Podmiana carskiej rodziny przez policję na szefa obozu Auschwitz w celu wypłaty odszkodowań z carskich depozytów przez matactwo w Rudzie Malenieckiej

Szanowni Państwo

Przekazane przez nas pieniądz  z carskich depozytów w Szwajcarii do Polski wykazują kim jest nasza rodzina, a ich kradzież  w na przełomie 2009 i 2010 roku wykazuje, odpowiedzialnego za katastrofę w Smoleńsku samolotu z Lechem I Marią Kaczyńskich, który odpowiedział  na nasz list co wskazywało na możliwość  legalnego uruchomienia depozytów do Polski pod które podstawiono Donalda Tusk, który otrzymał takie samo pismo, ale nie odpowiedział po czym doszło do zamachu w Smoleńsku co oznacza, że stanął na miejscu Lecha Kaczyńskiego zamierzając obecnie zniszczyć Lecha Wałęsę pod niego podstawionego jako kobieta Bolesława Bochyńska z domu Podczaska czyli Maria Romanow. Podstawiono mienie naszej carskiej rodziny pod nazwisko żony Podczaskich jako zamiana kobiety na mężczyznę  i podstawiono Żydów , który zawłaszczyli mienie mojej babci księżnej Lubomirskiej w Warszawie.


Z poważaniem
Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż. mech . Jerzy Kaźmierczyk

Starachowice na dzień 03.02.2016

Bożena Elżbieta Bochyńska-Kaźmierczyk z domu Bochyńska
PESEL 63031012705
mgr inż. mech. Jerzy Dariusz Kaźmierczyk
PESEL 67011212279

Zamieszkanie:
ul. Nad Kamienną 25
Zameldowanie:
ul. Bohaterów Westerplatte 1/1
27-200 Starachowice

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Duda
Ambasada Niemiec w Krakowie

Podmiana i wstawienie przez policję polską szefa obozu w Auschwitz na Rudę Maleniecką

