Uwolnij ją czyli carską rodzinę w Polsce, aby zatrzymać Fatimę

Papież faktycznie wygrał z zakonem
Podstawieni zostali strzelcy w Sosnowcu pod Łukasza syna Małgorzaty Idzik , który otrzymał wyrok za strzelanie z broni pneumatycznej za strzelanie do ludzi w celu podmiany akt na autobusu w celu zamiany na Kielce jako gdzie autobus staranował auta osobowe, aby przejść na Skarżysko Kamienne i podstawić Zygmunta Dobrowskiego syna Dariusz Dąbrowskiego zamienionego na Piórecki , pozorujący byłego męża, aby wstawić sekretarkę PKS w Skarżysku za spadkobierce carskiej rodziny podstawiając Dariusza Pióreckiego obecnie Kornaszewski i Ewę Kornaszewską z domu Niewczas pod zastrzelonego księcia Stanisława Lubomirskiego w 1932 roku przez księdza w Pałacu w Kruszynie co zamierzano ukryć przez podstawieniem Stanisława Dziwisz jako księcia Stanisława Lubomirskiego, aby ukryć wymordowanie mojej rodziny przez księży katolickich. Papież Franciszek zwyciężył nad prywatą zakonu maltańskiego i chęcią zysku i władzy co próbowano ukryć jako pyrrusowe zwycięstwo, gdyż papież jest osamotniony w swojej walce. Jedynym sposobem ochrony jest oddanie dzieci skradzionych przez zakon maltański o nazwisku Piórecki do działów spadku. Papież nie zdążył zareagować i zamieniono sprawę przywrócenia SO Kielce IIIK 207/07 w SA Kraków IIIAKo67/16 zamienionej na dział spadku po moim mężu Jerzym Dariuszu Kaźmierczyk podmieniając dane na mojego tatę Józefa Ludwika Bochyńskiego zamienionego na hrabiego Jana Tarnowskiego mojego dziadka za którego podstawiono mojego teścia wstawiając za spadkobierców jego córkę Martę Cybulską z domu Kaźmierczyk za żonę Dariusza Pióreckiego , który w tym celu pozorował związek małżeński z jego córka Martą Piórecką , która zmieniła nazwisko na Martę Bochyńska zamieniona na Ewę Kornaszewską na Ewę Kaźmierczyk córkę Jerzego Kaźmierczyk co spowodowało podstawienie sekretarki Urzędu Skarbowego pod którą podstawiono sekretarza papieża Jana Pawła II czyli kardynała Dziwisz za Ewę KAŹMIERCZYK jako dział spadku w celu wykazania DNA książąt Radziwiłł.
Podstawiono w 1932 roku Adolfa Bocheńskiego za Adolfa Hitlera, ksiądz zastrzelił hrabiego Władysława Tarnowskiego , kolejny ksiądz zastrzelił cara Mikołaja II Romanow i trzeci ksiądz zastrzelił księcia Stanisława Lubomirskiego co starano się ukryć zamianą książąt Lubomirskich i książąt Radziwiłł na hrabiów, a księży zamieniono na książąt wstawiając biskupa Dziwisz pod członka zakonu maltańskiego absolwenta Uniwersytetu Jagielońskiego , który podszył się do dane książę Stanisław Lubomirski zastrzelony w 1932 roku i sprzedała obecnie Pałac w Kruszynie dla podstawionej osoby w Nowym Jorku. Z tego powodu prokuratura Starachowice odmówiła przez Sąd w Starachowicach zwrotu Pałacu w Starachowicach i Rudzie Malenieckiej jako IIKp 314/16 i ukryła sprawę o zwrot pałacu w Kruszynie i Zamku Wiśnicz, gdyż podstawiono kardynała Dziwisz za Stanisława Lubomirskiego zastrzelonego przez księdza na drodze , szedł z pomocą dla palonej żony Róży i córki czyli mojej babci księżnej Marii Lubomirskiej. Ukryto takie działanie przez pocztę pozorując, że Róża żyje i wysyła z Krakowa do Kruszyny pieniądze do Pałacu podstawić panią Danutę Gibalską , która prosiła o pomoc w wypełnieniu przekazów pieniężnych moją mamę Filomenę Jadwigę Bochyńską w celu uzyskania mamy pisma jako przelewu, aby podstawić do Krakowa , gdzie mama zdała na studia, gdzie kierunek rozwiązano w celu wstawienia innej osoby, aby wykorzystać prawdziwe dane osobowe mojej mamy hrabina Maria Tarnowska i podstawić pod Marię Lubomirską jako przelewy do Kruszyny. Wykorzystano to do kradzieży obrazów z pałacu w Kruszynie przez Grażynę Kulczyk , którą miał ukryć kardynał Dziwisz jako dział spadku w sprawie męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk SA Kraków IIAKo 67/15 w Rudzie Malenieckiej podmieniono moje nazwisko na Bożena Piórkowska i odmówiono zwrotu pałacu przez policjanta, prokuraturę oraz sąd, uznając oczywiste fakty historyczne jako nieudokumentowane co jest oszustwem służ pod pozorem usuwania grzeszników przez zakon maltański jako kabała kardynała Dziwisz jako “sekretarki”

