Wunderwaffe w Nowym Jorku nie działa bo hrabia Juliusz Dzieduszycki nie jest hrabią Juliuszem Tarnowskim.

Hrabia Juliusz Dzieduszycki szpanował udając brata cara Tytusowicza Romanow i dlatego opisano go w dodatku miesięcznym do Krakowskiego Czasu. Jak Wacław Rzewuski, tak i Dzieduszycki po powrocie do kraju stylizował się na araba: nosił burnus, fez i palił nargile. Wczesną wiosna 1853 roku odbył podróż do Syrii pan Maurycy Man wespół z Adamem Potockim” Z tego powodu podstawiono pod Plac mojego dziadka w Starachowicach  Man i Bus czyli jałówkę w zamian za cesarza Maurycego. Należy dodać, że jałówka Bus wskazała polane obok której w skale było źródło i pieczara w której schowany był smok. Podstawiono instruktora artylerii u Szamila  pana Faustyna Jakubowskiego podstawionego pod Faustyn Bochyński czyli pod cara Aleksandra III, któremu przeniesiono z Dani żonę Marię Romanow  w 2006 roku i pochowali obok męża w Sankt Petersburgu.  Podmieniono rzekę  Kur w Kaukazie na herb czarny kur dla Jadwigi wstawionej na Plac w Bałtowie, aby odnieść się do koguta skaczącego na młoda krówkę czyli tak nazwanego cesarza Maurycego i wstawiono Man.  W Kaukazie szczyt Kazbek Osetini nazywają Czeristi Czub co znaczy szczyt Chrystusa. Zamierzano zamienić moja córkę  Martę jako Eli bóg na Eli Ko jako kogut pod osobę Eliko.

Starachowice na dzień 30.01.2016

Bożena Elżbieta Bochyńska-Kaźmierczyk z domu Bochyńska
PESEL 63031012705
mgr inż. mech. Jerzy Dariusz Kaźmierczyk

PESEL 67011212279

Zamieszkanie:
ul. Nad Kamienną 25
Zameldowanie:
ul. Bohaterów Westerplatte 1/1
27-200 Starachowice

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Duda
Ambasada Niemiec w Krakowie

Próba oszukania Boga przez Nowy Jork w celu zawłaszczenia pieniędzy przez ofiarę.