Nie doszło do zatrzymania biegu zdarzeń i dalej prowadzone są przez Kościół Zielonoświątkowy dalsze sposoby w jaki sposób zdobyć pieniądze w sposób nieuczciwy przez kradzież carskich depozytów i to jest ich celem i bogiem. Za wszelka cenę starają się ukryć innych wybranych a doprowadzić do zamordowania moich dzieci podstawionych pod moje dane osobowe, a moją nieżyjąca matkę Filomenę Jadwigę Bochyńska na moje miejsce pod nazwisko Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk, aby podstawić moją siostrę Beatę Idziak za mnie i sprzeciwić się woli moich rodziców Józefa i Filomeny Bochyńskich, którzy byli katolikami i nie byli w żadnym innych kościele. Ich gościnność względem innych ludzi poczytano sobie są możliwość wykorzystania po ich śmierci ich danych osobowych do dokonania selekcji mojej rodziny na służby. Moją rodzinę zamierzano zlikwidować przez takie działanie i wykorzystanie metryki chrztu w Kościele Zielonoświątkowym do swoich manipulacji. W tym celu podstawiono Bożenę Utnicką żonę byłego pastora Ireneusza Utnickiego, aby jego podstawić w miejsce byłego męża Dariusza Pióreckiego i za niego podstawiono w Tomaszowie Mazowieckim księdza katolickiego homoseksualistę Ireneusza Bocheńskiego. Następnie podstawiono pana Ireneusza Utnickiego pod syna pani Leśniak, który był więźniem w Pińczowie, a gdzie odwiedzał go pastor Ireneusz Utnicki w tym samym czasie gdy przebywał w tym samym więzieniu mój obecny mąż Jerzy Dariusz Kaźmierczyk, którego nie odwiedzał pastor. Celem była podmiana mojego męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk na pana Leśniak, aby podmienić na przebywającego w więzieniu adwokata mecenasa Marka Lesiak który jest z rodziny Leśniak z Jędrzejowa, aby podstawić go za mojego męża i podstawić pod Marka Kowalskiego syna chrzestnego, który ma niepełnosprawność do podmiany akt medycznych w celu wstawienia jego drugiego syna Mirosława Kowalskiego podstawiono pod konkubinat ze śpiewaczka na którą mnie upozorowano, aby podmienić mi męża i pozorować, że jestem z moim mężem w konkubinacie co zrobił Kościół Katolicki wykorzystując moje dane i byłego męża dla innych osób, gdyż były mąż zmienił nazwisko i jego dane są podstawione pod handlarza narkotyków pana Dariusza Dąbrowskiego którego podstawiono pod Dariusza Dąbrowskiego rodzinę zamordowanego księcia Sanguszko na Ukrainie, co podmieniono , że żyje i wstawiono fałszywych arystokratów do podmiany podstawiając różne incydenty pod prawdziwą rodzinę w celu wstawienia wykreowanego Romana Sanguszko w Krakowie wykorzystując moją córkę Martę Jadwigę Bochyńska pod moje dane i podstawiając za mnie moją siostrę Beatę Idziak podstawioną jako Maria Tarnowska udające matkę Juliusza Tarnowskiego i Aleksandra Tarnowskiego, którzy przybrali to nazwisko , gdyż Kościół Katolicki zamienił moją siostrę Beatę Marię Idziak na jedyna córkę naszego ojca zamienioną na moją mamę Filomenę Bochyńską, aby podmienić mnie i dokonać wykorzystania danych osobowych w Kościołach jako sposób zniszczenia mojej rodziny i godności moich rodziców i dziadków dopisując im dzieci z nieprawego łoża i inne nieprawdziwe zdarzenia. W tym celu podstawiono w moje miejsce Bożenę Utnicką , a jaj męża Ireneusza Utnickiego upozorowano za mojego męża i dopisano romans. Aby dokonać podmiany mnie na moja siostrę, a moją mamę na mnie zastosowano podstęp aby pozorować mamę na członka Kościoła Zielonoświątkowym co jest nieprawdą i zamiast Kościoła Katolickiego zapytano czy Kościół Zielonoświątkowy może pomóc w spłacie rachunku, po czym w części go opłacono, aby po zamordowaniu mamy pozostał dług. Mama spłaciła resztę ale kościół udawał że bardzo pomagał mojej mamie wówczas wdowie, nie bacząc, że rocznie było płacone przez lata pieniądze jako dziesięcina co w Kościele Zielonoświątkowym co przybierało kwoty 5 do 4 tysięcy rocznie i korzystano z samochodu prywatnego na wyjazdy bez pieniędzy. Pomoc miała na celu podmianę mnie na moją mamę i wstawienie pod fałszywe dane mojej siostry Beaty Marii Idziak która została wpisana za żonę mojego męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk co spowodowało kradzieże mienia mojego męża jako uruchomionych funduszy i kradzieże weksli podstawiając Mirosława Kowalskiego pod Mirosław Lewy w Łodzi pozorując małżeństwo homoseksualne i podstawiono pana Mirosława Cieślar pod Mirosława Lewy pozorując małżeństwo homoseksualne do podstawienia na schronisko dla bezdomnych weksli mojego męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk, które nie oddał Mirosław Lewy łącząc w jedną osobę jako Mirosław Mirosław do podstawienie Celiny Włodarczyk matki Elżbiety Włodarczyk podstawionej również pod moją mamę Filomenę Jadwigę Bochyńską do podmiany na Teresę Szmytka planując zamienić c na Teresę Daniszewską do Kościoła katolickiego a w Kościele Zielonoświątkowym dokonano połączenia Ireneusza Utnickiego z Ireneuszem Wasilonek, aby jego dane podstawić jako małżeństwo homoseksualne i podstawiono Ireneusz Bocheński i Anna Bocheńska za córkę, aby tworzyć kabałę tworząc nieprawdziwe historie jako teoria Kanta jako fakty zaistniałe niszcząc naszą rodzinę i