Cesarzowa Teodora i herb Rawicz panna na Niedźwiedziu.

Starachowice na dzień 23.01.2016

Bożena Elżbieta Bochyńska-Kaźmierczyk z domu Bochyńska
PESEL 63031012705
mgr inż. mech. Jerzy Dariusz Kaźmierczyk
PESEL 67011212279

Zamieszkanie:
ul. Nad Kamienną 25
Zameldowanie:
ul. Bohaterów Westerplatte 1/1
27-200 Starachowice

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Duda
Ambasada Niemiec w Krakowie

Zwierciadło Reja jako realizacja wewnętrznych niedomagań państwa w celu jego zniszczenia.

Doszło do próby podmiany mocy czyli sił, które miały przejąc cesarstwo przez wykorzystanie papieża Franciszka, który miał być zlikwidowany, gdyż Lider Światowy jako SS miał zamiar zasiąść na tronie cesarskim i ożenić się z moją wnuczką pozorowaną na jej matkę czyli moją córkę. Spowodować to miało, że mojej mamie i babci dorobiono dokumenty pod fałszowana historię Teodory cesarzowej podmienianej na kurtyzanę papieża i powielono obecnie podstawiając nowego papieża pod moja mamę i babcie, aby pozorować niezaistniała historie dla wytworzenia fałszywych linii genealogicznych podstawiając moich 5-ro dzieci z jednego męża i przesuwając na wnuki, aby to ukryć, aby tworzyć, że są nierządnicami jako kurtyzany i homoseksualiści dla Lidera Światowego. Lider wykorzystał zaszłości historyczne czyli antypapieża i niechlubne karty kościoła katolickiego do oskarżanie dziś papiestwa, gdyż skradziono moje dzieci i wnuczki i do dziś nie oddano, aby pozorować monarchię dziedziczną na kurtyzanach papieża za czasów zamierzchłych i obecnie podstawiono moich dziadków i rodziców podmieniając im dane i linie genealogiczne do ukrycia tego faktu.

Doszło do porwania moich dzieci i wstawienia papieża Franciszka na mój dom na Bohaterów Westerplatte 1/1 zamieniając mnie i siostrę na dłużniczki w dokumentach spadkowych po rodzicach, gdzie przejęliśmy spadek z dobrodziejstwem inwentarza, co nie pozwala na taką licytację, aby przejść na nas, ale wykorzystano 5-ro moich dzieci pozorując na inne związki. Są to dzieci z jednego małżeństwa które się rozpadło i były maż zmieniał nazwisko wykorzystując dzieci do pozorowania, że ich matką jest druga jego żona sekretarka urzędu skarbowego do okradania nas z naszej godności, aby ukryć wpisanie kurtyzany dla papieża.

Co jest gorsze czy porwanie dzieci i handel ich dziećmi oraz kradzieże mienia z chęci zysku i wykorzystywanie seksualne porwanych dzieci przez wojsko i kapłanów katolickich dla DNA carskiej rodziny czy wynajmowanie pokoi dla kobiet i restauracje, które dla papieża kojarzą się z ukrywaniem kurtyzany podstawionej za cesarzową ?. Tak jest kreowana historia, aby dziś przez kabałę babilońska podmienić historię do pozorowania, że moi dziadkowie i rodzice były z linii genealogicznej papieża, aby posiąść nasze carskie mienie i wykorzystać moje dzieci do nierządu dla papieża odmawiając mi zwrot mienie po dziadkach i wycierając się ojcem Donalda Trump. Kościół Katolicki opłacił polskich sędziów, którzy fałszują dokumenty w sądzie jak Jarosław Pniak który zamienił przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza na dłużniczki wstawiając mnie i siostrę, aby ukraść nieruchomość kupioną przez moich rodziców Józefa i Filomenę Bochyńskich w 2001 roku, aby podstawić pod Mniszchównę jako Lubomirska Helena Surma w celu przejęcia domu mojego na Bohaterów Westerplatte 1/1 dla kościoła i upozorowania domu publicznego dla matki Marii Gudewicz czyli Marii Bochyńskiej z Czech, aby pozorować, że moja carska rodzina w Polsce już nie żyje zawłaszczając całe mienie i skazując mojego męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk w Toruniu, który otrzymał prawo do dziedzictwa rodowego w linii cesarskiej od mojego ojca Józefa Ludwika Bochyńskiego i przyjął wszystkie tytuły, aby nasze małżeństwo było kanoniczne. Celem było reaktywowanie cesarstwa rzymskiego przez papieża Franciszka jako NWO po czym papież Franciszek miał być usunięty przez wojsko i wprowadzony miał być faszyzm bo papież nie dysponuje siłą militarną, a zła nie można złem zwyciężyć.

