Metody okultystyczne niszczące Kościół według Frazera autora Złotej Gałęzi

Starachowice na dzień 10.02.2017

Bożena Elżbieta Bochyńska-Kaźmierczyk z domu Bochyńska
PESEL 63031012705
mgr inż. mech. Jerzy Dariusz Kaźmierczyk
PESEL 67011212279

Zamieszkanie:
ul. Nad Kamienną 25
Zameldowanie:
ul. Bohaterów Westerplatte 1/1
27-200 Starachowice

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Duda
Ambasada Niemiec w Krakowie

Św. Sekariusz i skutki działania dla kościoła katolickiego według „Złotej gałęzi” Frazera

Zamieniono Ivankę córkę Donalda Trump na mężczyznę i podstawiono pod cara Iwana Groźnego podstawiając akta z osobowe z obozów koncentracyjnych, gdzie podmieniano płeć mężczyzn i kobiet. Zamieniono Mariana Bochyńskiego po jego śmierci na Marię Maksalon fikcyjna osobę i podstawiono Marię Żakiewicz do kradzieży carskiego mienia zamieniając na prababcię mojej babci wnuczkę brata cara Rosji księcia Konstantego Romanow kradnąc herb z którego sowę ukradziono do USA przed którą kłaniają się prezydenci USA. Drugi element herbu książkę ukradziono do Kościoła na Świętym Krzyżu jako księga na pniu. Pod pień podstawiono agenta gestapo Waldemara Maksalon współpracującego z UB w Polsce podstawionego jako spadkobierca na mieniu moich rodziców przez udawanie małżeństwa ze swoją córka Edytą Maksalon mającą dziecko mojej córki Anny Pióreckiej z W. Putin , którego zastąpiono sobowtórem w Rosji na co zgodziły się kościoły przekupione pieniędzmi. Podstawiono do Anglii pana Gorbunowa jako Godunow. W Polsce podstawiono powieść Henryka Sienkiewicz , gdzie są opisy herbu Rawicz dla Andrzeja Kmicic , za którego wstawiono Andrzeja Diodę prezydenta Polski pod czarną mszę Św, Sekariusza jako modlitwa za naszą śmierć czyli cesarskiej rodziny, którą okradł kościół i rząd podstawiając Zuzannę Maksalon jako Zuzannę Czyż pod księdza w Starachowicach. DNA panny Zuzanny wykaże , że Kościół dokonał kradzieży dzieci carskiej rodziny i wykorzystywał wnuki do kradzieży pieniędzy za wiedzą papieża , gdyż aby odprawić czarną mszę potrzeba mieć dyspensę papieża pod co podstawiono profanację Hostii przez prezydenta Polski Andrzeja Dudę. Zgoda na odprawienie mszy Św. Sekariusza jest równoznaczne z wiedzą papieża Franciszka o wykorzystaniu kradzionych dzieci do nierządu i kradzieży pieniędzy przez opłacanie polskich sędziów i prokuratorów, którzy dla papieża łamali prawo. Sprawa INs 956/09 i kontynuacja IN s 716/10, gdzie podrzucono naszą sprawę z Kielc o przywrócenie stanu posiadania carskiej rodziny SO Kielce IC 2627/10. Podmieniono sprawę SO Kielce IIIK 207/07 na Mniów , gdzie odprawiono czarną mszę. Ukryto to działanie przez dwie umowy mojej mamy z Urzędu Miasta Starachowice na zakup Bohaterów Westerplatte 1/1 z garażem i komórką, gdzie druga jest Aneksem, gdzie występują inne osoby reprezentujące Urząd Miasta, aby podmienić dwie umowy i podstawić Aneks mojej mamy Filomeny Bochyńskiej pod umowę pana Waldemara Maksalon na innej nieruchomości Bohaterów Westerplatte 8/2 co doprowadziło do śmierci mojego dziadka Franciszka Jan Mazurek w 1999 roku podstawiając Mazurków pod Radziwiłł. Drugą umowę podmieniono tak samo wpisując sąsiadów , aby usunąć mojego tatę Józefa Ludwika Bochyńskiego syna carewicza Aleksego Romanow i podstawić pod stronie mamy Filomeny Bochyńskiej z domu Mazurek mojej babci mamę drugą linię Romanow pod księcia Konstantego Romanow , gdzie podstawiono obecnie ministra Konstantego Radziwiłł czyli służby wojskowe. Z tego powodu pani historyk Żakiewicz nasze pisma do prezydenta Andrzeja Duda określiła pisma kierowane do Belwederu, gdzie defilady przyjmował w 1830 roku książę Konstanty Romanow od Korpusu Kadetów pod który podstawiono weksle PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk. Działania kościoła z tego powodu były niewidoczne. W 2004 roku skradziono dokumenty firmy męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk założonej w Szwajcarii APE UMWELTTECHNIK AG i podstawiono Jerzego Bochyńskiego z Katowic oraz Barbarę Bochyńską na Bohaterów Westerplatte 1/1 podstawionych pod dane Dariusz Piórecki co spowodowało, że Kościół katolicki i rząd polski od 13 lat pobierał kredyty nie spłacając ich stosując okultyzm do kabały do pozorowania prawdy w sądzie, gdzie sędziowie byli przekupieni i podawali się za spadkobierców po moim mężu Jerzym Dariuszu Kaźmierczyk , aby pobierać pieniądze z Fundacji APEX-STAR jako carska rodzina. Spowodowało to zabranie wejścia na Bohaterów Westerplatte 1/1 i oddanie dla Heleny Surma pozorując ją na spadkobierce jednej linii rodziny Romanow po moim ojcu Józefie Ludwiku Bochyńskim w celu pobierania z ZUS emerytur na zmarłych podstawionych jako spadkobierców po mnie i mężu oraz upozorowano wejście drugie od werandy dla Jerzego Bochyńskiego z Katowic podstawionego pod dane Dariusz Piórecki zamieniony na Jerzy Kaźmierczyk jako spadkobiercy po mojej babci Anieli Reginie Mazurek pod która podstawiono Mariana Bochyńskiego w celu wstawieni Waldemara Maksalon i Jerzego Bochyńskiego jako spadkobierców pod księciu Konstantym Romanow co spowodowało ucięcie Jerzemu Bochyńskiemu nogi w celu jego podstawienia pod Feliksa Maksalon ojca Waldemara Maksalon.

