Sędziowie wirtualnego kraju którego naród eksmitowali dla Izraela

zrzut-ekranu-z-2016-10-16-130422

Doszło po podmiany przez SO Kielce IICZ 1297/16 sprostowania treści jako pomyłki pisarskiej z 22 październik 2016 na 22 październik 2015 co jest świadome w celu podstawienia oszustwa dokonanego przez SR w Łęczycy II wydział karny , który stworzył sprawę do mandatu za przekroczenie prędkości do 85 km/h przy dozwolonej 50 km /h  na drodze o prędkości 70 km /h co było sfabrykowane i zapłacony mandat. Sprawa ta dotyczy wyroku nakazowego RSOW 852/15 co powielono na pierwsze i drugie imię jako dwie osoby i podmieniono męża na Dariusza , aby podstawić spłacony kredyt cukrowniczy Dariusza Pióreckiego , gdzie żyrantem był Wiesław Maksalon do podstawienia na Starachowice i Ostrowiec, gdyż mandat 250 złotych został zapłacony przerabiając sprawę jako EPO w celu upozorowania, że zostałam zabita co połączono z Łukowem i Pałacem w Mordach z SR Łęczyca ulica Konopnickiej M 16; 99-100 (KUT01O) Łęczyca do NWO., aby przejść na Kutno i podstawić Ireneusza Utnickiego i jego żonę za mnie podstawiając  Paribas Bank SA zakupiony za nasze pieniądze co  podstawiono  pod Kościół Zielonoświątkowy, który dorobił z Kościołem Katolickim dzieci z nieprawego łoża  dla dziadków i rodziców. Wykorzystano fakt, ze przesyłkę odebrała z Łęczycy teściowa mimo zapisu do rąk własnych co spowodowało podmianę teściowej na jej syna i podstawienie na fałszywe dane Łucja Kaźmierczak na Nad Kamienną 25, która miała mnie wyrzucić  z mojego własnego domu po rodzicach pozorując  ją na moja matkę Filomenę Bochyńską , którą upozorowano, że żyje i Waldemar Maksalon i jego córka Edyta Maksalon  pobierała pieniądze z emerytury na moją  zmarła matkę przez tworzenie spraw sądowych o eksmisję  i oddanie wejścia na ulicy Bohaterów Westerplatte 1/1 w spawie o przyłącze wodne sąsiadów co spowodowało przyjmowanie pieniędzy przez pocztę i ING Bank Ślaski z ZUS na nie żyjącą matkę  Filomenę Bochyńska przez sędziego Huberta Wicik i Wojciecha Kucharskiego i Artura Kaczor oraz Jarosława Pniak. Spowodowało to wstawienie mamy Filomeny Bochyńskiej za spadkobiercę po mnie Bożenie Bochyńskiej-Kaźmierczyk  i siostrze  Beacie Idziak, aby wprowadzić jako umorzenie zażalenia Maksalon na mienie moich rodziców podstawiając córkę  teściów Martę Cybulską z domu Kaźmierczyk za moją córkę Martę Bochyńską jako spadkobiercę do ukrycie pobieranych pieniędzy na zmarłą moja mamę  Filomenę Jadwigę Bochyńską przez Edytę Maksalon i Waldemara Maksalon, który  podzielił ulice Nowowiejską  na 1/2 pozorując, że  robi to moja mama i zamienił mnie na moją mamę w systemie bankowym, aby tego dokonać  . Dowodem jest pismo z Izby Skarbowej z Kielcach, gdzie wykazano fałszywe udziały jako 1/2 usuwając siostrę , którą podstawiono za jedyną córkę naszego ojca , aby podstawić mamę , a ją pod moje dane usuwając pierwsze imię , aby wytworzyć fikcyjna postać Bożena Bochyńską-Kaźmierczyk  domu Mazurek przez podmianę  danych z pierwszego małżeństwa Bożena Piórecka. Pan Waldemar Maksalon w sądzie stwierdził,z ę wszystkim musi płacić co oznacza, że robił to sąd świadomie z premedytacją czego dowodem jest spawa IDs 1001/14 jako uszkodzenie ciała i zawłaszczenia adresu w celu przejęcia pieniędzy z emerytury moje mamy w celu ukrycia przejmowanie pieniędzy z windykacji precjozów carskich carowej Katarzyny Wielkiej w Łodzi . Ukryto Edytę Maksalon przez podstawienie Ewy Cichockiej z domu Mirowska i wstawiono Ewę Idziak , aby ukryć wstawienie Ewy Jakubczyk-Eugster domu Jakubczyk w celu wstawienia Piotra Eugster jako Piotr Cichocki w celu wyprowadzenie pieniędzy z APE UMWELTTECHNIK AG w Szwajcarii i podstawienia Piotra Idziak zamierzając go oskarżyć w celu pobrania pieniędzy przez windykacje. Zawłaszczając adres Bohaterów Westerplatte 1/1 jako Westerplatte 1/1 czyli ta sama ulica podzielona na dwie co umożliwiło kradzież 100.000.000,- euro z mojego konta w PKO BP SA w Starachowicach i przez upozorowanie działu spadku w 2014 roku powiększono kwotę na 1.000.000.000,-euro dokonując zakupu z naszych carskich  pieniędzy w Credit Suisse AG banku PKO BP SA w Polsce.

