Zabawa cudzym elementem przez papieża Franciszka i rząd polski

zi-czyli-rozwalka-us-31

Podstawiono pod Ignacego Krakowiak czyli moją rodzinę Ignacego Marceli Komorowskiego  z 1824-1857 kompozytor skrzypek i wiolonczelista. W kwietniu 1848 roku objął posadę nauczyciela w domu Kretkowskich w kamiennej na Kujawach co podstawiono na Nad Kamienną 25 jako Kamienna i podstawiono mojego tatę   Józefa Bochyńskiego jako jego brata. Józef Komorowski by l aktorem i przebywał w Paryżu  na kilkudniowej kuracji w EMS. Wyjechali razem do Triest , Wenecja,, Rzym w 1857 roku w lipcu jako chory po wizycie w Rzymie co nie wymaga komentarza.W to miejsce wstawiono Brzezińskiego jako dyrektora Teatru Polskiego w Warszawie zamieniając na Zbigniew Brzezińskiego w USA. Podstawiono sąsiadkę Danuta pod Danuta Kołodziejska jako dyrygent z 1922 roku.  Komorowski Bronisław założył kotylion jako znak rozpoczęcia poloneza zamienionego w taniec węża. Zygmunt Solorz-Żak został podstawiony jako kompozytor i pianista Zygmunt Krauze 1938 rok studiował w Akademii Muzycznej w Warszawie u M. Wiłkomirskiej i K. Sikorskiego następnie był  w Paryżu co połączono jako kurs i seminarium  z Kazimierzem Dolnym oraz Tokio oraz w Jerozolimie, aby przejść na Seminaria Duchowne.

Starachowice na dzień 25.01.2016

Bożena Elżbieta Bochyńska-Kaźmierczyk z domu Bochyńska
PESEL 63031012705
mgr inż. mech. Jerzy Dariusz Kaźmierczyk
PESEL 67011212279

Zamieszkanie:
ul. Nad Kamienną 25
Zameldowanie:
ul. Bohaterów Westerplatte 1/1
27-200 Starachowice

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Duda
Ambasada Niemiec w Krakowie

Próba powtórki historii III Rzeszy jako wywołanie wojny w celu spłaty kredytu

Doszło do zniknięcia w dokumentach kościelnych ślubu pierwszego mojego obecnego męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk natomiast pod moje pierwsze małżeństwo nazwisko byłego męża Piórecki wpisały się inne osoby, które pozorowały jedną osobę, gdyż były mąż zmienił nazwisko na Kornaszewski. Spowodowane to było planem Kościoła Katolickiego z premedytacją jako kabała babilońska, gdy ksiądz Henryk Dziadczyk nie zwrócił dla mnie Księgi Imion należącej do moich rodziców Józefa i Filomeny Bochyńskich. Celem była kradzież mojego imienia i zamiany na drugie imię Elżbieta podstawiając Alicja według księgi imion to samo imię w różnych językach. Spowodowało to likwidację obecnie Skarbu Państwa w Polsce i wprowadzenie papieża Franciszka za męża mojej siostry Beaty Marii Idziak podstawionej pod moje dane Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk tworząc kurtyzanę dla papieża Franciszka. Moje dane Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk podstawiono w miejsce mojej mamy Filomeny Bochyńskiej, a mojej siostry Beaty Marii Idziak w miejsce babci Anieli Reginy Mazurek, aby utworzyć z babci kurtyzanę dla papieża Franciszka, a z mojego męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk zamieniono na księdza podstawiając Henryk Dziadczyk jako biskup Henryk Hoser pod Księgę Imion jako kara za grzech.