Spowodowało to korupcję wymiaru sprawiedliwości przez robienie remontów sądów podstawionych pod obóz Żydów w Starachowicach, na terenie którego stoi obecnie sąd co służy do podmiany danych osobowych na zasoby IBM w USA z wszystkich obozów zagłady.

Odbito fałszywy dokument z USC w Końskich, gdzie podmieniono datę urodzenia taty Józefa Ludwika Bochyńskiego 23.03.1932 rok na 23.04.1932 rok aby zamienić na święto Jerzego jako jako Zielony Jerzy podstawiając Jerzego Bochyńskiego jako Zielonego Króla wstawiając ludowe obrzędy na Ligocie w Katowicach co połączono z Kościołem Zielonoświątkowym traktowanym jako Zielony Król, który w rzece wkłada trzy gwoździe, zardzewiałe i potem wbija je w lipę , aby podmienić relikwie krzyża dar cesarza Ottona III dla króla Bolesława Chrobrego. Pod dane osobowe w zasobach III Rzeszy i doświadczenia medyczne na ludziach i kastracje mężczyzn podstawiono wierzenia w boginie , której w czasie ekstazy obcinali sobie przyrodzenie mężczyźni co jest obecnie prowadzone przez prokuratorów i sędziów w Polsce, którzy podmieniają dane osobowe kobiet na mężczyzn i odwrotnie w celu późniejszego okaleczania ludzi do systemu bankowego, aby podstawić III Rzeszę pod III Rozbiór Polski w którym Niemcy zajęli teren do Brześcia czyli dzisiejszej Polski co starano się ukryć jako zagrożenie ze strony Rosji, która zajęła ze wschodu tereny jedynie Ukrainy i Białorusi do Brześcia.

