Plan Fatima realizowany przez armię

Działania terrorystyczne miały być prowadzone przez instrukcję NK/003/47 z Tygodnika Wybrzeże artykuł Morze i Ziemia numer 49(366) Szczeci 6-12.12.1989 rok. “Jako odpis z kancelarii Bolesława Bieruta cytuję

punkt 4. Dopilnować, aby do wszystkich akcji bojowych w pierwszej kolejności kierowano żołnierzy , którzy przed wstąpieniem do Armii Kościuszkowskiej przebywali na naszym terytorium. Doprowadzić  do ich całkowitej likwidacji .

punkt 5. Przyspieszyć zjednoczenie wszystkich partii w jedna organizacje i dopilnować, aby wszystkie kluczowe stanowiska obsadzone były przez ludzi zatwierdzonych przez nasze służby specjalne.

punkt 14. Spowodować, aby wszystkie zarządzenia i akty prawne, gospodarcze3, organizacyjne ( z wyjątkiem wojskowych ) nie były precyzyjne.

punkt 40. Pilnować aby aresztować przeciwników politycznych. Rozpracować przeciwników z autorytetem wśród krajowców. Likwidować w drodze tzw zajść sytuacyjnych przypadkowych, zanim staną się głośnymi, lub aresztować ich wcześniej za wykroczenia kryminalne czego przykładem jest SO Toruń IIK 164/11.

Starachowice na dzień 27.01.2016

Bożena Elżbieta Bochyńska-Kaźmierczyk z domu Bochyńska
PESEL 63031012705
mgr inż. mech. Jerzy Dariusz Kaźmierczyk
PESEL 67011212279

Zamieszkanie:
ul. Nad Kamienną 25
Zameldowanie:
ul. Bohaterów Westerplatte 1/1
27-200 Starachowice

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Duda
Ambasada Niemiec w Krakowie

Plan Fatima

Torturowanie więźniów zabrania konstytucja USA, co wskazuje, że wypowiedź o zgodzie na torturowanie więźniów wyrażonej przez prezydenta Donalda Trump dotyczyła obozów na Kubie i w Polsce , gdzie torturowali więźniów i ukradli pieniądze przez armię USA z udziałem Bohdana Żakiewicz i partii PO współpracujących z komunistami. Działania ukryto za elektrowstrząsami do podmiany akt medycznych przez polskie zakłady psychiatryczne sponsorowane przez Jolantę Kwaśniewską za którą podstawiono Jolantę Wojciechowska i Jolantę Kręcką do windykacji pieniędzy z weksli PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk przez polskie wojsko i prezydentów w Polski. Takie działania wojska ukrywają sędziowie zlecając badania psychiatryczne , aby ukryć Obozy Guantanamo w Polsce. Sędziowie sponsorują terroryzm, aby mów pobierać pieniądze dla amii, która sama wytwarza akta do kradzieży pieniędzy i eksmituje właścicieli depozytów carskich, aby to ukryć. Armia zastosowała agentów w sądach co powoduje, że zebrane materiały są fabrykacją do kradzieży pieniędzy co ukryto przez opłacenie Kościoła Katolickiego w tym zakon maltański, który w Polsce zawłaszczył mienie naszej rodziny. Zamieniono w Polsce carską i książęcą rodzinę na więźniów przez podmianę akt zamierzając podstawić Guantanamo. Prezydent Donald Trump autoryzuje działania służb za które sam by odpowiadał. Pana Waldemara Maksalon podstawiono pod Waldemara I króla Danii, aby podstawić Marię Romanow żonę cara Aleksandra III podstawiając pod Marię Maksalon co jest oszustwem armii do kradzieży pieniędzy już w 2006 roku. Biuro Ochrony Rządu wspomagało ECO-TECH w oszustwie i sprzedaży mojego mieszkania nie dając pieniędzy w celu wpisania więźniów Guantanamo na Starachowice jako Żydów ortodoksyjnych, którzy nas eksmitowali i sami by zginęli. Należy pamiętać, że Żydzi mając Arkę Przymierza przegrali, gdyż postąpili wbrew Bogu. A Stary Heli kapłan sam zginął, gdyż pozwolił wziąć Arki ze Świątyni dla młodych synów, którzy również zginęli bo brak było im karności. Armia ma wykonywać rozkazy, a nie wydać rozkazy dla Prezydenta. Należy pamiętać, że rząd polski wykonuje zlecenia Gminy Żydowskiej z Nowego Jorku, która posługuje się bezprawnie nazwiskami wymordowanych członków mojej rodziny i oskarżyć chciała Niemców za to co sama robi, co oznacza próbę oskarżenia Donalda Trump, aby ukryć kradzione pieniądze.

