Prawda daje wolność

Starachowice na dzień 20.02.2017

Bożena Elżbieta Bochyńska-Kaźmierczyk z domu Bochyńska
PESEL 63031012705
mgr inż. mech. Jerzy Dariusz Kaźmierczyk
PESEL 67011212279
Zamieszkanie:

ul. Nad Kamienną 25
Zameldowanie:
ul. Bohaterów Westerplatte 1/1
27-200 Starachowice

Wykorzystano SO Toruń IIK 164/11 do kradzieży z mojego konta PKO BP SA, gdzie pełnomocnik nasz przesłał sto milionów euro powiększone o kolejny miliard euro za zgoda UBS AG w Szwajcarii.

Poczta Polska SA na ulicy Konstytucji 3-Maja 23 określiła, że nie ma do mnie korespondencji i nie wydała mi , gdyż powielono moją osobę na kilka osób stosując zmianę w pisowni na Poczcie jako Bożenę Bochyńska-Kaźmierczyk; Bochyńska Kaźmierczyk Bożena oraz powielono na Bożena Piórecka, aby przejść na uruchomione konta w Banku PEKAO SA, gdzie dokonano kradzieży, aby obciążyć długiem moje dzieci. Kolejna przesyłka jest G.E. Bochyńska-Każmierczyk co oznaczać może Grażyna Elżbieta Bochyńska-Kaźmierczyk co jest przestępstwem dorobionym przez Dariusza Pióreckiego obecnie Kornaszewski, który dorobił długi nawet dla mojej matki , aby windykować dorobione wstecz długi wpisano według ZUS historyczny adres jako Westerplatte 1/1 przez firmę EOS na Bożena Piórecka czyli tak jak się nazywałam się 11 lat temu po czym wróciła do panieńskiego nazwiska Bochyńska a obecnie Bochyńska-Kaźmierczyk i wykorzystano dane mojej córki Marta Bochyńska, gdyż wyszła za mąż , aby pod jej dane wstawić Martę Kaczyńską poprzez Martę Cybulską pozorując związek jak kupcy z Tyru, którzy robią bazar z Kościoła Katolickiego niszcząc osoby w świeckich związkach i kradnąc ich mienie i mordując ludzi, skazując niewinne osoby. Zabrano cztery nieruchomości, aby pozorować, że nic nie miałam w celu ukrycia dorobionych długów przez EOS na Bożena Piórecka , aby dokonać ukrycia kradzieży precjozów carskich przez moje konto w PEKAO SA, aby podstawić Alicję Maksalon z domu Kowalska na konto udając spadkobiercę przez oszustwa dokonane przez sądy , prokuraturę i policje dla Kościół katolickiego, który zgodził się na taki układ. Miało to spowodować zastrzelenie mojego teścia Jana Kaźmierczyk co pokazały służby wojskowe i dorobiono fałszywe opinie psychiatryczne dla mojego męża Jerzego Kaźmierczyk w celu upozorowania, ze on to zrobił w celu podstawienia za spadkobiercę po moim dziadku Franciszku Janie Mazurku na Nad Kamienną 25 pani Marty Cybulskiej z domu Kaźmierczyk. Po wykryciu morderstwa i aresztowaniu Marty Cybulskiej miało nastąpić wprowadzenie mojej siostry Beaty Idziak , która nie jest ujęta w Oświadczeniu mojego taty Józefa Ludwika Bochyńskiego z 28.06.2006 i jej oskarżenia w celu oskarżenia za morderstwo wykazując jako motyw kradzież pieniędzy, które ukradł rząd i kościół katolicki.

Kolejnym etapem było wstawienie Zuzanny Maksalon dziecka z Anny Pióreckiej ukradzionej po urodzeniu i umieszczonej w zakonie, której dziecko Kościół przekazał dla Edyty Maksalon córki Waldemara Maksalon, który dokonał działów spadku na moim dziadku Franciszku Janie Mazurek, który zmarł w 1999 roku i podstawiono teścia Jana Kaźmierczyk , na którego dokonano windykacje przez Urząd Miasta Starachowice i Kościół Katolicki przez podstawienie pod mojego dziadka hrabiego Jana Tarnowskiego czyli Franciszka Jana Mazurek.