Wykorzystano moje dane z pierwszego małżeństwa dzieląc na dwa, aby usunąć drugie imię tworząc z niego drugą osobę i powstały w taki sposób dwie osoby jako Elżbieta Bochyńska-Kaźmierczyk i Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk czyli właściwe jakim się posługuje, ale upozorowano, że nie mam drugiego imienia Elżbieta co spowodowało ukrycie moich danych na Bożena Elżbieta Bochyńska-Kaźmierczyk czyli dane z drugiego małżeństwa. Spowodowało to kradzież kapitału początkowego w ZUS i wykorzystanie moich dzieci przypisując ich do dwóch różnych rodzin i podstawiono moje dane na Bożena dla mojej siostry Beaty Idziak na moje konta zamieniając mnie z domu Bochyńska na z domu Mazurek. Spowodowało to wykorzystanie mojej córki przez kościoły, które nie uznają łaski Jezusa Chrystusa i udają bogów zamieniając moją córkę Martę na żonę Elżbiety wykreowanej sztucznie. W tym celu podstawiono kardynała Stanisława Dziwisz w miejsce mojego pradziadka księcia Stanisława Lubomirskiego i hrabiego Stanisława Tarnowskiego zamieniając w systemie na męża papieża Franciszka jako spadek po Zakonie Maltańskim po Wielkim Mistrzu podstawionym za męża mojej córki Marty przez Annę i Lucjana Sznajder. W tym celu upozorowano ślub Franciszka Jan Mazurek z męża jego ojca hrabiego Stanisława Tarnowskiego jako kardynał Stanisław Dziwisz i papież Franciszek co spowodowało nieodczytanie w Starachowicach w parafii Wszystkich Świętych babci i dziadka z dziadkiem , a jedynie odczytano babcię na wypominkach pozorując na osobę samotną z dzieckiem. Spowodowało to wykorzystanie nazwiska Mc Elliot jako podmiana dla córki Marty jako Mc Elligott jako Eli bóg wstawiając dane na Elżbieta jako Piórecka, aby przejść przez windykacje z Warszawy, które osoba po 14 latach kazała spłacać mimo przedawnienia i zabrania całego mienia otrzymując za to pieniądze nie odpisując od długu. Podstawiono Bożenę Romaniuk z domu Piórecka siostrę byłego męża Dariusza Pióreckiego z innego ojca jako Roberta Pióreckiego i wstawiono szefa gestapo w Zakopanym Roberta Weissmann na Nowy Jork jako NWO. Następnym tworem nazwiska jest znaczenie Mc El i bóg jako inicjały Mc i dodatkowo bóg jako dwie osoby w jednej, aby tworzyć z mojej córki bóstwo pogańskie w NWO dla Family jako synagogi szatana czyli gestapo ukryte w Nowym Jorku. Dlatego skradziono mi moją stronę internetową włamując się , gdyż legalnie nie można było wyłączyć, gdyż pan Paweł Krzymowski nie jest herbu Ślepowron, ani inni pseudoarystokraci z partii PiS. Wykorzystano listy do parafii z prośbą o msze i wypominki, aby podstawić różne fałszywe linie genealogiczne w Rudzie Malenieckiej podmieniając moje nazwisko na Piórkowska Bożena przez USC Białystok do Sądu Okręgowego w Kielcach. Następnie przez Końskie wstawiając moją mamę pod Zofię Dąbrowską pozorując jej zmarłego męża Jerzego Dąbrowskiego na mojego dziadka hrabiego Jana Tarnowskiego występującego jako Franciszek Jan Mazurek, którego podmienili w Kościele na Franciszka Bocheńskiego i Franciszka Glińskiego. Dlatego wyczytano w parafii Św. Trójcy w Starachowicach moją mamę Filomenę Bochyńską przy nazwisku Tatarek na mszy co jest oszustwem , ale stosowanym jako kabała i wstawiono nazwisko Tatarek jako Tata Rek co daje przy zamianie k na x jak jest stosowane słowo Rex co podmieniono jako król. Podstawiono pana Rek w Szczecinie i pierwszą synową Agnieszkę Kornaszewską z domu Krześniak jako matkę mojej wnuczki Wiktorii, którą zamierzano zabić , aby podstawić w Szczecinie dzieci z in vitro i ukryć to przez sieć marketingową FLP pozorując rodzinę Rexmon zamienionego na religię Mon. Dzieci z in vitro z carskim DNA od porwanych Anny Marii Pióreckiej i Michała Pióreckiego podstawiono jako dzieci carowej Katarzyny Wielkiej w Szczecinie podstawiając za ojców żołnierzy traktując rodzinę jako wycinka drzew i wycinka obsady teatralnej. Podstawiono pod nazwisko Król pana ministra Zbigniewa Ziobro pod mojego syna Adama Kornaszewskiego i jego córkę Wiktorię jako korporacyjne dziecko na którym robią działy spadku podmieniając akta medyczne. Mój dziadek przy końcu życia Franciszek Jan Mazurek miał jaskrę, ale nie był operowany. Gdy pracował nigdy nie był u lekarza. Podmieniono słowo król na Marka Król w Kanadzie w celu podstawienie obecnie arcybiskupa Marka Jędraszewskiego w Krakowie jako kolejnego spadkobiercy carskiego majątku na Wawelu podstawiając do Kanady w celu połączenia z Aleksandrem Tarnowskim i Juliuszem Tarnowskim jako teatr w celu zamiany na ich ojca skazanego w PRL na karę śmierci pod prawdziwym nazwiskiem Bronisław Mazurkiewicz, które podmieniono na Bruno Mazurkiewicz w celu podstawienia pod dane doktor Bocheński do Palace Zakopane katowni Podhala w celu połączenia z dokumentami naszej arystokratycznej rodziny zawłaszczonymi przez gestapo i wywiezionymi do USA w celu wstawienia na carski majątek w USA w Nowym Jorku. Należy pamiętać, że pobierano pieniadze przez windykacje weksli PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk w banku PEKAO SA jako windykacja precjozów carowej Katarzyny Wielkiej w Łodzi przez sprawę spreparowaną w Sądzie Okręgowym w Łodzi podstawiając kwotę 10.000, PLN do Łodzi z Sądu Okręgowego w Kielcach IIIK 207/07 jako windykacja odszkodowań za Pogrom Kielecki na Żydów w PRL przez gestapo w Nowym Jorku stosując odpowiedzialność zbiorową Polaków w Kielcach w celu windykacji weksli PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk w Łodzi bez odpisywania pobranych pieniędzy od długów co połączono z Krakowem przez nominację arcybiskupa Marka Jędraszewskiego z Łodzi do Krakowa. Doszło do podmiany Polaków na Żydów przez zastosowanie kabały co spowodowało podmianę Mojżesza z początków wieków na Mojżesz Ben Szem-Tow z Leonu (Mose de Leon), kabalista żydowski działający na terenie Hiszpanii urodzony