Niemiecki Czerwony Krzyż w Krakowie i hodowla byków Jarosława Kaczyńskiego w Pałacu w Bałtowie.

Szanowni Państwo

Kościół Katolicki kontynuuje nadal kabałę co spowodowało ujawnienie zamordowania dwójki dzieci przez Jadwigę Kaczyńska matkę  Jarosława Kaczyńskiego na Ukrainie pod , które zamierzano jako dział  spadku podstawić  dwóch papieży, aby ukryć podstawienie jej pod moją  mamę Filomenę  Bochyńską nakazując  eksmisję w każdej chwili z mojej nieruchomości , gdyż ją wielokrotnie zakupiono na moje dane osobowe pobierając pieniądze z Fundacji męża APEX-STAR. Celem było wysłanie policji jako grupy antyterrorystycznej, która miała ukryć udział policji i kościoła w zamordowaniu mecenasa Zarzyckiego od którego zabrano dokumenty firmy mojego męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk podstawiając  Jerzego Bochyńskiego, który   robił obroty na firmie APE-UMEWELTTECHNIK AG przez rząd polski, który pozorował, że ja i mąż nie żyjemy i wstawił dla nas innych małżonków w celu kradzieży pieniędzy. Zamierzano podstawić dzieci pod operę Straszny Dwór jako Hanna w Strasznym Dworze wstawiając  Dom Dziecka jako Hanna Kasprzyk oraz Zuzia w Verbum wstawiając Zuzannę  Maksalon czyli  dziecko Anny Pióreckiej i W. Putin , aby podstawić  pod Sosnowiec do zamiany rodziny Kiepurów, którzy wbrew ojcu poszli karierą muzyczna co zamierzano zastąpić Wielką Orkiestrą  Świątecznej  Pomocy pana Owsiaka jako owies dla konia czyli kabały.

Wykorzystano w Nowym Jorku jako kariera Adama Didura i Jerzego Czaplickiego oraz Jana Kiepura , aby podstawić zespół Metron pod finansowanie przez FORDA New York Citi Center of Music and Drama- Zespół scen estrad muzycznych i dramatycznych i podstawiono udziały mojego dziadka w FORD, i podstawiono Brzezińskiego pod nauczyciela o tym samym nazwisku.

Kościół zataił prawdę o Jadwidze Kaczyńskiej oraz Jarosław Kaczyński i  zamierzał  zrzucić odpowiedzialność na naszą carską rodzinę. Podmieniono Michał Tyszkiewicz pod Michał Piórecki, którego skradziono po urodzeniu, aby podstawić fałszywego Michała Tyszkiewicz, gdyż prawdziwy siedział  w więzieniu w Łukiszkach. Pani Tyszkiewicz powiedziała, ze dużo ich było, Podobnie pani Zamoyska w Gdański stwierdziła że dozo ich było w PCK. Podstawiono Apolonie Kuźbik pod Apoloniusz Kowalskiego urodzony  w 1900 roku  na Powiślu w Warszawie i jego ojciec był piekarzem piekarni Nowoudziałowa przy Solcu numer 79. Podstawiono Franciszek Kiepura pod Franciszek Bocheński. Należy uporządkować PCK, gdyż przybrana   żona mojego dziadka w 1940  jako księżna Radziwiłł roku była szefową Niemieckiego Czerwonego Krzyża w Krakowie , gdyż  instytucje te są sponsorowane do dnia dzisiejszego z naszych rodowych pieniędzy i podstawiono fałszywych spadkobierców na pałac w Bałtowie czyli za  żonę mojego dziadka , która prowadziła Niemiecki Czerwony  Krzyż w Krakowie i podstawiono sędzinę Barbarę Bochyńską z Katowic do Krakowa, która wprowadziła służby woskowe na pałac w którym Jarosław Kaczyński wypasać zamierzał byki jako religia żołnierzy.

Z poważaniem
Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

Starachowice na dzień 01.01.2016

Bożena Elżbieta Bochyńska-Kaźmierczyk z domu Bochyńska
PESEL 63031012705
mgr inż. mech. Jerzy Dariusz Kaźmierczyk
PESEL 67011212279

Zamieszkanie:
ul. Nad Kamienną 25
Zameldowanie:
ul. Bohaterów Westerplatte 1/1
27-200 Starachowice

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Duda
Ambasada Niemiec w Krakowie

Akcja antyterrorystyczna policji i Watykanu na Pasternik 31 jako niezgodność T-Mobile

Akcja antyterrorystyczna policji i Watykanu na Pasternik 31 jako niezgodność T-Mobile

