Broda i pszczoły w Tebach grodzie smoka.

zrzut-ekranu-z-2016-10-16-130422

Starachowice na dzień 24.01.2016

Bożena Elżbieta Bochyńska-Kaźmierczyk z domu Bochyńska
PESEL 63031012705
mgr inż. mech. Jerzy Dariusz Kaźmierczyk
PESEL 67011212279

Zamieszkanie:
ul. Nad Kamienną 25
Zameldowanie:
ul. Bohaterów Westerplatte 1/1
27-200 Starachowice

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Duda
Ambasada Niemiec w Krakowie

Teby miasto smoka o siedmiu bramach

Doszło do wykorzystania moich dzieci w tym dwóje porwanych do Kościoła. Obecnie system bankowy umieścił mnie jak Syzyfa niszcząc moją prace i umieszczając mnie i męża jako zmarłych. Z tego powodu podstawiono mojego wnuczka Noe jako NWO i wstawiono braci Lecha i Jarosława Kaczyńskich jako zasadzenie przez Duklationa i Pyrra podstawiając na nieruchomości jako ludzi z kamienia. Tak kreuje system bankowy obecne społeczeństwo jako kamienie bez uczuć. Wykorzystano Jolantę Broda w domu Wojciechowska i upozorowano, że nie żyje przez przesuniecie nieruchomości na ulicy Nowowiejskiej na drogę jej matki siostry, aby wytworzyć teren na drogę, gdzie była umieszczona jej matka i matki siostra. W tym miejscu ukryto wprowadzenie Michała Pióreckiego, który oficjalnie zmarł i podstawiono jako syna Jolanty Brody z domu Wojciechowskiej lekarza , którą podmieniono na Jolantę Kręcką pracownika SOF-ART Sp. z o.o. jako lekarz w zakładzie co spowodowało podmianę firmy na przychodnię. Z tego powodu podstawiono w Toruniu pana Rafała jako mediatora dla mecenas Ewy Piróg-Wolskiej podstawionej jako obrońca męża do SO Toruń IIK 16411, aby podstawić pod Rafała Broda, aby udawał brata mojego syna Michała Pióreckiego podstawionego pod Michała Brodę dziecka Jolanty Broda. Wykorzystano wniosek pana Brody do Radia Maryja jako „Przestańcie szkodzić Polsce” , gdzie przesłałam deklarację moją i mojej mamy za jej zgodą co podmieniono , aby podstawić inne osoby. W tym celu dokonano żądania eksmisji oddając klucze przez sędziego Artura Kaczor i ponowiono to samo na fałszywe linie genealogiczne wykorzystując przyjęcie spadku przez moją mamę Filomenę Bochyńską po jej mamie Anieli Reginie Mazurek jako INs 395/03 co podmieniono na INs 450/05 podmieniając sprawę zasiedzenia Waldemara Maksalon rodziców zmarłych w latach 70-tych po których zrobił zasiedzenie w 2005 roku dwa lata po śmierci mojej babci i wstawiono po moje mamie Filomenie Bochyńskiej jako INs 956/09 czyli zniesienie współwłasności, którą zamieniono po śmierci mamy Filomeny Bochyńskiej na spadek po dziadku Franciszku Janie Mazurku dokonując oszustwa, aby ukryć sprawę INs 169/00, która się powiela na inne przez manipulacje psychologiczną, która podmienia cyfry „6” na „9” , aby człowiek nie mógł zareagować. Dokonano podmiany sprawy INs 395/03 na INs 395/10 jako spis z inwentarza po mojej mamie Filomenie Bochyńskiej podstawiając inne osoby za moją babcię Anielę Reginę Mazurek, gdyż rodziny królewskie zostały wrzucona do kabały jako masonerii z powodu ukrycia po wymordowaniu rodzin co spowodowało podmianę danych do ukrycia rodzin. Podstawiono fałszywego księcia Piotra Glińskiego podstawionego pod Piotr Niewiadomski i Piotr Idziak podstawiając Piotr Główka i Piotr Jasztal, którego żona Iwona Jasztal jest z domu Główka. Podstawiono Piotra Bukat pod ministra Piotra Glińskiego. Spowodowało to wprowadzenie 34.000,- osób na moje mieszkanie plus kilka, i stworzono 6,- tysięcy złotych mojego i siostry udziału szacując 19.000,- PLN nieruchomość wartą obecnie około 3,- miliony PLN co wynika z porównania z bloku, gdzie był bank PKO BP i jest obecnie sąd karny na ulicy Konstytucji 3-Maja 27. Podmienione okup za zwolnienie Samozwańca przez Mniszchów na okup dla króla szweckiego Karola Gustawa, który wymusił na mieszkańcach Lublina 300.000,- złotych polskich co miało być podłożone do Torunia do SO Toruń IIK 164/11 i Warszwu7yd o SR Warszawa IIIKo1994/14, aby podmienić kościół Św. Ducha Bernardynów w 1459 roku w Lublinie , gdy założono wodociągi i kanalizacje i podstawiono pod kościół Św. Ducha w Warszawie naprzeciw Teatru Żydowskiego, gdzie spotyka się FLP.

