Wypłata 77 milionów jako windykacja na Bohaterów Westerplatte rachunków na wodę w jeziorze Malta w Poznaniu.

Szanowni Państwo

W SO Toruń II K 164/11 sędzia Wojciech Pruss stwierdził, ,że nasza carska rodzina nie żyje, a Skarb Państwa jest właścicielem carskiego mienia po czym oddano udziały w Skarbie Państwa naszej rodziny dla gminy Żydowskiej z Nowego Jorku i zlikwidowano Skarb Państwa wpisując fałszywych spadkobierców na firmy męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk w celu ciągłej windykacji już od 13 lat wykorzystując DNA moich skradzionych dzieci do Kościoła w 1985 i 1986 roku z pierwszego małżeństwa, które wstawiono za dzieci drugiego męża, którego uśmiercono w systemie bankowym j i ciągle skarżono od 2004 roku w celu tworzenia tytułów do windykacji przez podmianę akt w sądzie.

Z poważaniem
Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

Starachowice na dzień 03.02.2016

Bożena Elżbieta Bochyńska-Kaźmierczyk z domu Bochyńska
PESEL 63031012705
mgr inż. mech. Jerzy Dariusz Kaźmierczyk
PESEL 67011212279

Zamieszkanie:
ul. Nad Kamienną 25
Zameldowanie:
ul. Bohaterów Westerplatte 1/1
27-200 Starachowice

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Duda
Ambasada Niemiec w Krakowie

Wypłata pieniędzy przez zlikwidowany Skarb Państwa z kradzionych carskich depozytów

Doszło do wykorzystania danych mojego syna Jakuba Pióreckiego , który zmienił nazwisko na Kornaszewski do podstawienia Jakuba Pióreckiego księdza podstawionego pod windykacje na wodę przez Zakon Maltański jako jezioro Malta w Poznaniu. Podstawiono Kuba Malta za męża Marty Bochyńskiej i czyli jego siostrę i podstawiono Urszulę Idziak podmieniając na pół człowieka, pół zwierzę natomiast syna na pół kobietę, pół mężczyznę w celu podstawienia Urszuli Ochyńskiej z Urzędu Skarbowego na Cieszyn jako Urszula Lubomirska podstawienia do banku pod Urszula Mikro-Dziura po akta psychiatryczne wytworzone dla Kościoła Katolickiego jako sposób pobierania pieniędzy jako terapia czyli msza święta, co prowadzi do kradzieży danych osobowych i chrztu. Z tego powodu podstawiono córkę Mirosława Lewy panią Agnieszkę Kowalczyk z domu Lewa za żonę jej ojca podmieniając na nazwisko Cieślar, aby pozorować spadkobierców na mieszkaniu Teresy Szmytka w Wiśle, która znalazła się w Domu Starców z powodu, iż upozorowano śmierć jej syna Konrada Szmytka, aby podstawić ją za spadkobiercę na Fundacji mojego męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk założoną w Katowicach pod nazwą APEX-STAR. Pod moje dane z 2004 roku na Bożena Elżbieta Piórecka podstawiono Grażyna Szmytka, którą zastąpiono Grażyną Kulczyk i upozorowano, że Teresa Szmytka jest moją mamą Filomeną Jadwigą Bochyńską co próbowano ukryć podstawieniem przez PEKAO SA moich danych na dawne konto na Bożena Elżbieta Piórecka na dawny adres Konstytucji 3-Maja 23/9b wykorzystując ludzi uczciwych, którzy zakupili mieszkanie, aby podstawić za Teresę Daniszewską panią premier Theresa May i ukryć pieniądze z Fundacji męża APEX-STAR w Anglii podstawiając córkę państwa Daniszewskich panią Marię Daniszewska pod Marię Bochyńska pod którą podstawiono przez pocztę w miejsce mojej córki Marty Jadwigi Bochyńskiej, którą zastąpiono Anną Marią Piórecką tworząc dwie osoby Annę Bocheńską i Marię Tarnowską do kradzieży mienia na fałszywych spadkobierców przez premier Theresę May w Anglii, co miało doprowadzić obecnie do wymordowania Anny Marii Pióreckiej i Michała Pióreckiego i Marty Jadwigi Bochyńskiej, która prawdopodobnie wyszła za mąż za Luck Mc Elligott podstawiając dług na wodę na zakon maltański, który chciał przebaczenia jako 77,- milionów złotych dla parafii w Poznaniu, gdzie podstawiono moje dane Bożena Elżbieta Bochyńska-Kaźmierczyk zamieniajac na Elżbieta Bochyńska-Kaźmierczyk, aby podstawić Elżbietę Bochyńską w Poznaniu i wykazać moją eksmisje z ulicy Nad Kamiennej 25 jako tytuł wykonawczy do windykacji weksli męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk w Łodzi wykorzystując pismo o eksmisji z Sądu Okręgowego w Kielcach IICZ 1297/16 tego samego, który nakazał pozostanie SO Kielce IICZ 422/16 stosując błąd na kopercie na Elżbieta Bochyńska-Kaźmierczyk jako błąd systemu co określił pracownik poczty.