Dokonano kradzieży dwóch weksli PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk, które obecnie posiada policja. Pan Lewy Mirosław został wydany przez Dariusza Kot, że współpracuje z CBŚ natomiast pan Mirosław Lewy wydał, że pan Dariusz Kot współpracuje z Policją. Córka pana Mirosława Lewy wydała go, że posiada weksel, gdyż jej ojca zamieniono na męża Agnieszki Kornaszewskiej z domu Krześniak obecnie Janiszewską , aby ukraść jej dziecko z pierwszego małżeństwa z moim synem, aby mieć carskie DNA.  Pan Wiewiórowski przed 12 laty wskazał na Romana Sanguszko jako współpracownika służb i potwierdził, ze nie jest pan Roman Sanguszko arystokratą.
Dokonano tajnie zaskarżenia przez Bohdana Żakiewicz mojego męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk w 2005 roku, gdyż w 2004 roku doszło do zamordowania w Szwajcarii prawnika mecenasa Zarzyckiego, który na podstawienie APE-Jerzy Kaźmierczyk w Miedznej Drewnianej 244 i pieniędzy firmy w Polsce założył w Szwajcarii APE UMWELTTECHNIK AG i dokumenty po jego morderstwie przejęła policja. Upozorowano, że był to atak serca co nie było prawdą. Policja w Szwajcarii poszukiwała Stanisława Stępień i doszło do zatrzymania na lotnisku Bohdana Żakiewicz, którego podstawiono pod zamordowanego mecenasa Zarzyckiego i skradziono  obrazy po zamordowaniu mec. Zarzyckiego, który przygotował linie kredytowe na carskim mieniu o wartości 50,- milionów euro w 2004 roku do zakupu GBC-Centrostal Bydgoszcz SA dla PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk. Aby to ukryć przygotowano zaskarżenie męża w 2004 roku przez Czesława Daleszak, Arkadiusza Durlej i pana Dąbrowskiego, którego podstawiono za spadkobiercę carskiego mienia a jego żonę  na moje dane przez Urząd Pracy w Kielcach. Pod założoną firmę w Szwajcarii o nazwie APE UMWELTTECHNIK AG podstawiono moją skradzioną córkę  Annę Piórecką za żonę mojego męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk i podstawiono pod Dariusza Białoń i Annę Białoń zamieniając  na Piórecki i podstawiono lecznicę zwierząt AS pod Szkołę Zdrowia, Sprawności i Przygody pana Andrzeja Jacka Tarnowskiego, który jest Żydem a obecnie podał się za hrabiego Tarnowskiego mimo, że zaprzeczał do mojego taty. Pan Jacek Tarnowski wprowadził moje dane na Piórecka do wspólnoty zakupowej jako pierwszych 10 osób i zrobił się moim mężem w systemie podmieniając mnie na mazurek przez Bank Raiffeisen SA.  Podstawiono dalej Jadłodajnię AS , aby podstawić Magdę Kozłowską chrześnicę  papieża Jana Pawła  II zamienioną na młodsze pokolenie Magdę Kozłowską córkę Agnieszki Kozłowskiej podstawionej pod Agnieszkę Kornaszewską z domu Krześniak obecnie Janiszewską. Ponieważ Anna Piórecka jest zakonnica pod firmę APE UMWELTTECHNIK AG podstawiono do zarządu pieniędzmi papieża początkowo Benedykta XVI obecnie papieża Franciszka.
Aby ukryć dokonane morderstwo w Szwajcarii doszło do otrucia nas rok później na przełomie 2005 i 2006 roku w Szwajcarii , aby wywołać zawał serca, jednak przeżyliśmy, co jednak upozorowano  na naszą śmierć i wprowadzono spadkobierców. Spowodowało to podstawienie agenta UB pana Waldemara Maksalon i jego córki Edyty Maksalon na mienie po moich rodzicach i dziadkach i wstawiono pierwszą żonę Waldemara Maksalon panią Lidię Maksalon pod Lidię Daleszak , którą zamieniono na właściciela firmy Marmoroc-Polska Sp. z o.o. wpisując moje dane na Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk do Biura Pracy w Kielcach, gdzie podstawiono policjantkę Bernadetę w celu połączenia z oficerem bankowym w Szwajcarii Bernadeta Marty , aby ukryć podstawienie Marty Cybulskiej w miejsce mojej córki Marty Bochyńskiej na nieruchomości po moich rodzicach w Starachowicach w celu przejścia