Aby zabrać mienie męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk i moje mienie Bożeny Bochyńskiej-Kaźmierczyk papieża Franciszka zamieniono na homoseksualistę i podstawiono pod mojego męża podstawiając Benedykta XVI w celu ukrycia wykorzystania rodziny cesarskiej według Żydów i Pogan bez zasad chrześcijańskich. Spowodowało to podstawienie Waldemara Maksalon pod mojego obecnego męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk na jego firmy tworząc z niego grzesznika i dorabiając opinie psychiatryczne, aby ukryć dorobiony homoseksualizm przez papieży i moją siostrę Beatę Marię Idziak, której sfałszowano dane za jej zgodą jako pracownika sądu w Katowicach usuwając moje dane Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk z nieruchomości po rodzicach w Starachowicach, aby wykazać zacieranie śladów imienia po grzesznicy przez opłacanie ludzi kolejnych, aby tworzyć grzeszników z moich dzieci, których zaplanowano zniszczyć jak i męża obecnego dzieci z pierwszego małżeństwa. Spowodowało to obecnie podstawienie papieża Franciszka za męża mojej siostry Beaty Marii Idziak podstawionej pod moje dane , aby wykorzystać dwoje moich dzieci Michała Pióreckiego i Annę Marię Piórecką za dzieci mojej siostry Beaty Marii Idziak łącząc z jej szóstką co daje osiem jako „parufki i pierogi” kradnąc moją stronę internetową przez włamanie, aby szydzić z naszej rodziny. Sześcioro dzieci mojej siostry Beaty Marii Idziak miało być podstawione za trójkę moich dzieci, które wychowałam pod nazwiskiem Piórecka, które zmieniły nazwiska i trójkę dzieci z pierwszego małżeństwa mojego męża pod nazwiskiem Kaźmierczyk co miało spowodować wywiezienie mnie pod pozorem eksmisji na mieniu mojego męża , gdyż ukradziono jego weksle PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk i zakupili z tego mienie przez Waldemara Maksalon , który udaje mojego męża usuwając jego drugie imię. Pod moje dane bez drugiego imienia podstawiono Alicję Maksalon drugą żonę Waldemara Maksalon Alicję z domu Kowalska pracownika banku PEKAO SA, gdzie dokonano kradzieży mojego konta dla Waldemara i Alicji Maksalon za zgoda sądu , kościoła katolickiego , który zaplanował moje zniszczenie od czasów Henryka Dziadczyk , księdza, gdy młodą panną. Moją córkę Martę Bochyńską zaplanowano zniszczyć przy urodzeniu , gdzie wpisano podejrzenie dauna mimo że była zdrowa. Co przypisałam łasce Bożej i jest zawarte w artykule Wiara Światłem Życia.

Wykorzystano artykuł , gdzie wpisano najszczęśliwszą matka i żona i podstawiono pod byłego męża Dariusza Pióreckiego różne osoby, aby ukryć zdarzenia zaplanowane przez Kościół, który kieruje się kabałą babilońską. Kościół Katolicki przez swoje działania zadłużył przez 13 lat firmy mojego męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk , którego skazywał przez fabrykowane dokumenty stosując okultyzm za miarę i zawłaszczając wszelkie pieniądze wprowadzane do firm, aby wytworzyć dług jako roszczenie i podstawiając zwierzęta jak lis jako spór.