Zacytuję niemiecką Encyklopedię Gutenberga na temat porwania moich dwojga dzieci Anny Pióreckiej i Michała Pióreckiego, które dokonał Kościół poprzez podstawienie Jolanty Wojciechowskiej, która jest jako kuzynka przy jednym porodzie, a przy drugim był obecny doktor Fijałkowski, który zostawił żonę i czwórkę dzieci i wyjechał z pierwszą miłością po zjeździe absolwentów w Liceum nr 1, dla których podstawiono w systemie moje skradzione dziecko. Następnie podstawiono jako Wiktorię dziecko Krystyny i Józefa Fiołków w Australii, którzy mają dwie córki Wiktorię i Katarzynę zamierzając ich zniszczyć przez podstawienie królowej Belgii pod Krystynę Olchanowską , która ma syna Michała Ponard pozorując , że jest to ta sama osoba.

Cytuję

„Porwanie, (plaga) przestępstwo, zakwalifikowane jako zbrodnia, według niektórych kodeksów( np. K.K. austriacki paragraf 90) stanowi jeden z przypadków gwałtu publicznego. Popełnia je ten , kto bez wiedzy i zezwolenia władzy podstępem lub gwałtem zawładnie człowiekiem, by go wydać władzy zagranicznej lub do obcej służby wojskowej, okrętowej itp.. Kara 5-10 ( względnie 15) przy narażeniu życia lub wolności do 20 lat ciężkiego więzienia. Osobno traktuje się porwanie celem sprzedaży w niewolę (porwanie, niewolnictwo) porwanie kobiety( uprowadzenie) lub dziecka.”

Spowodowało to, że zastosowano wbrew prawu prawo zwyczajowe pod okultyzm tworząc obozy w Polsce pod fałszywe linie genealogiczne, aby ukryć dokonane przestępstwa przez rząd polski dla papiestwa, które do dziś się nie wycofało i porwano dwie córki bliźniaczki mojego syna Adama Kornaszewskiego podstawione pod Madeleine, aby przejść na miasto Lile we Francji i podstawić mojego chrzestnego Józefa Kowalskiego oraz jego żonę Eulalię Kowalską z domu Skowrońska , aby podstawić ją w miejsce moich rodziców Józefa i Filomeny Bochyńskich, aby ukryć podmianę księżnej Heleny Lubomirskiej , którą zamordowano nahajami przez Kozaków podstawiając Helenę Surma na moje nieruchomości tworząc dłużniczki ze mnie i siostry do kradzieży całego mienie dla Antychrysta przez Kościół Katolicki, który nie zamierzał naprawić szkody i uwolnić porwane dzieci i wnuki.

