Podział łupu w USA

Starachowice na dzień 17.02.2017

Bożena Elżbieta Bochyńska-Kaźmierczyk z domu Bochyńska
PESEL 63031012705
mgr inż. mech. Jerzy Dariusz Kaźmierczyk
PESEL 67011212279
Zamieszkanie:

ul. Nad Kamienną 25
Zameldowanie:
ul. Bohaterów Westerplatte 1/1
27-200 Starachowice

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Duda
Ambasada Niemiec w Krakowie

Podział łupu

W SO Toruń IIK 164/11 doszło do skazania męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk na podstawie sfabrykowanych dokumentów o zawłaszczenie 300,- tysięcy PLN w sytuacji, gdy MERTON SA w Toruniu nie posiadał pieniędzy, a pieniądze przelane zostały z Fundacji APEX-STAR w Katowicach założonej przez Jerzego Kaźmierczyk a zasilonej przez APE UMWELTTECHNIK AG z firmy męża, której dokumenty zawłaszczył rząd podstawiając Jerzego Bochyńskiego jako agenta syna służącej Kaźmierczak w Palcu w Kruszynie ocalałego z zamachu w 1932 roku w którym, uczestniczył Adolf Hitler. Pieniądze przekazane do fundacji były uruchamiane jako kredyty przez windykacje weksli PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk. Z powodu przekazania oświadczenia o poręczeniu męża Jerzego Kaźmierczyk mieszkaniem moich rodziców na Bohaterów Westerplatte 1/1 o wartości 300.-tysięcy oraz innymi nieruchomościami zawłaszczono mieszkanie wpisując udział mój na 6,-tysięcy PLN co oznacza kradzież przez Sąd Okręgowy w Toruniu mieszkania w celu wpisania Jerzego Bochyńskiego, aby ukryć, że pieniądze przekazane do Szwajcarii były własnością mojego męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk z jego fundacji. Skazano męża przez sfabrykowany akt oskarżenia i postępowanie obrońców, którzy nawet podali że mąż zawłaszczył pieniądze, które były pobrane z jego fundacji. W sądzie nie wykazano dokumentu przelewu. Doszło do ukrycia oszustwa przez Sąd Najwyższy podczas kasacji, który również posłużył się fałszywymi dokumentami i opiniami psychiatrycznymi podważającymi pochodzenie mojego taty Józefa Ludwika Bochyńskiego z którego Oświadczenie Woli z 28.06.2006 dla mnie i męża potajemnie wykorzystano do windykacji w celu zasilania firmy APE UMWELTTECHNIK AG i Fundacja APEX-STAR, gdzie sędziowie i prokuratorzy oraz obrońcy podali się za spadkobierców. Pikanterii nadaje fakt, że spotkałam prezesa Sądu Najwyższego w 2009 roku podczas składania dokumentów o przywrócenie stanu posiadania rodziny carskiej jako SO Kielce IC 2627/10, które to dokumenty przekierowano do agenta Waldemara Maksalon, który ze zniesienia współwłasności zrobił dział spadku na nieruchomości mamy , gdzie 12 osób z rodziny Maksalonów na 2/3 mieli przez ich nieżyjących rodziców zasiedzenie co zamieniono na dział spadku na mojej własności po śmierci rodziców i firmie męża. Wielkość skradzionych pieniędzy nie da się ukryć , gdyż zakupiono huty, banki sieci handlowe. Przy pełnej świadomości prezesa Sądu Najwyższego, że jestem carską rodziną skazano mojego męża, aby wydobyć pieniądze przez dług w PKO BP SA, gdzie mąż przesłał mi 100,- milionów euro w 2011 roku co powieszono o miliard euro przez upozorowanie działu spadku po mnie i mężu. Doszło do podstawienia w SO Toruń IIK 164/11 pod zamkniętą firmę PPH APE- Jerzy Kaźmierczyk w 2007 roku i wstawiono spółkę APE UMWELTTECHNIK AG w Szwajcarii, którą ukryto przez podstawienie sprawy SR Kielce IIIK 131/11 i IXK 131/11 co oznacza podmianę mojego męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk na Dariusz Jerzy Piórecki, który był właścicielem firmy SOF-ART Sp. z o.o. do 2002 roku i tymi dokumentami posłużył się Sąd Najwyższy co oznacza świadome posłużenie się sfabrykowanymi dokumentami i zeznaniami do osiągnięcia korzyści finansowej przez sędziów, którzy podali się za spadkobierców. Podmieniono mnie Bożenę Bochyńską-Kaźmierczyk na Dariusza Pióreckiego i odczytano wyrok w SO Toruń IIK 164/11 na dwie osoby Jerzy Kaźmierczak i Dariusz Kaźmierczak, aby podstawić pod błąd wydany przez Archiwum w Radomiu jako Bożena Bochyńska-Kaźmierczak powielona na dwa adresy i trzy tożsamości przez błędy pisarskie.