Starachowice na dzień 31.01.2016

Bożena Elżbieta Bochyńska-Kaźmierczyk z domu Bochyńska
PESEL 63031012705
mgr inż. mech. Jerzy Dariusz Kaźmierczyk
PESEL 67011212279

Zamieszkanie:
ul. Nad Kamienną 25
Zameldowanie:
ul. Bohaterów Westerplatte 1/1
27-200 Starachowice

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Duda
Ambasada Niemiec w Krakowie

Szukanie zysku w długu

Doszło przed laty do włączenia Michałowa do Starachowic , obecnie prasa wykazuje włączenie Michałowa do gminy Brody. Celem jest przejście na starą fabrykę zalaną w 1903 roku podstawiając nową obsadę spadkobierców jak Szefa Sztabu Generalnego pana Sikorę podstawionego na budynki pofabryczne, które ocalały po powodzi, gdzie wynajmowała mieszkanie pani Sikora , która znalazła się na kardiologii po urodzeniu dziecka co miało spowodować podmianę akt medycznych na kardiologii jako podmiana jej kobiety na mężczyznę do podstawienia Barbary Nowek zamienionej na sędzinę Barbarę Bochyńską z Katowic. Oznacza to, że pedofilia jest nadal kreowana przez rząd , wojsko i kościół wstawiając kapelanów 1500 sztuk , gdzie podstawiono moją sprawę z w Kielcach dotyczącą spółki SOF-ART Sp. z o.o. jako SO Kielce IXKa 280/12 , aby podstawić w Krakowie pana księcia Romana Sanguszko, który nie jest tą osobą za którego wstawiono Romana Polańskiego jako podofila do USA do Banku Rezerw Federalnych , która jest zamianą koni ze stadniny na konie mechaniczne , aby podstawić rząd polski i wojsko pod stadninę koni jako pokrycie klaczy jako dzieci jako źrebaki wstawiając kawalerię jako kawalerów, którzy mieli na przyszłość wyhodować wyselekcjonowane osoby do gwałtu na naszych wnukach, aby uzyskać odpowiednie DNA co jest pedofilią w Kościele , który stosuje kabałę jako koń w celu zawłaszczenia mienia. Mistrzem kabały po Żydach nazywani byli Jezuici co doprowadziło do tworzenia pedofilii w Kościele jako działu spadku w celu zawłaszczenia mienia przez gwałcone dzieci. Mojej mamie i babci dopisano dzieci z nieprawego łoża podmieniajc małżonków, aby wytworzyć dzieci do pedofilii i zrobiono otwór w głowie pozorując raka, aby wykazać strzał. Oznacza to, że Żydzi , którzy zrobili kabałę jako spadkobiercy po mojej mamie i babci według prawa żydowskiego jakie stosują oko za oko , ząb za ząb muszą być zastrzeleni i wymordowane ich rodziny według starego prawa Medów i Persów, które stosują jako kabała do religii Mojżeszowej. Moja babci i mama zostały jako niewinne, zostały po ich śmierci bezprawnie wykorzystane przez użycie ich danych osobowych do dorobienia nierządu sakralnego oraz dla pedofilii w kościele i rządzie przez Waldemara Maksalon i sądy w Starachowicach, Kielcach i Krakowie, Tarnowie oraz Toruniu co oznacza według prawa Żydów nakaz ich zabicia z rodzinami według ich prawa za za zabicie mojej matki i dorobienie jej