Pobrano przez windykację firm męża ogromne pieniądze przez Rząd Polski i Kościół Katolicki i dorobiono mi innych rodziców przez sędziego Jarosława Pniak , który w cyniczny sposób wpisał dłużniczki według kabały babilońskiej tworząc w 2016 roku sygnaturę kolejną po śmierci rodziców w 2007 i 2010 roku do której dorobił Km 336/10 jako licytacja nieprawdziwych udziałów nieruchomości po moich rodzicach Józefie i Filomenie Bochyńskich wpisując mi sześć tysięcy złotych udziału z siostrą na nieruchomości szacując na około 19,- tysięcy, aby wytworzyć dług do licytacji całości na nazwisko Piórecka , które zmieniłam ponad 10 lat temu i sprawy były zamknięte. Windykując nie odpisywano długów a zabrane udziały są dowodem przestępstwa i zrobienia księży za moich mężów jako kabała babilońska. Dlatego nakazano eksmisję z Nad Kamienną 25, aby wprowadzić Waldemara Maksalon pod Jerzy Dariusz Kaźmierczyk, a jego drugą żonę Alicję Maksalon pod dane Elżbieta Bochyńska-Kaźmierczyk,. aby powtórzyć sytuację z lat 50-tych ubiegłego wieku , gdy po wymordowaniu arystokracji wprowadzili się domu mojej babci Anieli Reginy Mazurek i przybrali nazwisko Maksalon. Obecny Rząd Polski przybrał nazwiska pomordowanej mojej rodziny i zamierzał nas zamordować jako grzeszników w celu wymordowania moich dzieci do działów spadku dla Kościoła i Rządu Polskiego, aby nie mogły się obronić co zaplanowano przy ich urodzeniu. Oznacza to wplątywanie ich świadome i celowe w gry papieża Franciszka, i Benedykta XVI, który chciał się ukryć zarzucając politykom związki z faszyzmem , a z mojej córki zrobił prostytutkę zamierzając niszczyć jej małżeństwo. Skradzione pieniądze przez papiestwo i rząd polski muszą zostać zwrócone z powodu działań polskich polityków i Kościoła Katolickiego , który ma na celu zniszczenie ducha człowieka i potępienie. Z tego powodu zamierzano nastawić przeciw sobie rodzeństwo, które się nie zna oraz ich dzieci doprowadzić do związków kazirodczych, aby ich potępić jako kazirodcze co zaplanował Kościół Katolicki w celu kradzieży pieniędzy i wykazania przed Bogiem grzeszników oraz papieża jako władcę.

Dlatego w banku PEKAO SA ukradziono kartę Jerzy Kazmierczyk ze Szwajcarii z Postfinance, gdyż podstawiono ją dla Waldemara Maksalon. Konto związane z kartą zostało wpisane do listu do Kościołów, aby pomogły w opłacie biura prawnego K-9 w St. Gallen do odzyskania mienia mojego dziadka co wykorzystano podstawiając inne osoby przez Kościoły, które mnie potępiły, gdyż ukradły pieniadze. Zamierzano podstawić fakturę na roboty murowe PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk do finansowania muru USA z Meksykiem, aby mieć pretekst do oskarżenia przez papieża Franciszka nowego prezydenta Donalda Trump udostępniając dla niego pieniadze z kradzieży wykazując je jako legalne przez mój list do kościołów co miało spowodować oskarżenie nowego prezydenta, aby go obalić i przejąć jego mienie co już jest widoczne w działaniach w USA zabraniających normalnego funkcjonowania firm traktując opłatę za hotel jako sponsorowanie prezydenta USA. Abu ukraść pieniądze papież Franciszek miał abdykować i podstawić mojego porwanego syna Michała Pióreckiego za kolejnego papieża , którego rekami zamierzano zniszczyć jego rodzinę, aby jego zniszczyć jako plan Lidera Światowego. Wprowadzono okultystów jako Las Małachowski i podstawiono pod książkę „Opowieści z zaczarowanego lasu” autora Nathaniel Hawthorne, którą otrzymałam od sędziny Magdaleny Jarczyk , gdy nazywała się Katarzyna Bochyńska zwana Kasią Białą a książka jest modyfikacją mitologii, aby wprowadzić nowoczesne słowa jako czary jak okulary by wprowadzić Hillary.