na adres w Szwajcarii, gdzie mamy stały pobyt , aby pozorować spadkobiercę w celu połączenia z adresem Miedzna Drewniana 244, który podany jest do meldunku razem, z mężem w Szwajcarii  oraz do założenia APE UMWELTTECHNIK AG. Dom w Miedznej Drewnianej 244 został przepisany na Martę Cybulską z domu Kaźmierczyk co spowodowało zamianę jej na Bochyńską w celu wstawienia na ulicę  Nad kamienną 25 do ukrycia morderstwa dokonanego  w Szwajcarii przez policję polską , która fabrykowała pochodzenie do kradzionych obrazów przez Waldemara Maksalon, która czerpie korzyści finansowe w Polsce dla rządu. Aby to ukryć i przejść na adres Miedzna Drewniana 244 pan Waldemar Maksalon wykazał adres jako SO Kielce IICa 392/16 w celu podania jego córki Edyty Maksalon za żonę mojego męża Jerzego Kaźmierczyk, gdyż wyprowadzał Waldemara Maksalon mienie przez windykacje spółek męża i posiadał dokumenty z morderstwa pana Zarzyckiego z policją w Starachowicach co doprowadziło do podmiany moich danych na Elżbietę Bochyńską-Kaźmierczyk i wykazano na  ulicy Nad Kamienną 25 w sprawie SO Kielce IICa 392/16, aby wykazać fałszywe dane do Szwajcarii i wpisać nam innych małżonków jako Bernadeta Marty podstawiona pod Marta Bochyńska, moją córkę dla której zrobiono wypadek w 2011 roku i podstawiono pana Stanisława Stępień poszukiwanego listem gończym w Szwajcarii , którego ukryć miał kardynał Stanisław Dziwisz podstawiony z Grażyną Kulczyk pod kradzione obrazy w Pałacu w  Kruszynie co próbowano ukryć sprawę SO Kielce IICZ 1297/16, która stoi w sprzeczności z pozostałymi i tworzyć  różne tożsamości dla jednej osoby. Aby ukryć udział Bohdan Żakiewicz w ukryciu kradzieży obrazów w Szwajcarii podstawiono nasze pełnomocnictwo dla Bohdan Żakiewicz o nieuruchomienie 24 miliardów euro na projekty inwestycyjne w Polsce do spółki Marmoroc-Polska Sp. z oo i podstawiono do sprawy INs 956/09 jako zniesienia współwłasności zamiennej na dział spadku po mim dziadku na nieruchomości już jego córki po jego żonie , aby wprowadzić za jedynego możliwego spadkobierce Martę Cybulską z domu Kaźmierczyk  zamienioną  na z domu  Kaźmierczak w celu wstawienia Łucji Kaźmierczyk ,zamienionej na Łucję Kaźmierczak,  aby wstawić  Jerzego Bochyńskiego z Katowic i sędzinę  Barbarę Bochyńską prawdziwe nazwisko Kaźmierczak w celu ukrycia skradzionych pieniędzy przez Katowice na sędzinę Magdalenę  Jarczyk z domu Bochyńska podstawiając Magdalenę Kozłowską chrześnice papieża Jana Pawła II zamienionego na Franciszka Jana Mazurka czyli hrabiego Jana Tarnowskiego podstawiając  dwóch papieży, pozorując, że Benedykt XVI nie żyje, a żyje Jan Paweł II podstawiając mojego teścia. Legalność pieniędzy wykazywano jako dział  spadku po zatruciu nas w Szwajcarii  przekazując do Fundacji APEX-STAR w Katowicach, gdzie Jerzy i Barbara Bochyńscy dokonywali kradzieży pieniędzy dla rządu podstawiając  gestapo jako spadkobierców w pod nazwisko Piorkowski i takie dane na Bożena Piórkowska wstawiono do Pałacu w Rudzie Malenieckiej. Podmieniono do rozwodu  w SO Kielce w 2004 roku przez USC Białystok  nazwisko Piórecka na Piórkowska do Kielc w celu połączenia z Obozem Koncentracyjnym w  Auschwitz jako jedyna reaktywacja w PRL w Rudzie Malenieckiej carskiego mienia w 1985 roku przez Radę Narodową.   Podstawiono aktorkę Angelinę  Julie pod moją ciocię Wandę Serwicką jako Julia za którą wstawiono Wandę Idziak z Katowic ulica Sienkiewicza na USA i Anglię pod emeryturę jej nieżyjącego męża podstawioną dla Jerzego Bochyńskiego z Katowic co oznacza, że  emerytura była pobierana po śmierci Jerzego Idziak przez Katowice przez Magdalenę Jarczyk podstawioną pod moje dane Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk zamieniając  na Kaźmierczak i wstawiono moją  siostrę Beatę Idziak za jedyną córkę naszego ojca , aby ukryła Jerzego i Barbarę  Bochyńskich podstawionych na ulice Nad Kamienna 25 i Nowowiejską i Bohaterów Westerplatte 1/1 podstawionych bezpośrednio pod papieża Jana Pawła II.
