopsa , aby odnieść się do ukrycia pod tym nazwiskiem mojego dziadka carewicza Aleksego Romanow.

Z poważaniem
Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

Advertisements

About thetimesofpoland

Historia rodziny carskiej w Polsce od 1918 roku do 2015 roku. Judy Lew główny herb rodu
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s