Dwa uderzenia

Starachowice na dzień 12.02.2017

Bożena Elżbieta Bochyńska-Kaźmierczyk z domu Bochyńska
PESEL 63031012705
mgr inż. mech. Jerzy Dariusz Kaźmierczyk
PESEL 67011212279

Zamieszkanie:
ul. Nad Kamienną 25
Zameldowanie:
ul. Bohaterów Westerplatte 1/1
27-200 Starachowice

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Duda
Ambasada Niemiec w Krakowie

Podwójne uderzenie i roboty murowe

Z powodu kolizji pani Beaty Szydło i podmianą przez policję mandatów drogowych na mandaty poselskie oraz mandaty jako pełnomocnictwa wyjaśniam , następne podmiany. Samochód seicento, który uderzył w panią Beatę Szydło ma powiązanie kolorem na cinquecento mojego teścia, którym jeszcze przed naszym ślubem jechał mój mąż Jerzy Kaźmierczyk co miało spowodować podstawienie mojego teścia pod mojego dziadka hrabiego Jana Tarnowskiego występującego jako Franciszek Jan Mazurek pod którego podstawiono papieża Franciszka wstawiając dług kościoła pod mojego dziadka, który nie miała długu, aby podstawić Beatę Szydło za moją siostrę Beatę Marię Idziak i ukraść moje oświadczenie, że dałam za zwolnienie z długu mojego męża trzy nieruchomości po moich rodzicach robiąc manewr oddania mojej części na rzecz siostry i w jej imieniu oddania nieruchomości za mojego męża, którego skazano i ukradziono nieruchomości co próbowano ukryć przez wprowadzenie mandatu i wypłatę ubezpieczenia pozorując spór w trybie 777, który moja siostra zawarła w pełnomocnictwie dla mnie po czym oddała dla mnie mienie czego sąd nie uznał w Starachowicach, ale wprowadził potajemnie sąsiadów za spadkobierców. Sąd w Toruniu nie miał dobrych informacji, że przejęłam z siostrą mienie po naszych rodzicach z dobrodziejstwem inwentarza i stworzył sprawę jako dłużniczki po rodzicach jako Km 336/10 dorobioną w 2016 roku jako licytacja mojej nieruchomości do której sąd nakazał mi w Starachowicach i Kielcach eksmisję planując wyrzucić mnie na bruk kradnąc mienie dla Beaty Szydło co miało stać się początkiem wojny jako przejście przez lustro zamieniając działkę 29 na odbicie lustrzane jako 92 w celu podstawienia Teresy Szmytka za spadkobiercę po swoim żyjącym synu Konradzie Szmytka , która jest w Domu Starców w Ustroniu co miało spowodować upozorowanie zabrania mojego mienia przez rząd i podstawienie mojej nieżyjącej mamy Filomeny Bochyńskiej pod Teresę Szmytka wykorzystując dawny mój adres pod którym mieszkanie sprzedałam dla państwa Daniszewskich , których zamierzano zniszczyć , aby podmienić Teresę Daniszewska pod Teresę Szmytka ukrywając wstawienie Konrada Szmytka jako Fundacji APEX-STAR, którą założył mój mąż Jerzy Kaźmierczyk, którego przez błąd „zi” powielono co miało doprowadzić do wstawienia Walerii Szmytka , która jest córką Tatiany z pierwszego małżeństwa z Białorusi podstawionej pod Tatianę Hydzik żonę Michała Hydzik byłego biskupa Kościoła Zielonoświątkowego.

Podstawiono na Wisłę pastora Ferdynanda Karel z Katowic po jego śmierci, aby podstawić pod dane Karol Jacek. Skutkiem takiego działania jest doprowadzenie do wojny , gdyż na Białorusi podstawiono inne małżeństwo naszego pełóno9mocnika z Szwajcarii pana Gustawa Alfreda Schmidt czyli tak pierwotnie nazywał się ojciec Konrada Szmytka jako Bogusław Schmidt , którego podstawiono pod Bogusława Krasuskiego pierwszego teścia mojego męża , który naprawdę jest księciem Radziwiłł, a nie jak określił to kościół dzieckiem z nieprawego łozą Tarnowskich, gdyż mój dziadek ani pradziadek nie miał dzieci z nieprawego łoża, ale kościół stosuje kabałę i dopisuje fikcyjne małżeństwa przez Żydów, którzy nie uznają Chrystusa i są kapłanami.