Doprowadziło to do kradzieży pieniędzy z mojego konta w PKO BP SA w Starachowicach przez Piotra Glińskiego podstawionego pod Piotr Idziak męża mojej siostry Beaty Idziak, która nie otrzymała tych pieniędzy, a podstawiono ją pod moje dane i wytworzono INs 395/10 wprowadzając zamieniając „6” na „9” i odwrotnie , aby zrobić ze spisu z inwentarza sprawę spadkową po mojej mamie Filomenie Bochyńskiej zamienionej na babcię Anielę Reginę Mazurek jako klub Go Go jako „GG” Generalna Gubernia podstawiając pod Gleitzman jako lustro, które odbija. Z tego powodu stosuje się daty przy sprawach sądowych jako odniesienie do postanowienia końcowego, które jest zwielokrotnione w zależności od kabały prowadzonej przez Kościół Katolicki, który poszedł na współprace z gestapo i do dziś nie zamierza powiedzieć prawdy, która wyzwala, gdy nie ma nienawiści i kieruje się miłością do drugiego człowieka bez której nie ma zbawienia. Polskę zamieniono obecnie na Generalną Gubernię zamieniajac znak zwycięstwa Viktoria na zajączka Playboy podstawiając moją wnuczkę Wiktorię.

Podstawiono sprawę spadkową po babci Anieli Reginie Maksalon INs 365/03 pod starożytne miasto Teby zamienione na Siedmiogród, aby podmienić Bizancjum zwane Helenami na gród smoka czyli Teby. Podstawiono przez Jerzego Bochyńskiego jego córkę sędzinę Magdalenę Jarczyk pod Kasjopea księżniczkę Libijską, którą chciała być piękniejsza od bogów i została ukarana za którą chciała umrzeć jej córka Andromeda, która miała być pożarta przez smoka za którą zamierzano poświęcić moją córkę Martę Bochyńską podstawiona pod córkę Magdaleny Jarczyk czyli Sonię Jarczyk.

Ale znalazł się Perseusz, który uratował Andromedę i zabił Meduzę Rondanini za którą podstawiono doktor Rondio, która stanęła przed laty w mojej obronie, aby nie robić wycina mięśni, które jest jedynie do celów naukowych i nie pomoże mi co próbowano po latach powtórzyć w szpitalu w Końskich na co ja nie wyraziłam zgody. Doszło do podstawienia mojej mamy Filomeny Bochyńskiej pod Jadwigę Wcisło, która jest inwalidką pod którą podstawiono moją córkę zamierzając ją okaleczyć. Prometeusz w mitologii występuje jako bóg co jest odniesieniem do sytuacji sprzed potopu, gdyż ludzie żyli kilkaset lat. Po potopie doszło fermentacji i zmienił się ekosystem i życie uległo skróceniu. Prometeusz z mitologii został podstawiony jako bóg pod „Pi” w kole w Sant Gallen jako Święty Kur zaparcia się Piotra i podstawiono mojego syna Michała Pióreckiego jako Piotra Rzymianina pod Piotra Główkę, aby wstawić jako spadkobiercę na moje mieszkanie mnie umieszczając symbolicznie w Hadesie jako odniesienie do upozorowanej śmierci Romanowów w piwnicy zamierzając mordować moją rodzinę przez kabałę, aby nie były osoby zbawione. Prometeusza podstawiono pod Ptolemeusza. Wynalazcą globusa ziemskiego miał być Anaksimander około 580 p.n.e. , zasłużyli się zaś w tym kierunku również Kratos z Mallos (ok. 150 p.n.e.) i Ptolemeusz. Obraz globusa sporządzonego przez Kratosa stał się w czasach bizantyjskich godłem władzy nad światem ( jabłko cesarskie). Globus po łacinie kula został wykorzystany do podstawienia pana Pikula jako „Pi” w Kole co połączone ze sprawą IIKp 314/16 odmowy zwrotu mienia mojej cesarskiej rodziny jako liczba Pi=3,14. Podczas naszej obecności w Kościele w Appenzell w Szwajcarii Świętego Mauritiusa wniesiono globus wiedząc kim jesteśmy.