W Kościele Zielonoświątkowym określono klaskanie jako zgoda na treść pieśni wykazując  klaskanie Żydów jako zakończenie transakcji handlowej . W rzeczywistości miało to na celu podstawienie pogańskiego zwyczaju Kurdów jakie były w osadzie Czamurłu jako zwyczaj klaskania w ręce przed zachodem słońca dla odpędzenia węży.

Kościół nie przyznał się do cesarskiej rodziny przy jednoczesnym okradaniu jej przez korupcję wymiaru sprawiedliwości i stosowania praktyk okultystycznych, które nic nie dają na co wskazuje lektura „ Złota Gałąź” autora James Georg Frazer, który opisuje metody magii homeopatycznej oraz innych metod i sposobu prowadzenia czarnej mszy. Podstawiono Roberta Wróblewskiego do prowadzenia biznesu na Lipie Henryk Szyb 1, aby podstawić plany Willi Rosochacz i podmienić na Roberta Satanowskiego dyrygenta podstawiając za niego podróżnika arabskiego Ibn Batuta , aby przejść na szczyty górskie jako sygnatury akt do podmiany zbrodni hitlerowskich przechodząc jako wąska ścieżka pozorując chrześcijan jako cieśnina Nutka i plemię indiańskie podstawiając miasto Komańcza pod plemię w USA Komanczów. Podstawiono dokumenty zagrabione przez szefa Gestapo w Zakopanym pana Roberta Weissmann do sądów polskich wstawiając Bogdana Żakiewicz pod herb Jelita należący do Zamoyskich co połączono z Różą Lubomirską z Zamoyskich i ukryto przez wstawienie współpracownika Roberta Weissmann tłumacza Bronisława Mazurkiewicza pod Bruno Mazurkiewicz zamieniając na Tarnowski w celu połączenia przez Sieniawskich pieczętujących się herbem Leliwa tak jak Tarnowscy, aby połączyć jako rodzina Lubomirskich pieczętujących się Szreniawą z krzyżem , który zabrano , gdyż podstawiono Żydów i połączono z Półkozic księcia Jerzego Lubomirskiego, którego herb zamieniono na głowę osła, aby podstawić Midasów czyli pozorantów z oślimi uszami jako ośla głowa.

Pan Frazer otrzymał szlachectwo i w jednym dniu zmarł on i jego żona 7 maja co oznacza , że go zamordowano, aby podstawić Jan i Jerzy jako stolarzy.