około 1240 roku zmarł w 1305 roku w Arevalo co połączono z biblijnym Izaak z Akko , aby według kabały podmienić Judę wykorzystano drugiego Mojżesza jako Mojżesz Ibnezra (Abu Harun Musa) poeta żydowski z Hiszpanii 900-1200 filozof i krytyk literacki urodzony około 1055 roku w Grenadzie w Hiszpanii i zmarł w 1139 roku co połączono z Tel Awiw 1957 , aby odnieść się do czasu, gdy w Polsce w PRL mordowano arystokrację, której dobytek kulturowy zawłaszczono i przypisano do innych osób. Spowodowało to zasugerowanie przejścia na Islam i podstawiono Ibn jako znak w Polsce IBN do literatury. Połączono z nazwiskiem Mojżesz Majmonides jako wybitny żydowski filozof, lekarz i teolog oraz astronom urodzony 30.03.1035 roku w Kordobie zmarł 13.12.1204 rok w Fostacie stary Kair. Zastosowano różne wielkości liter tak jak w wyroku mojego męża w SO Toruń IIK 164/11 co łączy kabałę z filozofią Kanta, aby połączyć różne tworzone osoby w jedną. Zapis w encyklopedii filozofii numer 7 wykazuje następujący zapis „MAJMONIDES (Rabbi Mojses, Moses Majmonides, Rabbi Mosze Ben Majmon, Maimuni Musa Ibn Majmun; RaMBaM, RYMBM (od początkowych liter pełnego nazwiska), arab. Abu`Imran Musa`Ubayd Allach) jego ojciec był sędzią i członkiem kolegium rabinickiego i miał brata Dawida i osiedlił z ojcem , bratem i siostrą w Fezie. Doprowadziło to do podmiany fezu tureckiego jako nakrycia głowy Tytusowicz Romanow jako Tytus Bej Bocheński do podmiany na miasto Fez , aby podstawić rabina. Papież Franciszek chciał zastosować teorię rabinisty Mojżesz Maimonides cytuję „zdaniem Mojżesza wyznawca judaizmu powinien żyć według Bożych przykazań, anie umierać z ich powodu. Dlatego w sytuacji zagrożenia życia może pozornie przyjąć Islam. Jednak by uniknąć tak trudnych decyzji Mojżesz radził swoim współwyznawcom opuszczenie kraju, w którym stosuje się takie praktyki” W chrześcijaństwie mamy zwycięstwo przez Jezusa Chrystusa, który wskazał, aby mocni w wierze przeciwstawiali się diabłu, a ucieknie od nas. W Łodzi była centrala niemiecka rozliczająca ludzi wywożonych do pracy do Rzeszy co połączono z windykacją carskich precjozów przez bank PEKAO SA i PKO BP SA oraz Raiffeisen Bank SA zakupione z skradzionych pieniędzy. Podstawiono Franciszka Guzik, jako spór mojego dziadka Brunona i jego dopisanego brata Ernesta co spowodowało podstawienie choroby na guza do podmiany akt medycznych na komornika Guźla podstawiony pod Guzikow Michał Józef urodzony 2.09.18006 w Szkłoba obwód Mochylewski zmarł 21.10.1836 w Akwizygran pochodził z ubogiej rodziny grajków żydowskich , grał na harmonijce słomianej (ksylofonie) oraz na cymbałach co spowodowało podmianę na Węgry i podstawiono pod moją mamę Filomenę Jadwigę Bochyńską z domu Mazurek czyli hrabinę Marię Tarnowską, którą podstawiono pod hrabinę Woroncową , która zachęcała Michała Józefa Guzikow, aby udał się na tourne po Europie. W 1834 roku miał on sukcesy na koncertach w Kijowie, Moskwie i Odessie po czym po zachęcie hrabiny Woroncowej i K. Lipińskiego grał w Warszawie, Lwowie i Krakowie cztery koncerty w maju 1835 roku następnie w Czechach i Wiedniu 12 koncertów, Berlinie, Frankfurcie, Lipsku, Paryżu, Brukseli. Był podziwiany przez F. Mendelssohn, G. Sant, Lamartine. Koncertował w Pałacu w Tuileries w Paryżu. Uczestniczył w koncernie Kalkbrenner, w sali Pleyela- wiolonczelista S. Leo. Podstawiono w tym miejscu moja siostrę Beatę Marię Idziak , która grała na wiolonczeli i podstawiono mojego syna Adam który grał na skrzypcach i podstawiono inną osobę za niego. A za hrabinę Woroncową podstawiono Marię Putin jako wiolonczelistkę. Za S. Leo podstawiono Leon Janiszewski (1810-1861) nauczyciel muzyki na Kaukazie i podstawiono moją wnuczkę Wiktorię Kornaszewską jako Janiszewską pod Marię Putin. Doszło do podmiany syna Adama Stanisława Piórecki obecnie Kornaszewski na Stanisława Tarnowskiego z jednej strony podstawiając kardynała Stanisława Dziwisz z drugiej na Jacka Aksan pod drugie jego małżeństwo wykorzystując pierwsze małżeństwo syna, aby podstawić moją wnuczkę do działów spadku dla Marii Woroncowej czyli Marii Putin córki W. Putin podstawionej pod Jacek Woroniecki wykazany jako właściwy Adam książę Korybut Woroniecki zamieniając Wiśniowiecki Korybut. Korybut Woroniecki urodził się 21.12.1878 roku w Lublinie zmarł 18.05.1949 rok w Krakowie filozof, teolog i pedagog pochodził jako linia jednego z braci Władysława Jagiełły- Korybuta. Na chrzcie 31.12.1879 roku nadano mu imiona Adam, Marian, Tomasza, Pius, Leon majątek w chełmskim. Spowodowało to podstawienie papieża Piusa XI, sędziego Tomasza Nowak, podstawionego pod Wincenty Witos chłopa, który używał fałszywych dokumentów jako Józef Nowak następnie Leon pod Woroncową, aby podstawić moją wnuczkę Wiktorię pod Leona Janiszewskiego i połączyć majątek w Kanie pana Woronieckiego Jacka jako Kana Galilejska i wesele, gdzie zamierzano podmienić moją rodzinę, oraz powielić tytuły książęce na linie genealogiczne nie mające praw. Imię zakonne Adama Korybuta Woronieckiego jest Jacek i podstawiono Jacka Bocheńskiego homoseksualistę pod dominikanina teologa, aby zamienić mojego dziadka we Fryburgu, który był ukryty na Misji we Fryburgu jako zakonnik ojciec Józef Maria Innocenty Bocheński. Doszło do podmiany w Szwajcarii pana Woronieckiego, gdzie w 1899 roku przebywał we Fryburgu na wydziale nauk przyrodniczych otrzymał stopień bakałarz teologii w 1904 roku. Należy zaznaczyć, że Agnieszka Kornaszewska wyszła drugi raz za mąż za pana Janiszewskiego. Podstawiono państwa Wrońskich na majątek mojego dziadka Brunona według filozofii absolutnej Hoene Wrońskiego nazwanej przez niego mesjanizmem albo sehelianizmem. Potoczne określenie filozofii systemu J.M. -Hoene Wrońskiego jako wrońskizm co wykazuje Encyklopedia Białych Plam XVII Tom strona 172.