Podstawiono Mirosławę Kubicza z domu Serwicka pod Mirosława Lewy pozorując za rodzinę matkę Elżbiety Włodarczyk panią Cecylie Włodarczyk z domu Bochyńska, która nie żyje podstawiając Cecylię Wilczyńską na działkę na Nowowiejską wpisując ją ponownie po sprzedaży działki , aby podstawić prokuratora Wilczyńskiego z Torunia ze sprawy SO Toruń IIK 164/11 oraz prezydenta Miasta Ostrowiec Świętokrzyski do kradzieży carskiego mienia dokonując podziału mojej działki po rodzicach bez mojej wiedzy i bez wiedzy siostry tworząc dłużniczki na fikcyjną sprawę w 2016 roku jako Km 336/10 w celu podstawienia Zygmunta Solorz-Żak i Jan Kulczyk na Fundację męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk zamieniając go na byłego męża Dariusza Pióreckiego , który zmienił nazwisko na Kornaszewski i jego żonę sekretarkę Urzędu Skarbowego panią Ewę Kornaszewską z domu Niewczas wpisując w moje miejsce planując podstawić mojego syna Adam Kornaszewskiego na Ławrę jako mnicha podmieniając na Sergejew wstawiając za niego komornika wstawiając Jerzego Brunona Bochyńskiego, którego wykorzystano do kradzieży pieniędzy dla rządu upozorowanego na mojego ojca Józefa Ludwika Bochyńskiego, przez podstawienie adresu Bohaterów Westerplatte 1/1 do sprawy SO Toruń IIK 164/11 co jest jawnym oszustwem.