Starachowice na dzień 29.01.2016

Bożena Elżbieta Bochyńska-Kaźmierczyk z domu Bochyńska
PESEL 63031012705
mgr inż. mech. Jerzy Dariusz Kaźmierczyk
PESEL 67011212279

Zamieszkanie:
ul. Nad Kamienną 25
Zameldowanie:
ul. Bohaterów Westerplatte 1/1
27-200 Starachowice

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Duda
Ambasada Niemiec w Krakowie

Doszło do kradzieży naszego mienia przez działkę 29 w Starachowicach, którą sędzia Wojciech Pruss w SO Toruń IIK0 186/16 do SO Toruń IIK 164/11 podstawił pod Aferę Amber Gold pozorując swój związek z panią Katarzyną Tusk, aby ją podstawić pod matkę mojego dziadka Katarzynę Krakowiak. Spowodowało to podstawienie syna Katarzyny Krakowiak czyli Franciszka Jana Mazurek za jej męża wykorzystując w systemie bankowym prawdziwe dane księżna Katarzyna Radziwiłł i hrabia Jan Tarnowski. Podstawiono pierwszą żonę mojego męża Katarzynę Kaźmierczyk z domu Krasuska , której ojciec jest synem księcia Krzysztofa Radziwiłł pozorując jego ojca za dziecko z nieprawego łozą hrabiów Tarnowskich. Tym sposobem podstawiono Bogusława Krasuskiego przez oszustwo systemu pod mojego dziadka Franciszka Mazurek i mamę Filomenę Bochyńską z domu Mazurek. Dlatego zażądano mojej eksmisji z ulicy Nad Kamienna 25 i podstawiono Wojciecha Krasuskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim brata Katarzyny Kaźmierczyk pod dane Wojciech Idziak syna mojej siostry Beaty Idziak pozorując go za mojego męża czyli Bożeny Bochyńskiej-Kaźmierczyk, a jego dziecko z Mariolą Idziak domu Kędroń podstawiono za moją córkę Martę Bochyńską podstawioną pod moją wnuczkę Wiktorię Kornaszewską. Podstawiono pod mojego dziadka hrabiego Jana Tarnowskiego mojego teścia Jana Kaźmierczyk, a jego córkę Martę podstawiono za moją córkę Martę Bochyńską podmienioną na Viktorię Volosevich.