Wystarczy kontrola pieniędzy i nie potrzeba tortur, aby dorabiać fałszywe akta do pobrania pieniędzy na terroryzm przez sądy w Polsce tworzące dokumenty do USA do Banku Rezerw Federalnych jako listy dłużne, które armia USA nie zamierzała spłacać. Postępowanie pana prezydenta Donalda Trump powoduje również wciągniecie w oskarżenie papieża Franciszka o terroryzm, gdyż kościół pobierał część pieniędzy przez programy bankowe w USA jako festyny w Kościołach w Kielcach. Podmieniono akta medyczne mojej córki Marty Pióreckiej obecnie Bochyńska w szpitalu w Gliwicach na akta Marty Wojnar, którą mieli zamienić na Mateusza Sznajder przez jego akta medyczne na Jadwigę Wcisło , która była w radzie nadzorczej PFRON w Warszawie, skąd przez windykacje SOF-ART Sp. z o.o. zamienione na windykacje PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk prowadzono sponsorowanie więzienia CIA w Polsce przez rząd polski. Wprowadzona zostałam do pani minister Banach, którą podmieniono na mężczyznę jako dyrektora Banach co próbowano ukryć przez śmierć chłopca o imieniu Banach, którego części ciała pobrano do przeszczepów dla wielu ludzi.

Dowodzi to oszustw armii USA w tym armii polskiej, która cały Koncern Zbrojeniowy reaktywowała i finansuje z kradzionych pieniędzy naszej rodziny odmawiając nam zwrotu ukrywając fakty udowodnione historycznie, które nie wymagają udowodnienia i moje DNA. Z tego powodu polityka polska ulegnie zniszczeniu i polityka USA, jeżeli będzie się opierać na kradzieży, która jest źródłem terroryzmu sponsorowanego przez rząd polski dla grup interesów w USA, które są przeciwne sukcesowi dla prezydenta Donalda Trump, który do chwili obecnej nie podjął działań do naszego uwolnienia i możliwości legalnego korzystania z depozytów do rozwoju gospodarki USA. Przy kabale niewinne osoby byłyby torturowane w celu podmiany ich akt medycznych czyli chrześcijanie czego przykładem jest zabicie studentki pani Heleny z Polski w Boliwii na Misji kościelnej , aby podstawić pod Helenę Surma w Starachowicach jako windykacja na wodę przez Kościelną Fundację Zaopatrzenia Wsi w Wodę imienia Marii Stolzman matki Aleksandra Kwaśniewskiego do sponsorowania Polskiego Koncernu Zbrojeniowego jako windykacja na ulicy Bohaterów Westerplatte 1/1 , gdzie widnieją nasze dane jako spadkobierców po moich rodzicach po których wstawiono sąsiadów , aby pobrać pieniądze w Banku Rezerw Federalnych w USA wykorzystując terroryzm.

Każdy z polityków prowadzi i zapisuje swojej karty działaniami własnymi. Nierozważne działania byłego prezydenta Baracka Obama nie mogą być zasłaniane nieprzemyślanymi słowami Donalda Trump, które doprowadziłyby do zlekceważenia jego osoby przez armie USA, która dając jej wolną rękę i broń, która niszczy wiele ludzi jest bronią przetargową do zniszczenia prezydenta Donalda Trump, któremu wojsko zapisałoby jego karty. Działanie to zmierzało również do obaczenia przez armię odpowiedzialnością kościoła, gdyż część pieniędzy było przekazane do Kościoła, co prowadziło do próby zastąpienia gwardii szwajcarskiej przez policję włoską, aby odciążyć szlachtę i papieża przez wojsko, które doprowadziłoby, że nowy prezydent Donald Trump odpowiadałby za działania byłego prezydenta Baraka Obamy i działania wojska w tym czasie. Wojsko przeszło przez Opole Lubelskie, gdzie podstawiono mężczyznę w miejsce mojej wokandy, gdy prosiłam o odtajnienie majątku mojej książęcej rodziny przez wywiad po czym zabito moją mamę Filomenę Jadwigę Bochyńską w Polsce i prezydenta Lecha Kaczyńskiego i Marię Kaczyńską w Smoleńsku w Rosji.