Podstawiono Jasną Górę pod górę zwaną Szatan jako strażnik pustyni, aby zamienić tereny Ukrainy pomordowanych arystokratów na Dolinę Kury to jest górki rejon Karabachu i podstawiono biznes jako określenie wyszedł jak Zabłocki na mydle co miało odwrócić znaczenie tej osoby Tadeusza Łada Zabłockiego , aby odnieść się do handlu zamiast historycznych przekazów o górze Arracie wzdłuż granicy Persji i Turcji, którą zwiedzał, a jego notatki zostały skradzione, gdyż jest to obszar biblijnego szczytu wysokości 5156m , gdzie stanęła Arka Noego, która była statkiem dryfującym w czasie potopu. Z tego powodu pod górę podstawiono górę Szatan i podmieniono na nazwę na dolinę jako Czerny Kur, aby podstawić mojego syna mgr inż. arch. Jakuba Pióreckiego jako Kornaszewski jako fikcyjny Larus pod miejscowość Larsu. Tadeusz Łada Zabłocki ukończył gimnazjum w Witebsku i był poetą.

Cytuję „ To Szatan góra, to strażnik pustyni, szał wichrów uwięził u swego podnóża” utwory z lat 1839-1841 pisał w Szuszy, Azkeranie, Szemacha, Baku, Kiurdamirze, Temir-Chan-Szura. Mieszkał on również w Karabachu, górskim rejonie na południe od doliny Kury, między innymi w Chodrzały u stóp tzw. Grzbietu Karabachskiego. Akcja powieści Strzelnickiego Machmudek rozgrywa się w różnych miejscowościach Azerbejdzianu(Lenkoran, Baku, Szemacha), a kryjówką rycerskiego zbójnika azerbejdzańskiego jest Chyz-kała, twierdza pod Szemachą….”

„ Wśród konarszczyków przybył na Kaukaz Leon Janiszewski (1810-1861) , trochę imający się pióra nauczyciel muzyki” i podstawiono nazwisko Piórecki zawłaszczając moje dane osobowe z pierwszego małżeństwa w celu podstawienia Marine Le Pen. Informacje z książki „Podróżnicy Polscy na Bliskim Wschodzie w XIX wieku” autora Jan Reychman.