Teorią Kanta wprowadzono nasze pisma za wizje z przeszłości, aby podstawić Bohdana Żakiewicz jako kobietę doktor historii Żakiewicz, która kreuje teorią Kanta nasze pisma jako pisma wizjonerów dostarczane do Belwederu co spowodowało podmianę Pałacu Namiestnikowskiego na Pałac Radziwiłł podmieniając księcia Konstantego Romanow, który w Belwederze musztrował Korpus Kadetów na Konstantego Radziwiłł ministra zdrowia w 2016 roku , który podmienia akta medyczne pod teorię Kanta czyli niezaistniałe fakt przypisuje jako zaistniały i dorabiając historie w Rytwianach koło Staszowa. Zamieniono carską rodzinę na wizjonerów z przeszłości, aby ukryć windykacje weksli PPH-APE Jerzy Kaźmierczyk na Korpus Kadetów zamieniając obecnie na sponsorowanie szkolnictwa w celu ukrycia sponsorowania Koncernu Zbrojeniowego w Polsce jako reaktywacji COP i podstawienia mojej wnuczki Wiktorii pod Fundację Kościelną Zaopatrzenia Wsi w Wodę imienia pani Marii Stolzman honorowego obywatela Starachowic. Podmieniono Henryka Grabowskiego z Białegostoku, który rozwiódł się z Danutą Grabowską i podstawiono Henryka Grabowskiego, który obecnie jest chrzestny mojego syna Adama Kornaszewskiego w celu zamiany na Henryka Stępień, podstawiając mojego syna Adama Stanisława Konaszewskiego na Stanisława Stępień w USA do pobrania pieniędzy w Banku Rezerw Federalnych. Pieniądze miały być pobierane przez windykacje jako roszczenie wytwarzane przez rządy, które miały zaostrzyć przepisy zamiast poluzować. Przykładem jest próba wprowadzenia kary więzienia 25 lat za fałszywe faktury, które tworzą Urzędy Skarbowe uniemożliwiając uczciwym ludziom pracę oraz prokuratura i sąd co spowodowało już medialnie określenie zaginięcia ponad 25 tysięcy osób jako działy spadku mordowanych ludzi przez system bankowy co wynika z wprowadzenia sędziów, prokuratorów, policji i adwokatów za spadkobierców carskiej i książęcej rodziny tworzących eksmisje prawdziwych rodzin. Dowodem tego jest kolejna sygnatura dorobiona jako eksmisja w Kielcach, gdzie podmieniono mnie na kopercie na Elżbietę, aby wstawić sędziego z Sądu Okręgowego w Toruniu Wojciecha Pruss za spadkobiercę pozorując go na Wojciecha Idziak podstawionego za mojego męża wprowadzając pod moje dane osobowe czyli Bożeny Bochyńskiej-Kaźmierczyk panią a Katarzynę Tusk wstawioną do kradzieży precjozów carskich w PEKAO SA w Łodzi. Doszło do szeregu podmian podstawiając Franciszka Jana Mazurek za męża jego matki Katarzyny, która już dawno nie żyje, a umieszczana była w systemie podatkowym przy dziadku co obecnie wytworzyło podstawienie Katarzyny Kaźmierczyk pod dziadka matkę , a jej ojca Bogusława Krasuskiego za dziecko z nieprawego łoża mojego dziadka. Następną podmianą jest ukrycie sygnatury po śmierci babci czyli dziadka żony Anieli Reginy Mazurek urodzonej w Hucie i podstawienie przez UB pana Waldemara Maksalon jako krąg spadkobierców po moim dziadku wstawionym za jego żonę , podstawiając Wojciech Idziak na ulicy Nad Kamienną 25 za mojego męża podmieniając na Wojciech Krasuski na Ostrowiec Świętokrzyski jako wycinka drzew opisana przez Urząd Miasta Starachowice. Podstawiono Agnieszkę Kowalczyk z domu Lewy obcą osobę za żonę jej ojca Mirosława Lewy pozorując moją wnuczkę Wiktorie za ich córkę zamieniając na Viktorię Volosevich w celu ukrycia skradzionych w 2004 roku 50,-milionów euro na Ukrainie jako zakup GBC Centrostal Bydgoszcz SA co określił prezes Mieczysław Zamelski jako czyste resortowe pieniądze. Wykorzystano dane pana hrabiego Oskara Tadeusza Łuczyńskiego podstawiając Oskar Szonert z Pabianic i jego brak zapłaty dla SOF-ART Sp. z o.o. podstawiono pod wpłatę mojego męża do SO Kielce IIIK 207/07 zamieniając na SO Łódź kwotę jako kara 10.000,- PLN, gdzie posłużono się wekslem PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk przez Mirosława Lewy, którego córka jest podmieniana na mnie Bożenę Bochyńską-Kaźmierczyk przez zakład psychiatryczny w Łodzi w celu ukrycia zakupu banku Raiffeisen-Polbank SA i Huty Euroglass SA z pieniędzy pochodzących z windykacji weksli PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk. Osoby umieszczane w zakładach psychiatrycznych są traktowane jako samotne co powoduje brak zainteresowania co się z nimi dzieje obiecując im nowe części ciała przez operacje medyczne z czego już nie wychodzą, a dzieci matkom są odbierane. Ludzie wytworzeni są karetkami pogotowia jak również samochodami nieoznakowanymi, aby ukryć zaginięcie profesorów, którzy stają w obronie prawdziwych rodzin szlacheckich i arystokracji. Stosowane są obecnie sposoby komunistyczne i faszystowskie przeciwko ludności własnego kraju co jest terrorem.