Obecne słowa prezydenta Donalda Trump prowadziłyby do próby zamachu na jego życie i próby usunięcia papież Franciszka przez armię. Z tego powodu w Polsce doprowadzono do kolizji samochodów amerykańskiej armii oraz kolizji samochodów polskiego wojska oraz kolizji Antoniego Macierewicz , który podstawiony jest pod imię z bierzmowania Antonii mojego ojca Józefa Ludwika Bochyńskiego, którego babcię podmieniono w Starachowicach, gdyż jego matka z domu księżna Maria Lubomirska została zamordowana w 1932 roku i zastępowała ją Maria Romanow pod nazwiskiem Bolesława Bochyńska z domu Podczaska. Podstawiono służby wojskowe o nazwisku Podczaski, który uczestniczyli w rewolucji październikowej 1917 roku czyli bolszewików. Dlatego Podczascy zamienili herb Rola na RAWICZ i podstawiono ludzi jak Kaczyński , który w PiS udaje prawicę wprowadzając nazwiska z książek do IPN oraz nazwiska wymordowanej mojej rodziny do PiS, aby pobierać pieniądze udając spadkobierców. Gwarantem interesów tej grupy jest Barach Obama, który musi się wycofać z tej działalności, gdyż użył kradzionych pieniędzy bez naszej zgody. Prokuratura i Sąd w Starachowicach nie oddał nam mienia i prowadził spawy z naszego powództwa dla innych osób podstawionych przez grupę Baracka Obama, która skazała mojego męża w SO Toruń IIK 164/11 fałszując historie Polski co jest dowodem przestępstwa armii USA za rządów Baracka Obama co miało być wpisane w białą kartę prezydenta Donalda Trump jako obciążenie i podobnie dla papieża Franciszka jako obciążenie. Pani Kruk w Warszawie zawłaszczyła tereny naszej rodziny w Warszawie udając spadkobierce przez fałszywe windykacje wstawione na Misję w Fryburgu w Szwajcarii jako ksiądz Gawron co znaczy Kruk pozorując Gawrońskich na Rawitów co wynika z encyklopedii jako zamiana imienia na herb Rawicz. Podstawiono dane mojego syna mgr inż. arch. Jakub Jan Piórecki , który zmienił nazwisko na Kornaszewski pod Gay Jan Jakub architekt polski 1803-1849 , który pracował w Warszawie z A. Corazzim i budował Bank Polski i z A. Kropiwnickim “Gościnny Dwór za Żelazną Bramą” i podstawiono prezydenta Kropiwnickiego w Łodzi pod Cerkiew i Bank Polski własność naszej rodziny. Odniesiono się do Gay Jan Jakub, który wybudował Cerkiew w Kolonii Aleksandrowskiej pod Modlinem , część gmachu Towarzystwa Dobroczynności od ulicy Bednarskiej w Warszawie podstawiając lotnisko Modlin oraz drugiego męża Michaliny Bochyńskiej żony Ernesta Bochyńskiego naprawdę Radomski podstawiając Michalina jako Bednarska. Wybudował Gay szereg domów, gdzie podstawiono developerów.