Papież Franciszek gra w szachy pionkami czyli moimi dziećmi, aby pionki , gdy dojdą do końca na pole przeciwnika zostały zamienione na dowolne figury. Dlatego wykorzystano mojego chrześnika Wojciecha Idziak i jego dziecko do zamiany na herb Jelita państwa Zamoyskich, którzy podpisali lojalkę komunistyczna i ich herb Jelita podstawiono dla generała Wojciech Jaruzelskiego oraz dla Kondrackiego w celu podstawienia jako rodziny Stanisławy Kalista w Starachowicach, której akta ze szpitala zamierzano podstawić do Kielc i Torunia zamierzając ją zabić i jej syna oraz wnuczkę Beatę w celu podstawienia premier Beaty Szydło pod moja siostrę Beatę Idziak. Podstawiono Beatę Gruszecką nieżyjącą koleżankę siostry Beaty Idziak pozorując za córkę Aleksandra Bochyńskiego, aby przejść na Szachty do 1920 roku Aleksandrowsk Gruszewski miasto w części Rosji w obwód Rostkowski zagłębie węglowe nad Donem, wydzielając z literkę „T” pozostawiając nazwę Szachy i symbol S na literce T jako symbol Starachowic, na którym podstawiono apteki jako węże. Nazwa szachy bierze się z Persji ojczyzna określana jako Indie i podstawiono pod pierwszy turniej w 1851 w Londynie zwycięzce A. Anderssen pod bajki Andersena podstawiając Annę Anderson w szpitalu psychiatrycznym w Berlinie w miejsce carskiej rodziny. Następnie wykorzystano nazwiska szachistów jak Rubinstein jako de. Przepiórka; podstawiono Piórkowską Bożenę jako Bożena Piórecka na Pałac Ruda Maleniecka odmawiając zwrotu przez Sąd Starachowice IIKp314/16 fałszując przez Kielce do podstawienia A.A.Troicki jako Trocki i Amerykanina S. Lioyd jako Towarzystwo Ubezpieczeniowe Lloyd co połączono z Herbatami z Rumunii w Myszkowie jako Loyd SA . Polacy to de. Przepiórka podstawiając Dariusz Piórecki obecnie Kornaszewski, M. Wróbel podstawiając dyrektora Spółdzielczego Domu Kultury podstawiając pana Orła dyrektora banku PEKAO SA, który nie oddał mężowi karty bankowej ze Szwajcarii oraz J. Rusinek za których wstawiono aktorów i podstawiona Dariusza Bogacz pracownika SOF-ART Sp. z o.o. z zawodu stroiciel pianin i podstawiono stroiciela z Warszawy, który przyjeżdżał do rodziców strojąc moje pianino i grał z tatą zawsze w szachy. Połączono humor czym się różni fortepian od słonia, aby przejść na fortepian pani Kozłowskiej nauczycielki w szkole muzycznej matki Magdy Kozłowskiej chrześnicy papieża Jana Pawła II, która grała Kopciuszka w szkole podstawowej numer 2 , gdyż moją siostra Beata Idziak nie zaśpiewała i grała macochę. Odpowiedź brzmi fortepian można zasłonić, co uczyniono , ale słonia nie można zafortepianić i podstawiono Afrykańczyków pod podział działki na Nowowiejskiej przez dziadka jako przepiłowanie żołnierza Madeja na Haiti przez Murzynów. Książę Roman Sanguszko zginął przepiłowany piłą na pół na Ukrainie. Podstawiono polityka PiS pana Brudzińskiego pod Brodzińskiego zamienionego na Rafała Broda i sędzinę Broda do SO Kiece IIIK 207/07, aby podstawić Kazimierza Banie jako mandat pod Kazimierz Brodziński 1791-1835.Podstawiono Alojzy Feliński profesor i dyrektor Liceum krzemienieckiego na Wołyniu pod grę, aby wypełnić jego dążenie cytuję strona 178 Historia literatury Polskiej 1947 rok Katowice „ Doktor J. Stolarzewicz i K. Niepokojczycka „Idąc za przykładem Racine`a dąży Feliński do tego, aby fakty historyczne zamienić w grę wielkich uczuć i namiętności jednocześnie czyni ten dramat dramatem politycznym. Jest to szczytowe działo pseudoklasycyzmu”

Należy dodać, że Adolf Hitler i Ewa Braun po spaleniu mojej babci księżnej Marii Lubomirskiej w 1932 roku w Pałacu w Kruszynie i podaniu ojca Józefa Ludwika Bochyńskiego do chrztu i oddali dziecko i otrzymał Adolf Hitler błogosławieństwo papieża Piusa XI. Potrzebne było to do podstawienia mojego taty do dorobionej linii Ottona III, aby ukryć prawowitego Konstantyna, którego linia to mój tata. Zamierzano zamienić cara Piotra I na papieża Piotra Rzymianina jako globalne oszustwo filmowo nazwane cofnięciem czasu przez Antychrysta.

