Ukrycie fałszywych spadkobierców na SOF-ART Sp. z o.o. na Lipie Henryk Szyb 1 gmina Brody Iłżeckie

as-6

 

Szanowni Państwo

Doszło w Polsce do ukrycia kradzieży dokonywanej przez rząd wykorzystujący policje dorabiającą akta dla osób uzależnionych ,na które pobierane są kredyty niespłacane i obciążana jest spółka SOF-ART Sp. z o.o jako debet  realizowany przez windykacje weksli PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk co powoje kradzież wszystkich pieniędzy przez nas wprowadzonych od 13 lat do Polski  przez rząd podstawiając nieżyjącą Barbarę Nowek w miejsce sędziny Barbary Bochyńskiej z Katowic , aby podstawić Macieja Frankiewicz pod nieżyjącego Macieja Makułę , aby podstawić nieżyjącą Barbarę Nowek  jego babcię za matkę i podstawienie sędziny Barbary Bochyńskiej  w celu podstawienia handlu narkotykami przez policję na Iwonę Makuła  zamieniając na Iwonę Wróblewską do Warszawy,  aby  podstawić dalej do Łodzi w celu podstawienia danych osobowych więźniów obozów koncentracyjnych do prania kradzionych  nam  pieniędzy  pozorując naszą  śmierć w systemie bankowym od 2004 roku do wprowadzania kreowanych spadkobierców carskiej rodziny przez sądy w Polsce  na spółki Jerzego Dariusza Kaźmierczyk. 

Z poważaniem
Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

Starachowice na dzień 06.02.2016

Bożena Elżbieta Bochyńska-Kaźmierczyk z domu Bochyńska
PESEL 63031012705
mgr inż. mech. Jerzy Dariusz Kaźmierczyk
PESEL 67011212279

Zamieszkanie:
ul. Nad Kamienną 25
Zameldowanie:
ul. Bohaterów Westerplatte 1/1
27-200 Starachowice

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Duda
Ambasada Niemiec w Krakowie

Sposoby ukrywania przez rząd kradzionych pieniędzy z PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk

Doszło do wykorzystania przez rząd polski spółki SOF-ART sp. z o.o. do handlu danymi osobowymi do podmiany żywych na umarłych i odwrotnie oraz tworzenia fikcyjnych tożsamości do spółek pobierając na tak spreparowane dane osobowe pieniądze jako pracownicy przez Urząd Pracy kreowani w Kielcach i podmieniono zarządy firm na inne do ukrycia tego, że rząd pobiera pieniądze na nieżyjące osoby a na żyjące podstawia innych pozorując że nie żyją. Spowodowało to dokonanie podstawienia pod SOF-ART Sp. z o.o. handlu przez rząd ludźmi i odbieraniu ubezpieczeń, aby ukryć że żyjemy a rodzice nie żyją i podmieniono akta chorobowe pod rożne osoby wykreowane w systemie bankowym, aby mnie i męża okradać przez 13 lat od 2004 roku do dnia dzisiejszego. Z tego powodu doszło do podstawienie pracownika sądu Rejonowego w Kiecach pani Bożeny Szymańskiej-Jedynak pod moje dane i ją podmieniono na Bożenę wynajmującą na ulicy Toporowskiego mieszkanie dla mnie a jej męża Józefa podstawiono pod Józefa Wróblewskiego pozorując osobę, która podawała się za przedstawiciela wynajmujących Roberta Skórę na Roberta Wróblewskiego, a akta medyczne mojego taty Józefa Bochyńskiego po śmierci zostały podmienione na inne schorzenie zaplanowane dla innych osób jak Józef Wróblewski podstawiony pod Jerzy Romanowski i Jerzy Bochyński, a mojego męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk skazano aby nie wyszły podmiany struktur właścicielskich firm na inne i że Rząd posiada nasze firmy i pieniądze kreując to przez mordowanie ludzi i dorabianie akt medycznych dla zdrowych doprowadzając ich do choroby, aby wykazać dane schorzenie potrzebne do pobranych pieniędzy. Z tego powodu podstawiono moja siostrę Beatę Marię Idziak pod moje dane Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk bez drugiego imienia podstawiając pod handel zwłokami na fałszywe dane osobowe które doprowadziły, że ukradziono metryki urodzenia trojga moich dzieci na Piórecki i ich uśmiercono w systemie przez Roberta Skórę podstawiając za Dariusza Pióreckiego ojca i podmieniając na pracownika dawnego SOF-ART Sp. z o.o. pana Roberta Wróblewskiego aby dokonać podmiany żywych na umarłych a umarłych na żywych i dorabiając przez fałszywe przychodnię na SOF-ART Sp. z o.o. której nie były akta medyczne do podmienionych osób i dokonując podmiany schorzeń okaleczając ludzi bez powodu do ukrycia pobieranych pieniędzy na kredyty ,które rząd nie spłaca wykorzystując policję , która wykorzystuje do tego rożne osoby na które pobiera krety i dostarcza im narkotyków jako kredyt aby dokonywać windykacji i dlatego skazano męża, gdyż kredyty pobierane są na SOF-ART Sp. z o.o., który obciąża weksle PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk i otwarte akredytywy na spółkę teren spółki kontrolowany prze policje , gdzie wprowadzono spadkobierców przez prokuraturę i sędziów, którzy pobierają kredyty na remonty, budynków, wymiany okien i nie spłacają zaciągniętych kredytów . Doszło do podstawienia Beaty Idziak pod moje dane pozorując rodzinę z Arkadiuszem Durlej na tą firmę oraz Czesławem Daleszak do handlu danymi osobowymi i uśmiercaniu żyjących i ożywianiu nieżyjących tworząc żyjącymi do podstawienia innych osób. Arkadiusza Durlej podstawiono pod Arkadiusza Słodkiewicz i upozorowano spadkobiercą podstawiając śmierć jego brata Mariusza Słodkiewicz pod Mariusza Kołodzińskiego aby manipulować zaznaniami w sądach do podstawienia rządu na moje konto zamierzając zamordować mojego męża i dorobić nieistniejące próbę samobójstwa do podmiany akt w sądzie. Dlatego podstawiono Arkadiusza Durlej pod Arkadiusz Szymański i Czesław Daleszak pod Czesław Maksalon pozorując rodzinę i robiąc kręgi spadkobierców na fałszywych sprawach tworzonych przez Waldemara Maksalon w dodatku pod mojej rodzinie, aby okradać nas i i robić przestępcami oraz dorabiać dzieci z nieprawego łoża dla moich rodziców do postawienia moich dzieci pod inne linie, gdyż ukradł pan Robert Skóra im metryki umieszczając jako zaginionych w systemie, aby później ich zabić robiąc sprawy zniesienie współwłasności i działy spadku oraz eksmisje planując zamordować moją córkę podstawioną pod moje dane podobnie drugą córkę i moich synów podstawiając pod różne osoby i tworząc fałszywe sprawy po moich rodzicach i po nas . Znika REGON spółki z wykazu Ministerstwa Sprawiedliwości 664-00-11-441, aby pozorować obroty na umarłych i wydawać pieniądze przez tak fałszowane dane osobowe w systemie podstawiając ZUS do wypłaty na inne osoby odszkodowań co powoduje wykrycie prawdziwych rodzin i wstawienie innych osób jak sekretarka urzędu skarbowego na moje dane i pod moją babcię Anielę Reginę Mazurek podstawiono Kanclerz Niemiec Angelę Merkel, którą zamierzano zamordować 7 lutego, aby według prawideł dorobionych w systemie dokonać podmiany rodziny na Brunona Bochyńskiego datę urodzenie i urodzenia mojej babci 7 styczeń i córki 7 styczeń co już wyjaśniałam. Dlatego podstawiono Roberta Skórę za Roberta Wróblewskiego podmieniając rodzinę na Kielce i podstawiono mnie Bożenę Bochyńską-Kaźmierczyk na Marmoroc-Polska Sp. z o.o. przez sąd w Kielcach wzywając Ireneusza Wasilonek do mojej sprawy SOF-ART Sp. z o.o. , aby podmienić na drugą spółkę , aby wstawić dawne zarządy do ukrycia skradzionych pieniędzy w USA wstawiając byłą moją oraz wstawiono Adama Solak, aby pozorował Adama Pióreckiego mojego syna pozorując ich za spadkobierców, a mojego męża skazano, gdyż umieszczono wszystko w USA i zamierzano wymordować moją prawdziwą rodzinę pozorując inne osoby w systemie przez wprowadzenie ich do systemu przez rząd dowolnie według upodobania i później wpisując tam służby wywiadu, które prowadzą sprawy sądowe do prania już ukradzionych pieniędzy. Ludzi usuwani z systemu są widoczni jako zaginieni i są traktowani jak zombi do pobierania narządów w przypadku gdyby nie chcieli współpracować z władzą która morduje co ma odniesie do słów papieża Franciszka. Powoduje to że zaginieni ludzie są traktowani jako odpady ECO do użycia jako wtórne przetwarzanie, i podmiana następuje ludzi na zwierzęta i części zamienne podstawiając Andrzeja Pachowskiego jako EKORECYKLING w Łodzi. Podstawiono Katarzynę Kiełbasa i jej męża Tomasza Kiełbasa pod SOF-ART Sp. z o.o. pozorując spadkobierce i tworząc Grosik jako pod-spółkę i pozorując Katarzynę jego druga żonę na Katarzynę Kaźmierczyk podstawioną pod moje dane Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk, aby podstawić Tomasza pod sędziego Tomasza Nowak w Sądzie Okręgowy w Kielcach , gdzie wygrałam sprawę która znika podstawiając Tomasza Pawelec podstawiając Jezierski i Okna jako forma sprzedaży przez spółdzielnie co połączono z systemem operacyjnym Windows kreując handel ludźmi i danymi przez Kielce jako Coma czyli usypianie ludzi i Budzik jako obudzenie do podmiany akt medycznych. Coma po łacinie i grece Koma jako śpiączka. Koma po łacinie Coma, „włos” nieostrość obrazów wytwarzanych przez soczewki. Przy astygmatyźmie odwzorowanie punktu święcącego wykazuje zamiast punktu otrzymujemy figurę K i podstawiono księdza Oko pod Martin Schulz kandydata na kanclerza. Podstawiono sieć T-Mobile pod moje dane Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk, które bezprawnie zamieniono na moją mamę Filomenę Bochyńska przez oszustwo w Kielcach co wynikało z wykazania danych w Starachowicach. Pan Lewy Mirosław podstawił swoją córkę Agnieszkę pod moja wnuczkę Wiktorie Kornaszewską i podmienił matkę dziecka Agnieszkę z domu Krześniak, aby podstawić jako dziecko korporacyjne pod moją córkę podstawioną pod moje dane osobowe zamierzając ją zlikwidować 7 lutego w celu zamiany na Kanclerz Niemiec Angele Merkel i Kaczyńskich. Pod Grosik został podstawiony Kamil Olszewski i Wiktoria Olszewska podstawiając pod Wiktorię Olszewską do podmiany rodzin. Misiewicz Bartłomiej podstawiony został pod Bartłomiej Pikul pozorując małżeństwo z moją córką. Podstawiono ludzi z obozów zagłady jako żyjących i podstawiono 100,- milionów euro za obrazy Czartoryskich pod samolot Donalda Trump za 100,- milionów dolarów amerykańskich , aby zgadzały się liczby do naszej decyzji przelewu przez pełnomocnika 100,- milionowe euro ze Szwajcarii do Polski na moje konto w Starachowicach w PKO BP SA na nazwisko Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk wstawiając na konto za każdym razem preparowanych spadkobierców przez prokuraturę i sędziów w Starachowicach i Kielcach, którzy tworzą kredyty jako eksmisje przez podmianę dokumentów w banku wpisując szefa Auschwitz pan Alexander Piorkowski na Pałac w Rudzie Malenieckiej, aby pobierać odszkodowania z carskich depozytów przez agentów wojska podstawionych pod dane osobowe więźniów Auschwitz co powoduje prześladowanie tych osób i ich rodzin przez prawicę czyli rząd polski i gminę żydowską w Nowym Jorku.