Podstawiono Józefę Szczurek-Żelazko w ministerstwie zdrowia w Polsce , aby podstawić pod żelazo lane i blachę cynkową do krycia dachów, którą pierwszy stosował pan Gay. Był on członkiem Cesarskiej Akademii Sztuk Pięknych w Petersburgu i członkiem honorowym Królewskiego Instytutu Architektury Brytyjskiej w Londynie i projektował również pomniki. Nasze pieniądze ze Szwajcarii przelane przez konto męża PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk na moje konto w PKO BP w Starachowicach na nazwisko Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk podstawiono na konto syna Jakuba Pióreckiego , którego podmieniono i skradziono nasze pieniądze w kwocie 100.000.000,- euro pozorując dług co powiększono przez dział spadku na miliard euro po nas żyjących i podstawiono weksel męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk jako windykacja , aby podstawić pod Koncern Zbrojeniowy w Radomiu. Podstawiono Teresę Kociniak w Lipnie koło Łodzi pod jej miejsce urodzenia Krośniewice, które zamieniono na Krosno miejsce urodzenia Teresy Daniszewskiej , która z mężem kupiła ode mnie mieszkanie w celu podstawienia pod adres Teresy Daniszewskiej mojego danego nazwiska z pierwszego małżeństwa Bożena Piórecka, gdzie bank PEKAO SA przysyła dla mnie karty bankomatowe na nazwisko Bożena Piórecka w celu kradzieży dla armii pieniędzy dla Koncernu Zbrojeniowego w Radomiu do wyprania pieniędzy z kradzieży poprzez sprzedaż garniturów, dachówek itp. Celem była podmiana generała Władysława Sikorskiego na generała Władysława Andersa zamienionego na Władysława Tarnowskiego zastrzelonego przez księdza w sadzie za którego podstawiono Wielkiego Mistrza Zakonu w Kanadzie pana Aleksandra Tarnowskiego za którego wstawiono Aleksandra Kwaśniewskiego obciążają kościół przez armię.

Chrześcijanie zapomnieli o swoim powołaniu , a księży zamieniono na kupców Cytuję „ Kościół w świętości” ksiądz Bronisław Mokrzycki SJ.

4 punkt. Mt 20, 25-28: „Kto by między wami chciał się stać wielkim, niech będzie waszym sługą” . Starorzymskie przysłowie mówi: „Honores mutant mores” (Honory zmieniają obyczaje ludzi); W potocznym zaś języku mówi się często, że „władza uderza do głowy”.

Historia polityczna świata jest aż nazbyt mocnym dowodem czy świadectwem prawdziwości tych słów. Podstawiono za cara Mikołaja II Romanow ukrytego jako Franciszek Bochyńskiego pana Franciszka Brudka założyciela Towarzystwa Przyjaciół Starachowic, a panią Izabele Bugajską podstawiono pod Izabelę Lichtoń i jej dwa małżeństwa podstawiając Izabelę Krzemińską z domu Krzemińska zamieniono na Izabelę Marcinkiewicz. Mój ojciec Józef Ludwika Bochyński był w komisji założycielskiej Towarzystwa Przyjaciół Starachowic. Antoni Kamiński został podstawiony pod Antonii Macierewicz, a Aleksander Pawelec został podstawiony pod Aleksander Bochyński za którego wstawiono Aleksandra Kwaśniewskiego. Bogusław Monczka podstawiono pod Bogusław Krasuski podstawiając pod Wojciecha Krasuskiego pana Wojciecha Idziak oraz Mariolę Krześniak z domu Mączka matka Agnieszki z domu Krześniak pierwszej synowej oraz jej córki i z moim synem Adamem Kornaszewskim wcześniej Piórecki , czyli Wiktoria Kornaszewska podstawiono pod Mariolę z domu Kędroń i wstawiono Ferro oraz Pióreckiego matkę Władysława z domu Mączkowską. Za pana mgr Leszka Bondarowicza i mgr Leszek Księski podstawiono Leszka Milera i Leszka Balcerowicz , którego podstawiono pod Lecha Pilarskiego i Lecha Wałęsę i Lecha Kaczyńskiego zamienionego na Aleksandra Kwaśniewskiego podmieniając przez podanie ręki Lecha Wałęsę na prezydenta Andrzeja Duda podstawiony pod Andrzej Suwara pod pierwszy zarząd Towarzystwa Przyjaciół Starachowic podmieniając Aleksander Nowak pod Aleksander Bochyński oraz mgr Tadeusz Kręgiel podstawiony jako pod kręgielnie jako kula wstawiając Stanisław Pikul pod Stanisława Stępień zamienionego na lotnika wstawionego pod członka zakonu maltańskiego Stanisława Lubomirskiego z UJ z Krakowa, fałszywego księcia, który sprzedał pałac mojej babci księżnej Marii Lubomirskiej w Pałacu w Kruszynie. Podstawiono pod pana mgr Aleksandra Nowak pana Pawelec aby go podmienić dalej na Aleksander Kwaśniewski pod Aleksander Bochyński syna Ernesta Bochyńskiego. Podstawiono mgr inż. Agnieszkę Gołda inspektora pełniącego obowiązki architekta miasta 14.03.2001 rok podstawiając pod sery Gołda moją wnuczkę Wiktorię Kornaszewską przez podstawienie mgr inż. arch. Jakuba Pióreckiego obecnie Kornaszewski pod jego brata Adama Konaszewskiego , aby pozorować ojca brata córki Wiktorii podstawionej za córkę Agnieszki Gołda podstawiając Urząd Miasta Starachowice do kradzieży pieniędzy.

