Jasna Góra w Częstochowie i Nad Kamienną 25 w Starachowicach działka 29.

Starachowice na dzień 21.02.2017

Bożena Elżbieta Bochyńska-Kaźmierczyk z domu Bochyńska
PESEL 63031012705
mgr inż. mech. Jerzy Dariusz Kaźmierczyk
PESEL 67011212279
Zamieszkanie:

ul. Nad Kamienną 25
Zameldowanie:
ul. Bohaterów Westerplatte 1/1
27-200 Starachowice

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Duda

Jasna Góra i Nad Kamienną 25 działka 29 dawniej Pasternik 31

Doszło do parodii i przerobienia Ducha Świętego na kabałę babilońską, aby powtarzać grzechy ludzkie z których Jezus Chrystus nas oczyścił. Odwrócono w piosence Orła Białego z Maryją na piersi i zamieniono na Maryję z orłem na piersi wstawiając szyderczo firmę śmieciową Biały Orzeł windykując nasze dzieci na śmieci pozorując, że rodzice nie żyją oraz na wodę dopisując fałszywe rachunki, aby sponsorować renowacje grobów moich przodków przez Żydów i fałszywą arystokrację, która aby się podać za moja rodzinę skazała mojego męża w SO Toruń IIK 164/11 Jerzego Dariusza Kaźmierczyk i dorobiła akta psychiatryczne, aby znieważyć mojego ojca , moją mamę i dziadków kradnąc moje mienie, aby podstawić kościół i rząd wykorzystując dzieci moich teściów, aby udawały spadkobierców po moich rodzicach i dziadkach kradnąc moje mienie po nich , którym poręczyłam mojego męża co spowodowało zawłaszczenie nieruchomości i skazanie męża przez sędziego Wojciecha Pruss w Toruniu, którego podstawiono pod zakonnika ojca Wojciecha Pruss na Jasnej Górze co oznacza, że on zawłaszczył nasze mienie, aby pozostawić mnie na ulicy i pozorować, że moi rodzice mieli dzieci z nieprawego łoża dla uciechy gawiedzi, że niszczy szlachetnych ludzi. Wymieniono Jan Górę księdza co oznacza podstawienie pod fałszerstwa dokonane przez Jana Górę, który jest geodetą, który podmienił adres Bohaterów Westerplatte 1/1 na dwa pozorując inny adres Westerplatte 1/1 i dorabiając Bohaterów 1/1 czyli zupełnie inną ulicę , aby dorobić dla Kielc Jana Górę pod Jasną Górę i Legnicę podstawiając Ewę Wielochowską i Stanisława Stępnia w USA za którego podstawiono Stanisława Pikul z Tarnowa. Połączono to z księdzem Hieronimem Serżysko w Białaczowie, który jest spowiednikiem na Jasnej Górze i tworzy zeszyty „Kwiatki Zwolskie” w tym biały zeszyt papieski, aby usunąć prawdziwe dane arystokracji z istnienia jako sprzedawanie ich chrztów i notuje zastosowane podmiany. Wykorzystano zerwanie moich zaręczyn z panem Andrzejem po czym z moją mamą byłam z wizytą na Jasnej Górze co wykorzystano obecnie, aby podstawić prezydenta Polski Andrzeja Duda co jest widoczne w medialnym określeniu Andrzej, Andrzej, Andrzej i Andrzej, „W imię Jakuba S.”

Skierowano mnie, abym na Jasnej Górze pobrała należne pieniądze za 1/3 nieruchomości Nad Kamienną 25 w Starachowicach, do sprawy INs 716/10 i INs 956/09 gdzie nawet nie mogłam uiścić podatku a mam eksmisję bez rozliczenia, gdyż podstawiono Waldemara Maksalon pracującego dla Jasnej Góry, który zawłaszczył moje mieszkanie zamierzając wykorzystać moją wnuczkę Wiktorię Kornaszewską w Warszawie i jej matkę Agnieszkę z domu Krześniak , która wyszła obecnie za pana Janiszewskiego, gdyż wykorzystano ich dla prezydenta pozorując mojego syna Jakuba Pióreckiego obecnie Kornaszewski na wymyślonego Surma podobnie jak Łukasz Surma.