Zamierzano dokonać podwójnego uderzenia jako uderzenie w drzewo, które zamieniono na człowieka, aby mieć pretekst do wycinki i podstawić seicento jako kolizja z Beatą Szydło podstawiając dane mojego teścia pod samochód seicento, który ja miałam a który sprzedałam dla pani Agnieszki Przygoda, którą podstawiono pod Agnieszkę Kornaszewską z domu Krześniak, która wyszła za Janiszewskiego drugi raz , aby podstawić jej córkę a moją wnuczkę Wiktorię na działkę 29 pozorując tą sama osobę co Agnieszka Przygoda oraz Agnieszka Stępień pielęgniarka, która przyszła do mamy domu , gdy przyjechałam ze Szwajcarii i Jerzego Kaźmierczyk aresztowano przed naszym ślubem z domu mojej mamy bez nakazu, aby podstawić Jerzego Bochyńskiego na dom moich rodziców, którzy zakupili go w 2001 roku od Urzędu Miasta Starachowice z aneksem, który spowodował podmianę aneksu pod umowę Waldemara Maksalon , który kupił swoje mieszkanie na tej same ulicy i zrobił potajemnie dział spadku po moim dziadku dla fałszywych Tarnowskich i Radziwiłł, co spowodowało śmierć mojego dziadka, gdyż zaczęto robić zniesienia współwłasności jako sposób kradzieży nieruchomości przez fałszywych spadkobierców.

Główną umowę moich rodziców Józefa i Filomeny Bochyńskich podstawiono pod inny aneks, aby podstawić sąsiadów, których wykorzystano do wprowadzenia 34.000,- osób do działu spadku dla Izraela, gdzie miała drugi wypadek pani Beata Szydło zamierzając podstawić moją wnuczkę zamienioną przez SR Starachowice na nazwisko Krześniak, aby pozorować, że Agnieszka Kornaszewska a z domu Krześniak jest panną z dzieckiem w celu kradzieży mojej wnuczki i podstawienia Walerii Szmytka za którą mieli wstawić jako dziecko naszego pełnomocnika Gustawa Alfreda Schmidt ze Szwajcarii, którego podstawiono za księcia Alfreda Krzysztofa Radziwiłł, który upozorował samobójstwo, aby się ukryć jako Wincenty Rawicz Jasiewicz co spowodowało podstawienie Wincentego Witos chłopa, który przybrał fałszywe dane Józef Nowak i podstawiony został pod mojego tatę Józefa Bochyńskiego na którym komornik Gotfryd Nowak zrobił dla siebie dział spadku podstawiając moją mamę Filomenę Bochyńską pod Filomenę Nowak chrzestną mojej mamy. Spowodowało to podstawienie matki Jarosława Kaczyńskiego pod ukrytego księcia Radziwiłł potem pod dane mojego tatę Józefa Bochyńskiego. Książę Radziwiłł wstawił się za moim dziadkiem i siedział w jednej celi z dziadkiem jako Jasiewicz co spowodowało wypuszczenie trzech osób z celi , gdyż ujęła się jego żona księżna Radziwiłł za nim do Kanclerza Niemiec Adolfa Hitlera, aby ratować życie mojego dziadka i męża i wyjechała z moich dziadkiem pozorując małżeństwo. Spowodowało to podstawienie mojego dziadka na Skarżysko-Kamienna , gdzie działała księżna Radziwiłł. Spowodowało to obecnie połączenie trzech miast Skarżysko-Kamienna, Starachowice i Ostrowiec Świętokrzyski nazywając trójmiastem do programu ECO co połączono z wykopaliskami dinozaurów umieszczając ekspozycję na Wielkim Piecu, gdzie krótko tata był powołany do zarządzania po czym został zdjęty i dostał zawału przechodząc na wcześniejszą emeryturę. Obecnie odwrócono sytuację i podstawiono pod zwolnienie taty Józefa Bochyńskiego pan Bielata, aby wytworzyć roszczenie.