Pierwszy komitet założycielski Towarzystwa Przyjaciół Starachowic i zarząd to Pan Franciszek Brudka, mgr. Aleksander Nowak, inż. Józef Bochyński (czyli mój tata), następnie pan inż. Andrzej Suwara, mgr Leszek Księski, mgr Tadeusz Kręgiel, później mgr inż Józef Kowalski (mój chrzestny). Upozowano, że dorabiane przez Sądy w Polsce fałszywe dane dla fałszywy krąg spadkobierców INs 956/09 jako Maksalon i jego rodzina opłacający terrorystów i pobierający pieniądze z naszych kont przez podstawienie ich pod nasze dane i dane moich dzieci i męża dzieci z pierwszych małżeństw, aby ich oskarżyć i upozorowano moje dzieci za terrorystów, aby podstawić na USA kradzione pieniądze przez Polskich polityków i rząd, jak Brudzińskich, Duda i innych pod naszą rodzinę i zawłaszczono nasze mienie przepuszczając pieniądze na terroryzm przez konta moich dzieci i nasze co oznacza, że hańbiła się prawica w Polsce i zajmuje się ukrywanie terroryzmu i opłacenie ich z naszych depozytów i podstawiając nasze dzieci. Dlatego mnie potraktowano przez Policję jak terrorystę przez aresztowanie na 24 godziny i wywiezienie mnie do Łodzi do zakładu psychiatrycznego na miesiąc na obserwację, gdzie wykazano, że jestem zdrowa. Działanie rządu polskiego powoduje konieczność blokadę pieniędzy dla Polskiej armii prokuratury i sądów jako przestępców. Podstawiono obecny przepis o nieograniczonej wycince drzew na prywatnej posesji, aby podstawić pod wycięte drzewo posadzone przez moją prababcię na jej gruncie zawłaszczonym przez Urząd Miasta Starachowice , który bez dokumentów wyciął jej i po fakcie podłożył dokument. Wycięte drzewa zostały 26 maja 2006 roku o 14 30 jako dwa klony przy posesji numer Nad Kamienna 25 co oznacza przyznanie się , że klony należały do mojej mamy. Pismo mamy z dnia 10.07.2006 rok wpłynęło 14.07.2006 roku i wykazuje odniesienie się do zapisu Urzędu Miasta na które mama odpisała cytuję „Trzeba tyle zabiegów dokonać w jeden dzień tj 25.05.2006 w czwartek o których napisałam na początku dla „tych drzew”| dwóch klonów. Nadmienię , że drzewa rosły przy samym płocie a nie na środku pasa drogowego. Następny punk , zagrożenie dla pobliskich domów , pytam których domów- jeśli była wizja lokalna „ i był protokół to bardzo byłam ciekawa o które to domy chodzi!!! Dlaczego inne drzewa trochę większe nie przeszkadzają i zostały tylko podcięte- czyżby tylko te dwa drzewa były tak ważne i godne osobistego zainteresowania i udokumentowania. Czyżby tylko dlatego, żeby zabezpieczyć się , upozorować , uwiarygodnić to- czego nie było?. Ponadto pisma urzędowe powinny mieć pieczęć urzędu, na waszym piśmie brakuje pieczęci.” … Na marginesie iż mam bardzo duże doświadczenie jak Urząd Miasta działa: -na wydanie pisma od kominiarza czekałam jeden rok – wyjaśnienie VAT przy zakupie garażu ponad trzy miesiące- przy zakupie mieszkania sprawa dwukrotnego aktu notarialnego czekanie kilkumiesięczne( straty finansowe z opłatą dodatkowego aktu) – ponad trzy lata na wyjaśnienie sprzedane go chodnika idt idt. Na zakończenie nie wycina się drzew w okresie maj – czerwiec ze względu na olbrzymie piękne korony drzew, które są domem dla ptaków. Następne pismo z 29.05.2006 rok po czym nie żyje w 2007 roku tata i 2010 mama co połączono z Ostrowcem Świętokrzyskim jako wycinka drzew określając wymordowanie naszej carskiej rodziny rękami Donalda Trump jako nieograniczona wycinka drzew w Polsce w celu oskarżenia nowego prezydenta Donalda Trump za działania byłego prezydenta Baracka Obama, który się nie wycofał. Pismo do mamy Filomeny Bochyńskiej wymijające z dnia 2.06.2006 podpisane było przez wiceprezydenta Szymon Jarosz znak :IM.056-34/06.