Według otrzymanego pisma wykorzystano rodzinę pana hrabiego Oskara Tadeusza Łuczyński.

Cytuję „podmieniono w dokumentach mojego prapradziadka Edwarda Stępińskiego herbu Bończa syna Jakuba i hrabiny Katarzyny Csatto ze starego węgierskiego rodu spokrewnionego z dynastiami Europu i zamieniono na Edwarda Stępnia chłopa z Woli Łużańskiej powiat Gorlice” Rodzinę hrabiego wykorzystano dla Stanisława Stępień , który ma obywatelstwo USA i powielono Szwajcarię na dwie jako Helwetia pierwotna nazwa , aby ukryć podstawienie Łuck stolice województwa wołyńskiego nad rzeką Styrem po łacinie Luceoria i podstawiono imię Łucja wstawiając Fatimę pod Lucernę w Szwajcarii według kabały powielono nazwisko Jagiełło dwóch pracowników SOF-ART Sp. z o.o. pod rodzinę Jolanty Główki i drugi pod komunistów, aby podstawić króla Jagiełło, który w 1428 roku przeniósł stolice biskupią do Lucka z Włodzimierza Wołyńskiego, aby wstawić na Zamek Chateo Gütsch stolice NWO w Lucernie w Szwajcarii jako testament Piastów zamieniając naszą prawdziwą rodzinę carską i książęcą na wojsko jako Komandorię Orderu Świętego Stanisława. Podstawiono hrabiego Oskara Tadeusza Łuczyński pod Łuczycskij Iwan Wasylewicz historyk rosyjski profesor w Kijowie 1845-1918.

Pismo Święte mówi, aby nie być zbyt sprawiedliwym. Są różne okoliczności w życiu, miłość góruje nad sądem. Wprowadzanie jakichkolwiek zaostrzeń prawa powoduje prześladowanie własnego narodu przez aparat władzy, który kradnie pieniadze metodą komunistyczną od 1945 roku pozorując obecnie system chrześcijański. Wprowadzono do kościoła dwuwierie jako agentów wojska, którzy wprowadzili kabałę babilońską do kościoła pozorując zasady starotestamentowe bez łaski, których samych nie przestrzegają, gdyż początek jej bierze się na drzewie, gdzie wąż kusił Ewę podstawiając książąt Jabłonowskich pod których herb prus podstawiono sędziego Wojciech Pruss w Sądzie Okręgowym w Toruniu.