Rodzina miała się sama zniszczyć pozorując kierowanie złym duchem, aby podstawić pod gród smoka czyli Teby, gdzie ludzie wyrośli z zębów smoka według mitologii greckiej. Powstali ludzie zabijali się nawzajem i pozostało jedynie pięć osób, które przypisano do piątki urodzonych moich dzieci co miało spowodować, że piątka moich dzieci została podstawiona jako dzieci Tracha i wstawiono Bohdana Żakiewicz, który podszył się pod herb Trach i oskarżył męża w Toruniu IIK 164/11 pozorując skarb państwa, gdyż ukradziono udziały mojego dziadka Brunona Bochyńskiego w Skarbie Państwa czego dowodem 100% jest kradzież mienia na Bohaterów Westerplatte 1/1 i podstawienie Heleny Surma pod zamordowaną nahajami przez Kozaków księżną Helenę Lubomirską, aby ukryć mordowanie przez wieki mojej arystokratycznej rodziny , którą zaplanowano zniszczyć przez grzech tworząc warunki, których nie wytrzyma żadem kapłan co jest napisane w biblii jako nakładanie na ludzi ciężaru, którego sami nie zniosą. Zamierzano rękami prawicy ukryć swoje postępowanie i tworzenie obozów dla ludności cywilnej i wyprowadzanie pieniędzy przez tworzenie chorych i więźniów za co zamierzano oskarżyć Donalda Trump , aby ukryć swoje postępowanie.

Należy pamiętać, że Adolf Hitler zaciągnął olbrzymie pożyczki i w momencie spłaty wywołał wojnę co jest widoczne w postępowaniu Kościoła Katolickiego i rządu polskiego, który zawłaszczył nasze mienie przez kradzież. Dzisiejsze działania Kościoła wskazują, że zamierzał oskarżyć innych za to co sam zrobił. Zabierane są dokumenty z domu , aby kto inny podał się za nas co miało być zrobione z resztą Polaków jako kontynuacja napaści w 1932 roku na Pałac w Kruszynie z udziałem Adolfa Hitlera, który to pałac obecnie sprzedał Zakon Maltański do Nowego Jorku co wykazuje ich udział. Obecnie metodą naturalną eliminuje się ludzi jako choroby trując pożywienie i wodę, aby później w zwalczaniu raka stosować sztuczny twór siarkę zamiast zapobiegać powstawaniu wolnych rodników, które są przyczyną nowotworów za którego wstawiono Artura Rak oraz kapę jako kapa do chrztu jaką miała Teresa Królikowska natomiast pamiętnik mojej prababci Władysławy Mierzanowskiej prawdziwe dane Alicja Hessen-Darmstadt zawłaszczyła Elżbieta Barbara Bochyńska prawdziwe nazwisko Radomska do Niemiec pod którą podstawiono Alicję Maksalon z domu Kowalską za którą wstawiono matkę Donalda Trump. Ludzie mieli być testerami szkodliwych szczepionek a wzmocnione części ciała siarką miały być użyte do przeszczepów. Policja przebrana się za aniołów w Szczecinie co jest odniesieniem do czczenia wojska niebieskiego. Nawozy siarkowe służyły do wzmocnienia roślin, które zwierzęta nie chca jeść, bo są trujące. Wprowadzanie siarki do terapii raka powoduje niszczenie człowieka mimo wzmocnia tkanek. Zamierzano wykorzystać fakt, że rodzice Donalda Trump byli Niemcami i oskarżyć go za wywołanie wojny za którą stoi Zakon Maltański, który zawłaszczył wszystkie zamki i pałace mojej cesarskiej rodziny Romanow i podstawił mnie Bożenę Elżbietę Bochyńską-Kaźmierczyk pod moją prababcię Alicję Hessen-Darmstadt czyli Niemkę podstawioną pod matkę Donalda Trump w celu oskarżenia za wywołanie przyszłej wojny podstawiając pod drugą babcię księżną Reginę Glińską panią Kanclerz Angelę Merkel, aby ukryć papiestwo. Wykorzystano sprawy prowadzone przez mojego dziadka o zasiedzenie dla jego przybranych sióstr i przybranego brata, aby pod cztery sygnatury podstawić cztery linie genealogiczne jako cztery konie obiegające świat w rękach dzieci, aby się rozbiły i zniszczyły świat jak zniszczenie zaprzęgu słonecznego Heliosa przez jego syna nie mającego wiedzy i siły odnosząc się do mitologii greckiej. Podstawiono Kleniewskich pod nazwisko Klonowiec wykazany we wczorajszym piśmie, który jest odniesieniem do Klonowic związanego z Dedalem i Ikarem, gdzie od żaru słońca wosk stopniał i pióra i jedno po drugim zaczęło odpadać. Klonowic taką wpisał we Flisie przestrogę wszystkim lotnikom: Dał ci Ikarus znać swym testamentem, byś się nie bawił cudzym elementem. Dedal pochował syna, a sam udał się w dalszą drogę. Przybył na Sycylię, gdzie u pewnego króla został nadwornym budowniczym. Wykopał wielkie sztuczne jezioro i na stromych skałach zbudował gród warowny, w którym jego nowy pan przechowywał swoje skarby” Sztuczne jezioro zaczął wykopywać Czesław Daleszak pracującego dla papieża Franciszka i W. Putin , który podstawił moje dzieci i jego żonę Lidię Marię Daleszak jako zabawa naszym elementem czyli Oświadczeniem Woli mojego taty Józefa Ludwika Bochyńskiego dla mnie i męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk zamierzając doprowadzić do śmierci moich dzieci i pochowania przez byłego męża Dariusza Kornaszewskiego, którego kościół podstawił pod obecnego Jerzego Dariusza Kaźmierczyk zamieniając na Waldemara Maksalon do ukrycia oszustwa podstawiają jako króla Waldemara I w Danii. Cytat pochodził z Mitologii Jana Paradowskiego.