Napisane jest , że łatwiej Bogu wszczepić naturalne gałęzie do swego szczepu, które były odłamane, a odłamać te , które z natury nie należą do drzewa o czym zapomniano.

Podstawiono sędzinę Magdalenę Jarczyk w Katowicach córkę Barbary i Jerzego Bochyńskich, jedynaczkę pod córkę przyjaciółki jej matki Loska panią Grażynę Torbicką, aby upozorować za córkę Stanisławy Kalista podstawionej pod Apolonie Kuźbik , aby pozorować moją babcię Bolesławę Bochyńska z domu Podczaska występującą za moją prawdziwą babcie spaloną w Pałacu w Kruszynie w 1932 roku podstawiając Anielę Mieszała pod drugą moja babcię Anielę Reginę Mazurek z domu Maksalonów urodzoną w Hucie z domu księżna Regina Glińska, a jej mąż Franciszek Jan Mazurek to hrabia Jan Tarnowski. Celem było ukrycie kradzionych obrazów przez Grażynę Kulczyk z Pałacu w Kruszynie oraz podstawienie Grażyny Krupa pierwszej żony sędziego na Kielce , aby stworzyć dla moje nieżyjącej matki Filomeny Bochyńskiej fałszywe akta na Kielce, aby dorobić opiekę medyczną dla fałszywych linii genealogicznych dla Torunia jako program medyczny, aby ukryć działanie sędziego Wojciech Pruss w Toruniu i sędziego Jacka Pierzak w Gdańsku i ich zachowanie w stosunku do mojej cesarskiej rodziny i mojego męża, którego zrobiono złodziejaszkiem, przez sędziego, który go okradł kreując sprawę sądową jako przywdzianie pierwszy raz togi w dniu Dionizosa w Rzymie w ceku wprowadzenia NWO przez Toruń stosując okultyzm , kryjąc się za ortodoksyjnymi Żydami. Z tego powodu atak jest na prezydenta Donalda Trump, gdyż jego córka jest żoną ortodoksyjnego Żyda.

Podstawiono brata Agnieszki Kozłowskiej i ich sprawy sądowe, którego żonę podstawiono jako prostytutkę zamierzając obrazić prezydenta Donalda Trump jako sposób na zyskanie wpływu na władzę przez Watykan, który ma spory z Zakonem Maltańskim, który sprzedał Pałac w Kruszynie i zrobił kurtyzanę z skradzionej córki Anny Marii Pióreckiej , której córka jest wychowywana w Starachowicach jako Zuzanna Maksalon w rękach Edyty Maksalon córki Waldemara Maksalon w celu wykreowania historii według Kanta wstecz pod Teodorę kurtyzanę papieża zamienioną na cesarzową. Podstawiono piosenkarkę panią Przybylską pod Przybylski Wacław Nowina malarz i rzeźbiarz i ilustrator, aby podmienić herb Nowina rodziny podstawiając pod Wacława Bochyńskiego i podstawiono Zygmunt Dąbrowski zamieniony na Zygmunt Piórecki i podstawiono pisarza polskiego Zygmunta Przybylskiego 1856-1909 co połączono z Czesławem Przybylskim polskim architektem kształconym w Warszawie i Paryżu, który zbudował szereg gmachów w Warszawie jak Teatr Polski i przebudował Teatr Narodowy i Ministerstwo Spraw Wojskowych był profesorem Politechniki Warszawskiej w latach 1880. Natomiast Seweryn Przybylski pisarz podstawiony został pod związek Solidarność pod pana Seweryna. Pod Wacława Mieszała podstawiony zastał Wacław Przybylski zamieniony na Wacław Podolski na Kraków i USA , gdzie podstawiono córkę Bohdan Żakiewicz panią Ewę Żakiewicz ilustratora do filmów, która miała mieć spadek po zamordowaniu mojej wnuczki Wiktorii Kornaszewskiej. Połączono z papiestwem przez Przybylskiego Jacka poetę tłumacza co połączono z tłumaczem Bruno Mazurkiewicz ojcem Wielskiego Mistrza Zakonu Maltańskiego podstawionego pod mojego dziadka Brunona Bochyńskiego czyli carewicza Aleksego Romanow.