Podstawiono biskupa Henryka Hozer i biskupa Henryka Tomasik pod Henryka Mazurek jako samoistnego posiadacza, którego podstawiono pod pieniądze uruchamiane jako kredyty na firmie męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk , której dokumenty skradziono po śmierci mecenasa Zarzyckiego w Szwajcarii jako firma APE UMWELTTECHNIK AG od 13 lat od 2004 roku, które są niespłacane i pobierane jako windykacje na mojego byłego męża Dariusza Pióreckiego, które nie są odpisywane i powodują ciągłe pranie pieniędzy przez Urząd Skarbowy, którego była sekretarka Ewa Machowska wyszła za Dariusza Pióreckiego, który zmienił nazwisko na Kornaszewski. Aby to ukryć skazano mojego męża w SO Toruń IIK 164/11 na dwa lata więzienia i sześć miesięcy, aby w tym czasie dalej kraść pieniądze przez windykacje EOS, Kruk i inne firmy blokując nam dostęp do konta do pieniędzy przesłanych ze Szwajcarii przez konto męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk na moje Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk kwoty miliarda sto milionów euro przesłanych do PKO BP SA w Starachowicach. Jednocześnie na drugim koncie w PEKAO SA dokonywano windykacji precjozów carskich carowej Katarzyny II Wielkiej w sytuacji, gdy wystarczyło sprawdzić moje DNA.

Dokonano podmiany danych Jerzy Dariusz Kaźmierczyk, którego uśmiercono w systemie bankowym , aby wykazać źródło pochodzenia pieniędzy jako spadek i wpisano Dariusz Piórecki zamieniony na Kornaszewski co spowodowało podstawienie Ewy Machowskiej obecnie Kornaszewski pod moje dane Bożena Elżbieta Bochyńska-Kaźmierczyk i wyprowadzanie pieniędzy przez Ewę Kornaszewską, która w Szwajcarii zastąpiono przez Ewę Eugster, która to ukryła przez zamianę nazwiska na panieńskie jako Ewa Jakubczyk w banku UBS AG i Credit Suisse AG przez wstawienie jako spadkobiercy córki Ewy Jakubczyk pani Izabeli Miller w bakach, której córkę Emilii Miller podstawiono pod METRON-MILLER w celu ukrycia kradzieży pieniędzy w SO Toruń IIK 164/11. Pod moją twórczość Bożeny Bochyńskiej-Kaźmierczyk podmieniono w Kielcach i Starachowicach panią Karolinę Wilczyńska podstawioną pod Karolinę Ocetek pod dokument złożony w sądzie w Toruniu o przekazaniu nieruchomości za mojego męża , które w tym czasie sąd ukradł pozorujać zagubienie dokumentu, a firma windykująca wykazała, że były mąż Dariusz Piórecki widnieje w systemie jako mój mąż co miało spowodować windykacje na nazwisko Piórecki mojego męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk co zamierzano ukryć przez skazanie męża i podłożenie fałszywych akt psychiatrycznych w celu obciążenia go za zamordowanie jego ojca Jana Kaźmierczyk co wyraźnie wskazuje, że jest to akcja wywiadu na zlecenie Kościoła Katolickiego, który w Katowicach podmienił teścia na Jana Kaćmierczyk a mnie na Hannę Kaćmierczyk i podstawiono Hannę Kasprzyk pod Hannę Kowalską , która nie żyje chora na raka. Kościół chciał wykorzystać zapis w biblii, że majątek z nierządu przypadnie ludziom, którzy stoją przed Bogiem zamieniając ich na księży, którzy zamierzali zawłaszczyć carskie mienie mordując teścia i skazując jego syna podkładając akta psychiatryczne w celu zamiany na zielonego króla do podmiany na agenta Mosadu jako film o akcji „Zielony król” przez podmianę akt psychiatrycznych dokonaną przez Urząd Miasta Starachowice. Księża swoim działaniem zamierzali zamordować trzy rodziny w całości i stanąć przed Bogiem jako ci strojący przez Panem, którzy będą mogli jeść do syta i przyodziewać się wystawnie.