Podmieniono Zakład Doświadczalny FSC STAR SA na Zakład Doświadczalny PAN , który był w Popielnie co połączone z tajnym ośrodkiem Kolejarzy w Lublinie łącząc z wyprawą na jezioro Ruciane Nida, gdzie napadnięto na namioty w tym rodziców i skradziono nesesery robiąc z nich portmonetki co wykazała policja i upozorowano, że rodzice nie żyją , aby zrobić działy spadku co podstawiono pod Rudę Maleniecką wstawiając Ewę Cichocką za konkubinę swoje wuja Waldemara Maksalon, który ma drugą żonę Alicję Maksalon z domu Kowalska zamienioną na Mazurek przez prokuraturę. Wstawiono moje dane jako sprawa IC 1009/13 jako sprawa zaginięcia dokumentu Waldemara Maksalon do czego nie miał prawa mnie powoływać , ale zamieniono mnie Bożenę Bochyńską-Kaźmierczyk i podstawiono Ewę Cichocką , aby pod tworzone fałszywe sprawy podstawić moje dane do podmiany historii i połączenia ze Św. Brunonem zamordowanym przez Prusów w 1009 , którego pochowano na Świętym Krzyżu z obciętą głową i podstawiono kroniki Świętokrzyskie pod herb mojej prababci sowę na księdze na pniu i połączono z zamordowaniem mojego pradziadka, któremu głowę użyto od eksperymentu i jest podtrzymywany przy życiu w Szwajcarii. Podmieniono kroniki Świętokrzyskie na kroniki Galla Anonima w biblioteki biskupiej w Lidzbarku wydobyte w 1749 roku w celu zamiany na kraj 1001 jeziora podstawionego pod studnie w celu przejścia na Konrada Szmytka podstawionego pod Konrada Szmytka zamienionego na Konrada Mazowieckiego , który sprowadził Krzyżaków, aby zamienić historię Polski. Zamierzano podstawić pod powieści Krzyżacy Henryka Sienkiewicz i postać Juranda ze Spychowa ciocię Henrykę Błędzińską zamierzając ją oślepić, i porwać jej córkę Oleńkę podstawioną pod drugą powieść Potop, aby przejść na Bogusława Radziwiłł podstawiając Bogusława Linde , którego podstawiono pod herb słownik mojej babci. Podstawiając Sławników koło Sieciechowa pod Sławek Jakoniuk, Sławomir Szarek i Sławomir Tatarek wyczytany przez Kościół w celu wstawienia na dobra Sławkowskie zapłacone przez cara dla kościoła jak i na dobra Brodzkie, gdzie wstawiono nauczycieli jak panią Bem w celu jej zamiany na generała Bem przez piosenkarkę Bem w celu wstawienia pod Ewę Tylman zamienioną na architekta Tylman z German w Holandii , który projektował kościół w Czerniakowie fundowany przez księcia Stanisława Herakliusza Lubomirskiego właściciela i twórcy Łazienek. Zamieniono pana Tylman na Gemerski. Pod nazwę miejscowości German podstawiono piosenkarkę German oraz nazwisko Niemiec wstawiając Niemcowa i Artura Niemiec syna Grażyny Szmytka za którą wstawiono Grażynę Kulczyk. Zamierzano zamienić Bogusława Szmytka na Bogusława Krasuskiego czyli Radziwiłł zamieniając sędzinę Magdalenę Jarczyk córkę Jerzego Bochyńskiego zwaną Kasjopea jako ofiarę dla smoka wodnego podstawiona pod Oleńkę, której historię zamierzano zmienić zawartą w powieści. Za Wojciecha Idziak zamierzano pobrać tyle złota ile waży powieszona o połączone osoby o imieniu Wojciech, których zamierzano usunąć w Gdańsku w celu pobrania złota dla Prusów, którzy wymarli, ale podstawiono nazwisko Pruss pod herb pruss księcia Jabłonowskiego, aby przejść na jabłko jako atrybut władzy cesarskiej odniesiony do pierwszych ludzi do jabłka , które podała Ewa.

Dokonano podmiany Stacji Naukowej PAN w Popielnie na Stację w Rudzie Malenieckiej koło Końskich , gdzie umieszczono moje dane podmieniając przez Sąd w Kielcach, który stworzył niezgodność PESEL , aby podstawić pana Dąbrowskiego pod Dariusza Dąbrowskiego w celu wstawienia Romana Sanguszko pod wzgórze 196 m w Tarnowie zamieniając na sprawę SR Starachowice INs 169/ 00 na 196 co zamieniono na INs 956/09 oraz podmieniono sprawę z 2003 roku nabycia spadku przez moją mamę Filomenę Bochyńska pod jej mamę Anieli Reginie Mazurek na rok 2005 jako zasiedzenie przez Waldemara Maksalon przez jego nieżyjących od wielu lat rodziców , zamieniając sygnaturę dla mojej mamy jako INs 450/05. Celem było podstawienie na wzgórze w Wałbrzychu wysokość 450 obok Sowich Gór jako oznaczenie 44 jako opinie psychiatryczne Pc44/13 w Tomaszowie Mazowieckim połączone z windykacją długów Bohdana Żakiewicz SO Częstochowa Nc 44/09 , którego podstawiono pod złoty pociąg w Wałbrzychu jako złoto stomatologiczne z obozów w zagłady w celu ukrycia złota pobranego z banków w Szwajcarii i USA przez windykacje weksli PPH-APE Jerzy Kaźmierczyk ukrywanych przez podstawienie Jerzego Bochyńskiego w Katowicach i sędzinę Barbary Bochyńskiej, z których to windykacji pieniądze w banku pobiera ksiądz. Dorobiono opinie psychiatryczne dla Beaty Marii Idziak i podstawiono sędzinę Magdalenę Jarczyk jako Kasjopea zamieniona na Katarzynę Kaźmierczyk córkę Bogusława Krasuskiego prawdziwe nazwisko Radziwiłł. Podmieniono Czarną Hańczę koło Staszowa, gdzie zamieniono Zofię Radziwiłł na Zofię Popiel podstawioną na Popielno zamieniając na Czarną Hańczę niedaleko Suwałk i podstawiono Pióreckich pod Piorkowskiego szefa obozu Auschwitz.