Mój dziadek Brunon Bochyński w 1940 roku ukrył się jako książę Krzysztof Radziwiłł co spowodowało połączenie mnie Bożeny Bochyńskiej-Kaźmierczyk i Katarzyny Kaźmierczyk oraz mojej siostry beaty Idziak w jedną osobę , a mojej mamie Filomenie Bochyńskiej z domu Mazurek i dziadkowi Franciszkowi Mazurek dopisano dzieci z nieprawego łoża czyli Bogusława Krasuskiego syna Zofii Radziwiłł jako dziecko z nieprawego łoża, gdyż był wychowany przez inną osobę.

Według teorii Kanta obecna historia jest umieszczana w przeszłości jako dostarczanie codzienne pism do Belwederu jako wizji co wymyśliła doktor historii pani Żakiewicz, kryjąca działania Bohdan Żakiewicz i prezydenta Andrzeja Duda podstawionego na Belweder oraz w Starachowicach na dom mojej babci zwany Belwederskim, który spalono przez komunistów wstawiając Wrońskich na mienie mojego dziadka jako kabała. Wprowadzono po latach pracownika SOF-ART Sp. z o.o. pana Jana Wrońskiego jako Bocheńskiego jako śmierć w 2010 roku co było widoczne w kancelarii Notarialnej Grażyny Magdziarz i jest dowodem oszustwa. Zakon Maltański współpracujący z wojskiem podstawił służby wojskowe pod nazwiska mojej rodziny i zawłaszczył pałace i zamki w celu tworzenia działów spadku od 2004 roku na wekslach PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk, aby podmienić męża na Jerzy Radziwiłł pod mojego dziadka księcia Krzysztofa Radziwiłł pozorując śmierć męża i moja w 2004 roku jako uszkodzenie miski olejowej samochodu Peugeot 607 w celu wprowadzenia spadkobierców do obrotu wprowadzanymi do kraju pieniędzmi w celu ich kradzieży przez rząd polski i wojsko, które przy pomocy SR Starachowice IIKp 314/16 odmówiło zwrotu zagarniętego mienia co powoduje konieczność zamknięcia zakupionych banków i firm jako użycie pieniędzy z kradzieży przez służby wojskowe. Podstawiono małżeństwo mojej córki Marty Bochyńskiej z Luck Mc Elliot pod moje małżeństwo Bożeny Bochyńskiej-Kaźmierczyk z Jerzym Kaźmierczyk pozorując córkę na siostrę męża Martę Cybulską , którą upozorowano za żonę jej ojca Jana Kaźmierczyk podstawiając pod mojego dziadka Franciszka Jana Mazurka czyli Jan Tarnowskiego podstawiając moją mamę Filomenę Bochyńską z domu Mazurek pod prawdziwe panieńskie dane osobowe hrabina Maria Tarnowska podstawiając pod imię z bierzmowania Maria panią Marię Krasuską byłą teściową mojego męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk.

Panią Mariolę Idziak z domu Kędroń żonę Wojciecha Idziak wpisano za żonę Mariusza Kołodzińskiego jako konkubinę panią Mariolę , których dziecko podstawiono pod mitologiczną postać Edypa, któremu wyrocznia powiedziała, że zabije ojca co spowodowało okaleczenie jego stóp i oddanie dla służącego, który miał go zabić, ale uczynił inaczej i uratował go. Edyp wychował się na innym dworze co spowodowało, że nie znał swojego ojca co poprowadziło do śmierci ojca według wyroczni w Delfach, która zastosowała filozofię Kanta.