Miało to być sposobem na aresztowanie męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk, który może pozostać na miejscu , aby wpisać Elżbietę Bochyńską z Poznania za spadkobiercę po moich rodzicach i dziadkach , aby wstawić Kościół, który w takim wypadku nie miałby przebaczenia, gdyż kto świadomie grzeszy wina zostaje mu poczytana, a zaplanował mord mojej rodziny z premedytacją szukając przebaczenia czego nie dostanie. Dlatego przepraszano mnie w prokuraturze pytając czy przyjmuje przeprosiny na co odpowiedziałam , że w przypadku naprawienia szkody i zadośćuczynienia. Zamordowanie rodziny uniemożliwia przebaczenie. Aby ukryć plan morderstwa stworzono sztukę teatralną w Wrocławiu „Wycinka” umieszczając trzy imiona Michał , Anna i Marta, aby podstawić pod nazwisko Piórecki planując mord moich dzieci po czym wnuczków jako lupa co zamieniono na księdza Oko jako broń satelitarna do niszczenia celów bronią grawitacyjną z kosmosu. Wprowadzenie przepisu o wycince drzew obecnie nie było przypadkowe jako wycinka drzew na posesji po czym eksmisja w każdej chwili w zimę co pokazuje jak nisko upadł rząd polski i dokonują sądy łamania prawa łamiąc podstawowe względy humanitarne i prawa człowieka planując zasłonić się za rodziną państwa Daniszewskich przed Bogiem , aby ich córkę wstawić pod wytworzony dług przez Kościół na moje dzieci , które upozorowano za spadkobierców po mnie żyjącej, gdyż uśmiercono mnie w systemie bankowym z siostrą pozorując, że mama żyje i pobierano pieniądze na zmarłą zamieniając mamę Filomenę Bochyńską na Teresę Daniszewską przez parafię Wszystkich Świętych co wynikało z rozmowy. Kościół zamierzał zasłonić się uczciwą osobą przed Bogiem stosując kabałę przez nuncjusza jako Maria Teresa z Kalkuty. Doszło do oszustwa, gdyż zlikwidowano Skarb Państwa z dniem 1.01.2017 roku i wykazano porozumienie Skarbu Państwa, którego nie ma z parafią w Poznaniu, nie wykazując  zabezpieczonych środków w budżecie co oznacza pobranie ich jako kradzież przez windykacje weksli PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk w Łodzi w PKO BP SA i PEKAO SA przez Lewy Mirosław i Aaron La Paz, którzy nie zwrócili weksli od 13 lat, a M-Bank podmienił moją córkę Martę Bochyńską i powielił błędy w mojej umowie, aby podstawić  za mnie córkę. Zakpiono sobie z Boga zamieniając kwotę 77 milionów złotych jako przebaczenie 7 razy zamienione na 77 czyli zawsze co w tym wypadku jest sprzeczne z logiką i można zastosować zachowanie czarnoksiężnika, który chciał kupić dar Boży za pieniądze i został określony przez apostołów „niech zginą z tobą twoje pieniądze, żeś mniemał że dar Boży można kupić za pieniądze” ponadto określił, że jest oblany żółcią co można odnieść do przedstawionej żółtej mapy Polski jako Warszawa trzy razy powiększona. Czarnoksiężnik prosił o modlitwę, tak jak papież prosił o modlitwę o przetrwanie zakonów, gdyż kościół miał być zniszczony po zamachu na życie naszych rodzin. Jeremiasz powiedział do mieszkańców Jeruzalem , aby się poddali czego nie zrobili i poszli w niewolę. Wyprawy Krzyżowe doprowadziły do mordowania wielu ludzi i zostali wyparci przez Islam. Program TV1 i TV2 oraz TV Religia zostały zakupione przez osobę z Australii , która ma stacje pornograficzne zamierzając tak potraktować moją rodzinę, którą wplątali w kabałę wykorzystując dziecko po wypadku, który spowodowali, aby przejąć nieruchomości po rodzicach przez UB dorabiając mojej mamie i babci dzieci z nieprawego łoża co jest oszustwem, aby ukraść pieniądze z mojego konta w PKO BP SA w Starachowicach, gdzie w 2011 roku wpłynęło 100,-milionów euro powiększone przez dział spadku po nas żyjących o miliard euro , który przygotował nasz pełnomocnik w Szwajcarii. Podstawiono Elżbietę Bochyńską z Poznania pod dane Elżbieta Bochyńska-Kaźmierczyk , która miała zaskarżyć mojego męża o pobicie w celu finansowania przeniesienia Man Bus z Poznania do Starachowic i podstawiono ją jako Elżbieta z Torunia do sprawy SR Toruń IIK 467/15 żądania miliona nawiązki przez Żyda, który podał się za arystokratę pana Pawła Krzymowskiego. Mnie wezwano jako Elżbieta Bochyńska-Kaźmierczyk i obojętne było dla sędziego, że jestem Bożena co oznacza, że nie ważne kogo sądzi byle ukraść pieniądze i windykować męża w SO Toruń IIK 164/11 podając się za właściciela męża pieniędzy, gdyż Metrom SA w 2005 roku nie miał pieniędzy i zostały przesłane do Szwajcarii na zakup mosiądzu z Fundacji APEX-STAR i z tego powodu na sprawie nie przedłożono przelewu do Szwajcarii i konto ukryto przez fałszywe zeznania. Podstawiono mojego męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk na adres moich rodziców w 2007 roku, aby podmienić na Jerzy Bochyński , a mojego tatę Józefa Ludwika Bochyńskiego zamienić na Józefa Wróblewskiego jako Żyda wstawiając na Cmentarz Firlej i tak fabrykowane były zdjęcia.

Aby ukraść pieniądze zapomniano się ,że chcą zamordować prawdziwą rodzinę co się wiązało z likwidacją Polski i szeregiem katastrof, które miały być jedynym sposobem do wyciągania pieniędzy przez Towarzystwa Ubezpieczeniowe, które nie byłyby w stanie pokryć strat co spowodowałoby krach gospodarczy na świecie i samozniszczenie przez chciwość i głupotę. Nie uwierzyli Bogu i zamierzali zginąć i zabić innych. Zamierzano ukryć kradzież pieniędzy przez podstawienie Piotra Waydel pod Piotr Idziak jako Piotr Rzymianin.

Z poważaniem
Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

Advertisements

About thetimesofpoland

Historia rodziny carskiej w Polsce od 1918 roku do 2015 roku. Judy Lew główny herb rodu
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s