Papież zezwolił na czarną mszę przeciwko naszej cesarskiej rodzinie, która powoływała w przeszłości papieża na urząd, aby kraść pieniądze przez działy spadku na więźniach obozów zagłady i ludziach na których robiono eksperymenty medyczne planując dokonywać ich młodym pokoleniu, aby ukryć kradzież pieniędzy w systemie bankowym. Na mszę Świętego Sekariusza musi udzielić dyspensy jedynie papież, gdyż na niej gwałci się kobietę i bezcześci się czarną hostię co połączono z podstawieniem czarnego kura na Pałac w Bałtowie pozorując czarny kolor na dzieci z nieprawego łoża do herbów co nie miało miejsca.

Porwane dzieci nie zostały zwrócone przez kościół i nie odzyskały wolności, które wykorzystano do upozorowania w systemie bankowym określenia nieprawdy, że carska rodzina w Polsce nie żyje opłacając służby wojskowe, które podstawiono za spadkobierców na pałace i zamki skradzione przez kościół. Kościół Katolicki podobnie jak kapłani w Świątyni w Jerozolimie przez 2000 lat opłacili żołnierzy, aby mówili nieprawdę, że Jezusa Chrystusa skradziono i zapłacono im za to, aby mówili nieprawdę. Jest to powtarzane do dziś wprowadzając podwójne odważniki do sądu i znieważając moich dziadków i rodziców, aby dopisać im nieistniejące związki i fałszywe linie genealogiczne, dodatkowo naruszając groby, aby zbezcześcić i podmienić wujka Mariana Bochyńskiego jako Marię Maksalon w celu podstawienia Marii Żakiewicz na Pałac Paderewskiego , którego to Ignacego Paderewskiego podstawiono pod herb jelita należący do Zamoyskich wstawionych pod Różę matkę mojej babci księżnej Marii Lubomirskiej spalonej w Pałacu w Kruszynie w 1932 podczas napadu faszystów. Podstawiono Podczaskich pod Romera, aby podmienić historię i ukryć wymordowanie arystokracji i inteligencji w Polsce w latach 50-tych ubiegłego wieku przez PRL. Niemcy zawłaszczyli atlasy Romera należące do mojego dziadka, aby ukryć historię podmiany Eugeniusza Romera na Eugeniusz Podczaski i połączono z lodowcem na Alasce jako lodowiec Romera przy Górze Świętego Eliasza 5486m co połączono z laską marszałkowska przez kabałę dodając a jako przeczenie. Podstawiono Augusta Żabę zwanego Aleksandrem i Dominika Żabę i Napoleona Feliksa Żabę na rondo w Warszawie jako żaba czyli okultyzm podstawiając Jarosława Rosinę pod Jarosława Kaczyńskiego wstawionego pod Jarosława Maślisz łącząc Dominikę Maślisz z Dominika Kulczyk i podstawiono Anne Hołowiankę jako Annę Hołowczyc podstawiając Annę Marię Piórecką Podstawiono sędziego Zbigniew Jarczyk w Katowicach pod Zbigniew Brzezińskiego w USA wstawionego pod Zbigniew Włodarczyk w Skarżysku-Kamiennej wstawionego pod ministra Zbigniewa Ziobro jako Zbyszko z Bogdańca, który miał opanować Spychów jako herb dzik na tarczy Juranda, który jest wstawiony w Kościele w Kruszynie niszcząc skrzydło anioła na cmentarzu w Kruszynie, gdzie zniszczono grobowiec w celu pobrania DNA Lubomirskich pozorując jego odbudowę przez fałszywych Lubomirskich, którzy nas okradają.