choroby i dzieci z nieprawego łozą w wielkości ponad 34.000,- osób co spowodowało zawłaszczenie moich dwóch imion w PKO BP SA dla dwóch różnych osób, gdzie pod dwoma imionami jestem z obecnym nazwiskiem jestem usuwana z domu własności mojej matki po której dział spadku zrobiło UB , które nie zapłaciło mi pieniędzy ponad 50,- tysięcy złotych co spowodowało w 2016 roku fałszywą sprawę Km 336/10 jako dłużniczki 6,- tysięcy złotych po rodzicach co oznacza, że Waldemar Maksalon ukradł pieniądze udając spadkobierce po mojej mamie i nawet nie zapłacił 6,- tysięcy jako licytacja mojego domu i siostry , który zamieniono w planach na faktyczna wartość Nad Kamienną 25 jako 19,- tysięcy, gdzie pani geodeta wpisała 170,- tysięcy, aby podmienić nieruchomości i ukryć przez SO Kielce jako kolejna eksmisja na fałszywe sprawy. Dokonano kradzieży 24,- miliardów euro przeznaczonych do MARMOROC-POLSKA SP. z o.o. tworząc ciągle windykacje przez Urząd Pracy w Kielcach, gdzie nie są zarejestrowani żadna osoba i pobierano pieniądze jako windykacja Gwarantowanego Funduszu Świadczeń Pracowniczych na fałszywe tożsamości przez Kielce , gdzie umieszczono bezprawnie moje dane. Aby ukryć kradzież tak olbrzymiej kwoty nie przekazanej do firmy podstawiono Romana Sanguszko pod Józefa Tarnowskiego w Posados czyli Państwie Jezuickim na granicy Argentyny i Brazylii i podstawiono pod Józefa i Józefę Tarnowskich, którzy nie mieli dzieci Romana Sanguszko w Tarnowie i Krakowie w celu podstawienia Romana Polańskiego pod dział spadku na Jerzym Dariuszu Kaźmierczyk w SA Kraków IIAKo67/16 jako przywrócenie sprawy SO Kielce IIK 207/07 co jest dowodem złamania prawa przez sąd w Krakowie i wprowadzania pedofilów z Kościoła Katolickiego i wojska jako spadkobierców carskiej rodziny przez gwałt na porwanych dzieciach i wnukach. Kościół Katolicki doprowadził do wprowadzenia wiernych w kabałę, aby pobierali pieniądze przez dług, które miał być spłacany przez kradzież naszego mienia otrzymanego od moich rodziców Józefa i Filomeny Bochyńskich, których doprowadzono do śmierci czyli zamordowano. Według Żydów i kabały , którą stosują muszą oni ponieść śmierć bez łaski tak jak to powiedział papież Franciszek jako ofiara w Kościele Katolickim , gdzie są ortodoksyjni Żydzi nie uznający łaski i mordujący wiernych, którzy nie są przygotowani na obronę. Zakon Jezuitów stosując kabałę musi ją przerwać i powiedzieć prawdę ponieważ poniesie konsekwencje jako prawo oko za oko ząb za ząb. Kościół Katolicki musi odstąpić od zła usamowalniając nas i nasze rodziny i wszystkie dzieci wytworzone metoda in vitro z carskim DNA używane do pedofilii przez kapłanów i wojsko jako kabała czyli koń podstawiając prezydenta Andrzeja Duda jako konia z czerwonym okiem pod konia na lotnisku Denver symbolizującym konia z świątyni w Sodomie.