Wykorzystano złożone pręty z importu i podstawiono wypadek księdza Jana Wojtana zabitego przez pręty z platformy wiertniczej koło Opoczna, aby podstawić obecnie pod wypadek pani Beaty Szydło, aby pozorować, że mój dziadek tak zginął co jest oszustwem i próbą podłożenia pod samochód teścia do pobrania odszkodowania i powtórzenia przez Łęczycę , gdzie dokonano oszustwa przez Straż Gminną w Nowej Wsi za Łodzią, aby przejść na majątek książąt Lubomirskich, gdzie upozorowano, że mąż jechał za szybko wykazując nieprawdziwe dane i tworząc sprawę w sądzie do podmiany akt na Łuków koło Siedlec do kradzieży mienia na mandaty poselskie. Podstawiono Skarżysko-Kamienna, Starachowice i Ostrowiec Świętokrzyski na Trójmiasto Gdańsk, Gdynia i Spot. Dlatego sędzia zlekceważył fakty, aby podstawić Specjalną Strefę Ekonomiczna na wybrzeżu, gdzie stworzono z wojskowego terenu miasteczko Dune, aby przejść na Ewę Cichocką z domu Mirowska z poprzednich małżeństw Materzok i Dunia co wytworzyło miasto Dunę podstawiając Jadwigę Kaczyńska i Martę Kaczyńską podstawioną pod Martę Przygoda, aby przejść na rodzinę Firlejowską, gdzie usunięto moje dane i podstawiono siostrę Beatę Marię Idziak dla pana Stefana Hambury zamieniając na Martę Kaczyńską jako spadkobierce na mieniu mojego dziadka hrabiego Jana Tarnowskiego, który ukrywał się jako Franciszek Jan Mazurek.

Wykorzystano program ECO pod który jest podłączony Wielki Piec i Bałtów , gdzie są dinozaury co połączono z awarią Huty Sędzimira w celu podstawienia odszkodowań na Wielki Piec do Starachowic w celu podstawienia pod program ECO jako zanieczyszczenie środowiska łącząc pracę mojego ojca Józefa Bochyńskiego na temat ekologii co połączono z ECO encykliką „Laudato si” pozorując spadek papieża Franciszka po papieżu Benedykcie XVI, którego podstawiono pod dane mojego taty Józefa Ludwika Bochyńskiego, aby przejść na program ECO jako motyw roślinny , który powoduje, że natura sama oczyszcza się co zamieniono na oczyszczanie z ludzi czyli ich mordowanie jako niedoskonałych traktując ludzi jako uczestników gry co jest zaprzeczeniem Bożego działania, które jest kierunkowane na przebaczenie. Połączono działania z działką 29 jako odwrócenie 92 na Konstytucji 3-Maja w celu wstawienia ściętych drzew na Nad Kamienna 25 jako działka 29 przed odbicie zamieniając na 92 jako działów spadku po gałęziach czyli podstawiono Halinę Gałęzia i jej dwoje dzieci Cezary i Robert za których wstawiono Cezary Tkaczyk i Robert Wróblewski , którego wykorzystano do pozorowania prowadzenia spółki SOF-ART Sp. z o.o. jako spadkobierca i podstawiono w Kielcach pana Robert Skórę, który ukradł akty urodzenia moich trójki dzieci oraz dokumenty mojej rodziny do tworzenia fałszywych spadkobierców na Końskie, gdzie był biegłym geodetą i miał dostęp do starych carskich dokumentów własnościowych, czyli ksiąg wieczystych.

Program ECO połączono przez telemarketer z ECO VITAL podstawiając komputer EVA jako system. Wytworzono na Białorusi fałszywych książąt Radziwiłł z KGB pozorujących spadkobierców hetmana Radziwiłł zwanego Piorun, aby podstawić do Rzymu jako uderzenie Pioruna w Kopułę Watykanu a ukryto przez podstawienie Konstantego Radziwiłł pod księcia Konstantego Romanow na Pałacu Namiestnikowskim podstawiając Jarosława Kaczyńskiego , który co miesiąc prezentuje swoją osobę w gronie zwolenników co zamierzał wykorzystać do uzasadnienia, że jest właścicielem pałacu oszukując cały naród , że poszukuje prawdy przebierając się za mojego ojca Józefa Ludwika Bochyńskiego w celu ukrycia kradzieży pieniędzy przez PiS. Ironią było przedstawienie Jarosława Kaczyńskiego na stole na dziedzińcu pałacu, aby odnieść się do dziewcząt sprowadzanych z Ukrainy, które tańczą rozebrane dla polityków na stole zamierzając wykorzystać wnuki do nierządu o czym mówił Kazimierz Bania.