Doszło o wieloletnich kradzieży przez Kościół Katolicki w tym kradzieży dzieci w 1985 i 1986 roku nazwisku Piórecki do wykazania DNA i podstawienia ich za dzieci mojego drugiego męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk dopisani wnuki za jego dzieci pozorując go na księdza. Pobrane pieniądze są w bankach wpisane jako kredyt, którego Kościół nie oddał co powoduje powtórzenie sytuacji z 1938 roku i próbę obarczenia za nie prezydenta Donalda Trump.

Dzieje Apostolskie 7,41-43

„Ale Bóg odwrócił się od nich i dozwolił , że czcili wojsko niebieskie, jak napisano w księdze proroków: Czy składaliście mi ofiary i dary na pustyni przez lat 40, domu Izraela? Obnosiliście raczej namiot Molocha i gwiazdę bożka Remfana, wyobrażenia, które zrobiliście , aby im cześć oddawać. Przesiedlę was za to poza Babilon.”

Róg obfitość jako anioła na obrazie miał odzwierciedlać złamany róg kozy, która karmiła Zeusa.

Księga Psalmów 94(93)

Wołanie o sprawiedliwość

„Boże, Mścicielu, Panie, Boże, Mścicielu, ukaż się!

Powstań Ty, który sądzisz ziemię, daj pysznym odpłatę!”

Miłość i Wiara

Kocham i Wierzę to znaczy, że żyję , że w duszy mojej żar uczucia płonie tętnem zapału, że mi serce bije za życia czynu śmiałą myślą gonię . W imię tej wiary sny czarowne roję w imię miłości świat tule do łona i czyny moje i dążenia moje i przyszłość cała przez nie uświęcona. Chcesz że o Panie że mimo zawody życie mi dało słodkie szczęścia czary by duch mój był czysty i młody. Nie bierz mi nigdy miłości i wiary. Więc ku Tobie podnoszę o Panie, wzrok dziękczynienia za hojne Twe dary i ze łzami w oczach błagam cię o Panie nie bierz mi tylko miłości i wiary …” autorka Bronisława Wieliczkówna , która zmarła jako młoda panienka.

Z poważaniem

Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk

mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

Advertisements

About thetimesofpoland

Historia rodziny carskiej w Polsce od 1918 roku do 2015 roku. Judy Lew główny herb rodu
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s