Księga Izajasza 23,18

Miało się to stać przez dorobienie dla mojej matki Filomeny Bochyńskiej i babci Anieli Reginy Mazurek dzieci z nieprawego łoża co jest przestępstwem Kościoła Katolickiego oraz parafii Wszystkich Świętych w Starachowicach, gdzie wykorzystano mecenasa Łukasza Drapisz dla lokalnych księży o imieniu Łukasz i dorobiono akta psychiatryczne w celu podmiany mojego obecnego męża Jerzego Dariusz Kaźmierczyk na byłego męża Dariusza Jerzego Pióreckiego , gdyż DNA przekazanej przez kościół dla Edyty Maksalon dziecka Zuzanny ze skradzionej córki Anny Pióreckiej nie wykaże DNA Jerzego Kaźmierczyk z którego firmy były pobierane kredyty przez 13 lat w Szwajcarii, które zawłaszczył kościół i rząd polski przez windykacje długów Dariusza Pióreckiego, co ujawniła firma windykacyjna i podstawiono Grażynę Krupa i Grażynę Harytomiuk oraz Grażynę Szmytka i Grażynę Klusek oraz Natalie Klusek podstawiono za żonę jej ojca Adama Klusek podmieniając na Natalie Ziobro i Adama Pióreckiego obecnie Kornaszewski . Upozorowano moją córkę Martę Bochyńską obecnie Elligott za małżeństwo lesbijskie pozorując za żonę jej ojca pod nazwiskiem Dariusz Piórecki za którego wstawiono mnie kobietę jako Bożena Piórecka jako mężczyznę Dariusz Piórecki wykazując sposób kradzieży pieniędzy przez bank PKO BP SA i PEKAO SA dla kościoła katolickiego i rządu, który skazał męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk w SO Toruń za ukradzione jego pieniądze przez Kościół Katolicki i rząd polski przy pomocy Ewy i Dariusza Kornaszewskich i ich długów.

Aby to ukryć powielono mnie Bożenę Bochyńską na LO numer 1 , gdzie kończyłam dwa lata nauki pozorując inną osobę na Liceum Wieczorowe w tej samej szkole, gdzie ukończyłam LO i podstawiono na Radom, aby pozorować Studia Wieczorowe i podmienić Studium w Białymstoku filia Warszawa jako nauczyciel instruktor kulturalno wychowawczy co podmieniono na obecnego męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk, który ukończył Wyższą Szkołę Inżynierską dzienną obecnie Politechnikę podmieniając na Wieczorową, aby podstawić inne osoby i mojego tatę Józefa Ludwika Bochyńskiego, który ukończył Politechnikę Gdańską na takim samym wydziale jak mój mąż ukończył studia w Radomiu.