Za Zdzisławę Lewandowską z Tomaszowa Mazowieckiego podstawiono Zdzisławę ze Starachowic która miała nadzór kuratorski przez panią Bożenę Olszewska , gdyż miała dwoje dzieci z domu dziecka. Podmieniono mnie na mnie na mężczyznę, aby ukryć oszustwo jako Armia Zbawienia, aby stworzyć pozory, że jest kuratorem, gdyż podstawiono ją pod mojego dziadka, który był kuratorem w sądzie i zamieniono go na Radom podstawiając drugą córkę teściów pod program pocztowy jako sprzedaż książek telefonicznych co oznacza podstawienie pod dawny adres, gdzie mieszka obecnie pani Teresa Daniszewska w danym moim mieszkaniu zakupionym po Telekomunikacji co zostało połączone Teresą Szmytka pozorując jej syna Konrada Szmytka za spadkobiercę na moim mieszkaniu po rodzicach Józefie i Filomenie Bochyńskich i podstawiono Sławomira Tatarek pracownika PPH APE -Jerzy Kaźmierczyk, aby przejść na ulice Łopuszańską 38 w Warszawie, gdzie była wcześniej centrala telefoniczna.

Podstawiono moje dane Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk pod Zdzisławę Lewandowską na Tomaszów Mazowiecki wstawiając Teresę Szmytka z Wisły na Tomaszów Mazowiecki i jej męża Bogusława Szmytka podstawiono pod oficera Jerzego Lewandowskiego w Domu Starców w Tomaszowie Mazowieckim pozorując opiekę Bożeny Olszewskiej ukrywając podmianę przez fałszywe opinie psychiatryczne w celu podstawienia dwóch synów Zdzisławy ze Starachowic jako nadzór Bożeny Olszewskiej nad dwoma synami Zdzisławy Lewandowskiej z Tomaszowa Mazowieckiego pozorując ich odebranie. Spowodowało to podstawienie Armii Zbawienia czyli Bożeny Olszewskiej jako kuratora nad synem Zdzisławy Lewandowskiej wykładowcą Szkoły Marynarki Wojennej w Gdyni imienia Bohaterów Westerplatte co połączono z ulicą Bohaterów Westerplatte 1/1 w Starachowicach , gdzie podstawiono Waldemara Maksalon , który ukradł nieruchomość robiąc dział spadku po moim dziadku Franciszku Janie Mazurku podmieniając sygnaturę INs 196/00 na Tarnów i wstawiając INs 169 jako psychologiczna podmiana zamieniając dalej na INs 956/09 , aby podstawić Waldemara Maksalon umowę pod aneks mojej mamy Filomeny Bochyńskiej podmieniając drugą umowę główną mamy Filomeny Bochyńskiej pod Ewę Kornaszewską z domu Niewczas, której ojca dom pana Niewczas sąsiadował z domem Waldemara Maksalon, który po śmierci pana Niewczas komornik zlicytował i zakupiła go osoba z Radomia, aby ukryć podstawienie mojego dziadka na Radom i połączenie z propozycją Antoniego Macierewicz siedziby Marynarki Wojennej w Radomiu, aby ukryć podstawienie synów Zdzisławy Lewandowskiej jako wykładowcy w Czechach, drugi syn pracuje w pogotowiu ratunkowym w Tomaszowie Mazowieckim. Dlatego firmę Jana Wojnar z Cieszyna podstawiono pod mojego dziadka Franciszka Jana Mazurek ze Starachowic udając jedną osobę do wstawienia Józefa Nowak jako Wincenty Witos pod Wincenty Rawicz Jasiewicz, który ukrywał się w domu mojego dziadka jako rodzina.