W encyklopedii Gutenberga można przeczytać ,że „ Bellerophon (Bellerophontes) postać mitologiczna z grecji skazany niewinnie wrócił do życia przy pomocy skrzydlatego Pegaza i według Pindara chciał dostać się na Pegazie na Olimp i został za sprawą Zeusa przez samego Pegaza strącony” co można odnieść do mojej siostry Beaty Idziak zwanej Bellunia jako próba dostania się na salę Urzędu Miasta Starachowice nazwanej Olimpia przez księdza Pinderę , który działa w Szwajcarii podając się, że jest ze Skarżyska-Kamiennej. Miało nastąpić strącenie mojej siostry Beaty Idziak podstawionej za mnie Bożenę Bochyńską-Kaźmierczyk. Zamierzano zamienić orła na konia ze skrzydłami.

Jest to walka gigantów przeciwko Bogu. W Polsce stare globusy posiada Biblioteka Jagielońska w Krakowie i Biblioteka Zamoyskich w Warszawie co spowodowało podstawienie Zamoyskich pod „Pi” w kole i wykorzystanie opinii psychiatrycznych do podmiany osób w celu zamieniany globus na globus histericus co jest odniesieniem histerii. Dlatego podstawiono mi depresję, której nie miałam i nie mam przez podstawienie akt medycznych Bożeny Kot i Dariusza Kot jako policjanta, aby podstawić pod sfinksa jako pół kobiety pół lwa zamienionej na Nike jako zamiana człowieka chrześcijanina na rybę , a lwa na kobietę. Podstawiono Teby i siedem bram w Tebach jako siedem kobiet Zofia , jako bramy przez które gestapo zamierzało zniszczyć chrześcijaństwo podstawiając 7 kobiet o imieniu Zofia pod księżną Zofię Radziwiłł, którą w PRL uwięziono odbierając dzieci w celu kontynuacji polityki gestapo ukrytego w Zakonach Katolickich po przegranej wojnie w celu odbudowy faszyzmu jako 1000-letniego królestwa zamienionego na cesarstwo jako NWO .

Podstawiono byłego męża Dariusza Pióreckiego pozorując na Jerzego Dariusza Kaźmierczyk, aby podstawić akta Dariusza Pióreckiego do oskarżenia Jerzego Dariusza Kaźmierczyk podstawiając historię Syzyfa, który oszukał bogów po wydaniu tajemnicy boskiej co spowodowało podstęp i związanie śmierci. Po tym fakcie ludzie rozplenili się co jest odzwierciedleniem fałszywych linii genealogicznych w systemie i podstawienia zmarłych jako żyjących , gdzie adwokaci byli upoważnieni przez zmarłe osoby jako żyjące po 140 lat w Warszawie do kradzieży mienia, aby pozorować sytuacje Syzyfa, który chciał umknąć śmierci oskarżając małżonkę i związując śmierć jako Tchanatos co powodowało, ze ludzie nie umierali, a Żydzi zawłaszczają mienie.

Wykorzystano obrazy z domu mojej babci z dzieciństwa obraz Tadeusza Kościuszki na drugim obrazie Tytusowicz Bej Bocheński w fezie tureckim jako czyli Tytusowicz Romanow brat cara odnosząc się do podstawienia obecnie głowy meduzy jako Gorgony , gdzie włosy były z węży podstawiając Bohdana Żakiewicz jako smok i wąż boa. Podstawiono go pod moją rodzinę , którą znieważono i ukryto podstawienia pod boabdil (Abuabdallach Machomed) ostatni mauretański król Granady. Stracił ją w 1492 na rzecz kastylczyków po czem przeniósł się do Fezu i podstawiono fez pod Stanisława Stępień i cara Piotra I podstawiając Michała Pióreckiego jako Piotra Rzymianina.