Kościół miał być zniszczony przez kupców , którzy się zrobili książętami co spowodowało, że zmącili ostatek wody, aby słabszy się nie napił. Co spowodować miało wymordowanie naszych rodzin przez rzekomo sprawiedliwych księży, którzy zamierzali upozorować prawdę przed Bogiem przez morderstwo trzech rodzin i dopisanie dzieci z nieprawego łoża dla mojej mamy i babci, aby pobrać pieniądze. Podstawiono fałszywy rachunek nc+ na 145, – złote 93 grosze i wstawiono Agnieszkę z domu Krześniak., aby wprowadzi,c Wiktorię Kornaszewską moją wnuczkę pod Agnieszkę Siemieniuk dlatego system Intrum Justitia nie wykazując polskich znaków, aby dać do windykacji na Szwajcarię i podstawić pod błędnie wpisane przez gminę Brody Iłżeckie bez znaków polskich nazwisko Bochynska w celu wyprowadzenia mienia przez tak podstawione osoby i ukrycia podpisania umowy nc+ przez służby wojskowe na moje konto , które zamieniły mnie na Kaźmierczak oraz męża i teścia i teściową do pobrania pieniędzy przez Niemcy przez Bon przez siostrę Artura Cybulskiego podstawionego pod Artur Szmytka z ojca Niemiec i Grażynę Szmytka za którą wstawiono Grażynę Kulczyk, która skradła obrazy z Pałacu w Kruszynie i podstawiono fałszywych Lubomirskich przez Kościół Katolicki przez Misję we Fryburgu na Trojanowice na co skarżył się inny ksiądz a powoduje bezpośrednią odpowiedzialność papieża Franciszka, któremu ta Miska bezpośrednio podlega. W systemie bankowym już stworzono dane, że nie żyją trzy rodziny co jest dowodem próby morderstwa a wykazanie, że kościół ma nasze pieniądze jako windykacja wody na groby na Jasnej Górze oraz za nieruchomość Nad Kamienną 25 bez możliwości zapłacenia podatku jest dowodem , że Kościół w tym uczestniczy udając sprawiedliwych. Wykorzystano ING Bank Ślaski i żony złotą kartę jako vip do podstawienia innej osoby i windykacji w 2016 roku 39.866,- PLN przy jednoczesnej windykacji na to bloku mieszkalnego z terenem , który bank określił, że będzie licytował za ten dług. Wybudowano na tym terenie Willę Rosochacz z windykacji mnie Jerzego Dariusza Kaźmierczyk pozorując, że moja żona jest żoną Dariusza Pióreckiego obecnie Kornaszewski podstawiając jego drugą żonę Ewę Kornaszewską z domu Niewczas byłą sekretarkę Urzędu Skarbowego za którą , podstawiono jej córkę Paulinę Machowska i jej ojca Marcina Machowskiego za męża jako spadkobiercę po Marcie Bochyńskiej, która wyszła za mąż i podstawiono windykacje na śmieci oraz inne windykacje pozorując, że jest w Polsce i podstawiono moją siostrę Martę Cybulską, aby wstawić ją za spadkobiercę po mnie, aby przejść na Szwajcarię na APE UMWELTTECHNIK AG przez Miedzna Drewnianą 244, gdyż nie ma innej możliwości pozorujać , że moi zmarli teściowie Józef i Filomena Bochyńscy żyją i są to moi rodzice Jan i Łucja Kaźmierczyk , aby wstawić Jerzego Bochyńskiego z Katowic na trzy adresy: Miedzną Drewniana 244, ulice Bohaterów Westerplatte 1/1 w Starachowicach i Nad Kamienna 25 w Starachowicach. W SO Toruń IIK 164/11 podstawiono sprawy spółki SOF-ART Sp. z o.o przed 2003 rokiem czyli Dariusza Pióreckiego i Bożeny Pióreckiej jako SR IIIK 131/11 i IXK 131/11 ukrywajac ich wygranie przez żonę jako SO Kielce IXKa 280/12, gdzie wykazała majątek swoich dziadków i podstawiono zamkniętą w 2007 roku firmę PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk co ukryto przez podstawienie fałszywych opinii psychiatrycznych. Celem było wytworzenie wyroku skazującego jako wytworzenie bezspornego tytułu windykacji dla Kościoła katolickiego na APE UMWELTTECHNIK AG co oznacza przekroczenie prawa przez Sąd Polski, który sądził szwajcarską spółkę, na którą wstawiono spadkobierców po mnie i żonie przez Kościół Katolicki.

