Krycie kradzieży w Sądzie w Krakowie jako faktury podstawione pod Zielone Oczko w Katowicach

Szanowni Państwo

Doszło do podmiany naszej rodziny i wstawienia w Szwajcarii pni Ewy Eugster i jej rodziny na konta mojego dziadka Brunona Bochyńskiego, Zakładów Starachowickich i męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk przez pozorowanie żony w Szwajcarii do zasilania Fundacji APEX-STAR w Katowicach co ukryto jako działy spadku na moim ojcu i mężu w Krakowie SA Kraków IIAk067/16 co zamierzano ukryć jako spawy faktur w sądach, gdyż sędziowie podali się za nasza rodzinę i pobierali kredyty, których nigdy nie spłacili i oskarżono mojego męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk , aby ukraść pieniądze z mojego konta podstawiając ministra Zbigniewa Ziobro jako Zbigniewa Włodarczyk i sędziego Zbigniew Jarczyk oraz Cecylie Włodarczyk zamienioną  na Cecylie Wilczyńską, Teresę Szmytka zamieniono na Therese May. Grażynę Szmytka na Grażynę Kulczyk, Konrada Szmytka na Cezary Tkaczyk , a jego żonę Ewę Tkaczyk na Ewę Eugster itd.

Z poważaniem
Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

Starachowice na dzień 04.02.2016

Bożena Elżbieta Bochyńska-Kaźmierczyk z domu Bochyńska
PESEL 63031012705
mgr inż. mech. Jerzy Dariusz Kaźmierczyk
PESEL 67011212279

Zamieszkanie:
ul. Nad Kamienną 25
Zameldowanie:
ul. Bohaterów Westerplatte 1/1
27-200 Starachowice

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Duda
Ambasada Niemiec w Krakowie

Zawłaszczenie terenu SOF-ART Sp. z o.o. do wstawienia fałszywych spadkobierców

Podstawiono Bożenę Olszewską na trzy tożsamości pozorując żonę mojego ojca Józefa Bochyńskiego i podstawiono Zuzannę Czyż pod księdza w parafii Św. Trójcy. Drugie dane podstawiono w Kościele Zielonoświątkowym pozorując Bożenę Olszewską za żonę Dariusza Pióreckiego obecnie Kornaszewski wstawiając pod dane Dariusz Kaźmierczak do SO Toruń IIK 164/11. Trzecią tożsamość wykreowano dla Armii Zbawienia i podstawiono moją córkę Martę Piórecką , która zmieniła nazwisko na Bochyńska pod fałszywe akta wyprodukowane celowo przy urodzeniu pozorując chorobę dauna i podstawiono pod moje dane jako żonę mojego męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk i podstawiono jego siostrę do ukrycia oszustwa, które policja ujawniła włamując się na stronę internetową www.polskaprzyszlosc.wordpress.com, gdzie umieściła obraźliwe treści ujawniające oszustwo. Dlatego upozorowano dwa wyroki na Dariusz Kaźmierczak i Jerzy Kaźmierczyk w SO Toruń IIK 164/11 i podstawiono Bożenę Olszewską za żonę Dariusza Kaźmierczak pozorując za syna moich rodziców Józefa i Filomeny Bochyńskich podmieniając ich linie genealogiczne w celu wstawienia Jerzego i Barbary Bochyńskich, których prawdziwe nazwisko to Kaźmierczak. Krystyna Olchanowska z zawodu ekonomista sprzątała w Belgii w Brukseli w ambasadzie polskiej i dokonano włamania do jej domu w Brukseli, gdzie skradziono pierścionek z oczkiem , o który upomniała się Maria Gudewicz, który podstawiono pod Bożenę Olszewską, która powiedziała, że miała sen, że mój tata Józef Ludwik Bochyński daje jej pierścień z zielonym oczkiem. Podmieniono dane Bożeny Olszewskiej pod moje dane , aby podmienić rodzinę i córkę mojego syna Wiktorie Kornaszewską z pierwszego małżeństwa podmieniono na córkę Kamila Olszewskiego, Wiktorię Olszewską czyli wnuczkę Bożeny Olszewskiej. Podstawiono 12 dzieci Anity i Macieja Frankiewicz pozorując Bożenę Olszewską spadkobiercą po Anicie Frankiewicz, którym wynajęłam mieszkanie po moich rodzicach co spowodowało przerobienie ich na spadkobierców przechodząc przez liczniki na energię , gaz , wodę oraz TV. Podstawiono rodziców Krystyny Olchanowskiej państwo Czesława i Jadwigę Chaniewskich przez zjazd na kolej PKP, gdzie podmieniono ich za moich rodziców Józefa i Filomenę Bochyńskich wykorzystując nocne włamanie do namiotów i kradzież do upozorowania działu spadku co wykorzystano do podmiany mojej mamy Filomeny Jadwigi Bochyńskiej na Jadwigę Chaniewską i zamiany Czesława Chaniewskiego na Czesława Daleszak pozorując związek z moją mamą i podstawiono moje dane osobowe co spowodowało dorobienie opinii psychiatrycznej i włamanie na konto internetowe przez Czesława Daleszak i policję, a jego drugą żonę Lidię Marię Daleszak podstawiono pod Lidię Maksalon a jej drugie imię Maria podstawiono pod moja córkę zamienioną na moja siostrę Beatę Marię Idziak podstawioną pod moje dane Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk co oznacza podstawienie córki Marty Bochyńskiej pod moje dane i zrobienie z niej sprzątaczki , a syna Krystyny Olchanowskiej pana Michał Ponard podstawiono pod Michał Precki, który zamieniony został na Michał Broda, a Anna Piórecka została zamieniona na Annę Wojciechowską, która została zamieniona na Anne Olszewska zamieniona na Annę Bocheńską wstawiając formułę czarodziejską za imię. Aby to ukryć wstawiono Sabinę Knechti w Szwajcarii pod dane w Zakonie w Wąchocku jako Sabina Kazimierczak do Francji i Niemiec.