Czerwony Krzyż podstawił fałszywych Zamoyskich w Gdańsku i fałszował metryki w tym Bronisława Komorowskiego do kradzieży pieniędzy, gdyż był sponsorowany przez naszą rodzinę, której dano eksmisje z jej własnego mienia kradnąc pieniądze przez sądy polskie i podmieniając sprawy sądowe w celu wstawienia zapisu dłużniczki do kradzieży pieniędzy z kont bankowych. Doszło do skazania męża, aby wytworzyć możliwość pobrania i kradzieży pieniędzy podmieniając mnie Bożenę Bochyńską-Kaźmierczyk na Elżbietę Lucjanę Nowak, którą zamieniono na Lucjana Sznajder i Elżbietę Włodarczyk zamienioną na Elżbieta Doda. Zamieniono ojca Elżbietę Włodarczyk na męża , aby podstawić Zbigniewa Włodarczyk jako sędziego Zbigniewa Jarczyk zamieniając na żony nazwisko z domu Magdalena Bochyńska zwana Katarzyną zamierzając podstawić przez SO Toruń IIK 164/11 panią Karolinę Katarzynę Ocetek świadka na oświadczeniu jako Katarzynę Kaźmierczyk a mojego syna jako drugiego świadka za księdza Jakuba Pióreckiego, aby pozorować Karolinę Ocetek panienkę bezdzietną na pannę z dzieckiem i podstawić Wiktorię Kornaszewska moją wnuczkę córkę Adama zamieniając na Jakuba w celu wstawienia Karoliny Lanckorońskiej, której ród wygasł na niej, pozorując obecnie Lubomirskiego- Lanckorońskiego czyli służby wojskowe, które skradły mienie i podstawiono Grażynę Kulczyk pod Grażynę Szmytka i Grażynę Klusek oraz Grażynę Krupa żonę sędziego, aby odwrócić powiedzenie , że Krupa Jagłą być nie może czyli królem Jagiełło zamierzając wstawić Grażynę Krupa jako królową żonę Dariusza Pióreckiego za którego wstawiono Dariusza Dąbrowskiego , którego drugą żonę Katarzynę Dąbrowską zamierzano podstawić pod Katarzynę Kaźmierczyk. Wielki Wstyd dla Polski, która nie uznaje zasad chrześcijańskich mojej rodziny, gdyż miłosierdzie góruje nad ofiarą.

Podstawiono Bożenę Olszewską jako kuratora jej wnuczki Wiktorii Olszewskiej , aby pozorowała kuratora nad moją wnuczką Wiktoria Konaszewską w celu wykorzystania jej do wykazania DNA carskiej rodziny w bankach do pobrania pieniędzy przez rząd polski.

Podwójne uderzenie miało oznaczać podmianę mnie i siostry co zamierzano ukryć przez podstawienie Bożeny Olszewskiej i jej wnuczki pozorując siostrę Baty Szydło jako drugiej osoby robiąc spawy spadkowe na domu jej matki przez jej wojskową rodzinę na mieniu carskim w Starachowicach, gdyż całość należała do mojej rodziny i jakiekolwiek prawa własności są dorabiane jako działy spadku na moich dziadkach i rodzicach oraz na mnie i moim mężu. Wypadki drogowe zamierzano podstawić pod podwójne uderzenie w ogrodzenie na Bohaterów Westerplatte 1 jako faktura na roboty murowe PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk dorobiona przez służby wojskowe i prokuraturę w Starachowicach w celu pobrania odszkodowań jako windykacji carskich depozytów.

Podstawiono na wybrzeżu na treny FSC STAR SA w Łebie panią Hanę Kasprzyk pod Halinę Gałęzia i Janusza Kasprzyk pod Janusza Śledzik wstawionego pod Janusza Radziwiłł do czego podmieniono akta medyczne przez operację na śledzionę pani Bożeny Olszewskiej jako windykacja hetmana Radziwiłł zwanego Piorunem wstawiając Janusza Smyczyńskiego w Witten w Niemczech podstawiając Zuzannę Maksalon córkę W. Putin z Anną Piórecką , którą ukryto pod innym nazwiskiem co zamierzano ukryć dawną sekretarką Urzędu Skarbowego panią Ewą Konaszewską z Irlandii podstawiając na Anglię z pierwszego małżeństwa Machowska.

Z poważaniem
Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

Advertisements

About thetimesofpoland

Historia rodziny carskiej w Polsce od 1918 roku do 2015 roku. Judy Lew główny herb rodu
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s