Podstawiono Zygmunta Krauze kompozytora i pianistę pod biznesmena podmieniając na Zygmunt Dąbrowski zamieniony na Piórecki co połączono z Wiłkomirska, z którą koncertował Andrzej Ratusiński podstawiony pod Andrzeja Kmicic, natomiast jego ojca Stefana Ratusińskiego podstawiono pod Stefana mazurek, którego podmieniono na Radziwiłł i połączono z Meksykiem przez dyrygenta Krauss Clemens Heinrich 31.03.1893 Wiedeń zmarł 16.05.1954 Meksyk w celu zamiany wszystkich działań na melodie pod batutą podróżnika arabskiego Ibn Batuta w celu zamiany chwały dla Boga na odwrócenie mocy jako działanie gestapo w Zamku Radziwiłów w Szydłowcu pod muzeum instrumentów muzycznych zamienionych na instrumenty bankowe do sponsorowania instrumentów medycznych do podmiany danych osobowych w celu ukrycia kradzionych pieniędzy jako orkiestra. Aby wszytko połączyć klejem wstawiono Klein Bernhard Joseph 6.03.1793 Kolonia zmarł 9.09.1832 Berlin kompozytor oraz 2.02.1892 Klein Fritz Henrich 2.02.1892 Budapeszt zmarł 12.07.1977 w Wiedniu w celu wstawienia Klein Knecht niemiecką rodziną muzyków co połączono z Sabiną Knechti co łączy z Zakładami Starachowickimi jako dostawy z podzespołów z Rygi przez Kleina podstawiając jako Zuzannę Kleina drugą córkę Anny Pióreckiej porwanej w 1985 roku do zrobienia działu spadku w Rudzie Malenieckiej na kaplicy jako jedynej reaktywacji w PRL , gdzie zrobiono dział spadku na carskim mieniu podstawiając Frelichów pod których wstawiono Pióreckiego jako szefa obozu w Auschwitz na obrazach drogi krzyżowej skradzionej z kaplicy. Celem było pobieranie pieniędzy z carskich depozytów wykorzystując bazy danych w komputerach IBM z obozów zagłady, aby kradzione pieniądze były niewidoczne. Skala kradzieży doprowadziła do zniszczenia gospodarski na świecie, gdyż firmy piorące pieniądze kościoła zwolnione z podatku niszczą firmy, które muszą swoją pracą zarobić na utrzymanie. Podstawiono muzyków, aby ukryć innych muzyków, którzy byli nadwornymi muzykami na dworze mojej rodziny Lubomirskich w Łańcucie jak Franciszek Lessel i podstawiono pod majątek Gzików pod Kaliszem , którym zarządzał ten muzyk, który był jednym z dyrektorów Towarzystwa Amatorskiego Muzycznego w Warszawie. Franciszek Lessel rozpoczął prace jako plenipotent dóbr Marii Wittenberskiej w Pilicy i podstawiono Janusza Smyczyńskiego w Wittenbergi pod moją córkę Annę Piórecką w Niemczech.

Franciszek Lessel zarządzał również majątkiem Popławskich w Pęcicach i zmarł w Piotrkowie Trybunalskim w 1838 roku co próbowano podmienić przez więzienie na mojego męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk podstawiając mojego dziadka Franciszka Jana Mazurek czyli hrabiego Jana Tarnowskiego. Podstawiono Mariole Popławska z domu Piórecka( Kornaszewska) siostra byłego męża Dariusza Pióreckiego obecnie Kornaszewski i podstawiono Rafała Popławskiego pod mediatora Rafała na sali SO Toruń IIK 164/11, gdzie dokonano kradzieży stulecia pobierając kredyty jako spadkobiercy żyjącego oskarżonego i skazanego jako tytuł windykacji i zabezpieczenia kredytu, których nie spłacono przez 13 lat. Podstawiono papieża Jana Pawła II czyli Karola Wojtyłę pod Karola Lipińskiego skrzypka syna Feliksa za którego wstawiono Feliksa Maksalon podmienionego na Bochyński w celu ukrycia kradzieży.

Z poważaniem
Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

Advertisements

About thetimesofpoland

Historia rodziny carskiej w Polsce od 1918 roku do 2015 roku. Judy Lew główny herb rodu
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s