Obecnie zamierzano przez działania Starachowic dla rządu polskiego i armii w celu doprowadzenia do wymordowania rodziny w zimę jako wycinka drzew zgodnie z pismem mamy jako szyderstwo. Starano się podstawić republikańskiego polityka Donalda Trump pod grupę komunistów zamierzających realizować kontynuacje w 2017 roku rewolucji październikowej w Rosji z 1917 roku jako przekupienie polityków prawicy i program polityczny sterowany przez Baracka Obama ukryty jako NWO. Kradzież pieniędzy zamierzano kryć jako windykacja na wodę na Bohaterów Westerplatte 1/1 podstawiając sąsiadów, którzy tworzą rachunki podstawiając Piotr Kosiarski zamieniony na Piotr Główka na SOF-ART Sp. z o.o. bez udziały zero wstawiając Piotra Bukat za którego wstawiono Piotra rzymianina. Moi rodzice Józef I Filomena Bochyńscy nic nie otrzymali zwrotu mienia, a Sąd Rejonowy w Starachowicach sygnatura IIKp 314/16 odmówił zwrotu mienia co oznacza, że rzad polski ukradł carskie i książęce mienie i sponsorował terroryzm jako sposób prania kradzionych pieniędzy w Banku Rezerw Federalnych w USA przez Gminę Żydowską w Nowego Jorku. Cytuję pismo taty z dnia 28.08 1998 do STBS „Wspólny Dom” Starachowice „ W obecnym czasie zaistniały nowe możliwości a mianowicie otrzymanie tegoż mieszkania w ramach rekompensaty za zagrabione mienie mojego ojca przez władzę ludową po 18945 roku. Tuż po wojnie ( po 1945) roku -władze PRL przysłały mojej matce „w dowie po bohaterze II wojny światowej zamordowanym przez Niemców na Firleju pod Radomiem( matce sześciorga dzieci w wieku od 7 do 19 lat ) formularz do wypełnienia , zobowiązujący pod rygorem surowych kar ujawnienie posiadania maszyn i urządzeń itp. Należy przypomnieć atmosferę tamtych czasów psychozę strachu, niszczyć „burżuazję”. Oczywiście ze strachu zgłosiliśmy maszyny i urządzenia do wyrobu oranżady, lemoniady, wody sodowej itp. Które ojciec kupił na Targach Poznańskich w 1938 roku – ekspozycja wyrobów firmy Kubuś i Gogołkiewicz. W 1946 roku wszystko to zostało zagrabione bezprawnie przez przedstawicieli władzy ludowej. W ten sposób pozbawiono moja rodzinę środków do życia”. Mój dziadek przeżył wojnę, i ukrywał się w Szwajcarii jako zakonnik ojciec Józef Maria Innocenty Bocheński i został poddany eksperymentom medycznym bez zgody rodziny, którą podmieniono co próbowano powtórzyć obecnie.