Z tego powodu Kościół  Katolicki podmienił  mnie na córkę  teściów  podmieniając na Kaźmierczyk Bocheńska co jest widoczne w dokumentach sądowych i dorobił fałszywe opinie psychiatryczne w celu wywiezienie mnie przez policję do zakładu psychiatrycznego, w celu ukrycia podmiany osób do ukrycia morderstwa w 2004 roku mecenasa Zarzyckiego i kradzieży firmy APE UMWELTTECHNIK AG, która wykorzystuje weksle PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk przez policję , która zwróciła mienie dla fałszywych spadkobierców podstawiając  do ukrycia Martę Cybulską, gdyż była policjantką tak jak Lidia Maksalon matka Edyty Maksalon, która ma dziecko Anny Marii Pióreckiej wstawionej za żonę mojego męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk przez Kościół  Katolicki do firmy w Szwajcarii.  Z tego powodu Kościół Katolicki nakłonił moją teściową, aby udawała konkubinat mojego męża ze mną w celu ukrycia zawłaszczenia przez policję mojego mieszkania na Bohaterów Westerplatte 1/1,  które oddałam za zwolnienie męża z oskarżenia w SO Toruń IIK 164/11, na kwotę  300,- tysięcy PLN co sąd był zmuszony ukryć, gdyż oskarżył męża o kradzież  300,- tysięcy złotych z  Metron SA, które pochodziły z fundacji APEX-STAR w Katowicach należącej do męża, który został oskarżony przez jego fałszywych spadkobierców czyli Jerzego i Barbarę Bochyńskich i  policję, która zawłaszczyła mienie i oficjalnie odmówiła zwrotu jako SR Starachowice IIKp 314/16 wcześniej wydając kopie protokołu z prokuratury co oznacza, ze oryginał wydano innej osobie pozorując, że mam uszkodzone ciało, aby podstawić  na Kielce pod zdarzenie kobiety okaleczonej nożami i śmierci dwójki dzieci, aby podstawić na Starachowice i oskarżyć mojego męża i jego rodzinę. Dowodzi to, że policja, prokuratura w Starachowicach i sąd w Starachowicach dokonały kradzieży mienia i odmówiły jego zwrotu podając się za spadkobierców przez wstawienie siostry męża Marty Cybulskiej za spadkobiercę wykorzystując scenariusz filmu „Pod kopułą” ,  opłacając całe miasto z kradzionych pieniędzy. Sąd Rejonowy Wydz.  IIK w Starachowicach korzysta z budynku wynajętego zakupionego za skradzione pieniądze przez Wydawnictwo 24, a siostra męża Marta Cybulska nie wie, że jest wstawiona jako spadkobierca na dom Nad Kamienną 25 co wynika z scenariuszu filmu, aby Jerzy i Barbara Bochyńscy zajęli dom w Miedznej Drewnianej 244 potrzebny do ukrycia udziału papieża Franciszka w  ukrywaniu  morderstwa mecenasa Zarzyckiego wstawionego pod Adam Piórecki  obecnie Kornaszewski, którego podstawiono pod Adam Kaźmierczyk w Ostrowcu Świętokrzyskim zamierzając za niego  podstawić Adama Brzezińskiego ze Starachowic. Zamierzano wymordować trzy rodziny jako oczyszczenie przez Jarosława Kaczyńskiego, który jest z rodziny UPA z Ukrainy. Zamierzano wymordować trzy nasze rodziny w celu wprowadzenia Jerzego Bochyńskiego i sędziny Barbary Bochyńskiej jako rodziny  krwawej Luny na Miedzną Drewnianą 244 usuwając  teściów co potwierdził pan Piotr Waydel, który występuje na dokumencie z Bohdanem Żakiewicz do uruchomienia 24,- miliardów euro, które skradziono przez Urząd Pracy w Kielcach i zamierzano podstawić Stanisławę Kalista pod Stanisława Stępień i upozorować rodzinę mojego męża podmieniając  na USA na Stanisława Stępień a w Starachowicach na pielęgniarkę Agnieszkę Stępień podstawiając Magdalenę Kozłowską w Krakowie za jej  córkę pozorując na chrześnicę  papieża Jana Pawła II pozorując, że  papież życie cofając czas.  