Nie można pobrać 24 miliardów euro zastawić pod kredyt dom wart 19,- tysięcy na ulicy Nad Kamienną 25. Boga nie da się oszukać i nasze rodziny przypisane bezprawnie do innych rodzin ocaleją bo są nasze i Bóg je nam dał. Kradzież tak olbrzymiej kwoty przez Urząd Pracy w Kielcach jest dowodem oszustwa sądów w Kielcach , Krakowie, Toruniu i Łodzi i Katowicach oraz Gdańsku. Jaką miarą sądzą taką będą mieli odmierzone. Jeszcze nikt Boga nie oszukał.

Przedstawiam dokument w jaki sposób biorą pieniądze usuwając właściwą osobę , aby podstawić inną pod Poświadczenie Woli mojego taty Józefa Ludwika Bochyńskiego , dla mnie i obecnego męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk . Pod Bożena Piórecka wstawiono Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk dzieląc mnie na dwie osoby jako druga Elżbieta Bochyńska-Kaźmierczyk . Pod pełnymi danymi jako Bożena Elżbieta Bochyńska-Kaźmierczyk uśmiercono mnie w systemie bankowym co ukryto przez podstawienie imienia Elżbieta i wstawiono Elżbieta Doda i Elżbieta Włodarczyk wstawiając piosenkarkę Doda, które udaje spadkobiercę. Policja w Starachowicach pobrała moje odciski palców i przekazał do USA pod osobę o imieniu Elżbieta podstawiając muzułmankę, których Sąd Najwyższy w Nowym Korku wpuścił do USA die osoby muzułmanów, aby ukryć oszustwo w Polsce i wprowadzenie mnie i męża jako muzułmanów w USA, gdzie pobierane są przez windykacje pieniądze wprowadzając wszystkie kobity na które pobrano pieniądze jako żony mojego męża, aby ukryć oszustwo i podmieniono nazwisko męża przez błąd „zi” na Kazimierczyk wprowadzając takie dane do Banku Pocztowego SA, aby podstawić inna osobę za mojego męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk.