Kolejnym etapem było przeniesienie sprawy do Chicago , gdzie Roman Polański miał prowadzić sprawy sądowe pod którego podstawiono Romana Musiał byłego prezesa FSC STAR SA, Romana Sanguszko w Krakowie oraz premiera Romana Giertych, który uczestniczyć w 2006 roku w podpisaniu zgody dla prawnika Gminy Żydowskiej z Nowego Jorku, której premier Kazimierz Marcinkiewicz wydał udziały mojego dziadka Brunona Mariana Bochyńskiego ( carewicza Aleksego Romanow )w Skarbie Państwa, który po tym zlikwidowano z dniem 01.01.2017 roku, aby w Chicago pobrać pieniądze przez skazanie Romana Polańskiego w celu podziału z Watykanem czyli papieżem Benedyktem XVI i papieżem Franciszkiem , gdyż kościół pozwolił wykorzystać DNA skradzionej mojej córki Anny Marii Pióreckiej oraz Michała Pióreckiego, których wstawionym jako spadkobierców po Jerzym Dariuszu Kaźmierczyk oskarżonym w SO Toruń IIK 164/11. W Szwajcarii zabito mecenasa Zarzyckiego w celu przejęcia dokumentów spółki APE UMWELTTECHNIK AG dla rządu Polski, który podstawił Barbarę i Jerzego Bochyńskiego na Bohaterów Westerplatte 1/1 pod dane Bożena i Dariusz Piórecki, aby ukrywać skradzione pieniądze opłacając dawną sekretarkę Urzędu Skarbowego Ewę Machowską z domu Niewczas, która wyszła za Dariusza Kornaszewskiego wcześniej Piórecki, który zmienił nazwisko na Kornaszewski w celu ukrycia matactw w Katowicach. Doszło do zamordowania mojego taty Józefa Ludwika Bochyńskiego w 2007 roku co podmieniono na 2006 rok przez Sąd w Starachowicach i podstawiono dane Marian Stefan Bochyński podstawiony o pod Marię Maksalon zamienioną na Marię Romanow żonę cara Aleksandra III, której szczątki przeniesiono z Danii do Rosji w 2006 roku w celu upozorowania działu spadku do ukrycia pobranych pieniędzy przez APE UMWELTTECHNIK AG skazując męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk w SO Kielce IIIK 207/07 jako dział spadku.

W 2010 roku doszło do bezprawnego dokonania otworu w czaszce mamy podmieniając udar na raka co powodowało niewłaściwe leczenie w celu doprowadzenia do śmierci 30.04.2010 roku co za skutkowało podstawieniem danych Marii Kaczyńskiej z katastrofy Smoleńskiej 10.04.2010 roku pod hrabinę Marię Tarnowską czyli prawdziwe dane panieńskie mojej mamy Filomeny Jadwigi Bochyńskiej z domu Mazurek. Skazanie mojego męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk na trzy tożsamości w SO Toruń IIK 164/11 jest dowodem , że zamordowano moich rodziców w celu dokonania działu spadku do kradzionego carskiego mienia wyprowadzonego do USA , którego podział miał miał odbyć się Chicago w celu podstawienia Dariusza Gudewicz i jego siostry Elżbiety Doda z domu Gudewicz pod dane SO Toruń IIK 164/11. Oznacza to, że Polska działała na zlecenie USA jako sojusznik paktu NATO.