Z tego powodu podstawiono operacje dziecka Mariusza Kołodzińskiego pod mitologiczną postać i podmieniono jego żonę jako konkubinę podstawiając Mariolę z domu Kędroń żonę Wojciecha Idziak podstawiając pod Mariusza Słodkiewicz, który nie żyje pozorując ją na wdowę Mariolę Idziak z domu Kedroń , a jej prawdziwego męża Wojciecha Idziak na rozwodnika, aby podstawić sąsiadów na Bohaterów Westerplatte 1 jako dział spadku na moim koncie bankowym w PKO BP SA jako podział miliarda euro w Starachowicach podstawiając Przemysław Słodkiewicz pod Przemysław Wałęsa podstawiając Przemysław Król na Włocławek w celu wstawienia Zbigniew Ziobro i jego zamiany na nazwisko jego żony Pauliny Kotta podstawionej Paule Pióro podstawionej pod Paulinę Machowska wstawioną pod Agnieszkę Kowalczyk z domu Lewy w celu podstawienia pielęgniarki Agnieszki Stępień jako Agnieszki Janiszewskiej z domu Krześniak w celu posłużenia się wekslami zatrzymanymi przez Mirosław Lewy w Łodzi i Aaron La Paz podstawiając Oskar Szonert do ukrycia wstawienia Stanisława Stępień w USA pod windykacje weksli PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk z których pieniądze otrzymywał Bohdan Żakiewicz co zeznał Paweł Krzymowski jako zasilanie z Donau-Dnepr, który podmienił moje dane na Elżbieta Bochyńska-Kaźmierczyk , aby pobierać na dwie osoby pieniadze w USA.

Kościół Katolicki postąpił jak wyrocznia w Delfach okłamując Bogusława Krasuskiego przed którym ukryto, że jest księciem Radziwiłł i określono, że jest z nieprawego łoża Tarnowskich co spowodowało, że działał na szkodę własnej rodziny za namową Kościoła Katolickiego już w 1999 roku, gdyż podmieniono przyjęcie spadku po moim dziadku Franciszku Janie Mazurek w Starachowicach na podział majątki Katarzyny Kaźmierczyk z Jerzym Kaźmierczyk w Sądzie Rejonowym w Ostrowcu Świętokrzyskim do sprawy rozwodowej w Kielcach do ukrycia działu spadku na Hucie Ostrowiec SA i Zakładach Starachowickich, gdzie wprowadzono za spadkobierców porwane dzieci Annę Piórecką i Michała Pióreckiego dopisanych do drugiego mojego męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk wpisując je na jego firmy za spadkobierców przez papiestwo w Szwajcarii; wpisując dzieci na APE-UMWELTTECHNJIK AG i APE-CH GmbH.

Z tego powodu Facebook wytworzył na męża koncie trzy małżeństwa z naszego jednego. Podmieniono datę naszego ślubu 28.06.2008 na datę moich urodzin 10.03.1963 powielając na 11.03.1963 co oznacza podmianę nas na rodziców i dziadków. Wykorzystano dawny adres cioci Teresy Szmytka w domu nauczyciela podstawiając weksle PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk na Korpus Kadetów, aby podstawić Mirosława Lewy , który ma weksle mojego męża, a jego córkę Agnieszkę Kowalczyk z domu Lewy podstawiono pod Małgorzatę z domu Kwaśniewska bankiera w Szwajcarii.

Papież Franciszek nie jest to ostatni papież, ale papież Franciszek wyszkoli przyszłego Papieża a nie antychrysta, który jest liderem światowym dobrze wyszkolonym, elokwentnym, aby zmylić i zwieść ludzi nie mających wiedzy i kierujących się emocjami zamiast logiką, aby wypowiadali swoje zdanie zamiast się zastanowić na treścią.