Skutkiem tego było wydanie majątku mojej babci księżnej Marii Lubomirskiej żony mojego dziadka Brunona Bochyńskiego zamordowanej 1932 roku w Pałacu w Kruszynie dla Żydów z Nowego Jorku , którzy posiadali dokumenty zawłaszczone przez gestapo pod dowództwem Roberta Weissmann za którego podstawiono w gminie Brody Iłżeckie fikcyjną postać Robert Piórecki, aby pozorować inne osoby za spadkobierców na spółce SOF-ART Sp z o.o. Celem działania kontynuatorów gestapo było wykorzystanie Kościoła Katolickiego i nowego prezydenta Donalda Trump w celu oszukania Boga , w celu odwrócenia przepowiedni Fatimy i ukrycia odbudowy Rosji jako odbudowy rodziny carskiej Romanow już pod innymi nazwiskami wiezionej obecnie w Polsce, aby zamienić na USA, które może się jedynie rozwijać mówiąc prawdę. Plan zamordowania nas w Polsce i odmowa uwolnienia i zwrotu mienia przez Polskę SR Starachowice IIKp 314./16 spowoduje, że Lider Światowy przejmie rodzinę prezydenta Donalda Trump pod trzy fałszywe linie genealogiczne co doprowadzi do wojny i przegranej USA jako zniszczenie USA. Powodem jest próba zamiany odbudowy wielkości Rosji pozorując, że chodzi o USA przez wywiad CIA, która niezależnie będzie się rozwijać przy Rosji czyli carskiej rodzinie, gdyż w USA są majątki naszej carskiej rodziny. Próba odwrócenia sytuacji zniszczyłaby Amerykę przez synagogę szatana czyli Żydów, którzy pracowali dla gestapo i posiadają skradzione dokumenty, które użyli w Polsce ujawniając się już w 2006 roku w Kielcach na odsłonięciu pomnika Pomordowanych Żydów przez żydowskich komunistów w Kielcach, dla których pracuje PiS i PO obciążając odpowiedzialnością zbiorową Polaków co ujawniło Stowarzyszenie im Lecha Kaczyńskiego. Działanie takie sądów i polskiego rządu prowadziło do windykacji weksli mojego męża Jerzego Dariusz Kaźmierczyk, aby pobierać carskie depozyty w Nowym Jorku. Podstawiono Jana Zachorskiego na Kaukazie z powiatu Łuckiego na Wołyniu studenta Akademii Medycznej Chirurgicznej w Wilnie uwięziony w 1837 za udział w spisku studentów tej akademii. Został skazany na zesłanie i pod niego podstawiono mojego dziadka Franciszka Jana Mazurka jako hrabiego Jan Tarnowskiego za którego wstawiono mojego syna Jakuba Jana Pióreckiego jako drugie imię Jan podstawiając Ewę Wiechowską jako Wielohorską hrabinę, która jest pochowana w Końskich do podmiany osób, a jej męża Stanisława Stępień obywatela USA podstawiono pod drugiego mojego syna Adama Stanisława Pióreckiego obecnie Kornaszewski pod drugie imię Stanisław na USA. Góra Ararat jako nazwa starożytna po tatarsku Achirbat( Agri Dagi) znajduje się osada Erk Ura( Achora) nazwisko jej w ormiańskim języku oznacza pierwsza winnica tu Noe po wyjściu z arki szczep winny zasadził… Doszło do zamiany Persów na pyry czyli ziemniaki wstawiając Kaczyńskich, a pod tatarów podstawiono tarkę Barbarę Majewską zamienioną na sędzinę Barbarę Bochyńską podstawiając Dariusz Majewski pod Dariusz Piórecki. Aby to ukryć podstawiono w kościele Św. Trójcy nazwisko Tatarek pod Tatarów. Wstawiono mnie między bajki jako odniesienie do Małego Araratu Bajkow i zamieniony w Szwajcarii na Bazar w Appencell. Podmieniono Korpus Kadetów Polsce na Korpus Kaukaski podstawiając korpus geodezyjny pod geodetów w Starachowicach i Lublinie i innych miastach, którzy fałszują historię. Podstawiono w Częstochowie biskupa Wacława Depo pod Wacława Bocheńskiego podmieniając historię z 1858 roku jako sprawozdania z pomiarów na Kaukazie „zapiskach wojenno-topograficzeskiego Depo” co połączono z Czechami przez spolszczenie zapisu wstawiając Marię Bochyńską czeską śpiewaczkę matkę Marii Gudewicz z Białegostoku, której córkę Elżbietę Gudewicz obecnie Elżbieta Doda wstawiono do USA i moje odciski palców z Polski w Starachowicach do Banku Rezerw Federalnych w USA do ukrycia kradzieży pieniędzy. Zastosowano historię Zulusów w RPA , aby wprowadzić ich zwyczaje przez niewiedzę naszych dzieci, aby nie dopuścić do rozwijania się rodzin cytuję 241 „ Zła gałąź” James George Frazer „ okazuje się, ze również u Zulusów istniał zwyczaj uśmiercania królów, gdy na ich twarzy pojawiały się zmarszczki a włosy zaczynały siwieć”