Podstawiono Ewę Kornaszewską pod moją główną umowę w Play na teren Lipie Henryk Szyb 1 gmina Brody Iłżeckie czyli na Wille Rosochacz, której mi nie wydano i obciążono rachunkami tak jakbym była za granicą. Nie wzięto pod uwagę zerowego abonamenty ale wstawiono pod infolinie fałszując kwoty, aby ukryć oszustwa. Dlatego przy zerowym abonamencie za telefony komórkowe określono powielone kwoty na stacjonarne i podstawiono 500 złotych rachunek, którego nie wydano ale przysłano bez upomnienia, gdyż podstawiono panią Ewą Kornaszewską za mnie udającą matkę moich dzieci i wnuczków jako korporacyjne dzieci do użycia ich jako tarcza do ukrycia kradzieży i do wyeliminowania nas po kradzieży naszego mienia po moich rodzicach, a były mąż Dariusz Piórecki obecnie Kornaszewski udaje obecnego mojego męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk wpisując błąd „zi” do ukrycia kradzieży przez sekretarkę Urzędu Skarbowego i wpisano ją pod Łucję jako Kaźmierczak, do podmiany mojej teściowej Łucji Kaźmierczyk, aby podstawić sekretarkę za córkę teściów, a mnie zamierzano wywieźć i podmieniono dane na Elżbieta, gdyż Ewa Kornaszewska z domu Niewczas z pierwszego małżeństwa Machowska udaje matkę moich dzieci z byłem mężem okradając mnie i drugiego męża przez rząd, który wypłaca im gażę filmową jako zapłata za odegranie roli pobierając pieniądze z mojego konta udając, że nie żyjemy i opłacając Sędziów, Policję, Prokuraturę i Urzędy oraz fałszywy krąg spadkobierców przez rząd. Mojego obecnego męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk skazano za ich działania, aby dorobić spadek przez podstawienie Kanclerz Niemiec Angele Merkel za moją babcie Aniele Reginę Mazurek z domu Maksalonów urodzona w Hucie naprawdę z domu księżna Regina Glińska a jej mąż to hrabia Jan Tarnowski występujący jako Franciszek Jan Mazurek za którego podstawiono papieża Franciszka łącząc z Franciszek Glińskim ukrytym jako Maksalon z Huty i Franciszek Bocheńskim czyli carem Mikołajem II Romanow mojego ojca dziadkiem a taty ojca carewicza Romanow występującego jako Brunon Marian Bochyński podstawiono przez kościół jako początkowo uratowany w seminarium Marian Bochyński i dokonano podmiany pokoleń na wujka Mariana Bochyńskiego podmienionego na Marian Budka i podstawiono pod mojego męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk podstawiając pod niego Piórecki Dariusz Jerzy obecnie Kornaszewski do podmiany przez drugie imiona podstawiając Kościół Zielonoświątkowy pod gestapo i wstawiają dane na Piórecki podmieniając na Piórkowski pod szefa gestapo w Auschwitz obozie zagłady. Następnie podstawiono jako strażnika więziennego w obozie czyli szefa gestapo pod szefa więziennego jako kryminalistów w obecnym czasie i podmieniono na strażnika Leśnego jako Leśniczego i podmieniono na szefa więziennego jako podmiana do czego wykorzystano dane sędzia Zbigniew Jarczyk i pierwszy jego zawiązek małżeński i jego pierwszą córkę podstawioną pod Zbigniew Ziobro pod Zbigniew Brzeziński i podmiany Emila Brzezińska na Emilii Miler na Szwajcarię , aby dokonać podmiany na wnuczkę Ewy Eugster z domu Jakubczyk podmienionej na Eugster z domu a jej męża Piotra Eugster zamieniono na Jakubczyk do podmiany na koncie w celu podstawienie Piotra Eugster za Piotra Idziak męża Beaty Marii Idziak z domu Bochyńska podmieniając jej męża na Bochyńskiego i wstawiając jako spadkobierców po mojej mamie i tacie Józefie i Filomenie Bochyńskich i podmieniono mnie Bożenę Bochyńską-Kaźmierczyk na moją siostrę Beatę Idziak dokonując podmiany mojego męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk na Piotra Idziak i byłego męża Dariusza Jerzego Pióreckiego obecnie Kornaszewski, aby druga jego żona Ewa Kornaszewska z domu Niewczas za którą podstawiono Ewa Jakubczyk podstawić pod moje