Tak szybko kradli i fałszowali, że zapomnieli, że weszli z butami w moją rodzinę niszcząc cały dorobek życia moich dziadków i rodziców, aby ich znieważyć po śmierci podstawiając masonerię za rodzinę, która zniewoliła nasze rodziny.

Posunięto się po śmierci 21.04.2007 roku mojego taty Józefa Ludwika Bochyńskiego do oszustwa na Jasnej Górze przez Jerzego Bochyńskiego z Katowic, który opłacił cykliczne msze na Jasnej Górze podmieniając nazwisko mojego taty Józef Bochyński na Józef Bocheński co spowodowało podstawienie pod dziadka Brunona Bochyńskiego, który ukrył się po wojnie jako Jan Bocheński , którego fikcyjnie uśmiercono w 1947 roku po pobycie w Starachowicach i dziadek przyjął imię zakonne ojciec Józef Maria Innocenty Bocheński co spowodowało upozorowanie, że Jerzy Bochyński jest spadkobiercą na Bohaterów Westerplatte 1/1 w Starachowicach na mieszkaniu zakupionym w 2001 roku przez moich rodziców Józefa i Filomenę Bochyńskich co ukryto przez nasłanie ABW z Radomia przez prokuraturę z Torunia do sprawy SO Toruń IIK 164/11 jako VDs 31/07/Sp pozorując, ze mój mąż Jerzy Kaźmierczyk tam mieszkał co jest nieprawdą i takie dane umieszczono w akcie oskarżenia, aby podstawić sędziego Wojciech Pruss pod Jasną Gorę w pod ojca Wojciecha Pruss w celu zamiany symbolicznej Jasnej Góry na Ciemną Górę. Przez podstawienie mojego męża Jerzego Kaźmierczyk w 2007 roku na mieszkanie na Bohaterów Westerplatte 1/1 ukryto podstawienie Jerzego Bochyńskiego z Katowic co zamierzano ukryć przez Urząd Miasta Starachowice , który podstawił fałszywe opinie psychiatryczne do podmiany osób i wstawił Martę Cybulską z domy Kaźmierczyk jako spadkobierce po Jerzym Kaźmierczyk w celu ukrycia Jerzego Bochyńskiego, którym posłużono się do ukrycia w 2004 roku kradzieży 50 ,- milionów euro i dokumentów firmy APE UMWELTTECHNIK AG założonej na podstawie PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk z Miedznej Drewnianej 244. Obecnie pobrano regon za mnie dla obcej osoby do mojej nowej firmy IMPERATOR ROMANOW, którą skradziono do Włocławka zamieniając na spółkę cywilną , aby podstawić fałszywego męża.

Podstawienie długu na kościół jest podmianą wartości oraz znaczenia słowa miłość na nierząd co dokładnie może wyjaśnić ksiądz Hieronim Serzysko w parafii w Białaczowie spowiednik Jasnej Góry.

Od 2004 roku wszelkie pieniądze z carskich depozytów są uruchamiane legalnie jako kredyty co w Polsce zamieniono jako dział spadku na kredycie wykazujać legalność wprowadzanych dużych środków finansowych jako dział spadku po nas żyjących Bożenie Bochyńskiej-Kaźmierczyk i mężu Jerzym Kaźmierczyk przekazując na naszą fundację APEX-STAR w Katowicach , gdzie podstawiono za nas sędzinę Barbarę Bochyńską i Jerzego Bochyńskiego z Katowic, którzy tajnie reaktywowali Centralny Okręg Przemysłowy i ukryli ten fakt przed właścicielem czyli moimi rodzicami Józefem i Filomena Bochyńskich , których doprowadzono do śmierci pozorując ,że nie mają rodziny i ulokowano zawłaszczone pieniądze w reaktywowanych firmach.

Z kredytów APE UMWELTTECHNIK AG przesłano do PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk kwotę 300,-tysięcy PLN za fakturę proforma dla METRON SA w Toruniu , który nie miał pieniędzy.