Podstawiono papież Jana Pawła II 3.06.1979 rok na lotnisku , gdzie ma zdjęcie z STAR ze Starachowic, gdzie wcześniej komuniści  wywieźli Fabrykę Wod Gazowych  należącą do dziadka w  Starachowic i podstawili sekretarza PZPR pana Edwarda Gierek pod Edward Kowalski jako spotkanie w Belwederze 2.6.1979 rok wraz z kardynałem Stefanem Wyszyńskim i Henrykiem Jabłońskim podstawiony pod pana Krzysztofa Jabłońskiego na budynek komitetu PZPR  jako szkoła obecnie wynajmowany przez Sąd Rejonowy  w Starachowicach od Wydawnictwa 24 zakupiony za skradzione pieniądze  z mojego konta Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk w PKO BP SA. Podstawiono pod mojego dziadka Franciszka Jana Mazurka drugiego pradziadka Franciszka Bocheńskiego łącząc z dziadkiem Brunonem Bochyńskim moim drugim dziadkiem , który był carewiczem Aleksym Romanow co połaczono z Franciszkiem Glińskim w jedno i podstawiono arcybiskupa Franciszek Macharski, a pod Bronisława Komorowskiego podstawiono sekretarza episkopatu biskupa Bronisława Dąbrowskiego , który był wykonawcą zleceń w Rzymie nadanych przez prymasa Polski Stefana Wyszyńskiego 11-13.03-1979 roku co spowodowało podstawienie pod Stefana Mazurek zamieniając jego matkę na Radziwiłł , aby ukryć kradzione dokumenty w Kościele i podstawiono geodetę  Andrzejewskiego pod Ryszarda Kuklińskiego podstawionego pod inż. Ryszarda Andrzejewskiego, który był przy budowie samochodu dla papieża pod kryptonimem JP2 pracownik w latach 1948-1990 Przemysłowego Instytutu Motoryzacji w Warszawie. Doszło do podstawienia Romualdy Grudniewskiej ze Starachowic i jej rodziny prokuratora Krzysztofa Grudniewskiego pod księdza arcybiskupa Romualda Węglińskiego następnie podstawiono policjanta Bartłomieja Chmiel, który prowadził  sprawę o fałszywą fakturę, którą sfałszował, aby skarżyć męża razem z  prokuratorem Jerzy Krystynieckim. Ten sam policjant prowadził drygą sprawę o zwrot mienia , którego odmówił, gdyż podstawiono policjanta  pod księdza Jana Chmiel salezjanina współpracownika księdza biskupa Dąbrowskiego w sekretariacie episkopatu Polski, którzy doprowadzili do podmiany Dariusza Dąbrowskiego i jego ojca pana Zygmunta Dąbrowskiego ze Skarżyska-Kamiennej po jego śmierci, których  podstawiono  pod nazwisko Piórecki, aby ukryć kradzione  moje dzieci do Kościoła, a trójkę  pozostałą podstawić pod Alexander Piorkowki komendant Obozu Zagłady w Auschwitz, aby zabić  moje dzieci jako wyroki na faszystach, na których Kościół  zamienił carską rodzinę jako kara za grzech. Z tego powodu Kościół  Katolicki podmienił moją rodzinę  i tworzył  działy spadku i eksmisje przez Waldemara Maksalon odmawiając przez sąd w Starachowicach zwrotu Palcu w Rudzie Malenieckiej, pod który podstawił Kościół szefa obozu koncentracyjnego w Auschwitz.     Informacja wykorzystano  z  książki „Polski samochód dla Jana Pawła II” autor    Anna Zyskowska wydawnictwo sióstr Loretanek Warszawa 2002 rok i podstawiono panią Zyskowską z Forever Living Products, aby zamienić rodzinę chrześcijańską na sieć marketingową, która wykorzystała dane osobowe moje i mojej rodziny i wstawiono Monikę Komorowska pod dyrektora UBS AG Monikę  Deleiro podstawioną  pod Monikę Kędziora siostrę Beaty Kędziora dzieci Katarzyny Kędziora  z domu Krzemińskiej i Bogusława Kędziora podstawionego pod Bogusława Krasuskiego i jego córkę Katarzynę Kaźmierczyk  a pod jej brata Wojciecha Krasuskiego podstawiono Wojciecha Krzemińskiego brata Katarzyny Kędziora co oznaczało podmianę osób jako czystka Jarosława Kaczyńskiego. Podstawiono księdza Chmielnickiego pod Antoni Chmielnicki ZD/FSC Starachowice zamieniając na Bochyński i podstawiono Stanisław Kozłowski ZD/FSC Starachowice  pod kardynała Stanisława Dziwisz kryjąc  zastrzelenie mojego pradziadka księcia Stanisława Lubomirskiego w 1932 roku w Placu w Kruszynie i podstawiono Zbigniewa Brzezińskiego pod sędziego Zbigniewa Jarczyk w Katowicach zamienionego pod Zbigniewa Gonciarz , który był plastykiem . Ustalono, że nadwozie (nazwane gondolą) „zbudujemy na podwoziu wojskowego samochodu STAR 660, po znacznej jego modernizacji” Z tego powodu połączono produkcję samochodu dla papieża z wojskiem , a   nazwę  gondola z Wenecją podstawiając  kupców pod arystokratów.