Antychryst zamierzał przyrównać papieża Franciszka, który nie zwrócił porwanych dzieci do Kanclerza Niemiec Adolfa Hitlera, który zwrócił dziecko mojego tatę Józefa Ludwika Bochyńskiego, którego podał do chrztu w Pałacu w Kruszynie w 1932 roku. Zło jest złem niezależnie w jakim kraju i języku jest czynione. Zamiary serca są ważne i pragnienie czynienia dobra co powoduje, że Bóg ujmie się za taką osobą i wyprostuje jej ścieżki odwracając plagi jako porwanie. Dla prawdziwych chrześcijan nie ma Żyda, ani Greka, ale są wszyscy jedno w duchu co próbowano zamienić na złego ducha, który miał wyprowadzić w pole chrześcijan.

Podstawiono mandarynkę pod plemię indiańskie Dakota jako Mandan i połączono z Mandarem jako część kraju Adamowa w zachodniej Afryce na południe od jeziora Czad, gdzie mieszkali Murzyni Sudańscy. Połączono to z mandatem przez policję jako dający zleceniodawca podstawiając w Nowej Wsi łacińskie słowo mandatum jako pełnomocnictwo polecenie, zlecenie podstawiając wszystkich naszych pełnomocników pod rożne mandaty drogowe zamieniane na pełnomocnictwa dla policji.

Zastosowano znaczenie słowa mandat:

  1. rozporządzenie władzy, pierwotnie rzymskiego cesarza, również i władców średniowiecznych do XVIII wieku

  2. mandatowe postępowanie zarządzenie sędziowskie, które na wniosek strony coś poleca lub zakazuje, dlatego nie oddano mi mienia wstawiając Bohdana Żakiewicz, który udawał zarząd nad naszym mieniem zamierzając oddać papieżowi Franciszkowi, nawet zakupione mieszkanie przez moich rodziców Józefa i Filomenę Bochyńskich w 2001 roku.

  3. zlecenie zastępstwa (przedstawicielstwa), które poseł otrzymuje przez wybór i podstawiono inwestorów zastępczych na naszym mieniu pozbawiając nas dostępu i skazując męża w Toruniu.

  4. zlecenie na mocy Prawa Narodów według traktatu pokojowego w Wersalu i Lozannie. Dalsze mandaty to kolonialne mandaty i mandaty krajowe, które powodują oddanie kraju w zarząd obcym krajom na podstawie 22 artykułu statutu Ligi Narodów. Istnieją trzy rodzaj krajów:

A) Dawne Terytoria Tureckie, które zostały uznane do niezawisłe egzystencji narodowej i tylko czasowo oddane zostały w zarząd.

B) Terytoria w Środkowej Afryce , których stan rozwoju wymaga oddania ich w zarząd.

C) Afryka Południowo zachodnia i wyspy na ocenie Spokojnym , które stanowią integralna część posiadłości państwa sprawującego mandat.

Mandaty połączono z grą piłkarzy jako gra papieża Franciszka jako sędziego, który rozdaje czerwone kartki jako mandaty. Komputer został zaprojektowany na grę jako gry wojenne „ Jezus” jako zniszczenie chrześcijan eliminowanych przez grzech, który jest usunięty w Jezusie Chrystusie co próbowano znieść przez papieża Franciszka, którego wstawiono za jako cesarza Rzymu, aby przez niego wprowadzić Lidera Światowego.