Doszło do kolejnego podstępu i podmiany mnie Bożeny Bochyńskiej-Kaźmierczyk na byłego męża Dariusza Pióreckiego, abym ja cierpiała za jego grzechy, a mój mąż Jerzy Dariusz Kaźmierczyk został skazany za obroty niebezpieczne dla ekonomii kraju przy obrotach zero, gdzie pieniądze ukradł Kościół Katolicki czyli ukryte gestapo i rząd Polski. Miało dojść do mordowania wielu ludzi w tym niewinnych, aby pozorować tchnienie śmierci Tchanatosa po jego wypuszczeniu i podstawiono miasto Łódź jako zakład psychiatryczny jako odniesienie do Łodzi Charonowej , która wówczas omal nie zatonęła. Upozorowano, że Anna Piórecka, która oficjalnie nie żyję to Anna Wojciechowska , żona brata Jolanty Broda z domu Wojciechowskiej , aby podstawić ją za siostrę Michała Pióreckiego i usunąć z dziedziczenia, dlatego wstawiono dwoje dzieci córki Czesławy Wojciechowskiej usuwając syna, aby podstawić Apolonię Kuźbik jako dwie Bolesławy Bochyńskie pozorując  dwie osoby, aby usunąć Czesławę Wojciechowską pod którą podstawiono Czesława Daleszak bez żadnych praw obcą osobę , którego żona kupiła moją działkę i siostry za co mnie nie uiszczono zapłaty i nie wyrażono zgody na wpis jako sprzedaż przez sąd jednocześnie naliczono podatki do windykacji. Wydziedziczyłam dzieci, aby ich zabezpieczyć przed działaniami masonerii w sądzie, kościoła i rządu polskiego co powoduje, że wszystkie czynności w sądzie są nieważne. Zabrano drugą nieruchomość kradnąc udziały i naliczono również podatki, aby uniemożliwić życie co ma odniesienie do Pisma Świętego, że nie będą mogli nic kupić, ani sprzedać, kto nie ma znamienia bestii, która bezprawnie posługuje się naszym mieniem, które musi zwrócić.

Prawdą jest , że Bóg bada głębokości serca człowieka i zamiary. Obecnie zamierzano oszukać Boga i podstawić sędzinę Magdalenę Jarczyk zwaną Katarzyna Bochyńska i Kasjopea, aby podstać pod Królową w bajce „Śnieżka” , której ilustracje do szkoły były przedstawione w Białymstoku, które pomogła mi malować moja ciocia Janina Nowak-Piróg, której ogród zdobył w przeszłości pierwsze miejsce w Polsce i był umieszczony w gazecie co zamierzano zamienić na gaj , a ogród nazwać Kwiatki Zwolskie biały zeszyt dla papieża, znamy autora. Podstawiono księdza Hieronima Serżysko pod Hieronim Mycielskiego z NKWD podstawionych pod księcia Hieronima Lubomirskiego i naruszono groby na Cmentarzu w Kruszynie, aby pobrać DNA, gdzie widoczny był zielony mundur. Po czym fałszywi Lubomirscy dokonali renowacji grobu po śmierci mojego taty , aby podstawić się za spadkobierców usuwając naszą rodzinę co powtórzono na grobie mojego taty w Starachowicach. Połączono w Quo Vadis z królem Koryntu Glaukosem z mitami, aby podstawić komornika w Warszawie o nazwisku Pień-Koss jako windykacja podstawiając oszustwo przez sędziego Jarosława Pniak, który umieścił moje dzieci w różnych rodzinach, aby ukryć w Kościele nierząd sakralny jako cudzołożenie z kamieniem i drewnem. Podstawiono Towarzystwo Ubezpieczeniowe Hestia pod mitologiczną Hestię oraz Eos jajo Jutrzenkę podstawiając również mitologicznego Promyczka, pod Promos , gdzie w Szwajcarii mamy zameldowanie, aby podstawić dzieci do zaprzęgu słonecznego, który się rozbił przez Faetona syna Heliosa, gdyż był za lekki co jest odniesieniem do niewiedzy i młodości co doprowadziło do spalenia jako symbol spalenia świątyni. Działania bankierów wprowadzające dzieci za spadkobierców żyjących rodziców miały być ich zagładą, aby wykorzystać dzieci do przejęcia władzy przez papiestwo do wprowadzenia NWO traktując Pola Elizejskie jako miejsce oczekiwania zmarłych w Hadesie co ma odniesienie do Pola Marsowego w Rzymie. Podstawiono Misteria w Kościele pod Misteria Eleuzyńskie do podmiany historii i eliminacji chrześcijan co jest niemożliwe i miało doprowadzić do klęski, gdyż Bóg nie da się z siebie naśmiewać.