Policja miała dokonać  napadu, gdyż mąż ma prawo pozostać w miejscu na ulicy Nad Kamienna 25 a mnie dano nakaz eksmisji,  aby rozdzielić mnie z mężem i wstawić Jerzego Bochyńskiego  ukrywając przez podstawienie  za niego Waldemara Maksalon,  aby  ukryć  kradzieże mienia na spółkach mojego męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk. Dlatego zamierzano mnie  pobić  i okaleczyć  przez Policję,  aby upozorować  do Kielc zaistniałą sytuacje, gdzie matka  była ranna i nie żyło dwoje dzieci w celu podstawienia akt do Starachowic dla Waldemara Maksalon,  aby zrobił kolejne działy spadku na  dwojgu dzieciach  do podstawienia pod Zuzannę  Maksalon i Wiktorie Kornaszewską  po których zamierzano zrobić faktyczny  dział spadku  jako windykacja weksli PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk realizowanych w Szwajcarii na spółce APE UMWELTTECHNIK AG.
Z tego powodu Policja zamierzała  mnie wywieźć pod porem zabicia własnych dzieci,  aby podłożyć  pod akta dorobione za komunistów na Ukrainie i ukryć  rodzinę  Jarosława Kaczyńskiego  któremu nazwisko przy chrzcie dał Kościół jako ukrycie. Jego  rodzinne sprawy miły być podłożone pod moją książęcą rodzinę  i podłożenie mordu na dzieciach,  aby dokonać   podmiany sprawy ze Starachowic na Kielce w Starachowicach upozorować  po zamiarze okaleczenie przez Policję  mnie i mojej córki podstawiają mojego męża za winnego tego co dokonać zamierzała Policja na  na zlecenie rządu,  aby ukryć  kradzione mienie i kradzież danych osobowych dla Kościoła i rządów podstawionych pod programy synagogi szatana.
Kościół woli  zabić niż powiedzieć prawdę, że oddał mienie carskie dla faszystów w tym Pałac w Rudzie Malenieckiej dla szefa Obozu Auschwitz przez fałszerstwa i teren kościoła w Rudzie Malenieckiej w tym kaplice dla prywatnych osób  z Warszawy co ukrył SR Starachowice jako IIKp 314/16 jako odmowa zwrotu co oznacza działania sprzeczne z Konstytucją RP jako faszystowskie. Podstawiono Katarzynę Murawską i jej siostrę Gościńską z domu Murawska podstawiając  pod mojego dziadka Franciszka Jana Mazurka zamienionego na cara Mikołaja II wstawiając  księdza Franciszka Gościńskiego dyrektora sekretariatu episkopatu w Warszawie wówczas ulica  Dziekania 1, gdzie skierowano pismo  Przemysłowego Instytutu Motoryzacji PIMOT z 9.01.1980 wpłynęło 10.01.1979 roku również skierowane do ministra profesora dr. K. Kąkol co  potraktowano jako wrzucanie kąkolu między zborze czego przykładem  jest Waldemar Maksalon. Podstawiono moje pismo do pani Sroczyńskiej w PFRON o które prosiła pani Jadwiga Wcisło z Końskich, aby podstawić Grzegorza Sroczyńskiego, który przeprowadzał wywiady.  