Rozdział mandatów krajowych dokonał się w 1922 roku. Wielka Brytania otrzymała mandat nad Mezopotamią i Palestyną co powoduje dzisiejszy podział w Izraelu, aby ukryć rozdawane mandaty na cudzej ziemi. Francja nad Syrią, Japonia nad dawnymi wyspami niemieckimi na oceanie spokojnym na południe od równika, Australia nad niemiecką Nową Gwineą i innymi wyspami na południe od równika z wyjątkiem wyspy Samona, która otrzymała Nowa Zelandia, oraz wyspy Nauru, której mandatariuszem stało się całe państwo Brytyjskie. Mandatem nad Togo i Kamerunem podzieliły się Francja i Wielka Brytania nad Niemiecką Afryką wschodnią Wielka Brytania i Belgia. Mandat nad Armenią ofiarowano dla USA, gdy te odmówiły kraj wrócił do Turcji. Oddanie Skarbu Państwa w Polsce było manifestacją do podmiany mojej cesarskiej rodziny Romanow na papieża Franciszka, którego podstawiono jako pierwotnego władcę rzymskiego cesarza, aby mając w rękach dwoje moich dzieci z kradzieży wykazał DNA carskiej rodziny.

Ukrycie mojej skradzionej córki nastąpiło przez wykorzystanie podziału nieruchomości przez mojego dziadka na ulicy Nowowiejskiej , który miał prawo nabyte po swoje matce i odstąpił część swojej działki na rzecz przybranych dwóch sióstr, które dokonały podziału między sobą wzdłuż co spowodowało, że na drodze od strony działki mojego dziadka nie występowała pani Wojciechowska, ale jedynie pani Apolonia Kuźbik zwana Bolą tak jak moja babcia, której dane wykorzystano w Niemczech i Kielcach przez sędziego Merta , który był podstawiony pod innego sędziego Merta , który prowadził sprawy podziału nieruchomości mojego dziadka i podmieniono Apolonie Kuźbik na trzy jako Apolonia Kuźbik, Apolonia Kużbik, Apolonia Kubik obecnie kolejne podmiany tak jak występuje to w fabrykowanych sprawach przez Sąd Starachowice. Moja eksmisja z Nad Kamiennej 25 miała być eksmisja polskiego narodu przez papieża Franciszka, który zamierzał l stać się cesarzem Rzymu robiąc z mojej babci i mamy kurtyzany w systemie bankowym, a moje dzieci dopisał jako dzieci nierządu i mojego męża dzieci również oraz mojej siostry jako wielkość dzieci nierządu faktycznie z małżeństw, które kościół podmienił podstawiając pod nazwisko Piórecki nierząd sakralny jako różne osoby i skazano mojego męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk , którego okradziono i mnie , aby wstawić przez Urząd Skarbowy , gdzie zgłosiliśmy rozpoczęcie przejmowania dziedzictwa rodowego przez obraz „Kosz ze Śliwkami” co zamieniono na terapie psychiatryczną wyplatania koszy oraz śliwki jako handel owocami w tym mandarynki i pomarańcze oraz jabłka jako symbol chrześcijańskiej władzy , czyli zwycięstwo nad pierworodnym grzechem Adam i Ewy, którego wizualnym zwycięstwem jest Maryja matka Chrystusa, która przyjęła wolę Boga i uwierzyła co naraziło ją na zniesławienie. Ukamienowanie jawnogrzesznicy miało się odnieść do rzucenia kamieniem jako w Maryję , której syn zmazał grzechy świata. Jezus pisał grzechy na piasku ludzi, którzy zamierzali ocenić życie kobiety.

Ewangelia Św. Jana 8, 5-11

„W Prawie Mojżesz nakazał nam takie kamienować. A Ty co mówisz? > Mówili to, wystawiając go na próbę, aby mieli o co Go oskarżyć. Lecz Jezus nachyliwszy się pisał palce po ziemi.

A kiedy w dalszym ciągu go pytali, podniósł się i rzekł do nich:< Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci na nią kamień> I powtórnie nachyliwszy się pisał na ziemi. Kiedy to usłyszeli wszyscy jeden po drugim zaczęli odchodzić, poczynając od starszych, aż do ostatnich. Pozostał tylko Jezus i kobieta, stojąca na środku.