Glaukus został podstawiony pd Toruń jako miecznik roślina nadmorska, która jest używana jako jarzyna i podstawiono pana Jarzyńskiego zamienionego przez Bohdan Żakiewicz na hrabiego Jarzyńskiego podstawiając Glauix Toruń czyli Miecznik należący do primulaceae glaukux maritima L. (m. nadmorski) jako podstawienie pod Marta Bochyńska co jest połączone z Glaukos demon morza rybak z Beocji jako podstawienie pod rybaków , którzy założyli Warszawę. Rośliny zamieniane są na kamienie, kamienie na ludzi. Galukochroit minerał krzemian wapniowo manganowy połączony z Glaucjum,L. Siwiec z rodziny makowatych i podstawiono Katarzynę Siwiec pod New Jersej, gdzie występuje minerał co łączy z rośliną na Podolu i Wołyniu podstawiając akta medyczne do podmiany jako Glaucoma jaskra tworząc z ludzi rośliny do pobierania organów. Gaukonit jest łączony z wodą jako głównie wodny krzemian potasu magnezu żelaza i glinu występuje w iłach, marglach piaskowca i piaskach. ( piaskowce glaukonitowe nadające im barwę zielonkawą co powoduje podstawienie Kościoła Zielonoświątkowego jako więźniów na Piaskach w Kielcach podstawiając Anglię i Walię, gdzie minerał jest używany jako nawóz z powodu zawartości wysokiej potasu co jest łączone z farbą malarską , którą połączono z zespołem muzycznym. Miała to być zamiana muzyki dla Boga na sowę jako nauka czyli ptak, któremu oddawali część byli prezydenci USA jako Atenie podstawiając Glaukopis z greckiego jako lśniacooka, błyszczącooka przydomek Ateny, którzy wywodzą go od greckiego wyrazu Gaux (sowa) i tłumaczą sowieoka z oczyma sowiemi Atena i podstawiono Morskie Oko w Zakopanym łącząc z rzeką Oka w celu podstawienia LWP i PiS jako część słowa czyli czary. Należy połączyć glaukonitową formacje jako dawna nazwa oligoceńskich piasków glaukonitowych zawierających bursztyn co spowodowało podstawienie komnaty bursztynowej. Glaukos według encyklopedii odnoszącej się do mitologii greckiej po spożyciu ziół dostał szału i stał się wróżbitą i nieśmiertelnym, którego identyfikują z Melikertesem bogiem morza. Spowodowało to podstawienie windykacji na wodę pod zakład psychiatryczny.

Drugi Glaukos podstawiony został pd mojego syna Jakuba Pióreckiego, który zmienił nazwisko na Kornaszewski. Cytuje Encyklopedia Powszechna wydawnictwo Gutenberga strona 244.

„Glaukus syn Minosa z Krety i Pasife , jako chłopiec wpadł do naczynia z miodem, gdzie znalazł śmierć. Zamknięty z nim w grobie jasnowidz Poliejdos przywrócił go za pomocą ziół do życia. Zmuszony do wtajemniczenia go w sztukę wróżbiarską kazał chłopcu napluć sobie w usta, pozbawiając go tem samem władzy wróżenia”