dane Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk, aby podmienić nas przez wstawienie Piotra Główki i Piotra Bukat przez oszustwa Komornika i wstawienie akt psychiatrycznych pani Wiesławy Główka, czyli matki Piotra Norberta Główki, pracownika SOF-ART S p z o.o. , po sprzedaży firmy przeze mnie w 2003 roku dla Jerzego Dariusza Kaźmierczyk , który od 2008 roku stał się moim mężem, którego podstawiono pod Piotra Idziak zamienionego na Piotra Eugster i Norberta Gromek jako dwie osoby i podmieniono moje dane do podmiany moich rodziców na byłych teściów pod Władysławę Kramp czyli matkę byłego męża i jej cztery małżeństwa podłożono pod moją mamę i tatę Józefa i Filomenę Bochyńskich podmieniając sygnatury i powielając, aby stworzyć nierząd sakralny pod jeden ład, aby upozorowano wszystkich Piotrów na jedną osobę podstawiając pod Piotr Idziak, aby go aresztować za dziania Polskiego rządu i ukrycia podstawienie jego matki Idziak Wandy pod dane Jakubczak Wanda do banków w tym w Anglii jako podmiany jej nazwiska na męża, który pobierał emeryturę z Anglii. Podstawiono zakup banku przez Piotr Bukat, który nie miał nic, ale przerobiono go za mojego męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk i podstawiono moją siostrę Beatę Idziak w moje miejsce Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk, a z męża mojego konta przesłano pieniądze i dlatego, aby je ukraść skazano męża w SO Toruń IIK 164/11, aby dokonać tego przez dług i tak pobrać pieniądze przez długi, które rząd nie spłaca i wciąż pobiera, aby ukryć dokonane przestępstwa. Dlatego Szwajcarii ukryto podstawienie różnych osób przez sponsorowanie linii marketingowych jako sposób ukrycia i wykorzystania moich danych w systemie przez FLP i ukrycie sponsorowania obozów w Polsce przez nazwisko Miller. Z tego powodu wstawiono Ewę Eugster z domu Jakubczyk u jej wnuczkę Emilii Miller pod Emilii Brzezińska wstawiając w Starachowicach pod Edytę Maksalon jako Edytę Miller i ukradziono nasze mnie przez podmianę rodzin a mnie zamierzano eksmitować z mojego domu, aby ukryć, że skradziono pieniądze i dane osobowe za które zakupiono Bank w Polsce z naszych pieniędzy, aby podstawić obecnie jako Ewa Jakubczyk w systemie za spadkobiercę na moje dane a jej córkę Izabelę Miller podstawiono Izabela Krzemińska z domu Sliwińska, aby podmienić na Izabela Marcinkiewicz podstawiając Miller, aby pobierać pieniadze przez córkę Izabeli Miller czyli Emilię Miller na dziecko i podstawić pod Emilii Brzezińska na USA do sponsorowania obozów z USA jak Guantanamo w Polsce. Podstawiono datę do podmiany osób osób 7 luty jako 7 stycznia i 1 i 2 luty, aby dokonać w lutym zamiany rodzin planując zamordować moje córki i synów podstawiając Kanclerz Niemiec Angele Dorotę Merkel podstawioną pod moją babcię Anielę Reginę Mazurek, która nie żyje od 2003 roku podstawiając fikcyjną osobę Dorotę Idziak przez oszustwo sąsiadów na dorobiony dług ich na wodę przez podstawienie łącza na moja mamę pozorując, że żyje i mnie podstawiając w to miejsce zamierzając zamordować, aby to nie wyszło , że dokonywano pobierania pieniędzy na umarłych podstawiając za spadkobierców na ul Bohaterów Westerplatte 1 w Starachowicach. Zamierzano zamordować moją córkę , mnie i Kanclerze Niemiec co miało spowodować ukrycie podmiany we Francji ojca mojej babci i zmiany na dziadka mojego ojca. Czyli podmiany zagłodzonego w Twierdzy Przemyśl numer Fort 13 księcia Franciszka Glińskiego podstawionego pod mojego drugiego pradziadka Cara Mikołaja II Romanow występującego jako Franciszek Bochyński/ Bocheński.

Z poważaniem
Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

Advertisements

About thetimesofpoland

Historia rodziny carskiej w Polsce od 1918 roku do 2015 roku. Judy Lew główny herb rodu
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s