Dlatego sąd zacznie się od Domu Bożego. Pieniądze pobierane były na koncie PEKAO SA na dane Bożena Piórecka i Dariusz Piórecki mimo iż pan Dariusz Piórecki był wykreślony jako zniesienie wspólnoty małżeńskiej w 2003 roku po czym był rozwód w 2004 roku co wykazuje kradzież precjozów carskich w Łodzi przez fałszowanie w parafii Wszystkich Świętych, gdzie pozorowano byłego męża Dariusz Pióreckiego na obecnego przed podkładanie fałszywych opinii psychiatrycznych w celu podejmowania fałszywych wyroków jak w SO Toruń II K 164/11, gdzie sfałszowano historię Polski, aby ukraść pieniądze. Upozorowano eksmisję INs 820/14 i połączono z INs 819/14 na Marmoroc-Polska Sp. z o.o, aby podstawić Waldemara Maksalon na firmę męża pozorując, że windykuje na mnie jako Bożena Piórecka i podstawiono ING Bank Śląski 39.866,- PLN , aby ukryć brak zapłaty ponad 50.000,- PLN za własność po mojej matce i siostry Nad Kamienna 25 uniemożliwiając zapłatę podatku co spowodowało brak wykazania do Urzędu Skarbowego co podmieniono na ulice Nowowiejską i podmieniono mojego dziadka na babcię, aby to ukryć stworzono długu, aby zlicytować wybudowaną przez służby wojskowe Wille Rosochacz za pieniądze z weksla PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk, które nie chciał zwrócić pan prokurator Janusz Bielecki pozorując niemożliwość znalezienia. Pod dane Bożena Piórecka podstawiono Piórecka Bozena i Bohaterów Westerplatte 11 podmieniając dalej na Bożena Bochynska-Kazmierczyk . Pod nazwisko Piórecka podstawiono pod Bochynska-Kazimierczyk, aby podstawić Helenę Surma, która tworzy windykacje na wodę i tak podmieniła moje dane do wodociągów i sądu robiąc się spadkobiercom po moich rodzicach na firmach mojego męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk, gdyż teściowa w sadzie zeznała,ze będę miał pieniądze i wstawiono wnuki Heleny Surma jako Przemysław Słodkiewicz pod Przemysława Król z Włocławka z firmy ENEKO co połączono z Edytą Maksalon, aby ukryć kradzioną kwotę miliard stu milionów euro wykorzystując sprawę SO Toruń IIK 164/11, gdzie podłożono fałszywe dokumenty i zeznania oraz opinie psychiatryczna, która podważała arystokratyczne pochodzenie mojego teścia co jest dowodem, że zamierzano nas zamordować, gdyż ukradziono mienie moich teściów i podstawiono byłego męża mojej żony, aby to ukryć. Z tego powodu wydano regon do firmy żony IMPERATOR ROMANOW podmieniając adres na Bohaterów Westerplatte jako numer 1 aby podstawić dzieci i wnuki Heleny Surma pozorując, że zwrócono mienie moim teściom Józefowi i Filomenie Bochyńskich. Wykazanie jednego członu adresu w windykacji EOS jako Westerplatte 1/1, 27-200 Starachowice jest wykazaniem w ZUS jako historyczny adres i podstawiono Oświadczenie Woli mojego teścia z 28.06.2006 roku, gdzie wpisał taki adres dla mnie i mojej żony co oznacza podstawienie na Szwajcarię pod pierwszy meldunek przed moim ślubem z obecną żoną jako Bożena Piórecka co wstawiono na APE UMWELTTECHNIK AG pod którą podstawiono Anne Marię Piórecka której córkę porwano i jest nią Zuzanna Maksalon.