W tym celu wykorzystano moja wygraną sprawę SO Kielce IXKa280/12, którą po wygraniu i uprawomocnieniu przesłano do niższej instancji i podstawiono inne osoby za mnie dorabiając dział spadku SR Kielce IIK 131/11 i IXK 131/11 włączone do Torunia. Kradzież carskiego mienia wyprowadzonego do USA spowoduje, że klątwa do domu złodzieja wejdzie od USA jako pierwszego państwa co określane jest jako zniszczenie USA.

Należy dodać, że sędziowie tworzą zadłużenia na zawłaszczone spółki SOF-ART Sp. z o.o i Marmoroc-Polska Sp. z o.o. do pobierania pieniędzy przez windykacje i nie zapłacili za zawłaszczone tereny przez 13 lat i przez 13 lat pobierali kredyty na APE UMWELTTECHNIK AG nie spłacając ich ale dorabiano działy spadku i wprowadzono niezgodność pesel w celu wstawienia na moje konto w PKO BP SA w Starachowicach, gdzie z męża konta w Szwajcarii PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk nasz pełnomocnik przelał 100,- milionów euro powiększone przez bank do 1.000.000.000,- euro co Sąd w Toruniu ukrył jako niezgodność pesel w celu zawłaszczenia przez fałszywych spadkobierców wykreowanych na sprawie SO Toruń IIK 164/11 co ukryto w SA Gdańska IIAKa2/16 jako niezgodność prawdziwych  zeznań męża i sfabrykowanego oskarżenia  prokuratora.VDs 31/16, gdzie wykreowano wartość księgową METRON SA 35,- milionów oskarżając męża o zawłaszczenie pieniędzy 300,-tysięcy przelanych z Katowic z Fundacji APEX-STAR założonej przez męża zasilonej z Szwajcarii. Podstawiono Wacława Piekarz pod Wacław Podolski i Wacław Bochyński natomiast Lidię Żłobecką podstawiono pod Lidię Hojnacką z domu Pokuszyńska działającą w Harcerstwie i podstawiono Ludmiłę Mazurkiewicz harcmistrz Polski  Ludowej pod Ludmiłę  Putin. Podstawiono psa Zygmunta na Zakładzie Bazalty podstawiając Zygmunta Dąbrowskiego po śmierci zamienionego na Piórecki i jego syna Dariusza Dąbrowskiego podmieniono na Dariusza Pióreckiego podstawiając Jakuba Jana Pióreckiego, który zmienił nazwisko na Kornaszewski pod psa pozorując syna Dąbrowskiego zamienionego na Bocheński i podstawiono Jana Dąbrowskiego z Końskich zmarłego w 2010 roku zamienionego na Jana Bocheńskiego w Starachowicach. Podstawiono Halinę Woźniak pod Bożenę Olszewską z Armii Zbawienia , którą podmieniono pod moje dane osobowe Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk co połączono z Haliną Wróblewską  podstawiając Aleksandrę Woźniczko z domu Woźniak z Nowej Huty pod Woźniki koło Bełchatowa podstawiając  Aleksandra Kwaśniewskiego pod ulice nad kamienną 25 czyli na tą samą ulicę , gdzie mieszkała moja babci i babcia Aleksandry w Starachowicach.

Z poważaniem
Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

Advertisements

About thetimesofpoland

Historia rodziny carskiej w Polsce od 1918 roku do 2015 roku. Judy Lew główny herb rodu
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s