Szyba GBC Centrostal Bydgoszcz SA

Szanowni Państwo

Doszło do próby zniszczenia Wandy Serwickiej i Wandy Idziak oraz mojego teścia Jan Kaźmierczyk podstawionego pod mojego dziadka Franciszka Jana Mazurka w celu wprowadzenia zgodności z fałszywym systemie bankowy, Doszło po zakupie udziałów GBC Centrostal Bydgoszcz SA w 2004 roku przez PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk do stłuczenia szyby w Warszawie na ulicy Łopuszańskiej w DOMSTAL  SP. z o.o. części GBC Centrostal Bydgoszcz SA przez Arkadiusza Durlej z Kielc podstawionego pod Arkadiusza Słodkiewicz sąsiada w Starachowicach, którego brat nie żyje w celu ukrycia kradzieży 100,- milionów euro powieszonych do miliarda euro w PKO BP SA przez rząd Polski, który upozorował moją i męża śmierć w systemie bankowym w celu kradzieży pieniędzy podstawiając fałszywych spadkobierców po nas żyjących.

Z poważaniem

Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk

mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

Starachowice na dzień 31.01.2016

Bożena Elżbieta Bochyńska-Kaźmierczyk z domu Bochyńska
PESEL 63031012705
mgr inż. mech. Jerzy Dariusz Kaźmierczyk
PESEL 67011212279

Zamieszkanie:
ul. Nad Kamienną 25
Zameldowanie:
ul. Bohaterów Westerplatte 1/1
27-200 Starachowice

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Duda
Ambasada Niemiec w Krakowie

Finansowanie Kościoła Katolickiego jako części Koncernu Zbrojeniowego jako gra

Doszło do podmiany Stefana Serwickiego nie żyjącego już dawno a podstawionego pod Waldemara Maksalon aby pozorował męża Wandy Idziak podstawiając Julię Serwicką zamierzając ją zabić jako opowiadanie o Wandzie, która nie chciała wyjść za Niemca i podstawiono Jerzego Bochyńskiego naprawdę Kaźmierczak podstawionego pod Kanclerz Niemiec, a jego żonę Barbarę Bochyńską z domu Małachowską podstawiono pod jej męża jako Kaźmierczak jako zamiana stron. Podstawiono pod ciocię Julię Serwicką zwaną Wandą dziecko Julię Wiatrowską córkę Wioletty Wiatrowskiej siostry mojego męża. Woda jako windykacja miała być powodem zabicia jako utopienie Wandy, która nie chciał wyjść za Niemca i podstawiono Piotra Główkę z Wiolettą Wiatrowska za nich już jej córkę Julie jako Piotr Bukat na Marmoroc-Polska Sp. z o.o. zamienioną ze Starachowic na Kielce do pobrania na fałszywe tożsamości pieniędzy jako Kapitał Ludzki podstawiając Hutę Szkła, która wybudował za kradzione mienie i Bank Raiffeisen-Polbank SA podmieniając mnie z Bochyńskiej z domu na Mazurek czyli na moją mamę. Zamierzano podstawić inne zdarzenie jako spalenie 44- letniej kobiety i podstawić pod moje dane już fabrykowane, aby zamierzenie swoje dokonać dziś to co już zaplanowano w przeszłości jako teoria Kanta, czyli jako oszukanie przeznaczenia sami tworząc sobie sprawców i ofiary pod sprawy na fałszywe tożsamości pobierając pieniądze na moją nieżyjącą mamę. Mnie podstawiono pod mamę a po mnie i mojej siostrze zrobiono działy spadku podstawiając Maksalonów pod kradzione pieniądze ukrywając przez pobieranie emerytury i renty za swoje ofiary już zaplanowane i już dokonane fałszywe sprawy w Kielcach , Krakowie, Tomaszowie Mazowieckim , Ostrowcu – Świętokrzyskiem , Łęczycy, Łukowie, Warszawie, Toruniu. Połączono Wandę Serwicką z Wandą Idziak na ulicy Sienkiewicza w Katowicach pozorując włamanie przez wybicie szyby. Dziś był planowany pretekst potrzebny, aby przejść na Hutę Szkła z kradzionych pieniędzy przez Piotra Bukata dla Andrzeja Duda przez Andrzeja Pachowskiego aby jego żonę podstawić pod Annę Białoń a Dariusza Białoń podstawić na Dariusza Kaźmierczak fikcyjną osobę, aby podstawić Magdalenę Kozłowska byłego Burmistrze na Magdalenę Kozłowska w Krakowie córkę Agnieszki podstawiając Mirosława Lewy za męża jego córki Agnieszki Lewa i weksel skradziony mojemu mężowi, aby podstawić pod fałszywe linie tworzone przez Kościoły jako kabała co połączono z firmami męża na których uruchomiono pieniądze i oraz rząd łącząc z fałszywymi tożsamościami dorabianymi przez ZUS dla funduszów w celu podstawienie oszustw łącząc z Hutą Szkła jako szklany sufit do USA i płacąc ludziom przez Waldemara Maksalon, aby wyrządzali szkody ludziom wypłacając nasze pieniądze przez kradzież Waldemar Maksalon jako kasjer kradzionego mienia. W Katowicach podstawiono Małgorzatę Kwaśniewska pod Małgorzatę Idziak pracującą w ZOO co zamieniono na szereg spółek zamieniając spółki z ograniczaną odpowiedzialnością na zwierzęta jako zoo stosując podmianę zapisu w systemie komputerowym przez usunięcie kropek.