Podstawiono dziecko Emilii Miller w Szwajcarii córka Izabeli Miller w Szwajcarii córka Ewy Eugster z domu Jakubczyk podstawiono pod Emilii Brzezińska podmieniono na Gleichenrusswurm Emilia baronowa, najmłodsza córka Schillera 1804-1872 bardzo wykształcona ogłosiła cenne przyczynki do życia Schillera i jego żony. Natomiast Aleksander Gleichenrusswurm baron pisarz niemiecki 1865 opisał życie swojego pradziadka Schillera (1914) napisał monografie filozoficzne, historyczno-kulturalne i literackie co połaczono z byłym prezydentem Aleksandrem Kwaśniewskim i doktorek Wurm ze Starachowic podstawionym jako Russwurm pod Aleksander Bochyński prawdziwe nazwisko Radomski. Podstawiono Gaję jako ziemia , która obdarowała dzieci podstawiając piekarnię pani Gaikowej na ziemi mojego dziadka Brunona Bochyńskiego podstawiając Wrońskiego jako ptaki obecnie Kruki i Skowronki jako stworzenie nowej ziemi, a mój wnuk jako Noe podstawiony został pod Dukaliona podstawiając Martę Kaczyńską jako Pyrrę, którzy rzucali kamienie z których wyrastali mężowi i kobiety jako kamienni ludzie. Zamierzano zamienić chrzest, który z kamieni tworzy ludzi na windykację na wodę pozbawiając mnie mienia, abym nie mogła żyć w celu pozorowania, że jestem biedna przez masonerię ponieważ moje mienie jest w rękach Kościoła i rządu polskiego jako szachownica czarne pole i białe pole jako gra w szachy, bez wiedzy społeczeństwa. Podstawiono Izabelę Trojanowską pod Pałac w Trojanowicach koło Życzyna powiat Garwolin pod książąt Lubomirskich przysłanych ze Szwajcarii podmieniając dane męża Jerzy Dariusz Kaźmierczyk na Misji we Fryburgu na Jerzy Lubomirski i Jan Lubomirski imię z bierzmowania. Podstawiono mojego syna pod drugą piosenkarkę Kora , aby podstawić pod Demeter i Kora z mitologii i zamienionego mojego syna na córkę jako zerwanie kwiatu Narcyza zamieniając na kwiat paproci, aby przejść na 24 czerwiec imieniny dziadka Franciszka Jana Mazurka czyli hrabiego Jan Tarnowskiego.

Podstawiono imię z bierzmowania Albert pana Dariusza Pióreckiego obecnie Kornaszewski pod dane Albert Piórecki podstawiony pod Albert Einstein i teorie względności E=mc2 wstawiając za żonę Alberta Einstein moją córkę Martę Jadwigę Bochyńską podstawiając akta medyczne Jadwigi Wcisło z Końskich, która kuleje. Spowodowałoby to uszkodzenia ciała dla wszystkich Mart wykorzystując moją córkę Martę Bochyńską wcześniej Piórecka upozorowaną za żonę jej ojca zamienionego na Alberta Pióreckiego podstawionego pod Alberta Einstein w celu wstawienia siostry męża Marty Cybulskiej planując ją okaleczyć podobnie jak trzecią Martę Kaczyńską.

Z tego powodu teoria względności Einsteina jest negowana przez Bohdana Żakiewicz, który podał się za moja rodzinę i zaskarżył męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk w SO Toruń IIK 164/11 już w 2005 roku o czym nikt nie poinformował a sprawa wyszła po zaskarżeniu Bohdana Żakiewicz z powodu kradzieży carskich pieniędzy w Starachowicach na firmie Marmoroc-Polska Sp. z o.o na ulicy Nad Kamiennej 25. Podstawiono Kancelarie Prawną Biernacka, aby podstawić pod moje pełnomocnictwo szczególne dla pani Olgi Golba, które nie zostało zwrócone, aby podstawić na Lublin pod pana Biernat ojca piśmiennictwa polskiego i polskiej poezji świeckiej w 1480-1490 i zmarł 1515-22 co powoduje powielenie. Był on poprzednikiem Bielskiego i Reja jako pierwszy bajkopisarz polski za wolnomyślność swoją nazwany reformatorem przed reformacją. Pełnomocnictwo szczególne posłużyło do wprowadzenia fałszywych spadkobierców na firmy Jerzego Dariusz Kaźmierczyk , którego skazywano przez 13 lat do kradzieży pieniędzy przez PFRON w Warszawie. Z dzieł Biernata dochowały się fragmenty „Ogródka dusznego” (druk około 1514, wydanie krytyczne L. Bernackiego, P.T. „Pierwsza Książka Polska 1918” z późniejszych krytyk bajek pod tytułem „Ezop” wydawnictwo Ignacy Chrzanowski 1910 podstawiony pod Ignacy Krakowiak czyli moją rodzinę księcia Jerzego Ignacego Lubomirskiego wstawionego jako osada Gacka w umowie babci Anieli Reginy Mazurek co przedstawiłam w sądzie co spowodowało podstawienie Maksalon ze Starachowic i Heleny Surma, którzy mieli doprowadzić do mojej eksmisji na bruk jako cesarskiej rodziny przez Polskę i papieża Franciszka, który nie wycofał się z tych działań. Podmieniono Lublin w Polsce na Lublanę w Jugosławii , aby podstawić jako mandat w Nowej Wsi w Sądzie Łęczycy koło Łodzi do Łukowa koło Siedlec, aby przejść na linię kolejowa Warszawa -Kowel i Warszawa-Łuków jako linia kolejowa z Lublina, gdzie podstawiono dzielnice Piaski jako wiezienie w Kielcach. Podmieniono moje dane Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk na Bożena Bochyńska-Każimierczyk, aby przejść na Jugosławię i podstawiono moją rodzinę jako więźniów pod Zamek w Kazimierzu Wielkim , gdzie mieści się wiezienie odrestaurowane w 1826 roku z kaplicą Św. Trójcy ze sławnemi freskami ruskimi z końca XIV wieku co spowodowało zamianę na parafię Św. Trójcy w Starachowicach i podstawienie Sebastian Klonowca jako Kleniewskich na Pałac w Kluczkowicach w Opolu Lubelskim.