podstawiono różne dane pod nazwiska i imiona mojej rodziny, aby dokonać oszustwa przed Bogiem. W tym celu zamierzano podstawić mnie w miejsce mecenasa Marka Lesiak podstawionego, aby zamienić jego odbywanie wyroku dla mnie mimo braku takiej możliwości prawnej i podstawiono mojego męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk pod syna pani Leśniak podstawiając mecenasa Marka Leśniak na Pińczów w celu dokonania podmiany mnie na Ewę Wielochowską planując zamordować moją wnuczkę Wiktorie Kornaszewską, aby uzyskać pieniądze dla Kościołów wpisując homoseksualizm i zoofilię niszcząc dalej ofiary przemocy wykorzystując ich akta i pomówienia, aby dokonać wykorzystania teorii Kanta do oszustwa podstawiając tak kreowanego syna dla mojego ojca jako nierząd sakralny podstawiając moich rodziców i dziadków oraz mnie z moim obecnym mężem, którego moi rodzice zaakceptowali i nasze małżeństwo oraz otrzymaliśmy prawo do dziedzictwa rodowego cesarskiego co zamierzano ukraść przez Policje jako małżeństwo homoseksualne do podmiany na księży i na zoofilię jako sposób na podmianę mnie na siostrę, aby ukryć zdarzenia i to za co płacono, aby niszczyć moją rodzinę. Wpisano na Warszawę podmianę małżeństwa na homoseksualne, aby podstawić pod osoby, które prowadza schronisko i ich wykorzystać podstawiając Mirosław Lewy pod Miros i jako drugiego mężczyznę Miros podstawiając pod Elżbieta Włodarczyk matkę Sebastiana Turowskiego podstawiając pana Mirosław Lewy w Łodzi, aby dokonać podmiany w Kościele Zielonoświątkowym na żonę pastora Ireneusza Utrnickiego podstawiając pod moją siostrę Beatę Marię Idziak, która jest podstawiona pod moje dane a następnie pod naszą mamę na prawdziwe dane wykorzystując moją córkę Martę Bochyńską do niszczenia mojej rodziny. Zamierzano dokonać podmiany mojej pracy jako sprzątanie i podmienić na moją córkę, aby wytworzyć akta w celu pozorowania nieuczciwości i określono że pożyczam i nie oddaję , a to oznacza, że jest to zaledwie kilka osób, które pożyczyły pieniądze, aby przetrwała. Uruchomiliśmy pieniądze z moim mężem, które ukradziono i wprowadzono jako dług dorabiając historie dla mnie nie odpisując długu od pobranych pieniędzy i zamierzali obarczyć moje dzieci, aby nie mogły się obronić. Kościół pomógł oprawcom a mnie nie pomógł, ale upozorował pomoc przy kwiecie 100 złotych słownie sto złotych, które pozorowano, abym mogła nie oddawać i podstawiono rachunek mojej mamy, aby mnie zamienić na moją mamę , a później wstawić moją siostrę na dane prawdziwe naszej mamy hrabina Maria Tarnowska podstawionej pod linie jej męża prze eurokościoły, które wprowadziły oszustwa, aby zniszczyć moją rodzinę i wypromować oprawców i ukryć tych, którzy ukradli moich dwoje dzieci do kościoła za których mamę podstawiono moją siostrę Beatę Marię Idziak i dlatego usunięto, że jesteśmy we dwie córkami tych samych rodziców, aby podstawić kościoły pod tak sfabrykowane dane i podmienić na ulicę Nowowiejską i Nad Kamienną 25 w celu kradzieży minia i podmiany osób na służby i księży wykorzystując moje dzieci skradzione, których dziećmi dokonuje się handlu jako sposób na bożka pieniądza i dokonując wszystkie możliwe podmiany i niskie układy w celu kradzieży mienia, aby pozorować daną osobę i wszystkie grzechy, a nawet wykorzystują ofiary, aby podmienić. Tak podmieniono byłego męża na obecnego i podstawiono szereg osób, aby dokonywać transakcji finansowych ukrywając Mirosława Kowalskiego przez Mirosława Łasak podstawionych na weksel mojego męża PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk wstawiając Kościół Zielonoświątkowy jako Paribas Bank SA, jako korespondent rosyjskiego banku AP w Szwajcarii. Podstawiono Miracle jako Ewa Mirowska pod Mirów w Pińczowie pod kasatę klasztoru przez cara, gdzie brakło zakonników i tworzone są działy spadku na Pińczowie i Mirowie przez PiS współpracujący z PO i kościołem zielonoświątkowym , który promuje pana Donalda Tusk i PO oraz Bronisława Komorowskiego, który kontroluje miliard sto milionów euro na moim koncie PKO BP SA w Starachowicach przywłaszczając je przez oszustwa prokuratury i sądów co wykazuje odpowiedzialnego za katastrofę w Smoleński po której skradziono 24,- miliardy euro skierowane do spółki Marmoroc-Polska Sp. z o.o. na ulicy Nad Kamienna 25 w Starachowicach przez służby wojskowe przez sprawę w Oplu Lubelskim o odtajnienie w 2009 roku przez wywiad majątku mojej książęcej i carskiej rodziny. Synagoga szatana pozbawia ludzi tożsamości dla kościoła protestanckiego dla służb wstawionych do kościoła. Przesłane pieniądz z Szwajcarii zostały sprawdzone i udowadniają moje prawa i kim jestem , a pobranie przez fałszywych spadkobierców udowadnia, ze uznali mnie jako prawowitą, gdyż w innym przypadku nie mogli podać się za spadkobierców nawet w NWO. Usunięcie mnie przez kościoły i dorobienie opinii psychiatrycznych powoduje całkowite odcięcie się od rodziny cesarskiej oraz wykazanie, że pobrane pieniądze zostały bezprawnie, gdyż dzieci wydziedziczyłam, aby nie były manipulowane i oskarżone przez kościoły, które ukradły pieniadze i zabrały tożsamość dzieci i mojej rodziny.