Doszło do próby wykorzystania teściowej i sióstr męża, aby mnie aresztować po czym je oskarżyć za działania niezgodne z prawem jak również mecenasa męża Łukasza Drapisz za błąd w zapisie nazwiska teściowej Łucji Kaźmierczyk jako Łucja Kaźmierczak co spowodowało dorobienie akt w Starachowicach, aby wprowadzić do Starachowic na mienie rodziców i do Miedznej Drewnianej na mienie teściów Jerzego Bochyńskiego z Katowic prawdziwe nazwisko Kaźmierczak i sędziny Barbary Bochyńskiej z Katowic. Jej córkę sędzinę Magdalenę Jarczyk zamieniono na osobę niepełnosprawną w Kościele Katolickim i podstawiono pod Madzie Buczek w Radio Maryja w celu wyprowadzani pieniędzy z Fundacji APEX-STAR dla Kościoła wykorzystując Radio Maryja. Z tego powodu sędzinę Magdalenę Jarczyk zwaną w przeszłości Katarzyną podstawiono pod Katarzynę Kaźmierczyk w Ostrowcu Świętokrzyskim, a sędziego Zbigniewa Jarczyk podstawiono pod Zbigniew Brzeziński do USA i podstawiono ich pod dane z błędem „zi” jako Jerzy Kazimierczyk do Fundacji APEX-STAR w Katowicach założonej przez męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk w 2004 roku, którą bez usunięcia błędów złożono tajnie do sądu i dokonano obrotu przez Bank Pocztowy SA w Bydgoszczy, który tak sfałszował moje dane, aby ukraść moją twórczość i oskarżyć mojego teścia , aby wytworzyć w systemie zgodność do kradzieży mienia jako niegodny co zrobiło gestapo w Niemczech, które upozorowało, że dziadka brat zastrzelony przez księdza żyje i podstawiono list dla dziadka, że nie pomógł siostrom sierotom co jest oszustwem , gdyż babcia dała złoto, które nie zwrócono. Dziadek Franciszek Jan Mazurek dla przybranych sióstr wyprawił wesele i podstawiono pod nie skradzione moich dwoje dzieci, aby je oskarżyć. Celem było podstawienie matki Stefana Mazurek za Radziwiłł zamierzając to oszustwo ukryć za ciocią Wandą Serwicką pod którą podstawiono dziecko Julie Wiatrowską , aby ukryć kabałę w Kościele Katolickim sponsorowanym przy udziale Radia Maryja co spowodowało skazanie męża w Toruniu w sprawie IIK 164/11, aby ukryć skradzione pieniądze przez Kościół Katolicki. Zamieniono Wielkiego Księcia inż. Józefa Ludwika Bochyńskiego syna carewicza Aleksego Romanow, przez sędziego Wojciecha Pruss, który stwierdził że nie jest arystokratą, aby podstawić księdza katolickiego za księcia pod skradzione mienie podstawiając kardynała Stanisława Dziwisz pod zastrzelonego mojego pradziadka księcia Stanisława Lubomirskiego w Kruszynie w 1932 roku, który podpisał w 1921 i 1923 roku z Ministerstwem Spraw Wojskowych umowę na temat produkcji wojskowej w tym dział i amunicji w Starachowicach co jest głównym ośrodkiem COP , który tajnie reaktywowano i ukryto przed właścicielem, którego skazano w SO Toruń IIK 164/11 celu kradzieży pieniędzy do finansowania Koncernu Zbrojeniowego w tym w Radomiu.

Z poważaniem
Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

Advertisements

About thetimesofpoland

Historia rodziny carskiej w Polsce od 1918 roku do 2015 roku. Judy Lew główny herb rodu
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s