Aby to ukryć oddano skarb państwa w Polsce 01.01.2017 dla gminy żydowskiej z Nowego Jorku , jednocześnie z ludzi zrobiono eko-odpady do pobierania części zamiennych planując pobrać na części moje dzieci podstawiając pod rodziny i osoby, które pozorują carską rodzinę , aby udawać prawdę przed Bogiem. Dzieci są podstawione pod ciocię byłego męża Dariusza Pióreckiego w Sopocie , a jego dane podstawione są w Elblągu pod Kanclerz Niemiec Angele Merkel.

Żydzi w Nowym Jorku więźniowie obozów koncentracyjnych pisali list do międzynarodowych instytucji, że są dalej prześladowani nie znając przyczyny, którą wyjaśniliśmy a jest ona w Nowym Jorku, gdzie Żydzi prześladują Żydów, aby ukraść pieniądze przez kradzież osobowych dawnych więźniów obozów koncentracyjnych. Wykorzystano dane osobowe więźniów obozów koncentracyjnych do działów spadku podstawionych o pod windykacje carskich depozytów przez oszustwo dokonane w Polsce przez sądy i prokuraturę oraz IPN przy udziale rządu polskiego.

Dzieci są darem Bożym a wierzący źrenicą oka Bożego a kto nas niszczy tego zniszczy Bóg.

Z poważaniem
Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

 

Advertisements

About thetimesofpoland

Historia rodziny carskiej w Polsce od 1918 roku do 2015 roku. Judy Lew główny herb rodu
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s