Doszło do zaplanowanych działań masonerii , która doprowadziła do wojny na wchodzie Ukrainy i zajęcia Krymu aby doprowadzić do oskarżenia Władimira Putin i narodu rosyjskiego za zaplanowane wymordowanie carskiej rodziny, która przeżyła w Polsce w Starachowicach w celu, podstawienie córki Władimira Putin w rękach Edyty Maksalon córki dawnego agenta UB Waldemara Maksalon. Była to doskonale przygotowana międzynarodowa akcja wielu państw i kościołów, w celu zamordowania carskiej rodziny i oskarżenia narodu rosyjskiego do czego wprowadzono międzynarodowe sankcje wobec Rosji, aby przygotować światową opinię publiczną do potępienia Rosji przy jednoczesnym zawłaszczeniu carskich depozytów i pieniędzy, które miały być podzielone w Nowym Jorku, co wyraźnie wykazuje, że odpowiedzialna jest za to Gmina Żydowska z Nowego Jorku, której prawnik w 2006 roku wystąpił o odebranie udziałów mojego dziadka Brunona Mariana Franciszka Bochyńskiego czyli carewicza Romanow w Skarbie Państwa w Polsce gdzie występował jako Roman w wojsku. W wyniku tych działań aresztowano mojego męża mgr inż. mech. Jerzego Dariusza Kaźmierczyk i podpisano tajne porozumienia polskiego rządu przez premiera Kazimierza Marcinkiewicza, co ujawnił Premier Polski Andrzej Lepper , którego zamordowano. Skazano mojego męża po raz drugi w jednej i tej samej sprawie w dwóch sądach w Kielcach i Toruniu a obecnie tajnie w Krakowie na trzy tożsamości i uśmiercono jako dział spadku, co jest sprzeczne z prawem i podstawiono dr nauk technicznych Bohdana Żakiewicz w imieniu Gminy Żydowskiej z Nowego Jorku jako właściciela Skarbu Państwa w Polsce, co godzi w moją carską rodzinę i oznacza, że zaplanowano w 2007 roku likwidację Skarbu Państwa po 10 latach mordując moich rodziców w 2007 i w 2010r roku i podstawiając teściów i ich córkę jako żonę jej ojca podstawionego pod mojego dziadka Franciszka Jana Mazurka czyli hrabiego Jana Tarnowskiego podstawionego pod mojego mojego męża. Dowodzi to , że działania powyższe były za zgodą ówczesnego papieża Benedykta XVI , który wyraził zgodę na użycie DNA porwanych moich dzieci Anny Marii Pióreckiej i Michała Pióreckiego przez Zakon Maltański do wykazania ich jako jedynych spadkobierców rodziny carskiej już w 2006 roku pozując śmierć mojego taty i podmieniając mnie na Kaźmierczak aby podstawić kanclerz Niemiec. Moi rodzice, gdy żyli czyli Józefa Ludwik i Filomena Jadwiga Bochyńscy zostali przez kościół upozowani za rodziców moich dzieci aby podmienić linie i wstawić Pióreckich jako Kornaszewskich i Stanisława Dziwisz jako Lubomirski pozorując dziwy Boga, co jest sprzeczne w prawdą czyli to jest to czego Bóg się nienawidzi jako, że jest to grzech przeciwko bliźniemu a to jest brakiem miłości i powoduje brak możliwości zbawienia bez miłości i bez łaski. Moi dziadkowie i rodzice nie mieli innych małżeństw i nie można ich podstawić pod kabałę, gdyż nigdy nie korzystali z profitów masonerii i ich oszustw i stronili od ludzi złych usługując potrzebującym i byli gościnni, co wykorzystano przeciwko moich rodzicom. Oznacza to, że zaplanowano morderstwo moich rodziców i dziś nas i nasze dzieci i rodziny wykorzystując sobowtóry Władimira Putin , które miały być oskarżone o zamordowanie carskiej rodziny, na co zgodzili się wszyscy przywódcy Państw, które prowadziły sankcje gospodarcze wobec Rosji i byli świadomi, że prawdziwy W Putin już nie żyje, gdyż określiła to jego żona Ludmiła Putin podstawiona w Starachowicach pod Ludmiłę Mazurkiewicz i Adama Mazurkiewicz podstawiono pod mojego syna Adam Kornaszewskiego wcześniej Adam Piórecki i Adama Kaźmierczyk dzieci z pierwszych małżeństw . Ludmiła Putin ma innego męża a społeczeństwo Rosji miało być oszukane i miało być w biedzie jak nasza carska rodzina tak potraktowana w Polsce przez Żydów z Nowego Jorku, którzy zamierzali zabić Papieża Franciszka jako Fatima i odebrać skradzione pieniądze ukryte w Kościele Katolickim i innych jak Hinduizm Kościół Zielonoświątkowy, Islam, Ewangeliczny, Ewangelicki i inne wprowadzając NWO jako Nowy Prządek Świata oparty na okultyzmie i nierządzie pod pozorem chrześcijaństwa. Pierwsza Wojna Światowa czyli Niemcy zaatakowały Rosję , II Wojna Światowa, Niemcy zaatakowały Rosję, a III Wojna Światowa miała się rozpocząć jako wojna z Rosją, którą zamierzał sponsorować najeźdźca z Nowego Jorku, który by przegrał pogrążając całe USA w chaosie i mordując rodzinę Prezydenta Donalda Trump w celu przejęcia władzy przez synagogę szatana, która ma w rękach nasze mienie które ukradła i nasze rodziny.