Wówczas Jezus podniósłszy się rzekł do niej:<Kobieto, gdzież oni są ? Nikt cię nie potępił?> A ona odrzekła: <Nikt, Panie!> Rzekł do niej Jezus <I Ja ciebie nie potępiam. -Idź, a od tej chwili już nie grzesz!>

Z tego powodu wykorzystano naukę, aby programować ludzi jako posłuszeństwo w celu stworzenia ludzi pozornie doskonałych zamierzając mordować ludzi jako nierząd poprzez podstawienie seryjnego mordercy Arnolda w Katowicach na ulicy Sienkiewicza podstawiając pod Ryszarda Arnolda Sehmisch wstawionego na USA i na działkę 27 w Starachowicach pod Ryszarda Kalista i jego matkę Stanisławę Kalista zamienioną za żonę podstawioną za moją babcię Bolesławę Bochyńską i podstawiono Sąd Karny II Wydział jako wynajem od Wydawnictwa 24 jako roboty murowe fałszywa faktura PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk sfabrykowane postanowienie przez prokuratora Jerzego Krystynieckiego w celu opłacenia remontu sądów w Starachowicach, Kielcach i innych miastach, które skazały męża w SO Toruń IIK 164/11, aby ukryć kradzież pieniędzy.

Ewangelia Św. Jana 8,23-32

„ A On rzekł do nich:<Wy jesteście z niskości, a Ja jestem z wysoka. Wy jesteście z tego świata, Ja nie jestem z tego świata. Powiedziałem wam, ze pomrzecie w grzechach swoich. Tak, jeśli nie uwierzycie, że JA JESTEM pomrzecie w grzechach swoich>. Powiedzieli do Niego: <Kimże Ty jesteś?> Odpowiedział im Jezus: < Przede wszystkim po cóż jeszcze do was mówię ? Wile mam o was do powiedzenia i do sądzenia. Ale Ten, który mnie posłał, jest prawdziwy, a Ja mówię wobec świata to, co usłyszałem od Niego>. A oni nie pojęli, że im mówił o Ojcu. Rzekł więc do nich Jezus: <Gdy wywyższycie syna człowieczego, wtedy poznacie, że JA JESTEM i że Ja nic od siebie nie czynię, ale że to mówię czego Mnie Ojciec nauczył. A Ten, który Mnie posłał jest ze mną: Nie pozostawił mnie samego, bo Ja zawsze czynie to , co się Jemu podoba>. Kiedy to mówił wielu uwierzyło w Niego. Wtedy powiedział Jezus do Żydów, którzy Mu uwierzyli:< Jeżeli będziecie trwać w nauce mojej , będziecie prawdziwie moimi uczniami i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli>.”

Ukradziono firmę IMPERATOR ROMANOW-Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk ze Starachowic do Włocławka w celu podstawienia Bożeny Niewiadomskiej pod malarza Eligiusza Niewiadomskiego , który skrytobójczo dokonał zamachu na prezydenta Polski Gabriela Narutowicza, który był profesorem Politechniki w Zurychu w Szwajcarii. Nowy rząd generała Sikorskiego dokonał wyboru przez zgromadzenie narodowe nowego prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w 1922 roku -1926.

Cytuję Historia Lwów 1937 nakład i własność K.S. Jakubowskiego autor dr. Jan Dąbrowski profesor Uniwersytetu Jagielońskiego str 164

„ Cóż czytamy w pismach ludzi, którzy założyli Amerykę? Czy to, że chcieli służyć egoistycznym interesom Ameryki? Chcieli oni służyć ludzkości, a ludziom przynieść wolność. Zatknęli oni tu w Ameryce swój sztandar jako znak nadziei i sygnał otuchy dla wszystkich narodów świata. I ludzie przybywali i cisnęli się do tych wybrzeży tak radośnie z nadzieją i pełni zaufania, jak nigdy przedtem. Znajdowali tu oni dla całych generacji przystań pokoju i szczęścia. Oby Bóg dał , abyśmy w naszych dzisiejszych tak zawichrzonych stosunkach mogli się znowu wznieść do czynów bohaterskich owych czasów”

Z poważaniem
Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

Advertisements

About thetimesofpoland

Historia rodziny carskiej w Polsce od 1918 roku do 2015 roku. Judy Lew główny herb rodu
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s