Doszło do podstawienia pod moją twórczość różne osoby i dorobienia emerytury na trzy kraje na cztery na Polskę, Szwajcarię, USA i Irlandię podstawiając za mnie inne osoby. Zapłacono ludziom, aby moje dzieci pozorowały i ich znajomi wyczyny byłego męża Dariusza Pióreckiego i akta przemocy , której dokonywał, aby podstawić pod mojego obecnego męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk skazując go za długi, który dorabiała Dariusz Piórecki obecnie Kornaszewski na powielone tożsamości co jest powodem, że  firmy windykacyjne umarzają połowę zadłużenia , które jest powielone wielokrotnie, aby windykować mnie i mojego obecnego męża za co profity miała brać Marta Kaczyńska i osoby podstawione pod dane Dariusz Piórecki oraz Adam Piórecki oraz Jakub Piórecki i Marta Piórecka. W tym celu przysłano pisma z M-Banku, o zamknięciu konta na Adam Pióreckiego czyli w banku, gdzie podmieniono moje dane i wprowadzono spadkobierców zamieniając moje nazwisko na Bożena Kaźmierczak, drugi bank syna również przysłał informacje o zamknięciu konta czyli PKO BP, gdzie wpisano, że obroty na rachunku syna będą przekazane do gminy właściwej dla pana zamieszkania.  Powodem jest podstawienie moich dzieci jako spadkobierców po mnie, aby ukryć obroty, które robiła gmina pozorując , że nie mam majątku  zawłaszczając  moje mienie z tego powodu po rodzicach. Podstawiono  mojego teścia Jan Kaźmierczyk, który jest nieświadomy czego dowodem jest awizo z dnia 29.11.2016 bez kodu kreskowego na Kaźmierczyk Jan wpisany na Bohaterów Westerplatte 1/1 po czym skreślone i wpisano  11. Oznacza to podmianę  mojego teścia z Miedznej Drewnianej 244 na Bohaterów  Westerplatte 1/1 w Starachowicach , a mnie podstawiono pod fikcyjny adres Bohaterþów Westerplatte 11 w celu ukrycia faktu ,że wszystkie pieniądze pochodzą z kredytów na firmie mojego męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk w Szwajcarii APE UMWELLTECHNIK AG co ukryto przez podstawienie mojego dziadka Franciszka Jana  Mazurek pod papieża Franciszka , którego podstawiono pod mojego teścia Jana Kaźmierczyk w celu ukrycia obrotów na firmie mojego męża  Jerzego Dariusza Kaźmierczyk prowadzonych przez papieża Franciszka, którego podstawiono pod sprawę z naszego powództwa SO Kielce IC 2627/10 o przywrócenie stanu posiadania rodziny carskiej, którą bezprawnie przesłano po dwóch latach do Waldemara Maksalon , który zamienił sprawę o zniesienie współwłasności na dział spadku i podmienił moją babcię na mojego dziadka co dalej podmieniono na Mariana Stefana Bochyńskiego, aby podstawić pod Stefan Mazurek i Marian Bochyński jako drugi mój dziadek Brunon Marian Bochyński, który ukrywał się w Sandomierzu w Seminarium jako Marian Bochyński oraz na Misji we Fryburgu w Szwajcarii jako Józef Maria Bocheński  na Misji, która bezpośrednio podlega pod papieża i podstawiono ojca Józefa Maria Innocenty Bocheński czyli Brunona Bochyńskiego , aby podstawić jego syna Józefa Ludwika Bochyńskiego czyli mojego tatę zamieniając księcia na księdza do kradzieży mienia co podstawiono pod windykacje firm mojego męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk i dlatego skazano męża w SO Toruń IIK 164/11, aby wytworzyć windykacje zrzucając na niego dorabiane długi na nazwisko Dariusz Piórecki podstawiony pod Bożena Piórecka czyli  moje dane osobowe sprzed 11 lat. Aby to ukryć zamierzano wymordować trzy rodziny jako drzewa z gałęziami wszystkich. Fałszywe opinie psychiatryczne dla Jana Kaźmierczyk i mojego męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk   podłożono na Bohaterów Westerplatte 1/1 w Starachowicach na skutek oszustwa Urzędu Miasta Starachowice.Aby Kościoły mogły brać pieniądze w NWO jako programy terapii zajęciowej oraz na schorzenia psychiatryczne dla wierzących  przez księży według teorii  faszystowskiej jako wyższa rasa ludzi, dlatego podmieniono mnie na Kaźmierczak w spawie Ins 956/09 czyli tam , gdzie występowała moja mama Filomen Jadwiga Bochyńska a ja miałam  upoważnienie po śmierci mamy jako INs 716/10, gdzie podstawiono  naszą sprawę SO Kielce IC 26272/10 w celu podstawienia pod Kanclerz Niemiec Angelę Merkel. Dlatego podmieniono  mnie do ZUS  przy firmie Marmoroc-Polska Sp. z o.o, którą podstawiono na Kielce pozorując, że cały  czas pracowałam ukrywając  rozwiązanie umowy o pracę co spowodowało niezgodność pesel w sądzie służącą  do ukrycia kradzieży pieniędzy.

Z poważaniem
Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

Advertisements

About thetimesofpoland

Historia rodziny carskiej w Polsce od 1918 roku do 2015 roku. Judy Lew główny herb rodu
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s