Zakończeniem miał być Ostrowiec Świętokrzyski jako podmiana rodziny, aby podstawić za mojego męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk pana Jerzego Zawadzkiego jako mediatora w sprawie o alimenty męża na dzieci z pierwszego małżeństwa, aby podstawić Jarosława Kaczyńskiego przez wstawienie Jarosław Maciej Zawadzki wstawiając  Macieja Frankiewicz, który jest jednym ze świadków podpisu na Oświadczeniu Woli mojego taty Józefa Ludwika Bochyńskiego z 28.06.2006 roku. Przyczyną jest  ukrycie mojego dziadka Brunona Bochyńskiego w 1940 roku jako książę Krzysztof Radziwiłł co powoduje wstawienie  mojego ojca Józefa Ludwika Bochyńskiego jako syna księcia Radziwiłł za brata Bogusława Krasuskiego czyli Radziwiłł, którego kościół  okłamał , że jest z nieprawego łoża Tarnowski podstawiając go za dziecko mojego dziadka Franciszka Jana Mazurek i dorobiono potajemnie oszczerstwo, że mój dziadek jest niegodny przez służby wojskowe wysyłając list z oszczerstwami. Z tego powodu podstawiono dawny adres Pasternik 31 obecnie Nad kamienną 25 jako dwa adresy, który powielono na sąsiadów jako Pasternik 25 , aby wstawić pod Pasternik 31 Kancelarię Rady Państwa , która wysłała zawiadomienie o przyznaniu odznaczenia Srebrny Krzyż Zasługi uchwałą 24.04.1954 roku podpisał St. Sajdak numer odznaczenia 4/136/54 Warszawa 17.05.1954 rok. Dziadek zrobił własnymi narzędziami formy do odlewów silnika STAR-20 za co dziś ja jego  wnuczka jestem  eksmitowana z domu którego budowę  sam zapłacił, gdzie ja się urodziłam oraz moja siostra.    Podstawiono program w TV Kielce pana Dominika Rakoczy, aby podstawić  Dominikę  Kulczyk i ukryć uczestnictwo Kościoła w dorabianiu akt psychiatrycznych dla pani Agnieszki Kowalczyk z domu Lewy podstawionej pod moją wnuczkę Wiktorię zamierzając  ją zabić wykorzystując do podmiany informacje zawarte w książce.  Pod dwa samochodu dla papieża Jana Pawła II, które w 1979 roku stanowiły własność BOR podstawiono kolizję samochodów  Antoniego Macierewicz jako uszkodzenie silnika pod  dorobioną  sprawę IDs 1001/14 prokuratura rejonowa Starachowice jako uszkodzenie ciała do podmiany  mnie na rodzinę Waldemara Maksalon , który dorobił obecnie eksmisję, aby wyrzucić właściciela z domu starym gestapowskim i ubeckim  sposobem jak akcja Zamojszczyzna realizowana przez Kościół katolicki w Starachowicach podstawiając  pod sprawę mandatu Jerzego Dariusza Kaźmierczyk w Sądzie w  Łęczycy IIK sygnatura IIW2079/15 za przekroczenie prędkości w Nowej Wsi czyli własności Lubomirskich jako do rąk własnych Miedzna Drewniana 244 wpisując kod nowym oznaczeniem jako 26-307(PSH01O)Białaczów co połączono przez błąd w eksmisji SR Starachowice  IC 178/15 jako kod do Łukowa w celu podstawienia pod Pałac w Mordach koło Siedlec
„Jan Paweł II na ziemi polskiej” opracowanie S. Dziwisz, J. Kowalczyk, T. Rakoczy, Wyd. Libreria Editrice Vaticana 1979 rok s.56, zostało wykorzystane , gdzie papież Franciszek w Polsce odwołał się do młodzieży i uchodźców do  jednej religii w celu zamiany jego  przemówienia na papieża  Jana Pawła II cytuję „ W improwizowanym przemówieniu na Wzgórzu Lecha w Gnieźnie, adresowanym do młodzieży , Jan Paweł II powiedział żartobliwie: „Skoro jestem w tym kraju, trzeba mówić językiem tego kraju””
Zamierzano wyrugować  naród polski podstępem zamieniając  Żydów na polskie nazwiska, którzy mnie eksmitują, aby podstawić  pana Jarosława Kaczyńskiego.
„Przez cenzorów źle było widziane podkreślenie polskości Papieża np. We wrocławskiej „Gazecie Współczesnej” z 17 października z tytułu Polski kardynał Karol Wojtyła Papieżem Kościoła rzymskokatolickiego kazano wykreślić słowo <Polski>.
Sąd Okręgowy Kielce wydał decyzję IICZ 1297/16, o eksmisji w każdej chwili co oznacza możliwość  napadu przez policję  w każdej chwili, gdyż mam dokument SO Kielce IICZ 422/16, że może mąż  pozostać  co zamierzano zamienić na SO Gdańską XVI IICZ 422/14 sprawę Bolka jako podział majątku na 24 miliardach euro do firmy Marmoroc-Polska Sp. z o.o. podstawiając Danutę Wałęsa pod Danutę Nadstawną i Danutę Grabowska na Białystok i USA przez IPN, który wykorzystuje długi w tym wypadku 100, – złotych podstawiając Danuta Gibalska jako Danuta Surma na Bohaterów Westerplatte 1. Zamierzano ukryć udział Biura Pracy