Nie byłam wezwana na sprawę IICZ 1297/16 co podaje uzasadnienie i nie było takiej korespondencji, ale IICa 392/16, gdzie wykazano stawiennictwo nieobowiązkowe, a sprawa była już wygrana IICZ 422/15 bez możliwości odwołania i dotyczyła obecnie jedynie sprostowania błędnego nazwiska co podmieniono na sprawę z powództwa Waldemara Maksalon, który podał się za spadkobiercę po moich rodzicach okradając mnie i uniemożliwiając rozliczenie podatkowe, o które Urząd Skarbowy mnie nawet nie poprosił, gdyż podstawiono inne osoby i podzielono drugą działkę z tego powodu przez Kielce co wykazało pismo z Izby Skarbowej udowadniając oszustwo, gdyż podmieniono nam małżonków i okradziono. Odwołanie się do sygnatury IICZ 422/15 wykazało powtórzenie sytuacji w której sędzia Wojciech Kucharski wykazał , ze moje odwołanie zostało przyjęte , gdzie jest błąd na jeden człon Bocheńska w pismach i takie dane wraz moim odwołaniem zostały uznane przez Sąd Okręgowy w Kielcach jako zasadne bez możliwości odwołania pozwalając mi pozostać z mężem w domu przy ulicy Nad Kamienna 25, co obecnie podmieniono no na II CZ 1297/16 jako fikcyjna sprawa do sprawy IC 178/15 nie odwołując się do pierwotnej spawy INs 956/09 prowadzonej jako zniesienie współwłasności przerobionej na dział spadku co spowodowało zamordowanie moje mamy Filomeny Jadwigi Bochyńskiej i podstawiono ją w moje miejsce Bożeny Elżbiety Bochyńskiej-Kaźmierczyk zamierzajc zamordować moją córkę Martę Jadwigę Bochyńską, podstawioną w moje miejsce tak samo i mnie zamordować, aby ukryć podstawienie moich danych jako błąd Bożena Bochyńska-Kaźmierczak prze Sąd w Starachowicach Sygnatura akt INs 956/09 po śmierci mamy, gdy zawieszono sprawę i przysłano do mnie pismo i taki błąd wytworzył mecenas Łukasz Drapisz w piśmie przygotowanym dla mojego męża co spowodowało podstawienie mojej teściowej Łucja Kaźmierczyk jako Kaźmierczak aby podstawić w Starachowicach przez SS-manów i SB dla Żydów, podstawionych jako spadkobiercy po moich rodzicach i podmieniając moim rodzicom dzieci czego sobie nie życzyli i zostali zamordowani przez Sędziów dla Żydów. Prowadzono spawy INs 956/09 po śmierci mamy była prowadzona jako INs 716/10 , gdzie znalazła się nasza sprawa z Kielc o przywrócenie stanu posiadania carskiej rodziny. Wprowadzono obecnie sędzinę Magdalenę Bajon Nadolską , aby podstawić sędzinę Magdalenę Jarczyk w Katowicach pod Dolińską i ukryć wytworzenie jej w kościele jako Magda Buczek i aby ukryć wymordowane rodziny na Ukrainie. Cezary Klepacz podstawiony jest od dyrektora Klepacz , który pracował w jednej firmie z moją mamą Filomeną Bochyńską co połaczono z Cezarym Wiatrowskim mężem Wioletty Wiatrowskiej siostry mojego meża, którą się windykuje na fałszywe długi tworzone przez Starachowice podstawiając w miejsce Bożena Piórecka i wstawiając na Specjalną Strefę Ekonomiczną jako Cezary Tkaczyk, który od dwóch lat tam nie pracuje, co wytworzyło dział spadku już po Cezarym Tkaczyk i jego żonie Ewie Tkaczyk podstawionej pod sekretarkę Urzędu Skarbowego i podstawionej pod sekretarza papieża Jana Pawła II czyli kardynała Stanisława Dziwisz. Jest to zwykła kabała i szyderstwo z wymiaru sprawiedliwości, który dokonał kradzieży pieniędzy zabijając moich rodziców Józefa i Filomenę Bochyńskich. Co oznacza, że sędziowie, którzy to zrobili chcą zginąć od swoje własnej broni stosując prawo Mojżeszowe oko za oko ząb za ząb i wpisując się za spadkobierców po moich rodzicach i dziadkach, których zamordowali, którzy byli chrześcijanami potraktowani według prawa Mojżeszowego. Zamierzano to ukryć przez podmianę pokoleń podstawiając pana Borowca dawnego sąsiada ginekologa za jego ojca , a mnie Bożenę Bochyńską-Kaźmierczyk na moją mamę Filomenę Jadwigę Bochyńską podmieniając w pokoleniu mojej córki Marty Bochyńskiej, którą zamieniono na córkę teściów Martę Cybulską z domu Kaźmierczyk , którą podstawiono pod firmę IMPERATOR ROMANOW wydając regon zamiast mnie. Zamierzano podstawić mnie pod moją prababcię księżną Glińską , którą podstawiono pod Marianne Dolińską przez oszustwo Waldemara Maksalon i mnie wywieźć do zakładu psychiatrycznego, aby dorobić nieistniejące akta jako kabała aby zaistniały w naszym pokoleniu w celu ukrycia pomordowanych polskich dzieci na Ukrainie jako Aleja Polskich drzew, gdzie przybijano do drzew mordowane polskie dzieci i upozorowano inne zdarzenia. Wykorzystano jedno drzewo na którym widniał napis o zaistniałym mordzie pozorując, że zabiła dzieci obłąkana matka i zaplanowano zabić moje dzieci przez kabałę , aby dorobić historię o zabiciu dzieci przez matkę planując zamordować nasze rodziny.