Kwotę 300,- tysięcy uznano za własność METRON SA, gdyż pieniądze uruchomił Jerzy Bochyński z fundacji APEX-STAR w Katowicach i zaskarżono właściciela w SO Toruń IIK 164/11 oraz skazano na dwa lata i sześć miesięcy więzienia twierdząc, że Skarb Państwa jest właścicielem carskich depozytów, które pobierał przez windykacje kwoty miliarda stu milionów euro z konta PKO BP na nazwisko Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk w Starachowicach przekazane Szwajcarii przez konto PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk oraz z drugiego konta na dawne nazwisko Bożena Piórecka w PEKAO SA, na którym windykowano precjoza carskie carowej Katarzyny II Wielkiej w Łodzi przez podstawienie dawnej sekretarki Urzędu Skarbowego Ewy Kornaszewskiej przez wpisanie długów byłego męża Dariusza Pióreckiego, który zmienił nazwisko na Kornaszewski i podstawiono spadkobiercę Adama Pióreckiego za którego wstawiono Adama Jakubczyk i jego siostrę Ewę Jakubczyk z męża Eugster pod moje dane osobowe w tym w Szwajcarii do banków na firmy męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk. Wyrokiem SO Toruń IIK 164/11 okradano prywatne moje konta na które pełnomocnik przekazał pieniądze przez konto męża twierdząc, że Skarb Państwa jest spadkobiercom po rodzinie carskiej zawłaszczając nieruchomości po rodzicach w Starachowicach przez Jasną Górę na zlecenie której pracował Waldemar Maksalon (Maksymow), który prowadził sprawy w sądach nie mając umocowań doprowadzając do fałszerstw i stwierdził, że każdemu musi płacić.

Podstawiono pod dane Jan Bocheński mojego dziadka Franciszka Jan Mazurek za którego Urząd Miasta Starachowice podstawił mojego teścia Jana Kaźmierczyk, którego planowano zastrzelić do dorobionych akt IPN dla Jana Bocheńskiego pod którego podstawiono w przeszłości jako członka rządu londyńskiego mojego dziadka carewicza Aleksego Romanow, który występował jako Brunon Bochyński do 1940 roku. Zamierzano dokonać działu spadku po królu, którego dziedzictwo zostanie ujawnione po 70 latach podstawiając Przemysława Król pod Przemysława Słodkiewicz jako król Przemysława II kradnąc moją firmę IMPERATOR ROMANOW, aby podstawić pod ENECO co zamierzał przejąć Kościół przez Jasną Górę doprowadzając do wymordowania trzech rodzin, aby wykazać prawdę przed Bogiem. Planowano doprowadzić do ludobójstwa w celu zawłaszczenia pieniędzy czego przykładem była sprawa SO Toruń IIK 164/11, gdzie sfałszowano zeznania świadków, aby podstawić agentów wywiadu w celu dokonania podmiany cesarskiej i książęcej rodziny na agentów kościoła i wywiadu, którzy mieli przekazać zrabowane mienie dla Kościoła, który swoim działanie pozbawił nas mienia, aby podstawić pod NWO pana Mieszko ze Skarżyska-Kamiennej syna Olizarowskich oraz mecenas Dobrochnę Sienkiewicz z Gdańska w celu podstawienia pod Jacka Zwolińskiego jako „Kwiatki Zwolskie” oparte na podmianie danych osobowych z obozów zagłady planując mordować ludzi i ukryć to przez likwidacje szpitali w celu ukrycia podmiany akt medycznych pacjentów w celu podmiany ludzi co połączono z Arnoldem seryjnym mordercą z ulicy Sienkiewicza w Katowicach w celu podmiany akt.

Księga Izajasza 23,15-18

15 Stanie się w ów dzień, iż Tyr pójdzie w zapomnienie na siedemdziesiąt lat, według miary dni jednego króla. Pod koniec siedemdziesięciu lat przydarzy się Tyrowi, jak nierządnicy z piosenki:
16 “Weźmij cytrę, obejdź miasto,
nierządnico zapomniana!
Zagraj dobrze, mnóż piosenki,
ażebyś się przypomniała!”
17 Przyjdzie więc do tego, pod koniec siedemdziesięciu lat, że Pan nawiedzi Tyr. Ten zaś powróci do swego zarobkowania i odda się nierządowi ze wszystkimi królestwami świata na powierzchni ziemi. 18 Ale jego zarobek i jego zysk będą poświęcone Panu i nie będą gromadzone ani przechowywane. Albowiem jego zarobek będzie użyty dla tych, którzy przebywają przed obliczem Pana, żeby mogli jeść do syta i przyodziewać się wystawnie.

Z poważaniem
Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

Advertisements

About thetimesofpoland

Historia rodziny carskiej w Polsce od 1918 roku do 2015 roku. Judy Lew główny herb rodu
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s