W naszej kulturze w cywilizowanych krajach starszy człowiek znaczył tyle co dobra biblioteka co zamierzano zamieć internetem, wprowadzając treści do ogłupiania ludzi, aby uwstecznić cywilizację w celu manipulacji jak w „Faraonie” Bolesława Prusa za którego wstawiono sędziego Wojciecha Prus w Toruniu, gdzie uśmiercono nas w systemie na wzór Zulusów propagując przez Radio Maryja fałszywą historię Polski w celu zdobycia władzy jako scenariusz opisany w Faraonie Bolesław Pruss podstawionego pod Bolesławę Bochyńską czyli Marię Romanow za którą podstawiono Marię Woroncową jako Maria Putin.

Podstawiono mnie Bożenę Bochyńską-Kaźmierczyk pod moją siostrę Beatę Marię Idziak w celu zamiany mnie na córkę teściów przez kata psychiatryczne , które zmierzały do uwierzytelnienia oszustw sędziów w sądzie. Można to odnieść do historii Izydy, która włożyła skrzynie do łodzi i wypłynęła na morze zawierając najstarsze e dziecko pary królewskiej po czym doszło do wściekłości Izydy co spowodowało, że jej spojrzenie doprowadziło do śmierci dziecka , które wypadło z łodzi i utonęło. Egipcjanie opiewają to dziecko na swych ucztach pod imieniem Maneros. Ukrytą skrzynie Tyfon odnalazł ze zwłokami i pociął Ozyrysa brata Izydy na 14 kawałków i rozrzucił wokół i Izyda pochowała każdy kawałek w innym miejscu co spowodowało według kabały w Kościele katolickim zabieranie części ciała świętych jako relikwie. Nike podstawiono pod ryby, które zjadły część ciała. Z tego powodu podstawiono w wierzy w Zamku Rapperswil ikonę Maryi na którą padały ptasie odchody jako odchody Izydy, która zamieniała się w jaskółkę i latała wokół kolumny zwierającej ciało zmarłego jej brata, który wrósł się w drzewo. Powoduje to medialne podstawienie drzew jako ludzi do wycinki.

Moja córka jest kreowana jest na pogańską boginię, aby szydzić z cywilizowanego chrześcijańskiego świata. Izyda przekazała Kaplanom 1/3 ziemi do ich użycia w służbie bogu i podstawiono 1/3 na ulicy Nad Kamienną 25 pod Kościół Katolicki, który miał według kabały podstawić zwierzęta jako Ozyrysa, aby go czcili a uśmiercone pochowali podobnie jak niego. i podstawiono nasza cesarską rodzinę jako zwierzęta usuwając nas z Bohaterów Westerplatte 1/1 z ulicy Nad Kamienną 25 i Nowowiejskiej jako dzieci naszej carskiej rodziny, aby móc dokonywać rzezi jako zwierząt pozorując praktyki Żydów. Dochodzi do podstawiania innych osób za mojego ojca Józefa Bochyńskiego jak Józef Wróblewski w celu odniesienia się do Izydy jako ptaka do wprowadzenia boga Ptah. Pani Bogusławie Gołaszewskiej zamierzano uciąć dwie ręce i w taki sposób preparują zdjęcia

Zamierzano podmienić obrzezanie Żydów a ceremonie obrzezania u Meksykanów co jest widoczne na sztychu Bernarda Picarta z 1723 roku. Człowiek miał być traktowany jako zwierzę ofiarne w przypadku jego świętości. Cytuję „Po czwarte, należy zwrócić szczególna uwagę na posługiwanie się świętym człowiekiem względnie zwierzęciem jako kozłem ofiarnym. Mamy tu bowiem bezpośrednie do czynienia ze zwyczajem wypędzania złych duchów , ale tylko wtedy, kiedy zostają one zgodnie z panującym przekonaniem przeniesione na boga, którego się następnie zabija.”