Cztery operacje w Zakopanym pani Cecylii Włodarczyk z domu Bochyńskiej urodzonej w 1929 roku zostały podstawione pod cztery lini9e genealogiczne i podstawiono jej amputowane płuco pod płuco Elżbiety Jaworskiej, która obecnie nie żyje a została podstawiona pod Elżbietę Włodarczyk i odstawiono mnie pozbawiając środków, aby zachorowała do podmiany akt podstawiając pod moje konto bankowe w PKO BP i 100.000.000,- euro spadkobierców czyli służby wojskowe, a moje dzieci zamierzano uznać za terrorystów. Podstawiono sędzinę Magdalenę Jarczyk za matkę Tomasza Nowak jako Magdalena Duda z Brody Brodzkie gmina Brody oraz Magdalena Gałęzia podstawiając córkę Dianę pod Dianę Sieracką w e Włoszech nawet podstawiono Kamila Rej z Ambrożów pod Kamil Olszewski itd. A Edytę Maksalon podstawiono pod Edytę Rakoczy z Warszuwek gmina Pawłów podstawiając Piotra Główka jako jej syna. Fałszywa Dorotę Idziak podstawiono jako Dorotę Kaczor z Godowa, która ma córkę Julię i wstawiono Sylwestra Kwiecień pod Agnieszkę Kwiecień , która ma syna Krzysztofa podstawiając Krzysztofa Daniszewskiego, któremu sprzedałam mieszkanie podstawiając Agencję Rozwoju Regionalnego. Podstawiono Przemysław Gosiewski ze spotkania 2/lipiec 2007 rok , gdzie w gazecie z 9.07.2007 rok widnieje na pierwszym miejscu i nie wpisania mojego pytania w celu podmiany na odszkodowania za ogrodzenie na Bohaterów Westerplatte 1/1. Które pobrała mama i nie pozwolono mamie dokończyć , gdyż ją zabito, a w ogrodzenie było kilka uderzeń w tym policji w celu zamiany moich danych na mamę do wielokrotnego pobrania odszkodowań i podstawiono pożar pani Agnieszki jej syna Filipa w Młynku do podmiany na Filipa Jarczyk i Agnieszkę z domy Krześniak, aby wstawić Wiktorię Kornaszewska w celu jej zamordowania. Podstawiono byłego prezydenta Wojciecha Bernatowicza do Torunia pod sędziego Wojciecha Pruss wstawiając Wojciecha Idziak i żonę prezydenta Starachowic pod Mariole z domu Kędroń, aby wyprowadzić pieniadze na ogrzewanie jako windykacja dla firmy, która prowadzi ogrzewanie mieszkań. Podstawiono firmę Lorenc z Bydgoszczy, aby podstawić pod Biuro Prawne w Szwajcarii Lorenz w Szwajcarii w celu wyprowadzenia pieniędzy z UBS AG na fałszywe tożsamości podstawiając Sebastiana Staniszewskiego z wąchocka oraz Annę Inadię Lorenzen pod projekt czipowania zwierząt jako ludzi podstawiając psa Jerry , który nie był czipowany, gdyż czipowanie wspomagali szwajcarzy z Zurychu co przeniesiono przez SO Toruń IIK 164/11 do USA. Tygodnik Starachowicki 12.12.2011 numer 50(936) strona 8. Podstawiono moją mamę Filomenę Bochyńską i tatę Józefa Bochyńskiego na ulice Spółdzielczą 49 , gdzie jedna z właścicielek przejęła mieszkanie z lokatorami wstawiając na Bohaterów Westerplatte 1 , aby upozorować zwrot mienia dla rodziców aby odnieść się do spółdzielni Społem, gdzie mama miała udziały , aby podmienić dokumenty do kradzieży przez rząd, aby podstawić sędzinę Barbarę Bochyńska z Katowic jako poszkodowaną Barbarę na ulicy Spółdzielczej.