Pierwsza eksmisja, która zawłaszczyła moje mienie pozostawiając je odbyła się jako INs 819/14 i INs 820/14 co oznacza , że sprawa IC 178/15 jest absurdem wprowadzającym policję, prokuratorów i sędziów jako spadkobierców wprowadzających Izrael na mienie mojej carskiej rodziny. Postanowienie SO Kielce IICZ 1297/16 z dnia 9.01.2017 roku jest wyrokiem dla Izraela i Żydów, którzy zrobili się spadkobiercami po moich rodzicach i przybrali ich herby według ich własnego prawa oko za oko ząb za ząb. Sprawę SO Kielce IICZ 1296/16 przekazano poza systemem, gdyż uniemożliwiono mi potwierdzenia podpisem.

Podmieniono mnie z domu Bochyńską na z domu Kaźmierczyk, aby podstawić córkę teściów za spadkobierce na domu po moich dziadkach i rodzicach wstawiając Martę Cybulską z domu Kaźmierczyk podstawioną pod Martę Bochyńską w celu ukrycia kradzieży zamierzając ich zabić do kolejnego działu spadku bez miłosierdzia i tak będzie osądzony ten kto bez miłosierdzia sądzi. Jestem druga z prawej strony na zdjęciu, na spotkaniu, gdzie zadałam pytanie, które nie zostało jako jedyne umieszczone, aby podstawić Magdalenę Goszkowską obecnie pod sędzinę Magdalenę z Kielc w celu przejścia przez Muzeum, gdzie ukradziono dokumenty dla bezpieki i SS. Podmieniono mnie na Ninę Marecka z domu Potocka aby przejść na Związki Zawodowe Solidarności i podstawić pod mojego tatę Józefa Ludwika Bochyńskiego podmieniając na Potocki a Ninę pod moje dane Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk , gdyż ona występowała w temacie szpitali i uczestniczyła w strajku. Pod Henryk Dziadczyk podstawiono Henryk Borowiec przewodniczący Zarządu Polskiego Związku Emerytów i Rencistów i Inwalidów, aby podstawić pod księdza Dziadczyka według kabały , który ukradł Księgę Imion przed laty, gdy ja byłam dzieckiem a książka należała do moich rodziców.

Na koniec można jedynie powiedzieć, że tak jak Chrystus odpowiedział odpowiem, że uderzy Cię Bóg ściano pobielana.

Księga Izajasza 58, 3-7

„Czemu pościliśmy, a Ty nie wejrzałeś? Umartwialiśmy siebie, a Tyś tego nie uznał? Otóż w dzień waszego postu wy znajdujecie sobie zajęcie i uciskacie wszystkich waszych robotników. Otóż pościcie wśród waśni i sporów, i wśród bicia niegodziwą pięścią. Nie poście tak, jak dziś czynicie, żeby się rozlegał zgiełk wasz na wysokości. Czyż nie jest raczej ten post, który wybieram: rozerwać kajdany zła, rozwiązać więzy niewoli, wypuścić wolno uciśnionych i wszelkie jarzmo połamać; dzielić swój chleb z głodnym, wprowadzać w dom biednych tułaczy, nagiego, którego ujrzysz przyodziać i nie odwracać się od współziomków.”

Załączniki:

  1. Sposób zarabiania na windykacji jako zysk z długów.

  2. Artykuł na spotkaniu z premierem.

Z poważaniem

Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

piorecka

premier

Advertisements

About thetimesofpoland

Historia rodziny carskiej w Polsce od 1918 roku do 2015 roku. Judy Lew główny herb rodu
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s