Tym bogiem zamierzano uczynić moją córkę jako bóg Eli podstawiając mienie mojej carskiej rodziny w rękach antychrystów, aby w przypadku zwrotu zabić moje dzieci. Podstawiono Magdę Wojtkowiak za Magdalenę Jarczyk z domu Bochyńska podstawiając Edward Wojtkowiak pod Edward Piórecki jako podmiana przez Cmentarz Filer w Radomiu pomordowanych Polaków na Żydów co jest widoczne w podkładanych zdjęciach. Data 28.05.2005 roku miała odniesienie do roku w którym pan Waldemara Maksalon dokonał zasiedzenia jego zmarłych rodziców ( Maksymow) we własności mojej zmarłej od dwóch lat babci Anieli Reginy Mazurek i robiąc dział spadku po moim mężu Jerzym Dariuszu Kaźmierczyk w Krakowie jako SA Kraków IIAKo 67/07 podstawiając Elżbietę jako spadkobierce i moje nazwisko Bochyńska-Kaźmierczyk pod Piórecka. Nieruchomość nie była zamieszkana przez Waldemara Maksalon (Maksymow) i jego rodzinę , który zrobił dział spadku na mojej mamię Filomenie Bochyńskiej dla Żydów dla bogini Izydy , aby wstawić jałówkę Bus , która wskazała miejsce miasta jako Teby grodu smoka na który zamieniono Starachowice dla gminy żydowskiej z Nowego Jorku, aby wstawić Zuzannę Maksalon córkę W. Putin i Anny Pióreckiej za spadkobiercę w celu poświęcenia mojej córki Marty, która miała być pocięta na 14 kawałków podstawiając Karolinę Kawałkowską pod fałszywych Lubomirskich narażając Karolinę Ocetek przez sędziego Wojciecha Pruss, który dokonał oszustwa w SO Toruń IIK 164/11. Wykorzystano Judo jako dyscyplinę W. Putin i połączono z Beatą Elżbietą Maksymow-Wendt zwaną Kruszyna w celu połączenia z Pałacem w Kruszynie w celu podmiany rodziny i podstawienia Żydów jako książąt Lubomirskich. Waldemar Maksalon jako Maksymow czyli maksyma z francuskie Maxime z łacińskiego maxima uzupełniająca reguła ogólna zasada zachowania się , która miała zastąpić prawdziwą rodzinę cesarską, której zasady zachowania odbiegły do przyjętych norm arystokracji zastępując pozorami zachowania co widoczne było w e-mailu jako szyderstwo. Połączono wszystko z ciężkim karabinem maszynowym Hirama Maxim , aby ukryć rozstrzeliwanie arystokratów w Polskich po 1945 roku do dnia dzisiejszego przez Waldemara Kucybałę za którego wstawiono Waldemara Maksalon jako krwawy Waldek podstawiony pod króla Danii Waldemara I. Pod nazwiska wstawiane są formuły jako połączenie rożnych imion i nazwiskiem w jedno w celu zastąpienia jednej osoby przez kilka jako kabała babilońska co jest widoczne w sprawach sądowych, które są parodią sądu. Mój skradziony syn Michał Piórecki jako Parys został podstawiony do słowa po łacinie pares co znaczy równy stanem co połączono z wasalami królów frankońskich, którym przysługiwało wzajemne sądownictwo i są tworzone sprawy sądowe jako sporne. Podstawiono papieża Benedykta XVI pod malarza polskiego Benedykta Mazurkiewicz w XVIII wieku zakonnik bernardyński od 1738 malował freski i portrety we Lwowie. Podstawiono na Kraków przez lekarza nieistniejąca chorobę jako porażenie w dzieciństwie wpisując kłamstwo, że tak powiedziałam jako reguła do podmiany księdza Parysa w Szwajcarii na greckie Paresis jako niedowład, porażenie. Syn jest księdzem. Kapłani zastosowali swoje własne reguły, aby wyrzucać arystokratów z ich własnych rodzin fałszując dokumenty w Kościołach, aby zawłaszczyć mienie przez kradzież dzieci i deprawacje rodzin w celu ukrycia bożka pieniądza jako Eli bóg w celu wprowadzenia skradzionych dzieci oraz wytworzonych przez Lebesborn do zajęcia terenów Polski i Rosji jako III Rzeszy Niemieckiej nazwanej 1000-letnim królestwem czyli oszustwo, które spowodować miało III wojnę światową do wprowadzenia NWO. Służby amerykańskie CIA można przyrównać do działania dwóch synów Heliego, którzy myśleli, że jak wezmą Skrzynię Pańską to zwyciężą Rosję, w sytuacji gdy chodzi to odbudowę rodziny carskiej Romanow więzionej w Polsce członka NATO czyli również przez USA, których wojska w Polsce mają już trzecia kolizję do podmiany danych osobowych. Mówienie przez prawicę w USA Ameryka znowu wielka nie zatrzyma przepowiedni Fatimskiej i nie da się oszukać Boga, gdyż NATO zezwala na obecny stan, gdzie w Polsce więziona jest carska rodzina, gdyż ludzie nie mają wiary. Podstawienie buta jako Andrzeja Duda jest podmianą w Dargo awansu na oficera jaki otrzymał Butowt Andrzejkiewicz i podstawiono prokuratora Jaworskiego pod Hipolita Jaworskiego zesłanego w 1835 roku, gdzie odbywał służbę wojskową w abszerońskim pułku piechoty. Nazwisko Kubicza zostało podstawione pod miejscowość Kubacza.