Zastosować zaplanowano podmienić księgę Hioba i zastosować podmianę mnie na sekretarkę drugą żonę byłego męża, aby upozorować go na uczciwego i ukryć moje istnienie jako przez kościoły osądzonej, który nie liczy się z sądem Bożym.

Księga Hioba 8,6

„Jeśliś jest czysty , niewinny to czuwać będzie nad tobą, uczciwy twój dom odbuduje. Skromny byłby początek lecz koniec byłby wspaniały”

Zamierzano oddać mienie moich rodziców Józefa i Filomeny Bochyńskich dla byłego męża Dariusza Pióreckiego obecnie Kornaszewski i skazać mojego obecnego męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk, który ma błogosławieństwo moich rodziców Józefa i Filomeny Bochyńskich co próbowano zamienić na oskarżenie moich rodziców przeciwko Dariuszowi Pióreckiemu, który dorobił cztery małżeństwa jego matki Kramp podstawiając pod moją mamę Filomenę Bochyńską, który miała jedno małżeństwo z moim tatą Józefem Ludwikiem Bochyńskim. Skromnie zaczynałam i zostałam okradziona a mojego męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk skazano i okradziono oraz pomówiono moich rodziców po ich śmierci pozorując, że żyją w celu kradzieży emerytur i oskarżenia teściów, aby ukryć kradzież przez kościoły i rząd. Za sędziego podstawiono doktor Jolantę Kręcką szefa NFZ w Łodzi podstawiając Jolantę Sędziak w Australii powielając przez błędy adres , aby zwielokrotnić fałszywe dane osobowe w Australii.

Z poważaniem
Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

Advertisements

About thetimesofpoland

Historia rodziny carskiej w Polsce od 1918 roku do 2015 roku. Judy Lew główny herb rodu
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s