Upozorowano firmę marketingową za rodzinę Forever Living Products wykorzystując pierwotny znak graficzny mewa zamieniony na orła trzymającego gałązkę aloesu. Celem jest podmiana mewy na orła w celu podstawienia policji , która potocznie zwano mewkami i jest znakiem graficznym na portalu internetowego na wybrzeżu. Podstawiono na moje dane Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk dla policjantki Bernadetty pod moje imię z bierzmowania Bernadetta i podstawiono na dom służby UB tworząc plany do pobrania kredytu. Podstawiono filmowego architekta Larus na mój dom , aby woda jako awaria została podstawiona jako zniszczenie filmowego domu przez wodę w celu zniszczenia myszy, która ma brązowe futerko z paskiem na środku. Podstawiono pod filmowego architekta Larus mojego syna mgr inż. arch. Jakuba Jana Pióreckiego, który zmienił nazwisko na Kornaszewski za którego wstawiono pod nazwisko Piórecki architekta Larus L. (mewa rodzina ptaków longipennes) co miało znaczyć podmianę mojej rodziny pod panią Le Pen i Jana Długosza czyli Longinus Johannes podmieniając herb orzeł w koronie z Maryją na piersi na mewkę jako policję podmienioną na Skowrońskich, aby podstawić pod moją prababcię księżną Helenę Lubomirską skrytą jako mniszka w zakonie co podstawiono pod Mniszchów i samozwańca.

Podstawiono wskazaną przez bogów jałówkę o nazwie Bus , która wskazała miejsce Teb i podstawiono Man Bus w Starachowicach na Pałac mojego dziadka Brunona Bochyńskiego, do którego nowego skrzydła jako bramy wjazdowej do Man podstawiono prace mojego syna jako wjazdu do Teb jako grodu smoka, do podmiany Bizancjum na ród smoka wyrosły z zasadzonych pięciu zębów smoka wstawiając stomatologów. Podmieniono mnie Bożenę Bochyńską-Kaźmierczyk na Elżbietę matkę prezydenta Donalda Trump przez sąd w Starachowicach, Kielcach i Toruniu, eksmitując mnie pod prawdziwymi danym z domu Nad Kamienną 25 wielokrotnie przywłaszczając sobie moje mienie , aby wykazać w sądzie do kradzieży mienia w Banku Rezerw Federalnych w USA w tym obrazów. Sąd Okręgowy w Kielcach wydał trzy wzajemnie sprzeczne postanowienia w tej samej sprawie prowadzać sprawy na fałszywe dane osobowe, aby wytworzyć wielokrotnie windykacje w Banku Rezerw Federalnych w USA do kradzieży pieniędzy. .

Jezus Chrystus jest drogą prawdą i życiem i daje wolność tym , którzy wierzą w Niego co próbowano odwrócić na kłamliwe wyrocznie, które jedynie wówczas się sprawdzają, gdy ktoś w nie uwierzy co jest widoczne w mitach greckich, gdyż Bóg jest ponad wszystkim i On jest jeden.

Z poważaniem
Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

Advertisements

About thetimesofpoland

Historia rodziny carskiej w Polsce od 1918 roku do 2015 roku. Judy Lew główny herb rodu
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s