Podstawiono Kleniewskich za moją carską rodzinę na Szczekarków i ścięto klony w Starachowicach jako odniesienie się do wyczynów Klonowskiego geologa alpinisty, który dokonał wejścia na szczyt Araratu, a moją mamę Filomenę Bochyńską zamieniono na Towarzystwo Filomatów. Świadek w SO Toruń IIK 164/11 pana Waldemar Szczepański jest podstawiono pod Alfreda Schmidt w Szwajcarii, którego podstawiono pod Alfreda Szczepańskiego, który opisywał osiągnięcia alpinistów, czyli Kościoła, który chciał się schować w Arce na górze Ararat wykorzystując mojego wnuczka Noe. Polska jest sojusznikiem USA w NATO i doprowadziła do uwiezienia naszej carskiej rodziny i pozbawiając mienia. Zorganizowana grupa, która przed 100 laty zorganizowała rewolucję 1917 roku w Rosji celu zawłaszczenia pieniędzy w bankach w USA i Europie dziś zawłaszczyła nasze mienie i wolność wpisując w system bankowy spadkobierców po nas żyjących kradnąc dzieci, aby zasłonić się przed Bogiem. Podstawiono pod Wacława Bocheńskiego w USA pana Wacława Rzewuskiego, który wędrował po pustyni syryjskiej i szlaku karawanowym do Mekki. Wszystkie reguły miała połączyć harmonia życia jako religia po zabiciu córki pozorując zabawę studentów w Szwajcarii jako kabała, która miała ukryć mord. Podstawiono Edwarda Raczyńskiego pod Edwarda Pióreckiego, aby podmienić na Lesbos w celu podstawienia skradzionych dzieci. Zamierzano moją córkę Martę podstawić pod opis mądrości , która miała na celu zabić moje dzieci przez kościoły. Encyklopedia „Anonimowy autor gnostyckiego pisma Grzmot. Umysł doskonały ( biblioteka z Nag Hammadi Kodeks VI 2;13,1-21, 32, prezentującego nurt gnozy żydowskiej podobnie jak Filon. Mądrość zhipostazował i upersonifikował; przedstawił ją jako dziewiczą małżonkę lub siostrę, stanowiącą żeński pierwiastek dopełniający męski aspekt boskiej siły twórczej(dynamis)” Jest to połączenie prawa i myśli działającej na świecie, która złamała prawo Boskie i ludzkie.

Pismo Święte mówi, że złoto i srebro do Boga należą co oznacza, że Bóg daje życie. Bóg nie da się z Siebie naśmiewać. Jezus Chrystus kuszony przez szatana na rogu świątyni powiedział.

Ewangelia Św. Łukasz 4,5-13

„Wówczas wyprowadził go w górę, pokazał Mu w jednej chwili wszystkie królestwa świata i rzekł diabeł do Niego:< Tobie dam potęgę i wspaniałość tego wszystkiego, bo mnie są poddane i mogę je odstąpić komu chce. Jeśli więc upadniesz i oddasz mi pokłon, wszystko będzie Twoje>. Lecz Jezus mu odrzekł:<Napisane jest : Panu, Bogu swemu, będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz>.

Zaprowadził Go też do Jerozolimy, postawił na narożniku świątyni i rzekł do Niego:< Jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się stąd na dół! Jest bowiem napisane: Aniołom swoim rozkażę o Tobie, żeby Cię strzegli, i na rękach nosić Cię będą, byś przypadkiem nie uraził swej nogi o kamień>.

Lecz Jezus mu odparł: < Powiedziano : Nie będziesz wystawiał na próbę Pana Boga swego>. Gdy diabeł dokończył całego kuszenia odstąpił od Niego aż do czasu.”

Czas oznacza według dopowiedzenia cytuję „ aż do czasu męki, która jest zewnętrznym znakiem nowych ataków szatana(J 14,30) posługującymi się takimi narzędziami jak Judasz i starszyzna narodu żydowskiego.

Mądrość Boża oznacza Hagia Sophia co połączono z Kościołem w Konstantynopolu z którego ikona naszej rodziny przenoszona była do pałacu cesarskiego Chalke w Konstantynopolu i została przeniesiona ostatecznie na Jasną Górę w Częstochowie, gdzie zatrzymały się konie.

Z poważaniem
Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

Advertisements

About thetimesofpoland

Historia rodziny carskiej w Polsce od 1918 roku do 2015 roku. Judy Lew główny herb rodu
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s