Podstawiono Teresę Szmyta jako inną rodzinę pod Cieślarów, którzy mieszkają na jej miejscu w służbowym mieszkaniu pozorując, że Teresa Szmytka nie żyje i umieszczono ją w Domu Starców w Ustroniu , aby zrobić dział spadku podstawiając moją mamę Filomenę Bochyńską co spowodowało podstawienie państwa Cieślar i Małgorzaty i Mirosława pod Mirosława Lewy w Łodzi, który ukradł weksle mojego męża, które podstawiono pod weksle Banku Technologii jako Korpus Kadetów jako reaktywacja nauczycielstwa, aby podstawić Małgorzatę z domu Kwaśniewska bankiera w Szwajcarii i Mirosława Lewy pod dwa weksle PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk , aby podstawić Dariusz Piórecki obecnie Kornaszewski za męża swojej córki Marty Bochyńskiej jako spadkobierców po Jerzym Kaźmierczyk. Nigdy nie ma dwóch jednakowych zdarzeń, jest czas mówienia i czas milczenia, czas pokoju i czas wojny. Nasze pisma przemawiają i zawierają logiczne wyjaśnienie zastosowanych podmian jako kabała i teoria filozofii Kanta co spowodowało podstawienie naszych pism zamieniając czas jako cofnięcie do Belwederu jako wizje przyszłości z czasów księcia Konstantego Romanow czyli czasu obecnego przez podstawienie naszego pełnomocnika Bohdana Żakiewicz pod panią doktor historii Żakiewicz, którą podstawiono pod moja wnuczkę Wiktorię Kornaszewską wstawiając Viktorię Volosevich na Kijów, aby dopasować urodą do siostry mojego męża. Nazwa Boche we Francji miała spowodować obrzydzenie do moje carskiej rodziny po której zrobiono dział spadku we Francji i podmieniono na Radziwiłł.
„Niech jęk pojmanych dojdzie do Ciebie; mocą Twojego ramienia oszczędź na śmierć skazanych. I odpłać sąsiadom naszym siedmiokrotnie w ich zanadrze za zniewagę , któ5rą Tobie Panie , wyrządzili. My, zaś lud Twój i owce twej trzody, będziemy Tobie dziękować na wieki i przez pokolenia głosić Twoją chwałę.”

Ps 80,16-19 ” I chroń tę, którą zasadziła Twa prawica, <latorośl, którą umocniłeś dla siebie>. Ci, którzy ją spalili ogniem i wycieli, niech zginą od grozy Twojego oblicza, niech ręka Twoja będzie nad mężem Twej prawicy, nad synem człowieczym , któregoś utwierdził dla siebie. Nie odstąpimy już więcej od Ciebie; zachowaj nas przy życiu, byśmy wzywali Twojego imienia.”

Z poważaniem
Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

 

About thetimesofpoland

Historia rodziny carskiej w Polsce od 1918 roku do 2015 roku. Judy Lew główny herb rodu
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s