W Starachowicach nie było kamienic pożydowskich, ale zajmowane przez Żydów wynajmujących od mojego dziadka i podstawiono wynajem na Dolnych Starachowicach przez dziadka dla spółdzielni z Lipska co jest widoczne w aktach sądowych w archiwum w Radomiu, gdzie podstawiono Wrońskich pod sprawę dziadka i jego przybranego brata przeciwko Franciszkowi Guzik co zamieniono na guzik za 10 złotych jako Gawron obecnie Kruk. Podstawiono lekarza Jerzego Gruszeckiego pod mojego męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk w celu podstawienia Jerzego Bochyńskiego w celu ukrycia kradzieży pieniędzy przez Katowice podstawiając pod moje dane Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk sędzinę Barbarę Bochyńską w celu pobierania pieniędzy z Fundacji męża APEX-STAR i wstawiono ING Bank Śląski na konto mojej mamy Filomeny Bochyńskiej na pobieraną emeryturę podstawiając Dorotę Nowak z ING Bank Śląski i Barbarę Piotrowską pod paliwa stacje Perła i Basen Perła w Kielcach podstawiając pod moja umowę z 2000 roku 26.07.2000 rok pod nazwiskiem Bożena Piórecka z pierwszego małżeństwa i wstawiono Ewę Pytlakowska i Alinę Łodej z banku w celu podstawienia pod ich dane Ewy Eugster z domu Jakubczyk jako żony mojego męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk w Credit Suisse AG w Zurychu i UBS AG w Zurychu w celu pobierania pieniędzy przez Zakon Maltański podstawiony pod mój rachunek 10500044-224733913 w BSKSA oraz byłego męża Dariusza Pióreckiego obecnie Kornaszewski jako 1050044-224733947 co połączono z Nationale-Nederlanden. Rachunek osobisty jako wspólny 10501432-2232909271.

Numer rachunku mojej mamy Filomeny Bochyńskiej w Bank Śląski 10501432-2243604283 drugi 10501432-2232913448. Wierzytelność Bochyńska-Filomena z ING Bank Śląski znak pisma 52/WW/128093/07/WWZAMA nr klienta 221186230/034684 z dnia 13.04.2004 o wartości 1615,- PLN 37/10 groszy została przelana na Fundusz Sekurytyzacyjny VPF I Niestandaryzowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą Warszawa ul. Królewska 16 w rejestrze funduszy inwestycyjnych Sądu Okręgowego w Warszawie. Ukradziono miliardy dolarów i nie spłacono zobowiązania podstawiając w 2008 roku zmarłego tatę z 2007 roku na śmiecie wpisując z mamą upomnienie numer 3573/2008 z dnia 2008.12.11 Urząd Miasta Starachowice wydział finansowy i podstawiono upoważnienie jako pobieranie świadczeń w mim imieniu dla mamy w spawach komorniczych co podstawiono do kradzieży mienia na podstawione osoby przez prokuratorów i sędziów podstawiając sfałszowane dokumenty 04 Nowember 2005 1325 na Bożena Piórecka do pobierania pieniędzy, gdyż uśmiercono nas w systemie bankowym, i Podstawiono w Ebikon w Hotelu Falken panią Ewę Falkiewicz jako gry wojenne prokuratury koło Lucerny w Szwajcarii.

Obecnie powtórzono sytuację pozbawiając nas środków do życia przez władze „ludową” PiS i PO określając przez prokuraturę, brak dokumentacji, które zagrabił rząd i zawłaszczono nam firmy, które rząd zadłuża w celu pobierania przez windykacje pieniadze nie odpisując pobranych pieniędzy co jest zwykłym rabunkiem.

Zgodnie z prawem fakty oczywiste nie wymagają dokumentacji, gdyż mój pradziadek książę Stanisław Lubomirski podpisał umowę z Ministerstwem Spraw Wojskowych w 1921 i 1923 roku na temat produkcji wojskowej w Starachowicach, ale prokuratura fałszuje dokumenty w tm sąd, który jest odpowiedzialny za dokonane kradzieże . Podłożono dokument Podanie z 9.12.2005 roku, że chciałam nazywać się Bożena Bocheńska do podmiany podania jako Bożena Bochyńska co wykazuje sposób kradzieży pieniędzy przez rząd polski. Pięcioro dzieci z wymienionych wyżej były dziećmi z domu dziecka, które były wychowywane jako rodzina zamierzając ich również zabić jako terrorystów przez Gminę Żydowską z Nowego Jorku.

Z poważaniem
Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

 

About thetimesofpoland

Historia rodziny carskiej w Polsce od 1918 roku do 2015 roku. Judy Lew główny herb rodu
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s