w  Kielcach w kradzieży pieniędzy 24 miliardy euro na fałszywe tożsamości , gdyż firma nie jest w Kielcach, a 24 miliardy euro nie zostały przez rzad udostępnione dla firmy czego dowodem jest pismo z Wojewódzkiego Urzędu Pracy , który zastosował podstęp,  aby ukryć dorobienie  kolejnej  firmy  jako Prokurent „Marmoroc-Polska Sp. z o.o.,   aby wstawić dług pracowniczy przy braku zatrudnienia nią przez 13 lat powielając nazwy przez nieścisłości i błędy przez Teodora Jagiełło , aby podstawić pod Aferę Starachowicką państwa Jagiełło podstawionych pod pracowników SOF-ART Sp. z o.o.  Teodora podstawiono  pod cesarzową  Teodorę, aby odnieść  się do herbu Dama na Niedźwiedziu czyli Rawicz pod który bezprawnie podstawiono Jadwigę Kaczyńską będącą Żydówką bez żadnego herbu pozorując za żyranta zakupu laptopa Acer, który sfabrykował  Invest Bank czyli Zygmunt Solorz-Żak , podstawiony pod Zygmunt Dąbrowski zamieniony na Zygmunt Piórecki jako windykacja dla laptopa Acer dla Kościoła w Watykanie.   Miałam być wywieziona i okaleczona nożami , aby podstawić pod Kielce pod osobę  w celu podłożenia akt na Nad Kamienną 25 pani Jadwigi Kaczyńskiej co oznacza, że  była ona Ukrainką i zamordowała dwoje dzieci co ukrył Kościół Katolicki podstawiając pod moją  mamę  Filomenę Bochyńską z domu Mazurek podstawiając  dla Jadwigi Kaczyńskiej herbu  mojego  ojca Józefa Ludwika Bochyńskiego  jako panna na niedźwiedziu czyli  Rawicz., W tym celu sieć T-Mobile w dniu dzisiejszym miała zatwierdzić  fałszywą umowę  wpisana i  na mój numer 788208540 ,  podmieniła sieć  T-Mobile na  moją mamę Filomena Jadwiga Bochyńska. W Heya podpisałam osobiście na umołę na numer 78820854 jako Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk co spowodowałoby, że podstawiono za mnie i mamę inną osobę  w Kielcach, planując zamordować  moje wnuczki.    Dwóch papieży Benedykta XVI i papieża Franciszka  podstawiono jako dział spadku na dwojgu dzieciach zamordowanych przez Jadwigę Kaczyńską matkę Jarosława Kaczyńskiego i  Lecha Kaczyńskiego na  Ukrainie, gdzie mieli inne nazwisko. Atak planowano na północ dnia  1 na 2 lutego datę wpisaną jako urodziny na mojego dziadka Brunona Mariana Bochyńskiego, aby wstawić wejście w życie ustawy antyterrorystycznej i konieczność rejestracji numerów telefonów na kartę, której dokumenty  sfałszowała sieć  T-Mobile pozorując,  że  mama moją żyje bo pobierano również emeryturę na zmarłą mamę Filomenę Bochyńską-Kaźmierczyk i podstawiono do Kielc czyli pod  Lidię Daleszak jako Lidię Maksalon i Edyta Maksalon i zabrano wejście na Bohaterów Westerplatte 1/1 , aby ukryć pobieranie emerytury na zmarłą przy udziale sędziów za co zamierzano mnie oskarżyć wykazując dwa nazwiska  dla jednej osoby co wykrywa ustawa antyterrorystyczna jako niezgodność pesel wprowadzona przez sędziów w Kielcach do podmiany mnie na z domu Mazurek do ukrycia zakupu banku Raiffeisen-Polbank SA. Mąż Jerzy Dariusz Kaźmierczyk  miał być aresztowany na zlecenie Jerzego Bochyńskiego z Katowic, którego podstawiono za mojego męża w celu zamknięcia mnie w zakładzie psychiatrycznym na zlecenie również Jerzego Bochyńskiego i Barbary Bochyńskiej z Katowic.

Załączniki
1. Sposoby kradzieży przez podmianę  danych osobowych w bankach.
2. Pismo Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach, gdzie zawłaszczono 24 miliardy euro.
3. Odmowa zwrotu mienia przez sąd w Starachowicach IIKp314/16
4. Samochody dla papieża  Jana Pawła II w Polsce.

Z poważaniem
Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

 

 

 

Advertisements

About thetimesofpoland

Historia rodziny carskiej w Polsce od 1918 roku do 2015 roku. Judy Lew główny herb rodu
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s